Page 1

Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Irudiak bilatzeko testuingurua ulertzen Izenak, binaka: Jokin Uribeetxeberria eta Oihan Vitoria

1 Mesedez irakurri hurrengo testua eta erantzun hiru galderei: Codina, L. (2007). Obtención, edición y gestión de imágenes mediante recursos de libre acceso. El profesional de la información, 15,5 512-517.

(…) Obtención de imágenes en entornos profesionales La forma habitual de obtener imágenes para un proyecto editorial o multimedia no puede descansar en el uso de los motores de búsqueda convencionales, como Google, por ejemplo. El motivo es doble: por un lado, la calidad de las imágenes que se obtienen mediante un buscador suele dejar mucho que desear en cuanto a su uso profesional. Pero, aún así lo más importante, con mucha diferencia, es la cuestión de los derechos de autor. Los motores de búsqueda pueden localizar información basándose en algún elemento contextual, por ejemplo, el nombre del fichero de imagen. Pero, como es lógico lo ignoran todo sobre lo que atañe a los derechos de autor: quién es el propietario de los mismos o a quién dirigirse en caso de estar interesados en su uso, si la imagen es susceptible de uso comercial, etc. Para proyectos profesionales que disponen de financiación, la vía más eficiente, con mucha diferencia, consiste en recurrir a bancos de imágenes como AGE

Fotostock, Corbis o Getty Images, por mencionar solamente tres de los más conocidos. No obstante, como solemos argumentar en esta serie de trabajos, en ocasiones algunos proyectos vinculados a actividades culturales ni disponen de financiación específica ni están destinados a una explotación comercial. En ese caso, de no disponer de fuentes alternativas, probablemente, el proyecto simplemente no se llevaría a cabo. Aquí presentaremos 3 fuentes de obtención de imágenes (Everystockphoto, Wikimedia Commons, Flickr) que, al mismo tiempo que disponen de licencias bien especificadas de cesión de derechos, son de coste cero, y usan las licencias Creative Commons.


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

1.1 Ingurune profesionaletan zergatik ez da Google Images bilatzailea erabiltzen? Google   Images  bilatzailea   ez   erabiltzearen   arrazoiak  honako   hauek   dira:   alde   batetik,   bilatutako   irudi   edota  argazkien   kalitatea   eskasa   dela,   hauek   erabilera  profesional   baterako   erabili   nahi   badira   behintzat.   Eta  bestetik,   egileen   eskubideak   ez   direla   kontuan   hartzen,  izan   ere,   bilatzaileek   elementu   kontextualetan   soilik  oinarrituta egiten dute bilaketa.  

1.2 Ze ezberdintasun dago irudi-banku eta irudi-bilatzaileen artean? Irudi­bankuetan, argazkiek   kalitate   handiagoa   edukitzeaz  gain,   egilearen   eskubideak   kontutan   hartzen   dira   eta  beraz, hauek ez dira beste batzuengatik erabiliko ordaindu  ezean. Irudi­bilatzaileetan, berriz, egileen eskubideak ez  dira kontuan hartzen eta horregatik, irudi hauek edozeinek  erabili eta manipula ditzake.

1.3 Egile-eskubideak kontuan izaten dituzten irudi-bankuen artean zein dira bereizketak? Hau da, ze ezberdintasun dago “Komertzialak” eta “Sarbide irekiko” bankuen artean? Adimen–mapako oharrak lagungarri izango zaizkizuei. Komertzialetan, irudiak   copyright­a   dute   eta   diru  kantitate   bat   ordaindu   beharra   dago,   irudiak   erabiltzeko  eskubideak   lortu   ahal   izateko.   Sarbide   irekiko   irudi  bankuetan,   aldiz,   irudiak   ekarpen   ekonomikorik   egin   gabe  erabili daitezke, beti ere, egile eskubideak errespetatuz.


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

2. Irudien adimen-mapako wikipediako estekak kontuan hartuta, zein da Stock eta Microstock irudi-bankuen arteko ezberdintasuna? Stock irudi­bankuetan,   argazkilariak,   copyrightaren  jabetza dauka eta erosleari argazkia ematen dio lizentzia  desberdinak direla medio. Azken batean, hau argazkilariak  egiten   duen   lana   merkaturatzeko   era   bati   dagokio.  Microstock   irudi­bankuetan   berriz,   hasieran   stock­aren  antzera   funtzionatzen   dute.   Hortaz,   eskaintza   zabalagoa  da,   argazkilari   zaletuen   argazkiak   ere   aurki  daitezkeelako. 

3.

Nola

egiten

duten

lan

irudi-banku

komertzialak

(Stock

Photography)? Bideo hau ikusi (1:25 minutura arte) eta erantzun galdera hau: 3.1 Zer egiten dute irudi-banku komertzialek? Non dago beren negozioa? Batetik, arlo   profesionalean   jarduten   dutenak   daude.  Hauek,   baliabide   ekonomiko   onak   dituztenez,   irudi   horiek  erosteko   prest   daude.   Bestetik,   arrazoi   desberdinengatik,  negozio   propioa   egin   ezin   duten   argazkilariak   daude.  Orduan,   stock   konpainietara   jotzen   dute   eta   hauek   izaten  dira   argazkilariaren   lanak   merkaturatzen   arduratzen  direnak,   beti   ere,   kalitatezkoak   eta   fidagarriak   diren  argazkiak eskainiz.


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

4. Irudi-banku komertzialak nola elikatzen dira? Noren argazkiak dira? Bideo hau ikusi, ondoren irakurri ekarpen hau eta galdera honi erantzun: 4.1 Argazkilarientzat zertan dira lagungarriak irudi-bankuak? Argazkilariak bere   irudi   digitalak   irudi­bankuetara  bidatzen   ditu,   eta   behin   han   egonda,   edozein   pertsonak  dauka   horiek   deskargatzeko   aukera.   Horretarako,   diru  kantitate   bat   ordaindu   beharra   dago.   Horrela,   burututako  erosketaren prezioaren zati bat irudi­bankuarentzat izango  da, eta bestea, egilearentzat.

5. Sartu adimen-mapako Stock-eko bost irudi-bankuetan eta bilatu ze ezberdintasun dagoen Rights-managed (RM) (edo Derechos

Protegidos) lizentzia eta Royalty-free (RF) lizentziaren artean? Noiz erabiliko zenuke bat eta noiz bestea? (Idatzi adibide konkretuak)

Rights­managed (RM) lizentzia erabiltzen duten irudi­bankuetan,  diru   kopuru   bat   ordaindu   beharra   dago   irudiak   erabili   ahal  izateko,   hauen   erabilpena   doakoa   denbora   tarte   motz   batean  baino ez delako. Egunkari edo aldizkari bateko iragarki bateko  argazkietan   erabiliko   genuke   batik   bat.   Izan   ere,   horrela  enpresa   desberdinek   irudi   berdina   erabiltzea   saihestuko  litzateke. 

Royalty­free (RF)   lizentzia   duten   irudi­bankuetan,   berriz,  behin  irudia erosita, berau nahi beste aldiz erabili daiteke,  diru   gehiago   pagatu   beharrik   gabe.   Hau,   katalogo   batean  esaterako, argazki berdina behin eta berriz jartzea nahi izanez  gero erabiliko genuke.

Irudien bilaketak  
Irudien bilaketak  

Oraingoan, irudien bilaketak aztertu ditugu. Ariketa honekin, irudiak modu egokian erabiltzen ikasi dugu.

Advertisement