Page 1

vo ovoj broj prilog

ДЕН ЗА РАЗОНОДА Чекор поблиску до европа

www.den.mk

Задачите за ЕУ повисоки од дијалогот 16 o Петок, 16 март 2012, Година 1, број 3

4-5

цена

поскапувањето на горивата ќе ја откаЧи инфлаторната спирала

Цените се вивнаа

Болните 2-3 ги возат на мускули Нема возила за клиниките

В Е С тИ

ВЕСтИ

8-9

Петрески и сдсм во две кајчиња 6 Локалните избори ги скараа старите пријатели


2

вести

Петок, 16 март 2012 година

ТЕНДЕРОТ ЗА80НОВИ САНИТЕТСКИ ВОЗИЛА ЌЕГИОДМИНЕ

КОМЕНТАР

ГоранПЕТРЕСКИ

Половен автобус наместо брз воз! Дијалогот соЕУсе случува во вистинско време ако се мери според растечкиот евроскептицизам и ако се смета за дополнителен поттик за фокусирање на приоритетите.Тргнуваме со половен автобус кога веќе не можеме да се качиме на брзиот европски воз. Патувањето ќе биде подолго и понеудобно,ама барем ќе се поместиме од мртвата точка во која стоиме веќе петгодини.Со ова се исцрпува успешната македонско-европска приказна. Дури се нишаме по патот полн со дупкии гледаме како нè престигнуваат соседите, за кои бевме уверени дека имаат послаби мотори од нашиот, горчи вкусот на сознанието дека по две децении самостојност Македонија сè уште има проблем со владеењето на правото, слободата на изразување, пазарната економија. Македонските граѓани,хероите кои ја издржаа исцрпувачката транзиција, а уште повеќе новите генерации,со право очекуваат Македонија да почне да à се насладува на европската приказна.По дваесет години изградба на државата да преговараме за пософистицирани поглавја,да ги пегламе,на пример,еколошкитезакони,а не сè уште да се занимаваме со партизираното судство и со неефикасната администрација.Политиката треба да ги препознае потребите и да одговори на очекувањата. ИЗДавач: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕчаТИ: „Вила Принт“ Скопје, ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 ДаНОчЕН бРОј: МК4080012526243

Основач - Живко Серафимовски, Директор - Дејан Костадиноски, Главен и одговорен уредник - Коле ЧАШУЛЕ, Заменик на главен уредник - Горан ПЕТРЕСКИ, Помошник на главен уредник - Диана МЛАДЕНОВСКА Уредници: Маја Анастасова, Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски, Александар Божиновски Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски Систем-администратор: Огнен Митев Редакција: redakcija@den.mk Маркетинг: marketing@den.mk Тел. маркетинг: 3211 - 551, 072/313-637

Болните ги воз Вистински шокзатешкоболнитепретставува транспортот поболничката калдрма,одедна до друга клиника,подожд,снег,сонце... вистински шокпретставува транспортот за штотуку оперираните илизапациентите со висока температура накоивременските ускопските клиники нема дадобијат лови можат само даимјавлошат состојбата. ниту едно одновите 80амбулантни Тоаеособено проблем наклиниките коисе возила штогинајави министерот за прилично оддалечени една од друга, како здравство Никола Тодоров, така штое,например,Инфективната клиника. - Ќерка ми утринава од Инфективната што ќе продолжат своите пациенти да ги транспортираат како во19век,вокревети и клиника била однесена нарендгенскоснимаколички собоците закислород врзнив,по ње постудот,само вопижами исоќебе врз дожд,снег исонце.Единствено заДетската неа.Премрзнала,сега состојбата àсевлоши, клиника епредвидено едно санитетско вози- имависока температура.Дакажеа, сами ќе ло сомедицинска опрема,кое ќесекористи ја однесевме со сопствено возило - изјави запревоз надоенчиња имали деца,потврди- Марија Костовска. Револтирани сеилекарите иостанатиот ја за„Ден“ од Министерството заздравство. Сотендерот,којтреба дазаврши докра- медицински персонал. -Проблемот може дасереши многу едјот намесецов,епредвидено возилата даги користат амбулантите иИтната медицинска ноставно,соедно илисодвевозила коиќе помош низземјава каде штосостојбата,исто бидат вослужба наповеќето клиники -изјави за„Ден“ еден одлекарите наУниверзитака,екатастрофална. -Возилата сенаменети заслужбите заит- тетските клиники. Запревоз напациентите донекоја одспена медицинска помош лоцирани во здравствените домови, кои потоа со преземање цијалните болници воСкопје иливодругиреанимациски мерки ќегитранспортираат те центри се ангажира возило од Итната пациентите до универзитетските клиники, медицинска помош,адоколку случајот нее општа илиспецијална болница -севели во одпрвстепен наитност,роднините сами ородговорот одМинистерството заздравство. ганизираат превоз сопретходно закажување Но,нископските клиники немаат ниту идополнително плаќаат затоа. -Доколку сеработи заитен случај запреедно возило затранспорт наболните одедна додруга клиника,донекоја одспецијал- воз напациент донекој одпоголемите ценните болници илидопоголемите центри.Тие три,сонего сепраќа цела медицинска екипа, своите пациенти гитранспортираат вокре- а болниот плаќа 20 проценти од сумата. вети ивоколички,неретко прикачени набо- Останатото гопокрива Фондот заздравство ци закислород посекакви временски услови. - објасни д-р Маја Поповска, управник на Тешкоболните сомозочни удари така сено- Итната медицинска помош. сат наснимање,поболничката калдрма,а Скопските клиники нудат највисоко терМенче ТOЧИ

С

Реновирана детска х Општата болница во Велес,со помош на „Жито лукс“,го реновира детското хируршко одделение.Болнички мебел,болнички кревети, душеци,масички,инхалатор и други медицински помагала,како и клима-уред,фрижидер,телевизор, микробранова печка и останати потребни елементи,се дел од новата опрема, која беше неопходна за болничкото хируршко детско одделение. Според директорот на болницата,д-р Ванчо Граматов,донацијата од „Жито лукс“дојде


вести

Петок, 16 март 2012 година

СКОПСКИТЕ КЛИНИКИ

ат на мускули

3

Здравствотоќе се„задолжува“ Здравствената задолжница,како инструмент за обезбедување и наплата на побарувањата меѓу јавните здравствени установи,кои се финансирани преку Фондот за здравствено осигурување,ќе биде воведена од почетокот на идната година. Тоа се предвидува со предлог-законот за здравствена задолжница,чија потреба од донесување денеска беше констатирана во собраниската Комисија за здравство.Опозицијата констатира дека со носењето вакво законско решение Владата признава оти јавните установи акумулираат долгови и оти разбивањето на Клиничкиот центар во Скопје придонесе за тоа. Јовица Андовски,заменикот на министерот за здравство,појасни дека јавните здравствени установи,кои се финансираат преку Фондот и кои платниот промет го вршат преку трезорот на Фондот,се соочуваат со секојдневен проблем за наплата на интерклиничките услуги.Тоа особено било изразено во комплексот на Клиничкиот центар во Скопје.

Социјалните работници ќе останат без работа?

Опасна „терапија“

цијално ниво на здравствена заштита. Во нив се лекуваат најтешкоболните од целата земја, но и од Косово, кои, пак, плаќаат астрономски суми за лекување, како и во

хирургија во Велес во најпотребниот момент и е наменета за најосетливиот дел од болницата. - Едно е да се подари, а друго е да се подучи како да се помогне. „Жито лукс“ ни покажа дека заедно можеме повеќе, ни овозможи и нè поттикна самите да придонесеме за подобрување на условите каде што не така ретко е сместено нашето богатство – децата. Затоа, денес имаме комплетно новоопремено детско хируршко одделение, кое го има неопходниот болнички инвентар - изјави Граматов.

современите европски центри. За возврат, во 21 век овие пациенти добиваат застарен интерклинички транспорт кој само може да им наштети.

Министерот за труд и социјална политика, Спиро Ристовски,вчера најави дека социјалните работници без лиценци би можеле да останат без работа. -Доколу некој од стручните работници смета дека го правиме ова затоа што сакаме да им направиме дополнителен товар,греши. Ова го правиме во интерес на корисниците. Затоа апелирам до сите што не се лиценцирале да го сторат тоа -рече министерот. Освен веќе вработените,лиценци ќе мора да имаат и дипломираните студенти што ќе сакаат да се вработат во социјалните институции.

Проектот за охридската болница бил утка Реакциите за реконструкцијата на охридската болница, која се развлече во недоглед, не стивнуваат откако „Ден“ објави дека охриѓани веќе една и пол година се без болница. Се јави поранешниот изведувач на градежните работи „ДОТ Архитекти“. Тој тврди дека од Министерството за здравство не ја стопирале работата на објектот поради низа неправилности направени од изведувачот, туку поради утнатиот проект.

„Изградбата на болницата, која се реконструира една и пол година, е прекината поради низа превиди, пропусти и неправилности во самиот проект по кој се раководел изведувачот“, се вели во реакцијата. Според изведувачот, тоа било потврдено од повеќе реномирани градежни институции од кои било побарано стручно мислење. Охрид веќе една и пол година е без болница и пациентите се лекуваат во Струга.


4

вести

Петок, 16 март 2012 година

ПО ПРЕСУДата ВО СЛУЧаЈОт „ПаЈаЖИНа“

Нарушенапроцедура зависокиказни Катерина ГЕТЕВА

Тројца осудени во „Пајажина“ по 14 мес еци притвор повторно се со своите најблиски,правосилностанапресудат а нема да ја чекаат во затворот во Шуто Оризари,тукувосвоитедомови.Затворските казни помали од пет години им овозможијакуќенпритворнаЖаркоСтојановски,ИбраимИбраимиинаСлободан Пејовски. Тројц ат а завч ер а првп ат по долго врем египрег рн аасвои т едец аинајбл искисоизм еш ан иемоц иинарад остина таг а. Осуд ен иц ит е кон ечн о вид оа бел ден, но нем ирн ит е мисл и за зат вор от остан уваат. ВелијаРамковскитринае сеттегодини затвор и нат аму ќе ги брои затворот во ШутоОризари.ВопритворостанаинеговатаќеркаЕмел,ДаркоПерушевски,поранешниотдиректорна„А1“,иСлавица Маринковска,книговодителкат анафирмитена„ПероНаков“.СинотнаРамковски,Хеди,евобегство. „Ден“ разговараше со сопругат а на Рамковски, Мазес Рамковска. Крајот на судењетобилочекуванзанеа. -Оваелинчувањенаедносемејство соаминнасудот.Возатворемојатаќерка,мајканатридеца.Велијагозамолчеа

затоаштојагледашеситуацијатавоМакедонија реа лно и гласно зборуваше за неа,тојзнаешедекаќедојдедотоа-ни изјавиРамковска. Експертитепокривичноправосметаатдекапресуденитеказнисеочекувани. Сепак,спореднив,дискутабилноеделотозлосторничкоздружување. -Идејатазазлосторничкоздружување етешкодасеприменувавослучајкаков штое„Пајажина“.Акообвинетитевеќе требадаодговараатзаперењепари,злоупотребанаслужбенадолжностизазатајувањеданок,степенотнаорганизираност инаконспирацијаеисцрпенвосамитеделабеззлосторничкоздружување-појаснува Гордан Калајџиев, професор по кривичноправонаПравниотфакултет. За Слаѓана Тас ева од „Транспаренси интернешнал“случајот„Пајажина“може дабидесопканапреговоритесоЕвропскатаУнија. -Судиитештоќепостапуваатвовтор степенќеимааттешказадача,ногиповикувамдасераководатодзаконотиодправото и да го покажат нивниот личен и професионаленинтегритет.Случајотбудно го следи меѓународнат а јавност и ќе бидесериозентестзапоглавјаташтоќеги отворимесоЕУ-велиТасева. Повеќеод109годинизатвордобија19 луѓеосуденивослучајот„Пајажина“.

Професорите против Кралев воУставниот суд Универзитетските професори иминистерот заобразование Панче Кралев вчера во Уставниот суд ги спротиставија аргументите околу повеќе одредби одЗаконот зависоко образование коиминатата година предизвикаа бурни реакции во јавноста.Професорите обвинија дека Министерството заобразование врши директен упад врз автономијата на универзитетот,додека министерот Кралев вели дека станува збор за реформи во образованието.Навчерашната подготвителна седница,Уставниот судгислушна образложенијата наминистерот инаподносителите наиницијативата запреиспитувања на уставноста на 19 одредби од законот,дваправилника инаедна уредба.

Според подносителите, тиесевоспротивност сочлен 46одУставот,сокојсегарантира автономија науниверзитетот. Елена Градишки, претставничка на сенаторите наУниверзитетот „Кирил и Методиј“,како подносител наиницијативата рече дека соовие одредби сеудира шамар наавтономијата науниверзитетот иако тааевтемелена вооснова наУставот. -Законодавецот нема мандат ниту може оваа материја дајарегулира созакон. Тоазанего езабранета зона-рече Градишки. Но,министерот заобразование Панче Кралев ги отфрли обвинувањата на подносителите наиницијативите.Т.А.

Лидија Недел Претседателката наскопскиот кривичен судЛидија Неделковска вчера наседница наСудскиот совет еизбрана засудијка во Врховниот суд. Според Судскиот совет, назначувањето наНеделковска било поради потребата штојаимал Врховниот судод судија штоработи предмети одобласта на организиран криминал. „Умешноста воизвршувањето нафункцијата воОсновниот СудСкопје 1јадовело Неделковска до место во највисоката судска инстанца“,севели восоопштение-


вести

Петок, 16 март 2012 година

5

ОТВОРЕНПРИСТАПЕН ДИЈАЛОГ МЕЃУМАКЕДОНИЈАИЕУ

Задачите повисоки од дијалогот Игор ЧавескИ

В

ладеењенаправото,слободана изразување,реформивојавната администрација,променивоизборнотозаконодавствоизајакнување на пазарнат а економијасепеттезадачиштоЕвропскатаУнијаигидаде наМакедонија. Еврокомесарот за проширување имакедонскиот премиер, Штефан Филе и НиколаГруевски, го означ и ј а п о ч е т о к о т на дијалоготнависоко ниво. Европс киот дипломат беше д е ц и д е н д е к а о т в о р а њето на овие разговори е

Еврокоместаротнајавидекасевраќавомај дапроверикакосеисполнуваатзадачите мостштоводидопристапнитепреговори соЕУ. - Фокусот на тој мост се реформите штотребадајапомогнатмодернизацијата наземјатаикоибијадовелеМакедонија поблискудоЕвропскатаУнија.Убеденсум декавашатаиднинаевоЕУидеказаедно можемедаостваримереа лен,одржливи видливнапредоквореформитеиприближувањетоконЕУ-речеФиле. Вопреп ор ак ит ештосеодн есуваатна слоб од ат анаизразувањ есебар аизм ен и идоп олн увањ еназакон од авс твотозадекриминализацијанаклевет ат аиподобри прописивоодноснасопственостанамедиум ит е.Вопогл авј етосокоееопф ат еновлад ее њ етонаправ ото,Брис елбар а дасепод об риефикасн ос танасудст вото инеговат анезависност,какоизајакнувањенаант икорупц ис кит емерк и.Европскат а Униј а очекув а од Влад ат а подл аб ок иреф орм ивојавн ат аадм ин истрац иј а, во дел от на управув ањ ет о со човечк ит ересурс и,под об рувањ енарамкат азауправувањ есоуправн ит епос тапки и прод олж ув ањ е на проц ес от на дец ент рал из ац иј а.Фил есмет адекавластаитн омор аданап рав идет алн арев и-

ковска новврховен судија то наСудскиот совет. Лидија Неделковска запретседател на Основниот СудСкопје 1беше назначена во јули 2009година.Вовремето наНеделковска беасудени големи судски процеси од областа на организиран криминал, како „Бумеранг“, „Фаланга“,  „Изгрев“, „Мавровски работници“,„Метастаза“,„Франфуртска мафија“, „Армиско оружје“ и „Пајажина“.Вотекот напроцесот „Пајажина“,Неделковска повеќе пати војавноста зборуваше дека добивала телефонски зака-

ни за животот.Случајот негопријави во полиција,никогаш неседокажа дали икој àсезаканувал одГерманија,како штотврдеше таа.Судскиот совет деновиве треба да назначи којќејанаследи Неделковска.Во судските кулоари сеспомнуваат имињата насудиите Ѓоко Ристов,Горан Бошевски и Дијана Груевска. На истата седница на Судскиот совет, Радица Василевска,судијката што мусудеше наЉубе Бошковски,еунапредена восудијка воскопскиот Апелацискисуд.

зиј анаизб ир ачк иотспис окидаобезбедиодв ое н остнадрж ават аодпарт иј ат а. Соособен овниман иеком ес ар отсеосврнанапреп ор ак ит езазај акн увањ енапазарн ат аекон ом иј а.Конк ретн о,одвлас та себар адагипод об ридел овн ат аклимаи пазаротнатрудидагозајакнекреирањетонаекон омс кат апол ит ика.Прв ит ерезулт ат и од диј ал огот со макед онс кат а влад аКом ис иј ат агиочекувавомај.Дотог ашексп ертс китим ов иќераб от атна исп олн ув ањ е на пос оч ен ит е реф орм и. Следн ит е две сес ии од диј ал огот ќе се одрж атвомајког аќесеодрж иновазаедн ичкасредб а. Премиерот Груевски се надева дека пристапниотдијалогнависоконивоќебидесоограниченовреметраењеиподвлече декапочетокотнапреговоритезачленство во Унијат а останува примарна цел и заложбанаВладата. -МакедонијаиЕКсепартнеривоеден историскипотфатзанашатаземја,атоае членството на земјат а во Унијат а. Тоа е предизвикзанашатагенерацијаполитичари, за чие спроведување сите посветено работиме без оглед на ирационалните пречкикоинисепоставуваатнапатот.

Прво НАТО,па името Турција смета дека Македонија прво треба да го заземе заслуженото место и да биде примена во НАТО.Потоа,во некое посоодветно време,со добри намери,да се реши спорот со името,ова за емисијата „Ако е ... со чом“,емитувана синоќа на МТВ,го изјави Ѓурол Сокменсуер,амбасадор на Турција во Македонија. Тој вели дека Анкара е осамена во ваквиот став.„Другите членки на НАТО велат дека прво треба да се реши името,а потоа да се реализира членството.Ако и двете страни не покажат добра волја не е возможен компромис“,изјави Сокменсуер.


6

вести

Петок, 16 март 2012 година

партиски комбинаторики за локалните избори

Петрески и СДСМ во две кајчиња

Во ВМРО-ДПМНЕ како кандидати за градоначалник на Охрид се споменуваат пратениците Александар Николовски и Цветко Грозданов Ана Анастасовска

Д

вете најголеми партии, ВМРОДПМНЕ и СДСМ, веќе ги почнаа внатрепартиските по стапки за избор на кандидат за градоначалник во Охрид, градот во кој на следните локални избори се очекува една од најже стоките битки. Дали актуелниот градоначалник Александар Петрески ќе биде човекот со кој социјалдемократите третпат ќе излезат на избори за оваа атрактивна општина, од партијата не откриваат. Велат дека кандидатот ќе го изберат на внатрепартиска анкета. Но, ако СДСМ не го кандидира, не значи дека Петре ски нема да влезе во битка за трет мандат. Сè поизвесно е дека Петре ски само стојно ќе се кандидира, особено по информациите за отворен конфликт со парти-

Вмро-нп и лДп заедно против власта Влошенмеѓуетничкисоживот,сериозензастојвоевроатланскитеинтеграциинаМакедонија,загрижувачкиживотенстандардна граѓанитесеточкитенакоисефокусирале лидеритенаЛДПинаВМРO-НП,Андреј ЖерновскииЉубчоГеоргиевски. -Ованибешепрвасредбаиодлучивмепочестодасесреќавамеибуднодаследиме штосеслучувакајвластаикајопозицијата. Начинотнакојвластајаводиполитикатаи накојсепресметувасополитичкитепротивницинè тераситезаеднодаседнемеида видимекакодајаподобримесостојбатаво државата,која,општоземено,евлошенаво големамера–изјавиЖерновски,по средбата во Скопје.А.А.

скиот шеф Бранко Црвенковски. Спорот меѓу нив се случи пред две години, кога Охрид беше под закана од поплави, а градоначалникот отпатува во по сета на Австралија. Црвенковски го повика Петре ски да се врати, но градоначалникот одговори дека одбива да прима наредби кога неговиот рејтинг е повисок од партискиот. Петрески беше категоричен дека довербата на неговите сограѓани ја добива благодарение на неговиот кредибилитет во градот. Сега, во изјава за „Ден“, Петре ски вели дека засега не размислува за само стојна кандидатура, но не е сигурен дека не би го сторил тоа ако партијата не застане зад него. - Во ВМРО-ДПМНЕ го бараат најдобриот кандидат. Но, јас сум сигурен дека и де сет луѓе да кандидираат, сите ќе ги победам само доколку СДСМ ме кандидира мене. Се

согласувам со изборот на кандидат по пат на анкета и засега сум сигурен дека не би одел сам на избори - вели Петре ски. Во ВМРО-ДПМНЕ, пак, се децидни дека мора да го најдат најдобриот кандидат што ќе успее да го победи Петре ски. - Бараме квалитетен човек што ќе го победи аферашот Петре ски - велат во владејачката партија. Во игра се де сетина имиња, меѓу кои младиот пратеник Александар Николовски кој важи за човек од доверба на премиерот Никола Груевски. Се спомнува и името на пратеникот Цветко Грозданов, кој не ја крие својата амбиција да се кандидира за градоначалник. Освен овие двајца, како можни кандидати за градоначалник на Охрид се спомнуваат и пратеникот Харалампие Шокаро ски, екологистот Дејан Пано ски и пензионираниот полицаец Јордан Размо ски.

Шврговски уште чита за „кингерот“ Извештајот од истрагата за загинувањето на претседателот Борис Трајковски заглави кај јавниот обвинител Љупчо Шврговски. Во материјалот од истрагата за падот на „кингерот“ што Владата го усвои пред петнаесетина дена имало многу термини од воздухопловството кои влијаеле на обвинителот да му треба повеќе време за да го проучи. Како што објаснува Шврговски за „Ден“, тој сè уште не ги прегледал целосно новите докази и најверојатно ќе му треба уште една недела за тоа. - Ние не сме интелектуални монструми за да работиме толку брзо колку што мислите. Сепак, тоа е обемен материјал кој бара време. Уште не сум формирал комисија што ќе го разгледува затоа што

треба прво јас да го прегледам. Ќе ми треба барем недела дена да го проучам затоа што тоа не се правни термини, туку термини од воздухопловството. Потоа материјалот ќе го доставам до Основното обвинителство Скопје и ќе назначам тројца обвинители да го проучат. Откако и тие ќе го прегледаат материјалот, доаѓаат кај мене да ми реферираат и, на крај, ќе пресечеме дали ќе има истрага - објаснува Шврговски. Обвинителството претходно утврди дека причината за паѓање на авионот била грешка на пилотите, но Владата најави дека новиот извештај содржи нови докази и факти, кои можат да ја сменат ваквата одлука. Т.А.


пари

Петок, 16 март 2012 година

7

Маркетиншки трик или лажна инфорМација?

„Кон Тики скај“ нема да лета од Македонија Мишко ИВАНОВ

С

рпската авиокомпанија „Кон Тики скај“ од први мај нема да лета кон 14 европски дестинации, како што беше најавено пред неколку дена. Од „Кон Тики травел“ во Скопје, вчера за „Ден“ изјавија дека пласираната информација не е вистинита. Кој и зошто ја лиферуваше оваа вест, повикувајќи се на соопштение токму од компанијата, во „Кон Тики травел“ не знаат и тврдат дека веста била објавена на некој интернетпортал. Оттаму, не добивме прецизен одговор зашто, всушност, и нема демант на првичното соопштение. Во Агенцијата за цивилно воздухопловство велат дека од „Кон Тики скај“, сепак, имало резервација на време на полетување и време на слетување. Како што велат, се работело за чартер-летови. - Компанијата треба да достави барање со комплетна документација за да може да врши воздушен превоз. Тоа се прави 15 дена пред првиот лет, во согласност со уредбата на Владата за одобрување летови. Тие досега го немаат направено тоа. Засега има само резервација на време на полетување и време на слетување, но аеродромските власти им укажале дека термините ќе бидат одобрени кога ќе добијат дозвола од Агенцијата за цивилно воздухопловство (АЦВ) - вели Дејан Мојсовски од АЦВ.

Од „Кон Тики травел“ тврдат оти е дезинформација најавата дека „Кон Тики скај“ од први мај ќе лета од Скопје кон 14 дестинации Инаку, во првично објавената (дез)информација беше наведено дека српската авиокомпанија „Кон Тики скај“ од први мај, од скопскиот аеродром „Александар Велики“ ќе реализира летови кон 14 европски дестинации. Како прва дестинација, со старт на први мај, беше посочен Антверпен, Белгија, и тоа со летови двапати неделно. А, веќе од 18 јуни, пак, исто така двапати

неделно, беше најавено дека ќе има летови од Скопје кон Штутгарт, Хамбург, Берлин, Малме и кон Истанбул, трипати неделно до Анкона, Милано и до Болоња, четирипати до Рим, Трст, Братислава и до Дизелдорф и петпати неделно до Базел. Српската „Кон Тики скај“ е сопственик на чартер-компанија „МАТ ервејс“. МАТ лани во август се приземји поради финансиски проблеми.

„Бенетон“ со 43 милиони евра влезе во Ниш Верица Калановиќ, вицепремиерка на српската влада, одговорна за економскиот и регионален развој во владата на Мирко Цветковиќ, соопшти дека италијанската компанија „Бенетон“ во Ниш гради текстилен центар, во кој до крајот на следната година ќе работат 2.000 лица, а до крајот на 2014 година - 2.700 работници. - Градежните работи се одвиваат со планираната динамика, четири фабрики досега се реконструирани и изградени, а другите се во фаза на изградба - изјави Калановиќ. Во моментот, според изјавата на Калановиќ, во комплексот работат 400 работни-

ци, а кога „Бенетон“ ќе проработи со полн капацитет, ќе има обрт од 72 милиона евра и производство насочено кон извоз. „Бенетон“ презеде обврска да инвести-

ра 43 милиони евра и да ангажира 2.700 работници до 2014 година. Србија одобри дотации од 9.000 евра за секое ново работно место.


8

Пари

Петок, 16 март 2012 година

најновото поскапување на нафтата ќе ја одврти ин

Горивата ги б Првитепоскапувањана месотоинамеснитепреработкисеочекуваатза временавелигденските празници,азасегалебот ќесемесипостарацена

расте прометот во индустријата Прометотвоиндустријатавојануаригодинава,авоодноснајануарилани,бележи порастод6,9проценти. СпоредподатоцитеодДржавниотзаводза статистика,кајпрометотвоиндустријата оствареннадомашниотпазаримаопаѓањеод3,3проценти,анастранскитепазарипорастод13,8проценти. Прометотвосекторотрударствоивадење каменбележиопаѓањеод19,8проценти,а восекторотпреработувачкаиндустрија имапорастод8,2проценти. Споредглавнитеиндустрискигрупи,прометотвојануари,спореденосоистиотмесец лани,бележипорасткајенергијатаза4,6 проценти,капиталнипроизводиза56,4процентиитрајнипроизводизаширокапотрошувачказа13,4проценти.Oпаѓањеимакај интермедијарнипроизводи,освененергија за3,6процентиинетрајнипроизводизаширокапотрошувачказачетирипроценти. Прометотвоиндустријатавојануари,во односнадекемврилани,регистрирапад од12,6проценти.

турски инвестиции во аграрот Претставницинатурскитекомпании„Атешоглу“и„Алутек“сесретнаасоЉупчоДимовски,министеротзаземјоделство.Притоасе зборувалозаможноститедаинвестираатво Македонија,вообластаназемјоделството. -Турскитекомпанииимааттрипроектиза инвестирањевоМакедонија:одгледување црнацреша,одгледувањекрупендобитоки производствонамлекоинамлековоправистакнаЕролАкмерт,директорна„Алутек“. МинистеротДимовскиимгипрезентираше напретставницитена„Атешоглу“ина „Алутек“можноститезанивниинвестиции воземјава.

Г

Наташа СТОЈАНОВСКА

ориватајаповлекоаценовнатаспирала.Деновивепочнувасеријапоскапувања. Први на листат а се јајцата,маслотозајадење,месото... Воиграеипроверениоттрговскитрик-некоипроизводи,наместоповисокацена,добиваат помала мас а. На пример, наполитанкитеод500грама,сегасевопакувањеод460грама. Таблајајцаодпонеделникќесепродавапоценаод250денари.Вотекотнаизминатите неколку дена, раководстват а на фармитеиспратијаписмадомаркетитесо коигиизвестуваатдекаод19мартеднојајцеќечини8,3денари. -Поскапувањетоенеопходно.Овааповисокаценанајајцата,сенадевам,ќесезадржидоВелигден,односносенадевамдека запретстојнитепразнициќенемановозголемување-велиВилиКичуков,претседател на Групацијат а на живинарство во СтопанскатакоморанаМакедонија.Кичуков,којистовременоеисопственикнафабрикат а за производство на јајца „Ветеринар“, посочува дека поголемиот делодфармитеначелноседоговориледа немановопоскапувањенаценитенајајцатазаВелигденидеканеговатафабрикаќе госпроведедоговоренотобезогледнатоа каква ќе биде состојбат а. Сепак, дали и другитеќегостораттоа,незнае.

Вонекоимаркетивеќепристигналеизвестувањаизапоскапувањенамаслотоза јадењезаоколучетириденари,зависноод производителот.Кајделодмаркетитеценитенамаслотосезголеменипреднеколку дена,паеденлитарсепродаваза77денари.Македонскитепроизводителинарафинирано масло за јадење ја потврдуваат информацијатазазголеменатацена,нообјаснуваат дека тоа не е условено само од ценатанабензините,тукуклучниотфактор

и инфлацијата ќе се придвижи Проектиранат аинфлацијавоМакедонијаза2012ерелативнониска,адвижењето во првите два и пол мес еци од годинава покажува сос ема обратни тенденции,велиуниверзитетскиотпрофесор НиколаПоповски. Спореднего,последниотбранпоскапувањ а на енергенс ит е, особен о на нафтен ит е дер иват и, без сомн евањ е ќе придонес атинфлацијат адаседвижиповис око од прое ктир ан и 2,5 проц ент и и

дополнителноќегозагрозатработењето накомпаниитеистандардотнаграѓаните. Поп овс ки вел и дека иако влас тит е укажуваатдекатоанемадасеслучи,секојдневногледамедекаценитеседвижат нагоре.Тојобјаснувадекааконесепрезематмеркинастранат анафискалнат а, мон ет арн ат а и пол ит икат а на доход ит е, тогашможедасесоочимесодополнителенпорастнаценитеисодополнителна инфлација.


Пари

Петок, 16 март 2012 година

флатоРнатаспиРала

укнаа цените

Кој е следниот производ што ќе поскапи?

еценатанасуровинатаворегионотбидејќисуровотомаслоеберзанскипроизвод. Одмелничко-пекарскатагрупација,пак, самократкоодговоријадеказасеганемаат никакваинформацијадалиќепоскапилебот. - Бидејки Владат а ја знае состојбат а, СтопанскатакоморанаМакедонијасенадева,какоштоисенајавува,декасеразмислувазакорекцијанаценатанабензините. Вотаанасокаќејапоздравимесекојаодлукаштоќезначиублажувањенанегативни-

теефективрзстопанството-велиДаниела МихајловскаВасилевскаодСКМ. Изминативенеколкумесециконтинуиранбранпоскапувањаимашеивотранспортот,поскапитакси-превозот,билетите наЈСП,азасегапоследенвотаанизаежелезничкиотпревоз.Претходно,пак,поскапеа струјат а и парното греење. Отт аму, инфлацијат авофевруарие2,9проценти. Но, од Владат а смируваат – не очекуваат поголемаинфлацијаодпроектираната.

РеЗеРвитеипос тотјадРжатценатанамесото Порадисветскитетрендовинапораст на ценат а на суроват а нафта, зрнестат а култура се користи за производство на биодизел,штодиректноќевлијаенанедостиготнахраназасточниотфонд.Ова вонареднитешестмес ециќепредизвика порастнаценат анамесотонасветскиот пазар за повеќе од 20 проценти, смет а Владо Георгиев, сопственик на „МИК СветиНиколе“.

-БидејкиМакедонијаеувознозависна, секако,ќеимарефлексија,предсè,кајценат анапреработките,какоштосесувомесните и конзервите. Сега се трошат резервите,а,оддругастрана,вомоментовсепости,панамаленаеипотрошувачкат а. Но, кон крајот на април и на почетокотодмајможедасеочекувазголемувањенаценатанамеснитепроизводи-додаваГоргиевски.

9

уни банка во позитива УНИ банка ја заокружила минатата година со добивка од 47,4 милиони денари (770.000 евра), а бројот на клиенти е зголемен за 7,24 проценти. Од банката информираат дека заклучно со 31 декември, вкупните нето-приходи од банкарски операции, споредено со 2010, бележат пораст од 6,09 проценти. Банкарските приходи од камати, провизии и од курсни разлики се 2.416,3 милиони денари. Тука, во однос на 2010 година, се работи за намалување од 7,28 проценти, што, пак, се должи на курсните разлики. Нето-каматните приходи во однос на 2010 се зголемени на 397,3 милиони денари (за 6,40 проценти), а нето-приходите од провизии и од надоместоци и нето-курсните разлики се зголемени за 5,31 проценти, односно изнесуваат 155,78 милиони денари. Расходите се зголемени за 5,37 проценти во однос на претходната година. Нето-активата во 2011 достигнала ниво од 10.550,25 милиони денари, што претставува зголемување за 6,14 проценти во однос на 2010 година. Кај вкупните депозити, пак, евидентиран е пораст од 5,85 проценти. Пред сè, тоа е резултат од порастот на депозитите на населението, кои од 5.866,16 милиони денари се зголемени на 6.532,1 милион денари, односно за 11,35 проценти.

Заштита на личните податоци во телекомуникациите Под мотото „Мојот број - мојот заштитен свет“, по повод 15 март, Светскиот ден за заштита на потрошувачите, до 24 март Дирекцијата за заштита на личните податоци, а во соработка со Организацијата на потрошувачи на Македонија и со телекомуникациските оператори, организира отворени денови за граѓаните. Граѓаните ќе може да се информираат за своето право на заштита на личните податоци.При користењето телекомуникациски услуги, операторот е должен да побара од корисникот документ за лична идентификација, но не и да задржи или чува фотокопија од неа. Операторот, исто така, не смее да испраќа СМС или е-порака за промоција на производи и на услуги доколку за тоа не добил согласност од корисникот. Во согласност со законските прописи, рокот на чување на личните податоци е една година од денот на издавање на последната сметка, доколку не постои отворен долг.


10

досие

Петок, 16 март 2012 година

СПОРЕД гОДишниОТиЗВЕшТАЈОТ нА СТЕЈТ ДЕПАРТМЕнТОТЗАнАРкОТици

Македонија веќе не е главна рута за шверц М акедонската полиција има сèпомали заплени на дрогa,но затоа нејзината помош и соработка со регионалните полиции како и со ДЕА,американската агенција за борба со шверцот на наркотици, била одлична во 2011година.МВР е oособено пофалено и за акцијата „Гецко“што довела до апсењето на неколку од најголемите наркодилери во регионот,се наведува во последниот извештај за шверц на наркотици во светот и стратегијата за борба со него (ИНЦСР)за 2011 година на американскиот Стејт департмент. Сепак,во извештајот се истакнува дека причината за помалите заплени на наркотици во Македонија,но и во регионот,особено на хероин, се должи на падот на производството на опиум во Авганистан. Опиумот е главна состојка од која се прави хероинот.Последица на ова е рекорден пораст на цената на овој наркотик,која сега се движи од 17.000до 20.000евра за еден килограм.Од друга страна,Македонија е посочена како главна рута на шверцот на хашиш и на марихуана.Оваа дрога,чиј главен производител е соседна Албанија, се транпортира низ земјава и завршува во Грција и во Турција,каде имало најмногу корисници. Понатаму се наведува дека македонската полиција исполнила речиси 90проценти од агендата за борба против наркотици.Од МВР задоволно коментираат. -Нашите резултати доаѓаат како после-

Пехчевец загина во сообраќајка Жител на Пехчево вчераутро со својот автомобил излетал од патот и удрил во бетонски столб.Несреќникот загинал на самото место. Според полицискиот извештај,околу два часот,на патот Берово -Делчево загинал 57-годишниот Војо К.,жител на Пехчево. Од засега непознати причини,возачот на автомобилот „алфа ромео“излетал од патот и удрил во бетонски столб покрај патот. На местото на несреќата полицијата направила увид кој дополнително ќе покаже како и зошто дошло до несреќата.По обдукцијата,телото на починатиот му било предадено на семејството.

Американците го пофалија МВР за регионалната соработка,особено за апсењето на бугарските дилери на наркотици во операцијата „Гецко“

Марихуаната е најшверцувана дрога во државава

дица на тоа што борбата против шверцот на наркотици е главен приоритет -вели Иво Котевски, помошник министер за односи со јавност. Од друга страна,во извештајот се критикува Министерството за здравство поради нерешениот проблем со центрите за лекување на наркозависници. „Третманот и рехабилитацијата на зависници се одвива во 12државни устано-

ви. Официјалните лица во Македонија признаваат дека центрите се презафатени со пациенти“,пишува во извештајот. Македонија,според Министерството за здравство,официјално има 10.000наркозависници,но оваа бројка во најмала рака е релативна.Голем дел од наркозависниците се затвореници.Според Стејт департментот дури 60проценти од 1.500затвореници во затворот во Идризово земаат дрога.А.Б.

Таксистистепанодмуштерии

Откаконесигинаплатилпарите,велешкитаксистзавчеравоцентаротнаВелесги нападналмуштериитесоловечкапушка,но накрајотизелќотекизавршилвоболница. Таксистотпочналдасерасправасодвајцатапатниципредресторанот„Болетус“во центаротнаградот.Гневенодтоаштонему платиле, се вратил дома, ја зел ловечкат а

пушкаипочналдамафтасонеаконмуштериитекоиседелеворесторанот.Меѓутоа, тиенесеисплашилеиготурналеназемја така што оружјето испукало еден пат рон. Зрнат а завршиле во еден автомобил. Муштериите потоа го претепале таксистот. Другитегостиворесторанотјапрекинале тепачкатаигооднелетаксистотвболница.

ПретепанмалолетниквоТопанскоПоле Шеснае сетгодишникзавчерабилпретепанвоскопскатанаселбаТопанскоПоле.За среќамомчетопоминалосолесниповреди. Според информациите од полицијат а, групаоддес етнепознатилицапретепале

малолетниккој,засреќа,добилсамополесниповреди.Групатанасилницисобоксови исоклоцигоистепале16-годишниотН.М. Полицијатаизлегланаместотонанастанот, трагапосторителите.


marketing@den.mk

Петок, 16 март 2012 година

маркетинг

11


12

скопје

Петок, 16 март 2012 година

Се гради канализација во Љубанци Жи те ли те на се лото Љубан ци од оп шти на Бу тел ќе добијат нова фекална кана лизација со што ќе се реши најголемиот проблем на селото. Од вчера и официјално почна третата фа за за из град ба на мре жата во дол жи на од 857

метри, со што ќе биде покриено целото село. Про ектот е вреден 6,3 милиони денари, од кои пет милиони де на ри ги обез беди Град Скопје. Со градежниот за фат е пред ви де но да се из гра дат три кра ка од фекалната канализација во

се лото. Спо ред про е ктот од ЈП „Водовод и кана лиза ци ја“, на дла бочи на од три ме три ќе се по ста ват ПВЦ-цевки. Изградбата се очекува да заврши за еден ме сец, а градоначалникот на општина Бутел, Петре Латиновски, најави дека во наредниот период ќе се разгледува можно ста за изградба на пречистителна станица за ова село и решавање на проблемот со водоснабдувањето. Во мај ќе почне да се гради канализација и во селото Петровец, со која треба да се реши проблемот за одвод на отпадните води од ова населено место. Градежните работи ќе се одвиваат во три фази. Во првата фаза ќе биде опфатен централниот дел од селото, каде што, поради теренските услови, се предвидува изградба на препумпна станица преку која ќе поминуваат отпадните води. Таа ќе биде лоцирана на изле зот од Петровец во насока кон селото Огњанци. Во втората фаза мрежата ќе се доградува и ќе се проширува и кон останатиот дел на Петровец, а во третата ќе бидат опфатени домаќинствата и од ’Ржаничино.

СЕ НАЈАВУВА ИЗГРАДБА НА АКВ

Тендер ДУП-от Соња Т. ЈанковСка

П

ет тобогани, дет ски базен со реквизити, базен со бранови, мр зелива река, ре сторан и кафуле ќе се градат на по стојното паркира лиште до са лата „Борис Трајковски“. За таа цел спортскиот центар деновиве објави јавен повик за прибирање понуди од фирми кои се заинтере сирани за изградба на аквапаркот. Спорниот момент во оваа интересна најава е само тоа што тендерот е објавен, а деталниот урбанистички план за овој про стор не е доне сен. Од Општина Карпош дури по сочуваат дека во урбанистичкиот план сè уште не е предвидена изградба на аквапарк. Од спорт скиот центар се убедени дека ДУП-от на општина Карпош ќе биде наскоро доне сен и дека нема да има крупни отстапувања од нивните планови. Тие испратиле до Општината барање за изград-


скопје

Петок, 16 март 2012 година

АПАРК КАЈ СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“

отраспишан, неизгласан Од Општина Карпош посочуваат дека во деталниот урбанистички план сè уште не е предвидена изградба на аквапарк иако почетокот на неговата изградба од центарот ја најавуваат налето ба на објект за спорт и рекреација, односно на аквапарк. - Тоа е предвидено со промената на деталниот урбанистички план и на генералниот урбанистички план, а позитивно мислење добивме и од јавната анкета на Град Скопје. Сега се чека мислење од Министерство за транспорт и врски, па потоа планот за аквапаркот ќе се најде пред Советот на Општина Карпош. Иако по стапката оди бавно, имаме добра комуникација. За одлуката на Советот, односно дали ќе се совпадне со нашите планови или не, сега не можам да коментирам - вели Ратко Капушевски, директор на спортскиот центар

„Борис Трајковски“. Името на фирмата што ќе го гради аквапаркот ќе се знае за еден ме сец кога завршува и тендерот. Од спорт скиот центар засега не сакаат да кажат какви се нивните процени во врска со тоа колку ќе чини вкупната инве стиција. Аквапаркот ќе се гради по современи свет ски стандарди, ќе има тобогани, скокалници, повеќе базени со бранови, ре сторани, кафулиња, други реквизити, а ќе има капацитет за 800 по сетители. На тој начин се очекува да се привлечат не само домашни туку и странски туристи. Изградбата, според најавите, треба да почне налето.

13

Салон 19,19 ги отвори вратите По шест ме сеци реновирање, Салон 19,19 вчера одново ги отвори вратите за уметниците и за по сетителите. Изминатиот период беше затворен за јавно ста поради лошата со стојба и прокиснувањето на покривот. Сега комплетно се сменети покривната конструкција и прозорците, подот, по ставени се нови 150 седишта, централна климатизација и современо осветлувања. Обновени се и фоајето, тоа летот и сите помошни про стории. - Центарот за културните збиднувања во Скопје, кој им е препознатлив на сите генерации, дене ска, по 45 години од основањето, доживува свое реновирање и добива нов лик - рече Коце Трајановски, градоначалникот на Град Скопје. Од Градот велат дека ќе продолжат со инве стирање во културниот живот во Скопје преку подобрување на културната инфраструктура, но и на културната програма. Фондацијата „ИМАФ“, со седиште во Мајами, обезбеди седум милиони денари за реновирањето, а 3,5 милиони денари обезбеди Град Скопје. Повеќе од 40 години Салонот 19,19 е културно ме сто во кое се одржале многу камерни концерти, прет стави и промоции.

Сончеви колектори на градинка Градинката ,,Калинка“ ќе добие сончеви колектори преку кои ќе се обезбедува топла вода, со што ќе се намалат трошоците и ќе се штеди енергија, информираат од Општина Аеродром. Поставувањето на колекторите е во рамките на проектот за реконструкција на оваа градинка, кој Општината го спроведува во соработка со УНДП. Реновирањето опфаќа промена на покривот и на ѕидовите, односно замена на дрвените со нови бетонски ѕидови, замена на вратите и на прозорците со нови, модерни прозорци со висококвалитетна изолација, а ќе се промени комплетно и електричната инсталација, по што ќе се стави и нова фасада со термичка изолација. На тој начин градинката ќе биде обновена во согласност со сите мерки за енергетска ефикасност што важат во ЕУ и ќе биде првиот целосно енергетски ефикасен објект во Македонија. За комплетната реконструкција ќе се потрошат осум милиони денари, пари обезбедени дел од Општина Аеродром и дел од УНДП.


14

свет

Тачи:Нема да има српски избори на Косово Косовскиот премиер Хашим Тачи најави дека ќе ги употреби сите уставни и законски средства за да не дојде до одржување на српските избори на Косово,пренесува „Радио Слободна Европа“. -Србија со таквите напори,дефинитивно, провоцира отворен конфликт со државата Косово,кој може да има последици по целиот регион.Тоа ќе бара и ангажирање на Америка,НАТО и на Европската Унија во регионот -изјави Тачи откако во Србија за 6 мај беа распишани парламентарни и локални избори,кои ќе се одржат и на Косово. Нивното спроведување,како што е најавено во Белград,ќе се договара со УНМИК. Меѓутоа,УНМИК и целата меѓународна заедница претходно соопштија дека се против одржување српски избори на Косово. Одделни европски претставници веќе предупредија дека ова прашање ќе биде еден од клучните услови во одлуката за давање датум за почеток на преговорите за членство на Србија во Европската Унија.Можеби затоа во Белград сèуште останува отворено прашањето дали изборите ќе бидат одржани и на Косово. Но,во владата на Косово постојат мислења дека Европската Унија не врши доволно притисок врз Србија. -Тие изразија жалење,но сметам дека тоа не е доволно.Тие имаат различни механизми за казнување.Треба да употребат стап кога е потребно,а не само морков.Мислам дека со тоа треба да се занимава Брисел,а не да нèстава нам во многу тешка положба -вели Бајрам Реџепи,косовскиот министер за внатрешни работи.

Петок, 16 март 2012 година

НЕ СТИВНУВА БЕСОТ КАЈ АВГАНИСТАНЦИТЕ ПО МАСАКРОТ

Жртвите во Ав

АвганистанскиотпретседателХамидКарзаилутпорадимасакрот,вчераупатиповикдоСАД,дагиповлечатвојницитеодруралнитесрединивоземјата

Белгија завиенавоцрно! Два дена по трагедијата во Швајцарија, во која загинаа 22деца и шест возрасни, Белгија сèуште е во шок.Телата на загинатите веќе се префрлени во Белгија,каде што втор ден е откажана наставата во училиштата каде што учеа децата. Од 24повредени деца,завчера од болница биле пуштени шест,додека едно од децата што било во кома добро заздравува. Кај другите две деца што беа во тешка состојба сèуште нема подобрувања.Еден од хирурзите предупреди дека некои од повредените деца имаат сериозни повреди и

свршеници и оти може да се зголеми бројот на мртви. -Ја работам оваа професија веќе 20години.Ова е полошо од што било што можете да замислите.Првата работа што ја слушнавме беа вресоците на децата -изјави Ален Ритинер,еден од спасувачите што ги ваделе децата од згмечениот автобус. Според него,спасувачите се смрзнале и биле во шок од детските вресоци,па им требало кратко време за да им проработат инстинктите за спасување. Весникот „Ле Матин“ пишува дека

истрагата ќе покаже што точно се случило,но се разгледуваат три претпоставки. Првата е механички дефект на автобусот, кој ќе го утврдат судските вештаци иако компанијата во чија сопственост е автобусот тврди дека тој бил нов,дека со него немале никакви проблеми и дека редовно бил сервисиран. Потоа постои можноста возачот да имал некакви здравствени проблеми,да му се слошило или,пак,да преживеал срцев удар додека возел,а последната можност е човечка грешка.


свет

Петок, 16 март 2012 година

НА ЦИВИЛИ ВО КАНДАХАР

ганистан чинат по 210долари Ж

ивотот на Авганистанците различно се вреднува, а пресметано во пари за авганистанските цивили подобро е да бидат застрелани од германска или од италијанска отколку од американска или од британска рака, покажуваат податоците на невладината организација ЦИВИК. Студијата објавена од „Ројтерс“ покажува дека британските сили за убиен цивил во Авганистан исплаќале по 210 долари, додека германските исплаќале и до 25.000 долари. Авганистанецот Маруф Назир објаснува дека на Американците им е јасно дека Авганистанците се сиромашни и очајни и оти немаат избор. - Тие знаат дека авганистанската влада нема да им помогне. А кога немате помош, присилени сте да ги земете парите и уште да им се заблагодарите на истите луѓе што ви убиле некој близок. Што друго ви преостанува? - вели Назир. Цивилните жртви во текот на операциите на НАТО против бунтовниците се главна препрека меѓу авганистанската влада и западните сојузници, а состојбата крајно се влоши откако американски војник пред неколку дена уби 16 цивили во Кандахар. Голем дел од жртвите беа жени и деца што предизвика серија протести и бес кај Авганистанците. Сè уште е непознато колку САД ќе им понудат на семејствата на жртвите за масакрот во Кандахар, каде 11 жртви се од За причините никој не сака да шпекулира, се чекаат резултатите од вештачењето и од истрагата. Возачот дури еден ден претходно пристигнал во скијачкиот камп, што значи дека бил одморен кога тргнале назад. Сите деца биле врзани со сигурносните појаси, додава „Ле Матин“. „Ле Матин“ јави дека семејствата на жртвите ќе добијат најмалку 220.000 евра отштета, што е минимумот според белгиските закони. Во местото Сиере, каде што се случи страшната несреќа, завчера беше одржан спонтан марш во спомен на трагедијата, а многумина оставаа цвеќе и палеа свеќи. Во белгискиот Лувен беше одржана миса во спомен на загинатите деца.

исто семејство. Според ЦИВИК, САД вообичаено плаќа 2.500 долари за убиен цивил во легални воздушни акции. Но, без разлика на тоа колку САД ќе понудат, масакрот ја доведе ситуацијата во Авганистан до точка на вриење. Авганистанскиот претседател Хамид Карзаи лут поради масакрот, вчера упати повик до САД, да ги повлечат војниците од руралните средини во земјата.Во меѓувреме талибанците најавија дека ги прекинуваат преговорите со САД во Катар. Вчера имаше нови протести во Кандахар на кој илјадници Авганистанци извикуваа антиамерикански пароли и се бараше јавно судење на американскиот војник одговорен за масакрот. Меѓутоа, наредникот, чие име се чува во тајност, веќе е префрлен во Кувајт од безбедносни причини. Во обид да ја смири напнатата ситуација, во Авганистан завчера отпатува и Леон Панета, министерот за одбрана на САД, кој беше огнено дочекан. Пред да слета неговиот авион, едно возило влета на пистата и се запали. Според воени извори, се работи за обид за напад. Возачот кој бил Авганистанец вработен како преведувач во базата се обидел да прегази неколку маринци кои биле на пистата. Во кабината на возилото веројатно имало туба со гориво, која се запалила од куршум откако војниците отвориле оган врз камионот што се движел со голема брзина. Напаѓачот вчера починал од изгореници.

15

Празните џебови клучза победникот во Грција Празните џебови на Грците ќе имаат решавачко влијание врз резултатите од претстојните парламентарни избори во Грција,кои,најверојатно,ќе се одржат на 29април,наведува атинскиот весник „Пондики“,коментирајќи ги резултатите од анкетата на агенцијата „Пулс“. Весникот оценува дека влошената финансиска состојба на Грците ќе биде првиот критериум на кој тие ќе се базираат при решавањето кому ќе му го дадат својот глас на изборите,па токму затоа се очекува избирачите да ги казнат двете водечки партии во земјата -конзервативната Нова демократија и Сегрчкото социјалистичко движење (ПАСОК). Во прилог на таквата оценка е и фактот дека Нова демократија и ПАСОК,кои доминираат на грчката политичка сцена во последниве 40години,заедно ќе освојат помалку од 40проценти од гласовите. Анкетата на „Пулс“покажува дека,и покрај намалениот рејтинг,Нова демократија ќе освои најмногу гласови,односно 23проценти,што нема да àбиде доволно за да може самостојно да ја формира идната влада.Во меѓувреме грчкиот министер за финансии Евангелос Венизлеос најави дека ќе поднесе оставка до функцијата откако ќе биде избран за нов лидер на ПАСОК. Далеку зад Нова демократија е ПАСОК со 13,5проценти од гласовите,но веднаш зад него се трите партии кои се жестоки противници на строгите економски мерки на штедење -Коалицијата на радикалната левица (Сириза)и Комунистичката партија на Грција (ККЕ)со по 12,5проценти поддршка и Демократската левица (ДИАР)со 10,5проценти.


16

свет

Петок, 16 март 2012 година

Петок, 16 март 2012 година

ДИРЕКТОР НА„ГОЛДМАН САКС“ЗБОРУВА ЗА АЛЧНОСТА И ЗА РАБОТЕЊЕТО НА НАЈГОЛЕМАТА ИНВЕСТИЦИСКА БАНКА

Нож во грб за Волстрит Смит вели дека присуствувал на состаноци на кои воопшто не се зборувало за тоа како може да им се помогне на клиентите,туку само за тоа како да се заработат што повеќе пари од нив

Н

а Волстрит, финансискиот центар на САД, завчера експлодира реторичка бомба која потврдува дека речиси ништо не се променило во неговата бизнис-филозофија од 2008 година, кога настапи глобалната економска криза,а од која сèуште никој целосно не закрепнал.Во авторски текст во „Њујорк тајмс”,Грег Смит,европскиот извршен директор на „Голдман Сакс“,најпозната инвестициска банка во светот,поднесе оставка и ја обвини фирмата дека профитот àе поважен од клиентите и дека бизнис-културата е далеку од онаа што àовозможи на финансиските пазари да биде водечки играч повеќе од 143години. Текстот е насловен „Зошто ја напуштам Голдман Сакс“,а во него Смит ја открива филозофијата на работењето на банката. -По речиси 12години во компанијата,верувам дека работев доволно долго за да можам да ја сфатам нејзината култура,луѓе и идентитет. Искрено да ви кажам,амбиентот во компанијата никогаш не бил поотровен и попогубен -вели Смит во отказното писмо. Смит ги обвини извршниот директор Лојд Бленкфајн и претседателот Гери Кон дека го изгубиле кормилото на културата на компанијата, а падот на моралниот квалитет претставува прва и најсериозна закана за долгорочниот опстанок на „Голдман Сакс“.

Тој открива дека водечките луѓе во компанијата не ги почитувале клиентите туку во интерните е-пораки ги нарекувале „мапетс“, англиски сленг за прости и неуки лица. Смит вели дека присуствувал на состаноци на кои воопшто не се зборувало за тоа како може да им се помогне на клиентите,туку само за тоа како да се заработат што повеќе пари од нив. Тој не пропушти да го коментира и промотивниот видеозапис што неодамна го сними,а во кој ги повикува студентите да àпристапат на „Голдман Сакс“. -Знаев дека е време да си одам кога сфатив дека повеќе не можам да ги гледам студентите во очи и да им зборувам како ова е прекрасно место за работа. Лидерството некогаш беше засновано на идеи,се поставуваше пример и се правеа вистинските нешта.Денес,ако ѝ носите доволно пари на фирмата (и барем ако не сте убиец со секира)ќе ве постават на влијателна позиција -тврди Смит. Од „Голдман Сакс“веднаш ги демантираа обвинувањата на Смит. - Не се согласуваме со изнесената оцена. Нашиот став е дека ќе бидеме успешни само ако нашите клиенти се успешни.Оваа фундаментална вистина лежи во срцето на нашето управување -велат од „Голдман Сакс“.

Стриптизета вобитка сопретседателот Саркози? Претседателските избори воФранција,закажани за22април,покрај сериозните политичари како Никола Саркози иФрансоа Оланд, кандидатот насоцијалистите,ќеги обележи и поранешната стриптизета Синди Ли,русокоса која сеобидува дасобере доволен број потписи за да може да влезе во трката за шеф на Франција. Таадосега собрала 42одпотребните 500 потписи од градоначалници иод други локални функционери воФранција задаможе дасе кандидира наизборите. Нејзината Партија назадоволство еоснована во2001година,сезалага засекојдневно уживање во животот и со тоа ги промовира најразличните слободи.Вопрограмата напартијата сенаведува дека државата неможе да функционира доколку нејзините граѓани несе

среќни идека доколку некој кандидат напартијата победи наизборите,ќенаправи сèза граѓаните наФранција дабидат среќни изадоволни сосвоите животи.Таавели дека секандидира за да внесе боја во здодевните претседателски избори и за да ја направи Франција посексапилна. -Имам решение заактуелната криза.Моја желба едагиставам обичните граѓани воцентар наполитичките случувања.Мислам дека традиционалните партии неможат дагизастапуваат граѓаните навистинскиот начин-вели СиндиЛи.Претстојните избори несепрвите накои Изабел Линг,како штоевистинското именаСинди Ли,сеобидела даучествува.Таа веќе двапати сеобидела дасекандидира на претседателските избори,ноиводвата обида неуспеа дасобере доволен број потписи.

свет

17


18

култура

снежанаМладеновска-анѓелков едобитникна „романнагодината“

Петок, 16 март 2012 година

Македонско-грчкиеврипид

Благој Стефан соработува со Околу400.000евраодИПАдобија„Малдрамскитеатар“наБлагојСтефановскиигрчкиот„Ишколас“на АндреасВуцинисзаизработканапретставапоЕврипид

Редакцијатана„Утринскивесник“годинава наградата„Романнагодината“à јадодели наСнежанаМладеновска-Анѓелковзароманот„Единаесетжени“,изданиена„Или-или“. Одлукатазадоделувањенапрестижната литературнанаградајадонесежиритово состав:ДушкоРодев,ТрајчеКацаров,ИренаЈорданова,ЛоретаЈаковлевска-ГеоргиеваиМанчоМитевски. -РоманотнаСнежанаМладеновска-Анѓелковесоставенодединаесетцелининасловенисоженскиимиња,враменисо воведнотоисозавршнотопоглавје,односносопрологотисоепилогот.Јазикотсокој ераскажанаприказнатаејазикштоништо непремолчуваиништонесокрива-севелимеѓудруготовоодлукатанакомисијата којаподвлекувадекаоваероманкојпоставувановипараметривораскажувачката техникаиворомансиерскататематика. Вонајтесниоткругзанаградатабеаироманите:„Огнениптици“одИлхамиЕмини „Писаниезастрашниотсуд“одВладимир Костов.

Изјава на денот „Престанав да пијам алкохол бидејќидасебиденепријатноибучнопијаноставаодвратнасликаза некојштобилдете-актер“. Да­ни­ел­Редк­лиф­

Наштосетрошатпарите Штипскиоттеатарзимавабешебезструја,струмичкиотнеиграшепретставизашто немашегреење,атетовскиоттеатарипокрај добиенитепроектиоддржаватанеманишто нарепертоарот.Заразликаоднив,воДрамскитеатаривоМНТсеработатдурипочетирипретставиистовремено. ТеатаротвоМакедонијавеќенесевреднувапоквалитет.Секојможедаземепариза претставабезникаквикритериуми.Државатанесеинтересиразапретставитеизаактеритештоносатнагради,тукуфинансискиги поддржувасвоитеполитичкиистомисленици.ОваемислењетонаБлагојСтефановски, основач на приватниот „Мал драмски театар“. -Воизминатитетригодини,мојоттеатар гостувашесекаденизсветот,освоиповеѓеод стонагради,одкоитрисеглавни,агодинава

оддржаватадобивмепарисамозаеднапретстава.Нитуеднонашедосегашногостување надвородМакедонијанебилоподдржаноод Министерствотозакултура,амасекогашим излегува во пресрет на своите политички истомисленици-велиБлагојСтефановски. Спореднего,државатафрластотициилјадиевразатеатрикоинеработатништо. -Натетовскиоттеатармудадоапарисамоодполитичкипобуди,атиенеработатништо. Непотребно отворија и „Театар на комедијата“,којвоопштонетребаиедополнителентрошокнадржавата-велиСтефановски и додава дека проблемот на државнитетеатриештотиечекаатпарисамооддржаватаинеправатпроектиодсопственисредства. Директоритенаприлепскиотинаструмичкиоттеатаргидемантираатваквитетвр-


култура

Петок, 16 март 2012 година

овски Грците

19

На саемот на книга во Лајпциг ќе се игра и фудбал

Т

еатарот „Мал драм ски те атар“ на Бла гој Сте фа нов ски, по ра неш ни от ми ни стер за кул ту ра, след ни от ме сец ќе ра бо ти на ко продук ци ски про ект со при ват ни от те атар „Ишколас“ на Ан дре ас Ву ци нис од Солун. Па ри те за овој про ект Сте фа новски ги обез бе дил пре ку фон до ви те ИПА на Европ ската коми си ја од про гра мата „Ин те ракт“. Про е ктот има две фа зи: еду катив на, со ра бо тил ни ци и со де бати на те ми од те атар ската умет ност и од ин тер кул ту ра лизмот и изра ботка на прет ста ва ко ја ќе би де ра бо те на спо ред текст на Еври пид што до се га не е из веду ван. Во прет ста вата ќе игра ат по 12 акте ри од Ма кедо ни ја и од Гр ци ја, а ре жи сер ќе би де сопс тве ни кот на те а та рот „Ишко лас“, Ан дре ас Ву ци нис. Му зи ката за оваа прет ста ва, ка ко што за „Ден“ из ја ви Бла го ја Сте фа нов ски, ќе ја пра ви Оли вер Јо си фов ски од „Љубој на“, а пре ми ер но ќе би де из ве де на во август во ан тич ки от те атар „Хе рак леа“ во Би то ла, ка ко и во Со лун. Про е ктот вкуп но чи ни околу 400.000 евра, из ја ви Бла гој Сте фа нов ски. И.И.

Во Лајпциг вчера почна Меѓународниот саем на книга. Годинава земји во фокус на саемот се Полска, Украина и Белорусија. Во чест на претстојното фудбалско првенство во Полска и во Украина, како неформална програма ќе се одржи турнир во фудбал на маса. Писателите од дваесетина земји формираа екипи, а македонските бои ќе ги бранат Александар Прокопиев и Венко Андоновски. Издавачката куќа „Готен“ организира македонски штанд на кој се изложени дела од современи македонски писатели, што имале свој превод на

германски јазик, неколку монографии за Македонија на германски, како и дела од македонски писатели преведени на англиски јазик во рамките на едицијата „130 тома македонска книжевност“. Зоран Маџиров ќе настапи со мал сет импровизации на шишиња на македонскиот штанд, а посетителите на штандот ќе имаат можност да пробаат и македонски вина од сортата „вранец“. Покровител на штандот е македонското Министерство за култура. На штандот ќе бидат промовирани четворица македонски писатели: Венко Андоновски, Александар

во театрите?

дења на Стефановски. - И изминатите години и годинава ние правиме претстави од сопствени средства. Парите од билетите секогаш ги користиме за нови проекти и за гостувања - изјави Тони

Прокопиев, Јагода Михајловска-Георгиева и Лидија Димковска, кои на германската јавност ќе à бидат претставени со каталог со извадоци од нивните дела, преведени на германски јазик, кој, пак, ќе им биде поделен на претставници на издавачките куќи присутни на саемот, на авторски агенции, книжевни агенти и на други застапници кои посредуваат во објавувањето на авторските дела на меѓународниот пазар на книги. Македонските автори ќе настапат на неколку книжевни разговори, читања и претставувања во рамките на програмата.

„Денес 2012“,годишна награда замлад ликовен уметник

Чаклески, директор на прилепскиот театар. И Драган Маџиров, уметничкиот директор на струмичкиот театар, вели дека со сопствени пари минатата година биле на турнеја во Бугарија, Хрватска и во Франција.

ЦентаротзасовремениуметностиСкопје иФондацијатазаграѓанскоопштествоод Њујоркјадоделуваатгодишнатанаграда замладликовенуметникдо35годиниво Македонија„Денес“.Оваанаградасесостоиодстипендијаштогипокриватрошоцитезапатизачетиринеделенпрестојво МеѓународнатакуќаворамкитенаУниверзитетот„Колумбија“воЊујорк.Услов заучествоеуметникотдаимареализираноизложбавоМакедонијаво2011година.Крајниотрокзадоставувањена делатае10април,апоовојрокќебиде организиранаизложбаначетворицаселектираниуметницииќебидепрогласен победникот.


20

мозаик

Петок, 16 март 2012 година

Кралиц

П Групата„Беидфиш“ наконцертвоСолун Вечервавоарената„Милос“воцентаротнаСолун ќе настапи македонската група „Беи д фиш“, како предгрупанареномираниот бенд од Белгија „Деус“. Овааексклузивнаможност замакедонскитемузичарие воедно специјална покана нагрчкиотпромотер„Принсипалклубтиатер“одСолун.

-Изминативенеколкунедели бендот интензивно се подготвувашеза40-минутниотнастапнакојпретежноќе бидат застапени темите од актуелниот албум „Just and idea!?“,ноихит-сингловите одпретходниот„Timetomake things right“. Англичанецот ОлаДиос,истотака,ќебиде делодеденоднајзначајните концертина„Беидфиш“во

нивнатадесетгодишнакариера-изјавијаодменаџерскиоттимнагрупата. Во претстојниот период следуваат многу концертни активностинабендот.ЌегостуваатвоПрилепна23март, потоавоКуманово,Битолаи воуштенеколкудругиградови во Македонија, а налето почнуваатсоевропскататурнеја.И.И.

Клинт Иствуд - гостин во сопствениот дом Џенифер Лопез не е способна за стабилна врска Наснимањетонанејзиниотнајноввидеоспот запесната„Followtheleader“воАкапулко, славнатапејачкаефотографиранакакоразменуванежностисонејзиното24-годишно момчеКасперСмарт.Нејзиниотменаџери бизнис-партнерБениМединаизјавилдека таанееспособнадаиманормалнаљубовнаврскаикоректнодасеоднесувабарем додекаоколунеасефотографите.Тојне открилнекоисочнидеталиоколунејзината новаромансапоразводотвопејачотМарк Ентони,нојасносеискажалдеканеговиот клиентнезнаекакодауправувасоживотот.

СемејствотонахоливудскиотактериоскаровецКлинтИствудќесепојавинареално шоуподнаслов„ГоспоѓаИствудикомпанија“.Вотекотнаемитувањето,гледачитеќе можатдагоследатвистинскиотживотна семејствотоИствуд.Шоутопремиерноќе почнедасеприкажувавоАмерикана20 мај.Реалнотошоуќегоследиживототна неговатасопругаДинаИствуд,сокојаево бракод1996година.Истотака,воемисијатаќесепојавиинивната15-годишнаќерка Морган,какои18-годишнатаФранческа, којаедетенаИствудодбракотсоактеркатаФренсисФишер.

онеколкугодиниактивностнамакедонскат а забавна сцена, велешанкат а Ноне Неделковска најпрвин остана без менаџерот АнтониоДимитриевски,папосакасамата дајаводисвојатакариера.Но,вотоанеуспеа и во медиумите изјавуваше дека ја оставамузичкатакариераисепосветувана факултетотвородниотВелес.ИакоНонеја немапомедиумите,таасè уштееактуелна. Нејзинитеобожавателинесамоштонеја заборавиле,тукуна„Фејсбук“à покажуваатколкуимнедостасува.Наоваасоцијална мрежа, Ноне на новите прикачени фотографиисобираповеќе„миседопаѓа“ одкојбилодругизведувачнамакедонскатаестрада.Нанекоиодфотографиитетаа иманеверојатенбројод2.000до5.000„ми седопаѓа“.Освен„миседопаѓа“,велешанкатасобираипозитивникоментаризанејзиниотизгледизапроменетиотимиџкои можеби ќе ја мотивираат да се врати на естрадата.Далитоанавистинаќесеслучи Ноненеоткрива.

ЖељкоЈокс вопобедан

Н

а завчерашната прес-конференција, Жељко Јоксимовиќ изјавил дека е сигурен за победата на Србија за претстојната „Евровизија“ во Баку, Азербејџан. - Овојпат тежнееме кон првото ме сто. Секако, ако не е прво, ќе бидеме второ или трето место, и тоа ќе биде успех. Медалот ни е сигурен, но јас чувствувам дека на Србија ќе à ја донесеме „Евровизија“ - со насмевка и со самоувереност изјавил Жељко. Во Азербејџан тој ќе пее на српски јазик по долго размислување. - Гласавме и долго размислувавме дали песната ќе биде изведена на англиски или на српски јазик. Меѓутоа, кога пеам на мајчиниот јазик, тоа го правам поемотивно и затоа одлучив да ја пеам српската верзија - открива Јоксимовиќ. Сенка врз победничкиот дух на српскиот претставник деновиве фрли информацијата дека песната со која ќе се претстави Србија е плагијат на позната песна на британската група „Колдплеј“.


мозаик

Петок, 16 март 2012 година

ана„Фејсбук“ 4.670 пати „лајк“ на „Фејсбук“, 5.541 пати пријателски „лајк“, 1.174 пати „лајк“

21

Камилаго присвоиброшотна принцезатаДијана Со крзнена шапка и со брошот што порано à припаѓаше на принцезата Дијана, војвотката од Корнвол пристигнала на трките со коњи организирани само за жени. Она што го забележале фотографите е брошот, дизајн на Рој Ален, прикачен на капутот на војвотката. Брошот порано го носеше принцезата од Велс, но како приврзок на огрлица, а à беше подарен од кралицата Елизабета веднаш по венчавката со принцот Чарлс. Дијана го обожувала ова парче накит и најчесто го носела со обетки од дијамант и смарагд, кои à биле подарок од Чарлс за свадбата. По нејзината смрт во 1997 година, брошот повторно се нашол во сопственост на кралицата. Накитот сега го има Камила, а заклучокот на британската јавност е дека војвотката Камила можела да добие ваков подарок само од нејзиниот сопруг Чарлс.

имовиќесигурен а„Евровизија“

статус: Но­Не­Не­дел­ков­ска

„Многусумдобравокревет,но самокогаспијам!“


22

маркетинг

marketing@den.mk

Петок, 16 март 2012 година


мозаик

Петок, 16 март 2012 година

23

Обамаималдадилка транссексуалец И ндонезискиоттрансс ексуа лецкој станапознатпоинформацијатадекабилдадилканаамериканскиот претседателБаракОбамаконкрајот на шее с етите години, изјавил дека не сакаништоод„малиотБари“освенлично даговидиуштееднаш.66-годишниотТруди,когопријателитеговикаатИви,денес живеевоизнајменасобичкавоЏакарта,а заработувазаживотодперењетоалиштана своитесоседи. -Јассумникојиништоинеочекувам ниш тоодпрет сед ат ел от.Но,бисакалда говидамповторно.Ништоповеќе-рекол Труди. ТојраскажалдекасесеќаванаосумгодишниотОбама,неговатамајкаинататкото,коиконнегосеоднесувалекакочленна семејствотовотекотнадвегодиниколку штоработелвонивнатасемејнакуќавоЏакарта. -Знамдекаеневозможнодамепосети тукавоизнајменасобаидекаеневозможнојасдаотпатувамзаАмерика,амасобожјаволја,ќесесретнемеповторно-изјавил Труди. ОдБелат акуќанесекоментиразададилкат анаОбама,нонекоистарисос еди на прет седателот, кои сè уште живеат на истатаулицакакоипред40години,велат

декагопознаваатТрудиидекагоприфаќаат како транссексуа лец. Иако „малечкиот Бари“сегаепретседателнаАмерика,Трудисметадекаќегоприфатикаковидае.

Откриенноввидлуѓе Четирифосилниостатоциодлуѓеодкаменатадобанеодамна беапронајдениприархеолошки истражувањавоКина.Тиеприпаѓаатнадосеганепознатчовечкивид.Тие поседуваатпосебникарактеристикинетипичнизадосегашните видовилуѓе. Археолозитештогипронајдоаги нарекоа„луѓенацрвениотелен“порадитоа штоголовеле оваживотно вопериодот когатиеживееле,атоа епредоколу

15.000години. -Откривањетонаовиефосили, отворановопоглавјевоеволуцијатаначовекот. Тоаеприказнакојадопрваќесе раскажува.Овиефосилиможедапретставуваатделод некоипрапредцикоинеуспеалегенетскидасемодифицираатпоради различнипричини-изјави еденодистражувачите. Многуверојатноедека овановооткритиеќе бидеповодзаревидирањенатеоријатазаеволуцијана човекот,сметаат археолозите.

Чевлизаневерницииза тиештосечувствувааттака ГерманскиотдизајнерДавидсеосмелилданаправиеденнеобиченпотфат.Дизајниралчевлизаатеисти,накоинаѓоновите импишува„јассуматеист“,„Дарвинљуби“и„атеист,да,сум“. Имено,Давидтврдидеканеговитечевлиќеимпомогнатна ситештоневеруваатвогосподдагоизразатсвоетомислењеза тоа.Ценатанаобувкитеќеизнесуваоколу140евра. Споредтврдењетонадизајнерот,чевлитесеизработениод многумекакожаиќебидатвонеколкубои:крем,црна,кафена, петролејскасинаисива,аинспириранисеодтрадицијатана„Баухаус“.


24

спорт

Фени со пресврт го совлада Торус Кошаркарите на актуелниот кошаркарски првак Фени индустри стигнаа до триумф од 79-66над Торус на гостувањето во СЦ „Борис Трајковски“во Скопје.Со тоа го одржаа чекорот со лидерот МЗТ Скопје Аеродром,кој убедливо славеше (71-90) над Лирија во Сарај. Бугарскиот интернационалец Иван Лилов блесна во редовите на Фени,постигна четири тројки во четвртата четвртина и го заокружи пресвртот на својот тим. Претходно,во 25.минута од средбата,Торус имаше водство од 14поени разлика (51-37). Во Сарај,тандемот Чековски-Гечевски го предводеше МЗТ Скопје до триумф.Првиот постигна 20поени,а вториот средбата ја заврши со 14коша. Куманово на домашен терен го декласира Работнички победувајќи го со 97-75.Милан Јањушевиќ со 21и Александар Костоски со 20поени беа најефикасни во победничкиот табор.

Металург ќесе гледаина видеобим Натпреварот меѓу Металург и Загреб КО од осминафиналето во Лигата на шампионите,што ќе се одигра в недела (17ч.)во салата „Борис Трајковски“,ќе се пренесува и на видеобим пред салата.За сите што не успеаја да набават влезници,македонскиот првак организира заедничко следење на натпреварот на терасата на билјард-клубот „Q“,кој се наоѓа во склоп на арената „Борис Трајковски“. Македонскиот ракометен шампион овој викенд ќе го игра првиот мечодисторискиот осминафиналендуелпротивхрватскиоттимЗагребКО,којепредводенод ракометнитеѕвездиИваноБалиќ,Марко КопљариЗлаткоХорват. РеваншотвоХрватскаезакажанза24 март,по што ќе биде познат патникот во четвртфиналето.

Фудбалот во аут Македонскиот фудбал е „замрзнат“на неодредено време,одлучи ФФМ,по барање на МВР,со образложение дека на домаќините на натпреварите во Тетово,Шкендија и Тетекс,им се дава дополнително време за подобра организација.Покрај овие два одложени меча од 20.коло,засега комплетно се одложени и викенд-средбите од 21.коло од Првата лига и од 18.коло од Втората фудбалска лига.

Петок, 16 март 2012 година

ТИМОТ ОД„ЈАНЕ САНДАНСКИ“ТРИ ГОДИНИ ВО ЛИГАТА АБА

МЗТ Скопје со поглед на Јадранот „Металците“потпишаа тригодишен договор во Љубљана,па од идната сезона ќе играат со Макаби, Партизан,Цибона,Олимпија... Стеван ЦАНЕВСКИ

На челниците,кошаркарите и на навивачите на МЗТ Скопје,конечно,им се исполни желбата овој клуб да стане дел од јадранското кошаркарско семејство откако „металците“и официјално го потпишаа договорот за членство во регионалната лига АБА.Управата на клубот од „Јане Сандански“ја промовираше идејата за влез во ова силно регионално натпреварување речиси пред две години,а преговорите што се водеа со раководството на АБА-лигата,конечно, вродија со плод, па двете страни потпишаа договор за тригодишна соработка. -Потписот на договорот го потврдува тоа што од неодамна беше познато, дека МЗТ Скопје Аеродром ќе биде првиот прет-

ставник на Македонија што ќе учествува во Јадранската лига.Со овој потег МЗТ Скопје успеа да ја врати македонската клупска кошарка таму каде што àе местото,меѓу најдобрите клубови од поранешните југословенски простори.Се надеваме дека вистинските љубители на кошарката од октомври ќе можат да уживаат во настапите на МЗТ против врвни екипи,како Макаби,Партизан,Цибона,Олимпија,Црвена звезда -се вели во соопштението до јавноста на клубот од „Јане Сандански“. Со овој договор МЗТ Скопје ќе биде дел од лигата АБА до сезоната 2014/2015, со тоа што „металците“не смеат да бидат последнопласирани во една сезона бидејќи тоа ќе значи и автоматско губење на правото за настап во следните години.Самото тоа повлекува со себе и потреба за дополнително


спорт

Петок, 16 март 2012 година

25

Оставкана МајкД’Антони МајкД’Антонирешидасеповлечеод тренерскатафункцијавоЊујоркникс откаконеуспеадагонаметнесвојотпрепознатливнапаѓачкистилнаигравоеден однајреномиранитеклубовивоНБА-лигата.КонфликтотсоглавнатаѕвездаКармелоЕнтониисеријатаодшестпорази поредбеаглавнитепричинипорадикои Д’Антонисамиотрешидаподнесеоставка. -Мајксметашедек анајдоброзаситеќе бидеакотојсизамине,аниедонесеме новтренер.Подолгадискусија,сесогласивмесонеговиотстав–изјавиЏејмс Долан,сопственикотнаЊујоркникс. Заминувањетонатренеротведнашвроди соплодзаЊујоркбидејќи„никс“самонеколкучасапообјавувањетонавестаза оставкатанаД’АнтонигодемолирасоставотнаПортландсо121-79.

ЧикагоибезРоуз гиолади„жешките“

засилување на играчкиот кадар за „металците“достојно да ја претставуваат Македонија во ова регионално натпреварување. Неофицијалните информации што стигнуваат од населбата Аеродром говорат дека репрезентативецот Дамјан Стојановски ќе биде првото позначајно засилување за тимот од „Јане Сандански“по истекот на

неговиот договор со Лукоил,по завршувањето на оваа сезона.Сепак,јасно е дека за достоен отпор на ривали како Макаби,Партизан и Цибона ќе бидат потребни уште неколку квалитетни засилувања кои би помогнале во уште поголемо кревање на реномето на МЗТ и на македонската кошарка во регионот.

Азаренка не знае за пораз Прворангираната светска тенисерка Викторија Азаренка се пласира во полуфиналето на турнирот во Индијан Велс совладувајќи ја речиси за еден час игра Агнешка Радванска со 6-0,6-2.Белорусинката ги продолжува импресивните настапи оваа сезона,во која не знае за пораз,а веќе нанижа 21последователна победа. Со ова постигнување таа се израмни со Серена Вилијамс,која,исто така, имаше 21триумф по ред во 2003година.Сè уште неприкосновена е Швајцарката Мартина Хингис,која во 1997година имаше неверојатна победничка серија од 37успеси. Во полуфиналето таа за противничка ќе ја

има Германката Ангелика Кербер,која во четвртфиналето ја совлада Ли На со 6-4,6-2. На машкиот дел од турнирот,главните фаворити чекорат според планот.Надал одигра импресивен меч совладувајќи го Алекс Долгополов со 6-3,6-2за еден час и 16минути игра, а негов следен ривал ќе биде Давид Налбандијан.Роже Федерер,како и на претходниот меч, го загуби првиот сет против Бразилецот Белучи со 3-6,но потоа ја покажа својата моќ,освојувајќи ги наредните два сета со 6-3,6-4.Новак Ѓоковиќ,исто така,со 2-1во сетови (6-0,6-7,6-2)беше подобар од Пабло Андухар.

Чикагобулсславешесо106-102надМајамихитводуелотнадветенајквалитетни екипивоИсточнатаконференција,атриумфотнадомаќинитеуштеповеќедобивана значењеакосезнаедекатиенастапија безсвојотнајдобаркошаркарДерекРоуз. Најкорисниоткошаркарворегуларниотдел одминататасезонанебешевоможностда настапипротивМајамипорадиболкиво мускулот,но„биковите“ибезнеговатапомошнапаркетотсобраасилизаголемтриумф. ЏонЛукасбешеизненадувањетонавечертасо24-тепостигнатипоенизаЧикаго,додеканаспротивнатастрананаМајамине помогнаниту71поеннатандемотВејд (36)–Џејмс(35). ЛосАнџелесклиперсјапрекинамини-серијатаодпоразиславејќинадомашентереннадАтлантасо96-82.СанАнтониово ефикасенмечгосовладаОрландосо122111,дуелвокојдоминирашеТониПаркер со31поени12асистенции. РезултатиНБА: ЛАклиперс–Атланта96-82,Феникс–Јута 120-111,Голденстејт–Бостон103-105,Сакраменто–Детроит112-124,Чикаго–Мајами106-102,СанАнтонио–Орландо 122-111,ЊуОрлеанс–ЛАлејкерс101-107 (попрод.),Милвоки–Кливленд115-105, Хјустон–Шарлот107-87,Њујорк–Портланд121-79,ЊуЏерси–Торонто98-84, Индијана–Филаделфија111-94.


26

спорт

Петок, 16 март 2012 година

Лампард не се плаши ни од Реал ни од Барса Атмосферата во таборот на Челси е на највисоко ниво откако англискиот тим славеше над Наполи со 4-1и се пласираше во четвртфиналето од Лигата на шампионите.Ждребот за четвртфиналните двојки ќе се одржи денеска,а,охрабрени по одличната игра со Наполи,фудбалерите на лондонскиот клуб се убедени дека можат да се надигруваат со секој противник. -Сите се плашат од Барселона и од Реал Мадрид,но тоа не е случај и со нас.Имаме извонреден тим,повторно играме одличен фудбал и не гледам зошто би стравувале од кого било,вклучувајќи ги тука и шпанските гиганти. Немам посебни желби за ждребот,без оглед кој противник ќе го добиеме, ќе атакуваме не само на место на полуфиналето, туку и на трофејот бидејќи тоа е конечната цел на Челси –изјави Лампард, еден од најискусните фудбалери во лондонскиот тим.

Жозе Мурињо не важи за премногу сентиментален стратег, но Португалецот, сепак, откри дека не би сакал толку рано да се сретне со својот поранешен клуб.

-Немам некои посебни желби, но не би сакал да играме против Челси уште во четвртфиналето. Моја желба е во финалето да играат Реал Мадрид и Челси откри тренерот на Реал Мадрид.

Бербатов си оди од Манчестер Алекс Фергусон ги потврди гласините дека оваа сезона е последна за Димитар Бербатов како член на Манчестер јунајтед. Актуелниот договор на бугарскиот ас со англискиот фудбалски гигант истекува на крајот на сезонава, а преговорите за негово продолжување не биле позитивни. - Имавме неколку рунди преговори, но работите не се помрднаа во позитивна насока. Проблемот не е во финансиите, туку во желбата на Бербатов да добива поголема минутажа. Јас го сфаќам бидејќи тој веќе има 31 година и не сака да седи на клупата, но, од друга страна, не можам да му гарантирам првотимски статус. Затоа, јасно е дека Бербатов летово ќе си замине од нашиот клуб - изјави Фергусон за англиските медиуми.

ХУМАНИТАРЕНМЕЧЗАПОМОШНАЖАНМАРКБОСМАН

Ситегизбогати,атој сегаживеевогаража

Холандскиотфудбалскирепрезент ативецМаркванБомелќеорганизирадобротворен натпревар за финансиски да се помогнеЖанМаркБомел,фудбалеротшто восрединат анадеведес еттитегодиниод минатиотвекнаправиреволуцијавосветот напрофесионалниотфудбал,аденесена рабнаегзистенција. -Мојатаправнаборбагиослободифудбалеритеодклупскитеоковиимуовозмо-

жинаРунидазаработувапо200.000фунти неделно, но мене ме направи сиромашен. АкосекојиграчштопрофитиралодБосмановотоправилоуплаќанамојатасметкасамо по 50 евра мес ечно, јас би бил богат човек-истакнабелгискиотфудбалскипролетерЖанМаркБосманвоеднапригода. ФудбалероткојнизправнаборбасеизборизаБосмановотоправилоштовоизминативе петнае с етина години им носи милионинаиграчите,ноинаклубовите, денесживееодсоцијалнапомош,вогаражатанасемејниотдомвоблизинанаЛиеж. Банкротот,депресијат аиалкохолизмотго доведоанарабнаегзистенција. Босманво1990годинапокренасудски процессоаргументидекаматичниотЛиеж незаконски му забранува трансфер во францускиотДанкерк,вокојјаурнасветостанаклубовитеидокажадекафудбалери-

те имаат право слободно да ги менуваат клубовитепоистекотнадоговоротиправо насиндикалноздружување.Босмановото правило се покажа како добра алатка за фудбалеритепредистекотнадоговорите, ноизаклубовите.Наиграчитеимовозможувадалицитираатнаповеќестраниида ги„пумпаат“платите,ноипоистекотна договоротдапреминатводругклуббезотштет а. Од друга страна, клубовите се во можностнасвоитеиграчиврзанисодолгогодишнидоговоридаимставатастрономскиценикакообесштетување. Заработувачкатаодхуманитарниот натпреварбитребалобаремнанеколкумесеци да му го олесни животот на денес очајниот48-годишенБосман,којгижртвувашенајдобритегодиниодпрофесионалнатакариераводејќисудскипарнициниз европскитесудови.


спорт

Петок, 16 март 2012 година

27

Заврши европскиот пат за Наполи и за Пандев Најдобриот македонски фудбалер Горан Пандев и Наполи го завршија европскиот пат во Лигата на шампионите во Лондон откако загубија со 4-1од Челси на реваншниот осминафинален натпревар на „Стемфорд бриџ“.Со вкупен резултат 5-4, англискиот претставник се пласира во следната рунда од елитното европско клупско натпреварување. -Загубивме,но не разочаравме. Одигравме добро, имавме неколку шанси,но немавме среќа да постигнеме уште еден гол.

Челси по продолженија славеше со 4-1и се пласира во четвртфиналето По 21година,го израмнивме постигнувањето на Наполи од времето на Марадона.Челси одигра фантастично и може да се гордее со својот настап.Ние сме елиминирани,но истовремено и горди –изјави Валтер Мацари,тренерот на Наполи. Италијанскиот тим имаше предност од два гола од првиот меч во Неапол (3-1), а фудбалерите на Челси по 90минути успеаја да вратат со иста мера.Мечот влезе во продолженија, а Бранислав Ивановиќ во 105. минута четврти пат ја погоди мрежата на Наполи.Мацари дури тогаш одлучи во игра да го внесе Пандев,но тој и неговите соиграчи не успеаја во второто продолжение да постигнат втор гол и да се пласираат во четвр-

тфиналето. Дрогба,Тери и Лампард од пенал во регуларниот дел од мечот постигнаа голови за Челси,а Инлер беше стрелец за Наполи. -Ова е историски резултат за Челси.Не беше лесно да се надомести негативата од првиот меч,но фудбалерите одиграа фантастично и ги заслужуваат сите честитки.Ова е голем поттик за нас да продолжиме во ист стил до крајот на сезоната.Челси може многу во Европа оваа сезона –одушевен беше Роберто ди Матео. Реал Мадрид,според очекувањата,лесно излезе на крај со ЦСКА Москва на „Сантијаго Бернабеу“.По ремито (1-1)во Москва, „кралевите“ на домашен терен славеа со убедливи 4-1.Два гола постигна Кристијано Роналдо,по еден дадоа Игуаин и Бензема,со што ова трио комплетира заедничка бројка од 85гола во досегашниот тек од сезоната. Српскиот интернационалец Тошиќ го постигна почесниот погодок за рускиот состав.


28

спорт

Петок, 16 март 2012 година

На скара кај Вебер

Марк Вебер уште еднаш се покажа како одличен домаќин организирајќи ручек на кој беа поканети сите возачи во шампионатот Формула 1. Австралиецот го искористи фактот дека премиерната трка во новата сезона се одржува во неговата татковина, па почна со

традиционално организирање ручек за дружење на возачите пред почетокот на тренинзите и пред официјалниот почеток на новата сезона. Вебер ги послужи гостите со најразлични видови месо приготвено на скара, а за свој помошник го имаше младиот возач на

Торо Росо, Даниел Ричиардо. - Мојата замисла е да се дружиме и да се опуштиме пред почетокот на новата сезона бидејќи по завршувањето на трката во Мелбурн, сите ќе имаме полни раце работа за усовршување на своите болиди - изјави Вебер.

Болидот на шампионот се вика„Аби“ Освен што е најмлад шампион во историјата на Формула 1, Себастијан Фетел е познат и по својот забавен карактер. Возачот на Ред бул вообичаено пред секоја сезона му дава женско име на својот болид. По „Кејт“, нејзината раскошна сестра „Лиз“ и развратната „Кејли“, сега Фетел ќе ја вози „Аби“. Тоа е името што му го даде Германецот на новиот болид „РБ8“. Иако не откри од каде му е инспирацијата за името, се претпоставува дека тоа има врска со „Аби роуд“ и „Битлси“ бидејќи Фетел е голем обожавател на легендарната британска група.

Фојц падна во Шладминг, сега Хиршер е фаворит Супервелеслаломската трка што се возеше во австрискиот скијачки центар Шладминг донесе неочекуван епилог откако водечкиот во генералниот пласман, Беат Фојц, потклекна под притисокот. Имено, швајцарскиот скијач падна и не успеа да ја помине целта, со што широко му ги отвори вратите на Марсел Хиршер во трката за првото место во генералниот пласман. Иако Хиршер важи за

аутсајдер во однос на Фојц кога станува збор за супервелеслаломските трки, Австриецот максимално ја искористи грешката на својот голем ривал, па со третото место на вчерашната трка ја намали негативата во однос на швајцарскиот скијач на само 75 бода. Оваа негатива е леснодостижна за Хиршер затоа што до крајот на сезоната претстојат една велеслаломска и една слаломска трка, дисциплини кои ва-

жат за омилени за Австриецот, а за слаба точка на Беат Фојц. Што се однесува до супервелеслаломот во Шладминг, до првото место стигна Кристоф Инерхофер од Италија со време од 1:21:24 минута, пред Французинот Пинтуро на второто место со две стотинки заостанување, додека Хиршер на третата позиција имаше шест стотинки послабо време од победникот.

СЕ ПАЛАТ МОТОРИТЕ ЗА НОВАТ

Четвори напаѓаат С

о првите квалификациски тренинзи денеска на патеката „Алберт парк“ во Мелбурн официјално се крева завесата и почнува одбројувањето на часовите до стартот на новата сезона во Формула 1. Во претстојните 20 трки, шампионскиот трон ќе го бранат Себастијан Фетел и Ред бул. Доминацијата во изминатите две сезони им дава право на оптимизам и улога на први фаворити и во претстојниот шампионат, кој, според многу најави, би можел да биде многу понеизвесен од претходните неколку изданија. Во кругот на фаворитите, освен Ред бул, вообичаено секогаш се и двата најтрофејни тимови, Мекларен и Ферари, а на голема врата сезонава влегува и Лотус Рено најмногу поради враќањето на Кими Раиконен. Фетел во конкуренција на возачи и Ред бул во конкуренција на конструктори ги освојуваа титулите во 2010 и во 2011 година и сезонава атакуваат на трета круна во серија. Ако на младиот Германец му успее да направи хет-трик, тогаш ќе влезе во историјата на Ф1 како трет возач со вакво достигнување. Досега три титули во сери-


спорт

Петок, 16 март 2012 година

Т А СЕЗОНА ВО ФОРМУЛА 1

ца шампиони го тронот на Фетел Хамилтон,Батон,Алонсо и повратникот Раиконен ќејастартуваатпотератапоСебастијанФетел ја имаат освоено само Хуан Мануел Фанко и Михаел Шумахер.Сена,Прост,Мансел, Хакинен и останатите шампиони останаа на чекор до овој подвиг. -Логично е шампионот да биде фаворит за следната сезона.Во изминативе две сезони во Ред бул имавме многу паметни решенија, значи знаеме како се победува – истакнува Себастијан Фетел. Трката за ГН на Австралија в недела ќе покаже,или барем ќе најави,дали ќе продолжи доминацијата на Фетел или некој друг возач ќе го преземе приматот.Неколку кандидати му се сериозни противници, пред сèдвоецот на Мекларен,Хамилтон и Батон. Шампионот од 2008 година, Луис Хамилтон,лани имаше турбулентна сезона, но најави дека од лошото искуство извлекол поуки и сезонава комплетно ќе биде концентриран на трките.Исклучителниот талент во комбинација со болидот на Мек-

ларен му дава реални шанси да биде во потесниот круг на кандидати за титулата.Речиси истото важи и за неговиот клупски колега Џенсон Батон.Шампионот од 2009 година многумина го сметаат за најкомплетен возач на денешницата,дури и подобар од Фетел.Традиционално високо меѓу фаворитите за титулата котира и шпанецот Фернандо Алонсо. Двојниот шампион во Ф1(2005,2006)е апсолутен газда во боксот на Ферари, но одново проблем може да му биде лошиот болид кој не се покажа најдобро на претсезонските тестирања.Сепак,Алонсо важи за возач кој може да извлече максимален резултат дури и од лош болид.Во сезоната што е на почеток,сметките на сите може да им ги наруши Кими Раиконен.Шампионот од 2007година по двегодишна пауза одново се врати во Ф1и ќе биде главен адут во болидот на Лотус Рено.

29

Чисора остана без боксерска лиценца Британската боксерска федерација му ја одзеде лиценцата на Дерек Чисора,по физичката пресметка што тој ја имаше со Дејвид Хеј на прес-конференцијата.Чисора има право на жалба на оваа одлука,но тешко дека ќе може да промени нешто. Овој боксер на мерењето пред мечот му удри шлаканица на Виталиј Кличко,во рингот во пресрет на борбата му плукна в лице на неговиот брат Владимир,а потоа на прес-конференцијата се пресмета со Дејвид Хеј.Поради тоа,Чисора ќе ја загуби боксерската лиценца. Да потсетиме,на средбата со медиумите Чисора му се закануваше на Хеј дека ќе го пронајде и ќе го убие.Токму поради тоа беше на испитување и во германската полиција. Претходно и Светската боксерска федерација му ја одзеде лиценцата на Дерек Чисора на неодредено време.

Шекил О’Нил во рингот Еден од најдоминантните центри во НБА во изминатите 20години,Шекил О’Нил,не може без спортот откако се пензионира од кошарката,па продолжува со борби во ММА.Тој наскоро ќе се бори во рингот со пензионираниот бејзбол-играч Хосе Кансеко,првиот кој јавно призна дека користел стероиди за време на својата кариера во бејзбол. -Хозе одамна го предизвикав.Ако не се плаши,знае каде да ме пронајде.Ќе биде тоа добра борба,а победникот однапред е познат -изјави провокативно Шекил О’Нил. Американската јавност едвај чека да се случи овој борачки спектакл,ММА таму има неверојатно голема популарност,а фрлената ракавица ја прифати и Кансеко. -Ќе се борам со Шекил –напиша кратко на својот профил на „Твитер“,поранешниот бејзбол-играч на Сан Франциско џајантс и на неколку други клубови.


канал

СИТЕл

канал 5

алФа ТВ

ТЕлМа

30

програма

Петок, 16 март 2012 година

00:30 Дневник 01:00 Тротоар Њуз - (р) 01:20 Без Рецепт - (р) 01:35 Македонската борба за слобода - (р) 02:05 Дарма и Грег (Дхарма & Грег) - (р) 02:25 Бостонските адвокати (Бостон Легал) - (р)

03:05 Нем Сведок 04:50 Химна на Р. Македонија 05:40 Конечно Викенд - (р) 06:45 Добро утро Македонијо 09:05 Без Рецепт 09:25 Македонската борба за слобода 10:30 Македонски народни приказни

11:00 Ѕвон 13:00 Вести Вести 13:15 Нешто плус со Кате - (р) 13:35 Неделно попладне а - (р) 15:05 Вести 15:25 Македонската борба за слобода - (р) 16:05 Без Рецепт 16:30 Дарма и Грег (Дхарма & Грег)

17:00 Дневник 1 17:30 Тротоар Њуз 17:50 Македонската борба за слобода 18:30 Скопска 19:30 Дневник 2 21:00 Стисни Плеј 21:45 Бостонските адвокати (Бостон Легал)

07:35 Најава на програмата 07:40 Игран филм : Полудени 09:30 Сериски филм:Еурека 10:15 ТВ серија: Подземјето на Њујорк 11:00 5+, емисија за растење на деца и родители 12:00 Емисија за гурмани Храна и Вино 12:30 Пазар и пари 13:00 Секој е ВИП 13:45 Документарна програма

14:35 Играна серија: Девици благороднички 15:30 Вести 15:45 Сериски филм: Еурека 16:35 Цртан филм 17:00 5+, емисија за растење на деца и родители 17 :45 Емисија за гурмани Храна и Вино 18:25 Метео 18:30 Вести

19:05 Спорт 19:15 Метео 19:30 Италијанско фудбалско првенство –Магазин 20:00 ТВ серија : Девици благороднички 21:00 Тоа сум јас 21:32 Следува 21:33 Метео 21:40 Вести 22:15 Спорт

22:20 Сериски филм: Монк 23:05 Културна хроника 23:15 Игран филм 01:35 Игран филм: Полудени 03:20 Културна хроника 03:30 Вести 04:05 Тоа сум јас 04:35 Емисија за гурмани Храна и Вино 05:00 ТВ Серија 06:30 Вести

06:55 5 до 7 - утринска програма забавна програма 09:00 Вести 09:10 Вкусот на традицијата рецепт - забавна програма 09:20 Зајди, зајди талент -реалити шоу 09:30 Пустолов - серија за деца 09:55 Ај ти замижи - емисија за деца 10:15 Супер ѕвезда-топ листа емисија за деца 10:45 Во прво лице - забавна емисија (реприза) 11:15 Пресинг - информативна

програма (реприза) 11:45 Телешоп - забавна програма 12:00 Вести 12:15 К-15 Дневна доза - хумористична серија 12:30 Вкусот на традицијата рецепт - забавна програма 12:45 Зајди, зајди талент -реалити шоу 13:00 Живот со стил - лајф стајл магазин (реприза) 13:40 Ајде дома - забавна програма (реприза) 14:30 Портик - контактно забавна 15:00 Вести

15:10 Портик (продолжува) контактно забавна 16:15 Во прво лице - забавна емисија (премиера) 16:45 Фактор здравје - забавна програма (премиера) 17:00 Вкусот на традицијата рецепт - забавна програма 17:15 К-15 Дневна доза - хумористична серија 17:30 Вести 17:45 VOA - Гласот на Америка информативна програма 17:55 Овде и сега - контактно

забавна 18:25 Пресинг - информативна програма (премиера) 19:00 Вести 19:45 К-15 Дневна доза - хумористична серија 19:55 Високи октани - забавна програма (премиера) 20:25 Смртоносна игра - игран филм 22:00 Вести 22:45 К-15 Дневна доза - хумористична серија 22:55 Голи и смешни -скриена камера 23:25 Шестиот ден - игран филм

07:00 Здраво Македонијо, Утринска програма 09:00 Вести 09:10 Здраво Македонијо, Утринска програма 10:00 Јунска ноќ, Сериски филм-р 10:55 Метео 5, Временска прогноза 11:00 Вести

11:15 Сериски филм, Сериски филм 11:50 Македонски народни приказни, Забавна - р 12:20 Каде е ќерка ми, Сериски филм - р 13:35 Џанан, Сериски филм - р 14:15 Сериски филм, Сериски филм - р

14:55 Метео 5, Временска прогноза 15:00 Вести 15:25 Имотот на дамата, Сериски филм - р 17:00 Јунска ноќ, Сериски филм 17:55 Екстра Ексклузив, Забавна 18:15 Метео 5, Временска прогноза - р 18:20 Вести

19:00 Имотот на дамата нова сезона, Сериски филм 20:30 Величествениот султан, Сериски филм 22:00 На турско кафе со ..., Забавна - р 22:55 Вести 23:30 Миленко Неделковски шоу, Информативна програма

05:00 Зора Зори -Забавна Емисија 06:15 Напуштен Ангел - Серија 07:00 Вести 07:10 Журнал -Утринска Програма 09:00 Вести 09:10 Приказна За Мојата Љубов Серија 09:40 Малечката Невеста - Серија 10:25 Топ Шоп 10:55 Бекстејџ - Естраден Магазин

11:10 Огнови На Љубовта - Серија 11:40 Лесни Пари - Квиз Шоу 12:00 Вести 12:10 Македонски Стари Приказни 12:40 Преживеан - Реално Шоу 13:40 Топ Шоп 14:00 Езел - Серија 14:55 Љубов и Казна - Серија 16:00 Вести 16:24 Временска Прогноза

16:40 Лесни Пари - Квиз Шоу 17:10 Огнови На Љубовта - Серија 18:00 Малечката Невеста - Серија 18:35 Бекстејџ - Естраден Магазин 19:00 Дневник 19:30 Бизнис Вести 19:40 Временска Прогноза 19:45 Љубов и Казна - Серија 21:05 Езел - Серија 22:15 Преживеан - Реално Шоу

23:30 Дневник 23:55 Временска Прогноза 23:57 Некој Да Ме Чува - Серија 00:45 Просечен Маж - Серија 01:30 Бекстејџ - Естраден Магазин 01:40 Мојата Ѕвезда -Забавна Емисија 02:30 Кој те шиша -Забавна Емисија 03:10 Журнал - Утринска Програма 05:00 Зора Зори - Забавна Емисија

08.00 Индија - кралство на тигарот - документарен филм 08.40 Без коментар 09.00 24 за животот- емисија 10.00 Флеш-вести 10.05 Временска прогноза 10.10 Утринско инфо 10.15 Без коментар 10.30 Флеш-вести 10.35 Временска прогноза 10.40 Без коментар

11.00 Флеш-вести 11.05 Временска прогноза 11.10 24 Анализа (р) 11.50 Без коментар 12.00 Вести 12 12.30 Временска прогноза 12.35 Македонија е сè што имаме - документарен филм 14.00 Вести 14 14.30 Временска прогноза 14.35 Без коментар

14.55 24 За животот - реприза 15.55 Без коментар 16.00 Вести 16 16.40 Без коментар 17.00 Дневник 17 17.50 Гласот на Америка на македонски јазик 18.00 Мумии – тајните на фараоните - док.филм 18.40 Без коментар 19.00 Тип 24 - емисија за спорт

19.45 Гласот на Америка на македонски 20.00 Дневник 20 20.45 Без коментар 21.00 24 Анализа - емисија 21.40 Без коментар 22.00 Дневник 22 22.50 Без коментар 23.00 Македонија е сè што имаме - док.филм 00.00 Дневник

Езел сериски филм Сител 21.05

Монк сериски филм

Телма 22.20


Рецепт на денот

“SAGITTARIUS”

Палента со коприви

LEKZA SMIRUVAWENA NERVITE

IZGOTVUVA^INA ENCIKLOPEDII

PRAVECVO KNI@EVNOSTAVO PO^ETOKOT NA20-otVEK

l 500 г палента l 300 г свежо сирење l 200 мл павлака l 500 г коприви

ПРиГОтВУВАЊе: Палентата се вари и се дели на два еднакви дела. Првиот дел се става во плех, а одозгора се ставаат сирењето и павлаката кои претходно се соединети. Копривата треба да се вари 5-10 минути, а потоа се меша со две лажици павлака и со две јајца и се додава на палентата. На крај се става и вториот дел од палентата. Се попрскува со маслиново масло и со лук.

DIMITAR VLAHOV

DR@AVA VOAZIJA

UKRAINSKI FRANCUSKA NARODEN BALERINA TANC MARIJA

EDENOD KENTAURITE

NAPRAVA, APARAT

LI^NOST ODELINSKATAMITOLOGIJA

EDEN EVREJSKI JAZIK

ITALIJANSKIFUDBALSKI KLUB

AMERIKANSKI FILMSKI ARTIST

LU\EBEZ TATKOVINA JAVEN PRAVOBRANITEL

KOBALT

ПОтРеБни СОСтОЈки:

31

разонода

Петок, 16 март 2012 година

POGONZA IZRABOTKANA KILIMI @ITELKI NAASIRIJA NEVOLJA, NAPAST

PRODAVA^ NAIKONI ZORAN VANEV STARO GERMANSKO PLEME

KALIUM RE^NI OSTROVI

HOLANDSKA AVIONSKA KOMPANIJA

MUSLIM. VERSKI POGLAVAR KO[ARKAROTPIPEN TELEFONSKIPOVIK BOKSERSKI [AMPION MOHAMED

RE^EN RIBAR RAPERKATAVEKO

REKAVO GERMANIJA (ELBA)

ST.ELINSKILIRSKIPOET MESTOZA VR[IDBA

NAKOEMU EIZRE^ENA SUDSKA PRESUDA GRAT^EVO GERMANIJA BLIZUGRANICATASO AVSTRIJA

ZNATNO ZIMZELENODRVO (ELKA) ALEUTSKI OSTROVI OVO[JESO TVRDALU[PA(MN.)

ERNST CIMERMAN SAJFERT

PRVAK, [AMPION PO^VA, PODLOGA TURSKA RADIOTELEVIZIJA KRVNI SADOVI

MUSLIM. MA[KOIME ARTISTOT BOLDVIN

REVOLUCIONEROT HAXI DIMOV

KONAK, MEANA ATLETI^AROT BOLDON

REKAVO ANTI^KA GALIJA

SOPRUGA MA@NA ]ERKATA EGIPETSKI BOGNA SONCETO OTOLANG

MUSLIMANSKO @ENSKO IME

ZABRANA NEUTRON

TOMEMOMOROVSKI

IMAGINAREN BROJ

DELOD PRAVO SLAVNA CRKVA(MN.)

DELOD OBLEKA (MN.) ELEKTRON

JUNAKOD DELONA BRANKO ]OPI] (BURSA])

^ITAJTE “DEN#

ХОРОСКОП

RE[ENIE: ENDI GARDIJA, NEVROLEPTIK, CO, APATRIDI, IKONAR, ASIRKI, KLM, K, ZV, [EIK, LABA, ALAS, ALO, OSUDENO, KALIN, PIDING, GOLEMO, ECS, ALEUTI, AS, DIMO, ILMI, TRT, IZARA, AN, @ENA, SANELA, OZIRIS, TM, VETO, ELECI, I, NIKOLETINA

21.03 19.04

Овен - Денеска воздржете се од инвестиции. Подобро е да му посветите поголемо внимание на партнерот, кој во последно време се чувствува запоставен. Совет: хранете се здраво и повеќе пешачете.

20.04 20.05

Бик- Ви стин ско вре ме е да ги об но ви те контактите со старите партнери. Финансиската состојба ви се подобрува, но не опуштајте се премногу. Совет: јадете повеќе овошје.

21.05 20.06

Близнаци - Многу сте внимателни кога е во прашање работата, а тоа ќе донесе резултати. Во текот на денот ќе добиете информации што ќе ве вознемират. Совет: службениот пат одложете го за следната недела.

21.06 22.07

Рак- Расположението ви се менува секој момент. Можеби очекувате премногу од себе, а не можете да го реализирате. Партнерот ќе ја подржи секоја ваша одлука. Совет: одморот добро ќе ви дојде.

23.07 22.08

Лав - Недоразбирањата со колегите на работа денеска ќе бидат почести. Разочарувањето ќе ве поттикне да правите постапки што не се карактеристични за вас. Совет: повеќе прошетки.

23.08 21.09

Девица - Од вас зависи дали ќе направите пресврт на состојбата и на работа и дома. Потребна ви е поголема самодоверба и иницијатива. Совет: посветете поголемо внимание на здравата храна.

22.09 23.10

Вага- Немате голем успех во решавањето на проблемите и на личен и на професионален план. Финансиската состојба денеска уште повеќе ќе ви се комплицира. Совет: бидете потолерантни.

24.10 21.11

Скорпија- Потребни ви се поголеми возбудувања и предизвици. Денеска ќе бидете директни и спонтани во односот со претпоставените. Совет: бидете внимателни во сообраќајот.

22.11 21.12

Стрелец - Постојано ве мачат стравови поврзани со финансиските проблеми. Обидете се да бидете пооптимистични. Совет: време е да ги решите проблемите на љубовен план.

22.12 19.01

Јарец - Спремни сте да преземете секаков ризик. Внимание во врска со финансиите е неопходно зашто резервите ви се при крај. Совет: обидете се да ги надминете проблемите со партнерот.

20.01 18.02

19.02 20.03

Водолија - Обидете се да не реагирате импулсивно на сè што ќе ви се случува во текот на денот. Многу ви значи поддршката од партнерот. Совет: возете внимателно. Риби - Имате погрешно чувство дека сè правите како што треба. Тоа чувство ќе предизвика големи проблеми. Совет: бидете поопуштени во комуникацијата со луѓето што ве опкружуваат.


зрнЦА нА мудрОсТА

ТикеТ сек ј

3+ 3+ 2

Гродиг Виена Доедрехт Емен Национал Порто

ВиЦОТекА

Коефициент 6.1

Не верувајте им на зборовите, ниту на своите, ниту на туѓите. Верувајте им на делата. Лав Толстој

ХасогопрашуваМујо: -Слушнавдекасидобил близнаци.Двојајчанисе илиеднојајчани? -Незнам-одговараМујо-еднотоедвојајчано, адруготоедевојче! * * * ДошолМујонапазари прашуваколкучинатјаболката.

1

Витесе Хераклес

Го ценам тој што живее за да учи. Ниче

Железото е потврдо од каменот, каменот е потврд од дрвото, дрвото, пак, е потврдо од воздухот. Но, она што не може да се допре и слушне е најјако од сè, тоа е човечката душа. Лав Толстој

16

l

Тетово

15

Скопје l

l Штип

Велес l

16

l Кичево

l Дебар

15 l Радовиш

9

9

l Делчево

15

16

Гостивар

16

l Кочани

16

14

l

l Крива Паланка

Куманово

14

l Неготино

16

16 l Струмица

l Кавадарци

14 l Струга

16

13

14

14

l Охрид

l Прилеп

l Гевгелија

l Ресен

Битола

-Колкуповеќекупуваш, толкусепоевтини-му велитрговецот. -Ајде,тогаш,ставајдодеканестанатбесплатни-одговорилМујо. * * * ПерицаиМарицајапрашуваатбабаим: -Бабокакодојдовмение насвет?

Во текот на денешниот ден ќе дува умерен северозападен ветер, кој во попладневните часови ќе биде со послаб интензитет.

14 l

Животот е игра со карти. Раката што ви ги дели ја претставува одлучноста, а начинот на кој играте е ваша слободната волја. Нехру

13

Времето денеска ќе биде сончево и топло, а дневната температура ќе биде во пораст. Благодарение на топлото време сообраќајот ќе се одвива по суви коловози. Топлото време е идеално за прошетка, а биометеото е поволно за здравјето на луѓето.

-Па,ведонесештркотимодговарабабата. ПерицасевртиконМарицаиà вели: -Даà кажемеилидаја пуштимедаумреглупава?

19

Барселона

12

Букурешт

17

Будимпешта

20

Загреб

12

Софија

13

Атина

11

Приштина

10

Сараево

18

Белград

l

-1 сАбОТА 21

0 22

неделА

1 пОнеделник 23

Den 16 Mart  

Dneven Vesnik Den

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you