Page 1

ДЕН ЗА СПОРТ И ДЕТСКИОТ ПРИЛОГ

www.den.mk

vo ovoj broj

35o Сабота-недела, 23-24 јуни 2012, година 1, број 83

Власта со закон им брца в џеб на идните пензионери 8-9

цена

15 денари

ВЛАДЕЈАЧКАТА ПАРТИЈА СЕ ПОДГОТВУВА ЗА МАСОВНА ПРОСЛАВА НА 2 АВГУСТ

Се регрутираат илинденци за 500 денари? Членови на партијата од внатрешноста за „Ден“ тврдат дека им биле ветувани и дневници од 500 денари на тие што ќе се пријават да одат на одбележувањето на Илинден

2-3


2

ВЕСТИ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ВЛАДЕЈАЧКАТА ПАРТИЈА ГИ ПОЧНА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПРОС

КОМЕНТАР

Наташа СТОЈАНОВСКА

Струен нагон Велештани се заканија дека ќе ја кренат ЕВН во воздух зашто им ја исклучила струјата! Па, така, редно е Австријците да почнат да ги третираат македонските граѓани исто како и граѓаните од другите европски држави во кои имаат инвестиции. Секој револт, кога живееш во мрак, во ова време е оправдан. ЕВН не може и не смее да очекува дека граѓаните ќе плаќаат сметки дури и ако немаат струја, дека нема жестоко да реагираат ако во ова време седат на свеќа бидејќи струјата што ја добиваат е со низок напон или, пак, често ја снемува. За тоа што го плаќаме, сите сакаме да добиеме квалитетна услуга. Ама велам „плаќаме“! Но, што е со тие што не плаќаат? Дали ваков револт каков што искажаа жителите на Велешта е оправдан ако 60 проценти од потрошената струја во селото е украдена? Ако сметките за струја не се платени? Ако од бандерите висат кабли поставени на диво и од нив може да настрада некој? Тогаш, веројатно, револтот тешко дека некој ќе го оправда. И, секако, на сите им е јасно решението. Да се платат сметките, да престанат кражбите. Потоа од ЕВН да се бара да дистрибуира струја без прекини и со нормален напон. Евентуални отстапувања од ова ќе можат да оправдаат револт како оној од Велешта. Сепак , јасно е и нешто друго, дека ЕВН не смее да манипулира со граѓаните. Ако се докаже дека Австријците намерно, за казна, ги исклучиле од струја сите жители на ова село, а проблемот не бил дефект, како што тврдеа тие, тогаш и ЕВН ќе треба да одговара исто како и тие што не си ги платиле сметките за струја и тие што крадат струја. ИЗДАВАЧ: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕЧАТИ: „Вила Принт“ Скопје, ул. „Лисец“ бб (во кругот на „Еуромилк“), ДИСТРИБУЦИЈА: „Фокус прес“

ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 ДАНОЧЕН БРОЈ: МК4080012526243, ISSN 1857-8012

Основач - Живко Серафимовски, Управител - Дејан Костадиноски, Главен и одговорен уредник - Коле ЧАШУЛЕ, Заменик на главен уредник - Горан ПЕТРЕСКИ, Помошник на главен уредник - Диана МЛАДЕНОВСКА Уредници: Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски, Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски, Радован Вујовиќ Систем-администратор: Огнен Митев Редакција: redakcija@den.mk, 02/3162 666 marketing@den.mk

pretplata@den.mk

Маркетинг: 02/3211 - 551

Илинденците ВМРО за дне

Членови на партијата од внатрешноста на Македонија за „Ден“ тврдат дека им биле ветувани и дневници од 500 денари на тие што ќе се пријават да одат на одбележување на Илинден

В

Ана АНАСТАСОВСКА

ладејачката ВМРО-ДПМНЕ на големо почна да се подготвува за претстојната прослава на големиот државен празник Илинден, на 2 август. Според информации на „Ден“, дел од партиските членови по месните комитети добиле задолжение уште отсега да направат списоци за тоа кој ќе оди на прославата на Мечкин Kамен во Крушево, а кој во кумановско Пелинце. Членови на партијата од внатрешноста на Македонија за „Ден“ тврдат дека им биле ветувани и дневници од 500 денари на тие што ќе се пријават да дојдат на одбележувањето на Илинден. Во ВМРОДПМНЕ потврдуваат дека почнале со подготовки, но енергично ги отфрлаат информациите за тоа дека ќе делат дневници од 500 денари. Директивата од партијата, според нашите извори, била дека на просла-

вата на овој државен празник мора да има масовно присуство на членовите и на симпатизерите, со што би се направил еден контрамитинг на „работното лето“ на опозициската СДСМ, која предвреме ја почна кампањата за претстојните локални избори. Ова не е првпат да се зборува дека владејачката партија им дели пари на своите членови за да има масовна по сетеност на митинзи, прослави, како и за партиски активно сти насочени против опозицијата. Дека ВМРО-ДПМНЕ делела дневници од 500 денари, се спомнуваше кога партијата одржа митинг во Скопје по повод јубилејниот 20. роденден пред две години. Слични информации се пуштија во јавно ста и за време на еден предизборен митинг на владејачката партија во Охрид кога масовно со автобуси од целата држава се носеа партиски членови. Дури и за инцидентот во Струга, кога група луѓе ги нападнаа членовите на невла-

Милчин ба ра Иванов потпишува законот за Фондација Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ), чиј извршен директор е една од првите жртви на лустрацијата, Владимир Милчин, испрати барање до претседателот Ѓорге Иванов да не го потпишува указот за прогласување на усвоениот закон за лустрација. Според ФИООМ, со законот за лустрација се кршат не само слободите и правата на граѓаните загарантирани со Уставот, туку тој прет ставува и грубо кршење на уставниот поредок, преку непочитување на одлуките на Уставниот суд на Република Македонија.

Во своето образложение до Собранието на Република Македонија, Фондацијата се надева дека тој ќе се повика на Резолуцијата 096 на Советот на Европа и ќе стори сè што е во негова моќ за да обезбеди владеење на правото и ќе спречи со овој закон да се создадат услови за понатамошно кршење на човековите права во актуелниот општествено-политички систем. „Очекуваме дека Вие, како долгогодишен профе сор на Правниот факултет, ќе се за ложи те за зачу ву ва ње на устав ноправниот поредок на Република Македонија, кој со усво ениот закон за лустрација


Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ВЕСТИ

3

ЛАВАТА НА 2 АВГУСТ

се кренаа за кауза, вници дината „Граѓани за европска Македонија“, во јавноста се зборуваше дека на насилниците им биле исплатени по 500 денари за да го попречат правото на слободно изразување на „соросоидите“. Опозициските партии, пак, ја обвинуваа ВМРО-ДПМНЕ дека на последните парламентарни избори, за 500 денари, се обидувала да ги купи ромските гласови во Прилеп и во Битола. Сепак, ваквите информации никогаш не биле докажани ниту, пак, било покрената каква било постапка за нивна проверка од релевантни државни институции. Тие се сведувале на шпекулации за кои се зборувало на социјалните мрежи. Од партијата сè уште не откриваат со какви свечености ќе се одбележи 109-годишнината од Илинденското востание и 68-годишнината од првото заседание на АСНОМ. Планот за тоа која државна делегација каде ќе оди уште не е прецизиран. Минатата година централната манифестација се одржа на Мечкин Камен каде свое обраќање имаше спикерот Трајко Вељаноски. Премиерот Никола Груевски им се обрати на присутните во кумановско Пелинце, а шефот на државата, Ѓорѓе Иванов, положи цвеќе пред споменикот на првиот претседател на Президиумот на АСНОМ, Методија Андонов-Ченто, во центарот на Скопје.

да не го лустрација

се урива бидејќи повторно се пропишуваат одредби со кои не се почитуваат одлуки те на Устав ни от суд од април 2010 година и април 2012 година. Проширувањето на опфатот на законот за лустрација по 17 но ември 1991 година, лустрирањето ли ца кои се по ра неш ни функ ци о не ри, задолжително лустрирање членови на политички партии, верските заедници, новина ри те и невла ди ни те ор га ни за ции беа одредбите за кои Уставниот суд утврди дека се неуставни и ги укина“, потсетува во отво ре ното пис мо Фон да ци ја Ин сти тут отворено општество - Македонија.

Македонскиот е четврти европски јазик во Австралија На вчерашната средба со австралиското биро за статистика, почесниот конзул Зоран Ќосески бил информиран дека македонскиот јазик е четврти најголем европски јазик што се зборува во таа земја, јави МИА. На средбата во Австралија, Ќосески бил информиран дека македонската заедница е деветта најголема европска заедница во Австралија со 93.571 лица, од кои најголема концентрација, односно 42.079, живеат во Мелбурн, Сиднеј, Перт... По потекло, македонската заедница е рангирана на деветто место од заедниците што потекнуваат од Европа, а живеат во Австралија.


4

ВЕСТИ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

Груевски: Влегуваме во гасоводот „Јужен тек“

ФОРМИРАН НОВИОТ ГРЧКИ ВЛ

Самара на Маке П

„Газпром“ има подготвено нацрт-дого вор за прик лу чу ва ње на Ма кедо ни ја кон про е ктот „Јужен тек“. Во те кот на след ни от ме сец пре ку ру ското Ми ни стерство за енергетика ќе биде до ставен на разгледување до Владата на Руската Федерација, по што ќе ни биде предаден нацрт-договор за потпишување. Ова вче ра во Санкт Пе тер бург на премиерот Никола Груевски му го прене се Алексеј Милер, генералниот директор на руската нафтена компанија. - Нè информираа дека од нивна страна се завршени процедурите за договорот и предадени во Министерството за енер ге ти ка, та ка што во на ред ни те не колку недели до еден ме сец треба да се завршат процедурите во Министерството за енергетика и во Владата на Руската Феде ра ци ја, по што ќе ни би де

предаден нацрт-договор за потпишување. На тој начин со потпишувањето на овој договор ќе се официја лизира влегувањето на Македонија во изградбата на „Јужен тек“ - изјави премиерот Груевски. Тоа, оцени Груевски, е крупна и значајна инве стиција која на долг рок има големо значење за енергет ската стабилност и сигурност на Република Македонија. „Газпром“ планира гасоводот да поминува низ многу земји и да заврши до крајот на 2015 година. - Тоа ќе би де ед на се ри оз на под др шка на енер гет ски от си стем на Ре публи ка Ма кедо ни ја и под др шка на компаниите на кои им е потребен гас и кој ќе им биде долгорочно снабдување со енергија - оцени Груевски.

Бугарите влегуваат во поранешната американска амбасада

По ра неш ната ам ба са да на САД во Скопје во иднина ќе биде амбасада на со седна Бугарија. Објектот, кој се наоѓа во скоп ската на сел ба Кар пош, à е пода рен на Бугарија, а за возврат со седната држава ќе à подари објект на нашата земја во кој ќе биде сме стена новата македонска амбасада во Софија. Овој заклучок Владата го донела по предлог на министерот за надворешни работи, Никола Поповски. По пре селбата на Амбасадата на САД од Карпош во обје-

ктот на скопското Ка ле, во поранешната американска амбасада се сме сти Институтот за културно и духовно наследство на Албанците, кој во овие про стории функционира веќе две години. Градоначалникот на општината Карпош, Стевчо Јакимовски, пак, пред извесно време се обиде од овој објект да направи детска градинка, но по одлуката на Владата во оваа зграда повторно ќе биде сместено дипломатско претставништво, овој пат на Бугарија.

Игор ЧАВЕСКИ

р вата од лу ка што но ви от грч ки пре ми ер Ан до нис Са ма рас ја до не се по ста пу ва ње то на функ ци јата е вра ќа ње на ми ни стерс тво то за Ма ке до ни ја и за Тра ки ја, кое бе ше уки нато од Јор гос Па пан дреу. За ми ни стер што тре ба да се гри жи за се вер ни от дел на зем јата е наз начен Те одо рос Ка ра оглу, истак нат член на Но ва де мо крати ја, кој во те кот на из бор ната кам па ња глас но не году ва ше за по те гот на ма ке дон ски те вла сти во цен та рот на Скоп је да по ста ват спо ме ник на Але ксан дар Ве ли ки. Спо ред поз на вачи те на по ли тич ки те слу чу ва ња кај јуж ни от со сед, но и спо ред ана ли зи те на свет ски те ме ди у ми, Са ма рас со про ве ре ни ка дри и со лу ѓе од до вер ба ќе ја спа су ва зем јата од еко ном ската кри за, но исто вре ме но ќе ги ре ша ва отво ре ни те пра ша ња со со се ди те, пред сè со Ма ке до ни ја и со Тур ци ја. До а ѓа ње то на Са ма рас во Ма ке до ни ја не бе ше при ме но со во оду ше ву ва ње по ра ди не го ви те ра ди кал ни ста во ви во од нос на спо рот за име то и „друж бата“ од ми нато то со Сло бодан Ми ло ше виќ, ко ја не одам на ја истак на и пре тсе дате лот

БАН КИ-МУН ДОАЃА ВО СКОПЈЕ Генералниот секретар на Обединетите нации, Бан Ки-Мун, следниот месец ќе допатува на балканска турнеја која ќе ги опфати Македонија, Србија, Косово, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Хрватска. Како што пишуваат српските медиуми, првиот човек на светската организација во регионот ќе допатува во периодот од 19 до 26 јули, а како датум за посета на Македонија се споменува 24 јули. Медиумите во Србија веќе негодуваат што посетата на Бан КиМун го вклучува и Косово и покрај фактот што некогашната српска покраина сè уште не е нејзина членка. Посетата на генералниот секретар за Македонија е значајна што спорот за името се води под покровителство на ОН, па тој сигурно ќе сака да слушне за текот на преговорите од македонскиот државен врв.


ВЕСТИ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

5

АДИН ТИМ ЧИЈ ПРИОРИТЕТ Е ДА ЈА ИЗВАДИ ЗЕМЈАТА ОД КРИЗА

ас тргна во офанзива едонија За министер за надворешни работи е поставен Димитрис Аврамопулус, кој на почетокот на 90тите години беше специјален советник на поранешниот претседател Костас Мицотакис

Ѓор ге Ива нов. Во ка би не тот на Са ма рас, по крај ми ни стри од не го вата пар ти ја, со по еден член се за ста пе ни ПАСОК и Де мо крат ската ле ви ца. Се пак, глав ни от то вар ќе би де врз ка дри те на Но ва де мо крати ја, осо бе но врз ми ни сте рот за фи нан сии Ва си лис Ра па но, кој ќе тре ба да ба лан си ра ме ѓу ба ра њата на ЕУ и на креди то ри те за спро ве ду ва ње на стро ги те мер ки за ште де ње и не за до волс тво то кај грч ки те гра ѓа ни. Во Ма ке до ни ја нај го ле мо вни ма ние пре диз ви ку ва по ста ву ва ње то на Ди ми трис Авра мо пулус за нов ми ни стер за над во реш ни ра бо ти. Тој ва жи за го лем поз на вач на грч ко-ма ке дон ски от спор за име то би деј ќи на поче то кот на 90-ти те годи ни од ми нати от век актив но бе ше вклу чен ка ко спе ци ја лен дип ло мат ски со вет ник на то гаш ни от грч ки пре тсе дател Ко стас Ми цо та кис. Во пер и о дот од 2002 до 2006 бе ше ми ни стер за здрав ство и за ту ри зам, прет ход но гра до на чал ник на Ати на, за во 2011 го ди на да го пре зе ме Ми ни стерс тво то за од бра на. На че ло на ова ми ни стерс тво, Авра мо пулус дој де за вре ме на тех нич ката вла да на Лу кас Па па ди мос. Тој бе ше единс твен грч ки прет став ник на са ми тот на НАТО во Чи ка го ка де што Гр ци ја по втор но се спро ти ста ви Ма ке до ни ја да до бие по ка на за при ем. Авра мо пулус е поз нат по тоа што не од бег ну ва да се срет не со ма кедон ски поли ти ча ри, па затоа е мно гу ве ро јат но де ка на ско ро може да се оче ку ва и сред ба со не го ви от ма ке дон ски ко ле га Ни ко ла По пов ски.

Авра мо пулус во својс тво на ми ни стер за од бра на во март годи на ва во Ла ри са се срет на со Фат мир Бе си ми, ка де што раз го ва раа за со ра ботката на две те зем ји на по ле то на од бра ната, но и за евро атлан ски те ин те гра ции. Мно гу помал про стор за со ра бо тка со ма ке дон ски те вла сти оста ва но ви от пре ми ер Са ма рас.

Про це ни те се де ка тој ќе од бег ну ва ди ре ктен кон такт со ма ке дон ски от пре ми ер Гру ев ски, слич но на од не су ва ње то на не го ви от прет ход ник Ко стас Ка ра ман лис, и де ка про це сот на пре го во ри ќе се тур ка пре ку ми ни стри те за над во реш ни ра боти, ка ко и пре ку пре го ва рачи те Ада ман ти ос Ва си ла кис и Зо ран Јо лев ски.


6

ВЕСТИ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

СВЕДОШТВА НА ИЗМАМЕНИ ГРАЃАНИ ОД ПИРАМИДАЛНАТА ШЕМА „ГЕМАК“

Со песна и лаги ни ги Е

Ана АНАСТАСОВСКА

уфорични луѓе, качени на маси и на столови, кои ракопле скаат, дотерани со скапи часовници и со накит, со луксузни коли и богата трпеза во струмичкиот хотел „Сириус“, се само дел од сеќавањата на жртвите на пирамидалната измама во Македонија, чии главни членови завчера беа уапсени во Србија. Откако „Ден“ ја пренесе веста од српските медиуми дека тамошната полиција успеала да ја разбие оваа пирамида, која функционира од 2004 година, а која кај нас е регистрирана под името „Гемак“, неколку измамени граѓани се јавија во нашата редакција да посведочат за начинот на кој биле измамени и оставени „со прстот в уста“ на семинарите каде се „ловеле“ жртвите. Патот до измамата, според сведоштвата, бил ист како тој што е опишан во српскиот случај. За да се зачленат, измамените граѓани на основачите им уплаќаат по 2.290 евра за што добиваат три книги „Патот на успехот“. За секој нов член што ќе го доне сат добиваат по 540 евра. Ако тој нов член донесе уште еден, првиот добива дополнителни 360 евра. За третиот, четвртиот и за секој нареден, првиот добива по 900 евра. Тој што ќе донесе најмногу членови има можност да стане водечки менаџер. - Имавме пријател кој живееше про сеч-

Луѓето беа расположени, скокаа по маси и по столови, пееја, играа и ракоплескаа кога се обраќаше некој од главните менаџери од Балканот

Српските медиуми ги објавија фотографиите на тамошните „фараони“

Владата препорача двосменско работ По ра ди топ лот ни от бран што ја за фати зем ја ва, Вла дата пред ла га двос мен ско ра боте ње во фирми те, обез беду ва ње за сол ни шта ка де вра боте ни те ќе можат да се освежат, поче сти паузи во текот на рабо те ње то, обез бе ду ва ње со од вет на ра бот на обле ка од лес ни тка е ни ни, аде кват на вен ти ла ци ја или кли мати за ци ја на про сториите за работа, како и избегну ва ње ра бота на отво ре но ме ѓу 11 и 17 ча сот. За си ле ни инс пек ци ски кон тро ли ќе про ве ру ва ат да ли ра бо тодав ци те ги почи ту ва ат пре по ра ки те за за шти та на ра бот ни ци те од топ лот ни от бран. - Ми ни стерс тво ги да ва овие пре по ра ки иа ко факт е де ка не се за дол жи тел ни со закон - изјави Спиро Ристовски, министе рот за труд и со ци јал на поли ти ка. Се пак, ми ни сте рот нај а ви де ка до кол ку се случи не среќа и настрада некој работник,

ќе одговара работодавецот кој не ги обезбедил со од вет ни те ус ло ви за ра бота. Вче ра Ма ке до ни ја бе ше са мо еден сте пен пред во нред на со стој ба во поглед на топ лот ни от бран. Стру мич ко-Ва лан довски от и Ти кве шки от ре ги он ги за фати вто рата порто ка ло ва фа за, ко ја е са мо че кор по на зад од цр ве ната фа за ко га се пре зе ма ат во нред ни мер ки. Иа ко топ лот ни от бран го до стиг на зе ни тот, над леж ни те сми ру ва ат де ка не ма ме сто за па ни ка. Од Ми ни стерс твото за труд и со ци ја ла подв ле ку ва ат ра бо тодав ци те да ги сфатат пре по ра ки те се ри оз но би деј ќи од 20 јуни, откога се зголемија температурата и индексот на УВ-зрачење, влошени се ус ло ви те за ра бота на отво рен про стор, при што може да дој де до за гро зу ва ње на жи вотот и на здрав је то на ра бот ни ци те.

Од Ми ни стерс тво за здравство истак ну ва ат де ка оста ну ва ат да ва жат пре по ра ки те за за шти та на на се ле ни е то во ва кви ус ло ви. - Ос нов но е да се почи ту ва ат со ве ти те на ле ка ри те, да се пи јат мно гу теч но сти, да се кон су ми ра лес на хра на со мно гу овош је, да се из бег ну ва пре стој на отво ре но ме ѓу 11 и 17 ча сот, де цата и старите лица да пре стојуваат во климатизи ра ни про сто рии - из ја ви Ни кола Тодо ров, ми ни сте рот за здравство. Отка ко се подиг наа мер ки те на без бед ност, на веб-стра ни цата на Ми ни стерс тво за здрав ство до ста пен е и ак ци о ни от план, во кој се пред ви де но ка ко тре ба да се по стапу ва во ва кви си туа ции. За гра ѓа ни те подо бро да се ин форми ра ат, об јас не ти се и симп томи те од не по вол ното вли ја ние на топ лот ни от


ВЕСТИ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

зедоа парите но, со про сечни примања како нас. Одеднаш почна да се облекува во ко стуми, да но си актовка, а си купи и по скап автомобил. Седејќи, низ разговор, го прашавме на што се должи оваа негова промена, а тој ни кажа дека почнал со нова работа. Откако ни објасни што работи, нè праша дали сакаме и ние да се вклучиме. Се согласивме имајќи ја предвид промената кај него. Човекот едноставно светеше - раскажува Катерина В. од Скопје. Таа уплатила 2.290 евра, за што добила три книги „Патот на успехот“, кои требало да послужат како прирачник за успешно менаџерство и за пирамидално работење. - Почнавме секоја недела да одиме во хотел „Сириус“ каде се одржуваа семинарите. Сите луѓе беа расположени, скокаа по маси и по столови, пееја, играа и ракопле скаа кога се обраќаше некој од главните менаџери кои беа од Хрватска и од Сараево. Трпезата секогаш беше богата. Потоа знаеја да нè одне сат и на штипски пастрмајлии. Почнавме да но симе наши пријатели и роднини, да ги убедуваме дека треба да се зачленат. Но, ниту еден од нив не прифати. Некои дури и ни се налутија под изговор дека сме сакале да ги измамиме. Не успеавме да зачлениме никого, а парите ни отидоа во неповрат - вели Катерина. Таа влегла во оваа пирамидална шема

во 2005 година. Оттогаш изгубила секакви контакти со главните менаџери, некои од нив и ја напуштиле земјава. А пријателот, пак, кој успеал да ги намами, се вратил на просечниот живот. Пирамидалните измами, посочуваат социолозите, особено се карактеристични и се развиваат во по сиромашни држави, во кои има и социјална и економска криза. Тогаш луѓето се полни со лажна надеж, бараат постојано излез од кризата и се лесни за манипулација. - Во време на криза расте не само криминалитетот, туку и сите девијантни појави, како што се измамите, продавањето на сопствените тела итн. Луѓето живеат во надеж и бараат излез од кризата и токму тоа е причината поради која лесно се навлекуваат на вакви пирамидални измами, како што беше и измамата со ТАТ – објаснува професорот Ѓорѓи Тоновски. Според него, ваквите измами ги нарушуваат и меѓучовечките односи и внесуваат раздор во семејствата и меѓу пријателите. - Во услови на криза, кога некој ќе ги изгуби и последните заштедени пари, во надеж дека ќе ги удвои, нормално дека не може повеќе да има мир и хармонија, било да се работи за семејни или за пријателски одно си. Загубата на парите се доживува многу тешко - вели Тоновски.

тење против жештината бран врз чо веч кото те ло, за да зна ат ка ко да ре а ги ра ат во да да на си ту а ци ја. Топ лот ни от удар се пре поз на ва по тоа што тем пе рату рата на те ло то може да се зголе ми до 40 Цел зи у со ви сте пе ни, те лото не се поти, со што не ма и ла де ње. До кол ку не се пре поз нае на вре ме, може да предиз ви ка те шки оште ту ва ња на организмот, дури и смрт. Топлотната исцрпеност е, исто така, опасна и е ре зул тат на губе ње вода од ор га низмот. Експертите велат дека од директната изложеност на сонце може да се појават и топлотен осип, придружен со отекување на потните жлезди, грчеви во телото, како и отоци на зглобовите на рацете и на нозете како ре зултат на задршка на течно сти. Поради топлото време, остануваат да важат и препораките за децата во градинките да се изне суваат на проше-

тка единствено до 10 часот наутро, да се нуди лесна храна и повеќе течно сти, да се за шти тат од ди рект на сон че ва светли на со ролет ни или со за ве си. Пре по рача но е и во домо ви те за згри жу ва ње стари лица да се пре земат мерки за климатизација на про сториите или обезбеду ва ње ед на лад на про сто ри ја (неопходна за портока лова фаза), да се нуди повеќе лесна храна и течно сти, со вети за навремено земање на препорачаната те рапи ја од ле кар. Се со ве ту ва и избегнување на директна изложеност на сон це. Пре по ра ки те до цен три те за со цијални работи се одне суваат на поголема со ра ботка со еди ни ци те на Цр вен крст и на локалната самоуправа во поактивен пристап и на помош на осамени ста ри ли ца, со ци јал но за гро зе ни ли ца и бездомници. М.А.Т.

7

Тодоров нема пари за децата со ретки болести Министерот за здравство, Никола Тодоров, нема да ги прими родителите на децата со ретка наследна болест кои три месеци гладуваат оставени без препаратот, безглутеинско брашно, кој им е главен извор за прехрана. Тодоров не се ни обиде да им даде надеж ниту, пак, вети дека ќе им помогне за препаратот да биде на товар на Министерството иако тоа е законска обврска на оваа институција. Само видно натажен изјави дека секојдневно се сретнува со вакви случаи. - Тешко е да се донесе ваква одлука, секој ден се соочувам со вакви барања и не е возможно да се излезе во пресрет. Филозофско прашање е донесувањето вакви одлуки - изјави министерот Тодоров. Неколку деца во земјава боледуваат од фенилкетонурија, а за да се развиваат нормално, треба да бидат на специјален режим на исхрана зашто во спротивно доаѓа до оштетување на мозокот и до тешка ретардација. Третманот за сите деца не чини повеќе од 20.000 евра годишно. Од друга страна, Тодоров најави дека ќе ги реновира тоалетите на Детската клиника откако открил од каде доаѓаат лебарките, бубашвабите и глувците. Реконструкцијата на санитарните јазли и на дрвените прегради меѓу болничките соби каде што биле вгнездени ларвите од бубачките ќе чини 20 милиони денари, средства на Министерството собрани од закупнини и од регистрација на лекови. - Го детектиравме изворот на лебарки и на глувци и заради тоа одлучивме да ги вложиме овие средства во санација - изјави Тодоров. Според најавата, тоалетите и бањите ќе бидат реконструирани до крајот на годината.


8

ПАРИ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ДРЖАВАТА ИМ БРЦА В ЏЕБ НА ИДНИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ

Законот за пензиски стокмен за пред Уст

За една кременадла, Владата сака да продаде вол и за да ги плати спомениците и криминалот од „Скопје 2014“, го загрозува работењето на пензиските друштва и пензиите на идните пензионери, вели Игор Ивановски од СДСМ

В

Наташа СТОЈАНОВСКА

ладата со закон ги обврзува приватните пензиски фондови уделите што ги имаат во македонската еврообврзница на меѓународните пазари да ги продадат до 15 јануари идната година без оглед каква ќе биде цената до тој период. Целата одговорност за евентуалните загуби се префрла на фондовите. Според процените, двата пензиски фонда во македонска еврообврзница во странство имаат инвестирано околу 75 милиони евра, а познавачите сугерираат дека ваквиот владин потег ќе предизвика штета во портфолиото на друштвата, што ќе се одрази врз пензиите на идните пензионери. - Со самото тоа што е оставен рок за продажба, јасно се кажува дека таа хартија од вредност мора да се продаде, а со тоа се урива нејзината цена. Странските инве ститори, знаејќи го ова, ќе чекаат последен момент да ја купат по пониски цени, а тоа ќе ја намали вредноста на портфоли-

КУРСНА ЛИСТА

ЕВРО

ото на пензиските фондови и ќе нанесе штета на идните пензионери - објаснува инвестицискиот советник Александар Манев. Според него, на ова упатува и фактот што во вкупните средства на пензиските друштва, кои лани до стигнаа околу 250 милиони евра, македонската еврообврзница учествува со триесетина проценти, што значи дека поради принудното продавање и штетите нема да бидат мали. Дел од познавачите сметаат дека на ваков начин Владата сака да обезбеди пари за покривање на буџетската дупка бидејќи сега вишокот средства ќе треба да го пласира на домашниот пазар. Пензиските фондови пред два дена веќе à позајмија на државата 28 милиони евра. Оваа сума државата успеа да ја обезбеди на аукциите на петгодишни државни обврзници, за кои ќе плаќа камата од 5,5 и од 5,7 проценти, а за позајмиците кај странски банки каматата е повисока, како што е примерот со каматата од 6,83 проценти што ќе се плаќа за заемот кај „Дојче банк“. ФУНТА

ФРАНК

За опозицијата законот е скандалозен и досега не е видено слично искуство во други земји. Веднаш штом ќе биде изгласан, ќе го дадат на Уставен суд. Опозицијата го оспорува законот бидејќи, прво, на ваков начин двата пензиски столба од земјава се дискриминираат во однос на грчките, германските, шпанските и на сите други што имаат можност да ја купуваат македонската еврообврзница. Дополнително и бидејќи тоа ќе предизвика намалување на идните пензии што ќе ги добиваат

ДОЛАР

22 ЈУНИ 2012

НБРМ

61,6

76,30

51,3

48,60

продажен

61,65

77,00

51,80

49,60

куповен

61,35

75,20

50,60

48,30

Менувачници

граѓаните од вториот столб. - Народски кажано, за една кременадла, Владата сака да продаде вол и за да ги плати спомениците и криминалот од „Скопје 2014“ го загрозува работењето на пензиските друштва и пензиите на идните пензионери - вели Игор Ивановски од СДСМ. Според него, ваквото одне сување е идентично со тоа на болшевиците во Русија. Тој смета дека премиерот Груевски и министерот Ставре ски ќе предизвикаат голем одлив на пари во странските економии бидејќи главнината и

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ БЕРЗАНСКИ ИНДЕКС

ВРЕДНОСТ

ПРОМЕНА

МБИ10

1.899,51

16,86

0,88%

МБИД

1.810,48

0,00

0,00%

118,99

0,00

0,00%

ОМБ

ПРОМЕНА ВО %


ПАРИ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

фондови авен суд

каматата за оваа и за сите други еврообврзници ќе ја добиваат странските наме сто домашните пензиски друштва. Дополнително, пак, дел од експертите по сочуваат дека со но сењето на овој закон земјава може да заврши пред арбитражниот суд во Лондон бидејќи се прави штета на компаниите. Сепак, од приватните пензиските фондови засега се повоздржани во коментарите и не сакаат да пресметуваат дали ќе има и колкави би биле евентуалните штети. - Тоа што ние го бараме и како такво го доставиме до собраниската комисија која го разгледува овој закон, е да се избрише членот со кој е предвидено да се ослободиме од македонската еврообврзница до 15 јануари идната година. Тоа го бараме во интерес на нашите членови, односно осигуреници – вели Давор Вукадиновиќ од НЛБ „Нов пензиски фонд“.

Од Министерството за труд и социјална политика, пак, тврдат дека нема намалување на пензиите и, според нив, во новиот закон и натаму по стои можно ста друштвата да инвестираат во државни обврзници, односно во хартии од вредност кои државата ќе ги емитува на домашниот пазар со единствена цел - да се заштити, односно задржи капиталот во државата, особено во овој сензитивен период кога и Република Македонија, како и целата ЕУ, е пред предизвикот како да се помине оваа релативно тешка економска 2012 година, а да се заштитат интере сите на корисниците. За овие законски измени, кои засегаат околу 297.000 осигуреници во двете приватни пензиски друштва од вториот столб, колку што ги имало на крајот на мината година, дебатата во собраниските сали продолжува од следната недела.

9

Блокадите отстранети, ЕВН пушти струја во Велешта

По 24-часовни преговори меѓу „ЕВН Македонија“, претставници на Велешта, градоначалникот на Струга, Рамиз Мерко, и заменик министерот за транспорт и врски, Тахир Хани, договорено е да прекинат протестите и блокадите на патиштата на жителите на Велешта. Договорено е да не се попречува реконструкција на мрежата во Велешта која ќе почне по рамазанските пости, а ЕВН да го отстрани дефектот и да обезбеди снабдување со електрична енергија. - „ЕВН Македонија“ нема да престане со контролите и со исклучувањата на должниците и на тие што на нелегален начин ја користат електричната енергија. Ако не се почитува договорот од локалната власт и од жителите на Велешта, „ЕВН Македонија“ нема да гарантира за непречено снабдување со

електрична енергија и за отстранување на евентуалните дефекти - велат од компанијата. Од „ЕВН Македонија“ апелираат и на почитување на законот, па затоа побараа одговорност од вандалите што ја демолираа зградата на ЕВН во Струга и согласно законските прописи да се преземат мерки против нив. Завчера вистинска драма се случувала пред зградата на ЕВН во Струга откако цело Велешта остана без струја. Жителите тогаш излегоа на протести, а незадоволството на мештаните траеше до 3 часот наутро. Револтот кулминираше со искршени прозорци, врати и со целосно демолирање на опрема во зградата на ЕВН. Завчера речиси цел ден беше блокирана главната раскрсница на влезот на Струга, а жителите на Велешта не ги отстранија блокадите сè додека не добија струја.


10

ПАРИ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈА ВРАТИ ЛИЦЕНЦАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Скопје зимава ќе оста

Регулаторната комисија за енергетика сè уште нема распишано јавен повик за доделување лиценца на фирма што ќе произведува топлинска енергија

В

Мишко ИВАНОВ

о август исте ку ва ро кот до ко га Ре гулатор ната коми си ја за енер ге ти ка тре ба да доде ли ли цен ца за ком па ни ја што про из веду ва топ лин ска енер ги ја. „Топ ли фи ка ци ја“ Скопје минатата година, во август, ја врати лиценцата за производство на топлинска енер ги ја, со образ ложе ние де ка за вршење на оваа дејност се потребни да леку по ве ќе обрт ни средс тва од тие со кои таа располага. Во согласност со Законот за енергетика, скопска „Топлификација“ имаше обврска една година да произведува топлинска енер ги ја, доде ка да се нај де но ва фирма што ќе ја врши таа дејност. Законската об-

вр ска на „Топ ли фи ка ци ја“ исте ку ва во август годинава, во меѓувреме Регулаторната комисија за енергетика сè уште нема распишано јавен повик за доделување лицен ца на ком па ни ја што ќе вр ши про из водс тво на топ лин ска енер ги ја. Значи ли ова дека зимава најголемиот град во земјава, Скопје, оваа зима ќе остане без парно гре е ње, со оглед на фа ктот де ка „Топ ли фи ка ци ја“ ја врати ли цен цата за производство? „Ден“ по ба ра из ја ва од пр ви от чо век на Регулаторната комисија за енергетика, Димитар Петров, со прашање да ли и кога ќе се распише јавен повик за доделување лиценца на компанија што ќе се занимава токму со оваа дејност. - Сè уште не е од земена лиценцата, повик ќе се распише доколку Регулаторната

комисија за енергетика одлучи да се од земе лиценцата. Краен рок е август 2012 година - изјави Петров. Доброупатени во оваа дејност за „Ден“ тврдат де ка ре гулато рот сè уште ги не ма доне сено под законските акти што ја регулираат оваа област во согласност со новиот Закон за енергетика. Од „Топлификација“ информираат дека ком па ни јата ја врати ла ли цен цата за производство на топлинска енергија и нема информација во која фаза е по стапката за избор на нов но сител на лиценцата. Топ лин ската енер ги ја е деј ност што е во ди рект на за вис ност од це на та на енер ген ти те, та ка што по сто ја ни от по раст на енер ген ти те ди рект но вли јае и врз це ната на топ лин ската енер ги ја. До кол ку по ра ди тоа фир ма та-но си тел на ли цен ца за про из водс тво на топ лин ска енер ги ја во ид ни на тр пи за гу би, не ќе мо же да ја ос тва ру ва оваа деј ност. По стој ни те за ко ни à овоз мо жу ва ат на др жа ва та да обез бе ди по мош за фир ми


ПАРИ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

11

не без парно греење? што вр шат деј но сти од ја вен ин те рес. Во соглас ност со тие за ко ни др жа ва та во ми на та та греј на се зо на одо бри по мош за да се ре а ли зи ра греј ната се зо на. Но ви те из ме ни на За ко нот за екс про при ја ци ја овоз мо жу ва ат др жа ва та да има ме ха ни зам со кој ќе мо же да обез бе ди не пре ки на то од ви ва ње на про из водс тво то на топ лин ска енер ги ја и во ус ло ви ко га но си те лот на ли цен цата не е во со стој ба да ја вр ши деј но ста. Са ми от про цес на екс про при ја ци ја не тре ба да пре диз ви ка ште та на ак ци о нер ски от ка пи тал би деј ќи, во соглас ност со за кон ски те ре ше ни ја за пре зе ме ни те ос нов ни средс тва, ќе се пла ти на до мест кој ќе би де пред мет на до го вор ме ѓу за ин те ре си ра ни те стра ни. Денес никој нема одговор да ли во иднина државата ќе го пре земе нерентабилниот бизнис со производство на топлина, осо бе но се га отка ко „Топ ли фи ка ци ја“ ја врати лиценцата за производство на топлинска енергија.

Се интензивира изградбата на термоелектраната „Станари“

Со инсталирана моќност од 300 мегавати, новата термоелектрана во Станари годишно ќе произведува 2.000 гигават-часови електрична енергија. Интензивирање на изградбата ќе се обезбеди со кредитот од 350 милиони евра што го обезбеди Кинеската развојна банка (КДБ). Преку изградбата на овој енергетски објект, значително ќе се подобри енергетската стабилност не само на Босна и Херцеговина, туку и на целиот регион. Претставниците на Владата на Република Српска, Кинеската развојна банка и претставниците на енергетската компанија „ЕФТ груп“, потпишаа договор за кредитирање на овој проект во вредност од 350 милиони евра, а вкупната вредност на проектот е 550 милиони евра.

Бизнисот бара подобрување на ликвидноста на фирмите Мер ки на соче ни кон подо бру ва ње на ли квид но ста на ма кедон ската еко номи ја и за шти та и пот тик ну ва ње на ма ке дон ско то про из водс тво и из воз ба ра ат од Сто пан ската комо ра на Ма кедо ни ја. Првиот човек на стопанската комора на Македонија, Бранко Азе ски, по по сетата на извозно-ориентирани и преработувачки компании во Источна Македонија, вчера во Скопје изјави дека наредниот период суге стиите од фирмите ќе бидат до ставени на разгледување до Владата. - Во момен тот из воз ни те ком па нии има ат ра бота и до го во ри за не кол ку ме се ци, но нив ни те оче ку ва ња се де ка во вто рата поло ви на од годи ната мож но е на ма лу ва ње на на рач ки те затоа што пред ви ду ва њата се де ка Евро па ќе вле зе во ре це си ја. Из воз ни те ком па нии има ат при о ри тет во на ши те за ложби затоа што мис ли ме де ка тоа е единс тве ни от начин за ед на ма ла и затво ре на еко номи ја да може да прет ста ву ва ос но ва за не ка ков по се ри о зен еко ном ски раст - из ја ви Азе ски по по се тата на фа -

бри ката ФА КОМ. Ин форма ци и те на комо рата по ка жу ва ат де ка е мож но со на ма лу ва ње то на на рач ки те да дој де и до на ма лу ва ње на бро јот на вра боте ни и до затво ра ње на одре де ни по го ни во ме та ло пре ра бо ту вач ката ин ду стри ја. Напоме на де ка во овој момент ќе се скон цен три ра ат на подо бру ва ње на ли квид но ста на ком па ни и те и на со стој бата на енергентите како клучни елементи во кре и ра ње то на це ната и на кон ку рент но ста на ма кедон ски те про из води. - Се ра боти за ком па нии кои се фи нан си ски до бри, но не ли квид но ста и пробле ми те со нап латата се при сут ни и кај нив. Се мис ли на мер ки кои за ед но би ги кон ци пи ра ле со Вла дата и со На род ната бан ка околу дол го ви те на др жа вата кон ком па ни и те и на одре де ни искус тва што ги има во со сед ни те зем ји за на ма лу ва ње на ли квид но ста во де лот на пре би ва ње на об вр ски те кон ком па ни и те и подо бру ва ње на ли квид но ста меѓу самите компании - истакна Азе ски.


12

ДОСИЕ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ДОНЕСЕНА ПРВАТА ПРЕСУДА ЗА ЕДЕН ОД УАПСЕНИТЕ ВО „МОНСТРУМ“

Шест години затвор бомба и седум курш Ибрахим Зајдини во судница кажа дека бил свесен дека прави кривично дело со тоа што дома имал нелегално оружје, но дека не знаел како да à го предаде на полицијата Катерина ГЕТЕВА

С

копскиот кривичен суд на шест години затвор го осуди скопјанецот Ибрахим Зајдини, еден од уапсените во полициската акција „Монструм“. Вчера Зајдини првпат седна на обвинителна клупа да одговара за недозволена изработка, држење и за трговија со огнено оружје и со распрскувачки материјали откако на почетокот на јуни судењето беше одложено зашто Зајдини не успе аја да го транспортираат од притворското одделение во Прилеп до Основниот суд Скопје 1. Во рок од еден час и

де сетина минути, колку што траеше рочиштето, Зајдини го слушна обвинението, ја даде својата одбрана, му беа пре зентирани доказните материјали, а ја слушна и пре судата на судот. Тој беше обвинет за недозволено изработување, држење и за трговија со оружје. Во судница, кажувајќи ја својата прва и последна одбрана, тој го призна делото, односно дека дома имал оружје. Пред пет години купил автомат ска пушка со бајонет, седум борбени елеци, една бомба „кашикара“, седум рамки за муниција и исто толку куршуми, а за оружјето платил 500 евра, кажа Зајдини. Според неговиот исказ, оруж-

јето го купувал по чајџилници од Качаник во Ко сово, сакал да го препродаде и да заработи, не го користел, туку го чувал. Во Македонија го внел преку граница во багажникот на возилото. Обвинетиот во судница кажа дека бил све сен дека прави кривично дело со тоа што дома имал нелегално оружје, но дека не знаел како да à го предаде на полицијата. Пет години го чувал оружјето на таванот од својата куќа. Во доказната по стапка беше про-

читан исказ од полицаец кој вршел претрес во домот на Ибрахим и на таванот во стаклена волна го пронашол оружјето. Ибрахим Зајдини е еден од уапсените во полициската акција „Монструм“ заедно со уште 17 други под сомневање дека се вмешани во петкратното убиство кај Смиљковско Езеро во април годинава. Во понатамошната по стапка, истражниот судија кој го водеше случајот за петкратниот масакр на Велики четврток, за

АДВОКАТОТ ТВРДИ ДЕКА ПОСТАПКАТА ЗА „МОНСТРУМ“ ЌЕ БИДЕ ПРЕКИНАТА Насер Рауфи, адвокатот на браќата Исмаиловиќ и Хаки Хазири, тројца од шестмината обвинети за петкратното убиство кај Смиљковци, вчера пред скопскиот кривичен суд го чекаше исходот од судењето на Зајдини. Тој пред новинарите тврдеше дека за петкратното убиство сè уште

се собира ле докази и ништо до сега не било пре зентирано пред обвинетите и пред адвокатот. Рауфи смета дека обвинителството нема докази и очекува по стапката за осомничените за убиството на четирите момчиња и на рибарот кај Смиљковци да биде прекината.


Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

за пушка, уми

Зајдини и уште за три лица ја оддели по стапката за вмешаност во убиството кај Смиљковци. Нив кривично ги товареа за недозволено изработување, држење и за тргови-

ја со оружје. Во притвор за ова дело почетокот на судската по стапка ја чекаат уште тројца осомничени, татко и син од Арачиново и уште еден скопјанец.

Претепан пред очите на родителите Делчевската полиција завчера поднела кривична пријава за насилство против Н.В. (19) од селото Стамер бидејќи на 17 мај, околу 18.30 часот, влегол во дворот од семејната куќа на неговите соселани С.В. и Н.В. и пред очите

на родителите го претепал нивниот син Б.В. Момчето било удирано во пределот на лицето, а откако Н.В. се обидела да го спречи во намерата, пријавениот физички ја нападнал и повторно се обидел да се пресмета со Б.В.

Во Гостивар уапсени танчерки и сопственик на кафеана Седум Македонки и три Албанки уапсила завчера полицијата во Гостивар бидејќи работеле нелегално како танчерки во кафеаната „Алпа маре“ во Гостивар. Заедно со девојките уапсен бил

и сопственикот на кафеаната, 43-годишниот гостиварец Ф.Т.. Сопственикот на кафеаната не ги пријавил девојките дека работат, па поради тоа полицијата го уапсила.

ДОСИЕ

13


14

СКОПЈЕ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ДЕТСКО СЕЛО ГО ПРОСЛАВИ РАЃАЊЕТО НА ОСНОВАЧОТ НА СЕМЕЈНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Фирмите да отворат врати за СОС-младите

Со можно ста за нивно вработување тие ќе можат да се осамо стојат и да не се вратат во системот на социјална заштитата

Соња Т. ЈАНКОВСКА

С

о свечена приредба подготвена од најмладите, во присуство на повеќе до нато ри, гра до начал ни ци и при јате ли, СОС Дет ското се ло вче ра го од бе ле жи де нот на ра ѓа ње то на ос но вачот на овие се меј ни за ед ни ци за згрижување на децата без родители во светот, Херман Гмај нер. Прос ла вата во ед но беше и повод за означување на стартот на кампањата за поддршка на вработувањето млади без родители и родителска грижа и млади во соција лен ризик. Целта на кампањата е создавање услови за почнување процес на усвојување регулатива за вработување на овие млади луѓе, кои на овој начин ќе се осамо стојат и ќе учествуваат во креирањето на општеството. Финансирана е од програмата на ИПА на Европската комисија, а ќе ја имплементира невладината ор га ни за ци ја „Три а гол ник“ во со ра ботка со други невладини организации. - Херман Гмајнер дене ска би бил горд дека единае сетта година по ред се остварува и ре а лизира неговата визија и мисија. Бла года ре ние на се оп фат ната по све те ност на СОС мај ки те и брач ни от пар, децата и младинците низ своите развојни фази ги добиваат потребната љубов, топлина, грижа и поддршка. Ве повикувам да ја поддржите оваа кампања и сите заедно да придоне семе за осамо стојување на овие мла дин ци затоа што ид ни ната на младите е иднината на нашата земја. Апелирам до бизнис-секторот, тие што се во мож ност да ги отво рат врати те за овие млади луѓе кои се без родители, да дадат мож ност за нив но вра боту ва ње и оса мо стојување затоа што само на тој начин ќе можат да формираат свое семејство, свој топол дом, да станат не зависни и да не се

вратат во системот на социјална заштита рече Виолета Георгиевска, директорка на СОС Дет ско село. Таа нагласи дека новина од оваа година е и кампањата со дневниот весник „Ден“, при која со секој купен весник се донира еден денар за СОС Дет ско село, како и одреден процент од рекламите. - Со от стапе ни от рек ла мен про стор и ин форми ра ње то за си те ра боти што се важни за нас, сега и во делот на вработува ње то, лу ѓе то мно гу побли ску ќе би дат запознаени со живеењето и со функционирањето на СОС Дет ско село, а вратата ќе ни би де отво ре на за уште по голем број пријатели, донатори и соработници - рече Георгиевска. Градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, најави дека Градот веќе од следната годи на ќе ја зголе ми фи нан си ската помош за децата и за младинците од Дет ско село. - Две години по ред со 800.000 денари

финансиски ја поддржуваме ре а лизацијата на про ектот „Правилен раст и развој на деца во соција лен ризик“. Грижата на Градот за СОС-де цата и де цата во ри зик ќе продол жи и ната му со уште по си лен ин тензитет затоа што децата се нашата најголема вредност - рече Трајановски. Во светот, на сите пет континенти има 500 СОС-дет ски села. Во Скоп је Дет ско се ло е отво ре но во 2002 година кога беше згрижено и првото дете. Сега во ова село има 12 семејни куќи и една младинска куќа во кои се згриже ни 90 де ца без роди те ли и роди тел ска гри жа, од кои нај голе ми от број се на во зраст до 15 години. Од оваа година во Детско село се всели и првата брачна двојка, а наскоро ќе биде отворена и втората младинска куќа. До крајот на годинава вратите на СОС Дет ско се ло ќе се отво рат за уште 10 де ца без роди те ли и роди тел ска грижа, со што бројката на згрижени деца во ова село ќе биде 101 дете.


СВЕТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

15

СИЛНА ДЕТОНАЦИЈА ЈА СТРЕСЕ СРПСКАТА ПРЕСТОЛНИНА

Бомба разнесе бизнисмен во центарот на Белград Во експлозијата загинал контроверзниот црногорски бизнисмен Бошко Раичевиќ, роднина на бизнисменот Андрија Драшковиќ

Е

дно лице е убиено, а едно е рането во вчерашниот напад со бомба во центарот на Белград, прене сува „Блиц“. Според весникот, во експлозијата загинал контроверзниот црногорски бизнисмен Бо-

шко Раичевиќ, роднина на бизнисменот Андрија Драшковиќ, а полесно е ранет возач на службено возило на фирмата „Златиборац“, кој се нашол во непосредна близина. Раичевиќ со автомобилот стоел на семафор во центарот на Белград во близина на Зоолошката градина кога непознато лице фрлило бомба во неговиот „ситроен“. Автомобилот експлодирал на крстосницата меѓу улиците Тадеуш Кошќушка и Цар Душан. За јачината на експлозијата говори и фактот што се искршиле прозорците на околните згради, а голема штета има и еден автомобил кој бил во близина на возилото. На местото на инцидентот вчера беше сопрен сообраќајот, а можеа да се видат голем број полицајци и пожарникари кои го гасеа експлодираното возило 15 минути.

Делови од автомобилот беа распрснати насекаде. Очевидци тврдат дека на улицата се случил ужас бидејќи делови од распрснатото тело на Раичевиќ можеле да се видат на десетина метри од автомобилот. Не е познат мотивот за нападот. Познато е дека Раичевиќ пред две години беше ранет во Белград по банална расправија со двајца белграѓани за паркинг-место. Тогаш Раичевиќ беше ранет со четири куршуми во нозете, препоните и во стомакот. Контроверзниот бизнисмен Андрија Драшковиќ во Србија е познат како човек што има врски со мафијашките кланови и сомнителни бизниси. Неговото име се поврзува со убиството на Жељко Ражњатовиќ-Аркан и со познатата група ограбувачи на златари „Пинк Пантер“.


16

СВЕТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ЛИДЕРИТЕ НА ГОЛЕМАТА ЕВРОПСКА ЧЕТВОРКА НА СОСТАНОК ВО РИМ

Монти: Една недела на еврозоната

Самитот на ЕУ следната недела мора да биде успешен за да не се прошири должничкиот вирус и да се врати довербата на пазарите, истакна Монти

Л

идерите на големата четворка, Германија, Франција, Италија и Шпанија, вчера требаше да се сретнат во Рим за да ги испеглаат разликите и да ја вратат довербата во еврозоната пред самитот на ЕУ закажан за следната недела, пренесува „Ројтерс“. Италијанскиот премиер Марио Монти истакна дека судбината на еврозоната ќе биде позната за седум дена и дека постои сериозна опасност од „смртоносна спирала“. За сериозноста на состојбата говори и фактот што за Италија и за Шпанија сè повеќе се говори дека се следни на листата по Грција, Португалија и Ирска кои ќе бараат финансиски спас од Европа. - Ако самитот не помине успешно, ќе се зголемат шпекулативните напади врз одделни земји и малтретирањето на послабите земји. Голем дел од Европа ќе се најде во состојба да се справува со многу високи каматни стапки кои потоа ќе влијаат врз државите, а индиректно и врз фирмите. Ова е сосема спротивно од она што е потребно за економски раст - рече Монти. На состанокот во Рим, големата четворка ќе бара начини за создавање банкарска унија во еврозоната и, што е уште побитно, се очекува Шпанија и официјално да побара 100 милијарди евра за спас на нејзините банки. На состанокот се очекува Меркел да се спротивстави на притисокот од Монти, францускиот претседател Франсоа Оланд и од шпанскиот премиер Маријано Рахој за олабавување на фискалната политика во еврозоната и издавање заеднички еврообврзници. Во меѓувреме, шефицата на ММФ, Кристин Легард, побара итен и брз напредок на голем број други фронтови, со што дополнително го зголеми притисокот врз Меркел. Легард истакна дека создава-

њето банкарска унија е приоритет, заедно со фискална унија и принципот за заеднички долг. Германија остро се противи на издавање заеднички еврообврзници и нема да го омекне ставот сè додека не биде завршена банкарската унија. Овој план предвидува Европската централна банка (ЕЦБ) да врши банкарски надзор во монетарната унија и да спроведува „стрес-тестови“ на банките, врз чија основа на резултатите би се одлучувало на кои банки им е потребен дополнителен капитал. И додека најголеми потреби во моментов чувствува Шпанија, која мора да бара пари, политичкиот притисок е најголем врз италијанскиот технократ Монти. Неговата популарност дома опаѓа, а партиите кои го поддржаа во парламентот сега одбиваат да го поддржат неговиот пакет-мерки за штедење, барајќи тој прво да донесе резултати во европската арена за да се олесни притисокот врз италијанската економија, која тоне во рецесија. - Монти знае дека мора да ги стави своите патки во ред и на европска страна за да може да каже јас го завршив мојот дел надвор, и сега е нивни ред да помогнат да се среди Италија - вели Џејмс Властон, професорот на Американскиот универзитет во Рим. Според професорот, овој самит за Монти е битен во симболична смисла за да им покаже на Италијанците дека тој е во центарот на вниманието. Иако беше многу популарен кога дојде на власт во ноември, неговиот рејтинг се преполови паралелно со даночните зголемувања и кастрењето на пензиите. Но, за пазарите Монти останува човек кој треба да се справи со огромната планина долгови на Италија и неконкурентноста на земјата. Позицијата на Монти изминатите денови беше ослабена од неговиот претходник Силвио Берлускони, кој рече дека шансите на Италија да ја напушти еврозоната не се богохулење и дека не разбрал зошто тоа би à наштетило на италијанската економија. Партијата на Берлускони е една од двете главни групи кои му го гарантираат мнозинството на Монти во парламентот. Доколку падне Монти, постои сериозна закана Италија да ја истисне Шпа-

Дали Меркел ќе попушти пред барањата на ит

нија како главно жариште во еврозоната. А, аналитичарите не се многу оптимисти дека Меркел ќе попушти под притисокот на Монти и Оланд и оти ќе се согласи на олеснување на фискалната дисциплина и олабавување на мерките за штедење. - Најдобро што може да добие Монти од Меркел е разговор - вели аналитичарот Николас Спиро. Монти, кој се претставува себеси како медијатор меѓу Германија и Франција, со месеци инсистира дека еврозоната мора да го ублажи курсот на штедење наметнат од Германија. Неговата позиција ја делат и Оланд и Рахој, но кога италијанскиот лидер се обиде неговата реторика да ја спроведе во политички лек за еврозоната, наиде на ладен одговор од Меркел. На маргините на самитот на Г-20 тој предложи откупување на италијанскиот и шпанскиот државен долг од страна на Европската централна банка за да се намалат нивните трошоци при зајмењето. Шпанците оваа идеја ја нарекоа интели-


СВЕТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

за спас

алијанскиот премиер Марио Монти?

гентна, додека Меркел го минимизираше планот, за кој инвеститорите рекоа дека би можел да биде контрапродуктивен освен ако Европската централна банка решително не зачекори во знак на поддршка. И другите предлози од Монти, како издавање заеднички еврообврзници, исто така се поддржани од Франција и од Шпанија, но не и од Меркел, барем засега. Монти, сепак, сигнализира дека клучните лидери во ЕУ работат на планот според кој треба да се спречи ширењето на должничкиот вирус, но и да се задоволи одбивањето на Германија да санкционира финансиска неодговорност. - Неговото усвојување би било знак дека еврозоната сака понатамошна интеграција - вели Монти додавајќи дека минималните услови за позитивен исход се воспоставување цврста банкарска унија, со централизирана контрола, како и постоење заеднички европски фонд кој би бил гаранција за загрозените европски економии.

17

И функционери го криеле Младиќ Меѓу луѓето што 15 години го криеја поранешниот генерал на војската на Република Српска, Ратко Младиќ, од Хаг се поранешниот началник на Генералштабот Небојша Павковиќ, еден генерал во пензија и двајца високи државни функционери на локално ниво, откри српското обвинителство. - Во неговото криење помагал и уште еден високопозициониран функционер на Во еноразузнавачката агенција кој сега е во пензија, а чие име сега не можам да го наведам - рече Вукчевиќ. На прашањето кој е генералот, Вукчевиќ не сакаше да прецизира дали станува збор за Аца Томиќ, кој претходно во медиумите се споменуваше како помагач. Тој нагласи дека за предметот „Јатаци“ се води по стапка против 13 лица. Тој нагласи дека ќе стапи во контакт со поранешниот шеф на БИА, Раде Булатовиќ, од кого ќе бара објаснување за неуспешните акции за откривање на хашките бегалци. Тој, исто така, откри дека Младиќ по напуштањето на во ениот објект во 2002 година се криел во 11 стана во Белград и дека во Лазарево, каде што беше уапсен, отишол со автобус. Обвинителството во моментов води кривична по стапка против шест лица осомничени дека му помагале на Младиќ и против седум осомничени дека му помагале на другиот хашки бегалец Стојан Жупљанин. Против Павковиќ нема по стапка бидејќи тој е во Хаг.

При неодамнешната по сета на Белград главниот обвинител Серж Брамерц бараше резултати во врска со истрагата за помагачите на Младиќ. - До сега добивме малку докази дека српските власти нешто пре зеле во врска со ова прашање. Сакаме да знаеме да ли некој од државните институции му помагал - рече во таа пригода Брамерц. Поранешниот командант на војската на Република Српска беше уапсен на 26 мај 2011 година во селото Лазарево, кај Зрењанин, додека Жупљанин на 11 јуни 2008 година во Панчево. Сега на двајцата им се суди во Хаг за воени зло сторства извршени во БиХ.


18

СВЕТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ВЛАДАТА ВО МОСКВА СЕ БОРИ ПРОТИВ АЛКО

Во Русија

Крвава драма во Авганистан Авганистанската полиција вчера à ставија крај на 12-часовната заложничка драма во хотел во близина на Кабул. Дваесет мртви е црниот биланс од пресметката меѓу петтемина талибанци-киднапери кои упаднаа во хотелот и авганистанските сили, пренесува „Би-Би-Си“. Петмина талибанци со експлозивни елеци и вооружени со ракетни фрлачи и автоматско оружје завчера ги убија тројцата члена на обезбедувањето пред хотелот „Спозмај“ на езерото Кварга и зедоа заложници. Полицијата соопшти дека ги

ликвидирала петтемина милитанти, кои убиле 12 цивили. За време на нападот во хотелот имало многу жени и деца. Зад нападот стојат талибанците кои истакнаа дека го нападнале хотелот бидејќи во него богати Авганистанци, владини службеници, странски дипломати и војници од ИСАФ организирале луди забави со многу алкохол и проститутки, што е спротивно на исламот. Во сузбивањето на терористите учествувале авганистанските сили, со воздушна поддршка од силите на НАТО.

ЈАВЕН ПОВИК Со овој повик јавно сакаме да го информираме Македонското судство дека г-нот Марјан Додовски заедно со г-нот Миле Јакимовски од 01.02.2012 година се немаат појавено во просториите на ВМРО-Народна партија. Јавно ги информираме и судијката Ирена Костадинова Ангелова и гореспоменатите личности Марјан Додовски и Миле Јакимовски дека членовите на Извршниот Комитет на ВМРО-Народна партија на 30.06.2012 година,закажуваат седница на Извршен Комитет на ВМРО-Народна партија согласно член 36 став 2а од Статутот на ВМРО-Народна партија. Јавно ги повикуваме Марјан Додовски и Миле Јакимовски да присуствуваат на закажаната седница на Извршен Комитет на 30.06.2012 година со почеток во 12:00 часот во просториите на ВМРО-Народна партија. Јавно ја повикуваме судијката Ирена Костадинова Ангелова да го обезбеди присуството на Марјан Додовски и да го воведе во владение на партијата. Извршен Комитет на ВМРО-Народна партија

Една од следните мерки е користење сателитска опрема и камери, кои со снимање од вселената ќе откриваат илегални лаборатории за алкохол

Б

ројките се страшни, драматично извика Владимир Путин во своето прво обраќање на Парламентот откако по третпат беше избран за претседател на Русија. Тој зборуваше за половина милион луѓе, колку што годишно умираат во Русија како последица од консумирањето алкохол, дрога и цигари, пренесува „Политика“. Најголем дел од нив страдаат од алкохол, кој без сомневање е државен непријател број еден поради кој директно или индиректно секој ден умираат околу 1.000 луѓе, додека десетици илјади годишно умираат од тешки заболувања од консумирање метил алкохол. Во земјата во која пивото не подлегнува на забрана за продажба во текот на ноќите, која неодамна е воведена за сите продавници како една од мерките за борба против алкохолизмот, најголема опасност претставуваат токму домашното производство и илегалните фабрики во кои

се произведува метанол. Кога весниците ќе објават дека во некое село полицијата пронашла тројца мртви мажи или брачна двојка покрај шише вотка, истрага дури и не е потребна бидејќи веќе е јасно дека умреле од труење со метанол, а на тој начин во текот на 2005 година починале 45.000 луѓе. Во меѓувреме, властите забранија работа на половина производители, а дозвола за правење алкохол дадоа на компании што ги исполнуваат стандардите за квалитет, па според неофицијална статистика лани бројот на умрените од труење паднал на 12.000 луѓе. Една од следните мерки е користење сателитска опрема и камери, кои со снимање од вселената ќе откриваат илегални лаборатории, но ќе се контролираат и легалните производители кои не смеат да произведуваат поголеми количини од дозволените. Властите се многу внимателни кога размислуваат за зголему-

Норвешкиот монст

Обвинителството во Осло вчера на последниот ден од судењето на Андерс Брејвик побара норвешкиот монструм да биде испратен во институција за ментално болни, а не во затвор. Брејвик минатата година во Осло и на островот Утоја уби 77 луѓе. Обвинителот Свеин Холден истакна дека Брејвик треба од затвор да биде префрлен во болница бидејќи не е докажано дека е ментално здрав. - Не може да се исклучи де-

ка Брејвик бил растроен во времето кога ги сторил злосторствата - рече Холден. Доколку судот го прифати тоа, Брејвик ќе биде прогласен за непресметлив и ослободен од кривична одговорност за најтешкиот масакр во Норвешка по Втората светска војна. Во тој случај, нападите на Брејвик ќе се гледаат за дело на растроен човек, а не како политички тероризам. Брејвик на судењето истакна дека не жали за делата и оти масакрот го


СВЕТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

19

ХОЛИЗМОТ И КОЈ И НАТАМУ Е НАЈГОЛЕМ НЕПРИЈАТЕЛ НА РУСИТЕ

пивото не е алкохол

вање на данокот на алкохолните пијалоци, што треба да ја ограничи нивната достапност, пред сè кај младината, бидејќи знаат дека тоа истовремено може да биде поттик за илегално производство на евтини пијалоци, но, наспроти

тоа, од 1 јули цената на вотката ќе се зголеми за околу 30 отсто. Казната за продажба на метил алкохол на малолетници ќе биде драстично зголемена, најави владејачката партија Единствена Русија, но податокот дека околу 40

отсто од учениците редовно пијат е вознемирувачки, исто како и честите призори на млади мајки кои пијат додека пред себе буткаат количка со дете. Шокантна беше снимката која неодамна ја прикажа една локална телевизија на која се гледа млада жена што вози пиејќи од шише и која потоа жестоко се расправа со полицаец кој ја застанал и à рекол да излезе од автомобилот. Кога полицаецот, конечно, ја принудил да го напушти возилото, таа му се заканила дека ќе го тужи бидејќи била бремена, а тој ја малтретирал, иако нејзиниот стомак тоа јасно го покажало. - Најнемоќно и најсрамно време во животот на мојот народ е времето од разденување до отворање на продавниците - напишал пред повеќе од 40 години писателот Венедикт Јерофејев, а судејќи според вработените во Москва кои наутро можат да се видат како одат на работа со шише од кое пијат алкохол, големи промени сега нема. Властите, сепак, најавуваат дека нема да се откажат од тоа дополнително да го ограничат времето во кое ќе толерираат продажба на алкохолни пијалоци, а Државната дума најави иницијатива, старосната граница за ку-

пување и консумирање алкохол да се зголеми од 18 на 21 година, како што важи во САД. Многу нешта се направени, уште повеќе се ветени, а борбата против алкохолизмот останува неизбежна тема со која се бават политичарите и руската стручна јавност. Официјалните податоци зборуваат дека над 2,5 отсто од населението боледува од алкохолизам. Покрај сето тоа, тешко може да се прекине впечатокот дека многу Руси алкохолизмот го доживуваат како своевидна традиција, која не ја сметаат за проблематична или со неа дури и се гордеат сметајќи ја за животен стил. Бидејќи, како поинаку да се објасни постапката на пилот, во чие друштво биле двајца полицајци и уште 10 возрасни лица, кој минатата недела после пијанка го качил целото друштво во авион и без дозвола полетал од аеродромот во Серова на „забава“. Од тогаш од нив нема ни траг ни глас и сè е поизвесно дека веселото друштво не завршило добро, исто како и десетици илјади луѓе склони на забави со алкохол, кои секоја година страдаат во сообраќајни несреќи или се смрзнуваат во сон некаде покрај автопат.

рум Брејвик зрел за психијатрија извршил за да спречи муслиманска инвазија на Европа. Тој, како и неговите адвокати, тврди дека е ментално здрав и оти нападите се плод на негови политички убедувања. Како и на првиот ден, така и на последниот ден од судењето Брејвик влезе во судницата со крената тупаница. Според анкетите во Норвешка, 74 проценти од Норвежаните сакаат Брејвик да го видат во затвор, а само 10 проценти од нив сакаат да биде испратен во пси-

хијатриска болница. Изрекувањето на казната треба да биде на 20 јули или на 24 август. Доколку Брејвик биде осуден на специјален психијатриски надзор, ќе важат следниве претпоставки. Брејвик ќе биде пренесен во институција под специјален надзор веднаш по соопштувањето на пресудата, најверојатно истиот ден. Но, проблемот е во тоа што во Норвешка многу здравствени установи, кои имаат медицински капацитети

да се грижат за пациенти како Брејвик, не располагаат и со соодветни безбедносни услови. Според норвешкиот кривичен законик, некој кој е силно растроен или е погоден од психички нарушувања не може да биде осуден доколку изврши казнени кривични дела. Таквите лица можат да бидат ставени под специјален надзор, но по извесно време можат да бидат и ослободени доколку се утврди дека оздравеле, а може да се случи и никогаш да не

бидат пуштени на слобода. Доколку, пак, Брејвик биде прогласен за пресметлив, тогаш, меѓу другото, би можел да биде осуден на казна затвор во траење од 21 година, а што е најстрога законска казна во Норвешка. Во таков случај, Брејвик би можел да биде ослободен по 12 години доколку покаже примерно однесување и доколку криминалното здравство смета дека не постои ризик повторно да изврши кривично дело.


20

КУЛТУРА

Претстава, рок и хорска музика на „Скопско лето“ На програмата на „Скопско лето“, вечерва, со почеток во 20.30 часот, во Драмскиот театар ќе биде изведена претставата „Ах љубов моја... турска приказна“ во режија на Коле Ангеловски, а во продукција на Театарот на комедијата. На кејот под Камениот мост, пак, ќе се одржи концерт насловен „Рок сторм“ и ќе настапат хорот, симфонискиот оркестар и групата „Танг лонг“ при ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“. Утре во Сули-ан, со почеток во 21 часот, хорот на АКУД „Мирче Ацев“ заедно со хорот на Универзитетот во Мармара, Турција, ќе одржат концерт под диригентство на Илија Атанасов и на Булент Халваши.

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ЌЕ СЕ РАСПИШУВА НОВ ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДБА НА СВЕТИКЛИМ

Хрватите го од Паско за 300.0

Летни приказни со „Или-или“ Книгоиздателството „Или-или“ летото го почнува денеска, со продажна промоција на новиот превод на дело од германскиот писател Бернхард Шлинк, романот „Гордиевата врвка“. Ова е шести превод на македонски јазик од овој германски автор во издание на „Или-или“, повторно во превод на Ксенија Чочкова. - Сигурни сме дека домашната публика е гладна за нова приказна од најчитаниот автор во нашата прозна едиција „Проаза“, и токму затоа изборот да ја отвори оваа наша летна авантура падна токму на новата книга од авторот на бестселерот „Читачот“. Во текот на летово планираме да издадеме уште неколку фантастични романи од Ханиф Курејши - „Нешто да ти кажам“, Елфриде Јелинек - „Алчност“, Ахмед Хамди Танпинар - „Институт за мерење на времето“, за кои, исто така, ќе приредиме продажни промоции - велат од „Или-или“. За летните попусти „Или-или“ најавуваат намалување на цените на нивните книги од 20 до 70 проценти.

Изјава на денот „Претпочитам да ги провоцираме стереотипите, а не да им се предаваме. Секоја локална историја, ако е раскажана паметно, станува универзална.“ Георги Господинов

Доколку службите на Управата за заштита на културното наследство и другите релевантни експерти докажат дека и тие средства се потрошени ненаменски, Управата ќе ги бара назад и тие пари, вели Паско Кузман. Игор ИВКОВИЌ

Х

р ват ската ком па ни ја „Кон стру ктор ин же не ринг“ од вкуп но по ба ра ни те 9 ми ли о ни евра, на тен де рот во 2010 за из град ба на Све тик ли мен то ви от уни вер зи тет, до рас ки ну ва ње то на до го во рот од стра на на Упра вата за за шти та на кул тур ното нас ледс тво потро ши ла 300.000 евра. - Парите што беа дадени од наша страна, во ви си на од 300.000 евра, беа на ме не ти за по ста ву ва ње те ме ли за дел од об је кти те кои се пред ви де ни со идеј ното ре ше ние. До кол ку струч ни те служ би на Упра вата за за шти та на кул тур ното нас ледс тво и дру ги те ре ле вант ни екс пер ти

до ка жат де ка и тие средс тва се потро ше ни ненаменски, Управата ќе ги бара назад и тие 300.000 евра, из ја ви ди ре кто рот на Упра вата за за шти та на кул тур ното нас ледс тво, Па ско Кузман. До го во рот со „Кон стру ктор ини же не ринг“ беше едно страно раскинат од Управата за заштита на културното наследство затоа што, ка ко што ве лат од Упра вата, изведувачот не до ставил банкарска гаранци ја во до го во ре ни от рок, не по стапу вал по за бе ле шки те на над зор ни от ор ган и не ис пол нил по ве ќе об вр ски во соглас ност со За ко нот за гра де ње и со дру ги за кон ски про пи си што ва жат во Ре публи ка Ма кедо ни ја. Ме ѓу нив, по сочу ва Упра вата, е и тоа што не е на вре ме поч ната ре а ли за ци јата на про е ктот и тоа што тој не о прав-


КУЛТУРА

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ЕНТОВИОТ УНИВЕРЗИТЕТ

рале 00 евра

да но се одол говле ку вал. Од „Кон стру ктор ин же не ринг“, во кратки от те ле фон ски раз го вор со прет став ни кот на ком па ни јата, ни бе ше ка жа но де ка нив ни от ге не ра лен ди ре ктор дал на ред ба да не комен ти ра ат ни што во вр ска со Пла ош ник и нè упати ја си те од го во ри да ги ба ра ме од Па ско Кузман. Во ме ѓу вре ме, се ја ви ло кал ната власт во Охрид. От та му ве лат де ка со рас ки ну ва ње то на до го во рот се потврди ле нив ни те сом не жи за не транс па рент но ста на др жав ни те ин сти ту ции во ре а ли за ци јата на овој про ект. - Ние, како локална власт, инсистиравме уште од 2010 годи на да би де ме вклу че ни во це лата по стап ка за про е ктот „Во зоб но ва на Све тик ли мен то ви от уни вер зи тет на Пла ош ник“. Уште то гаш се сом не вавме во не транс па рент но ста при из бо рот на из ве ду вач на гра деж ни те актив но сти. Си те од лу ки за Пла ош ник се но сеа во Скоп је, без да нè пра ша ат нас, а ние нај до бро ги зна е ме си те окол но сти за ло ка ли те тот - ве ли Си мон Или ев ски од Оп шти на Охрид. Ди ре ктор ката на За вод и му зеј Охрид, Тања Паска ли, пак, вели дека според но ви от за кон за град ба, Пла ош ник е во пр вата кате го ри ја ло ка ли те ти на кои е мож на ур ба ни за ци ја и за не го е над леж но Ми ни стерс твото за транс порт и вр ски. - Ло кал ната власт бе ше вклу че на во си те сегмен ти на про е ктот ка де што има ше потре ба. Сè што се од не су ва на прет ход ни от тен дер бе ше транс па рент но и об ја ве но на стра ната на би рото за јав ни на ба вки и дру ги ре ле вант ни из во ри. До го во рот со хр ват ската ком па ни ја е рас ки нат по ра ди не ис пол ну ва ње на об вр ски те и ту ка не ма ни што спор но - истак на Та ња Па ска ли, ди ре ктор ка на За вод и му зеј Охрид. Упра вата за за шти та на кул тур но то нас ледс тво ќе об ја ви нов тен дер за из бор на нај по во лен из ве ду вач на гра деж ни те ра бо ти за про е ктот „Во зоб но ва на Све тик ли мен то ви от уни вер зи тет на Пла ош ник“, со што ќе се продол жат си те за о ста нати гра деж ни актив но сти. От та му уве ру ва ат де ка ќе ги вложат си те напо ри за продол жу ва ње на актив но сти те за над ми ну ва ње на пос леди ци те од из губе ното вре ме.

21

Избркани 17 работници од Спомен-куќата на Тоше Седумнаесет хонорарно вработени во меморијалниот центар на Тоше Проески во Крушево вчера добија отказ, пренесува интернетскиот портал „Скај“. Во текот на вчерашниот ден, избрканите работници проте стираа низ крушевските улици откако директорката на музејот, Каљопи Бојчино ска, им соопштила повеќе да не доаѓаат на работа. Според хонорарците, договорите не им биле продолжени од крајот на минатата година. И покрај тоа, тие и понатаму оделе на работа. Вработените не добивале плата под образложение дека кога ќе има пари, ќе им бидат исплатени платите. Само пред десетина дена на вработените им беше ветено дека ќе бидат задржани на работа, а веќе вчера тие беа избркани од објектот. - Доаѓавме на работа и им требавме додека имаше многу посетители. Кој нам сега ќе ни исплати за тоа што работевме порано - изјавил еден од отпуштените работници за телевизија „Тера“. Директорката на Спомен-куќата на Тодор Прое ски во Крушево не е до стапна за коментар. Пред де сеттина дена, преку соопште-

ние до медиумите од Спомен-куќата на Тодор Проески, изјавија дека воопшто не станува збор за отпуштање ниту, пак, за привремено вработени лица кои чекаат решение, туку за завршување на договори за хонорарна работа за одреден временски период. - На почетокот со отворањето на оваа институција, поради зголемен обем на работа, директорот хонорарно ангажираше лица за одреден временски период и тие се исплаќани од сопствени приходи на институцијата. Со истекувањето на договорите пре станува и ангажманот изјавија пред де сетина дена од Споменкуќата на Тодор Прое ски. И од Министерството за култура се со сличен став. Според нив, хонорарците не се избркани од работа, туку им завршил договорот и директорката сметала дека нема потреба од нивно продолжување. Од ре сорното министерство не знаеја дали им се исплатени платите на веќе избрканите работници и упатуваат одговорот да се бара од директорката Каљопи Бојчино ска, која, пак, не е до стапна за јавно ста.

Доделени уште девет национални пензии за придонес во културата

Министерката за култура, Елизабета Канческа-Милевска, вчера во Спомен-куќата на Мајка Тереза ги додели новите девет решенија за национални пензии за придонес во културата. Овојпат решенија им беа врачени на Димитар Ќорнаков, Петар Муличковски, Родољуб Анастасов, Владимир Светиев, Милка Ефтимова, Томислав Шопов, Ристо Групче, Борис А. Романов и на Димитар Мариновски. Законот според кој се доделуваат националните пензии отвори можност уметниците и другите стручни работници од областа на заштитата на културното наследство, кои се добитници на наградите „11 Октомври“, „Св. Климент Охридски“ и „23 Октомври“ за долгогодишни остварувања во културата или за животно дело, да имаат право на месечен надо-

мест од Министерството за култура во висина на разликата меѓу пензијата што ја остваруваат и највисоката пензија во Република Македонија. Неодамна беше актуелизирано прашањето за доцнење на исплатата на националните пензии на уметниците кои веќе добија

вакви решенија. - Сите национални пензии се исплатени почнувајќи од јануари и заклучно со мај и сето тоа, доколку некој има интерес, може да се провери за да се потврди изјави министерката за култура, Елизабета Канче скаМилевска. Н.П.


22

КУЛТУРА

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

Почнува фестивалот „Стоби“

Фестивалот на античка драма „Стоби“ своето 11. издание ќе го отвори со Турскиот национален театар на 14 јули. - По успешно прославениот јубилеј, Фестивалот на античка драма свечено ќе го отвори најновото издание со претставата „Антигона“ во изведба на Државниот театар од Истанбул, а во режија на Кенан Ишик. На

сцената на античкиот локалитет Стоби ќе се одиграат седум претстави од повеќе земји од Европа, како и неколку домашни претстави. Премиерно, на фестивалот ќе биде изведено и новото дело на режисерот Владе Цветановски. Станува збор за драмскиот текст на „Архелаос“ од Јордан Плевнеш во продукција на Драмскиот театар од Скопје - изјави

Дела од Фројд и Хокни прв пат во Македонија Лусијан Фројд, Дејвид Хокни и Волтер Ричард Сикерт се дел од уметниците чии дела можат да се видат на изложбата на современи британски автори насловена „Прагови“, што беше отворена вчера во Музејот на современа уметност. Постановката ја организираше Британскиот совет во соработка со Амбасадата на Обединетото Кралство и со Музејот на современа уметност во Скопје, а се реализира по повод прославата на дијамантскиот јубилеј на кралицата и Олимписките и Параолимписките игри во Лондон, како и кампањата „Греит“, која минатата година ја почна британскиот премиер Дејвид Камерон. Ја сочинуваат 57 уметнички дела од вкупно 39 современи британски уметници, селектирани од збирката на Британскиот совет. Според Британскиот културен центар во Македонија, „Прагови“, чиј куратор е Пола Рего, претставува ретка можност да се ужива во современата уметност од светска класа во Македонија. Фокусот на из-

ложбата е, главно, на цртежи, графики и на фотографии од афирмирани уметници. Меѓу артефактите што ќе бидат прикажани се и ретко видени рани фотографии на Сесил Битон и на Мадам Јевонди, голи актови на Гвен Џон и на Виндам Луис и акварели на Едвард Бара. Мнозинството уметници чии дела се селектирани во оваа изложба никогаш досега не биле изложувани во Македонија. Лусијан Фројд се смета за еден од најголемите сликари на 20 век и негова поставка во моментов е отворена

во Националната галерија на портрети во Лондон. Дејвид Хокни, пак, има голема изложба оваа година во престижната Кралска академија. На отворањето на изложбата, која ќе може да се види до 22 август годинава, присуствуваа и кокураторот на „Прагови“, Роберт Мекферсон и Дијана Еклес, раководител за збирките на Британскиот совет. Британскиот совет располага со збирка од повеќе од 8.000 уметнички дела и ги опфаќа сите аспекти на британската култура и дизајн од 20 и 21 век.

Зоран Љутков, директорот на Фестивалот на античка драма. Фе стивалот добил финансиска поддршка од Општината Велес, Министерството за култура на Република Македонија, како и од една позната винарска визба. Фе стивалот ќе биде отворен на 14 јули и ќе трае до 28 јули. Н.П.

Нов бран македонски дизјан Според списанието „Ел декор“ и хрватската телевизија, едно од најголемите изненадувања на меѓународниот фестивал за дизајн „Дан Д“ во Загреб, кој заврши минатата недела, бил македонскиот дизајн и изложбата на „Министерството за задоволство“. Оваа година како дел од соработката меѓу неделите на дизајн во Скопје и во Загреб тие си размениле изложби. Македонската поставка е сочинета од колекција на радијатори под насловот „Линија на живот“, модуларниот мебел „Q6“ на Филимена Радоњанин, аморфните лустери на Ангелина Ангеловска, кујнскиот комплет „Aпетит“ на младата дизајнерка, Билјана Стојановска, а беа претставени и младите изработувачи на накит: Нита Муча, Дафина Џепаровска, Николина Симовска, Јасмина Абдул, Ивана Кнез, Виолета Видоевска, Елена Поповска, Марија Петровска, Емилија Дамјановиќ и Драгица Николовска. Изложбата „Министерство за задоволство“ за презентацијата во Загреб вклучи и две холандски дизајнерки, Анабет Филипс и Ива Јанковиќ, кои веќе соработуваат со фабрики од Македонија. Александар Велиновски, како член на жирито на „Дан Д“ и комесар на македонската изложба, одржа предавање на тема „Регионално поврзување и соработка преку модел на самоодржливост“.


МОЗАИК

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

23

Ќерката на Витни и на Боби не дошла на свадбата на татко à

Ќерката на трагично починатата пејачка Витни Хјустон не присуствувала на венчавката на својот татко Боби Браун. 19-годишната Боби Кристина била во Њујорк кога нејзиниот татко, 43-годишниот рапер Боби Браун, се венчавал со неговата девојка и менаџерка, Алисија Етериџ,

на Хаваи. Витни, која на 48-годишна возраст почина во февруари годинава, по бурниот брак се разведе од Браун во 2007 година. Од нивниот брак ја имаат ќерката Боби Кристина, која по смртта на својата мајка воопшто не комуницира со својот татко.

Џастин Тимберлејк во нова филмска улога Пејачот кој сè поуспешно се занимава со актерс тво, Џа стин Тим берлејк, на вод но, ќе игра главна улога во новата филмска вер зија на „Чувари на плажа“. Филмот ќе биде римејк на хит-серијата од деведе сеттите, во која се прослави и Памела Андер сон. Проду цен тот Ај ван Рајт ман из ја вил де ка освен Џа стин во глав ната улога, сака да се појават и некои од актерите што глумеа во серијата.

Вечерва, во близина на хотелот „Александар палас“, со почеток во 19.30 часот, на отворено, ќе се одржи хуманитарен концерт организиран од „Здраво-живо и парк“. На овој културен настан ќе настапат неколку групи од различни жанрови. „Визија“, „Рустајнед каскет“, „Параноид андроидс“, „Ден рајс“ и други ветуваат одлична забава. Сите донации собрани вечерта ќе бидат наменети за младите групи и за нивно понатамошно развивање.

статус: ОЛГИЦА ЃЕОРГИЕВА

Џони Деп ќе à исплати на Ванеса Парадис 155 милиони долари Популарниот актер Џони Деп, разделбата со неговата партнерка Ване са Парадис, со која мина 14 години и со која има две деца, ќе го „чини“ најмалку 155 милиони долари. Како што објави британскиот таблоид „Сан“, Деп и Парадис се договориле акте-

Хуманитарен концерт за младите групи

рот на француската пејачка да à исплати 155 милиони долари и да à го остави целиот нивни заеднички имот во Франција. Весникот оценува дека доколку беа законски венчани, Парадис ќе имаше право на половина од имотот на Деп, но бидејќи тие живееја во законски нерегистрирана врска, имаат две можно сти - или да се договорат или да бараат судско решение за поделба на имотот. Двојката, меѓутоа, нема да оди на суд за да се избегне навлегувањето на медиумите во нивната приватност, туку Деп на Парадис à понудил сума што ја смета за соодветна и што може веднаш да à ја исплати. Деп е еден од најплатените актери во Холивуд и има куќи и имоти насекаде во светот.

Чувството кога знаеш дека си постигнал нешто во животот, кога го живееш својот сон и тој е твое секојдневие, кога ги имаш вистинските луѓе покрај себе, кога сакаш да бидеш ти и никој друг, е најубаво на цел свет!


МОЗАИК

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

Се вљуби Бали-беј! T

урскиот актер Бурак Озчивит, попознат како Ба ли-беј Малкочоглу во се ри јата „Ве ли чес тве ни от“, има нова девојка. Убавата Џејлан е ќерка на турскиот богаташ Џелал и на модната кре аторка Шебнем Чапа, па медиумите во Турција ја следат вљубената двојка насекаде. Мустаќите што го красат неговото лице, потребни за улогата на Бали-беј, мно гу à се до па ѓа ле на не го вата но ва де вој ка и таа од лу чи ла и по ната му да го красат неговиот изглед. Но, вљубениот пар го следат разни незгоди, па турски те меди уми ве ќе го на ре коа „баксузниот заводник“.

Нова тужба против Џон Траволта Американскиот писател Роберт Рандолф тврди дека повеќепати присуствувал за време на сексуалните односи на Џон Траволта со мажи и тоа сакал да го објави во својата книга. Според изјавите на Рандолф, Траволта сакал да го запре објавувањето на книгата така што покренал агресивна кампања преку која сакал да ја убеди јавноста дека писателот е луд. Во книгата „You’ll never spa in this town again“, успеал да објави тоа што го сака, но има проблеми со издавачките куќи, како и со дистрибутерите кои одбивале продажба на книгата. Рандолф го тужи Траволта и очекува судска пресуда во негова корист, што ќе му го поврати угледот.

Жените во Турција, но и во Македонија, воздивнуваат секогаш кога тој ќе се појави на телевизиските екрани. Тоа е 27-годишниот Бурак Озчивит, актер и манекен од Истанбул, познат по своите многубројни љубовни афери со убави и познати девојки. Бурак е роден на 24 декември 1984 во Истанбул, Турција. Студент е на факултетот за ликовни уметно сти. Зад него е успешна кариера како модел и манекен – во 2003 и во 2005 година е избран за најдобар модел на Турција. Тој глуми во неколку серии, а за серијата „Величествениот султан“ почна да снима во 2011 година.

Танцот ни го промени животот!

Профе сионалното балетско студио „Ребис“ го одбележа 20-годишното по сто ење на македонската танцова сцена. Пред љубителите на танцот, роднините, пријателите и пред новинарите, околу стотина членови на балетското студио, во „Универзална сала“, завчера, одиграа богата програма на модерен танц. По 15 години пауза, публиката во салата ја погледна и првата профе сионална балетска група „Ребис“, а освен нив на сцената настапија и успешниот балетан Игор Киров, танчерите од музичко-балет скиот центар „Илија Николовски“, како и балетски групи од Куманово. Освен разиграните танчери настапија и Ребека, Маја Вукичевиќ и новинарката Валентина ЃоргиевскаПарго, изведувачи со кои „Ребис“ соработувале изминативе години. Секоја танцова точка имаше своја приказна, од ве -

25

„Пеперминт“ сними видеоспот за „Ако“

Групата „Пеперминт“ повторно е активна. Имено, деновиве излезе офиц и ј а л н и о т видеоспот за песната „Ако“, работен во аудио-видеопродукција „Пеперминт“. Скопската група има и нова вебстраница што ја изработи нивниот верен обожавател Горјан. Видеозаписот веќе е пуштен

на „Јутјуб“, во телевизискиот и во радискиот етер. Со повторното активи-

рање „Пеперминт“ најавува уште нови песни и настапи во ноќните клубови.

„Циркус де соле“ доби награда за најдобро шоу

„РЕБИС“ ГО ПРОСЛАВИ СВОЈОТ 20. РОДЕНДЕН

Слободанка МАРКОВАЧЕВА

МОЗАИК

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

села до тажна тематика. Присутните можеа да уживаат и да се воодушевуваат на прецизно изведените кореографии на танчерите, кои преку модерните движења раскажуваа приказни во рамките на музиката и на светлосните ефекти. „Ребис“ направи едно големо шоу што дефинитивно успеа да го задржи вниманието на присутните во салата, кои, пак, возвратија со громогласен аплауз. Според главната и одговорна на балетското студио, Гордана Де ан Поп-Христова, изминатите 20 години направиле големи успе си и добиле многу титули кои ги прават горди и исполнети. - Издржавме 20 години кои беа и напорни и убави, работевме нешто што е корисно за општеството. Најгорда ме прават успешните ученици. Има многу луѓе кои излегле од „Ребис“ и направиле убава кариера. Ќе го споменам Игор Киров кој работи во цела Европа и е извозник на македонска култура, исто така и Тамара Анастасова, која беше класична балерина, но се определи за модерен танц. Но, не е сè така розово. Сегашните и поранешните генерации многу се разликуваат, сега нема

дисциплина и одговорност. Исто така, тешкотии имаме и со просторот во кој дејствуваме, го менуваме неколкупати и тоа е она што ни прет ставува најголем провлем - вели Гордана Деан Поп-Христова. Балерината Тамара Анастасо ва, ко ја игра ше во дует со Игор Ки ров, ве ли де ка на почеток не верувала во многу работи, би ла са мо си гур на де ка студи ото ќе ра боти. Се га тоа што à при чи ну ва осо бе но за до волс тво е тан цу ва ње то на сце на со тие со кои ги има ла почетоците. - Дефинитивно се надевав дека долго ќе трае „Ребис“. Дефинитивно ми го промени животот. Така почнав, така и продолжив. Се гордеам на целиот процес што е направен, не само со наградите што сме ги освоиле. Пред 20 години, кога почнавме, не верувавме во многу работи, но отворавме нови врати и постигнавме многу - вели балерината Тамара Анастасова. По јубилејниот концерт, „Ребис“ цело лето ќе работат со рекре ативните групи по модерен танц, а веќе од септември заминуваат на неколку европски фе стивали.

Претставата „Алегрија“ на „Циркус де соле“, кој ќе го стува во „Белградска арена“ од 29 јуни до 1 јули, неодамна доби ласкаво признание за најдобро шоу од профе сионалци од забавната индустрија. Импре сивната сценографија, групата во живо, разнобојните ко стими и 55-те акробати, сите заедно ја заслужиле оваа награда. Оваа година претставата беше изведена по 6.000-ти пат од кога по стои циркусот. „Циркус де соле“ е со став од сила и брзина во комбинација со еластичност и со неверојатен настап.

за домот и заубавината

24

Во утрешниот број прочитајте се` за домот и за убавината


26

МОЗАИК

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

Работилница за звук

Холивудските ѕвезди ги критикуваат папараците

П

рофе сионалниот фотограф Кевин Мазур е автор на документарниот филм „Славни“, во кој се зборува за неговото искуство со познатите личности. Во филмот се појавуваат Џенифер Лопез, Џенифер Анистон, Кид Рок, Селма Хаек и многу други, кои објаснуваат зошто не сакаат да им се чепка во приватноста. Документарецот имаше своја премиера на фестивалот „Саут бај саутвест“ во март годинава, а наскоро треба да се најде и во

киносалите. Од друга страна, пак, Џенифер Лопез изјавила дека се сеќава на многу проблеми предизвикани од папараците, дека морала со хеликоптер да слета во својот двор зашто не можела поинаку од насобраните папараци. И Елтон Џон се изјаснил дека неколкупати морал да удри некого за да не го фотографираат. Џенифер Анистон објаснува дека е изненадена што сите тие непроверени информации се пласираат во медиумите, па дури и на „Си-Ен-Ен“.

Сексот не е мотив за повеќето неверства Истражувањето на експертите за врски од интернетската страница „Јортанго“ ја покажуваат новата страна на неверството. Изненадувачки, но неверството нема голема врска со сексот, туку главен мотив кај испитаниците е емоционалното незадоволство, а двата пола токму тоа го наведуваат како примарна причина поради која изневеруваат. Сексуалното незадоволство е второ на листата, а само осум проценти од анкетираните мажи велат дека изневеруваат бидејќи имаат необјаснива потреба за „ширење на своето семе“ надвор од врската. Експертот за врски Лин Р. Закери изјави дека ова сознание и не е толку чудно.

- Многумина ќе се изненадат, но мажите што изневеруваат че сто бараат некого со кој ќе се поврзат, некој кој освен секс ќе им доне се и пријателство и комуникација – вели Закери. Повеќе од 50 проценти од испитаниците се согласуваат дека технологијата мошне го олеснила неверството, а само седум проценти од нив сметаат дека социјалната мрежа „Фејсбук“ го зголемила бројот на неверства во светот. Деведе сет проценти од испитаниците сметаат дека страниците за пронаоѓање партнер ја зголемуваат потребата да се биде неверен.

Во организација на „Пост глобал рекордингс енд колинеар“ во селото Лазарополе од 22 до 24 јуни 2012 ќе се одржи работилница за звук и за теренски снимки под име „Nature meets technology“. Се работи за работилница за звучен пејзаж и за теренски снимки, каде уметниците што сакаат природа и звук и имаат сличен пристап кон музиката и кон животот, ќе имаат можност да се соберат на едно место и заедно да работат, создаваат и да ја претстават својата работа и да уживаат во природата. Се работи за интерактивна работилница наменета за локални артист и млади кои се заинтересирани за звук, теренско снимање, аудиомонтажа и продукција, радиоарт, звучна уметност и сл. и сите што имаат интерес да се запознаат со основите на звучната уметност. Работилницата ќе се состои од работни сесии, кратки предавања, презентации, дискусии, теренско снимање звуци и од практична работа во природа, како и од поединечни и групни настапи и импровизациски сесии на отворен простор, каде ќе имаат можност теоретски, а потоа и практично да се запознаат со концептот на теренско снимање со преносни аудиоснимачи, како и со целосен третман на снимениот звук од трансфер, монтажа, процесирање, секвенцирање, па сè до креирање, продукција и до изведба на конкретна звучна форма.

Актерот Вуди Харелсон ѝ дал 600 долари на бездомничка Холивудскиот актер Вуди Харелсон израдувал една бездомничка кога à подарил 600 долари. Причината за неговата дарежливост била поради тоа што таа го препознала. Вуди присуствувал на 60. роденден на својата колешка Керол Кејн во еден бар на Менхетен. Кога излегол од барот, му пристапила една бездомничка која го препознала и го замолила за пари. Наместо ситни пари, таа добила чек од 600 долари.


за спорт

Опозицијата го урива Хаџи-Ристески 28-29

АКО ШПАНИЈА ГО ОСВОИ ТРОФЕЈОТ НА ЕП 2012

30-31

Касилјас ќе бакне новинар в уста

23.06.2012

sport@den.mk

30-31

Ќе покажам дека сум

број 1

Кралот Џејмс конечно ја освои круната 34-35


28

СПОРТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ДЕНЕСКА ВО ХОТЕЛОТ „АЛЕКСАНДАР ПАЛАС“ ВО СКОПЈЕ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВОНРЕДНО СОБРАН

Опозиционерите во обид урнат бастионот на Хаџи-Р Д Никола ЃУРОВСКИ

ојде време за промени во македонскиот фудбал. Така сметаат голем број делегати што им даваат поддршка на членовите на Иницијативниот одбор за промени во македонскиот фудбал, кои дене ска во хотелот „Александар палас“ во Скопје, со почеток во 11 часот, ќе организираат Вонредно собрание на ФФМ. Главната точка на дневниот ред е гласањето недоверба на актуелниот претседател на ФФМ, Хара лампие ХаџиРисте ски, и членовите на Управниот одбор на федерацијата. Опозиционерите, кои најавуваат дека имаат поддршка од делегатите на 21 општински фудбалски сојуз и очекуваат да обезбедат мнозинство со присуство на најмалку 90 делегати, ќе гласаат за смена на врвот на ФФМ. Според нив, дојдено е времето за промени во фудбалот, а тоа ќе треба да се потврди на демократски начин, со кревање на гласот против власта на Хаџи-

Иницијативниот одбор за промени во фудбалот очекува со мнозинство од најмалку 90 делегати да му изгласа недоверба на претседателот на ФФМ, Харалампие Хаџи-Ристески

Ристе ски. - Имаме поддршка од огромен број делегати од вкупно 21 општински фудбалски

сојуз, како и на одредени делегати од останатите пет општински сојузи. Очекуваме на денешното Вонредно собрание да учес-

АКТУЕЛНОТО РАКОВОДСТВО НА ФФМ ЗАКАЖА „СВОЈ“ ТЕРМИН

Хари прави дриблинг, за Ќе има долго жешко лето и во фудбалот затоа што актуелната власт во Фудбалската федерација на Македонија, на чело со Харалампие Хаџи-Ристески, нема така лесно да се откаже од своите фотелји. Наспроти организирањето на денешното Вонредно собрание од опозиционерите, кои ќе се обидат по десетгодишно владеење со мнозинство делегати да изгласаат недоверба на Хаџи-Ристески, тој закажа „свое“ Вонредно собрание за 21 јули, како што е наведено, според препораките на ФИФА и на УЕФА. Како што се информира преку официјалната интернет-страница на ФФМ, повикувајќи се на допис на УЕФА, Фудбалската федерација на Македонија закажува Вонредно собрание на кое ќе треба да се измени актуелниот статут на ФФМ. „ФФМ ги следи последните случувања околу иницијативата за свикување Вонредно собрание на 23 јуни и ја информира јавноста за препораките на ФИФА и на УЕФА до ФФМ да закаже Вонредно генерално собра-

ние најдоцна до 21 јуни 2012 година, а кое би се одржало во рок од 30 дена со единствена цел да се усвои новиот статут на федерацијата. Од тие причини Комитетот за итност при ФФМ одржа состанок и ја закажа седницата на Генералното собрание на ФФМ на 21 јули 2012 година. За нас како раководство, Вонредното собрание кое го закажа Иницијативниот одбор за промени во македонскиот фудбал за 23 јуни 2012 година е нелегитимно и препорачуваме Иницијативниот одбор да ги прифати препораките од ФИФА и од УЕФА за да се избегнат последиците за македонскиот фудбал кои може да ги предизвика евентуалната суспензија и исклучувањето од меѓународните фудбалски организации. Во спротивно, како актуелно раководство на ФФМ се оградуваме од штетите што ќе му бидат направени на македонскиот фудбал доколку не бидат прифатени препораките на ФИФА и на УЕФА за одржување Вонредно


СПОРТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

29

ИЕ НА ФФМ

да го Ристески

твуваат од 90 до 105 делегати (од вкупно 117 делегати) на ФФМ, а една од главните точки на дневниот ред ќе биде гласање недоверба на актуелниот претседател Хара лампие Хаџи-Ристе ски. Сите се свесни дека фудбалот во Македонија е на самото дно, дека одамна нема резултати до стојни за почит, а условите за работа се катастрофални. Ниту лигите не се ва лидни затоа што огромен дел од фудбалерите, дури и од прволигашките клубови, не се пререгистрирани и тие немаат право на настап. Треба еднаш да се стави крај на хао сот во македонскиот фудбал - вели Стојанче Златановски, еден од лидерите на Иницијативниот одбор за промени во фудбалот. Покана за да присуствува на Вонредното собрание му е испратена и на претседателот на ФФМ, како и на сите членови на УО на ФФМ, но тие на тоа одговорија со закажување ново Вонредно собрание, на 21 јули. Евидентно е дека нема да присуствуваат на денешното собрание на опозиционерите, а преку веб-сајтот на ФФМ

истакнаа дека го сметаат за невалидно. - Би сака ле и претседателот на ФФМ, Харалампие Хаџи-Ристе ски, да присуствува на Вонредното собрание, како и сите членови на сегашниот УО на ФФМ и во една крајно демократска атмо сфера да се одвива целата седница. Сакаме и самиот претседател да слушне дека владее огромно незадоволство од неговата работа во изминатите години. Ќе гласаме за негова недоверба, а ако мнозинството од делегатите одлучи дека Хаџи-Ристе ски треба да остане претседател, ние ќе го прифатиме тоа. Но, јасно е дека на македонскиот фудбал му се потребни промени - истакнува Иван Путилин.

На денешното Вонредно собрание ќе треба да се усвои и новиот статут на ФФМ, кој е според препораките на ФИФА и на УЕФА, а до сега не е изгласан, иако тоа требаше да биде сторено до 30 април. Челните луѓе на ФФМ не ја извршија својата обврска според препораките на ФИФА и на УЕФА, да го изгласаат новиот статут на Фудбалската федерација на Македонија. Токму затоа, ние ќе го сториме тоа за да видат овие фудбалски организации дека во нашата земја, сепак, има спортски работници што се исполнителни и можат да одговорат на барањата на светската и на европската куќа на фудба лот – дополни Стојанче Златановски.

Н ЗА ОДРЖУВАЊЕ ВОНРЕДНО СОБРАНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

кажа Вонредно собрание на 21 јули генерално собрание во организација на ФФМ. Со овој допис уште еднаш се потврдува дека ФИФА и УЕФА комуницираат единствено со своите членки и легитимните раководства во националните федерации, а никако со одборот за промени како што беше соопштено во јавноста. - Во продолжение ви го соопштуваме во целост (со превод и во оригинал) писмото од ФИФА и од УЕФА испратено до Генералниот секретаријат на ФФМ – се вели во соопштението на ФФМ до јавноста. Од Фудбалската федерација во целост го пренесуваат и писмото од ФИФА и од УЕФА, кое е испратено до нив. „Ви се обраќаме во врска со горенаведениот предмет и во врска со писмото од 29 март 2012 година испратено од нашите оддели до Вашата федерација. Во врска со истото и во согласност со содржината на споменатото писмо, јасно може да се види дека Комитетот за национални

асоцијации на ФИФА à даде на ФФМ продолжување на рокот до крајот на април 2012 година за да доне се нов (во согласност со ФИФА) статут. Во тој контекст и со загриженост забележавме дека спротивно на јасните спецификации на Комитетот за национални асоцијации на ФИФА до денес ФФМ го нема прифатено новиот статут. Во поглед на горенаведеното и со цел целосно соодветствување со директивите на Комитетот за национални асоцијации на ФИФА, бараме од ФФМ да закаже Вонредно генерално собрание до 21 јуни 2012, со единствена цел за прифаќање на новиот статут. Во врска со ова нагласуваме дека споменатото Вонредно генерално собрание мора да се одржи во согласност со рокот наведен во сегашниот статут на ФФМ (во рок од 30 дена). Дополнително, споменуваме дека нацртверзијата на статутот, која треба да биде испратена до членките на ФФМ, мора да биде

онаа што е дискутирана и подготвена од „Работната група“ која беше креирана да ги про студира амандманите на статутот на ФФМ и треба да ги вклучи опциите дискутирани и подготвени од таквата „Работна група“. За да можеме правилно да ја оцениме соодветно ста на горенаведените одредби и пред да биде свикано Вонредното генерално собрание, ја замолуваме ФФМ да ни достави копија од одлуката за свикување и од агендата за таквото собрание, вклучувајќи и копија од статутот што ќе биде доставен за одобрување. Веруваме дека ФФМ ќе постапи во согласност со наведените рокови и во очекување сме на добивање на бараната документација во горенаведениот рок (21 јуни 2012 година)“, се вели во дописот од ФИФА и од УЕФА потпишан од директорот на Одделот за национални сојузи и развој, Тиери Регенас, и од директорот за национални асоцијации на УЕФА, Теодор Теодоридис.


30

СПОРТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

„ТРИКОЛОРИТЕ“ СЕ СПОСОБНИ ДА ЈА ИЗНЕНАДАТ „ЦРВЕНАТА ФУРИЈА“

Шпанија стравува од Б

Р

епрезентативците на Франција се убедени дека нема да имаат подредена улога во четвртфиналната пресметка од ЕП 2012 против актуелниот европски првак Шпанија, што ќе се одигра вечерва во Доњецк. „Триколорите“ извлекоа поуки од неочекуваниот пораз од Шведска во рамките од третото коло во групата Д, па сега максимално фокусирани ќе влезат во четвртфиналниот дуел со Шпанија, меч во кој ниту едните ниту другите немаат право на грешка. - Шпанија е фаворит бидејќи станува збор за актуелниот европски и светски шампион. Сепак, ние нема да влеземе во овој меч со бело знаме, ќе излеземе на терен, ќе одиграме најдобро што знаеме и се надевам дека ќе стигнеме до резултат што ќе нè одведе во полуфиналето – изјави Карим Бензема, кој сè уште е во исчекување на својот прв погодок на овој шампионат. И покрај слабата голгетерска форма на Бензема, шпанските репрезентативци токму него го посочуваат како фудбалер што мора да биде запрен доколку „црвената фурија“ сака да ја продолжи одбраната на круната. - Бензема е голгетер од светска класа што сигурно ќе настојува да проработи на овој шампионат. Наше е да дадеме сè од себе за да го запреме, и да се надеваме дека тој ќе нема свој ден бидејќи ако Бензема влезе во ритам, тогаш ќе претставува вистинска напаст за нас

Француските репрезентативци се оптимисти дека ќе успеат да го елиминираат бранителот на трофејот на овој европски шампионат

Касилјас ќе бакне новинар в уста Капитенот на Шпанија, Икер Касилјас, вети дека ќе го бакне новинарот Хозе да ла Морено в уста идентично како својата девојка Сара Карбонеро на мундијалот во Јужна Африка доколку Шпанија на ЕП 2012 ја одбрани шампионската титула. Де ла Морено го праша Касилјас дали повторно би ја бакнал Сара пред милионскиот аудиториум, а голманот даде неверојатен одговор: Ако го освоиме трофејот повторно, ќе те пронајдам тебе и ќе те бакнам в уста. Сега цела Шпанија ќе го држи за збор.

Балотели подг Марио Балотели ќе биде во центарот на вниманието на четвртфиналниот дуел од ЕП 2012 меѓу Италија и Англија ако се знае дека проблематичниот голгетер ќе го предводи нападот на „аѕурите“ против англиската одбрана која е командувана од неговиот тимски соиграч од Манчестер сити, Џо Харт. За очекување е во составот на гордиот Албион да се најдат уште двајца фудбалери на Сити, Џејмс Милнер и Џолеон Лескот, а токму Милнер ги предупредува своите репрезентативни колеги вниманието да го насочат кон Супер Марио. - Постојат двајца Марио Балотели, едниот што е незаинтересиран и што знае да задоцни на тренинг и другиот што е крајно мотивиран и што е вистинска фурија за противниците. Според ова што го гледам на ЕП 2012, јасно е дека Марио е решен да се докаже на најголемата европска фудбалска сцена и затоа веќе разговарав со соиграчите и со


СПОРТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ШПАНИЈА- ФРАНЦИЈА Сабота, 20.45

Бензема – истакна голманот Икер Касилјас, кој е тимски соиграч со голгетерот. Шпанија својот последен пораз во нокаут-фазата од големите натпреварувања го претрпе на СП 2006 кога во четвртфиналето беше поразена токму од Франција. Дел од шпанските репрезентативци што настапија при тој неуспех сè уште го носат дресот на националниот тим и најавуваат дека се подготвени да им се одмаздат на „триколорите“ за поразот. - Извлековме многу поуки од тој пораз, сè уште многу добро се сеќавам на мечот што го одигравме на СП во Германија. И тогаш важевме за фаворити, но искусните Французи ја казнија нашата преголема самодоверба. Сфативме дека улогата на фаворит мора да се оправда на терен и оттогаш го правиме токму тоа, јасно ни е дека мораме да одиграме најдобро што знаеме доколку сакаме да се пласираме во следната рунда – изјави Фернандо Торес.

а денот изјава н

Не ми е важно дали Бензема ќе постигне гол или не, неговото значење за нашата игра во секој случај е огромно. Да не заборавиме, ние триумфиравме на СП 1998 без ниту еден гол од стартниот напаѓач Стефан Гиварш, не гледам зошто истото не би било случај и овојпат Лорен Блан

31

- Французите забележале пет победи и едно реми на шесте официјални натпревари против „црвената фурија“. - Шпанија забележала 16 победи и едно реми на последните 17 официјални средби што ги одиграле актуелните европски и светски прваци. - Икер Касилјас примил само три гола на последните 13 натпревари на шпанскиот национален тим на европските и на светските шампионати. Шпанија последен пат примила два гола на меч на големите натпреварувања на СП 2006 кога загуби со 3-1 токму од Франција. - Французите постигнале само осум гола на последните дванаесет натпревари на големите натпреварувања.

АНГЛИЈА – ИТАЛИЈА Недела, 20.45

- Во последните 35 години англиската репрезентација само еднаш славела во дуелите со Италија. - Рој Хоџсон сè уште е без пораз како селектор на Англија, забележувајќи четири победи и едно реми на петте дуели како кормилар на гордиот Албион. - Голот на Вејн Руни против Украина беше прв на англискиот голгетер на големите натпреварувања по погодокот против Хрватска во дуелот на ЕП 2004 што Англичаните го добија со 4-2. - Италија е без пораз на своите последни 13 официјални натпревари, на кои „аѕурите“ примиле само четири погодоци.

29

Бројот на постигнати погодоци на Вејн Руни во дресот на англиската репрезентација, со што овој фудбалер е осми најдобар стрелец во историјата на гордиот Албион. На Руни му е потребен само еден погодок за да се израмни со Том Фини, Нет Лофтхаус и со Алан Ширер, кои се наоѓаат на делба од петтата до седмата позиција на оваа листа.

готвен да ја урне селекцијата на Англија стручниот штаб и ги предупредив од опасноста што ќе доаѓа од него - истакна Милнер. Јасно е дека двете селекции поголемо

внимание по светуваат на сопствениот отколку на противничкиот гол, па токму затоа поголемиот дел од прогнозите се дека

на овој меч ќе се играат дополнителни 30 минути, а победникот, најверојатно, ќе биде решен со пенал-рулет. Токму поради тоа, двајцата селектори во последните неколку дена им на ложија на своите фудбалери да поминат дополнителни петнае сетина минути по секој тренинг вежбајќи удари од белата точка. Од таборот на италијанскиот национален тим доаѓаат најави дека селекторот Прандели ќе ја смени вообичаената тактика, па по повредата на Кијелини ќе се врати на одбранбена линија со четири играчи наме сто со три како што играа Италијанците на првите три средби од шампионатот. Балотели сигурно ќе добие шанса од првата минута, а единствената дилема на Прандели е да ли Касано или Ди Ната ле да му прават друштво на проблематичниот голгетер во навалната линија на „аѕурите“.


32

СПОРТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ПОРТУГАЛИЈА ПРВ ПОЛУФИНАЛИСТ НА ЕП 2012

Чех: Роналдо покажа дека е најдобар Тој е еден од двајцата најдобри во светот на фудбалот и тоа го покажа со својата мајсторија, изјави Петр Чех, голманот на Чешка

Н

ајдобрите играат најдобро кога е најпотребно. Кристијано Роналдо, дефинитивно, е еден од најдобрите фудбалери во светот, а тоа го докажа и со својата одлична игра против Чешка, по стигнувајќи го единствениот гол за Португалците (0-1), за пласман во полуфиналето на Европското првенство. Во 79. минута Роналдо со фантастичен удар со глава го надмудри Петр Чех, што беше доволно за голем триумф на Португалија во четвртфиналниот двобој против Че сите. Кристијано Роналдо е еден од двајцата

најдобри фудбалери во светот на фудбалот и тоа го покажа со својата мајсторија. По стигна погодок што не се бранеше, на него едно ставно не може да му се парира. Ние добро се држевме, но индивидуалните квалитети на Роналдо го одлучија натпреварот. Португалија е среќна што го има во својата селекција - изјави Петр Чех не штедејќи комплименти за Кристијано Роналдо. Португалците се воодушевени по триумфот, сега веќе размислуваат и за освојување на трофејот. Бевме фантастични, особено Кристија-

но Роналдо. Тој покажа дека е вистински лидер на оваа генерација и дека критиките упатени кон него на почетокот од шампионатот беа неосновани. Знаете, величината на најдобрите е да го решат натпреварот. Роналдо ја има токму таа карактеристика. Сега веќе ништо не е невозможно и веруваме дека можеме да го освоиме пехарот истакна Мутињо. Во полуфина лето, Португа лија го очекува подобриот од дуелот меѓу актуелниот европски и светски првак Шпанија и селекцијата на Франција. Пепе смета дека не е

Холанѓаните го бараат кртот од соблекувалната Холандија е едно од најголемите разочарувања на ЕП. „Ла лињата“ ги загубија сите три натпревари на шампиона-

тот. Ова им е убедливо најлош настап на големите натпреварувања. Јавно ста вината за слабите

ре зултати ја бара кај селекторот Берт ван Марвијк. Но, првата ѕвезда во тимот Весли Снајдер потенцира дека Холандија има многу по сериозни проблеми. - Селекторот Берт ван Марвијк не е виновен за неуспехот на Холандија на ЕП. Имавме предавник во тимот и затоа поминавме толку лошо. Некој од играчите срамно ја откриваше тактиката на медиумите. Холандија има многу по сериозни проблеми од распнувањето на селекторот. Пред почетокот на ква лификациите за СП 2014 мора да го пронајдеме кртот истакна Снајдер. Не е тајна дека одно сите во соблекувалната на Холандија не беа најдобри, а по изјавата на Снајдер сигурно ќе станат уште полоши.

- Селекторот во овие четири години со Холандија направи извонредна работа. Игравме одлично во ква лификациите. Проблемот не е во него, туку некаде на друго ме сто и мораме да се соочиме со тоа, а не да затвораме очи – додава холандскиот репрезентативец. Сепак, холандската јавност не е баш убедена во оваа приказна што ја пласира Весли Снајдер. Тврдењата одат во насока дека селекторот Ван Марвијк во тие четири години тактички ништо нема сменето и дека токму затоа Холандија била прочитана од противниците. - Се надевам дека Ван Марвијк ќе остане селектор. Едно лошо натпреварување нема да го смени моето мислење за него - вели Снајдер.


СПОРТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

33

Милан Барош се збогува од националниот тим

важно кој ќе биде следниот ривал затоа што полуфиналето е последна пречка за неговата репрезентација пред големото финале. Шпанија или Франција?! Не знам што да кажам и мислам дека сеедно е со кого ќе играме во полуфиналето. Се работи за фантастични репре зентации, ќе биде неверојатно тешко, но тоа е полуфина ле. Еден натпревар пред големиот финален меч. По сакуваме да бидеме дел од големото финале и ќе сториме сè за да го оствариме сонот на сите Португалци. Сега дефинитивно го напаѓаме пехарот – вели Пепе.

Напаѓачот Милан Барош објави дека се простува од репрезентацијата на Чешка. Поразот од Португалија во четврт-финалето на ЕП 2012 беше неговиот последен натпревар во националниот тим. Не по стигна ниту еден погодок на овој шампионат, но тој де финитивно е еден од најдобрите напаѓачи што воопшто ги имала Чешка. - Време е местото да им го отстапам на помладите. Беше чест да се настапува за репре зентацијата на својата земја - изјави кусо Барош. Тој има одиграно 93 натпревари за чешката фудбалска репрезентација и по стигна 41 погодок. По завршувањето на мечот со Португалија, Барош својата одлука им ја соопштил и на соиграчите во соблекувалната. - Не можам да ви ја опишам атмосферата. Вед-

наш по поразот, Барош им соопшти на соиграчите во соблекувалната дека се повлекува, а сите станаа и му аплаудираа. Аплаузот, верувале или не, траеше цели пет минути – истакна портпаролот на Чешката фудбалска федерација. Покрај Милан Барош, можно е од националната селекција на Чешка да се збогува и Томаш Ро сицки.

Тој поради повреда не се појави на теренот на мечот со Португалија, а сè уште ја нема доне сено конечната одлука. Сепак, и тој е веќе ветеран во националниот тим, а повредите веќе подолг време го измачуваат. Најверојатно и Ро сицки ќе се повлече од репрезентацијата, но останува мала дилема сè додека не го потврди тоа и официјално.

ПО ПОРАЗОТ ОД ШВЕДСКА, А ПРЕД ЧЕТВРТФИНАЛЕТО

Французите се миреа со „плејстејшн“ Поразот од Шведска, иако не влијаеше на пласманот, внесе нервоза во репрезентацијата на Франција и ги исфрли од ритам „триколорите“. Но, Французите тоа го решиле на многу оригинален начин. Направиле турнир во „плејстејшн“ и се смириле. - Тензиите се нормални по ваков пораз.

Тоа ви е како да сте во брак. Ако ги туркате проблемите под тепих, порано или подоцна некој ќе експлодира - изјави Алан Богосјан, помошникот на францускиот селектор Лорен Блан. Тој призна дека имало жестока расправија меѓу селекторот Блан и Хатем Бен Арфа по

поразот од Шведска, со кој Французите ја прекинаа серијата од 23 натпревари без пораз. Тоа им беше втор пораз откако Блан е на кормилото. - Дебаклот на мечот со Шведска нè шокираше. Бевме фрустрирани, но наместо да удираме со рацете во ѕид, играчите и селекторот сите несогласувања ги решија со разговор. Таа вечер одигравме турнир во „плејстејшн“ и сè се смири – објасни Богосјан. Тој беше во стручниот штаб на француската репрезентација и на СП 2010 во Јужна Африка. Тогаш по фијаското на СП, Николас Анелка беше исфрлен од репрезентацијата поради приговор кон селекторот Рајмонд Доменех. На ЕП, Французите против Шпанија ќе се обидат да стигнат до полуфиналето, прво во последните 12 години. - Подобро е што сите проблеми ги решивме веднаш. Да не беше така, којзнае што можеше да ни се случи против „црвената фурија“ - тврди Богосјан.


34

СПОРТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ВТОРА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА ВО КЛУПСКАТА ИСТОРИЈА

Мајами се врати на тронот на НБА М

ајами хит повторно е шампион на НБА-лигата откако кошаркарите на оваа екипа ја совладаа Оклахома сити тандер со 121106 и славеа со 4-1 во финалната серија. Со тоа, „жешките“ стигнаа до втората шампионска титула во клупската историја откако првата ја освоија во 2006 година, предводени од Двејн Вејд и од Шекил О’Нил. Овојпат улогата на лидер на со ставот на Мајами ја имаше Леброн Џејмс, кој уште еднаш одговори на предизвикот и го предводеше својот тим до четврти триумф во низа над Оклахома сити. Џејмс не беше изненаден од смената на тактиката на Оклахома кога станува збор за одбраната против него. Наме сто Кевин Дурент, улогата на директен чувар на Леброн овојпат му припадна на Харден, кој многу че сто добиваше помош од останатите го стински кошаркари кои го удвојуваа најдобриот играч на Мајами. Сепак, Џејмс одлично се справи со целата ситуација успевајќи да по стигне 26 по ени, но и да ги

„Жешките“ славеа со 4-1 во финалната серија со Оклахома сити тандер и повторно се закитија со големиот трофеј откако тоа првпат го сторија во 2006 година

разигра сопствените соиграчи кои одлично ги казнуваа удвојувањата на го стите. Пре суден за убедливиот триумф на Мајами беше извонредниот шут од далечина, ако се знае дека домаќините погодија 14 тројки, со што го израмнија НБА-рекордот кога станува збор за финалните натпревари. Особено импре сивен беше Мајк Милер, кој ре ализираше 23 по ени со седум погодени тројки од осум обиди, со кои беше најголемо изненадување за противничкиот тим. - Не се сеќавам некогаш да сум погодил толку многу шутеви на еден толку значаен меч за својот тим. Влегов во ритам и настојував да го искористам про сторот што ми се создаваше со константното удвојување на Леброн Џејмс. Ова беше фрустрирачка сезона за мене поради че стите повреди, но

овој меч придоне се да ги заборавам сите проблеми – истакна Милер. Крис Бош реализираше 24 поени во големиот триумф за својата прва титула, додека Двејн Вејд го заврши натпреварот со 20 поени. - Ова е она за што работевме цела година. Горд сум на кошаркарите што одиграа најдобро кога тоа беше најпотребно, и против Индијана, и против Бо стон, и сега против Оклахома сити. Покажавме дека имаме шампионски карактер и мислам дека овој успех е со сема заслужен – истакна тренерот на Мајами, Ерик Сполстра, кој на најдобар можен начин ги замолкна критичарите кои долго време „анализираа“ дека тој не е вистинскиот човек за стратег на „жешките“.


СПОРТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

Повеќе среќа идната година за Дурент Кевин Дурент се најде многу близу до остварувањето на сонот наречен шампионски прстен, но предводникот на составот на Оклахома сити тандер падна на последната пречка. Иако го доби првиот дуел со Леброн Џејмс, четирите порази во низа придонесоа Дурент со наведната глава да го напушти теренот во Мајами, свесен дека ќе мора да чека уште најмалку една година за нова шанса да се закити со толку посакуваниот трофеј. - Ова е болно, навистина болно. Сите сме како едно семејство во тимот и верувавме дека можеме да се вратиме во финалната серија и да стигнеме до трофејот. Не сакавме да бидеме само учесници во финалето, сакавме да бидеме победници, но, за жал, таа желба не ни се исполни. Ќе ни треба време за да се опоравиме од овој неуспех во финалната серија, но верувам дека во следната сезона ќе влеземе уште помотивирани за да направиме чекор напред во однос на оваа година – изјави Дурент, кој беше најдобар стрелец во НБА-лигата во регуларниот дел од оваа сезона. Дурент во просек постигнуваше по 30,6 поени во петте натпревари од ова големо фи-

нале, но одличните игри и елиминациите на Далас, ЛА лејкерс и на Сан Антонио немаше сили да го предводи својот тим и во последниот чекор кон врвот на НБА-лигата. - Сега најпрвин ќе треба да се одморам бидејќи се чувствувам целосно исцрпен, и ментално и физички. Треба да ги наполнам батериите бидејќи ова беше навистина напорна сезона во која што дадовме сè од себе за да им донесеме радост на нашите верни навивачи. Имавме многу среќни моменти заедно, но, за жал, паднавме пред последната пречка - истакна најдобриот кошаркар на Оклахома сити тандер.

35

ГОЛЕМАТА ЅВЕЗДА СТИГНА ДО ПОСАКУВАНИОТ ТРОФЕЈ

Кралот Џејмс, конечно, крунисан

О

својувањето на шампионската титула од Мајами хит воедно значи и крунисување на Леброн Џејмс во нов шампион на НБА-лигата. Најдоминантниот кошаркар во НБА-лигата со години важеше за еден од најголемите губитници кога стануваше збор за најзначајните натпревари на своите тимови, но Џејмс со извонредни игри во ова финале се погрижи тој епитет на губитник да биде избришан. Впрочем, тој со сема заслужено се закити со наградата за најкорисен кошаркар во оваа финална серија откако беше незапирлив и во овој петти натпревар со ре а лизирани 26 по ени, 13 асистенции и 11 скока. Поучен од грешките од ланското финале против Далас маверикс, Џејмс овојпат се реши многу поче сто да ги проигрува своите соиграчи и таквиот пристап вроди со плод, па Кра лот Леброн, конечно, беше крунисан и како шампион на НБА-лигата. - Сè уште не можам да поверувам, ова ми е најсреќен ден во животот. Засекогаш ќе го паметам овој меч, што сите го одигравме фантастично, како што впрочем игравме и во поголемиот дел од оваа се зона. Цело време тренираш, играш ко-

шарка, со надеж дека еден ден ќе станеш првак на НБА, мене дене ска тој сон ми се исполни и не можам да опишам колку сум среќен. Кога си заминав од Кливленд, многумина се сомневаа во мојот избор да се пре селам во Мајами, но оваа титула е најдобра потврда дека не сум згрешил – изјави Леброн Џејмс. Суперѕвездата на Мајами има причина за задоволство поради своите извонредни настапи во текот на целата сезона, откако на признанието МВП на регуларниот дел од се зоната,

сега ја додаде и наградата за МВП на финалната серија. Со тоа, тој ги избриша негативните спомени од загубените финалиња во дре сот на Кливленд (2007) и Мајами (2011 година). - Време беше конечно овој трофеј да заврши во моите раце. Бев многу близу во два наврати и не сакав да ја пропуштам и третата шанса што ми се укажа. Одиграв најдобро што знаев, но имав голема помош и од соиграчите, кои беа навистина одлични во текот на целиот плејоф – истакна Џејмс.


36

СПОРТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

НА ГРАДСКАТА ПАТЕКА ВО ВАЛ

Хамилт највис

П

о атра ктив ната тр ка во Ка на да, октан ски от цир кус по втор но се вра ќа во Евро па. Ви кен дов на уличната патека во Ва ленсија ќе се во зи тр ката за ГН на Евро па, ос ма по ред во ка лендарот на најнеизвесната се зона во Формула 1. Во до се гаш ни те седум тр ки има ше седум раз лич ни по бед ни ци. Утре ќе се знае да ли во Ва ленсија ќе биде прекината оваа невообичаена серија и ко неч но не кој од седум те по бед ни ци ќе ус пее по втор пат да се искачи на по бед ничкиот подиум. Најблиску до остварување на тоа, спо ред нај а ви те и

Возачот на Мекларен е убеден дека во Валенсија може да го повтори успехот од Монтреал и да стане прв возач со две победи во најнеизвесната сезона пер форман си те, е Лу ис Ха мил тон. Во зачот на Мек ла рен по беди на прет ход ната тр ка во Ка на да, што му бе ше че тврто искачување на подиумот се зонава, по трите трети ме ста во првите три трки. Хамилтон моментно е на водечката позиција во генералниот пласман и најави дека планира таму да остане и по настапот во Ва ленсија. - Во Ва ленсија доаѓам супермотивиран да по стигнам уште еден добар ре зултат и да се зацврстам на моменталната позиција. Сè уште сакам да победам на секоја трка. Оваа годи на има ме седум раз лич ни

победници во седум трки, јас и Фернандо Алонсо сме најконстантни во пласманите и собравме најмногу бодови на секоја трка, но шампионатот сè уште е многу изедначен - истакнува Хамилтон. Иако нема ниедна победа во до сегашните четири изданија на трката во Ва ленсија, Фернандо Алонсо и натаму останува домашен адут за утрешната трка. Шпанецот се зонава извлекува максимум од својот болид, а од Ферари има најави и дека направиле одредени измени што ќе го направи болидот многу побрз. - Ќе биде добро да ја задржиме конзи-

ПИВО ЗА МЕХАНИЧАРИТЕ НА МЕКЛАРЕН

Ако го скратат времето за промена на гумите под три секунди, механичарите на Мекларен како награда добиваат тура пиво. Оваа практика ја воведе спортскиот директор Сем Мајкл за да ги мотивира механичарите во питстопот да бидат попродуктивни. - Многу работа и енергија вложивме во нашите механичари. Сега функционираат како фудбалски тим. Им ветив тура пиво доколку промената на гумите ја спуштат под три секунди. Во текот на минатиот викенд во првиот пит-стоп успеавме, но возачите не одреагираа навреме бидејќи бевме за половина секунда побрзи вели директорот на Мекларен.


СПОРТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

37

ЕНСИЈА ВИКЕНДОВ ЌЕ СЕ ВОЗИ Ф1-ТРКАТА ЗА ГН НА ЕВРОПА

тон сака да остане око на подиумот стентно ста на прет стојните неколку трки. По себно по сакувам победа овде во Ва ленсија пред мојата домашна публика и ќе дадам сè од себе да го остварам тоа – вели Алонсо. Во кругот на трите главни фаворити за победа на утрешната трка е и седумкратни от шам пи он, Ми ха ел Шума хер. Иа ко се зонава го следат многу не среќи, искусниот германски возач е подготвен за еден голем ре зултат кој ќе му ја доне се 92. победа во тр ки те во Формула 1. Шума хер до сега нема победа во Ва ленсија, но има рекордни шест титули во трката за ГН на Европа по стигнати на другите патеки. - Фокусирани сме на прет стојната трка во Ва лен си ја и оче ку вам до бар ре зул тат. Си гу рен сум де ка кај си те во ти мот има силна мотивација бидејќи на претходната трка во Канада, работите не ни одеа како што се надевавме. Последниве дено-

ви ги за су кавме ра ка ви те и во Ва лен си ја дој довме оп ти ми стич ки рас положе ни нагласува Шумахер. Во до сегашните четири изданија на трката за ГН на Европа во Ва ленсија две победи има запи ша но Се ба сти јан Фе тел, а по еднаш славеа Рубенс Баричело и Фелипе Маса. За патеката во Ва ленсија во изминативе пет години откако е приклучена во ка лендарот на Ф1 има многу полемики. Во принцип тоа е здодевна трка со малку возбудувања и без многу про стор за пре стиг ну ва ње. Но, тра ката се во зи во атра ктивен амбиент на градска патека покрај море што ја привлекува публиката. - Овде не смеете да направите ни најма ла грешка. Во спротивно, за миг ќе завр ши те во ѕи дот - ве ли за тр ката во Ва лен си ја актуел ни от свет ски шам пи он Се ба сти јан Фе тел, кој ла ни сла ве ше на оваа патека пред Алонсо и Вебер.

По седумте извозени трки во генералниот пласман на возачи во водство е Луис Ха мил тон со 88 бода. Два бода помал ку има Фер нан до Алон со (86), а водеч кото трио го затво ра Се ба сти јан Фе тел со 85 бода.

ВАЛЕНСИЈА НИЗ БРОЈКИ

Иако се работи за патека поставена низ градски улици, во одредени делови од трката возачите постигнуваат брзина од 320 км/ч. Должината на патеката во Валенсија е 5.419 км, а на трката се возат 57 круга или вкупно 308,883 км. Најбрз круг (1:38,683) има постигнато Тимо Глок во 2009 година. Две победи во Валенсија досега има постигнато само Себастијан Фетел (2010, 2011). На трибините покрај патеката има место за 100.000 гледачи.


38

СПОРТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

КОНТРОЛНИ НАТПРЕВАРИ НА МАКЕДОНСКИТЕ КОШАРКАРИ

Американските студенти прв тест преку Атлантикот Денеска и утре македонската селекција ќе одигра средби со комбинирана универзитетска екипа од САД

М

акедонската кошаркарска репрезентација пристигна во Атланта, САД, каде што денеска и утре ќе ги одигра и двете контролни средби против комбинирана универзитетска екипа. Барем засега, недостапни се какви било информации за квалитетот на екипата што ќе им се спротивстави на најдобрите македонски кошаркари на првите тестови по долгиот пат преку Атлантикот, но за селекторот Марјан Лазовски и онака најважно е да ја темпира формата на нашиот национален тим. - Имавме одлични искуства од средбите што ги одигравме во Литванија, треба да продолжиме со напорна работа. Како што веќе реков, најважно за нас е добро да ја темпираме формата за да го до стигнеме врвот токму кога тоа ќе биде најпотребно, на предолимпискиот турнир во Венецуела што стартува на 2 јули – истакна селекторот Лазовски пред тргнувањето од Скопје.

Лестер Бо Мекејлеб, кој пред само неколку дена ја заврши напорната сезона во дресот на Монтепаски Сиена, ќе добие заслужен одмор и нема да настапи на овие два меча со комбинираната универзитетска екипа на кошаркари од САД. Според предвидената програма, македонските кошаркари следните денови ќе ги поминат во тренинг-камп во Атланта, каде што Лазовски ќе има можност да работи со сите свои кошаркари, откако костурот на репрезентацијата ја пропушти првата фаза од подготовките. Пред Венецуела, македонскиот национален тим ќе помине неколку дена и во Порторико, каде што избраниците на Лазовски на 27 и на 29 јули ќе се сретнат со оваа селекција, која, исто така, ќе биде дел од предолимпискиот турнир. Само за потсетување, најдобрите македонски кошаркари се наоѓаат во групата Д од овој турнир, каде што за противници во првата фаза ќе ги имаат Ангола и Нов Зеланд.

На квалификацискиот турнир за Олимписките игри ќе учествуваат дванаесет селекции, а пласман на ОИ во Лондон ќе обезбедат само најдобрите три репрезентации.

НОВИОТ СПОРТ ДОБИВА ПОПУЛАРНОСТ

Турнир во борење со рака во Скопје Борењето со рака заживува во Македонија и е спорт за кој од година во година има сè поголем интерес. Тоа го потврдува и сè поголемиот број пријавени учесници на за се га единс тве ни от тур нир во овој спорт во нашата земја што го организира Спорт ското здружение за борење со рака „Емка Тетово“. Турнирот ќе се одржи дене ска (17 ч.) во са лата „Борис Трајковски“ во Скопје. Покрај македонските борачи, на турнирот во Скопје ќе настапи и репре зентацијата на Србија. - По голе ми те ус пе си на прет ход ни те пет натпревари, планираме и оваа година турнирот да биде ква литетен и добро организиран. Од година во година во Македонија има сè повеќе натпреварувачи, но и сè повеќе гледачи доаѓаат да присуствуваат на натпреварите. Наша цел и задача е да

го популаризираме овој спорт и да го подигнеме на едно повисоко ниво – истакнува Дра ган Стој чевски, нај ус пе шен македонски борач со рака, кој е и еден од организаторите на турнирот. Нат пре ва ри те во бо ре ње со ра ка се спроведуваат во неколку категории, прва категорија до 80 килограми, втора категори ја од 80 до 100 ки ло гра ми и тре та над 100 килограми. Годинава првпат на турнирот ќе има натпревари во борба со лева рака во трите категории. За победниците во се ко ја кате го ри ја се обез беде ни па рич ни на гра ди, а по бед ни ци те од три те кате го рии на крај ќе се натпреваруваат во отворена категорија, која ќе го даде севкупниот победник на турнирот. За учество на турнирот учесниците уплаќаат котизација од 200 денари.


Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ГЕРМАНСКИОТ ТЕНИСКИ ВЕТЕРАН ПОВТОРНО Е ВО ФОРМА

Сара го враќа Хас во ритам Откако го совлада Роже Федерер во финалето во Хале, Хас не криеше дека најголема заслуга за неговото враќање во врвна форма има неговата сопруга Сара Фостер Томи Хас е подготвен да ги изненади фаворитите и да атакува на што повисок пласман на Вимблдон откако минатата недела приреди сензација успевајќи да триумфира на турнирот во Хале, во големото финале славејќи над „големиот“ Роже Федерер. Веднаш по таа голема победа, Хас не ја пропушти можноста да ја посочи својата сопруга Сара Фостер како главна „виновничка“ за неговото враќање во врвна форма. - Сара е таа што секогаш веруваше во мене, што ми даваше сила дури и кога размислував за завршување на кариерата. Затоа овој трофеј à го посветувам нејзе истакна 34-годишниот Германец. Хас е во брак со оваа американска убавица неколку години, а во 2010 година оваа двојка доби ќерка. Сара Фостер е актерка која имаше улоги во неколку филмови со Овен Вилсон, Чарли Шин и со Морган Фриман, а последната позначајна улога à е во филмот „Ергенска забава 2“.

СПОРТ

39


40

СПОРТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ЧЕТИРИ СОВЕТИ ОД ЛЕГЕНДАРНИОТ БОРИС БЕКЕР

Како да се победи на Вимблдон? Л

егендата на светскиот тенис, Борис Бекер, останува дел од историјата како најмлад освојувач на Вимблдон, на 17годишна возраст. Токму тоа му дава право на Германецот да ги советува денешните тениски ѕвезди што треба да се стори за да се триумфира на мечевите на тревната подлога, која важи за најнезгодна за игра. 1. Свиткајте ги колената Тоа е најважно од сè бидејќи движењето по трева е многу поразлично во однос на која било друга подлога. Теренот е многу мек, лизгав, а топчињата не отскокнуваат како на останатите подлоги. Затоа, сака ле или не, морате да бидете со свиткани колена цело време. Во првите неколку дена може дури и да имате воспаление на мускулите што се близу до колената, но не грижете се, тоа е нормално. Сепак, ова е Вимблдон. 2. Разберете го движењето на топчето Кога играте на трева, самото одбивање на топчето од подлогата е помеко, што значи дека неговото движење дополнител-

Легендарниот Германец ги советува денешните тенисери на што треба да се обрне особено внимание кога се игра на Вимблдон

но се забавува. Кога се игра на земја или на тврда подлога, некогаш дел од тактиката е да се игра директно во противникот и

да се чека негова грешка. На трева тактиката е со сема поинаква, мора да го натерате рива лот што повеќе да се движи, да трча по топчето бидејќи тоа многу че сто знае да от скокне незгодно. 3. Скратете ги поените и излегувајте на мрежа секогаш кога имате можност Скратете ги по ените, тоа е нешто што мора да се практикува на Вимблдон. Тоа најдобро се прави со излегување на мрежа. Не мора да играте одлични волеи за да излезете на мрежа, сè што треба да сторите е да го погодите полето бидејќи со тоа ја отежнувате ситуацијата на противникот, кој треба да трча, да се грижи да не се лизне и да го предвиди движењето на топчето. Многу тенисери играат исто на трева како и на земјена подлога, што е погрешно. Исто та-

ка, никако немојте да употребувате скратени топки на Вимблдон, тоа е како да извршите самоубиство. Топчето се движи премногу бавно по удирањето на подлогата и му овозможува на противникот да изле зе на мрежа, со што тој добива предност во текот на поенот. 4. Немојте да играте како да сте на тврда подлога Тревата на Вимблдон е нешто поразлична во однос на времето кога јас играв, но, сепак, не е тврда подлога. Топчињата се нешто потешки, со што играта станува нешто побавна. Сепак, непредвидливо ста на движењето на топчето и лизгавоста на подлогата веднаш ќе ве потсетат дека ова, сепак, е трева. Што побр зо ќе го сфатите тоа и ќе се адаптирате, толку се поголеми вашите шанси за добар резултат.


41

СПОРТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

СÈ Е ПОДГОТВЕНО ЗА ПОЧЕТОКОТ НА ВИМБЛДОН

Ѓоковиќ: Ќе покажам дека сум број 1 Т

рите порази во низа од Рафаел Надал ја немаат разнишано самодовербата кај Новак Ѓоковиќ, кој е цврсто решен токму на Вимблдон да покаже дека сè уште важи за најдобар свет ски тенисер. Претходните три неуспе си во дуелите со Шпанецот беа претрпени на земјена подлога, која со години важи за омилена на Надал, но јасно е дека Ѓоковиќ не смее да си дозволи грешка на Вимблдон - најпре стижниот тениски турнир на светот, каде што во ланското фина ле беше поуспешен токму од Рафаел Надал. - Ќе им покажам на сите дека сè уште сум број 1 во свет скиот тенис. Никој не сака да губи и јас не сум исклучок, но поразите од Надал не ми ја разнишаа самодовербата, туку ме натераа да работам уште понапорно и во добра форма да го дочекам Вимблдон. Сè уште го паметам до детаљ ланското фина ле со Рафа и решен сум да ја повторам играта и да стигнам до уште еден пехар на мојот омилен турнир - оптимист е Ѓоковиќ. Србинот е све сен и со фактот дека не смее да си дозволи да биде непријатно изненаден во раните фази од турнирот бидејќи тоа ќе значи негово симнување од врвот на листата на АТП. Математички гледано, Новак ќе остане на првото ме сто со самиот пласман во финалето од Вимблдон, но доколку биде елиминиран во полуфина лето или, пак, во некој од претходните мечеви, со тоа би му овозможил на Рафаел Надал, па дури и на треторангираниот Роже Федерер, со евентуално

Србинот ја брани круната освоена лани, свесен дека пораз во пораните фази од турнирот ќе значи и негов пад од првото место на листата на АТП закитување со трофејот во едно и повторно да се искачат на тронот на свет скиот тенис. - Све сен сум за тие варијанти, но не им обрнувам големо внимание. Јас сум актуелен шампион на Вимблдон и погледите ми се насочени кон одбрана на трофејот, воопшто не ни помислувам на рана елиминација – порачува Новак Ѓоковиќ. Интересно се очекува да биде и на женскиот турнир, каде што ривалките ќе се обидат да ја прекинат доминацијата на Марија Шарапова, која игра фантастичен тенис во последните неколку месеци. Ланската шампионка Петра Квитова овојпат се наоѓа далеку од посакуваната форма, па главна ривалка на Шарапова се очекува да à биде Викторија Азаренка, која неодамна беше симната од првото место на листата на ВТА и сигурно ќе настојува што по скоро да се врати на врвот на женскиот тенис. Во битката за трофејот никако не смее да се отпише ниту Серена Вилијамс, која учествуваше во три од последните четири финалиња на Вимблдон закитувајќи се со трофеите во 2009 и во 2010 година.

ПОСЛЕДНИ ПЕТ ФИНАЛИЊА

МАЖИ 2011 2010 2009 2008 2007 ЖЕНИ 2011 2010 2009 2008 2007

Ѓоковиќ – Надал Надал – Бердих Федерер – Родик Надал – Федерер Федерер – Надал

3-1 3-0 3-2 3-2 3-2

Квитова – Шарапова С. Вилијамс – Звонарева С. Вилијамс – В. Вилијамс В. Вилијамс – С. Вилијамс В. Вилијамс – Бартоли

2-0 2-0 2-0 2-0 2-0


42

СПОРТ

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ПОСЛЕДНИ ПОДГОТОВКИ ВО ГРАДОТ-ДОМАЌИН НА ОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ

Олимпискиот дух завладеа со Лондон

Ж

ителите на Лондон, како и целата светска спортска јавност, со нетрпение го очекуваат почетокот на Олимписките игри, чие свечено отворање е закажано за 27 јули. Како што се ближи почетокот на овој спортски спектакл, сè поочигледно е дека олимпискиот дух владее во британската метропола. Олимписките кругови се забележливи на голем број ме ста во градот, а од неодамна тие со огромни димензии се по ставени и на аеродромот Хитроу, како и на „Тауер бриџ“, една од најголемите туристички атракции во Лондон.

Низ реката Темза се по ставени неколку платформи на кои истo така има олимписки кругови, кои даваат импре сивна слика, особено во вечерните часови, а прекрасно изгледа и улицата „Риџент“, каде што се по ставени знамињата на сите учесници на најмасовното спортско натпреварување. Во Лондон се чувствува олимпискиот дух уште на повеќе од трие сет дена до почетокот на Игрите, а тоа чувство ќе биде сè по силно изразено во следниот период, кога во британската пре столнина ќе пристигнат и илјадниците спортисти што ќе бидат дел од овој огромен спектакл.


Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

Д-р на ветеринарна медицина Жарко Радовиќ Ветеринарна амбуланта „ПЕТ-ВЕТ“ - Скопје 02 3178 656 ; 070 793 598

ВЕТЕРИНА

43

Нега на забите

М

ногу че сто прашање на сопствениците е да ли забите на кучињата и на мачките треба да се мијат. Одговорот е, де финитивно, да. Но, кој им ги мие забите на дивите животни? Се разбира никој, но нивниот начин на исхрана (живо ме со, ко ски, тетиви) им овозможува поинтензивно чистење. Покрај тоа, животниот век е многу покус и штом животното стане неспо собно да лови и да се храни, макар тоа било и поради болка или испаѓање на забите, осудено е на смрт. Ние домашните миленици ги чуваме во многу подобри услови и сакаме да им овозможиме колку е можно поквалитетен и подолг живот. Кучињата и мачките се раѓаат без заби. На во зраст од околу шест недели се комплетира првото за ба ло. Тоа се млечните заби, кои ги има 28 на број, и знаат да бидат мно гу остри и непријатни за сопственикот. Промената на млечните со трајни заби се случува на возраст од три до шест ме сеци. Во тој период најче сто не забележливо испаѓаат млечните и растат нови трајни заби, кои треба да служат до крајот на животот. Кај кучињата се 42 на број, со можни варијации кај брахицефалните раси (булдог, боксер, мопс, пекине зер), а кај мачките 30. Во почетокот забите се бели и сјајни со цврсти розови гингиви. Од третата до петтата година на границата со забното ме со на забот почнува да се таложи забен

и кај мачките се користи специјална четкичка со помали димензии. Пастата треба да биде специјална ензимска, наменета за кучиња и мачки, која по е фикасно ги каменец. Најпрвин тоа от странува меките наслаги. се меки наслаги од храна и Препорачливо е да се мијат забите најод бактерии, кои потоа со тало- малку трипати неделно. Покрај тоа, по жење на калциум и на фо сфор од стојат голем број производи за механичко плунката го создаваат забниот каме- чистење на забите во форма на дентални нец. Во него се размножуваат голем број ко ски за џвакање, кои имаат ензимски добактерии кои предизвикуваат лош здив, датоци и делуваат и механички и хемивоспаление на гингивите и на слузница- ски. По стојат и специјално формулирани та на устата и, доколку навлезат во крвта, храни, кои ефикасно го спречуваат создаможат да предизвикаат и воспа ление на вањето на забниот каменец. Најпосле, доцрниот дроб, бубре зите и на срцето. На бар начин за механичко чистење е и сопствениците најче сто им пречи лоши- глодањето ко ски, но со напомена дека тоа от здив, но последиците за здравјето мо- треба да бидат поголеми и поцврсти ко жат да бидат многу по сериозни. ски кои кучето не може да ги изеде. Кај Понатаму, на веќе создадената рапава по- мачките, покрај четкањето на забите, превршина се таложи храна која прет ставу- вентивно се користи и специјално формува подлога за развивање на уште поголем лирана храна. број бактерии. Тие по степено го разјадуСимптомите на инфекција на гингиваат забното ме со, кое сè повеќе се пов- вите најче сто се лоша миризба од устата, лекува и го соголува забот. Овој процес отежнато земање на храната, засилено завршува со инфекција на коренот, раск- лигавење, крварење од гингивите итн. латување и со испаѓање на забите ако Доколку забниот каменец е веќе созпретходно не дојде до веќе споменатите даден, потребно е да се обратите кај вапо сериозни компликации. Кај поголеми- шиот ветеринар. Тој ќе ја утврди те раси кучиња, ваквите промени се мно- со стојбата на забите и на забното ме со и гу ретки, но кај ма лите раси се секогаш ќе спроведе адекватна терапија. Покрај присутни. Кај мачките најпредиспонира- специфичната антибиотска терапија и лони се персиските. калната орална антисепса, може да се Сега повторно се враќаме на миењето пре земе и механичко чистење на забниот заби. Тоа е една од мерките да го забави- каменец. Тоа се извршува под целосна ме создавањето на забниот каменец. За- ане сте зија и при тоа покрај от странувабите се мијат со четкичка, може и таква њето на забниот каменец и полирањето, што е наменета за луѓе, но поради голе- се врши и контрола на цврстината и евенмината, таа може да се користи само кај туално вадење на расклатените и инфиголемите раси кучиња. Кај помалите раси цирани заби.


44

РАЗОНОДА

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

11.15 Во светот на животните 11.30 Македонски народни приказни 12.00 Документарна програма 13.00 Вести 13.20 Тајната на нинџа – игран филм 15.00 Ако е . . .со Чом дебатна емисија

16.30 Талкачи - документарна програма 17.00 Дневник 1 17.30 ЕП во фудбал 2012 четвртфинале 19.30 Дневник 2 20.00 Еурофорија - отворено студио 20.45 ЕП во фудбал 2012 четвртфинале 22.30 Еурофорија - отворено

студио 23.00 Дневник 3 23.30 Опсесивна љубов – игран филм 01.00 ЕП во фудбал 2012 четвртфинале 02.45 Музичка програма 03.40 Ако е . . .со Чом дебатна емисија 05.15 Религија и уметност 05.45 Само за вас

Најава на програмата 07.05 Макпланет 07.45 Девици благороднички серија 09.30 5+ 12.00 Тоа сум јас 12.30 Градини 13.00 Засекогаш млади - музичка

емисија 13.35 Бакни ја невестата – игран филм 15.30 Вести 16.00 Шестиот ден 18.00 Енергија – документарна програма 18.30 Вести

19.00 Метео 19.05 Спорт 19.10 Аларм за Кобра 11 – играна серија 20.00 Роднини туѓинци – игран филм 21.40 Вести 22.10 Метео

22.15 Спорт 22.20 Незадолжително 23.00 Трагачи – игран филм 01.15 Игран филм 02.50 Градини 03.30 Вести 04.05 шестиот ден 06.30 Вести

АЛФА ТВ

06.45 Пустолов – играна серија 07.15 Пет и Стен – анимирана серија 07.30 Моите џебни миленичиња – цртана серија 08.10 Робин Худ – играна серија

09.00 Супер ѕвезда – топ листа 09.40 Ај ти замижи – емисија за деца 10.30 Моја свадба – емисија 12.00 Иван Мартчук украински документарец 12.40 Живот со стил – лајф

стајл шоу 13.10 Зајди, зајди талент – реално шоу 15.20 Градот – документарна програма 16.00 Лидери – интервју 16.50 К-15 – Лубриканти – хумористична емисија

08.00 Разделба – сериски филм 08.45 Разделба - продолжува 11.55 Метео 5 – временска прогноза 12.00 Јунска ноќ - турска серија 12.45 Јунска ноќ - турска серија 14.10 Опасна убавина - турска

серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Опасна убавина - турска серија 16.20 Величествениот – турска серија

17.00 Величествениот – турска серија 18.10 Метео 5 – временска прогноза 18.15 Вести 18.55 На турско кафе со... – забавна емисија 19.50 Зевзекманија

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

ТЕЛМА

07.00 Религија и уметност 07.35 Без рецепт 08.05 Образовна програма 09.00 Вести 09.10 Само за вас 10.35 Лексикомани образовна програма 10.45 Биберчиња бисерчиња - образовна програма

КАНАЛ 5

ТВ ПРОГРАМА

07.00 Журнал - утринска програма 08.50 Вести 09.00 Топ шоп 09.20 Кај Ана - кулинарско шоу 10.20 Под сенката на врбите играна серија 12.15 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.25 Временска прогноза 16.27 Бурни времиња - играна серија 19.00 Дневник 19.40 Временска прогноза 19.42 Еднооки 19.53 Под сенката на врбите - играна серија 07.00 Утеран - индиска новела 07.45 Утеран - индиска новела 08.30 Утеран - индиска новела 09.15 Утеран - индиска новела 10.00 Телешоп Бјорнер-Германија 10.10 Топ шоп 10.25 Скај шоп 10.45 Миленичиња во мојот џеб 11.00 Под липите - турска серија

20.30 Oчајни домаќинки – турска серија 22.20 Измамници – сериски филм 23.15 Метео 5 – временска прогноза 23.20 Вести 00.00 Џекес 2,5 – игран филм 20.00 Лото - извлекување 20.08 Под сенката на врбите - играна серија 21.45 Брачен судија реално шоу 23.15 Дневник 23.40 Временска прогноза 23.42 Врвот данте - игран филм 01.55 40 дена, 40 ноќи игран филм 03.30 Калциум кид - игран филм 04.55 Најталент - забавна емисија 05.45 Како беше текстот забавна емисија 06.20 Азиланти - забавна емисија 06.45 Програмата продолжува

Сител 01.55

40 дена, 40 ноќи игран филм

11.45 Под липите - турска серија 12.30 Миленичиња во мојот џеб 13.00 Околу оџакот - фолклорна емисија 14.00 Телешоп Бјорнер-Германија 14.10 Топ шоп 14.25 Скај шоп 14.45 Странски зет -турска серија 16.00 Вести

17.30 Вести 18.00 Пулс – дебатна емисија 19.00 Вести 19.30 Варлок – игран филм 22.00 Вести 22.40 Нокаут – Алфа концерт 00.20 Туѓа Америка– игран филм

16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.55 Во Центар - eмисија со Васко Ефтов 17.55 Запознајте не - емисија 18.25 Дали знаете? со Дритеро Аме 19.00 Вести 19.45 Американска серија

20.45 Мини серија 22.30 Во светот на правдата 23.00 Вести - на македонски јазик 23.20 Игран филм 01.15 Mини серија 02.45 Странски зет - турска серија 03.30 Странски зет - турска серија 04.15 Странски зет - турска серија 05.15 Странски зет - турска серија


ИНФОРМАТОР

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

ВРЕМЕПЛОВ та се откажа истата година под притисок на владата и парламентот, поради стапување во брак со Американката Волис Симпсон која зад себе веќе имаше два брака, во корист на помладиот брат Џорџ Шести. Потоа, до смртта во 1972 година живееше во странство, под титулата војводата од Виндзор. 1915 - Во Прилеп е роден Кузман Јосифовски-Питу, народен херој 1633 - Судот во Рим, составен од на Македонија. Бугарската полицрковни лица, го осуди Галилео ција го уби во Скопје, на 25 феГалилеј на доживотна робија, а вруари 1944 година. неговите дела ги забрани како 1947 - Во САД е усвоен Тафтопасни за христијанскиот свет. Во Хартлиевиот закон, со кој е огра1608 година го конструира првиот ничено правото на работниците телескоп, со кој дојде до нови соз- да организираат штрајкови, а синнанија за движењето на Земјата и дикатот е принуден да ги исклучи на другите планети. прокомунистичките раководители. 1668 - Во Неапол е роден Џовани На шефот на државата му е дадеБатиста Вико, италијански филоно прво на 80 дена да ги суспензоф. Се смета за основач на фидира сите штрајкувачки акции кои лозофијата на историјата како се оценети како опасни за национаучна дисциплина и на психологијата на културата. Умре во Неа- налната безбедност. 1980 - Управувајќи авион, загина пол, на 21 јануари 1744 година. Сан џај Ганди, син на шефицата 1870 - Во селото Козица, е роден на ин диската влада Индира ГанЈордан Силјанов Пиперката, еден ди, за кого се веруваше дека ќе ја од најхрабрите и најпопуларните револуционери и војводи од време- наследи во врвот на индиската то на Илинденската епопеја, учес- политичка сцена. ник на Смилевскиот конгрес во мај 1985 - Во авионот „боинг 747“ на 1903 година и непосреден учесник компанијата „Ер Индија“, на линиво славното Илинденско востание. јата Торонто - Бомбај, над АтланНа 1 август 1903 година, во Церско скиот Океан експлодира бомба Поле, Демирхисарско, падна во за- што ја подметнаа терористи Сики, усмртувајќи ги сите 329 патниседа на турската војска, и тука, откако е ранет, последниот куршум ци и членови на екипажот. 1995 - Во Ла Џола, во САД, умре го испука во себе и не се предаде Џонас Салк, американски микрожив во рацете на непријателот. биолог, кој во 50-те години на 20 1894 - Роден е англискиот крал Едвард Осми, кој на престолот за- век ја откри вакцината против стана во 1936 година, но од круна- детската парализа. Роден е во

ХОРОСКОП

21.03 19.04

20.04 20.05

21.05 20.06

21.06 22.07

Овен - Избегнувајте ги сите непотребни обврски што ве вознемируваат или психички ве истоштуваат. Совет: топлото време лошо влијае на вашето здравје, седете во климатизирани простории. Бик - Имајте доверба во луѓето со кои соработувате зашто иако не покажуваат, тие ви веруваат и ве поддржуваат. Совет: се чувствувате многу истоштено, искористете го викендот за одмор. Близнаци - Пред да почнете некоја работа, сакате да имате целосна слика какви услови ви се на располагање, но додека вие се занимавате со деталите, други ви ја преземаат работата. Совет: повеќе течности. Рак - За да оставите добар впечаток пред шефот, треба малку да се потрудите и да бидете поефикасни. Унапредувањето ви виси на конец. Совет: посветете внимание на соновите.

23.07 22.08

23.08 21.09

22.09 23.10

24.10 21.11

1914 година. 1995 - Во Скопје, во издание на ПНИД „СТЕП“ излезе првиот број на неделниот весник „Фокус“. 1996 - Умре грчкиот државник и економски стручњак Андреас Папандреу, првиот социјалистички шеф на влада во Грција. Беше претседател на влада од 1981 до 1989 и од 1993 до јануари 1996 година, кога заради болест се повлече од функцијата. 1998 - Умре американската филмска актерка од ирско потекло Морин О’Саливен, најпозната по улогите како партнерка на Џони Вајсмилер во серијата филмови за Тарзан. 1999 - Во Скопје, во издание на ДОО „Мост“ излезе првиот број на дневниот весник „Утрински весник“. 2001 - Во близина на гробиштата меѓу селата Брњарци и Арачиново, Скопско, од нападите на албанските терористи животот го загубија тројца припадници на МВР на Република Македонија. 2001 - Двата борбени авиона „сухој 25“ на македонската воена ескадрила, управувани од пилоти на АРМ, ги извршија првите извидувачки дејства над македонското небо. 2005 - Пратениците во Парламентарното собрание на Советот на Европа во Стразбур ја усвоија Резолуцијата за укинување на ограничувањето на правото на глас, со која земјите-членки на Советот на Европа треба да им овозможат на граѓаните што живеат во странство да гласаат на националните избори.

Лав - Упорно се обидувате да ги игнорирате додворувањата од еден бик, но само вие си знаете дека тоа многу ви годи. Совет: јадете здрава храна и пијте повеќе течности. Девица - Поминувате низ една многу лоша фаза, треба херојски да издржите доде ка дој дат подо бри де но ви. Со вет: не сомневајте се во однесувањето на партнерот. Вага - Настаните на работа ги потврдуваат вашите сомнежи и очекувања. Љубовниот живот ви е многу добар, продолжете со исто темпо. Совет: почнете со диета. Скор пи ја - Секогаш постојат два начина да се стигне до целта. Зошто вие секогаш го избирате потешкиот? Бидете практични. Совет: одете на пијалок со пријателите.

22.11 21.12

22.12 19.01

20.01 18.02

19.02 20.03

45

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Денеска е Св. свештеномаченик Тимотеј Во четвртиот век свети Тимотеј беше епископ на градот Пруса (во денешна Турција). Имаше достигнато таква внатрешна чистота, што Бог му даде дар на чудотворство за помош на сите што беа болни или се наоѓаа во некоја неволја. Епископот на Пруса беше затворен за време на повампирувањето на паганството во Рим за владеењето на император Јулијан (361-363), кого црквата го нарече Отстапник. Имено, овој беше христијански воспитаник, па дури покажуваше и наклонетост кон монаштвото, но кога дојде на престолот, не само што заборави на сè, туку и се натпреваруваше со претходните гонители на христијанството. А кога го затвори Тимотеј, многу христијани доаѓаа во затворот да се поучат од мудроста на овој епископ. Кога слушна за тоа, Јулијан нареди да го погубат, што и се случи во 362 година. Свети Тимотеј, за сведоштво пред светот, и по својата смрт продолжи да чудотвори преку своите мошти.

КАТОЛИЧКИ КАЛЕНДАР Денеска е Св.Јосип Кафасо Бил роден во 1811 година, во Пиемонте, Италија. Како свештеник бил исповедник на свети Иван Боско, кој за него рекол „Нему му должам сè. Тој ми беше советник и помошник“. Свети Јосип умрел во 1860 година. Стрелец - Вашите идеи секогаш предизвикуваат дебата кај колегите, некои ви се воодушевуваат, но некои ви завидуваат. Внимавајте што зборувате. Совет: посветете му внимание на партнерот. Јарец - Негативните настани на работа многу ве вознемируваат и иако сакате да ги сокриете емоциите, тоа не ви успева. Совет: не одбивајте ги понудите за дружење, бидете поактивни. Водолија - Постојано се обидувате да се доближите до срцето на една вага, па бидете малку похрабри во искажувањето на емоциите. Совет: избегнувајте ги стресните ситуации. Риби - Нема потреба да се експонирате пред колегите, не продлабочувајте го јазот кој и така е многу голем. Совет: партнерот се обидува да ве разбере, но вие веќе ја преминавте црвената линија.


46

РАЗОНОДА

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

Почеток: 11.00, 13.00 и 15.00 часот „Што да очекувате кога очекувате“ Режија: Кирк Џонс Жанр: комедија, романса Почеток: 17.15, 19.30 и 22.00 часот

КИНО „МИЛЕНИУМ“ „Мапети“ Жанр: анимација, комедија, авантура Режија: Џејмс Бобин Почеток: 15.00 часот

„Парада“ Жанр: комедија, фантазија, романса Режија: Срѓан Драгојевиќ Почеток: 19.30 часот „Бесмртници“

Сала 2: „Првиот одмаздник: Капетан Америка“ Жанр: акција, авантура, научна фантастика, спектакл

„Луѓе во црно“ Жанр: акција, комедија, фантазија Режија: Бери Соненфилд Почеток: 15.00 часот

Жанр: акција, драма, фантазија Режија: Тарсем Синг Почеток: 22.00 часот

Почеток: 10.30 и 13.00 часот „Огледалце, огледалце“ Жанр: авантура, комедија, драма Режија: Тарсем Синг Почеток: 15.15 и 17.15 часот

КИНО „РАМСТОР“ „Кунгфу-панда 2“ Режија: Џенифер Јух Автор: Џонатан Аибел, Глен Бегрер

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА „Традиционални предмети од метал“ „1+ 1 Живот и љубов низ македонската историја“ MUNICIPiVM STOBENSIVM – Римска монетарница во Стоби МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ „Black & white Serbia“ - Жељка Момиров, Љубомир Вучиниќ и Владимир Ристивиевиќ „Орнаменти“ - Атанас Атанасоски

„Одмаздници“ Жанр: акција, авантура, фантазија Режија: Јос Видон Почеток: 17.30 часот „Прометеј“ Жанр: акција, хорор, научна фантастика Режија: Ридли Скот Почеток: 20.00 и 22.30 часот

Отворен од вторник до недела од 10.00 до 18.00

ИЗЛОЖБИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ, МУЗЕЈ НА ВМРО И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ ОД КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ

КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Изложба на Владимир Симеонов МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ Постојана поставка НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА: Даут-пашин амам, Чифте-амам и Мала станица Постојана поставка Објектите на Националната галерија работат од 10.00 до 18.00

ЗРНЦА НА МУДРОСТА Премногу луѓе трошат пари што не се нивни за да купат работи што не им се потребни за да ги воодушеват луѓето што не ги сакаат! Вил Роџерс Најголемата доблест на човекот не е во

l

30

l

Тетово l

Гостивар

Куманово

Мудроста не е мудрост ако се учи само од книга! Хорациј

Не е тешко да се заљубиш, тешко е да го кажеш тоа! Алфред де Мусет

33 33

l Делчево

l Штип

33

Велес l

l Радовиш

32

l Кичево

l Неготино

32

l Кавадарци

29

30

30 l Охрид

35

l Кочани

33

l Дебар

l Струга

Во текот на денот ќе дува слаб ветер од северозападен правец, кој ќе се движи со брзина од 2 километри на час.

31

l

35

29

29

Најтешка борба е да се бориш против себе, а најубава победа е да се победиш себеси! Логау

Крива Паланка

35

Скопје l

29

тоа да не падне, туку кога ќе падне, да може да стане! Ерика Јонг

l Прилеп

35

l Струмица

34 l Гевгелија

Денеска времето ќе биде топло и стабилно. Во Скопје минималната температура ќе биде 15 Целзиусови степени, а максималната 35 степени. Влажноста на воздухот ќе биде 37 проценти, а видливоста ќе биде до 10 километри. Индексот на УВ-зраците ќе биде 9.

Битола

30

l Ресен

l

31 12 НЕДЕЛА 34

10 ПОНЕДЕЛНИК 35

9 ВТОРНИК 35

29

Барселона

32

Букурешт

30

Будимпешта

25

Загреб

30

Софија

36

Атина

29

Приштина

27

Сараево

28

Белград


Рецепт на денот

" SAGITTARIUS #

ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ: l 550 г брашно l 200 мл јогурт l 100 мл вода l 50 мл маслиново масло l 60 г путер l 1 јајце l 200 г маслинки l половина квасец l 1 лажичка шеќер l 1 лажичка сол l 150 г моцарела l сусам

POLITI^AROT KENIJATA

É

P

GR^KI POLUOSTROV FRANCUSKI ARTIST @AN

É

D

PRIPADNICI NA DINARSKA RASA @EN. IME

ITALIJANSKO MA[KO IME HEMISKI ELEMENT

Ê

I

É

D

DATUMI FUDBALSKI STADION VO BARSELONA

SILNA BUKA, TATNE@

AMERIKANSKA ARTISTKA DOSELENIK

Ä

Потковици

47

РАЗОНОДА

Сабота-недела, 23-24 јуни, 2012 година

K

ODLAGAWE NA ROK NA PLA]AWE ISCRPNA PISMENA IZRABOTKA (MN.)

KAJAK, ^AMEC

Ä

RA^KA OD VIOLINA TEMNICA AMERIKANSKA ARTISTKA LINA EDINSTVEN

IZBOR NA AVTORSKI DELA VID PI[TOL VID DRVO TRGOVEC SO PRODUKTI NA MALO

^

"REPUBLIKA MAKEDONIJA# PEPELAV SMETKA (MN.) AMERIKANSKI LOVEC NA KRZNA

NA[ ARTIST FIRDAUZ

Æ

VE[TA IZMAMA BORALI[TE

P

GRAD VO ITALIJA KALIUM

ISLEDUVAWE

SIMENS VID INSEKT

REVOLUC. NIKOLA VOSPAL. NA NOSNA SLUZNICA

PERE TO[EV URED, KANCELARIJA NO]EN LOKAL TO[E PROESKI

ROMAN OD LAJO[ ZILAHI

"^ITAWE# TU\I MISLI

Во млаката вода се растопуваат квасецот и лажичката шеќер. Кога ќе стаса, се додава брашното, јајцето, јогуртот и солта. Се замесува тесто, кое се остава да отстои еден час. Потоа тестото се дели на два дела, а од секој дел се прават по пет топчиња. Од секое топче се расукува кора и на повеќе ме ста се сечат линии со остар нож. Кората се премачкува со путер, па се ставаат сечканите маслинки и моцарелата. Кората се витка во кифли, во облик на потковица. Одозгора се мачкаат со јајце и со сусам. Се редат на плех со хартија и се печат на умерена температура.

DOLNIOT DEL OD VRATATA ISTOK

MUSLIMANSKO @ENSKO IME VID MORSKI POL@AVI

4

8 2 6 2 5 4 2 1 8 6 3 9 2 4 8

STARA MERKA ZA TE@INA

3 6 1 5 4 7 5 3 4 2 5 6 2 8 7 1 4

8

9 1 4 5 2 7 2 1 4 4 7 6 5 9

4 2

4 8

7

8 3 9 2 5 8 9 3 5 3

RE[ENIJA - SKANDINAVKA: XESIKA LANG, KOLONIZATOR, MORATORIUM, OPERATI, KE, OLIN, OMA@, ^UN, DAB, RM, NEBI, ESAPI, PIZA, TRIK, S, K, KAREV, PT, ARARAT, BAR, TELEPATIJA, EMINE, PRAG, NANARI, OKA,; SUDOKU: 1) 435 961 782, 978 243 615, 621 578 349; 542 139 867, 817 625 493, 369 784 251; 793 416 528, 254 897 136, 186 352 974; 2) 836 594 127, 729 186 345, 145 237 986; 358 769 214, 217 458 639, 964 312 758; 473 625 891, 961 843 572, 582 971 463

ПРИГОТВУВАЊЕ:


ВИЦОТЕКА

Во сообраќајна несреќа погинале актерка, манекенка и проститутка и дошле кај свети Петар на судење. Прва влегла актерката и свети Петар à вели: - Што работеше ти? - Најчесто се пресоблекував и глумев! - Значи се соблекуваше, оди во пеколот! Потоа доаѓа манекенката. - Што работеше ти? - Па, најчесто се соблекував, облекував и одев горе-доле по пистата!

- И ти си се соблекувала, оди во пеколот. На крај доаѓа проститутката. - Јас најчесто спиев по цел ден, а навечер се спремав и одев од бандера до бандера! - Фала ти Господе, па ти си била електричарка! * * * Зошто на стадионите навивачите веќе не прават бранови? Бидејќи две русокоси девојки се удавиле!

ТИКЕТ СЕК Ј Шпанија Франција Гангвон Сувон

2

1

Коефициент 9,7

Брест Неман Нафтан Гомел

0-2 2

Den 23 Juni  

Dneven Vesnik Den

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you