Oh Marie! issue 4 - Moonrise Kingdom

Page 1

#4

MOONRISE KINGDOM

for the love of treasure hunting.

Photography DIY styling vintage Always keep an escape route > Outdoor photography For the love of vintage camp gear > Treasure hunting Party hard > A Moonrise Kingdom children’s party From our reporter from Penzance Island > “It does exist!”


EditOriAl

shuttle, padvindersboek, thermosfles, zaklamp, transportkist | privĂŠ bezit urbans and indians

2


MOONRISE KINGDOM

#4

Nee, ik ben geen kampeertype. Maar ik zal lichtjaren lang levenswijsheden putten uit de kampeerervaringen die ik heb opgedaan in mijn jeugd.

Als kind kleedde en reisde ik zoals Suzy uit Moonrise Kingdom (tenminste, als mijn ouders daar geen stokje voor staken). Ik droeg mijn mooiste jurk en zondagse schoenen, pakte zo’n twintig boeken in en, bij gebrek aan een echt kitten, zo’n beetje al mijn knuffeldieren. Zo reisde ik met mijn familie af naar een ‘camping municipal’ in donker Frankrijk. Een padvindersbadge had me vast kunnen helpen deze kampeertrips te doorstaan. Al was het alleen maar om te kunnen omgaan met het feit dat ik moest plassen in een gat in de grond ergens langs de ‘Route du Soleil’ of moest dealen met extreem ranzige douches op campings zelf. Ik herinner me nog die ene patron (beheerder) met uilenbril die vooral het idee van het uitbaten van een camping prettig vond, niet het hebben van die camping zelf (vandaar die ranzige douches). Of het enorme duin dat we in de hitte moesten beklimmen om op het strand te komen en die keer dat we weer terug moesten omdat ons auto alarm af ging (dat waren nog eens tijden) en we moesten kijken of ie niet gejat werd. Ja, de auto stond er nog. Een man was er ‘je m’excuse’ tegenaan gelopen en auto alarmen hadden niet veel nodig om af te gaan toen. De zomers leken heter dan heet, maar vooral omdat auto’s nog niet uitgerust waren met airconditioning. In die jaren voelde je je tijdens een autorit in de meedogenloze Franse zon als een ingeblikte ansjovis uit de hel. Wat dit allemaal zegt over mij? Dat ik een tot op het bot verwend mens ben, met de frustratie tolerantie van een extreem zeldzame papagaai die, op de grens van uitsterven, lekker blijft vasthouden aan zijn vaste gewoontes. Als het ooit nog eens tot een apocalyps komt, ben ik de eerste die sneuvelt omdat ik in een gat moet plassen. En zoals gezegd, daar doe ik niet aan. Dus, de volgende keer als mijn Lief mij vraagt of ik mee ga kamperen antwoord ik met Sam’s beroemde uitspraak: “Ik hou van je, maar je hebt geen idee waar je het over hebt.” P.S. Als je Wes Anderson’s Moonrise Kingdom nog niet gezien hebt...waarom dan niet?! ;-) I’m not the camping kind of girl. But, I will be drawing life-lessons from the camping experiences from my youth for light years, that’s a thing for sure. For once, as a child I packed and dressed like Suzy from Moonrise Kingdom (as long as my parents didn’t prevent that from happening that is). I wore my finest dress, my Sunday-school shoes, packed about twenty books and, in the absence of a real kitten, brought all my cuddly toys before we headed off to some ‘camping municipal’ somewhere in dark France. Having a scout badge would also have helped me to survive these camp-trips better I guess. If only to cope with the fact that I had to pee in some hole in the ground at the side of the ‘Route du Soleil’ or to deal with extremely dirty showers on the campgrounds themselves. I remember for instance this ‘patron’ (campground owner) with huge glasses that made him look like an owl who liked the idea of having a campground, not actually exploiting one (hence the dirty showers). I remember the huge dune we had to walk in the bloody French heat to get to the beach and that time that our car alarm went off (those were the days) and we had to walk all the way back to check if our car was still there. Yes it was. A man had bumped into it (‘je m ’excuse’) and car alarms were easily triggered those days. Summers seemed hotter than hot, but mostly because cars didn’t have air conditioning. Back then, travelling in a car in the excruciating French heat made you feel like a canned anchovy from hell. What does all this say about me? That I’m one spoiled rotten lady, with the frustration tolerance of a rare parrot that’s on the verge of extinction but clings to its funny habits anyway. If the world comes to an end, I’m the first one to perish and die because I will have to pee in a hole. Like I said, I don’t do peeing in holes. So, the next time my Love suggests to go on a camp trip I will answer with Sam’s famous line: “I love you but you don’t know what you’re talking about.” PS: If you haven’t watched Wes Anderson’s Moonrise Kingdom yet…why?! ;-) Marlous xx

3


,,H ol y

ri

s

? ,,

Ch t,

wh

at

am

I l o ok i n g

at

he

re

Colofon

Hoofdredactie: Marlous Snijder Vormgeving: Casper Boot, www.jahallo.nl Marketing en communicatie: Zita Bebenroth Ontwerp cover: Gwen Stok, www.gwenstok.com Aan dit nummer werkten mee: Zita Bebenroth, Casper Boot, Martine Buurman, Fred&Guus, Linda Haest, Erika Harberts, Danique van Kesteren, Cristian Kiesling, Anne van Midden, Janie Nabbe, Lot Piscaer en Gwen Stok. Tekstredactie: Marlous Snijder Advertenties: Zita Bebenroth, zita@ohmarie.nl Contact: info@ohmarie.nl Website: www.ohmarie.nl Adverteren in Oh Marie! kan! Download onze mediasheet op www.ohmarie.nl/adverteren/ of stuur een e-mail aan zita@ohmarie.nl.

Submissions

Als je geïnspireerd of inspirerend bent, dan wil Oh Marie! graag een platform voor je zijn. Deel je verhaal, foto, link of product op submissions@ohmarie.nl. We doen ons best iedereen persoonlijk te antwoorden, maar garanties kunnen we helaas niet geven. If you’re inspired, or inspiring, Oh Marie! wants to be your platform. Share your story at submissions@ohmarie.nl. We can not, however, respond to unsuccesvol pitches.

Disclaimer

Oh Marie! is een onafhankelijke, tweemaandelijkse uitgave. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie. Over uitslagen van prijsvragen en/of speciale acties kan niet worden gecorrespondeerd. Ere wie ere toekomt: we doen ons uiterste best om iedereen de credits te geven voor aangeleverde content. Deel je ervaring met Oh Marie! maar link terug naar onze website en/of de redacteurs. E-mailadressen zijn alleen gepubliceerd voor professionele communicatie. Oh Marie! is published every two months. Copyright is reserved, so don’t scan, copy, film or reproduce content in part or in whole in any way without proper permission from editor. E-mail adresses are published for professional communications only. We have done our best to credit all content. Please feel free to share your Oh Marie! experience, but link back to our website or contributors. Link with love. 4

22 juni 2013


Dear Suzy, Photography (for dummies) , 6-9 A Moonrise Kingdom children s party 10-15 DIY Raccoon cupcakes 16-17 Outdoor photography. Always keep an escape route! 18-23 For the love of vintage camp gear 26-33 Diorama 34-3 5 Caravan to concept store 38-43 Penzance Island... IT DOES EXIST! 44-45 Adventure: NOW! 46-47 Next issue 48 Yours, Sam

OIL nr 8, handgemaakte olielamp van kunstenaar Job Martens | urbans and indians â‚Ź 120,www.jobsprops.com boeken | privĂŠ bezit urbans and indians

5


PhotOgraphy 6


Marlous Snijder www.planetfur.nl

7


Bijna als een Mondriaan Ik en mijn Polaroid maakten een ongelukkige start. In 2010 begon ik met het experimenteren met analoge fotografie en deze Fuji Instax 210 was mijn eerste analoge camera. De eerste foto’s die ik ermee maakte waren donker en lelijk en ik begreep in eerste instantie niet de lol van het maken van lelijke, donkere foto’s. Ik moet hier natuurlijk bij vermelden dat ik het plezier van fotograferen leerde kennen middenin het digitale tijdperk, waarin het bijna knap is om lelijke, mislukte foto’s te maken. Het mooie van Polaroid aan de andere kant is dat je meteen het resultaat ziet van je fotografeerwerk, wat het de perfecte lomografie camera voor mij als ongeduldig mens maakt. Wat ook de reden van de aanschaf van deze specifieke camera was. Vastbesloten als ik was Amerika analoog te fotograferen (de mooiste manier om de sfeer van dat prachtige land vast te leggen naar mijn mening), pakte ik mijn Fuji Instax in voor onze trip langs een aantal Nationale Parken in 2011. Die dag in april dat we de Grand Canyon bezochten, was een uitzonderlijk heldere, smogloze dag en dit is de eerste Polaroid foto die ik die vakantie maakte van één van de vele prachtige, perfecte vergezichten die we tijdens onze reis zagen. De foto is perfect. De donkere bomen links, de canyon zelf en de strakblauwe lucht erboven vormen bijna perfecte, afgekaderde vierkanten, als een Mondriaan schilderij. De buttes van de canyon lijken wel tipi’s en grappig genoeg veel minder indrukwekkend dan ze in werkelijkheid zijn. Een vervreemdend effect. Grappig detail aan dit verhaal is dat, bijna meteen nadat ik deze foto maakte, de riem waarmee de camera om mijn nek hing losliet, waardoor ie een keiharde ontmoeting had met de grond onder mijn voeten. Gelukkig ben ik met een man getrouwd die als kind al walkmans en andere electronische apparatuur uit elkaar haalde (en weer in elkaar zette), dus het repareren van mijn Error-schreeuwende camera was slechts een leuke technische uitdaging voor hem. Het lukte hem de camera weer aan de praat te krijgen. Alleen het afgebroken klepje van de batterijen wordt nog bij elkaar gehouden met een groot stuk verbandtape, van dat witte spul dat Harry Potter gebruikt om zijn bril mee bij elkaar te houden. Om al deze redenen hou ik zoveel van deze foto. Naast de toevallige maar bijzondere compositie vertelt het namelijk ook nog een heleboel andere verhalen. Die van het wonder van de natuur, van een fijne vakantie, van een grappig voorval (mede door) mijn onhandigheid en van mijn Lief die, zoals vaak, de dag redde.

Almost like a Mondriaan painting Me and my Polaroid camera had a bit of a bumpy start. I had just started to experiment with analogue photography in 2010 and the first pics I shot with my Fuji Instax 210 all turned out too dark. I didn’t understand the fun of making pictures that turn out ugly (let me remind you, I came to fully appreciate photography during the digital era, an era in which it’s almost impossible to take ugly pictures). The great thing about Polaroid on the other hand is that you immediately see the result of your work, which makes it the perfect camera for impatient lomography lovers like me. That’s why I bought this particular analogue camera anyway. Determined to picture the U.S. ‘analogue style’ (to best way to do justice to the beautiful, American landscape in my opinion), I had packed the Fuji for our road trip along the U.S.’ beautiful National Parks in 2011. That day in April when we went to see the Grand Canyon was an exceptionally sunny and smogless one, this picture was the first picture I shot of the perfect, mind blowing view. The picture turned out perfect. The black trees at the left side, the straight line of the north rim and the blue sky above it all form perfect squares, almost like a Mondriaan painting. The buttes of the canyon almost look like tiny tepees and in a funny way the canyon looks tiny and less impressive than it is in real life, it’s alienating. Funny detail about this story is that immediately after I took this picture, the camera had a rough encounter with the canyon rim, when the camera strap attached to it let loose. Luckily I married a guy that liked to dismantle and assemble electronic devices when he was a little boy, so fixing the damaged camera was just another nice electronic challenge for him (and of course, he fixed it). The little plastic cap that houses the batteries broke off though, so that’s hold together now with a giant piece of white tape, the kind you normally use for bandages, or in Harry Potter’s case, to fix your glasses with. These are the many reasons why I love this picture so much. Beside its special and accidental composition it namely tells a lot of other stories as well. One of the miracle of nature, one of a wonderful holiday, one of a funny aftermath caused by my clumsiness and of my Love who once again saved the day..

8

The Fuji Instax is the only instant camera series that’s still produced. I shot this picture of the Grand Canyon on an Instax wide film. It has an ISO of 800 and is 62 mm x 99 mm in size.


Analoge fotografie voor dummies door Cristian Kiesling De foto van Marlous is gemaakt met haar FujiFilm Instax 210, een moderne polaroidcamera die veelal gebruikt wordt om panoramafoto’s te schieten. Kenmerkend aan polaroidcamera’s is dat de camera de gemaakte foto vrijwel direct print. Deze prints zijn vaak te herkennen aan hun vierkante formaat en witte omkadering. Die kenmerken in combinatie met de analoge foto geven polaroidfoto’s vaak een vette vintage look. Het principe van de polaroidcamera werd halverwege de vorige eeuw al bedacht door Edwin Land van het bedrijf Polaroid. Later zijn ook andere fabrikanten zich bezig gaan houden met het produceren van dit type camera’s. In februari 2008 kondigde Polaroid aan te gaan stoppen met de productie van polaroidcamera’s alsmede de film daarvoor. Een team van enthousiaste polaroidfotografen konden de uitroeiing van de polaroidcamera’s niet verdragen en besloten daarop The Impossible Project te starten. Ze kochten de Polaroid fabriek in Enschede en hebben de ontwikkeling van polaroidcamera’s voortgezet. Tegenwoordig zijn ze weer populair onder veel creatieve analoge fotografen. Na het maken van een foto heb je binnen een paar minuten de print in je handen en dus direct resultaat. Polaroidcamera’s maken gebruik van één soort film, maar die zijn slechts te gebruiken voor één foto. Naast het feit dat die film prijzig is, is het ontbreken van een negatief ook een nadeel van de polaroidcamera. Daardoor kun je een foto dus niet in een groter formaat laten ontwikkelen. Er zijn veel gave polaroidcamera’s op de markt en het is zeker de moeite waard er eens mee te experimenteren. Al is het maar voor de prachtige look and feel van de geprinte foto’s.

Lomography for dummies by Cristian Kiesling Marlous’ photograph was made with a FujiFilm Instax 210, which is a modern instant camera mostly used to shoot panoramas. The name of the cameras already reveals its distinctive feature, since photographs are processed almost instantly. Prints from instant cameras can often be recognized by their small, rectangular size and the white frame around the photograph. The development of instant cameras already started halfway the 20th century, when Edwin Land from the Polaroid Corporation worked out the process. Later, different manufacturers also started to develop all kinds of instant cameras. In February 2008 though, Polaroid announced to stop producing instant cameras and the films belonging to them. A group of enthusiastic instant camera users couldn’t bare the extinction of instant cameras and started The Impossible Project. They bought the Polaroid factory in Enschede and continued the production and development of instant cameras. Nowadays, instant cameras are popular again. After making a photograph with an instant camera, it’s printed almost instantly. Unfortunately the film, which can only be used for one photograph, is a bit pricey. Also, the photograph is printed directly and so there is no negative, which means you will not be able to reprint or enlarge photographs. There are many different types of instant cameras produced over the last couple of years, so instant cameras are definitely worth experimentation with.

http://cristiankiesling.nl

De Instax Fuju is de enige instant camera die nog in productie is. Ik maakte deze foto van de Grand Canyon op een Instax wide filmpje. de films hebben een ISO van 800 en meten 62 x 99 milimeter.

9


Party hard!

MOONRISE KINGDOM THEMAFEEST / THEME PARTY Foto's/Photo’s: Marlous Snijder/Erika Harberts 10


Party hard! Als je uitgenodigd wordt op één van de verjaardagsfeestjes van Erika en haar dochters ben je een gelukkige bofkont. Ieder feest wordt uitgevoerd in een specifiek thema, waar de koekjes tot en met de huiskamer geheel in stijl worden versierd. Samen met haar dochter Mila, die 10 jaar werd, ontwierp en organiseerde Erika een feestje helemaal in Moonrise Kingdom stijl. Oh Marie! was erbij!

When you’re invited to one of Erika’s daughter’s birthday parties, you’re a lucky bastard. Every party gets a theme of its own and everything in the house matches that theme, from the shapes of the cookies to the styling of the living room. Together with her daughter Mila, who turned 10 this year, Erika organised a Moonrise Kingdom party and Oh Marie! was invited!

http://mikodesign.blogspot.nl/

Een thema feest is leuk, vooral als het niet veel hoeft te kosten. Erika zoekt daarom naar toepasselijke spullen bij de kringloop. Voor dit feestje vond ze bijvoorbeeld oude landkaarten, platen, een verrekijker, de geruite stof en een simpel plastic kompas. A theme party is awesome, especially when it’s not too expensive throwing one. Erika shops for cheap props at thrift shops. In this case she found old maps, records, a pair of binoculars, tartan fabric and a simple plastic compass.

Met simpele bedeltjes en schakelkettinkjes (zoek bijvoorbeeld op ‘feather/lighthouse/bow/suitcase/arrow charms en ‘cable chain’ op Etsy of kijk bij hobbywinkels) maakte de kinderen op Mila’s feestje deze geweldige Moonrise Kingdom kettingen. Using simple charms and cable chains (search for ‘feather/lighthouse/bow/suitcase/arrow charms and ‘cable chain’ on Etsy) the children at Mila’s party made these fabulous Moonrise Kingdom necklaces. 11


Maak van karton en zwart papier een platenspeler als Moonrise Kingdom rekwisiet. De oude koffer (kringloop) en vlaggen maken de sfeer helemaal compleet. Erika en Mila maakten de vlaggen van restjes stof (door simpelweg driehoeken uit te knippen en op elkaar te naaien), de cijfers knipten ze uit strijkvelours (bijvoorbeeld via vanmarieke.nl). A vintage record player is easily made with some cardboard and some black and white paper. The old suitcase (thriftshop) and flags complete the lot. Erika and Mila made the flags by simply sewing triangles together, cut from leftover pieces of fabric. The numbers on the flags are made of iron-on transfers.

Versier cupcakes met satÊ prikkertjes met zelf getekende karakters of items uit Moonrise Kingdom erop (wasbeer, Suzy’s baret, megafoon). Teken de vormpjes op stevig papier, knip uit en plak deze vast aan de prikkers, met een mooi stukje (masking) tape. Een kartonnen taartenstandaard (bijvoorbeeld van Hema) maak je helemaal Moonrise Kingdom door het te beplakken met een oude landkaart. Make cool cocktail sticks by decorating them with hand-drawn images from the movie, like raccoons, Suzy’s beret or little megaphones. Draw the images on sturdy pieces of paper, cut out and fasten to the sticks with pieces of pretty (masking) tape. A cardboard cake stand is upholstered with an old map, to make it fit the theme.

12


13


Mooie limonadeflesjes in stijl maak je door papieren cupcakevormpjes om de hals van flesjes heen te vouwen en vast te zetten met kleurig bakkerstouw. Prik de vormpjes door voor de rietjes (op de foto de ‘Birch paper straws’ van Kikkerland.nl). Erika schreef tot slot met watervaste stift teksten uit de film op de flesjes. Stylish lemonade bottles are easily made by wrapping cupcake papers around the bottleneck. Fasten them with colourful pieces of string and pierce with beautiful paper straws (on photo ‘Birch’ paper straws via Kikkerland.nl). Erika wrote quotes from the movie on the bottles with a waterproof marker.

Erika maakte simpele zandkoekjes die ze glazuurde. Zoek op internet voor recepten, bijvoorbeeld met de zoekterm “recept royal icing” en “recept zandkoekjes”. De vormpjes van het jurkje, verrekijker en megafoon sneed ze uit de losse pols uit het deeg. Lastige vorm? Kies dan voor makkelijker vormen zoals rondjes of vierkantjes (koffertjes) of gebruik uitsteekvormpjes. Of blader door voor Erika's super eenvoudige wasberen cupcakes! Erika made plain sugar cookies and glazed them with royal icing. Look for recipes on the internet. She cut out a variety of shapes by hand. If this is too difficult for your taste, cut out plain shapes like rounds or squares or make Erika’s super easy raccoon cupcakes (next pages)!

14


h Kijk voor canvassen en kartonnen cijfers bij Tiger, Xenos of Action. Een woordenslinger maak je gemakkelijk zelf door de letters uit te knippen en aan elkaar te naaien met de naaimachine. Een banner kopen kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld via eennieuwavontuur.com. Een piñata maak je met karton, crêpepapier en behanglijm. Kijk voor ideeën en handleidingen op het Oh Marie! piñata Pinterest bord: http://pinterest.com/ohmariemag/oh-marie-pinatas/ Look for blank canvasses and cardboard numbers at art stores. Make a word banner by cutting out letters and sewing them together on your sewing machine. Or buy a DIY Word Banner on the internet (Look for retailers at ommdesign.se). Piñatas are easily made with cardboard, tissue paper and glue. Look for ideas and tutorials at the Oh Marie! piñata Pinterest board: http://pinterest.com/ohmariemag/oh-marie-pinatas/ Erika verkoopt stoffen met door haarzelf ontworpen Moonrise Kingdom stof en papier in haar Etsy shop: Erika sells her own screen printed Moonrise Kingdom fabric and treat bag kits in her Etsy shop: www.mikodesign.etsy.com

15


DIY

MOONRISE KINGDOM WASBEER / RACCOON CUPCAKES

16


Benodigdheden: - Ingrediënten voor cupcakes en glazuur (zoek op internet voor recepten) - Cupcake vormpjes - Zwart, uitrolbaar fondant - Ronde koekjesvorm (ø ± 6,5 cm) - Spuitmondje met rond gat - Deegroller - Mes Deze geniale wasbeer cupcakes zijn ontzettend makkelijk te maken én passen perfect in het Moonrise Kingdom thema! Bak de cupcakes en laat ze goed afkoelen. Rol de fondant uit en snij er de vormen uit zoals op de foto’s. Glazuur de cupcakes, leg de uitgesneden vormpjes erop en laat ze even drogen. Jazeker, je bent alweer klaar, tijd om een feestje te vieren!

What you’ll need: - Ingredients for cupcakes and cake icing (look for recipes on the internet) - Cupcake papers - Black fondant - Plain round cookie cutter ø ± 2.5 inches - Icing nozzle - Rolling pin - Knife These ingenious Raccoon Cupcakes are very easy to make and have Moonrise Kingdom written all over them! Bake cupcakes and let them cool off. Roll out the fondant and cut out the shapes following the instructions on the pictures. Ice the cakes, put the cut-outs on the cupcakes and let them dry. Easy as pie, time to party!

17


Masterclass styling Foto's, tekst / Photo’s, text:

Janie Nabbe http://lemonstale-blog.blogspot.nl

Outdoor photography

18


Toen ik net begon met fotograferen was ik vaak op zoek naar mooie onderwerpen. Met de jaren is dit steeds meer veranderd in het ‘zien’ van mooie beelden. Mijn beelden ontstaan op het moment dat mijn oog door iets wordt getrokken. De foto ontstaat al in mijn hoofd, nog vóórdat er een camera aan te pas is gekomen. Ik geef toe: ik ben geen technisch fotograaf en fotografeer vaker vanuit mijn gevoel dan aan de hand van regels. Maar door veel te oefenen, te experimenteren én kritisch naar eigen foto’s te kijken ben ik me van een aantal dingen bewust geworden. Het zijn niet direct regels, maar wel handigheden die kunnen helpen om vakantiekiekjes tot reisfotografie te verheffen. Landschappen en wolken Regels rond bijvoorbeeld compositie komen niet zomaar uit het niets. Zo beschreef Marlous in het 2e nummer van Oh Marie (Dazzle Painting) ook al de gulden snede. Dit is een goed hulpmiddel voor het bepalen van je compositie. Een foto met een goede compositie is fijn om naar te kijken, omdat het beeld als het ware in balans voelt. Je kunt dit goed ontdekken bij het fotograferen van landschappen. De verhouding tussen aarde en lucht is belangrijk voor de compositie, maar wolken bepalen hierin een groot deel van de sfeer. Ze kunnen het hoofdonderwerp van een foto zijn of juist op de achtergrond treden om zo het landschap beter uit te laten komen. Wolken vind ik vooral ook fantastisch, omdat ze het zonlicht diffuser maken (waardoor je zachter licht en minder harde schaduwen in je beeld krijgt) en licht- en schaduwvlekken in het landschap maken, wat je foto heel mooi diepte geeft. Als je wilt dat de wolken het hoofdonderwerp zijn, vul dan minimaal 2/3 van het beeld hiermee. Dit werkt vaak goed bij een dramatische dreigende lucht of wanneer er iets spannends is aan de wolken zelf. Wanneer de aandacht op het landschap moet liggen, is het beter de wolken niet te benadrukken door ze maximaal 1/3 van het beeld te laten vullen. Ik gebruik bij het fotograferen van landschappen verschillende lenzen; logisch gezien zou je zeggen dat je een groothoeklens nodig hebt om ‘alles erop te krijgen’, maar soms kun je met een 50mm of langere lens bijvoorbeeld de grootte van een flinke berg beter over laten komen dan met een 20mm groothoeklens. Dat betekent dat je bij het gebruik van de 50mm lens stukken van dezelfde voorbeeld-berg in je kader moet ‘afsnijden’, buiten beeld moet laten, maar als je daarmee experimenteert, kom je erachter dat dat soms ‘méér’ laat zien. Licht Fotografie is in feite ‘licht vangen’. En waar ik het meest van houd is ‘natuurlijk licht’ vangen. Of het nu zonnig is of bewolkt, of het regent, sneeuwt of mistig is, elk weertype én ieder tijdstip van de dag heeft haar eigen lichtkwaliteiten, die allemaal op een eigen manier prachtig kunnen werken op een foto. Dit geldt eigenlijk voor alle onderwerpen. Misschien wel één van de meest waardevolle dingen die ik heb ontdekt is dat een strak blauwe lucht met volle zon de saaiste (natuur)foto’s oplevert. Wolken zijn dus fantastisch. Ter plekke kijk ik hoe het licht valt en hoe ik me opstel ten opzichte van het licht dat er is. Als je met het licht mee fotografeert wordt het beeld ‘platter’; tegenlicht zorgt ervoor dat vormen als het ware ‘loskomen’ van de achtergrond, zodat er meer diepte in het beeld ontstaat. Ga maar eens op een late

zomermiddag in een bos staan, wanneer de zon al wat lager staat en door de bomen schijnt; kijk met één oog in verschillende richtingen om het enorme verschil van de richting van het licht te zien. Schaal Een ander ding waar ik op let is de werking van schaal. Een vergezicht op een adembenemend weids landschap of een spectaculaire waterval komt niet over als je de kijker uit moet gaan leggen hoe groots of spectaculair deze in werkelijkheid wel niet was. Door bijvoorbeeld een persoon, huis of boom in het beeld te betrekken, herkennen onze hersenen meteen de schaal en beseffen we waar we naar kijken. Ook wolken helpen trouwens om het grootse van landschappen te ‘zien’. Dieren Dieren zijn mijn favoriete onderwerp om te fotograferen. Een dier in het wild zien, in z’n échte thuis, is iedere keer weer adembenemend. Ze zijn altijd fotogeniek, maar het vergt vaak wel snelle handeling. Oké, met olifanten heb je misschien iets meer tijd, maar een vogel, vos, beer, hert of eekhoorn, is alweer verdwenen voordat je ook maar aan een statief kunt denken. Ik probeer daarom altijd op de ogen scherp te stellen (ze hoeven niet recht in de camera te kijken) en het dier in zijn kijk-/looprichting een beetje ruimte geven… alsof hij zo weg kan rennen (wat daarna ook meestal gebeurt). Bij het fotograferen van dieren grijp ik meestal naar een tele(zoom)lens (minstens 50mm), zodat ik de dieren voor de foto dichtbij genoeg kan halen zonder ze te storen. Bovendien zorgen langere lenzen (in combinatie met een laag diafragmagetal) voor minder scherptediepte, zodat het dier op de voorgrond mooi afsteekt tegen een veel vagere achtergrond. Dit kun je al oefenen met je kat of een koe in de wei. Het is natuurlijk verleidelijk – zeker in een bijzondere setting – om zoveel mogelijk op de foto te krijgen, maar bij een groep dieren focus ik me vaak op één specifiek dier. Zo zorg ik dat ik er in ieder geval één de volledige concentratie en aandacht kan geven. Ik wil liever dat ik één dier compleet tot z’n recht kan laten komen op een foto dan dat ik de hele kudde vastleg op een kiekje, waar geen enkel dier van de kudde bijzonder lijkt.

19


Tips

• Wacht niet op mooi weer! De sfeer voor, tijdens en na een regenbui is vaak fantastisch (gewoon regenjas en parapluutje meenemen). Laat je door een paar donkere wolkjes niet tegenhouden. • Lig, kruip, klim… Een ander perspectief dan vanaf de vertrouwde ooghoogte levert zeker een ‘niet standaard’ foto op. • Horizontaal of verticaal fotograferen? Kies horizontaal voor weidsheid en verticaal voor diepte. Twijfel je? Maak beide en kijk thuis welke je beter vindt. • Een statief voorkomt teleurstellingen. Heb je de kans om een statief mee te nemen en de tijd om het te gebruiken, twijfel dan niet. Je foto’s worden dan altijd scherper op momenten dat je een iets langere sluitertijd (en lage ISO-waarde) nodig hebt. • Dit zijn hulpmiddelen… en er zijn geen vaste regels! Wees creatief en probeer alles uit!

20


21


22


photograph the landscape with the sun in my back or in front of me. Light that’s cast directly in a landscape ‘dissects’ the elements in it, creating depth. Sunlight that’s cast from the back of a camera flattens a picture. If you want to learn more about the effects of light, take a walk through a forest on a late summer afternoon when the setting sun shines through the trees. Look in different directions, with one eye closed, to see the enormous differences in light with each different angle.

I was always in search of subjects to picture when I just started with photography. Over the years this evolved into ‘seeing’ beautiful pictures. Once something around me catches my eye, the image around it forms in my brain. You could say the photo is already there, in my head, right before I even pushed the shutter-release button. I admit: I am no technical photographer and I mostly take my pictures intuitively instead of abiding all kinds of technical rules. By practising and experimenting a lot and by critically looking at the photos I made, I became aware of some important rules that could help making your pictures look like professional nature photos instead of holiday snapshots. Landscapes and clouds Rules about composition are invented for a reason. In the Dazzle Painting issue (#2), Marlous already wrote an article about the Rule of Thirds, which comes in very handy when determining the composition of a photo. A well composed image is balanced and therefore nice to look at. When picturing a landscape, taking an appropriate ratio between sky and landscape is important and clouds mostly define the kind of atmosphere of the image. They can be the star of the play (or in this case, picture) or they can function as a sidekick, making the landscape underneath it looking even more spectacular. Clouds diffuse sunlight, they work like a huge, real-life light room. Clouds can also cast beautiful shadows on a landscape, which adds depth to a photo. If you want a sky with clouds to play the main part in your picture, fill 2/3 of your frame with them. If you don’t want them to be too present in your image, use a 1/3 ratio. I carry several lenses around when I photograph a landscape. You might think you’d mostly need a wide-angle lens to cover the whole view, but a 50 mm lens or telephoto lens can make a mountain look more impressive than a 20 mm wide angle. You will have to ‘cut off’ (or leave out) parts of aforementioned mountain when you use that 50 mm lens, but with trial and error, you’ll discover that in fact you will show more of that mountain than you would have showed with a wide angle lens. Light Photography is no more than catching light. What I like to catch most is natural light. Whether it is sunny, partly cloudy or foggy, rains or snows, any kind of weather or time of day has light qualities of its own. Same goes for all kinds of photo subjects. The one thing I learned is that a sheer blue sky with a full sun delivers the most boring pictures. That is why a sky with clouds is such a wonderful thing for the outdoor photographer. Before I take a picture, I look at the sun’s position and decide if I want to

Scale If there’s one thing that I keep in mind when I take pictures, it is scale. If you need to explain how breath taking that wide landscape or spectacular waterfall really were, the scale of those pictures wasn't right. By capturing a person, house or tree in the picture as well, our brain recognize the scale of the overall image and therefore knows what it is looking at. Clouds can support that effect too, by the way. Animals Animals are my favourite subject to picture. Seeing an animal in its true natural surroundings, is still breathtaking. Animals are always photogenic, but also demand quick action when it comes to photographing them. Therefore, you can safely leave your tripod at home when you’re planning to take pictures of wild life. Just make sure to focus on the eyes (they do not have to look straight into the lens though) and make sure to leave an escape route for your subject. Mostly I use a telephoto lens (at least 50mm) to picture animals up close without disturbing them. Besides, a longer lens combined with a large aperture creates a beautiful depth of field, making the subject of your image sharp and the background wonderfully blurry. You can easily practise this at home with your cat, or a cow in a meadow. Of course it’s tempting to capture as much animals as possible, especially in certain (natural) circumstances. But, in case of a group, I still try to focus on one animal, not on the entire group. I’d rather pay attention to picturing one specific animal beautifully, then snapping a whole herd, making the image look flat and uninteresting.

• Do not wait for the perfect weather conditions. The light before, during or after a shower is beautiful (just bring your rain jacket and an umbrella). Don’t let some dark clouds stop you.

Tips

• Lie down, crawl, climb…a different angle delivers different pictures. • Portrait or landscape orientation? Choose for landscape for a wide view and portrait for depth. If you have any doubts, take both and choose which one you like best afterwards. • Use a tripod to avoid disappointments. If you have the opportunity to take one with you, do not hesitate to bring it. Your pictures will still be sharp even if you choose to take pictures with a lower ISO value. • Remember, these are just tips, not rules! In fact, there are no rules. Be creative, try different things and most of all: have fun!

23


Ink(t) Tijdelijke tattoos Ink(t) verloot een bon t.w.v. van € 15,00 onder Oh Marie! lezers! Meedoen? Stuur vóór 1 september 2013 een e-mail met ‘Feathers’ in de onderwerpregel naar giveaways@ohmarie.nl. Vergeet niet je naam te vermelden! Temporary tattoos Ink(t) gives away one € 15 voucher! E-mail your details with Feathers in the header to giveaways@ohmarie.nl (closes September 1, 2013). www.inktshop.bigcartel.com Margreeet € 10,00 Shopper van stevig bio-katoen met illustratie van Thijs Vissia Perfect voor je 13” laptop of broodtrommel! Eco-cotton shopper illustrated by Thijs Vissia Perfect for your 13” laptop or lunchbox! www.margreeet.etsy.com Trees Inside Out € 150,00 Houtkunst van locale bomen Handgedraaide schaal van een prachtig gekrulde esdoorn (Acer Campester) Wood art made from locally cut trees Hand turned bowl from a beautiful curly Maple (Acer Campester) www.treesinsideout.etsy.com

CD Give-away

happycampermusic.com

Weet je nog? Twee jaar geleden alweer kwam het geweldige album van Happy Camper uit. Natuurlijk kun je ook deze zomer nog heel goed wegdromen bij de happy tunes van o.a. Janne Schra, Tim Knol, Ricky Koole en de zangers van Moss, Blaudzun en El Pino & The Volunteers. Het project was zo'n succes, dat ze - naast een uitverkochte theatertour, een concert op Lowlands en een Edison in eigen land - ook door Indonesië tourden en nu zelfs een single hebben uitgebracht in Zuid-Korea. En het goede nieuws is: een nieuwe plaat is in de maak! Die wordt begin 2014 verwacht. Het is opnieuw een samenwerking tussen al die fijne artiesten, wederom georganiseerd door Job Roggeveen (toetsenist van El Pino & The Volunteers). Voorlopig laven we ons aan deze Happy Camper - de perfecte soundtrack voor je camping trip.

Win! WIN! WIN! 3 x cd van Happy Camper 24

En... we geven er maar liefst 3 weg! Stuur vóór 1 september 2013 een e-mail met ‘Happy Camper’ in de onderwerpregel naar giveaways@ohmarie.nl en vertel ons over jouw ultieme campingmoment. Vergeet niet je naam te vermelden! Two years ago, Job Roggeveen released his album called Happy Camper, a record with happy tunes composed by him and sang by a lot of great Dutch artists like Janne Schra, Tim Knol, Ricky Koole, Moss, Blaudzun and El Pino & The Volunteers. The project became such a big hit that they performed on Lowlands, toured through Indonesia and even released a single in South-Korea. A new album is expected somewhere at the beginning of 2014. Happy Camper is the perfect record to play on your road- or camping trip and Job has given us 3 albums to pass along! E-mail your details with Happy Camper in the header to giveaways@ohmarie.nl and tell us about your favourite camping moment (give-away closes September 1, 2013).


Handmade products, crafternoon, foods & drinks, campfire and goodiebags!

Zwaanshals 271B, Rotterdam - Check www.elleaime.nl for details


SCHATGRAVEN TREASUREHUNTING

26

Fotografie/Photography: Danique van Kesteren http://88forever.nl


“FOr tHe loVE OF vintage camp gear” Ach ja. Kamperen. Bivakkeren in een canvas huis, slapen in een slaapzak in ongedefinieerde bruintint... Met al dat ‘gevaarlijke wild’ dat in Nederland rondloopt, kan je immers maar beter in een goed gecamoufleerd bed en dito tent liggen. Voor hen die graag een risico nemen, is er ook paars nylon in de aanbieding. Of klapstoeltjes in woeste jaren ’90 kleuren en strepen. Wij vragen ons af: waarom ben je als kampeur veroordeelt tot gruwelijke kleurstellingen? Tot unisex windjacken? Tot lelijk plastic? Waarom mag je thuis onder een Troetelbeertjes dekbed liggen, maar in je tent onder een donkergroene massa? Twee jaar geleden startten Linda Haest en Mariëlle van Tol vanuit deze ergernis hun bedrijf Urbans and Indians. Een webwinkel voor ‘urban nomads’. Linda en Mariëlle bieden een prachtig alternatief voor lelijke kampeerproducten. Producten geproduceerd met aandacht voor vorm en materiaal. Die functioneel zijn, maar ook mooooi.

Linda Haest studeerde kunstmanagement en werkte lange tijd bij het Ro theater. Na 10 jaar in de kunsten besloot ze dat het tijd was om het over een andere boeg te gooien. Ze volgde een stylingopleiding bij Artemis en begon plannen te smeden voor een eigen bedrijf. Inmiddels runt ze samen met Mariëlle Urbans and Indians. We bezoeken Linda in haar jaren ’30 woning in Rotterdam, waar ze woont met Thijs en kinderen Mika en Luuk. Ooit woonde er een aannemer met grote ambities, die het huis nogal drastisch heeft verbouwd. Geen binnenmuur staat nog op de oorspronkelijke plek en hij heeft op de begane grond gewoon, hupsakee, de kruipruimte opgeheven. Een briljante ingreep die je blijkbaar zonder problemen kunt uitvoeren (Linda: “Ik zou zeggen: doe het allemaal!”) Maar het allerleukste van het huis is toch wel dat er een kerk in de tuin staat. “Als op zondagochtend bij het ontbijt de flarden van psalmgezang ons huis binnendrijven, voel ik me heel bevoorrecht hier te wonen.” 27


Industrieel, vintage, strak met een rafelrandje, dat is zoals Linda haar interieur beschrijft. “Een interieur dat helemaal klopt, geeft me een heel ongemakkelijk gevoel. Ik vind het leuk als de dingen om me heen een verhaal vertellen. Zoals het prachtige oud-groene kastje waar de TV in staat. Ik kocht het van een klein mevrouwtje die hem wegdeed “omdat hij te hoog hing”. Lager hangen zat er blijkbaar niet in. Te hoog? Wegdoen! Zo eenvoudig kunnen de dingen zijn. Dat vind ik geweldig!” De staande lamp met bruin rookglas van Linda’s oma is één van haar vele interieurschatten. (“Die vond ik als kind al prachtig. Ik kreeg hem toen ze overleed.”) Maar ook de blauwgrijze West-Germany vaas uit de kringloop in België is favoriet. En het handgeschreven bordje met de ziekenfonds-spreekuurtijden en heel onlogische leestekens. “Of ik weleens een misstap heb begaan in mijn interieur? Ooit heb ik in een opwelling een houten vloer knal-oranje geschilderd. Het was een nogal agressieve gewaarwording als je de kamer inliep, dus vanaf dat moment verbleef ik liever op mijn balkon. Geld voor nieuwe verf had ik niet en het heeft zeker nog een jaar geduurd voor ik verhuisde.” “Ik ben gek op kringloopwinkels en kan geen weerstand bieden aan oude zaklantaarns, vintage thermosflessen en padvindersboekjes. Ook oude tenten en windschermen roepen mijn naam. Die zijn vaak gemaakt van mooie stoffen, met zulke prachtige stiksels, daar wil ik dan van alles mee gaan doen: gordijnen maken, tassen, muurbekleding, buitenkussens... Maar ik heb mezelf streng verboden oude tenten te kopen. Als ik daar aan begin, is het hek van de dam.” 28

Linda en haar gezin trekken regelmatig naar hun ‘hide out’ aan zee. Zonder stromend water en tot voor kort zelfs zonder elektriciteit is het leven daar eenvoudig. Linda: “We brengen er onze dagen door met struinen in de duinen, klimmen in bomen, schieten met pijl en boog en liggen in de hangmat. Een puurheid die ik erg waardeer. Ik ben gefascineerd door het gegeven van ‘urban nomads’, mensen die bewust kiezen voor een leven in een meer mobiele, eenvoudige setting. All you need is less. Mijn compagnon Mariëlle heeft ook een tenthuisje aan zee en deelt met mij de liefde voor mooie materialen en tijdloze ontwerpen. In het assortiment van reguliere kampeerof outdoorwinkels vonden we echter niet de spullen die we in de duinen om ons heen wilden hebben. We dachten steeds: “Waarom zou je juist in je kostbare vrije tijd tegen dingen van paars nylon aan gaan kijken?” Jarenlang hebben we onze spullen dan maar zelf gemaakt of meegesleept uit verre landen. Op een avond zaten we in de duinen met een glas wijn en dachten: als wij dit gevoel hebben, dan hebben vast meer mensen dat. We gaan een alternatief bieden met producten voor tuin, park, strand en camping, die niet alleen functioneel zijn, maar ook mooi. De basis voor Urbans and Indians was gelegd!” http://www.urbansandindians.com/


De zaagtafel was van onze vriend Wout Rockx. Elke keer als ik in zijn werkplaats kwam, zag ik dat werkblad en riep: “Wout, die zaagtafel is zo mooi, die moet je ophangen!” We maakten een deal; ik kocht voor hem een groter blad en mocht het oude meenemen. Elke zaagsnede vertelt een verhaal: een decor voor een theatervoorstelling, de deur van ons favoriete Thaise restaurant, een object voor het Witte de With festival. Wout kent ze allemaal.

The saw table comes from a friend or ours, Wout Rockx. Everytime I visited his woodshop I saw this beautiful table top and concluded how beautiful it was. In the end, Wout and I made a deal: I would buy him a new table top and I would get this one. Every cut and shape in the wood represents a story: a piece of décor of a theatre play, the door of our favourite Thai restaurant, an object for a Rotterdam festival…Wout knows them all.

29


Oh yes. Camping. Staying in a tiny canvas house, sleeping in a sleeping bag of an undefined brownish colour… With all that ‘dangerous wildlife’ in The Netherlands (not!) it is pretty important to sleep in something camouflaged. Those who like to live dangerously choose for hysterical purple nylon or wildly coloured or striped folding chairs. It makes us wonder: why are campers sentenced to gruesome colour palettes, unisex windbreakers and butt-ugly plastics? Why are we allowed to sleep under Care bear duvet covers at home and do we sleep under brownish piles of fabric in our tents? Two years ago, this nuisance led Linda Haest and Mariëlle van Tol to the idea of their company called Urbans and Indians, a webshop for ‘urban nomads’. Linda and Mariëlle offer a beautiful alternative for ugly camp gear. The products in their shop are produced with a lot of attention to material and detail. And are functional as well as beaueautiful.

30

Linda Haest studied Art Management and worked for a Dutch theatre for 10 years before she decided it was time to do something different. She followed an interior design and decoration course and started to make plans for a business of her own. Since two years, she runs Urbans and Indians with her business partner Mariëlle. We visit Linda in her 30s Rotterdam home, which she shares with her partner Thijs and children Mika and Luuk. Once there lived an architect – a pretty ambitious one there who drastically rebuild the house. No wall is at its original place anymore and he removed the crawl space in the dining room (Linda: “Just like that! It’s fabulous, everyone should do it!”). The most unique thing about the house though is the fact that it is situated in a church’ garden. “When bits and pieces of hymns float into our dining room at Sunday mornings, I feel privileged that we live here.”


Industrial, vintage and sleek with a raw edge, that’s how Linda would describe her interior. “An interior where everything is right and in place, give me the creeps. I like it when things around me tell some kind of story, like the beautiful green cupboard with the TV in our living room for example. I bought it from an old lady who sold it because “it was mounted too high to the wall”. Lowering it was obviously no option for her. Too high? Well, let’s get rid of it! Things can be that simple. I love that!” The amber glass lamp that belonged to Linda’s grandmother is one of her many interior treasures. (“I liked that one already when I was a child and inherited it when she passed away.”) But the blueish grey West-Germany vase from a thriftshop in Belgium is one of her favourites too. As is the handwritten office hours sign with unreadable punctuations. “If I ever made an interior blunder? Oo yes. I painted a wooden floor in a former home bright orange once. I didn’t had any money for a new layer of paint and it took about a year before I moved out that place. Everytime I stepped into that room it was quite an aggressive sensation, so I rather stayed on my balcony.”

“I love second hand stores and cannot resist any old flashlight, vintage thermos or scouting book. Old tents and windscreens also have my name written on them. The latter are often made of beautiful fabrics, with gorgeous stitching. I want to make all kinds of stuff with them: curtains, bags, cushions…. I strongly prohibited myself to buy any old tents by the way, before things got out of hand…badly, haha.” Linda and her family regularly travel to their ‘hide-out’ at sea. Without basic facilities like running water or even electricity, life is very uncomplicated there. Linda: “We spend our days walking in the dunes, climbing in trees, playing with bow and arrow and napping in the hammock. It’s a pure way of life I greatly appreciate. I’m fascinated by ‘urban nomads’, people who very consciously choose for a more mobile, simple way of life. All you need is less so to speak. My business partner Mariëlle also owns a hut near the sea and we share the love for beautiful materials and timeless design. We couldn’t find camp gear we liked in outdoor stores though and kept thinking: “Why on earth would we surround ourselves in our spare free time with ugly gear?” So for years we made our own camp- and outdoor gear or we took home beautiful examples from our travels abroad. One night in the dunes, when we were contemplating this again over a glass of wine, we came to the conclusion that more people should probably feel like we did. And that we should offer the market an alternative for functional yet beautiful gear for garden, park, beach or campground. That night, the idea for Urbans and Indians was born!”

31


32

vintage leger koelbox | urbans and indians, € 72,50 opinel 007, de klassieker der klassiekers | urbans and indians, € 9,70 porseleinen stormlamp met oranje electriciteitssnoer | urbans and indians, € 65,vintage landkaart | privé bezit urbans and indians


camel rugzak Royal Republiq | urbas and indians, € 140,wollen deken Twist | urbans and indians, € 85,50 klassieke thermosfles Stanley | urbans and indians, € 39,95 houten zaklamp | urbans and indians, € 40,65 klapkrukje met handgeprinte shuttle stof | urbans and indians, € 19,25 pijl en boog, boomerang, zwarte zaklamp, veldfles | privé bezit urbans and indians

33


DioRamA 34


Voor ieder nummer van Oh Marie! maakt Martine een diorama bij het thema. In every issue of Oh Marie! Martine creates a diorama matching the theme.

www.eennieuwavontuur.com

Left to right: Bosbehang/Wallpaper www.kleurmijninterieur.nl Koffers & Deken/Suitcase & Blanket www.retroloekie.nl Jurk/Dress www.vintagestore.nl Kraai/Crow www.bijzondermooi.nl (Pols Potten) Tas/Bag www.hm.com Organic Sweater www.5050-store.nl Verrekijker/Binoculars uit de verzameling van www.WillemKolvoort.nl Het Grote Survivalboek/Survival book www.deSlegte.com Het grote vrijetijdsboek/Book www.hikjesinhuis.nl Overig/Everything else privebezit/private collection

35


Scandinavische baby- en kinderkleding

Kleurrijk, comfortabel en avontuurlijk met een vleugje retro!

Baby- en kinderkleding van Scandinavisch design in maat 38 t/m 152. Comfortabel, dus ďŹ jn om in te spelen, zonder poespas en met vrolijke, kleurrijke prints. Gemaakt van natuurlijke materialen, op verantwoorde wijze geproduceerd. Lekker net een beetje anders, maar wèl stoer en hip!

15% korting

Tot 1 september 2013 met code: OHMARIEMOON

@ info

bl

co . j i l ijb

for the love of treasure hunting.

Adverteren?

Photography DIY styling vintage 36

www.ohmarie.nl/adverteren/

m


for the love of treasure hunting.

Bint Armband van handgemaakte glazen kiezels Bracelet with handmade glass pebbles www.bint.etsy.com

€ 25,00

loves

Heb jij een Etsy shop in de Benelux? Lees dan gauw verder!

The Owl Said ‘Op Avontuur’, print van pentekening ‘On Adventure’, print of original pen drawing www.theowlsaid.etsy.com

€ 32,50

Oh Marie! houdt van Etsy en om dat te vieren, bieden wij Etsy verkopers in de Benelux een speciale korting aan. Verkopers met een Etsy shop betalen in 2013 € 50,- (i.p.v. € 75,-) voor een plek op onze productpagina, of € 30,- voor een plek op een speciaal ingerichte Etsy-themapagina. Past je product bij één van de komende Oh Marie! thema’s Circus of Winter Harvest (vrij associëren mag zeker!), dan horen we heel graag van je! Lees alles over deze speciale actie en aanleverdata in de Oh Marie! loves Etsy mediasheet. Of mail voor aanvullende (marketing) vragen naar zita@ohmarie.nl. Koop en verkoop je handgemaakte producten, vintage items en creatieve materialen op Etsy, 's werelds levendigste marktplaats! Oh Marie! loves Etsy and we celebrate that love by offering Etsy Benelux sellers a great discount on the price for a spot on one of our Oh Marie! product pages! Etsy Benelux sellers pay € 50,- for a spot on the Oh Marie! product page or € 30,- for a mention on our special Etsy-theme page.

Mouseblossom Geometrische ketting neon/zwart Geometric necklace neon/black www.mouseblossom.etsy.com

€ 9,00

Do you sell something that fits one of the fab upcoming Oh Marie! themes Moonrise Kingdom, Circus or Winter Harvest? Drop us a line via zita@ohmarie.nl or download the special Oh Marie! loves Etsy mediasheet. 37


guus

38

fred

Caravan to(t) Concept store


Ken je het soort galerie waar het stil en alles spierwit is? Waar je wat ongemakkelijk naar binnen stapt om vervolgens alle minuten die je binnen bent de priemende ogen van de galeriehouder in je rug te voelen? Voor hen die om die redenen galeries zijn gaan mijden zoals Superman in een ruime baan om Kryptoniet heen vliegt, is er goed nieuws: er is een nieuwe generatie galeriehouders opgestaan. De (online) galerie van Fred&Guus heeft een toegankelijk karakter als ware het een verlengde van je eigen huiskamer, maar dan wel een huiskamer gevuld met kunst. De vrouwen achter Fred&Guus verkopen betaalbare kunst van jonge artiesten, vintage meubels en woonaccessoires én organiseren lezingen, high tea’s of theateravonden in de galerie om een goede sfeer te creëren. Marlous ging bij de dames langs en rapporteerde als volgt terug aan het hoofdkwartier: “Klinisch witte, stille galeries kunnen wel inpakken...Fred&Guus komen eraan!” Fred en Guus leerden elkaar kennen op de opleiding Beeldende Therapie aan de HU in Amersfoort. Na hun studie startten ze vanuit een caravan een online galerie, inmiddels is hun bedrijf uitgegroeid tot een online conceptstore mét winkel, die elke zaterdag geopend is van 12 tot 5. Guus vertelt: “Klanten vinden het erg fijn om hun aankopen eerst in het echt te bekijken of zelf op te halen, tevens waren we uit ons kleine kantoortje van nog geen 8 m2 gegroeid. Toen we de kans kregen om naar dit pand aan de Van Brammendreef in Utrecht te verhuizen twijfelden we geen moment. Door de lage huur brengt de huidige locatie (de onderste laag van een flatgebouw dat ooit gesloopt gaat worden) weinig risico’s met zich mee en de uitstraling van de ruimte is mooi rauw. Sowieso was het erg fijn om een werkplek te krijgen die wél verwarmd kan worden”, lacht ze. Guus, officieel ook echt Guus, en Frederieke (door Guus afgekort met Fred) zijn dol op de reacties van mensen die denken dat ze met twee mannen te maken hebben. De naam blijft daarnaast niet alleen goed hangen, het roept ook een persoonlijk gevoel op: “Ik ga naar Fred&Guus” klinkt alsof je bij een stel vrienden op bezoek gaat. Juist dat gevoel van toegankelijkheid maakt de galerie uniek. “Daarom hebben we ook producten van zo’n 60 jonge of startende ontwerpers in de collectie en maakten we kleine huiskamertjes in de galerie met vintage meubels en accessoires. We hebben inmiddels zo’n groot netwerk aan kunstenaars en andere talentvolle mensen om ons heen verzameld, dat we voor een hele sfeervolle en unieke inrichting kunnen zorgen.”

In relatief korte tijd hebben Fred en Guus een mooi bedrijf opgebouwd, met alle uitdagingen die bij het starten van een jong bedrijf komen kijken. “Voor Fred&Guus moeten we regelmatig opnieuw het wiel uitvinden. We zijn echter goed op elkaar ingespeeld en houden regelmatig ‘Koersdagen’ waarbij we een avond onze samenwerking en het bedrijf evalueren. Daarbij zijn we allebei enorm gegroeid en leren er elke dag weer nieuwe dingen over het ondernemerschap bij. Soms best moeilijk, maar saai is het nooit.” De galerie werkt samen met startende kunstenaars en ontwerpers maar biedt, voortgekomen uit de opleiding van de eigenaars, ook ruimte aan kunstenaars met een psychiatrische achtergrond. Doordat ze echter ook financieel het hoofd boven water moeten houden, is het doel om deze groep een actieve rol te laten spelen binnen Fred&Guus op de achtergrond geraakt. “We zouden heel graag speciale exposities organiseren waarbij we de kunst van startende kunstenaars en kunstenaars met een psychiatrische achtergrond met elkaar mixen. Hiervoor zijn we op zoek naar partijen en partners die ons hierin zouden willen ondersteunen of met ons willen samenwerken. Daarnaast hebben we enkele relatiegeschenk opdrachten gedaan en mogen we regelmatig horecagelegenheden of andere locaties inrichten met kunst. Hier hebben we zoveel plezier in, dat we dit graag nog veel vaker zouden willen doen. Onze eigen ontwikkeling spiegelt dus door in ons bedrijf. Hoe beter we worden in bepaalde dingen, hoe beter het merk Fred & Guus wordt!” Het bezoeken van de winkel is een aanrader! Ze is gelegen aan Van Brammendreef 159 in Utrecht en open op elke zaterdag van 12.00u tot 17.00u. Lees meer over Fred&Guus op hun weblog en bezoek de webshop via www.fredenguus.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief voor updates en nieuwe aanvullingen op de collectie. Fred en Guus zijn ook actief op Facebook en Twitter! https://www.facebook.com/fredenguus https://twitter.com/fredguus

Speelsheid, luchtigheid en humor is typisch Fred&Guus en alles wat typisch Fred&Guus is, is een afspiegeling van Frederieke en Guus zelf. De kunst die ze verkopen moet henzelf aanspreken en is bij voorkeur luchtig. “Meestal wil je in je huiskamer, gang of slaapkamer niet iets al te ‘zwaars’ om naar te kijken, maar liever iets wat een positieve associatie bij je oproept.”

39


40


Ever visited one of those very white and very quiet galleries? The kind that makes you feel uncomfortable once you’ve stepped inside, where the owner follows your every move? For those who started avoiding galleries like Superman avoids Kryptonite, we have some good news. A new kind of gallery is coming, the kind that makes you feel like you’re in your own living room, but filled with beautiful art. The ladies behind the Fred&Guus concept store sell affordable art of young, starting artists, vintage furniture and home accessories. On top of that they organise lectures, high teas and theatre events to create a nice, approachable atmosphere in their shop. Marlous visited them and reported back the following to the Oh Marie! headquarters: “Clinically white, silent galleries, eat your heart out. Fred&Guus are coming!” Fred and Guus met at Art Therapy School and started their online gallery after their graduation. From a caravan. In a short period of time their online gallery transformed into an online concept store with a brick and mortar shop that’s open every Saturday from 12 to 5 PM. Guus tells: “Our clients like to see the art in real life or like to pick up their purchase themselves and over time we’d outgrown our tiny office. When we got the chance to move into this building in Utrecht, we didn’t hesitate. We pay a small amount of rent (the shop is located in the huge garage box underneath a demolishing listed flat) and the space is beautiful raw and urban. Besides, it was nice to move into an office with heating”, she smiles. Guus, her official name, and Frederieke (abbreviated by Guus into Fred) still love it when people think they do business with two guys. But that’s not the only reason why they chose their quirky business name. This name gives the shop something personal: “I’m going to Fred&Guus” sounds like you’re going to visit some friends. That personal touch is what makes the gallery so unique. “That is also the reason why we sell the items of about 60 young and/or beginning artists and why we divided the shop into cosy living room-like corners with vintage furniture and accessories. Over time we have built a huge network of fabulous artists and other talented people, who all contribute to the unique atmosphere of our shop.”

Playful, light and quirky are keywords that describe Fred&Guus’ style best. Everything that’s typically Fred&Guus is a reflection of Frederieke and Guus themselves. They won’t sell art that they dislike, the art itself has to be fun in some kind of way. “When people buy art, they mostly do not want something depressing hanging in their living room, bedroom or hallway. They want to look at something that appeals to them. At least that’s how we think about it.” In relatively short time Fred and Guus build up a great company, despite all the challenges they faced along the way as young starting entrepreneurs. “Indeed, we had to reinvent the wheel more than a dozen times for our business. On the other hand, we are a great team. To stay happy with each other and our business we have our regular ‘direction days’, during which we evaluate our partnership and the course of our business. We both grew immensely since we started Fred&Guus, personally as well as commercially. Still, it is a steep learning curve. Some days suck and some days really rock. Whatever day it is, being a creative business owner is never boring.” The gallery collaborates with starting artists and designers and, because of the owners’ educational background, also offers art made by people with a psychiatric background. Due to financial challenges though, that part of the gallery’s focus point currently doesn’t get the attention and space it deserves. “We would love to organise exhibitions where we show a variety of art of starting artists and artists with a psychiatric background. Therefore we’re currently looking for parties to collaborate with to realize this goal. We have attended promotional gifts for some companies and decorated several companies in the catering sector with Fred&Guus art. We’d like to do that much more too! Our personal developments are mirrored in our business. The better we get in things, the better the Fred&Guus brand is going to be!” If you’re in the opportunity to visit Fred en Guus’ shop, you should really do so! They’re located at Van Brammendreef 159 in Utrecht. Open every Saturday from noon to 5 PM. Read more about Fred&Guus one their blog and visit the webshop via their website www.fredenguus.nl and subscribe for their newsletter for updates and new additions to the collection. You can also find Fred&Guus on Facebook and Twitter!

41


42


43


MOONRISE KINGDOM... BESTAAT! Tekst/Text: Lot Piscaer

New Penzance, het idyllische en lichtelijk wereldvreemde oord waar Wes Anderson’s film zich afspeelt, is geen verzinsel. In het echt heet het eiland Prudence en ligt het in de Amerikaanse staat Rhode Island. Veel filmopnames vonden hier plaats. Oh Marie! ging op zoek naar het verhaal van het ‘echte’ eiland en vond een waardig verteller in veerbootkapitein Eric. Prudence is een eiland waar de kerstman per helikopter aankomt, waar jaarlijks een brandweermannenbal is, waar naar hartenlust op schelpen (clams) wordt gevist en waar de wasbeertjes hondsdolheid blijken te hebben - dus of iedereen zijn hond op tijd wil laten vaccineren. Er is één winkel, en één boerderij. Er zijn ongeveer 200 permanente bewoners. Het gezelschap van de cast en crew van Moonrise Kingdom betekende minstens een verdubbeling van het inwoneraantal.

44

Eric Leite is al 21 jaar kapitein van de ferry die een paar keer per dag naar het eiland vaart. In een e-mailinterview vertelt hij enthousiast over de opnames en het transport van de filmcrew. De grote oude schoolbus in de film paste maar net op zijn bootje. “De andere voertuigen - die mooie oude politiewagen waar Bruce Willis in rijdt, bijvoorbeeld - zijn de overgeverfde eigendommen van inwoners van Prudence.”, aldus Eric. De meeste opnamen vonden plaats op locaties op Rhode Island, de scenes met de politieauto, padvinders en op de weg werden wel op Prudence gefilmd.

Eric vindt dat de film een goed beeld geeft van het eiland: “Zowel het karakter van het eiland als de eigenaardigheden van haar bewoners zijn zoals in het echt. Het is alsof de tijd er stil heeft gestaan. Juist daarom worden mensen er verliefd op en willen ze hier wonen.” De enige acteurs waar Eric kennis mee maakte op zijn schip waren Bill Murray en de jongen die Sam speelt. “De rest van de cast kwam per watertaxi of vliegtuigje”, vertelt hij. “Vrijwel alle filmscenes met de padvinders zijn opgenomen op Prudence. Speciaal voor al die jonge acteurs werd er een tijdelijk schoolgebouw ingericht in het buurthuis, want ook in de VS geldt de leerplicht.” Als je héél goed oplet zie je kapitein Eric ook nog in de film: “Aan het begin van de film zie je de ferry aanmeren. De opnames duurden ongeveer een uur, voor mijn drie seconden in de film.” Hoe dan ook, de volgende keer letten wij extra goed op bij deze scene, Eric is onze favorite verhalenverteller op Prudence geworden!


EXISTS! Foto/Photo: Eric Leite New Penzance, the idyllic and idealized island where Wes Anderson’s movie is situated, is not entirely a world of fiction. In real life it is called Prudence and part of the state of Rhode Island, United States. A lot of the scenes from the movie are filmed on Prudence. Oh Marie! went on a small journey behind the scenes of New Penzance and learned that Eric, the ferry captain of the island, is a true story teller. Prudence has a whimsical daily reality of its own. Every year, Santa arrives with a helicopter, firemen have their own annual firemen ball, people fish for clams and, since the island raccoons have rabies, all dogs must be vaccinated, in time, thank you very much. There’s one grocery shop and one farm. And there are about 200 inhabitants. The cast and crew of Moonrise Kingdom easily doubled that amount. Eric Leite is captain of the island’s ferry for two decades now and sails his ship from and to the island a couple of times a day. In the e-mail interview we have with him he tells very enthusiastically about the making of the movie and the transport of the crew on his ship. A big old school bus that was needed for the movie for example fitted precisely on his boat. “The police boat and the old police car were actually owned by residents, who allowed the crew to paint the vehicles just for the film. Scenes were shot in various places all around Rhode Island, but the Police car scenes and most of the Boy Scout shots were filmed on Prudence. As were the road scenes. We even set up transportation times for the cast and crew.

The only cast members who made themselves known were Bill Murray and the main character, Sam. Other cast members were flown in, or took the water taxi. The children were all required to have school during the day by law, so they set up class at the Community hall on Prudence” he adds. Eric feels that the movie actually portrayed the Island very close to how it is in real life. “The director captured the mood of the island and the quirkiness of its residents. The island is very much behind the times, that is why people fall in love with living there.” If you’re curious about Eric, he’s in the movie too! Eric: “It took about 1 hour for 3 seconds of film time for me. It is at the beginning of the film, when the ferry pulls in as the narrator is speaking.” So next time you watch the movie, do look for our favourite Prudence story teller!

45


U! N , r u u t n o v A

Door/By: Zita Bebenroth

Adventure, NOW!

"Ik wil nú een avontuurtje beleven", zegt mijn zoon vaak. Hij is vijf, dus geen flirterige bijgedachten. Hij bedoelt: een onbekende weg inslaan of iets onverwachts doen, zonder te weten waar je uitkomt. Dwars door het bos, ook al is het bijna donker. Een nieuw steegje in om te ontdekken of dat korter is. Het water inrennen en voelen wanneer je (te) nat wordt.

"I want to have an adventure nów", my son often says. What he means is: let’s turn onto an unknown road or let’s do something unexpected, without knowing where to end up. Let’s walk through the woods, although it's almost dark. Try a new alley to find out if it's shorter. Run through water to experience when you're getting (too) wet.

Precies dàt gevoel geeft de retro camper van Avontuur Verhuur. Vrijheid, nieuwe wegen, spanning en sensatie. Ik voel wat prettige zenuwen in mijn buik, want het rijdt wel een beetje anders dan een 'gewone' auto. En hoe gaat dat straks met slapen? Passen we er écht alle vier in? Wonderwel ontvouwt je huis op wielen zich moeiteloos voor je neus, terwijl je steeds een nieuw hoekje of ander opbergvakje ontdekt. Aan werkelijk alles is gedacht - van kinderspelletje tot blikopener en van zachte donzen dekbedden tot perfect passende gordijntjes.

These are exactly the feelings you get from travelling with the retro camper by Avontuur Verhuur (adventure rentals). Freedom, new roads, excitement and sensation. I feel some happy nerves going through my stomach, the drive is a little different from a 'normal' car. And how will things go when we go to sleep? Do we actually fit in, all four of us? Amazingly your house on wheels unfolds before your eyes, while you keep discovering new corners and cabinets in its interior. Everything is taken care of - from child’s games to bottle opener and from soft duvet covers to perfectly fitting little curtains.

Dat went heel snel dus, zo'n luxe tent op wielen. Verliefd ben ik op zijn zandkleurige uiterlijk met warm oranje interieur. 's Avonds op de klapstoel met kaas, wijn en een ondergaande zon heb je geen enkele wens of zorg meer. Behalve uitstippelen waar de reis de volgende dag weer heen zal gaan, want je bed is uiterst mobiel. Dak inklappen, tafel opzij en rijden maar: de kinderen gespen zich vast aan de oranje skailederen achterbank en jij zet een surfmuziekje aan. Om avontuur wordt door niemand meer gevraagd: daar zit je immers al middenin. 46

You get used very quickly, to this luxurious tent on wheels. I'm in love with its sandy coloured outside look and warm orange interior. In the evening, sitting on a foldable chair, with cheese, wine and a beautiful sunset, you have nothing more to wish for or worry about. Except mapping out your travels for the next day, because your bed moves everywhere with you. Close the roof, set the table aside and drive: the kids hook themselves up on the orange fake-leather backseat while you turn on some surf music. Nobody is asking for adventure anymore, 'cause you're already in it.


m et goed e d l u v e g k c i n k pic nd! ma www.avontuurverhuur.nl

47


#5

CIRCUS