Page 4

Od Dziekana

S

zanowni Państwo, mam nadzieję, iż w marcowej edycji „Prawnika” Biuletynu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie znajdziecie pożyteczne i praktyczne informacje poświęcone wydarzeniom w naszej Izbie. Ważnym przedsięwzięciem było powołanie Fundacji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „ZNAM PRAWO”. Chciałbym przybliżyć tę inicjatywę. Krajowa Rada Radców Prawnych zleciła przeprowadzenie badań mających na celu ustalenie barier w powszechnej dostępności do usług prawnych oferowanych przez specjalistów w tym zakresie. Okazało się, iż jedną z przeszkód, by obywatele korzystali z fachowej pomocy prawnej, jest brak wiedzy w zakresie podstawowych zasad, w oparciu o jakie funkcjonuje państwo i jego organy – wymiar sprawiedliwości oraz administracja publiczna. Jeśli przeciętny obywatel otrzyma pismo urzędowe, to nie zdaje sobie sprawy, w jakiej sytuacji znajduje się i jakie mogą być konsekwencje wynikające z zakończenia postępowania, w którego 2

sprawie pismo otrzymał. Przeciętny adresat pisma nie myśli o konsekwencjach związanych z zakończeniem sprawy, jego przyszłej sytuacji prawnej wynikającej z postępowania, które kiedyś się zakończy, a obecnie trwa. Niestety, nie wszyscy obywatele zdają sobie sprawę z doniosłości złożenia podpisu pod dokumentem, który niesie niekorzystne dla nich zapisy. Wiele osób nie uznaje za stosowne zapoznać się z pismem, nie mają więc świadomości, co dokument zawiera. Ten brak przewidywania i wybiegania w przyszłość powoduje, iż tocząca się sprawa nie wydaje im się zbyt ważna. O jej wadze obywatel przekonuje się dopiero po otrzymaniu pisma wzywającego do wykonania orzeczenia, którego treści nie można zakwestionować. Celem Fundacji jest przede wszystkim podnoszenie wiedzy wśród członków społeczeństwa. Zwiększenie świadomości prawnej ma zapobiegać sytuacjom opisanym powyżej, które są omawiane w trakcie udzielania bezpłatnych porad prawnych. Ta edukacja ma pokazać, iż prawny aspekt otoczenia, w którym funkcjonuje obywatel jest ważnym elementem rzeczywistości, gdyż prawa i obowiązki każdego człowieka mają wpływ na jakość i komfort życia. Fundacja zajmie się więc uzmysłowieniem osobom, z którymi będzie się stykać, iż aktywność w toczącym się postępowaniu może przynieść korzyści odczuwalne w przyszłym życiu.

PRAWNIK Nr 1/38/2016

Prawnik_biuletyn_marzec'16.indd 2

2016-03-08 09:29:19

Prawnik 1/38 2016  
Prawnik 1/38 2016  
Advertisement