Page 1

Etablera fรถretag i Ljusdals kommun

ljusdal.se


Etablera företag i Ljusdals kommun Som företagare har du mycket att vinna på att etablera din verksamhet i Ljusdals kommun. Här finns tillgång till lediga tomter och lokaler, kompetent personal och bra kommunikationer. Vacker natur, frisk luft och god livskvalitet får du på köpet. Det är enkelt att vara företagare i Ljusdals kommun

I Ljusdals kommun tycker vi om entreprenörer och välkomnar nya företagare med öppna armar. Vi på NärLjus vill att det ska vara enkelt och smidigt att vara företagare i vår kommun, och vi ser därför till att du snabbt kommer i kontakt med rätt personer och får det stöd du behöver för att komma igång. De senaste åren har vi hjälpt många företag till en framgångsrik etablering.

Branscher som redan etablerat sig

Det är framförallt tre branscher som utmärker sig och vuxit sig starka i Ljusdals kommun; tillverkande industri (metall, plast och trä), tjänstesektorn (informationshantering, telefonförsäljning och support) samt företag inom besöksnäringen. Förutom dessa tre branscher så har NärLjus i uppdrag att arbeta prioriterat med gröna näringar. Exempel på företag som finns etablerade i kommunen är Teleperformance Technical Help, DHL, Mekanotjänst Industrier, ExTe, Järvsöbacken, Docu Group, Järvzoo och Hälsinge Lantkök.

Lediga tomter och lokaler

Inom Ljusdals kommun finns lediga lokaler av varierande storlek och byggklar mark till mycket förmånliga priser. Hantering av bygglov går snabbt och NärLjus bistår i arbetet att hitta den bästa platsen för ditt företag utifrån dina specifika behov och önskemål.

Investerings- och sysselsättningsbidrag

Vi finns i stödområde A vilket innebär att det finns möjlighet till investerings- och sysselsättningsbidrag från Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Det finns även möjlighet att söka bidrag för företagsutveckling. Ljusdals kommun ingår i stödområde fyra vilket innebär lägre elskatt än i övriga landet. Kommunen äger ett energibolag vars uppgift är att erbjuda företag låga avgifter avseende elnät, fjärrvärme och bredband.

Branschsamverkan och nätverk

Utvecklingsområden BRÄNTA industriområde - 18,5 ha byggklar mark ÖSTERNÄS handelsområde - 105 000 kvm markyta för handel, rekreation och aktiviteter - klart för exploatering

Företagarna i Ljusdals kommun är duktiga på att samverka. Det finns flera väletablerade företagarföreningar och nätverk som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra. Information Brokers, Ljusdal i Centrum och Ljusdals mekanföretag är några exempel på de som finns. NärLjus samlar alla nätverk i gemensamma möten (BIS, Branscher i samverkan) där strategiska frågor diskuteras. Vi ordnar också arrangemang och mötesplatser för företagare.


Lojal och kompetent personal

I Ljusdals kommun finns en lång och stolt säljtradition och gott om personer med säljerfarenhet. Idag är exempelvis närmare 1 000 personer sysselsatta inom tjänstesektorn. Jämfört med Mälardalsregionen så är kostnaderna för att driva företag lägre här och personalomsättningen är oftast låg.

Kompetensförsörjning

Att ha tillgång till rätt arbetskraft när man behöver den är viktigt för att kunna driva ett framgångsrikt företag. NärLjus arbetar för att säkra kompetensförsörjningen för företag i kommunen på både kort och lång sikt. För att lösa akuta behov samarbetar NärLjus med Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och kommunens Lärcentra. För att säkra framtida kompetensförsörjning fungerar NärLjus som en koordinator mellan skola och näringsliv. Slottegymnasiets Industriprogram, som är teknikcollegecertifierat, har sedan många år ett framgångsrikt och väletablerat samarbete med mekanföretagen i kommunen. NärLjus arbetar för att få till liknande samarbeten med fler branscher i kommunen.

Nära till det mesta

Förutom goda förutsättningar att etablera sin verksamhet här så erbjuder Ljusdals kommun så mycket mer. Här finns tillgång till bra och billigt boende, vacker natur samt ett rikt kulturoch fritidsliv. Det finns både privata och kommunala skolor och förskolor att välja bland. Vi har ett sjukhus i Ljusdal och vårdcentraler på flera håll i kommunen. Närmaste större sjukhus och BB ligger i Hudiksvall. Järnvägen passerar genom Ljusdals kommun och stannar i både Ljusdal och Järvsö. Närmaste flygplats finns i Sveg, cirka en timmes bilväg från Ljusdal och till Stockholm kommer du på tre timmar med bil.

En företagsam kommun

Ljusdals kommun är Gävleborgs mest företagsamma kommun enligt Svenskt Näringslivs mätning 2012 och ligger även bra till på riksnivå. 13,8 procent av den arbetsföra befolkningen i Ljusdals kommun ansvarar för ett företag jämfört med 12 procent på riksnivå. Kommunen består av centralorten Ljusdal, turistdragaren Järvsö samt orterna Färila, Los och Ramsjö.


Välkommen till oss NärLjus är Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, som grundades 1986 av kommunen och Företagarna. Vår styrelse består av tre företagare och tre lokala politiker. Vi har över 25 års erfarenhet av samverkan och underlättar tillvaron för dig som företagare. Oavsett i vilken fas du och ditt företag befinner er i så bistår vi med professionell rådgivning, rätt kontakter och snabba beslut. Vi lyssnar på dina idéer, svarar på frågor och ger dig de verktyg du behöver för att kunna fatta egna beslut. Dessutom ger vi tips på var du ska vända dig i olika ärenden och informerar om viktiga saker som du måste känna till som företagare. Det kostar inget att anlita oss och givetvis arbetar vi under sekretess.

Stefan Färlin

Tf. VD & Näringslivsutvecklare tel: 0651-188 03, 070-574 50 91 e-post: stefan.farlin@ljusdal.se

Jenny Norberg

Turismchef & Näringslivsutvecklare tel: 0651-188 11, 070-200 64 60 e-post: jenny.norberg@ljusdal.se

Lotta Liw

Näringslivsutvecklare tel: 0651-188 10, 070-240 53 92 e-post: lotta.liw@ljusdal.se

NärLjus

Tommy Henriksen

Rådgivare tel: 0651-188 05, 070-794 44 97 e-post: tommy.henriksen@ljusdal.se

Birgitta Bagge Strid

Åkerstagatan 2D, 827 30 Ljusdal Tel. 0651-188 00 e-post: narljus@ljusdal.se www.ljusdal.se/foretagare www.facebook.com/NarLjus

Samordnare tel: 0651-188 01, 070-368 16 46 e-post: birgitta.baggestrid@ljusdal.se

ljusdal.se

Etablera företag i Ljusdals kommun  

Det finns stora möjligheter för dig som vill etablera verksamhet i Ljusdals kommun. Exploaterad mark, byggklara tomter, lediga lokaler och k...