Page 15

W Polsce szczepienia przeciwko odrze rozpoczęto w 1975 r. Wówczas podawana była tylko jedna dawka szczepionki. Dwie dawki wprowadzono w 1991 r., a w 2004 zaczęto stosować szczepionkę skojarzoną przeciwko odrze/śwince/różyczce (MMR) w dwóch dawkach.

Jeśli nie jesteś pewna/pewien, czy byłaś/byłeś szczepiony przeciwko odrze/śwince/różyczce Można sprawdzić obecność przeciwciał, wykonując badania laboratoryjne. Jeżeli brakuje dokumentacji medycznej o przechorowaniu lub szczepieniu, należy się zaszczepić. W przypadku udokumentowania podania dwóch dawek szczepionki nie ma potrzeby powtarzania szczepienia ani podawania kolejnej dawki. Dokumentacja o podaniu dwóch dawek szczepionki przeciw odrze jest wystarczającym dowodem uodpornienia. Badanie poziomu przeciwciał można traktować jedynie jako badanie pomocnicze, pamiętając o tym, że wynik ujemny nie musi świadczyć o tym, że nie mamy odporności na odrę.

Czy po kontakcie z chorym pacjentem występuje ryzyko zachorowania na odrę? U niezaszczepionych osób ryzyko zachorowania wynosi 90-95 proc.

Ile czasu może upłynąć od kontaktu z chorym pacjentem do momentu zaszczepienia się, aby szczepienie było skuteczne? Szczepienie MMR wykonane w ciągu 72 godzin po kontakcie z chorym może zapobiec zachorowaniu lub złagodzi przebieg choroby. Bibliografia 1. https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/choroby/zakazenia-wirusowe/165555,odra-u-doroslych 2. https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/przegladowe/ 139686,szczepienie-doroslych 3. https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert/odra_swinka_rozyczka_ekspert/mmr-schemat/86151,jak-szczepic-osobe-doroslaskojarzona-szczepionka-przeciwko-odrze-swince-i-rozyczcemmr 4. http://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/czy-osoby-dorosle-mogazaszczepic-sie-przeciw-odrze/ 5. http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/aktualnosci/ odra-pytania-i-odpowiedzi

OGŁOSZENIE

Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP), Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) oraz Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych (AAFP) zalecają podanie wszystkim osobom dorosłym, które nie chorowały na odrę, świnkę lub różyczkę, jednej lub dwóch dawek szczepionki MMR w odstępie przynajmniej czterech tygodni. WHO zaleca dwie dawki ze względu na ochronę przed świnką.

Otrzymałeś tylko jedną dawkę szczepionki przeciwko odrze Powinieneś się doszczepić. Zalecane są dwie dawki.

Jaki jest wymagany cykl szczepienia przeciwko odrze/śwince/różyczce? Szczepienie przeciw odrze obejmuje podanie dwóch dawek skojarzonej szczepionki MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) w odstępie czterech tygodni lub dłuższym.

Jeśli byłeś chory na odrę, czy musisz się doszczepić? Przechorowanie odry zwalnia z konieczności doszczepienia się.

Jeśli chorowałeś na różyczkę i/lub świnkę, czy powinieneś się szczepić przeciwko odrze szczepionką MMR? Przechorowanie różyczki i/lub świnki nie jest przeciwwskazaniem do otrzymania szczepionki MMR.

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– nr 9/2019 (293)

13

Profile for Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Puls 9/2019  

Puls 9/2019  

Advertisement