Page 1

#2

for the love of treasure hunting.

DAZ ZLE pain ting

Photography DIY styling vintage Double exposure Fotografie voor dummies • Oh Geometrie! DIY • Voor een regenachtige dag Styling Een schilderij in dazzling stijl DIY • Een portretreeks van mannen met hun kattenvriend Men & Pussy


al

i or

it Ed

2


dazzle painting

#2

Hoe camoufleer je iets wat groter is dan, pak ‘m beet, een mens? Dat is de achterliggende gedachte van Dazzle Painting.

Voor hen die het nog niet wisten: ‘yours truly’ is een nachtuil. Mijn avondpiek begint ergens na tienen en kan met gemak tot een uur of 2 ’s nachts duren. De ochtend en ik daarentegen, zijn bepaald geen vrienden. Bij de opstart en het vrede hebben met het feit dat het ochtend is, mogen ik en mijn ochtendhumeur graag even naar Discovery kijken, of National Geographic. Beide zenders hebben begrepen hoe het brein van de nachtuil werkt: rustig opstarten met vriendelijke, onzinnige weetjes over dieren, auto’s of machine onderdelen is een must voor mensen als ik. Het kan zelfs ideeën brengen voor thema’s (zie daar, tóch nog aan het werk zo ’s ochtends vroeg). Zo keek ik een tijd geleden naar ‘James May’s 20th Century’, een programma over alleen maar interessante weetjes en feiten. In de bewuste aflevering kwam het camoufleren (jaja, het bruggetje komt er echt!) van Grotere Objecten Dan Een Mens aan bod. Hoe camoufleer je bijvoorbeeld een schip? Door het schip in bizarre, geometrische patronen te verven, werd het voor onderzeeërs bar lastig om een oorlogsschip met pricisie te torpederen. Camouflage in zijn meest artistieke vorm. Met de komst van het bombarderen van schepen vanuit de lucht, verdween Dazzle Painting helaas weer redelijk snel van het toneel. Schepen zijn nooit meer zo hip geweest, voor zover je termen als ‘hip’ mag gebruiken als het om oorlog gaat. Hoe dan ook, de patronen van Dazzle Painting zijn weer ‘in’. En misschien is kijken naar ze wel de beste manier om wakker te worden! (Als je ook een weetjes magneet bent, zoek dan eens op YouTube met de zoekwoorden James May Dazzle Camouflage, je vindt de clip dan vanzelf.)

How to camouflage something bigger than, let’s say…a human being? That’s the thought behind Dazzle Painting. For those who didn’t know: ‘yours truly’ is a night owl. My evening rush starts somewhere around 10PM and easily lasts ‘till 2 AM. The morning and I, however, are no friends. During my morning start-up and getting my head around the fact that it’s morning (again), I often turn to a bit of soothing, low-profile telly watching, Discovery or National Geographic for example. Both channels understand how the mind of the morning-hater works by letting it slowly adjust to the new day with nice ‘n friendly facts about animals, cars or certain kinds of machine parts. These programmes have even proven to be a source of inspiration, I recently discovered. Me and my huge morning temper were watching ‘James May’s 20th Century’, a programme stuffed with nice and silly facts. The episode featured a topic on ship camouflage used extensively in World War I called Dazzle Painting. By painting ships in the most bizarre, complex patterns warships were protected from submarine attacks, for the optical illusion made it extremely difficult to estimate the ship’s range. Sadly, when aircraft became more advanced, Dazzle Camouflage’s effectiveness reduced dramatically. Ships have never been as fashionable anymore, as far as one may speak of things like fashionable during war. But anyway, Dazzle Patterns are in again. And I must say: looking at those patterns might be the best way to beat a nasty morning temper! (If you’re a facts and figures magnet like me, search on YouTube for ‘James May Dazzle Camouflage’ to watch the clip.)

Yours truly, Marlous xx 3


6 .9 10 .13 14 .17 18. 25

pantry herrrrt Fotografie / Fotografie voor dummies Photography / Photography for dummies Een schilderij in dazzling stijl - DIY A dazzling painting - DIY Oh Geometrie! - DIY Oh Geopmetry! - DIY

28. 31

Woorden & Muziek Words & Music

32 . 35

Men & Pussy Men & Pussy

36.43

Voor een regenachtige dag - Styling For a rainy day - Styling

Schatgraven Treasurehunting Volgend nummer Next issue

44

Colofon

Hoofdredactie: Marlous Snijder Vormgeving: Casper Boot, www.jahallo.nl Ontwerp cover: Ellen Vesters, www.ellenvesters.com Aan dit nummer werkten mee: Casper Boot, Philomeen Kaan, Cristian Kiesling, Andrea Maassen, Marieke Plasier, Iris Vank, Ellen Vesters, Wendel Visser. Tekstredactie: Marlous Snijder Contact: info@ohmarie.nl Website: info@ohmarie.nl Adverteren in Oh Marie! kan! Download onze mediasheet op www.ohmarie.nl/adverteren/ of stuur een e-mail aan info@ohmarie.nl.

Submissions

Als je geïnspireerd bent geraakt of inspirerend bent, dan wil Oh Marie! daar graag een platform voor zijn. Deel je verhaal, foto, link of product op submissions@ohmarie.nl. We doen ons best iedereen persoonlijk te antwoorden, maar garanties geven we niet. If you’re inspired, or inspiring, Oh Marie! wants to be your platform. Share your story at submissions@ohmarie.nl. We can not, however, respond to unsuccesvol pitches.

Disclaimer

Oh Marie! is een onafhankelijke, tweemaandelijkse uitgave. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie. Over uitslagen van prijsvragen en/of speciale acties kan niet worden gecorrespondeerd. Ere wie ere toekomt: we doen ons uiterste best om iedereen de credits te geven voor aangeleverde content. Deel je ervaring met Oh Marie! maar link terug naar onze website en/of de redacteurs. E-mailadressen zijn alleen gepubliceerd voor professionele communicatie. Oh Marie! is published every two months. Copyright is reserved, so don’t scan, copy, film or reproduce content in part or in whole in any way without proper permission from editor. E-mail adresses are published for professional communications only. We have done our best to credit all content. Please feel free to share your Oh Marie! experience, but link back to our website or contributors. Link with love. 4

9 februari 2013


#2

5


6


7


PHOTOGRAPHY

In ieder nummer vraagt Oh Marie! een fotograaf met een voorliefde voor analoge fotografie zijn of haar lievelingsfoto te analyseren. Door te bloggen kijkt Iris bewuster om zich heen, geniet ze (nog) meer en documenteert ze haar dagelijkse leven met bijna surrealistische, poëtische foto’s. Ze vertelt in Oh Marie! over de bijzondere foto die ze maakte van haar katten Aart en Schurk. (Alleen die namen verdienen al een originaliteitsprijs wat ons betreft!) “Een jaar of twee geleden ben ik begonnen met analoge fotografie. Zonder enige kennis van fotografie, maar enorm nieuwsgierig. Ik kocht een aantal vintage camera's bij de kringloop, maar ook een nieuwe Diana camera. De Diana camera is een lomografie-camera. Origineel uit de jaren zestig van de vorige eeuw, nu opnieuw uitgebracht. Het overgrote deel van de Diana foto's mislukt bij mij jammerlijk (slecht licht, slechte focus) maar er zitten ook altijd een paar mooie foto's tussen. Waaronder deze van mijn katten Schurk en Aart. Geen scherpe foto en een toevallige compositie, maar toch een beeld dat mij raakt. De foto is genomen met de Diana F+ en een 120 mm rolletje (Fuji Pro 400-H kleur). De instellingen weet ik niet meer exact, maar er valt weinig in te stellen bij deze camera. De shutter kun je zetten op Normal (dan blijft de shutter ongeveer 1/60 van een seconde open, deze koos ik vermoedelijk voor deze foto) of Bulb (dan blijft de shutter open zolang je de knop ingedrukt houdt. Geeft meer licht, maar ook meer beweging). De aperture setting kan op bewolkt, half bewolkt of zonnig. De foto is binnen genomen, dus waarschijnlijk koos ik voor bewolkt. Daarnaast gebruikte ik de flits met twee verschillende kleuren. De foto is niet digitaal aangepast. Je ziet twee opnames over elkaar: Schurk in het roze en Aart in het blauw. Dit heet double-exposure. Ik vind dat het lijkt of de twee katten op avontuur zijn in de ruimte, door de surreële kleuren en de overlapping. Dat vind ik het mooie aan fotografie, je kadert wat je ziet en hoopt dat dat wat jij zag ook gevangen is op beeld. En soms geeft de afdruk je zelfs meer dan je hoopte. Deze foto was een toevalstreffer die me alleen maar meer nieuwsgierig maakte naar de mogelijkheden van fotografie en van mijn creativiteit. En is daarom een van mijn favorieten.” Leren hoe jij een double-exposure foto kan maken? Cristian legt het uit op de volgende pagina’s! 8

www.enigheid.nl


Analoge fotografie voor dummies door Cristian Kiesling Iris’ foto is eigenlijk een overlapping of samenvoeging van twee verschillende (analoge) foto’s. De lens heeft twee maal opengestaan voor hetzelfde stukje film om zo de foto’s samen te voegen. Multi-exposure De naam zegt het al: ‘multi-exposure’ betekent het samenvoegen van beelden (‘exposures’). Doorgaans gebeurt dit met twee beelden en noemen we de techniek dan ‘double-exposure’. Iedereen kent de techniek wel van de foto’s waarin één persoon op meerdere plekken in verschillende poses staat. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van digitale bewerkingsprogramma’s zoals Adobe Photoshop, maar het effect is ook te verkrijgen door je lens simpelweg meerdere malen open te stellen. In de analoge fotografie maak je een multi-exposure rechtstreeks op de film en is het dus niet mogelijk om de beelden later te splitsen. Een double-exposure maken Op een analoge fotocamera is een double-exposure foto eenvoudig te bereiken door na het maken van de eerste foto het filmrolletje niet door te draaien. De volgende foto (openstelling, ‘exposure’) die je maakt, maak je zo als het ware op hetzelfde stukje film en dus over de eerder gemaakte foto heen. Bij het maken van een foto open je eigenlijk de lens en laat je licht op je film vallen. Omdat alleen het licht erop valt (en je dus niet een foto op een andere foto plakt), wordt de foto gemixt met de eerder gemaakte foto. Het lichtsterkste object in je foto zal dus beter zichtbaar zijn. Houd er daarom rekening mee tijdens het maken van je double-exposure, dat je die objecten niet op dezelfde plek in je kader plaatst.

Lomography for dummies by Cristian Kiesling Iris’ image is actually an overlap of two different (analogue) photographs. There have been two different exposures on the same piece of film, which merged the photographs into one. Multi-exposure As the name already indicates, a multi-exposure image is one merged from different photographs. Most commonly this technique is applied to merge two photographs, which then makes the image a ‘double-exposure’. Everyone will recognize this technique from the popular images in which one person poses multiple times in different ways in one image. This is mostly done using image editing software like Adobe Photoshop, but one can also merge two photographs into one image by simply exposing the film multiple times and thus open the lens multiple times. Since analogue photography uses film and thus the picture you make is made directly on the film, you can’t separate multiple exposures later on. Making a double-exposure With an analogue photo camera it is relatively easy to make a double-exposure image, by simply making a photo and then keep the film on the same position. The next photo you make will theoretically be placed over the first photo. Making a photo means to open your lens to let light fall on your film. Because (analogue) photography works with lighted places on a spot of film (and not simply puts the next photo over the previously made photo), the object in your photos with the highest amount of light will ‘win’ from the same spot in the other photo. So, if in the first photo the upper right corner is a bright sun, and in the second photo this corner is a dark sky, you will see the sun in your final image.

http://cristiankiesling.nl

In every issue of Oh Marie! a photographer with a love for old, analogue camera’s tells the story behind his or her favourite picture. Blogging makes life more worthwhile for Iris: she’s more conscious of her surroundings, documents her life in an almost surreal and poetic way and enjoys life even more than she already did. She tells about that extraordinary picture she made of her cats Aart and Schurk. “A year or two ago I started to experiment with analogue photography. Without any knowledge but with a huge amount of curiosity. I bought some cameras at second hand stores and a new Diana camera. The Diana is a new version of the 1960s classic medium-format camera and therefore a real lomography camera. Most of the pictures I take with this camera fail (too dark, out of focus), but there are always a couple of pictures that work out fine, like this picture of my cats Aart and Schurk. The picture isn’t particularly sharp, but its ‘accidental’ composition touches me every time I look at it. This picture is taken with a Diana F+ camera with a 120mm film ((Fuji Pro 400-H colour). I can’t exactly recall which settings I used, but the Diana is a very simple camera, so it’s easy to trace them back. The shutter has two settings: Normal (a shutter speed of 1/60th of a second, probably the shutter speed I used for this picture) or Bulb (shutter stays open as long as you hold the shutter button, which increases exposure but also causes potential blurriness). Diana has three aperture settings: cloudy, partly cloudy and sunny. Since I took this picture inside, I probably used the first aperture setting. I used a two-coloured flashlight. The picture is not digitally adjusted. What you see are actually two pictures: one of Schurk in pink and one of Aart in blue. This effect is called double-exposure. It looks like Schurk and Aart are on a journey through space, because of the surreal colours and the overlap of the images. That’s what I love about photography: the ‘framing’ of an image through your lens, hoping the result turns out the way you had in mind. This picture makes me want to experiment with the endless possibilities of analogue photography and my own creativity. And that’s exactly why I love it so much.”

9


10


Andrea’s weblog is nu echt zo’n ontdekking waar je blij van wordt. Zo zijn wij fan van haar analoge foto’s, haar originele illustraties en zelfmaakideeën met die-net-wat-andere invalshoek. Speciaal voor Oh Marie! ontwierp ze een prachtig viltboek, helemaal passend bij het thema. plymax http://itssim

.blogspot.nl/

polyhedron: Een veelvlak, polyeder of polyhedron is een ruimtelijk object waar alle kanten begrensd zijn door platte zijvlakken en rechte ribben. Een zelfgemaakt viltboekje is een leuk cadeau idee. Voor het zoontje van je beste vriendin, of voor je zus, die net aan haar eerste baan als wiskundedocente is begonnen. Je kunt het thema en de motieven zelf kiezen: geometrische figuren, dieren, een heel verhaal of een naam …verzin het maar! Alles wat je nodig hebt is vilt, naald en draad en een beetje geduld.

Het borduren van tekst: Als je in je viltboekje tekst wil gebruiken, dan kan dat op twee manieren: Je kunt de letters uit vilt knippen en appliqueren (dan kun je de boven beschreven stappen volgen) of de tekst volledig borduren. Als je voor het laatste kiest, kan dat het beste met behulp van een stuk dun papier: 1. Schrijf het woord of de tekst met potlood op een stuk dun papier. Hoe dunner het papier des te beter. Vloeipapier is ideaal. 2. Speld nu het papier met wat knopspelden op de plek waar je de tekst wilt hebben en borduur de tekst op het vilt (met het papier ertussen!). 3. Als je klaar bent kun je het papier voorzichtig onder het borduursel wegscheuren. Als dat niet meteen lukt, kun je het papier een beetje nat maken. Hierdoor is het makkelijker te verwijderen. Het aan elkaar naaien van de bladzijdes: 1. Naai steeds de voor- en achterkant van een pagina langs de randen met een festonsteek aan elkaar vast. 2. Plaats nu alle pagina’s op elkaar, zodat de randen goed aansluiten en naai langs de linkerrand aan elkaar vast.

Materiaal: De kaft: - Vilt in verschillende kleuren. De hoeveelheid en de kleuren zijn natuurlijk afhankelijk van het aantal bladzijdes en de motieven die je kiest. Het ‘Oh geometrie!’ boekje bestaat exclusief de kaft uit 8 bladzijdes (4 pagina’s) en de afmetingen zijn 20 x 20 cm. - Borduurgaren in verschillende kleuren - Een naald en wat knopspelden - Een schaar - Een potlood - Vliesofix (opstrijkbaar dun plakvlies, dat aan twee kanten plakt en gebruikt wordt om te appliqueren)

1. Voor de kaft heb je naast een voor- en achterkant (met dezelfde afmetingen als de bladzijdes) ook een strookje voor de rug nodig. 2. Leg de voorkant van de kaft op het boekje en naai langs de linker rand van de bovenste pagina aan de rest vast. Herhaal hetzelfde voor de achterkant. 3. Speld nu het strookje op de rug van het boekje en naai langs de randen aan de voor- en achterkant van de kaft vast.

Appliqueren: 1. Teken de figuur die je wil gebruiken in spiegelbeeld (!) op de papieren kant van de vliesofix. 2. Leg de vliesofix met de papieren kant naar boven op een stuk vilt. 3. Strijk de vliesofix op het vilt. Het beste kun je er een dun stoflapje tussen leggen, zodat het papier en het vilt niet aanbranden. 4. Knip nu het patroon uit en verwijder daarna voorzichtig het papier van de vliesofix. 5. Plaats het patroon met de vliesofix naar beneden op je vilten achtergrond. 6. Strijk nu de figuur op. Ook nu kun je het beste een dun stoflapje tussen strijkijzer en vilt leggen. 7. Borduur nu langs de rand van het motief om het extra te fixeren en om details aan te brengen. 11


Andrea’s weblog is one of those blogs that makes you smile from ear to ear. We’re great fans of her analogue photos, her original drawings and offbeat DIY projects. Especially for Oh Marie! she designed a gorgeous book made out of felt.

http://itssi mplymax.b lo

gspot.nl/

Polyhedron: A polyhedron (plural polyhedra or polyhedrons) is a geometric solid in three dimensions with flat faces and straight edges. A handmade book made out of felt is a great gift idea. For your best friend’s son or your sister, who just started teaching mathematics. You can pick your own theme and designs: geometric figures, animals, a story, a name...possibilities are endless! All you need is felt, a needle and thread and a bit of patience.

Embroidering text Maybe you’d like to put some text in the book, there’s two ways to do it: You can cut the letters from felt and applique them on your background or you could embroider the text on your background. If you choose for embroidery, these are the steps you can follow: 1. Write the words on a piece of thin paper with your pencil. Use the thinnest paper you can find. Tissue paper works really well for this. 2. Pin the paper on the felt background, make sure the text is in the right spot. Now embroider the text on (leave the paper on). 3. When you’re done you can carefully remove the paper. If it doesn’t work right away, try to wet the paper a bit. This way it’s easier to remove.

Putting you’re pages together 1. Attach the pages by using a blanket-stitch around the edges. 2. Now place all the pages together, make sure the edges line up and sew together on the left side.

Materials used: - Felt in various colours. The amount and colours depend on the amount of pages and designs you pick. The ‘Oh Geometric’ book consists of 8 sides (4 pages) and a cover and measures 20 x 20 cm. - Embroidery thread in various colours - A needle and some pins - A pair of scissors - A pencil - Fusible web (Fusible web is a man made fiber that will melt when heated. When placed between two pieces of fabric, the melting action of the web causes it to fuse the fabrics together). Applique 1. Draw a mirror image (!) of the design you’d like to use on the paper side of the fusible web. 2. Put the fusible web on a piece of felt with the paper side up. 3. Iron the fusible web on the felt. It is best to put a thin layer of fabric in between to make sure the paper and felt doesn’t burn. 4. Cut out your design and carefully remove the paper from the fusible web. 5. Place the figure with the fusible web site down on the felt background. 6. Iron on your design. Again put a thin layer of fabric in between. 7. You can now embroider the edges of your design and add some details. 12

The cover 1. For the cover you need a front and a back piece and also a little piece for the spine. The front and back piece need to be the same size as the pages (20 x 20). 2. Place the front cover on top and attach it to the rest of the pages (also on the left side). Repeat for the back cover. 3. Pin the spine piece on and attach the edges to the front and back cover.


13


Masterclass

14

Styling


Foto’s maken op een regenachtige dag en de gulden snede

Shooting pictures on a rainy day and the rule of thirds

Soms loop je vast. Of het is een regenachtige dag. Of allebei. Hoe dan ook, je hebt van die dagen waarop je niet het gevoel hebt dat je goede foto’s gaat maken voor je blog, werk of waarvoor dan ook voor. Ik ben regelmatig op dit punt beland en op zulke momenten van vastlopen gebruik ik heel graag mijn 50mm lens. Als je niet precies weet wat deze soort lens allemaal voor effecten kan bereiken, sla dan nummer 0 en 1 van Oh Marie! er nog eens op na.

Sometimes, you’re in a rut. Or it’s pouring outside. Or both. Either way, there are days that you do not feel like making fabulous pictures for your blog, work or whatever. Believe me, I have had tons of days like that and I always turn to my trustworthy 50mm lens when I’m in a rut. You can read about the great advantages of the fab 50mm lens in Oh Marie! issues 0 and 1, if you’re curious what miracles 50mm lenses can make happen.

De 50mm lens staat bekend om de enorme scherpte diepte die ermee bereikt kan worden. Scherpte diepte (de mate waarin een bepaald deel van een foto scherp is en de rest onscherp) creëert dat prachtige effect waar zelfs een hondedrol op de stoep er nog fantastisch en stijlvol mee uitziet. Daarbij heb je met een 50mm lens maar een klein werkoppervlak nodig, bij voorkeur naast of in de buurt van een raam waar daglicht naar binnen valt (zeker op een grijze dag). Da’s alles!

A 50mm lens makes it possible to make fabulous pictures with an amazing depth of field that can even make a dog’s turd on the sidewalk look pretty and stylish. On top of that, you only need a very small workspace, preferably one next to a window (especially on a gloomy day). That’s it!

Zorg dus als eerste voor een werkplek: zet een tafel naast het raam (of creëer op een andere manier een goede plek om te werken) en kies welke items je wil fotograferen. Voor deze foto koos ik voor een stof als ondergrond en twee items voor de aankleding (op de één of andere manier eindig ik altijd met een oneven aantal rekwisieten). Omdat het thema ‘dazzling’ is, koos ik voor een vintage kopje dat de patronen en kleuren op de stof spiegelt en het hertje (een kurk) als bijzonder accent om het geheel compleet te maken. Nu kan je plezier gaan maken! Gebruik daarbij de volgende tips en trucs: Pas de gulden snede toe op je compositie. In plaats van het centraal stellen van het belangrijkste punt van je foto, plaats je het aandachtspunt juist niet centraal. Het beeld wordt hierdoor krachtiger en interessanter. Pas de gulden snede toe door je beeld in gedachten te verdelen in drie horizontale en drie verticale secties en plaats het centrale object daar waar de lijnen elkaar kruisen. De scherpte diepte (in dit geval gebruikte ik een diafragma van 1.8) versterkt dit effect nog eens extra doordat alleen dit punt op de foto scherp is en de rest wazig. Speel met de compositie en het licht door de items naar links, rechts, boven- of onderin de compositie te verplaatsen en kijk hoe dat uitpakt op de foto. Hou het simpel en, een veelgebruikte spreuk in de creatieve hoek, ‘kill your darlings’. Om het beeld te laten werken, zou je je lievelings items weleens weg moeten laten. Ik haat het ook, maar het werkt, echt.

So, put a table next to a window (or create space you can work on) and choose what items you want to photograph. In this case I used a pretty piece of fabric for the base of my picture and two items to put on top of it (one way or another, I always end up with an uneven amount of props when taking pictures). Because of the dazzling theme, I choose a vintage cup that mimics the colours and shapes on the fabric. The deer is actually a cork and a whimsy twist to complement the still life. Now it’s time to play and, most important, have fun, using these tips and tricks: Use the golden rules of composition: rule of thirds, golden triangle or golden spiral. Using these rules makes your pictures much more interesting. In this case I used the rule of thirds: in my head I divided the frame into three horizontal sections and three vertical sections. Where the lines intersect makes an ideal location for the more important parts of the picture. The small depth of field (I used a lens aperture diameter of F1.8) emphasises the important parts even more. Play with the incoming light: move items from left to right, top or bottom of your frame and see how that works out. Keep things simple and (a much used phrase in the creative sector) kill your darlings. To improve your picture, you might have to leave out your favourite item. I hate that too, but believe me, it works. Feeling better already?

En, voel je je al beter? 15


Fabric Field Study Glow van Free Spirit, donated by Studio Saartje Stof Field Study Glow van Free Spirit, m.m.w. Studio Saartje

16


the rule of

Thirds

17


schatgraven Treasurehunting

18


“Het combineren van verschillende stijlen maakt me extreem gelukkig” Samen met haar vriend Thomas, zoon Oscar en kat Jinx woont Wendel in een jaren ’30 bovenwoning in Den Bosch. Quirky chic noemt Wendel haar interieurstijl. Niet dat ze alleen maar gekke dingen bij elkaar zet, maar afwijkend mag haar interieur wel zijn. Ze is gek op de meubels en accessoires die in de jaren ’50 ontworpen werden en waar ze regelmatig mooie stukken van bij de kringloop tegenkomt. “De strakke lijnen van de vijftiger jaren in combinatie met hun weloverwogen, ambachtelijke details vind ik prachtig, om nog maar te zwijgen van die schuine pootjes, haha. Ik hou van het bezoeken van kringlopen en ik vind het erg leuk om stukken uit de jaren ’50 te combineren met modern design. Er zit iets onverwachts aan mijn spullen: dingen zijn vaak uit hun context gehaald of een beetje bizar. Gedateerde items kunnen in een nieuwe setting weer geweldig werken en weer helemaal van deze tijd zijn, een samenspel waar ik iedere keer weer vrolijk van word. Een fotolijstje van marmer in de woonkamer bijvoorbeeld, heeft een hele goede vorm, maar met een gewone foto erin werd het een vreselijk oubollig ding. Toen ik er een mooie print in zette, klopte het beeld ineens weer helemaal. Ik word heel erg blij als zulke combinaties ineens heel goed blijken te werken. Overigens heb ik mezelf op dit moment een verbod op schuine pootjes opgelegd. Het huis moet ook weer geen 50's replica worden.”

Het huis is zéker geen replica van een jaren ’50 interieur, maar een mooie mix van oud en nieuw in combinatie met een fijn palet aan pastelkleuren. De achterkamer (de ruimte waar overdag de meeste tijd doorgebracht wordt) werd behangen en in zacht turquoise geverfd, de voorkamer is sinds kort (bijna helemaal) in een donkerder schakering turquoise geverfd. Donkerder, omdat het meer een ‘avondruimte’ is, waar Wendel en Thomas ’s avonds het meest zitten. “We hadden heel lang het beleid om steeds maar één muur te kleuren, maar in de woonkamer ben ik hiervan afgeweken. Er lopen latjes langs de plafonds en de kamers worden daarbij optisch al door de lijnen van kozijnen en inbouwkasten doorbroken. Als je dan ook nog één kleurvlak gaat gebruiken, ga je de ruimte nog verder verdelen wat meer onrust creëert. De eerste kleur die we ooit samen uitzochten was turquoise. Thomas zei toen ik deze kleur hier op de muren had gesmeerd “dit is eigenlijk best onze kleur hè?”. Als je een kamer verft, moet het een kleur zijn waar je je fijn bij voelt. Ik heb in een vorige woning de muren eens in een cappucino kleur geverfd, wat ik uiteindelijk vreselijk vond. Het kan me niet schelen of het mode is, of mooi is, ik werd er niet blij van. Ik deed het om uit mijn comfortzone te komen, maar wat ik ervan leerde is dat ik nu weet wat voor mij werkt en wat niet.”

19


Voor haar studie Moderne Kunstgeschiedenis schrijft Wendel momenteel een scriptie over design in de museumwereld in Nederland. Hiervoor komt ze in ontzettend veel musea, wat een grote bron van inspiratie voor haar is. “Wat je in musea ziet staan is de haute couture van design. Wat je terugziet in de woonwereld is, net als in de mode, een vertaling van die ‘haute couture’. In die zin bepaalt hetgeen wat ik in musea zie staan niet mijn smaak, ook omdat de context waarin objecten in een museum staan, geen interieurcontext is. Maar: ik word oprecht blij als ik een mooie tentoonstelling bezoek. Het geeft dus niet zo zeer inspiratie voor in huis, maar wel energie. Ik haal voldoening uit het mooie, of het concept. Ik kan heel hard lachen (dat doe ik óók hardop in het museum) om een goed idee achter een object. In een museum word je omringt door goed bedachte concepten, die mooi, grappig, slim zijn of je aan het denken brengen. Dat boeit me mateloos. Tijdens de Dutch Design week bijvoorbeeld, stond er een kraan met wastafel, vormgegeven als een soort delta. Die delta had verschillende niveaus, om de bezoeker zich bewust te laten worden van de hoeveelheid water die je gebruikt zodra je de kraan open draait. Ik heb die wastafel drie jaar geleden gezien en ben sindsdien echt minder water gaan verbruiken. Op een dergelijke manier kan design veel effectiever zijn dan een Greenpeace campagne. Ik vind het zo gaaf als iemand je aan het denken zet op een leuke manier, dat is echt een kunst op zich.” 20

Over de vraag wat haar interieurschat is, hoeft ze niet lang na te denken. Dat is de klok boven de schouw in de voorkamer, overigens ook uit de jaren ’50. “Ik zag die klok hangen bij een vintage winkel bij ons om de hoek, maar Thomas vond ‘m niet leuk, dus kocht ik ‘m niet. Toen ik daar spijt van kreeg, was die klok natuurlijk allang verkocht. Ik was daar behoorlijk chagerijnig over, dus ben ik Marktplaats af gaan zoeken naar eenzelfde exemplaar, die uitaard niet te vinden was. Vervolgens kreeg ik de klok voor mijn verjaardag van Thomas. Ik hecht op zich niet heel erg aan spullen, maar items met een verhaal als dit, gaan nooit de deur meer uit.” http://middleclasswhitegirl.com/

Wil je weten hoe Wendel een vintage schilderij weer helemaal van nu maakt? Blader dan door naar de tutorial verderop in dit nummer!


21


22


“Pairing different styles together makes me extremely happy” Wendel lives with her partner Thomas, their son Oscar and cat Jinx in a 30s split level flat in Den Bosch. She calls her style quirky chic, but immediately emphasizes that that doesn’t mean that she puts bunches of weird stuff together in one room. “My interior, however, may be whimsical” she adds to that. Wendel loves designs from the 50s and loves the search for great items in second hand stores. “The combination of clean lines and rich, well-thought out details makes me love mid-century design so much, not to mention the furniture’s sloping legs, haha. I love second hand shopping and to combine mid-century with modern design. There’s a hint of unexpectedness about our stuff: items are often placed out of their former context or a tad bizarre. Outdated furniture placed in a new setting can look fantastic and contemporary again. Take the marble frame in our living room for example: its shape is perfect, but when I put an old picture in it, it looked corny. The contemporary print makes it look smashing again. Pairing different styles together makes me extremely happy. I did place a temporarily ban on sloping legs in our home though, I don’t want our home to look like some sort of 50s replica.”

museum itself, haha. Great concepts can change the way we look at things. Three years ago I visited Dutch Design Week where they had this sink with levels, to show us how much water we actually spill once we open the tap. It’s been three years, but it changed the amount of water I use drastically. Design can change the way we think, even more than some Greenpeace campaign. Maybe that’s the truest form of art,” Wendel offers.

Well, Wendel doesn’t have to worry about that. In our opinion, her home is a beautiful mix of vintage and modern, with a beautiful pastel colour palette to complete things. The couple painted the room at the back of the house (the place where they spend most of their day time) in a gorgeous soft shade of turquoise. The front room recently got a darker shade of turquoise. In the latter they spend their evenings, watching telly or relaxing after a hard day’s work. “We never painted more than one wall in a colour other than white, but we deviated from that principle when we moved into this house. Since the living room is optically dissected by a fair amount of straight lines from build-in cabinetry and window-frames, we would dissect the space even more by painting just one wall in a certain colour. “This is pretty much our colour, huh?” said Thomas when we choose a shade of turquoise again. Turquoise was the colour we choose for our home when we first moved in together and we keep coming back to it. I think that you should always paint your home in colours you like, not in colours that are fashionable at that moment. I once painted a wall in some cappuccino shade. It was awful. I did it to step out of my comfort zone but the only thing I learned was that, colour wise, I don’t want to step out of my comfort zone.”

http://middleclasswhitegirl.com/

As she says herself, Wendel isn’t deeply attached to most of her stuff. Still, there must be one item that will never leave Wendel and Thomas’ home? “Yes, there certainly is!” The 50s clock in the living room is one of those items that will never leave the house. “I saw it in a nearby antique shop and immediately fell in love with it. Thomas didn’t like it though so I didn’t buy it. Of course I regretted that almost immediately and when I returned to the shop, it was gone. I was furious! I started Googling it, but couldn’t find a similar example. It turned out that Thomas had bought it for my birthday. It’s not just the clock that I love, it’s also the story behind it that makes it my interior treasure. Items like that will never ever leave our home.”

Want to give a vintage painting a new (cool) look again? Wendel wrote a great tutorial for us! You can find on the following pages.

As a modern arts student Wendel writes an essay on design in Dutch museums. For her research, she visits a huge amount of Dutch museums, an endless resource of inspiration. “Designs that are exhibited in museums are what I would like to call the ‘haute couture’ of design. Those items aren’t displayed in some interior setting so they do not influence my sense of taste interiorly speaking. I get a lot of energy by looking at great designs or learning about the concept behind a piece of art though. Those concepts can be extremely funny by the way and I don’t hesitate to laugh out loud about them, even when I’m in the 23


24


25


DIY

Dazzling Painting

26


Een vintage schilderij A dazzling restyle in dazzling nieuwe stijl to a vintage painting Nodig:

Materials:

- oud gekringloopt schilderij of eentje die nog op zolder lag - 1 spuitbus voor het schilderdoek - 1 spuitbus voor de lijst (of gebruik dezelfde voor beiden) - 1 rol schilderstape - liniaal - schaar - potlood - gum

- an old thrifted painting or one you happened to have lying around - 1 can of spray paint for the canvas - 1 can of spray paint for the frame (or use the same paint for both) - 1 role of masking tape - ruler - scissors - pencil - eraser

1. Bekijk of de lijst en het schilderdoek los kunnen van elkaar. Zo niet, dan is het eigenlijk geen probleem en wordt de lijst alvast een beetje mee geverfd. 2. Begin met de schildertape een patroon te maken op het schilderij. Hier zijn de schaar, liniaal, potlood en gum handig. Het fijne van schildertape is dat je er gemakkelijk mee kan experimenteren. Bevalt het niet, dan begin je opnieuw. - Bedenk wel goed dat de delen die je afplakt, de delen zijn die je straks juist ziet. - Zorg dat de schildertape overal goed plakt op het schilderij. 3. Begin met het spuiten van het schilderij. Houd de juiste afstand van het doek zodat je een goede verdeling van de verf krijgt. Kies hoe dik je de verf wilt, transparant of juist niet.

1. See if the frame and canvas are easy to separate. If not, no problem, the frame will just get spray painted a little in advance. 2. Start making a pattern on the painting using the masking tape. This is where the scissors, ruler, pencil and eraser come in handy. The great thing about masking tape is that you can experiment all you want. If you don’t like it just start over. - Remember the parts you’re covering with tape are the parts that are visible at the end. - Make sure the masking tape sticks well on the canvas. 3. Start spray painting the canvas. Make sure to keep the proper distance from the canvas, this way you get an even layer of paint. Choose whether or not you want the paint layer to be transparent.

4. Wacht de droogtijd af en dan kan de tape van het schilderij er voorzichtig afgehaald worden. Tadaa! Je meesterwerk is al bijna klaar!

4. Wait until the paint is dry and remove the tape carefully. Et voila! Your masterpiece is almost finished!

5. Nu de lijst nog, als deze los is geen probleem, begin met het spuiten van de lijst totdat je tevreden bent met het resultaat. Kan de lijst niet los van het schilderij? Plak dan het schilderij af met plastic of papier en spuit er dan op los!

5. Now the frame, if this is separate from the canvas no problem, just start spray painting until you’re happy with the result. If the canvas and frame can’t be separated than cover up the canvas with paper or plastic and get spraying.

6. Wacht tot de verf droog is. Nu hoef je het schilderij alleen nog maar op te hangen.

6. Wait for the paint to dry. Now all that’s left is to hang your painting.

Variaties:

Variations:

- In plaats van afplaktape kun je natuurlijk ook ronde, vierkante of driehoekige stickers gebruiken. - Zet er een mooi woord of uitspraak op met plakletters. - Experimenteer met kleuren, hier kozen we wit. Maar zwart of een heftige neonkleur kan ook werken.

- Instead of masking tape you can also use round, square or triangle stickers. - Put your favourite word or quote with adhesive letters on it - Experiment with colour, instead of white try a black or a popping neon colour. 27


28


29


O PR ew vi re CT DU Voor vondsten uit de natuur, je Masking Tape of button verzameling... Stop je schatten in deze box set om ze veilig op te bergen ĂŠn duizelingwekkend mooi tentoon te stellen! Box set Furnitive acryl, â‚Ź 44,90 www.fashionforhome.nl

30

For your Masking Tape, feather or button collection... Tuck them away in this box set to keep your treasures save and to dazzlingly beautiful display them!


for the love of treasure hunting.

AD VER TE REN ?


WORDS

32


& MusiC

DE bEste gESprekKeN gaAn ovEr muziek, boekEN En filmS

Door Philomeen Kaan Laat ik beginnen met een quote uit de film High Fidelity, gebaseerd op het boek van Nick Hornby.

I agreed that what really matters is what you like, not what you are like... Books, records, films - these things matter

Dit is zo waar, zijn dat niet de beste gesprekken? Dat je erachter komt dat je graag danst op dezelfde muziek, huilt bij dezelfde muziek en verdwaalt in dezelfde boeken. Ik ben blij dat ik Lotte mocht uithoren over deze onderwerpen. Ik ben persoonlijk een groot fan van “De groene meisjes” en ik was heel erg nieuwsgierig welke boeken er bij haar in de kast stonden en welke platen ze compleet heeft grijsgedraaid.

Dit was Lotte’s eerste... - CD: Turn up the bass (saillant detail: gestolen van haar broer) - live concert: Peter André - meest genante herinnering: zie hierboven ;)

worDS Lotte vertelde me dat ze geen grote lezer is, maar vooral op vakantie vindt ze het fijn om een boek te pakken. Ook ligt er altijd wel een boek op haar nachtkastje. Ze is dol op een goede thriller, van die boeken waarin je een kijkje krijgt in de geest van seriemoordenaars en waar lichamen stukje bij beetje worden ontleed. Geen luchtige verhaaltjes voor het slapengaan voor Lot. Ze kan ook enorm genieten van boeken als Harry Potter en Twilight. Lotte heeft ook nog wat kookboeken waar ze graag doorheen bladert, maar ze wist me te vertellen dat ze er eigenlijk nooit iets uit klaarmaakt. Hier zijn een paar van Lotte’s favorieten: - schrijvers: Karin Slaughter, Esther Verhoeff - boeken: de Harry Potter serie (vooral vanaf boek 4)

Movies

Music Lotte vertelde me dat haar muzieksmaak vrij breed is. Ze vindt veel dingen leuk en beperkt zich niet echt tot een bepaalde muziekstroming. Haar man is een techno DJ (www.rutgermaree.nl), dus ze bezoekt wel regelmatig dance-festivals. Lotte is thuis opgegroeid met muziek van de the Rolling Stones, the Beatles en Dire Straits. Ze heeft een gedeelte van deze platen van haar ouders gekregen. Zelf luisterde ze graag naar ‘Kinderen voor Kinderen’. Het waren haar broers die haar met een geheel andere stijl kennis lieten maken: Gabber. Van daaruit heeft haar smaak nog een uitstapje gemaakt richting rap en speedgarage. Op dit moment luistert Lotte graag naar muziek uit de jaren 70 en 80, Trijntje Oosterhuis, Röyksopp, Elton John, Michael Jackson, Zuco 103, Moloko, Björk and André Hazes, die laatste vooral als ze met haar man in de auto zit. Ze luistert ook graag naar wicked jazz op de achtergrond, bijvoorbeeld als ze aan het werk is voor De Groene Meisjes (www.degroenemeisjes.nl).

Net zoals haar muziek smaak heeft Lotte ook een zeer brede interesse als het op films aankomt. Toen ze jonger was keek ze graag naar films als Grease, the Bodyguard, Dirty Dancing en Titanic (allemaal klassiekers natuurlijk). Ze kijkt ook graag Nederlands films, bij voorkeur als Carice van Houten er in speelt. Maar ik zag ook films als the Matrix, X-men, American History X, Twilight and (uiteraard) Harry Potter in haar kast staan. Als laatste vertelde ze me dat ze heel gevoelig is voor mooie muziek in films, ze is ervan overtuigd dat dat een film kan maken of breken. Lotte is dol op series kijken. Sex and the City is een van haar favorieten. Maar ze vindt Ugly Betty, Grey’s Anatomy and Absolutely Fabulous ook om van te smullen. Ook is ze dol op vampieren series. Ze vindt de Vampire Diaries leuk, maar bovenaan staan natuurlijk True Blood. We hebben het hierna nog 15 minuten over Eric Northman gehad :) Dit zijn Lotte’s favorieten: - Acteurs: Carice van Houten, Edward Norton, Denzel Washington - Regisseur: Quentin Tarantino Ik heb echt een hele leuke middag gehad met Lotte en vond het heerlijk om lekker in haar kasten te snuffelen. Dank je wel Lotte. 33


34


The bEst convErsAtioNs arE thOse AbouT boOks, musiC aNd movieS By Philomeen Kaan Let me start this off with a quote by Rob Gordon (from a movie, based on a book).

I agreed that what really matters is what you like, not what you are like... Books, records, films - these things matter

I have to agree on this, are these not the best conversations? The ones that make you realize that you love dancing alone to the same song, cry over the same movies, get lost in the same books? I was very excited that Lotte agreed to let me pick her brain on these subjects. Personally I really love the “groene meisjes” blog (www.degroenemeisjes.nl) and I was quite curious to find out what books are on her shelves and what records are spin on heavy rotation in her house.

worDS Lotte tells me she does not read a lot, but she does enjoy to read quite a few books while she is on holiday. There’s always a book on her bedside table. She enjoys a good thriller, the kind where you can actually get in the minds of murderers and read about pathologists dissecting dead bodies. How’s that for some light bedtime reading? She also enjoyed the Harry Potter and Twilight series a lot. Lotte owns quite a few cookbooks that she loves to read, but she confessed she never actually cooks from them. Here are Lotte’s favorites: - writers: Karin Slaughter, Esther Verhoeff - book: Harry Potter series (she might re-read them one day)

Music Lot started by telling me that her taste in music is quite wide. She likes a lot of things and is not really into one kind of thing. Her husband (www.rutgermaree.nl) being a techno DJ (how awesome is that, to have a DJ for a husband ;) she does visit quite a few dance festivals. Growing up her parents listened a lot to bands like the Rolling Stones, the Beatles and Dire Straits. She still has quite a few of those records (on vinyl, that’s awesome). She herself really enjoyed listening to ‘Kinderen voor Kinderen’. Her brothers introduced her to a whole different kind of music: Gabber. From there she took a bit of a sideroad to rapmusic and speedgarage. As of right now Lot likes to listen to music from the 70’s and 80’s, Trijntje Oosterhuis, Röyksopp, Elton John, Michael Jackson, Zuco 103, Moloko, Björk and André Hazes , the last one especially on roadtrips. She also enjoys listening to some wicked jazz in the background while working. Now if that isn’t a wide taste in music I don’t know what is. Here’s Lotte’s first… - cd: Turn up the bass (which she stole from her brother) - live concert: Peter André - most embarrassing memory: see first live concert :)

Movies As her taste in music, Lotte’s taste in movies is about just as wide. When she was younger she loved to watch movies like Grease, the Bodyguard, Dirty Dancing and Titanic (all classics off course). She does enjoy a lot of Dutch movies, especially if Carice van Houten is playing in them. But I also spotted the Matrix, X-men, American History X, Twilight and (off course) Harry Potter. She is very sensitive to music that’s being played in movies, she believes that can really make (or break) a movie. As said before she doesn’t read a lot, instead, she loves to watch series and lots of them. Sex and the City is an all time favorite. But she also loved Ugly Betty, Grey’s Anatomy and Absolutely Fabulous. She also enjoys a good vampire in a serie. She likes the Vampire Diaries, but nothing beats good old True Blood offcourse. After this we spend about 15 minutes swooning over Eric Northman :) Here’s a few of lotte’s favourites: - Actors: Carice van Houten, Edward Norton, Denzel Washington - Director: Quentin Tarantino I really had a great afternoon talking to Lotte and going through her stuff. Thank you so much Lotte. 35


& Pussy

Me n 36


Een portretreeks van mannen met hun kattenvriend. O m d at m a nnen met katten ove r he t a lge me e n a a rdige me nse n zijn. Vertel eens iets over jezelf en over hoe het (idee voor het) initiatief is ontstaan? Ik, Marieke Plasier, ben werkzaam als freelance portret fotograaf en autonoom fotograaf. In mijn autonome projecten voer ik onderzoeken uit naar mijn directe leefomgeving en alles wat daarbij komt kijken. Deze fascinatie naar mij en mijn leefomgeving uitte zich onder andere in de serie Droomwerk uit 2008. Deze fotoreeks is tot stand gekomen naar aanleiding van mijn vaak gedetailleerde dromen met een daarbij behorend tekstueel onderzoek naar het hedendaags surrealisme. Van 2008 t/m 2010 ben ik een onderzoek gestart over de wijk waarin wij wonen, Sint Anna te Tilburg. Het project heeft zich uiteindelijk vormgegeven in een boek en een expositie. In 2010 ben ik begonnen met de portretserie Men & Pussy over mannen met hun kat(ten). De vraag die mij sinds jaar en dag bezighoudt, is waarom vriendschappen komen en gaan en wat ons bindt aan de vrienden die ons dierbaar zijn. Om deze vraag te beantwoorden ben ik gaan kijken naar mijn eigen levenstijl en de mensen die daarbij horen. En ik kwam tot een frappante conclusie. Ik heb meer mannelijke dan vrouwelijke vrienden en we hebben allemaal een of meerdere katten. De vriendschappen die door de tijd verwaterd zijn, blijken allemaal hondenbezitters te zijn of zelfs helemaal geen huisdieren te bezitten. Waarom (bekende) mannen en geen vrouwen? En waarom katten (niet dat ik overtuigd hoef te worden van dat laatste ;-D)? Uit onderzoek is gebleken dat het hebben van een kat een rustgevend effect kan hebben op iemands karakter en dat onze hartslag daalt als we met de kat op schoot zitten. We ontspannen. Naar mijn mening is het juist het kalme karakter dat de cirkel rond maakt. Mijn mannelijke vrienden zijn geen macho mannen, hebben niet de behoefte om zichzelf continu te bewijzen, ze hebben een goed relativerend vermogen, zijn emotioneel verbonden en zijn open minded. Dit in tegenstelling tot de mannen die ik heb gekend die honden of helemaal geen dieren hadden. Om het eerste type man en zijn trouwe makker in het zonnetje te zetten ben ik begonnen met de portretreeks Men & Pussy. En daar hoort ook de bekende Nederlandse man bij!

De foto's van de mannen met hun kat zijn prachtig! Maak je de foto's zelf? (En in het verlengde van voorgaande vraag:) Katten zijn behoorlijk eigenzinnig, hoe pak je dat aan bij het fotograferen? Ja, ik maak de foto's zelf en ik heb geen assistent bij me. Een foto komt tot stand door vooral rustig en kalm te beginnen. Meestal kom ik met veel bombarie met spullen aanzetten bij de modellen en dat is voor veel katten een flinke impact op hun habitat. Nadat ik alles heb neergezet, kunnen ze eerst even wennen aan mijn spullen. Meestal zijn ze wel nieuwsgierig, omdat alles natuurlijk naar tig verschillende en mijn eigen katten ruikt. In de tussentijd maak ik een gezellig praatje met de desbetreffende heren en vertel ze dat het verstandig is om lekkernijen in de buurt te hebben als we de foto gaan maken. Voor de fotoshoot heb ik de mannen al ge誰nstrueerd dat de katten niet al te veel gegeten moeten hebben en binnen moeten blijven. Met een halfvolle maag zijn ze wat makkelijker te paaien dan met een volle maag. Mijn ervaring bij moeilijke katten is vaak dat de aanhouder wint en dat ben ik tot nog toe geweest. Ze kunnen enorm manipulatief zijn en een spelletje met je spelen. Als je ze de indruk geeft dat je het beu bent kunnen ze ineens wel doen wat je wilt. Daarom hou ik ook zo van deze dieren. Ze zijn zo heerlijk eigenwijs en eigenzinnig. Om die reden is ook geen enkele fotoshoot hetzelfde. Ik kan een fantastisch beeld in mijn hoofd hebben, maar als poes besluit om liever water te willen drinken uit de kraan, dan doen we de fotoshoot wel bij de kraan. Meestal resulteert dit in betere platen dan ik in eerste instantie in mijn hoofd had. Kortom, de kat bepaalt zijn of haar foto. Niet ik. In hoeverre komt de band tussen de man en zijn kat en hun beider karakters tot uiting in de foto? In mijn foto's vind ik het belangrijk dat het model inspraak heeft over hoe hij of zij op de foto wilt. Mijn ervaring is dat je op die manier het beste uit iemand naar boven kan halen en er een fijne werksfeer ontstaat. Deze werkwijze hanteer ik ook bij Men & Pussy. Ik overleg met de man wat een typisch tafereel is tussen hem en zijn kattenmakker(s) en dat zetten we dan in scene. Het gebeurt vaak dat wanneer de man zijn houding inneemt (bijvoorbeeld als hij de krant leest of achter de pc kruipt) de poes er vanzelf al gezellig bij komt zitten. Het karakter valt vooral goed te zien als je de foto's vergelijkt waar de katten vastgehouden worden ten opzichte van die waar de katten los van de man zijn. Niet elke kat houdt ervan opgetild te worden en juist bij deze foto's weet je dat ze zo mak als een lammetje zijn en dat de man in kwestie waarschijnlijk een rustig karakter heeft. Er zitten ook foto's tussen waarbij de man en de kat elkaar aankijken. Dat geeft die mooie verstandhouding weer van "wij begrijpen elkaar". De foto's waarbij zowel de man als de kat(ten) bezig zijn met hun eigen bezigheden geven aan dat ze echt elkaars huisgenoot zijn. Je bent er, dat is fijn, het is goed zo. 37


Er komt een boek uit! Vertel! 2013 is een spannend jaar voor Men & Pussy. Na ruim 3 jaar gewerkt te hebben aan dit project gaat het boek uitkomen. Samen met uitgeverij Komma zijn we hard aan het werk om alle financiĂŤn rond te krijgen. Zo is het project onder andere te financieren op www.voordekunst.nl -dĂŠ crowdfunding website van Nederland- waar iedereen een eigen bijdrage kan doneren in ruil voor een wederdienst. Het boek zal naar verwachting uitkomen in het najaar van 2013. Het wordt een prachtig tafelboek dat uitermate geschikt is om met de feestdagen kado te doen. Het boek zal landelijk te verkrijgen zijn in de meeste boekwinkels. Heb je nog nieuwe projecten in de planning staan? Ik heb momenteel het project Meisjes uit '82 op de plank liggen, een portretserie van meisjes uit het jaar 1982. Ik kom zelf uit 1982 en ik vind het boeiend hoe vrouwen uit dezelfde generatie zulke verschillende levensstijlen, motto's en levensfases kunnen hebben. Om het dicht bij mijzelf te houden heb ik mijn eigen geboortejaar als uitgangspunt genomen. In tegenstelling tot Men & Pussy wordt dit een sobere portretserie om op die manier de verschillen, maar ook de overeenkomsten te benadrukken. Dames die zich herkennen in het profiel, kunnen zich inschrijven via www.mariekevisuals.com. Ik zal in 2013 starten met dit project.

Waar kunnen we meer over jou zien en/of lezen op internet? Op mijn website www.mariekevisuals.com staat een breed portfolio van mijn autonome fotografie en werk in opdracht. Voor de portretten op maat kan je kijken op www.beleefjeportret.nl. Daarnaast ben ik veel actief op Facebook. Zo zijn alle vorderingen omtrent Men & Pussy te lezen op http://www.facebook.com/menandpssy Zijn er nog andere dingen die je aan ons kwijt wil? Het jaar van het Men & Pussy boek is reeds begonnen en dat vind ik heel spannend. Het zal het eerste boek zijn dat ik landelijk uitgeef. En ik vind het bijzonder dat er zoveel enthousiastelingen zijn die met mij daarin willen samenwerken, zoals mijn vormgever Joost Maissan, mijn copywriter Jeske Paalvast en natuurlijk uitgever Steven van uitgeverij Komma. Zonder hen was dit project niet waar het nu is en ik ben hen dan ook erg dankbaar voor hun vertrouwen in mij en mijn project. Zeker nu het geen makkelijke tijden voor zelfstandigen zijn en zeker niet in de creatieve sector. Het is daarom naar mijn mening heel goed dat er ruimte gemaakt wordt voor een positief project als het Men & Pussy fotoboek! 38


39


40


A series of portraits of men and their feline friends. ‘cau s e g e neral l y, g uys with ca t s a re kind pe ople . Tell us a few things about yourself and about the initiative? My name is Marieke Plasier and I work as a freelance photographer. For my projects I explore and picture my life and the people that surround me, which led for example to a series called ‘Dreamwork’ from 2008. This photo series is about my (often very detailed) dreams and some research I did on contemporary surrealism. From 2008 to 2010 I worked on a project about the neighbourhood where I live in Tilburg called Sint Anna. The results were brought together in a book and exposition. In 2010 I started the series Men & Pussy about men and their cats. I often wondered why and how friendships start and end and what factors bind us to the people that are dear to us. To answer that question I started to take a closer look at my own and friends’ lives and came to an interesting conclusion. It turned out that I had more male than female friends and that almost all of my friends have cats. The people I lost contact with all turned out to be dog owners or didn’t have pets at all. Why men and not women? And why cats (not that I need to be convinced about that last one ;-D)? Studies show us that cats have a soothing effect on one’s character. A cat sitting on your lap causes a decrease in one’s heart rate, their presence creates piece. That calmness is what closes the circle in my opinion. My male friends are no macho type of guys, they don’t feel the need to prove themselves constantly, they can put things into perspective, are emotionally connected and open minded. Contrary to the guys that own dogs or have no pets at all. To put that first kind of guy and his loyal friend in the spotlight, I started the series Men & Pussy. The photos of the men and their cats are beautiful! Do you make them yourself? And, in addition to that, cats can be pretty stubborn creatures, how do you approach them? Yes, I take the pictures myself, without an assistant. Making a good picture starts by acting calmly and quiet. When arriving at the owner’s home, I carry a lot stuff into the cat’s habitat, which can be quite intimidating. When I’ve put everything in place, I give the cat(s) time to get used to all the new stuff in their territory, although they’re often pretty inquisitive since my equipment smells of dozens of other cats. In the meantime the cat’s owner and I chat for a bit. I always recommend the owner to keep some cat treats near when we take pictures, not to feed the cat too much before the shoot and to keep it inside. A cat with the munchies is way easier to lure with a delightful treat than one with a full stomach.

Some cats are tough cookies though and are hardly to bribe with a piece of candy. Still, with a lot of patience I always manage to take a great picture. Cats are wonderfully stubborn and whimsical, that’s what I love about them. Because of their nature, every shoot is different from the other. I can have a picture in my head of how I want the picture to be like, but if kitty cat wants to drink water from the tap, I’ll have to settle with a picture at the tap. In this last case, the picture often turns out even more beautiful. The cat decides how the picture is going to look, not me. In what way do the pictures reflect the bond between the men, their cats and their individual characters? For my pictures in general I find it important that the model has a say about the way he or she is pictured. That way the model is at ease and that creates the right working atmosphere. For Men & Pussy we discuss the typical daily routines of the man and his cat and stage one of those scenes for the picture. Funny thing is, once the owner starts to read the paper or sits behind his computer, the cat almost always comes to sit by his side right away. Exactly the reason why we stage it! The way their characters reflect can be seen in pictures where a guy holds his cat compared to the ones where the cat and its owner are separate from each other. Some cats just don’t like to be carried around and in these pictures, when a cat is at ease at its owners arms, you can guess the guy has a pretty calm character. There are the examples where cat and owner look at each other, giving each other that look that’s says: “we understand each other”. And there are those where I captured owner and cat during their daily routine, which reflects their bonding: you’re here, that’s nice, we’re good. You’re busy with the publishing of a Men & Pussy book, tell us more about that! 2013 is a very exciting year for Men & Pussy. After three years of hard work, I’m working on the official Men & Pussy book. I already found a publisher and together we’re working hard to raise all the money we need. One way of financing Men & Pussy for example is via www.voordekunst.nl, a Dutch crowd funding initiative. (Crowdfunding is a collective effort of individuals who network and pool their money to support efforts initiated by other people or organizations.) The book will be published somewhere in the autumn of 2013. It will be a beautiful coffee table book and the perfect gift for the holidays. The book will be available in most Dutch bookstores. 41


Are there any other projects you’re planning to execute in the near future? In the near future I’m starting the project Girls from ’82, a series of portraits of girls that are born in the year 1982. I’m born in the year 1982 and I am fascinated by all the women that are of the same age but all have such different ways of living their lives and all going through very different stages of life. To stay close to home, I chose this specific year. Contrary to Men & Pussy this series of portraits will be much more sober, to emphasize the differences and similarities between Men & Pussy. Female readers from 1982 are welcome to subscribe via www.mariekevisuals.com if they would like to participate in this project. The project will start in 2013.

42

Where on the internet can we see more of you and your work? Take a look at www.mariekevisuals.com for my portfolio. Take a peek at www.beleefjeportret.nl for custom portraits and for (a lot of) updates about Men & Pussy at http://www.facebook.com/menandpssy Anything else you want to share? 2013 is the year of the Men & Pussy book, which is terribly exciting since it’s my first nationwide published book. The fact that so many enthusiastic people are helping me along the way is heart-warming and I want to thank designer Joost Maissan, copywriter Jeske Paalvast and of course Steven of publishing house Komma for all their help. Without their support, this project wouldn’t have gotten as far as it has right now. These are hard times for self-employed people, especially in the creative sector. It’s so encouraging that people are still willing to participate in such a positive project!


43


Volgend nummer ~ Next Issue

#3

Oh Marie! issue 2 - Dazzle Painting  

Photography - Styling - Vintage - DIY with a twist

Oh Marie! issue 2 - Dazzle Painting  

Photography - Styling - Vintage - DIY with a twist