Page 2

ESTUA

MANIF

r kultu ko a z, t i a a b uru helb ako aren o u k a e r t d egita ena ema ek u an zaile usa iz ip t r r i a r o b r h s a a na i ta ari j i e u ultur r t r K a k a s e sg ile oa o Iazko za intere erag opar t iko n r o i l r a k e i k eta z h es e ur rritik zan n er ako kult e e t h r u i a , tar zanik tolatzea etee riko a i e hilab an l i a z osatu ko . art diak l u h z a g t e i e u t k n d e e ar izate A D osam garria a p kotariko t N p e E o k r R a u p l s R ered Anto at a ita EEN ZE L I rentz uru, ba ea eta G a i r A r R e t E h diren e helb iz b olatu ostu u t m g n a a u m d e ad tza aitan . skain a ere en b it irizpid e o n s o i a h k a ax rom zenb smo Abar konp egita artzeko , o k h k a t k AIA etar alea intza isaua Horr erkiz an a a Art t t Antz e e z k t ilea ekin k tea Arteg Plastikoa sta u: ta iza iltzea g s i u t n i i i a n d i t ab em Artis ada Fem ez er guztiak a-F bl arik izate i n l a a a r s n a u A t te im a Adin a heltze skald tea - An arrin la u E m a z a e r z z A i a t o t ak a a e s e z o oE intz uzo sib bult a a u z l a o k n a a k Berts nea su te rri en - In tea rie Elkar nizta zea - He ingurum o joa raso t Biyur tura g l r a u a t a u t G e h K a a ar lde uan izate tik h Eliza k kont arria utse a g h e n t o a z Ga a - Jas tsumism Beltz zen stola Kon a Harri k I rrikat o a o r d l a a z k t gabe t Haur mo a , ir arik t b a o s t i k l n x e i e H se seg katz hoa t i u a o L a B s z n a a t a er Hitze a ud besb dugu e bat et iontzat. un A a t a r k t a r o L a uzt dr nahi jend ula g okoa idali g r b t u e t d a M zeko na ab desio ozat kuta rkad g a s n z e Miro b aue dute era, fikoa ltz a h z z e t Gain n Oidu un Filoso i k o u e rtz izang dieg Oiha nea k i r a r ue auke rei. Soin UN! eak leak l i i itar g r g r e a ZAG e r E h E Zin D o A anak GOZ Norb

Profile for Oiartzungo Udala

Kulturabirusa 2021. Egitaraua  

Kulturabirusa 2021. Egitaraua  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded