Page 1

A A

U

MER TIL L

SHÅLL I N Y

JUBI

HU

LE

UM

LL

M

SN

K

t a r d a Kv

- mer än bara yta

Ö

PI

NG

NYHETER, REPORTAGE OCH INSPIRATION FRÅN NYKÖPINGSHEM | NR 1 2019

BARNENS DRÖMBOENDE SID 4 NYKÖPING VÄXER SÅ DET KNAKAR. BARNEN PÅ ARNÖ SKOLA VISAR SINA FRAMTIDA DRÖMBOENDEN.

VI ÄR NYKÖPINGSHEM SID 12-13 HAN HAR VIGT HELA SITT YRKESLIV ÅT ATT SERVA HYRESGÄSTERNA OCH HON HAR PRECIS BÖRJAT.

70 ÅR I SAMHÄLLETS TJÄNST

SID 6-7 TIDIGARE VD:N CHRISTER GUSTAVSSON OCH EKONOMICONTROLLERN GÖRAN JOHNSSON GER SIN BILD AV BOLAGETS UTVECKLING.

W W W. N Y K O P I N G S H E M . S E

| 0155-755 00 | INFO@NYKOPINGSHEM.SE


Inledaren

Nr 1 | 2019

Kvadrat Tidningen för dig som bor hos Nyköpingshem - nu eller i framtiden. Nyköpingshem är det största bostadsbolaget i Nyköping och är ett aktiebolag, men också ett allmännyttigt företag. Det innebär att verksamheten ska drivas efter affärsmässiga principer, men utan enskilt vinstintresse. Vinstmedlen ska stanna i företaget och inte vara större än vad som är försvarbart för att säkerställa en långsiktig fastighetsförvaltning.

Utgåva jubileumsnummer 26 000 ex till samtliga hushåll i kommunen samt digital PDF på www.nykopingshem.se

2

Precis som för människor är det ungdomens erfarenheter som bildar bas för resten av livet och Nyköpingshems första 70 år har lagt en solid grund som är starkt förankrad i Nyköpings moderna historia. Nyköpingshem är en del av samhället och utvecklas med det. Vad gör Nyköpingshem unikt? Svaret är enkelt - det är Nyköpings enda allmännyttiga bostadsbolag. Det betyder bland annat att bolaget ska drivas utan enskilt vinstintresse men för oss som arbetar i företaget står allmännytta för så mycket mer. Särskrivning är i det här fallet faktiskt befogat. Nyköpingshem gör allmän nytta. Under 70 år har Nyköpingshem tjänat kommunens invånare - utöver att förvalta fastigheter, hyra ut bostäder och ta hand om hyresgäster har bolaget tagit ansvar för avsevärt större skeenden. Bostadsocialt engagemang, integration, långsiktiga hållbarhetsfrågor och samverkan med kommunens alla verksamheter är naturligt för Nyköpingshem. Det gör skillnad. För att kunna göra allmän nytta måste Nyköpingshem drivas affärsmässigt. Vi ska göra goda investeringar och affärer. Något annat är till och med förbjudet enligt

lag. Jag brukar uttrycka det som att vi har samma avkastningskrav som ett privat bolag men ska åstadkomma så mycket mer. Det som är allmän nytta. Därför måste Nyköpingshem vara bättre än andra och hela tiden gå före. Steget före är vår vision och vi är på god väg. De första 70 åren bildar basen. Nyköpingshem ska utvecklas hela tiden - till gagn för våra hyresgäster och för samhället. Framtiden är ljusare än någonsin. Fot

oB ob lad db Lin

Tel 0155-755 00 E-post info@nykopingshem.se Hemsida www.nykopingshem.se

Att fylla 70 år betyder att livet nyss har börjat, åtminstone för ett fastighetsbolag. Nyköpingshem är ännu helt ungt, under full utveckling och med hela framtiden öppen och spännande. Det finns så att säga mer i framtiden än vad som redan har hänt.

o

Ansvarig utgivare Johan Eriksson Redaktör Carina Wilhelmsson Design Öjert & Klang AB Tryck Kontorab AB

Nyköpingshem MER ÄN BARA yta

Johan Eriksson Vd, Nyköpingshem johan.eriksson@nykopingshem.se 0155-755 43


Innehåll SID 11 MED HJÄRTAT I BRANDKÄRR Margit Andersson var en av de allra första som flyttade in i Brandkärr 1967. Och hon bor kvar än i dag.

Sid 5 IN I FRAMTIDEN I år kommer 152 nybyggda hyresrätter att bli klara i det expansiva området runt hamnen.

Sid 12 SID 12 - VI ÄR NYKÖPINGSHEM Christer har ägnat hela sitt yrkesliv åt att serva hyresgäster och Maria har precis börjat. SID 15 KORSORD Kryssa och fyll i de markerade rutorna och skicka lösningen till info@nykopingshem.se

SID 16 JUBILEUMSFIRANDE Ta del av våra aktiviteter och erbjudanden.

Sid 6 70 ÅR I SAMHÄLLETS TJÄNST Tidigare vd:n Christer Gustavsson och ekonomicontrollern Göran Johnsson sammanfattar sin bild av bolagets utveckling.

Sid 8

&

DET VAR DÅ. Kollage av bilder från välkända kvarter.

3


In i framtiden

Barnens

DRÖMBOENDEN - Mitt drömhus ska se ut som ett tv-spel. Det ska ha guld- och silverfärgade rutor och en stor silverdörr. Så kan det låta när barnen får fantisera fritt om sina framtida drömboenden.

Nyköping växer så det knakar. Inte minst på Arnö, där Nyköpingshem hyrt ut lägenheter i många år. Lillemor Berg är barnskötare på Arnö skola Herrhagen, på fritidsavdelningen Vintergatan för 6-8-åringar. Hon gav barnen i uppgift att rita och berätta och skapa modeller av sina framtida drömboenden. - Vi har kartonger, toarullar, överblivna tapeter och en massa grejer som ni kan göra modeller av. Det är bara att sätta igång! Och gissa om barnen satte igång. Det ritades och målades och tejpades och klistrades och skrattades så det stod härliga till. Som det oftast gör när barnens fantasi får fritt svängrum. Kraftfulla färger, ny fiffig teknik, swimmingpool och kuddrum återkom i flera skapelser. Men också mer spejsade lösningar som exempelvis Alvas, Linns, Paris, Jolies och Ellies modell: - Vi har fixat världens bästa kylskåp. Första gången man öppnar finns en tårta som vi 4

äter upp sedan stoppar man in de tomma faten i kylskåpet och så blir det en ny tårta. Vi valde färgerna lila, blå och rosa på huset. Som Dolly Style! - Det finns en sockermaskin och en maskin som man kan göra sockervadd i. Det flyter en å utanför huset och det finns en utomhustoalett, beskriver Noel sitt drömhus.

Sockermaskin, sockervadd, kylskåp som bakar tårtor… Sockermaskin, sockervadd, kylskåp som bakar tårtor… Risk för sockerchock tycks föreligga, om barnen får bestämma hur framtidens boenden ska se ut. TEXT ULF BERTILSSON

|

FOTO BOBO LINDBLAD


In i framtiden

4 FRÅGOR TILL URBAN GRANSTRÖM KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I NYKÖPINGS KOMMUN Som ägarrepresentant, hur ser du på bolaget Nyköpingshem? - Så länge jag kan blicka tillbaka har det varit ett välskött och stabilt bolag. När jag pratar med människor som har bott länge i Nyköpingshems bostäder är det väldigt många som nämner just tryggheten.

Vilken roll spelar Nyköpingshem i dag? - Allmännyttan är unik genom att den har både en bostadssocial roll och kan driva på bostadsbyggandet överlag. Ett bra exempel är kvarteret Förrådet i Nyköping (korsningen Domänvägen-Förrådsvägen, reds anm.) där vi fick fram hundra nya hyresrätter på två år. Det satte snurr även på hyresrättsbyggnationen hos andra aktörer. Hur ser du på bolagets framtid? - Vi har samverkat och samarbetat länge för att få fram bostäder även när andra inte har gjort det. Jag känner mig trygg med att Nyköpingshem kommer att fortsätta vara en stabil aktör och även i fortsättningen ha en viktig roll när Nyköpings kommun växer. Det är dyrt med nya bostäder och det är viktigt att även Nyköpingshems hyresgäster kan göra bostadskarriär och byta till större eller nyare när de behöver det. TEXT JOHANNA HAUGNESS

|

hyresrätter

Marie An d

er s

n so

Vad har Nyköpingshem betytt för kommunen historiskt sett? - Det har hjälpt till att bygga upp stora delar av Nyköping. Under mina år som representant för kommunen har vi haft många diskussioner om hur vi kan se till att det byggs fler hyresrätter, även när andra privata aktörer inte gör det. Där är allmännyttan väldigt viktig och kan se till att det finns bostäder för alla, även de som står längst ifrån bostadsmarknaden.

I ÅR KOMMER 152 NYBYGGDA I sommar får 70 familjer möjlighet att bosätta sig i nybyggda hyresrätter i det expansiva området runt hamnen, där omvandlingen till ett attraktivt bostadsområde pågår som bäst.

- Kvarteret Ladugården har ett perfekt läge för familjer. Cykelvägar till skolor och fritidsaktiviteter på Rosvalla och gångavstånd till nöje och folkliv i hamnen och service i centrum, säger Marie Andersson, uthyrare på Nyköpingshem. Att flytta in i något alldeles nytt där ingen annan hunnit sätta sin prägel är också speciellt. - Lägenheterna är ljusa och trevliga. Som de flesta nyproduktioner är de ytsmart planerade. Öppet mellan kök och vardagsrum gör det lätt att umgås till vardag och fest, och badrummen är rymliga och fint utrustade med kakel och klinker, berättar Marie.

Ett av husen blir helt rökfritt. Ingen rökning tillåts i och runt huset, alltså inte ens i den egna lägenheten och på dess balkong. - Vi vet att det finns ett intresse för rökfritt så vi inför det nu när vi har helt nybyggda bostäder att utgå ifrån, säger Marie. Totalt 152 lägenheter släpps i år när de 82 i kvarteret Stormfågeln i Rosenkälla släpps för uthyrning i höst. De gör det möjligt även för dig som inte stått så länge i bostadskön att få hyra en bostad. TEXT CARINA WILHELMSSON

|

FOTO GUNTA PODINA

FOTO GUNTA PODINA 5


Det var då

70 ÅR

i samhällets tjänst Tillsammans har de 60 års erfarenhet från Nyköpingshem. Nu sammanfattar tidigare vd:n Christer Gustavsson och ekonomicontrollern Göran Johnsson sin bild av bolagets utveckling.

- Det har alltid funnits en röd tråd i verksamheten och det är samhällsnyttan, säger Christer Gustavsson, vd mellan 1996 och 2015. Han möter upp i restaurangen på före detta Rosenkällagården, den fastighet som Nyköpingshem byggde om till seniorboende för några år sedan. Bredvid honom sitter Göran Johnsson. Han började 1977 och stoltserade vid pensionen med nära 40 år i bolaget. Åren har gett dem en gedigen kunskap om Nyköpingshems historia. Men för att börja berättelsen måste vi flytta oss tillbaka till tiden innan någon av dem ens var född. Det är 1940-tal och Sveriges bostadsstandard är låg. Behovet är stort av både nya bostäder och modernisering av de som redan finns. En ny sorts hyresvärdar växer nu fram i Sverige - de allmännyttiga bostadsföretagen.

Christer Gustavsson

I Nyköping bildas Stiftelsen Nyköpingshem 1949. Den lyder under kommunalt inflytande och ska enligt stadgarna bygga och förvalta bostäder till självkostnadspris som alla ska ha rätt att hyra. På 50-talet byggs bland annat de tidstypiska husen på Fågelbovägen 15-32. Byggboomen dröjer dock till 60-talet när regeringens

VD MELLAN 1996 OCH 2015

6


Det var då miljonprogram startar och en miljon nya bostäder ska byggas på tio år.

”En kundnära organisation var en av framgångsfaktorerna.

När Göran Johnsson börjar på Nyköpingshem i slutet av 70-talet är miljonprogrammet genomfört och områden som Stenkulla, Rosenkälla, Brandkärr och Isaksdal hör till Nyköpings modernaste.

Göran Johansson EKONOMICONTROLLER MELLAN 1977-2016

- Då var det en helt annan organisation än idag. Vi hade mest fokus på teknik och byggnation. Efterfrågan på bostäder var hög och kommunens bostadsförmedling försåg oss med nya hyresgäster så fort en lägenhet blev ledig. Den som stod först i kön var tacksam för att överhuvudtaget ha kommit i fråga för en bostad och ställde i princip inga frågor eller krav. Kundperspektivet är ännu inget som företaget funderar så mycket över. Men ett mer kundorienterat och affärsmässigt synsätt ska ta plats. Efter ett 1980-tal med lägre byggtakt kommer 1990-talet. Statens räntesubventioner avvecklas och århundradets skattereform genomförs. Bolaget bygger 500 nya bostäder på Arnö, Brandholmen, Trillingsberg och i centrala Nyköping. Effekterna blir tappade räntebidrag om 50 miljoner och en kraftig ökning av andelen vakanta lägenheter, upp mot 10 procent i Brandkärr. De förändrade spelreglerna sätter många kommunägda bostadsbolag i gungning. Hur lyckades Nyköpingshem reda ut situationen?

- Vi ställde oss tidigt frågan ”Hur ska vi ställa om?”Det ena ledde till det andra och det föddes alltfler idéer, säger Christer Gustavsson. Ungdomar som flyttade in i Brandkärr fick till exempel halverad hyra det första året. - På så sätt kunde vi hyra ut fler lägenheter. Visserligen med en lägre inkomst men det var bättre än om de hade stått tomma. Nyköpingshem började också skicka ut regelbundna kundenkäter för att ta reda på vad hyresgästerna tyckte var viktigt. - En kundnära organisation var en av framgångsfaktorerna, säger Christer Gustavsson. Vid millennieskiftet har Nyköpingshem skakat av sig de tomma lägenheterna och är åter på banan ekonomiskt. Men resan mot en mer affärsmässig verksamhet fortsätter och 2012 tas ett strategiskt beslut att sälja ett antal fastigheter till privata bostadsbolag. - Det gav oss pengar i kassan. Vi kunde då underhålla våra övriga fastigheter och börja planera för nyproduktion, säger Christer Gustavsson. Trots att hela 900 lägenheter säljs behöver ingen anställd lämna. - Vi löste det med bland annat naturliga pensionsavgångar. Det kändes riktigt bra, tillägger Göran Johnsson. Nu ser de ljust på framtiden och tror att Nyköpingshem står stadigt rustat. - I dag har Nyköpingshem en tydligt affärsmässig verksamhet men målet att skapa samhällsnytta är oförändrat, säger Christer Gustavsson. TEXT JOHANNA HAUGNESS

|

FOTO BOBO LINDBLAD 7


Nostalgi

Kvarteret

SJÖSAKVARN

Hörnet Östra Rundgatan-Sankt Annegatan 23 på 70-talet. Här byggde Nyköpingshem kvarteret Sjösakvarn i början av 1990-talet.

Länsfängelset på Sankt Annegatan från 1862 var ett ungdomsfängelse fram till 1982. Nyköpingshem byggde om det till bostäder i början av 1990-talet.

Fängelsepersonal från början av förra seklet.

8

Tänk att ta ett dopp i ån från 10-öresbadet nedanför Sankt Annegatan! Mellan 1901 och 1936 var det Nyköpingsbornas badhus. Omgivet av industrier med Sjösakvarnen närmast till vänster i bild, därefter de två gavlarna på cykel-fabriken och dess gjuteriverkstad.

Huset närmast ån med sex fönster på varje plan var ciselörerna Eriksson och Thörnqvists fabrik. Övriga byggnader var bostadshus med adressen Sankt Annegatan 23-25. I bakgrunden skymtar fängelset.


Kvarteret

JÄGMÄSTAREN Välkänt för alla som någon gång haft ärende hos tandläkaren är kvarteret Jägmästaren i hörnet Östra Kyrkogatan, Östra Kvarngatan och Skjutsaregatan. På bilden från (50-talet) är huset nybyggt och redan då fanns Folktandvården på plats. I motsatta hörnet ses ett annat nybyggt hus som tillhör Nyköpingshem. Här i Ölkaféet i korsningen Östra Kyrkogatan och Östra Kvarngatan bildades en gång Nyköpings Kafébolag som blev Stiftelsen Nyköpingshem som sedan blev Nyköpingshem AB.

Kvarteret

BYGGMÄSTAREN

Tandläkare Fischer med sköterska och patient.

Innergården på Flodmanska gården, på platsen för dagens kvarteret Jägmästaren. Här drevs ett färgeri och i mitten av 1800-talet hade en av de första skolorna på Öster sin undervisning här.

Sent 70-tal på Skjutsaregatan 32, platsen där Nyköpingshem byggde sitt huvudkontor 1986.

Tack till Bildgruppen som försett oss med bilder och fakta! 9


Vi är Nyköpingshem

Det sitter i väggarna:

Pern illa

Jo

on ss

se f

POSITIV ENERGI OCH FRAMÅTANDA - Vi är på god väg att bli Nyköpings mest attraktiva arbetsgivare! Uttalandet innehåller en stor portion självförtroende. Vad är det som är så bra med att arbeta på Nyköpingshem? Pernilla Josefsson, HR-ansvarig berättar.

och det är något som kommer att belysas även framåt. Nyköpingshem strävar mot att ha en företagskultur med högt i tak och goda möjligheter till inflytande. Frihet under ansvar gör att människor växer, och det är något som företagsledningen tar fasta på. Samtidigt är det viktigt att det finns en bra balans mellan arbete och fritid, och att arbetsgivaren är tydlig med vilka förväntningar som finns. - När jag jobbar, jobbar jag, och sen är jag ledig, förenklar Pernilla. Då kan jag vara utvilad och alert på jobbet. Idag när vi får mer flytande gränser mellan arbete och fritid kan det ibland vara svårt att navigera, men även där tycker jag att vi lyckas bra.

De senaste årens högkonjunktur har satt fingret på frågan vad som är en attraktiv arbetsgivare, vad som drar till sig de riktiga talangerna, den personal som alla vill ha. De som med glädje skuttar ur sängen om morgnarna och tar sig till arbetet fyllda med lust att göra sitt bästa för företaget och arbetskamraterna. De som vill stanna och utvecklas i företaget. 10

- Vi har lyckats locka till oss många nya talanger och vi är måna om att behålla dem vi redan har, säger Pernilla. Vi tror att det beror på att vi är noga med att ha rätt person på rätt plats för bäst nytta för företaget och hyresgästerna. Hon berättar att i år ligger fokus på att personalen ska få möjligheten att utvecklas, och växa i sina roll samt få personliga utveckling,

Så till sist en alldeles särskild konkurrensfördel som gör att målet att bli Nyköpings mest attraktiva arbetsplats är realistiskt: hyresgästerna. - Den positiva respons som vi får från våra hyresgäster är många gånger det som gör dagen, som får oss att skutta upp ur sängen redo att lösa problem, städa, reparera, klippa, rensa, skotta - ja, det som behövs för en bra boendemiljö. TEXT CARINA WILHELMSSON

|

FOTO BOBO LINDBLAD


Leva och bo

MED hjärtat I BRANDKÄRR Brandkärr började byggas 1967. Margit Andersson var en av de allra första att flytta in. Och hon bor kvar än i dag. Liksom hennes fyra vuxna barn.

- Jag har alltid trivts fantastiskt bra i Brandkärr. Fräscha lägenheter och stora gröna, lummiga bilfria ytor på innergårdarna där barnen hade massor med lekkamrater, säger Margit.

Plötsligt hade vi varmvatten och tvättstuga. Inte nog med att Margit och Arne fortfarande är Brandkärr troget. Samtliga fyra barn bor också kvar i området med sina familjer. Dottern Maja har till och med flyttat in hos Margit så att de kan hjälpas åt i vardagen.

Margit Andersson har hunnit bli 79 år nu och är lite orörlig. Rullatorn är ett nödvändigt ont. Annat spring i benen var det 1967 när miljonprogramsområdet Brandkärr började byggas. Bostadsbrist rådde och Margit och hennes make Arne bodde i en ruffig etta på Slottsgatan. - Det var fantastiskt att flytta in i den där nya

fräscha tvåan på Ortvägen 43. Plötsligt hade vi varmvatten och tvättstuga och en massa andra bekvämligheter, säger Margit.

- Brandkärr har dåligt rykte, men jag tycker att det är rätt överdrivet. I det stora hela är de flesta som bor här väldigt hyggliga människor. Och jag går ut med pudeln varje kväll utan att känna mig det minsta osäker, säger Maja - en av många familjemedlemmar med en livslång kärlek till bostadsområdet Brandkärr. TEXT ULF BERTILSSON

|

FOTO BOBO LINDBLAD

Hon och Arne fick fyra barn och behövde större lägenheter allteftersom. Ortvägen 43 blev Mariebergsvägen 63 som blev Mariebergsvägen 49 som blev Brandkärrsvägen 64 där Margit bor nu, medan maken Arne har flyttat in på Mariebergsgården. 11


Vi är Nyköpingshem

VETERANEN OCH ROOKIEN - essensen av kompetensen C hri s ter

Ha ll

qv

Möt Christer som ägnat hela sitt yrkesliv åt att serva hyresgäster och Maria, en av alla nyanställda som börjat i kölvattnet av företagets omorganisation 2018. Två personer med många olikheter men som ändå har mycket gemensamt.

ist

Året var 1976. Den nyblivna studenten Christer Hallqvist började sin karriär som fastighetsarbetare på Nyköpingshem. Men någon nybörjare var han egentligen inte. Under tre somrar hade redan nosat på jobbet - och fastnat för det. Så pass att han fortfarande står till Nyköpingshems tjänst, 43 år senare. Vad är det som fått Christer att satsa så gott som hela sitt yrkeskapital hos Nyköpingshem? - Träffa människor och lösa problem har alltid varit grunden i mina yrkesroller och det gillar jag, berättar Christer. Men förutsättningen för att jag stannat är att jag får påverka hur mitt arbete ska utföras, att mina kunskaper och erfarenheter formar min vardag, helt enkelt. Och sen har vi mycket roligt tillsammans, det är jätteviktigt! Först var han sommararbetare, sedan fastighetsarbetare och efter en vidareutbildning blev det elektriker. Biträdande förvaltningschef och fackklubbsordförande finns också på cv:t och nu är det lägenhetsbesiktningar

12

som fyller hans dagar. Ganska varierade uppgifter genom åren, alltså. Och tryggt, eller? - Nyköpingshem är en trygg arbetsgivare. Visst har det stormat lite ibland, och när jag var yngre oroades jag av omorganisationer - men det gör jag inte längre, ler Christer. Rookien heter Maria Edenborg. Hon är undersköterskan som började sin yrkesbana inom särskolan. När familjesituationen förändrades sökte hon sig till fastighetsbranschen och fick jobb som miljövärd hos Botkyrkabyggen. Det kom att följas av en rad andra roller inom samma företag. Efter att ha pluggat ett år till förvaltare fick hon tjänsten som områdesassistent, med inriktning på brand- och vattenskador. Nu är hon Nyköpingshems områdesassistent i Brandkärr, Perioden, Isaksdal, Stenkulla och Rosenkälla.


”...det skapar

Maria Ed en b

or g

engagemang hos personalen och ger bra kvalitet!

Det är lätt att bli en i gänget på jobbet märker Maria, men det visste hon ju inte när hon sökte till Nyköpingshem - så vad var det som lockade?

”Det känns bra att

tillhöra ett bolag vars värde inte enbart mäts i pengar. Vi är lösningsorienterade och värnar om våra hyresgäster – och om varandra!

- Här är jag mer ute i verksamheten och får ett helikopterperspektiv så möjligheten att vara med och utveckla områdena är större än på mitt förra jobb, berättar hon. Jag tycker också om att vi gör så mycket i egen regi, det skapar engagemang hos personalen och ger bra kvalitet! Allmännyttans stora sociala ansvar är också något som både Christer och Maria vill vara en del av. - Det känns bra att tillhöra ett bolag vars värde inte enbart mäts i pengar. Vi är lösningsorienterade och värnar om våra hyresgäster - och om varandra! TEXT CARINA WILHELMSSON

|

FOTO BOBO LINDBLAD

13


Inredning

INREDNINGSIDEAL från 1949 SOM STÅR SIG ÄN

Estrid Ericsons

klassiska elefantmönster

Pendellampa

Myranstol Stringhylla

Öronlappsfåtölj 14

Gult!


Kryssa och vinn!

ÄR STEN LÄGG BRUKAR NÄSTE OCH ROA TAR SIG TJUVAR SAX PRATAT MÄRKE SKOLTON EJ STRUNT TILL RUVAR I MEN BARN PÅSE

GÖRA STARKT DIREKT FRÅN LÖPANDE BANDET

UPPHOVSMAN KAMP I NORR

STIGER KOMMER SNACKSALIG TILL

SITTA ÅT TACKAR VI FÖR

SPRÄNGSTOFF VÄL OFTA

SÄTTA PÅ PROV

KAN ÖKA BLIR SPÄN- GRÅTT NINGEN

HUVUDDEL PALTDJUR IRRITERANDE BLÅST

FÖREVISAS PÅ BILDEN

VILLE BRITT BLI KVITT GEMEN

BOND- GÖR ADAMS SÄLLAN GOTT

FRÅGA SIG

PAPPERSBUNTEN LANDSDEL MULLER EGEN BOENDET FÖR FÅ

INDIANSTAT KORT VARA MED SES OFTA LÄR BÄST I ANDRA VÄLORDRAKADE SPRÅK ORD

KAN TAR SMÅGAVSPÄND NABB TILL DET STORBRÅK

HA NÅGOT IHOP

HAR FÖRSOSNÖN NING ÖVER NOLL PÅSTÅR

GÖRA SKONSAMMARE GÅR GÄRNA I PÄLS KAN GE ANFALL

MOT PROGNOSMAKARE

UTAN OMSVEP KÖKSMÅTT SAMBANÄSTE

SOM EN LITEN HAKE

INGEN MATCH GÖR DEN SOM DRAR HYLLAD

TULLBÅT HÄSTMEN

FORNNORDISK DIKTSAMLING

BRUKAR INTUITIVA

SPEL PÅ HÖG NIVÅ SÖKER SÖKARE

KÖPA PÅ SIG ÄR EN FOT LÅNG

HAFT SOM YRKE

SVANTE DREJENSTAM 2019 ©MEDIAKRYSS

TÄVLA OCH VINN! Kan du lösa korsordet? 1:a pris är ett presentkort på 500 kronor på Skafferiet. 2:a pris ost-sill-nubbe-set, 3:e pris grillbestick. Skicka meningen i de gulmarkerade rutorna senast den 29 maj via mejl till info@nykopingshem.se eller post Nyköpingshem, Box 1019, 611 29 Nyköping. Märk svaret ”Korsord”. Lycka till!

15


Jubileumsfirande

FIRA MED OSS!

Att fylla 70 år är stort och det vill vi på Nyköpingshem fira med så många som möjligt. Vi jobbar med att fylla 2019 med trevliga kalasrelaterade evenemang, en del för allmänheten och en del exklusivt för våra hyresgäster. Startskottet gick på Bomässan i mars med kalas i montern och en tävling där två hyresgäster vann varsin hyresfri månad. Grattis till Elisabeth Wärn och Siv Johansson! Annat som händer under våren är att vi bjuder vi på en fullspäckad aktivitetsdag för barnfamiljerna som bor hos oss där dagen inleds med cirkusskola och avslutas med simskola. Mycket nöje! Fot

oB ob

18 MAJ

SEPTEMBER – DECEMBER

Kom och prova på akrobatik och få vattenvana tillsammans med Junis! Lördagen den 18 maj bjuder vi barn, från fem års ålder i vuxen hyresgästs sällskap, på två roliga evenemang. Föranmälan och uppvisande av Trumfkort.

Utställningen Nyköpingshem 70 år Bilder från våra områden förr och nu. Under hösten turnerar en fotoutställning i hyresgästföreningens lokaler runt om i kommunen. Mer information om turnéplanen kommer på vår hemsida och i sociala medier.

Cirkusskola Långbergsskolans gymnastiksal klockan 13.0016.30. Begränsat antal platser, föranmälan görs senast den 10 maj till Junis. Se kommande information på www.nykopingshem.se. Simskola Hjortensbergsbadet klockan 17-19. Begränsat antal platser, föranmälan görs senast den 10 maj till Junis. Se kommande information på www.nykopingshem.se.

13 OKTOBER Kom och prova på olika friidrottsgrenar med Nyköpings BIS! Öppet hus för barn i vuxen hyresgästs sällskap och med ett Trumfkort. Friidrottskola Multihallen, Rosvalla. Öppet hus mellan klockan 10-14. Ingen föranmälan krävs.

o lad db Lin

JUNI – AUGUSTI

1 NOVEMBER

Skattjakt! Leta bokstäver i våra bostadsområden och bilda ett ord. Sex vinnare (tre juniorer och tre vuxna) får ett presentkort på 1 000 kronor. Mer information om tävlingen i nästa nummer av Kvadrat, på vår hemsida och i sociala medier.

Kom och gör din egen ängel! För en tia får du en mysig stund i skaparverkstaden med inspiration och handledning att göra något vackert, kanske till jul. Ta med ditt Trumfkort.

Carina Wilhelmsson, kommunikationsansvarig

Änglaverkstad Pärlornas Hantverk, Skjutsaregatan 11. Öppet hus mellan klockan 10-19. Ingen föranmälan.

& FIRA MED TÅRTA! 70:- RABATT

FIRA MED BLOMMOR! 25% RABATT

Beställ en 8-bitars prinsesstårta till festen för 180:- (ord.pris 250:-)

Köp en valfri bukett till festen hos oss – i butiken eller på torget – och få 25% rabatt.

Gäller hos Stenkulla Konditori och VarDagsRum under hela 2019 mot uppvisande av kupong och Trumfkort

Gäller hos Blomstrande Brandell under hela 2019 mot uppvisande av kupong och Trumfkort

Följ oss på Facebook och LinkedIn!

FIRA MED GOD MAT Vi firar Nyköpingshems 70 år med att erbjuda 15% på vår cateringmeny som du hittar på umgås.nu Gäller under 2019 mot uppvisande av kupong och Trumfkort

Profile for ojertklang

Jubileumsnummer Kvadrat Nyköpingshem  

Jubileumsnummer Kvadrat Nyköpingshem  

Advertisement