Page 1

ДЕН ЗА РАЗОНОДА

www.den.mk

vo ovoj broj

32o

Петок, 10 август 2012, година 1, број 123

цена

15 денари

ЈУБИЛЕЈОТ НА АРМ СЕ ПРОСЛАВУВА, А ПРОБЛЕМИТЕ СИ ОСТАНУВААТ

5

Грандизна парада со скинати чизми

Арбен Џафери се бори за 2-3 животот

Скопското Кале ќе се отвори за 50 денари?

Наскоро нема да има бесплатни посети на археолошките локалитети

34-35


2

ВЕСТИ

Студираат кодошење

КОМЕНТАР

Катерина ГЕТЕВА Каде отиде слободната академска мисла ако наместо дебата и размена на ставови и мислења, предавањата на Универзитетот се претвориле во „Клуб на следбеници на Информбирото“!? Студенти со мобилни телефони ги снимале предавањата на некои професори и снимките ги носеле на увид во партијата и кај повисоки структури на еден факултет. Ова се случувало во универзитетските клупи со месеци, сведочеа студенти од државниот универзитет за „Ден“. Јавно не сакаат да зборуваат, се плашеа дури и да кажат на кој факултет имало снимање со телефони. Ректорот на Универзитетот не е засегнат за, како што ги нарече, приказните на студентите и одби да коментира. Сигурно нема да спроведе интерна истрага или, пак, да се распраша дали некој, наместо студент, глуми кодош на Универзитетот и дали постојат и, ако има такви, кои се тие ,,високи структури на факултетот“ кај кои завршуваат снимките од предавањата. Ако некој снима предавања и мисли од тоа да извлече заклучок за политичка приклонетост на предавачот, тоа е скандалозно! Но, не и за надлежните, па дури ниту за универзитетските професори, од кои повеќето веќе подолго време се занемени и одбиваат да коментираат какви било социјални или политички случувања во државата. Од креатори на јавната свест, повеќето од нив се верни почитувачи на онаа народната ,,Страв лозје чува“! Но, ете сега имаат нов проблем. И додека на професорите устите им се врзани и молчат за тоа што им се случува на часовите, дел од нивните студенти, идни креатори на јавната свест, наместо експерти од областа која се одлучиле да ја студираат, ќе се замолчат со кодошка експертиза. ИЗДАВАЧ: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕЧАТИ: Печатница „Серафимовски“ Скопје, ул. „Лисец“ бб (во кругот на „Еуромилк“), ДИСТРИБУЦИЈА: „Фокус прес“ ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 ДАНОЧЕН БРОЈ: МК4080012526243, ISSN 1857-8012

Основач и управител - Живко Серафимовски, Главен и одговорен уредник - Коле ЧАШУЛЕ, Помошник на главен уредник - Диана МЛАДЕНОВСКА Уредници: Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски, Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски, Радован Вујовиќ Систем-администратор: Огнен Митев Редакција: redakcija@den.mk, 02/3162 666 marketing@den.mk

pretplata@den.mk

Маркетинг: 02/3211 - 551

Петок, 10 август 2012 година

ПО ДЕБАКЛОТ НА ПОСЛЕДНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

Нова демокра т Селмани?

Партијата се консолидира и планира да го кандидира некогашниот лидер за градоначалничката позиција во општина Сарај, но тој ја отфрла таквата можност

П

Игор Чавески

артијата Нова демократија, која на минатите избори доживеа дебакл и бе ше пред рас па ѓа ње, прави обид повторно да се врати на политичката сцена. Како што неофицијално дознаваме, првиот чекор кон консоли да ци ја на парти јата е вра ќа ње то на Имер Сел ма ни, кој ла ни во но ем ври се повлече од претседателското ме сто откако не ус пеа да освои ни ту ед но прате нич ко ме сто. Првите луѓе на партијата планираат поранешниот министер за здравство и градоначалник на општина Сарај повторно да го кандидираат за челната функција во таа општина, а евентуалната негова победа би значело дека партијата се враќа на вистинскиот коло сек. Иа ко Сел ма ни во из ја ва за „Ден“ ја отфрла можно ста да се врати во политиката и дека засега е по светен на семејството, ге не рал ни от се кре тар на Но ва

де мо крати ја, Фат мир Ете ми, тврди де ка веќе се подготвува терен за негово враќање. - Селмани ја напушти претседателската функција, но остана во органите на парти јата. Точ но е де ка тој по втор но ќе се активира политички - нагласува Етеми. Спо ред поз на вачи те на поли тич ки те случувања, врвот на популарно ста на Селмани беше на претседателските и на локалните избори во 2009 година. Тогаш тој настапи со имиџ на македонскиот Обама и како претседателски кандидат освои околу 150.000 гла са, од кои голем дел од гла сачи те беа Македонци. Потоа, тој почна да дава радикални изјави и неговата популарност почна да опаѓа. Од Нова демократија уште информираат дека е во тек нејзина реорганизација и дека повторно се активирани разграноците во Чаир, Дебар и во Бутел, а следен чекор е акти ви ра ње на членс твото во

Арбен Џафери се бори

Поранешниот претседател на Демократската партија на Албанците и поче сен лидер на партијата, Арбен Џафери, завчера вечерта доживеал мозочен удар, по што паднал во кома, информираат од партијата. Според портпаролот на ДПА, Агрон Ферати, Џафери од неговиот стан во Тетово веднаш бил пре фрлен во Клиничкиот центар во Скопје, на Клиниката за неврохирургија. - Господинот Џафери имаше мозочен удар и сега е на Клиниката за неврохирургија, каде што е под соодветен третман. Здравствената со стојба му е лоша. Сега само чекаме да ни кажат што ќе се случи, други подетални информации немам - изјави вчера портпаролот Ферати. Директорот на Клиниката, Александар

Чапаро ски, кој е на годишен одмор, само ја потврди ве ста, но не соопшти детали за здравствената со стојба на пациентот. Ве ста ја потврди и профе сор доктор Владимир Мирчевски, но дета ли за со стојбата на Џафери не сакаше да соопшти бидејќи немал дозвола од семејството на пациентот. Почесниот лидер на ДПА бил пронајден во тешка здравствена со стојба во стан во центарот на Тетово. По дадената прва медицинска помош во Клиничкиот центар во Скопје, лекарите, според наши информации, вчера правеа сè за да го спасат Џафери, но неговиот живот сè уште беше во опасност поради крварењето во мозокот. Арбен Џафери е роден во Тетово на 24 јануари 1948 година. До 1990 година рабо-


ВЕСТИ

Петок, 10 август 2012 година

3

тија ќе го воскреснувa

кумановско-липковскиот регион. Оттаму уште велат дека за локаните избори планираат соработка со партиите на Хисни Шакири и на Руфи Османи и дека поради не задоволството што по стои кај албански-

за животот

тел како новинар за радио и телевизиските станици во Приштина, како главен уредник на Културната програма. Беше претседател на ПДП до 1995 година, а потоа лидер на Демократ ската партија на Албанците до 2007 година. Познат е по своите контроверзни и радикални изјави за државното уредување и за правата на Албанците во Македонија. Подолго време боледуваше од Паркинсова болест, што беше и причина во 2007 година да се повлече од активната политика, по што на чело на партијата застана Мендух Тачи. Арбен Џафери е претседател на Централното собрание на ДПА и е еден од директните креатори на партиската политика, заедно со лидерот Тачи. Тој е и еден од потписниците на Охридскиот мировен договор во 2001 година. А.А.

те гласачи се надеваат дека ќе освојат неколку градоначалнички ме ста. Нова демократија на последните парламентарни избори остана без четирите пратенички ме ста, заработени по бегството на нивни

членови од ДПА и формирањето нова пратеничка група. Како ре зултат на лошиот ре зултат на последните избори, Селмани се повлече од партијата. На негово ме сто дојде Кастриот Хаџиреџа, а за потпретседател беше по ставен Абедин Зимбери. Покрај Нова демократија, и останатите партии од албанскиот блок наголемо се подготвуваат за локалните избори. ДУИ, ДПА и Националната демократска преродба на Руфи Османи сè уште прават анализи за кандидирање градоначалници. Партиски извори информираат дека најголема борба кај албанските гласачи ќе се води за Го стивар, Тетово и за Струга. Актуелниот градоначалник на Го стивар, Руфи Османи, речиси сигурно ќе се кандидира за уште еден мандат, а противник од редовите на ДУИ, најверојатно, ќе му биде министерот за локална самоуправа Невзат Бејта. ДУИ и Нова демократија сè уште немаат доне сено одлука кого ќе кандидираат за прв човек во Тетово, а пак изборот на ДПА повторно ќе биде Сади Беџети. Бујар Османи или, пак, актуелниот градоначалник Изет Меџити ќе биде изборот на ДУИ за Чаир. Како кандидат на ДУИ за прв човек на Сарај се споменува довчерашниот владин портпарол Мухамед Хоџа. Неизвесна битка се очекува и за Струга. Рамиз Мерко по сакува и натаму да ја води оп шти ната, а гра до начал нич ки ам би ции покажуваат и Азис Положани и Фијат Цано ски од ПЕИ.


4

ВЕСТИ

Петок, 10 август 2012 година

ПО СКАНДАЛОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

Ректорот не се плетка во студентската шпионажа Р Катерина ГЕТЕВА

екторот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Велимир Стојановски, не сака да ги коментира информациите објавени во весникот „Ден“, дека на еден од најпознатите македонски факултети за време на предавањата, студенти ги снимале своите професори кога ги коментирале актуелните политички теми, а потоа снимките ги испраќале во штабовите на политичките партии. - Не би коментирал анонимни приказни, особено ако нема точни податоци за кој факултет и за кој универзитет се однесуваат изјави ректорот Стојановски. За „Ден“ завчера сведочеа студенти, кои инсистираа да останат анонимни, дека многупати на предавањата на неколку профе сори забележале како нивни колегистуденти ги снимаат профе сорите, а потоа дознале дека снимките завршувале во партиски штабови. - Се има случено милијарда пати, некои од студентите ги имам видено со свои очи, а некои не ги имаат забележано тие што снимаат бидејќи на предавањата понекогаш сме многу луѓе во амфитеатарот. Се знаат кои се студентите што снимаат. Двајца од нив лично ги познавам, а некогаш ги предупредуваме да не снимаат, да не изигруваат кодоши, ама тие се смеат на тоа раскажува студентот. Сни ма њата би ле на ча со ви на кои про фе со ри те из не су ва ле ста во ви или се на мет ну ва ла те ма од актуел ни те со ци о-

лошко-политички збиднувања во државата. Спо ред тврде њата на студен ти те, снимките потоа ги дава ле на повисоките раководства во факултетот и оттаму завршу ва ле во шта бо ви те на поли тич ки те партии. „Ден“ контактираше со универзитетскиот професор Мирослав Грчев, кој е меѓу најекспонираните критичари на проектот „Скопје 2014“. Тој не знаел дека имало снимања на часовите ниту, пак, имал

докази за такво нешто, но, сепак, се сомнева дека многупати негови ставови кажани на предавања ги читал како коментари на блогови и на форуми. - Народот се претвора во кодошка нација и тоа се случува во време на депресија, беспарица и сиромаштија, секој секого кодоши за нешто и некаде, и тоа се претставува дека е света работа за света Македонија, а дека сите други се предавници - заклучува Грчев.

Нови легитимации за инспекторите за труд

Инспекторите за труд отсега при вршење инспекциски надзор ќе се легитимираат со нови службени легитимации. Новите документи се печатени на тврда хартија со светлосина боја и двоен повез од кожа во црна боја. Првите легитимации вчера им беа врачени на шест инспектори од страна на министерот за труд и социјална политика, Спиро Ристовски. - Инспекторот за труд во вршењето на инспекцискиот надзор е овластен во секое време на денот и ноќта да влезе во просториите на работодавецот без претходно најавување и без оглед на работното време. Тој е

должен за своето присуство да го извести овластеното лице на работодавачот, доколку е присутно и да му покаже службена легитимација со која ќе ги докаже својот идентитет и овластување - истакна Ристовски. Во текот на првите шест месеци од годинава инспекторите за труд извршиле 23.690 контроли, од кои 17.095 од областа на работните односи и 6.595 од областа на безбедноста и здравјето при работа. Во овој период затекнати се 494 непријавени работници и донесени се 193 решенија, со кои се задолжуваат работодавачите да ги при-

јават и да им исплатат три просечни плати. Според министерот Ристовски, бројот на непријавени работници се намалува во споредба со изминатите години, но истовремено се зголемува бројот на пријави од граѓани за непријавени работници на бесплатниот телефонски број. Од областа на безбедност и здравје при работа изречени се 37 забрани за работа и доне сени се 2.243 решенија за утврдени недо статоци. Во овој период има пет смртни случаи, а нема колективни повреди на работа.


ВЕСТИ

Петок, 10 август 2012 година

5

ЈУБИЛЕЈОТ СЕ ПРОСЛАВУВА, ПРОБЛЕМИТЕ ОСТАНУВААТ

Грандиозна парада со скинати воени чизми П Тони АНГЕЛОВСКИ

рославата на двае сетгодишнината на АРМ на 18 август, за која, според најавите, е предвидена голема парада на војската со целото вооружување кое ќе дефилира пред новите споменици, војниците ќе ја дочекаат со половни и стари униформи, како и со искинати чизми. Повеќето од профе сионалните војници се срамат да излезат да парадираат со стара облека и се разочарани што не се оствариле ветувањата од власта дека до денот на церемонијата ќе бидат набавени нови униформи. Портпаролот на генералштабот на АРМ, Мирче Ѓорговски, вели дека е во тек поделба на нови униформи на војниците и се прави напор униформи да се обезбедат за сите војници. Но, војниците велат дека уште се со старите униформи, а дека нови униформи биле обезбедени само за оние војници што ќе учествуваат на прославата на јубилејот. - Читавме во медиумите дека ќе добиеме униформи до денот на прославата на јубилејот, но засега нема ништо од тоа. Селективно се поделени нови униформи на оние што ќе учествуваат на прославата, но тоа е мала бројка. Ние се надеваме дека ветувањето ќе биде исполнето и дека, сепак, во наредната недела, конечно, ќе добиеме нови униформи, но свесни сме дека тоа е илузија - вели Веле Крбалески од Синдикатот на професионалните војници. Проблемот со старата опрема на војници-

те се провлекува со години и никако да се реши и покрај силните најави за распишани тендери и набавки на нова опрема. Според најавите од воениот врв, војниците требаше да добијат нови униформи до денот на армијата 18 август, но велат дека од тоа засега нема ништо. И воените ветерани предупредуваат дека е не сериозно за една армија да не може да обезбеди соодветни униформи и чизми за војниците. Според синдикалецот Крбалески, војниците, соочени со проблемот кој дури може да им го загрози и нивното здравје, самите си купуваат чизми. - Редовните војници но сат пустинска униформа, но и таа е половна, веќе користена. Ние, професионалните војници, пак, кога ќе ги скинеме чизмите, добиваме половни, а ако нема половни, тогаш самите си купуваме за да ги заштитиме стапалата. Еден пар чизми чини околу 130 евра, но се работи за наши стапала и мора да се купат - објаснува Крбалески. Ваквата состојба со опремата е неприфатлива и за генералите во пензија, кои апелираат да се најдат средства за да се реши тој проблем. Според првиот началник на Генералштабот на АРМ, Митре Арсовски, срамота е една држава, која претендира да биде членка на НАТО, да нема соодветни униформи и чизми за војниците, без оглед на економската криза која влијае врз состојбите и во државата и во целиот свет. - Униформата е основна работа. Тоа не може да чека. За мене тоа е срамота, да не

можеш да ги облечеш војниците. Сигурно дека и во другите армии има проблеми и тоа не е нешто ново, но затоа се прави план, едногодишен, петгодишен, де сетгодишен... Ако оваа година требаа 10 илјади униформи, ќе набавам барем пет, а наредната година уште пет и проблемот се решава. Тоа е основна работа. Без униформа вие не сте војник. По меѓународното право, војник е тој што е во униформа и што има ознаки. И кога ќе го зароби, никој не смее да го убие - објаснува Арсовски. Според него, државата мора да внимава кога се работи за безбедноста и мора да се обезбедат средства за армијата да функционира нормално. Армијата е голем потрошувач, но армијата е и гарант на безбедноста на државата. Според Арсовски, во општеството мора да постои свест дека не може постојано да се крати од средствата за армијата затоа што таа е столб на државата. Портпаролот Ѓорго ски, пак, вели дека распишувањето на тендери и набавката на опрема е работа на Министерството за одбрана и тој не може да има информации за тоа, но дека е факт оти на војниците сега им се делат нови униформи. - Во тек е поделба на униформи во армијата. Војниците добиваат нова маскирна униформа и се прави напор униформата да дојде до секој војник. Целта е сите да ја добијат во најскоро време - вели Ѓорговски. Од Министерството за одбрана вчера не беа достапни за коментар или да кажат до каде е тендерот за набавка на нови униформи.


6

ВЕСТИ

Петок, 10 август 2012 година

ГОРЕШЕ ВО СКОПСКО, ТЕТОВСКО, КУМАНОВСКО...

Времето попушти, пожарите се инаетат Дирекцијата за заштита и спасување вчера во раните утрински часови мобилизирала 130 припадници на републичките сили за заштита и спасување

Н

еколку пожари во изминатите два дена беснеат на територијата на Скопје, Тетово и на Куманово. Според информациите од Центарот за управување со кризи, најголем бил пожарот над селото Копанце во општина Јегуновце, каде што вчера гореше шума во должина од пет километри.

Во гаснењето на пожарот учествуваа екипи на шумското стопанство „Лешица“, Дирекцијата за заштита и спасување, како и единиците на локалната самоуправа. Во текот на вчерашниот ден беа активни и пожарите кај селата Радуша, Кучково и во општина Липково кај местото Пресица, каде што беа зафатени четири хектари дабова шума, букова шума и габер. Дирекцијата за заштита и спасување вчера во раните утрински часови извршила мобилизација на 130 припадници на републичките сили за заштита и спасување, кои биле испратени во селата Кучково и Никиштани, како и во околината на Скопје, во општина Сарај, на планината Жеден во подрачјето на селата Копаница и Бојане. Вчера биле локализирани пожарите кај селото Рашче и Љубин во општината Сарај, а изгаснат е пожарот во атарот на селото Гургурница во општината Брвеница.

100 ПОЖАРИ ЗА СЕДУМ МЕСЕЦИ ВО КАВАДАРЕЧКО Во кавадаречкиот регион изминатите седум месеци биле евидентирани 100 пожари, од кои 50 биле на отворен простор, а 44 во затворени објекти. Според информациите од тамошната противпожарна единица, во 99 проценти од пожарите како причина

се јавува човечкиот фактор. Пред два дена е локализиран пожарот близу росоманското село Сирково, а вчера пожарникарските екипи интервенирале во објект во центарот на градот, во кој бил предизвикан краток спој поради неисправен вентилатор.

Од ЦУК велат дека во гаснењето на пожарите активно се вклучени екипите на ЈП „Македонски шуми“, Дирекцијата за заштита и спасување и тамошните шумски стопанства. Оттаму информираат дека во текот на вчерашниот ден се локализирани и пожарите кај селата Седларево и Челопек во општина Брвеница, каде што гореше 30 хектари борова и високостеблеста шума, а во гаснењето на пожарот учествувале осум луѓе од шумското стопанство. Под контрола е ставен и пожарот во општина Чучер-Сандево, кај месноста Биљакво, во атарот на селото Танушевци и пожарот во село Свиларе, општина Сарај.

НАД БРАНАТА „ГЛАЖЊА“ ГОРИ ДАБОВА ШУМА Од подружницата на ЈП „Македонски шуми“ потврдуваат дека на подрачјето на општина Липково, во месно ста Пресница, над браната „Глажња“ гори дабова шума. Станува збор за тешкопристапен терен, а зафатена е површина од околу 5 хектари. - Во гаснењето на пожарот се вклучени вработени од подружницата, но потребна е помош од надлежни институции кои веќе се информирани - вели директорот на подружницата Ваид Саити.


ВЕСТИ

Петок, 10 август 2012 година

7

НОВИ КОНТРОВЕРЗИИ ВО ПРОЦЕСОТ ПРОТИВ ПОРАНЕШНИОТ МИНИСТЕР

ФФ15 бил резервен сведок за Љубе

Станува збор за нов, односно втор сведок кој сега се појавил по барање на обвинителството, додека првиот сведок сега е во притвор како осомничен

Л

ицето што завчера се појави со заматен лик и сведочеше за убиството на Марјан Тушевски во проце сот против Љубе Бошковски, всушност, е втор заштитен сведок, кој пред судот само ја потврди врската на ликвидацијата со поранешниот министер за внатрешни работи. Станува збор за нов сведок кој сега се појавил по барање на обвинителството, додека првото лице за кого МВР се надеваше дека во својство на заштитен сведок ќе ја направи врската на Бошковски со убиството, тоа не го стори и од март годинава тој е во притвор како соучесник. Инаку, човекот што сега е во притвор имал третман на заштитен сведок на истрагата цели 11 години. Тој е сопственик на кафеана која била лоцирана на изле зот од Куманово, каде што убијците веднаш по убиството го оставиле оружјето од кое, најверојатно, е пукано во Тушевски и во Киро Јанев. Оттогаш тој имал статус на заштитен сведок, но откако обвинителството не било задоволно од неговите информации, а го осомничиле за учество, тој во март е притворен. По триме сечен притвор, бил ослободен, но само еден ме сец повторно е притворен во последната акција на полицијата кога беа уапсени неколку поранешни инспектори блиски соработници на Бошко ски. Кумановецот, со скриен идентитет, во 2001 година изјавил во полиција дека четири мажи што зборува ле српски јазик дента кога се случило убиството во Скопје дошле во неговата кафеана и пред да си заминат во кантата за отпадоци оставиле крвава ткаенина, во која подоцна сопстве-

никот на кафеаната пронашол оружје. За пиштолот и за крвавата крпа ја изве стил полицијата и во случајот станал заштитен сведок. На полицијата освен што им го предал оружјето, раскажал и за што зборувале го стите во кафеаната и колку време се задржа ле. Какви сè докази има полицијата не се открива додека трае предистражната по стапка. - Сè што МВР има обезбедено за овој случај во рамки на предистражната по стапка, заедно со сите доказни материјали, е предадено и до ставено до Истражниот судија што го води случајот. Последниве дејствија што полицијата ги презеде за двократното убиство се по наредба на Јавното обвинителство - изјави Иво Котевски, помошник на министерот за одно си со јавно ста на МВР. И додека првиот заштитен сведок не го по сочил Љубе Бошко ски за вмешан во двократното убиство, според неофицијални информации, сегашниот сведок со код-

но име ФФ15 во свој исказ го по сочил Бошко ски во контекст на убиството, односно дека тој знаел за настанот кој подоцна се случил на улицата Анкарска во Скопје. Сведокот, кој не учествувал во убиството на Тушевски и на Јанев, ја потврдил теоријата на обвинителството, дека тогашниот министер Бошко ски знаел за подготовката на атентатот врз Тушевски, а дека по неговата ре а лизација не било преземено ништо во насока на откривање на сторителите и покрај тоа што во непо средна близина имало полициски инспектори. По 11 години од убиството, Јавното обвинителство повторно ја активираше истрагата, по која следуваа апсења на осомничени за помагање и за извршување на убиството, меѓу осомничените е и Љубе Бошко ски, кој издржува затворска казна, бидејќи е осуден за нелегално финансирање на минатогодишната изборна кампања.


8

ПАРИ

Петок, 10 август 2012 година

СДСМ бара Собранието да расправа за распределбата на субвенциите Предвидувањата на СДСМ дека парите одвоени од буџетот за субвенции сè помалку стигнуваат до вистинските земјоделци, а сè повеќе служат за политичка манипулација, криминал и корупција вчера и статистички се потврдија, изјави Зорица Стрезоска, член на Агросоветот на СДСМ. - Заводот за статистика пред неколку дена објави поразителен податок дека продажбата и откупот на земјоделски производи во јуни се намалиле за околу 10 проценти, што е потврда на нашите тврдења дека владината политика во аграрот доживува целосно фијаско. Да биде иронијата поголема, падот на откупот и на продажбата на производите е

најголем кај градинарството и кај сточарството, а токму во овие две области министерот за земјоделство на почетокот на годинава најавуваше дека Владата ќе стави акцент во субвенционирањето - изјави Стрезоска. Наместо да стигнат до вистинските земјоделски производители, тврди Стрезоска, власта ги користи парите за субвенции како награда за заслужните партиски војници и како извор за финансирање на својата бизнис-фамилијарна олигархија. Поради ова, опозицијата бара надзорна расправа во Собранието за распределба на субвенциите во земјоделството.

РОЧИШТЕ ВО ЊУЈОРК ЗА КРИМ

Америк Македо

Легализација на тракторите

Со легализацијата на земјоделската механизација и земјоделските објекти Владата му дава дополнителна вредност на земјоделството, смета заменик-министерот за земјоделство, Зоран Коњановски. Во согласност со законот што е во собраниска процедура, шест месеци ќе бидат потребни за пријавување на механизацијата и уште толку за нејзино регистрирање. До август 2013 година се очекува да бидат легализирани најмалку 25.000 трактори и уште 100.000 приколки, косилки, приклучни машини. - Секое физичко и правно лице ќе треба да се обрати

до надлежниот суд и да поднесе барање со два документа, изјава заверена на нотар дека совесно го стекнал и владее со средството, како и потврда на идентификациски карактеристики која содржи број на мотор и шасија, марка, тип и година на производство. Доколку нема, корисникот може да приложи и трет документ, стар купопродажен договор, стара сообраќајна дозвола, платена царина - објасни Коњановски. По добивање на барањето, судот донесува предлогрешение за легализација кое потоа го доставува до Министерството за земјоделство,

кое е должно во рок од три дена да го испрати до подрачната единица од каде што е лицето-подносител. Подрачната единица потоа го изложува решението на огласна табла. Ако во рок од 30 дена ниту едно лице не приговори на решението, подрачната единица го известува судот, кој донесува конечно решение што во суштина е т.н. доказ за сопственост. Инаку, во Македонија има околу 100.000 парчиња механизација од кои 25.000 до 35.000 трактори, но многу мал дел, само пет до 10 отсто, со документи за сопственост.

П

Наташа СТОЈАНОВСКА

одготвителното судско рочиште за аферата „Маѓар телеком“, што вчера требаше да се одржи во Окружниот суд во Њујорк, е одложено за 27 август годинава, без да се прецизира која страна во спорот побарала одложување. Станува збор за подготвително рочиште што се одржува пред стартот на судењето на тројца поранешни директори на унгарската компанија од Македонија и од Црна Гора. Директорите се сомничат за давање поткуп, склучување лажни договори, злоупотреба на службената положба заради обезбедување финансиска корист за својата фирма. Им се суди на Елек Штрауб, поранешен претседател и извршен директор

АЕК распиша тендери за 4Г и за избор на дигитален оператор

Агенцијата за електронски комуникации објави тендери за доделување радиофреквенции за користење технологија од четврта генерација и за избор на оператор за дигита лен систем кој ќе ги прене сува телевизиските радиодифузери. Со објавата за доделување фреквенции за 4Г технологија, Македонија станува првата држава во регионот што ќе добие опе-

ратор што ќе имплементира технологија од четвртата генерација на мобилни технологии. Додека, пак, тендерот за избор на оператор на дигитален тере стријален систем прет ставува основа за почнување на проце сот на премин од аналогна на дигитална телевизија. Со заокружување на овој процес, поч-

ДНЕВНИОТ ВЕСНИК ДЕН ИМА ПОТРЕБА ОД МАРКЕТИНГ КОМЕРЦИЈАЛИСТИ ВАШЕТО CV-ПРАТЕТЕ ГО НА MARKETING@DEN.MK ПРЕДНОСТ ИМААТ АПЛИКАНТИТЕ СО ИСКУСТВО

нувајќи од 1 јуни 2013 година, граѓаните ќе добијат поквалитетен телевизиски сигнал, како и дополнителни услуги - програмски водач, избор на јазик итн. Операторот на дигита лен систем што ќе биде избран ќе има обврска до 1 јуни 2013 година да покрие минимум 95 отсто од домаќинствата во земјава со дигитален сигнал, по сочуваат од АЕК.


9

ПАРИ

Петок, 10 август 2012 година

МИНАЛОТ ВО „МАЃАР ТЕЛЕКОМ“

ка суди за поткупот, онија „мудро“ молчи Не се знае дали ќе бидат обелоденети имињата на македонските функционери што биле замешани во нелегалните плаќања на Унгарците да се сузбие конкуренцијата на „Маѓар телеком“, мнозински сопственик на „Македонски телеком“ и двајца високи функционери во Секторот за стратегија на унгарската компанија, Андраш Балог и Тамаш Морваи. Датумот за почетокот на судењето сè уште не одреден, а не е сигурно дека судијката ќе го одреди ни на првото подготвително рочиште, што значи дека може да има уште прелиминарни консултации. Инаку, судењето се врши по граѓанска тужба што ја поднесе американската Комисија за хартии од вредност, додека кривична одговорност нема да има бидејќи компанијата постигна договор со американските власти да плати казна во вредност од 90 милиони долари и да си ја подобри внатрешната контрола. Американците покренаа постапка бидеј-

ќи во моментот кога се извршени кривичните дела, „Маѓар телеком“ котираше на берзата во Њујорк и со тоа подлежеше на американските закони. Подоцна „Маѓар телеком“ го купи „Дојче телеком“ и веќе не котира на берзите во САД. Овој случај à е добро познат на македонската јавност бидејќи во аферата Американците посочуваа дека се вклучени и двајца високи македонски функционери, припадници на две политички партии од кои едната ги застапува интересите на албанската заедница. Според истрагата на американските власти, биле извршени незаконски уплати врз основа на лажни договори за непостојни консултантски услуги во износ од 4,8 милиони долари преку грчки посредници на фирми што биле регистрирани во Кипар за да се од-

ложи законот за либерализација во телекомуникациите, кој би овозможил влез на други оператори на пазарот, а тоа би ја намалила добивката на „Македонски телеком“. Двајцата македонски функционери вмешани во аферата, во документите на американската истрага не беа наведени со име, туку се водеа со псевдоним. Сега сè до стартот на судењето останува неизвесно дали ќе бидат обелоденети имињата на македонските функционери што биле замешани во нелегалните зделки и плаќања што унгарските директори ги правеле преку кипарски компании, а целта била „Македонски телеком“ да работи на пазарот без конкуренција. Наспроти американските власти, кои утврдија одговорност за нелагални зделки и поведоа постапка, во Македонија не е покренато обвинение против македонските функционери за оваа афера.

Македонските градежници целосно ги губат странските пазари Ма кедон ски те гра деж ни ком па нии речи си це лос но ги гу бат стран ски те па за ри. Вкуп ната вред ност на из вр ше ни те гра деж ни ра боти во странс тво во пр ви те шест ме се ци од годи на ва е 2,5 ми ли о ни

КУРСНА ЛИСТА

ЕВРО

ФУНТА

евра, што е за 85,2 от сто помал ку во спо ред ба со исти от пер и од ла ни. Спо ред Др жав ни от за вод за стати сти ка, гра деж ната опе рати ва од Ма кедо ни ја во странс тво до го во ри ла гра деж ни ра боти во вкуп на вред ност од 4,4 ми ли о ни ФРАНК

ДОЛАР

3 АВГУСТ 2012

НБРМ

61,5

72,9

51,2

49,8

продажен

61,6О

79,40

51,50

50,50

куповен

61,3О

76,60

50,60

49,10

Менувачници

евра, што е за 83,6 про цен ти помал ку. Во исти от пер и од е за бе ле жан зголе мен обем на из вр ше ни те гра деж ни ра боти во Хо лан ди ја и во Гер ма ни ја, доде ка на дру ги те па за ри е ре ги стри ран на ма лен обем. Ка ко нов па зар се ја ву ва Ита ли ја.

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ БЕРЗАНСКИ ИНДЕКС

ВРЕДНОСТ

ПРОМЕНА

МБИ10

1.824,70

9,58

0,52%

МБИД

1.765,14

0,52

0,03%

118,99

118,99

0,08%

ОМБ

ПРОМЕНА ВО %


10

ДОСИЕ

Сакала да смени фалсификувани евра во банка Кумановската полиција поднела кривична пријава за 32-годишната Џ.З. од кумановското село Черкези за сторено кривично дело фалсификување пари. Според полицијата, кумановката во јули годинава, со фалсификувана банкнота во апоен од 100 евра, влегла во експозитура на Централна кооперативна банка и на вработената à ја дала банкнотата за да ја размени. Банкарската службеничка, откако увидела дека станува збор за лажна банкнота, пријавила кај надлежните служби.

Полицаец добил ќотек додека претресувал Педесет и осумгодишниот битолчанец Б.Х.(58) кривично ќе одговара за напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста и помагање бидејќи пред два месеца со дрвена палка претепал полицаец кој заедно со свој колега вршел претрес во нивниот дом. Како што велат од полицијата, намерата на Б.Х била да ги спречи полицајците да откријат предмети кои потекнуваат од кривично дело кои неговиот син Љ.Х. ги чувал во домот. Исто така, при вршење на претресот, таткото во тоалетот се обидел да фрли кесе со марихуана, но бил спречен од полициски службеник.

Петок, 10 август 2012 година

ПО ГРОЗОМОРНИОТ НАПАД ВРЗ 13-ГОДИШНО ДЕВОЈЧЕ ВО

Осомничениот си


ДОСИЕ

Петок, 10 август 2012 година

КУМАНОВСКО

илувач на слобода М

а лолетникот што во неделата беше дел од тричлената група што во Куманово, во двор на основно училиште, силуваше тринае сетгодишно девојче ќе се брани од слобода, а неговите двајца пријатели се во домашен притвор, така одлучил истражниот судија од кумановскиот суд што го водеше случајот за силувањето на малолетничката. Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ смета дека треба да бидат до судувани максимални казни за виновните полнолетни сторители на кривични дела против половата слобода и половиот морал (сексуална злоупотреба на деца и педофилија) доколку жртвата е помала од 14 години, распонот на казните е меѓу осум години и доживотен затвор. - Во зависност од тежината на делото, како, на пример, кога по стојат сомнежи за родосквернавење, извршување дело на особено грозоморен начин или доколку станува збор за сторител на делото кој е рецидивист, сметаме дека судот треба да ја користи можно ста која ја дава Кривичниот законик и да изрекува максимални казни, секако сето тоа да биде во согласност со доказите и околно стите во кои е извршено делото - велат од „Меѓаши“. За силувањето на девојчето, осомничени се три лица, едниот деветнае сет, другиот двае сет, а третиот е петнае сетгодишен ма лолетник на кого судот не му изрекол притвор. Неговата возраст, најверојатно, била причина за таквата одлука на истраж-

Насад со марихуана пронајден во Моране Педесет стебла со височина од 140 до 260 сантиметри од растението канабис сатива запленила полицијата во скопското село Моране. Според МВР, насадите од дрога биле откриени во непосредна близина до реката Вардар во атарот на село Моране. Полицијата, откако ја открила локацијата со марихуана, две недели ја набљудувала нивата сакајќи да го открие нејзиниот сопственик и одгледувач, но откако никој не се појавил да ги наводни растенијата, со наредба од судот, ја откорнеле марихуаната. Засега скопската полиција има поднесено кривична пријава за неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурзори против непознат сторител.

ниот судија. Пред три дена Министерството за труд и социјална политика објави дека е зголемен бројот на деца и родители што пријавуваат педофилија и сексуална злоупотреба врз малолетници. Во 2012 година службите по стапиле по 28 пријави, што е дури за половина повеќе од пријавите подне сени минатата година. Околу 30 деца биле сексуално малтретирани од свои врсници, а истражувањата покажале дека 20 отсто од машките и 7 проценти од женските деца пријавиле некаков вид злоупотреба вклучувајќи и допирање на не соодветни ме ста и покажување порнографски содржини. Последниот случај со сексуално злоупотребување малолетничка се случи во неделата во Куманово. Тринае сетгодишно девојче беше сексуално злоупотребено од нејзиното момче, а потоа силувано и од двајца негови другари. К.Г.

ШТО ВЕЛИ ЗАКОНОТ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИТЕ?

Според членот 30 од Законот за малолетничка правда, „санкцијата што му се изрекува на малолетникот треба да одговара на неговата личност, тежината на дејствието што со закон е определено како кривично дело или прекршок и неговите последици, потребата од неговото воспитување, превоспитување, образование и развој заради обезбедување и заштита на најдобриот интерес на малолетникот“.

11

Бездомник се обидел да убие двајца скопјани Четириесет и седумгодишниот С.Д. бездомник од Прилеп, кој престојувал во заштитниот центар во скопско Љубанци, ќе одговара за убиство во обид. Полицијата му поднесен кривична пријава бидејќи пред три дена со нож избодел двајца браќа Р.Д. (18) и С.Д.(16) од Скопје. Како што информираат од полицијата, прилепчанецот С.Д. на 7 август, околу 23.30 часот, бил во својата соба во детското одморалиште во с. Љубанци и откако излегол во ходникот, слушнал како разговараат Р.Д. и С.Д. со нивниот вујко Р.У. (40), кој како бездомник исто така бил сместен во одморалиштето. Внуците кои дошле на посета почнале навредливо да зборуваат за лицата-бездомници сместени во одморалиштето, по што прилепчанецот С.Д. почнал да се расправа со нив. Во еден момент од џебот извадил нож со кој на Р.Д. му нанел тешки телесни повреди, а на С.Д. му нанел повеќе телесни повреди по телото и по главата. Тепачката се обидел да ја спречи братот на напаѓачот, но и тој заработил исеченици од ножот на брат му. Повредените биле однесени на лекување во скопската градска болница.

Крадец украл пари и злато од куќа во Прилеп Повеќе од 5.500 евра, 35.000 денари и златни прстени украл непознат арамија од семејната куќа на Љ.Б. (51) од Прилеп, на улицата Леце Котевски, информираат од МВР. Според нив, грабежот се случил во средата утрото, меѓу 4.30 и 7.30 часот. Непознатиот крадец влегол насилно ги пребарал собите и со пленот побегнал.


12

МАРКЕТИНГ

Петок, 10 август 2012 година


СКОПЈЕ

Петок, 10 август 2012 година

Скулптури на неколку познати македонски уметници вчера се поставија на „Мостот на уметноста“ на реката Вардар во Скопје. Се работи за скулптурите на Тоше Проески, Никола Мартиновски, Петар Мазев, Димитар Пандилов и Тодор Скаловски. Ова се само дел од планираните 29 скулптури што ќе се постават на овој мост. Во средината на мостот е предвидено да има скулптура од три метри посветена на браќата Миладинови. Предвидено е мостот да биде долг 83 метри и широк 9,20 метри, додека средишниот дел ќе достигне до 12 метри широчина, а неговата изградба ќе речиси 2,5 милиони евра. Меѓу многуте споменици во паркот „Жена-борец“, вчера се постави и споменикот на Питу Гули на коњ. Споменикот е поставен на висок постамент и гледа кон Собранието.

13

Нови скулптури на „Мостот на уметноста

СЛЕДНИОТ МЕСЕЦ КОНКУРС ЗА КОНЦЕСИИ ЗА РЕКЛАМНИ ПАНОА

Илјадници билборди ќе го преплават Скопје С Соња Т. ЈАНКОВСКА рекламни паноа на градските јавни повр-

ледниот ме сец Град Скопје ќе распише јавен конкурс за доделување конце сии за локации за по ставување повеќе од илјада рекламни паноа во главниот град. На конкурсот имаат право да се пријават сите заинтере сирани граѓани и правни субјекти. Градските власти на овој начин планираат да стават ред во по ставувањето на рекламните паноа. Доделувањето на локациите е во согласност со програмата за по ставување урбана опрема за периодот од 2012 до 2027 година. - Конкурсот претставува завршна фаза на проектот што беше најавен во програмата на градоначалникот Коце Трајановски и со неговата завршница ќе се регулира ова значајно прашање за Град Скопје, од аспект на естетскиот изглед на градот, обезбедување стабилни приходи за Град Скопје, но и за обезбедување фер услови за потенцијалните конце сионери. Студијата како основен документ за изработка на квалитетни критериуми за по ставување

четири зони, во чии рамки се определени шини, по спроведен конкурс за избор, ја и локациите. Предвидено е на 1100 локаре ализираше меѓународната консултант - ции да се постават 800 билборди, 252 светска група која ја сочинуваат Заводот за ур- лечки реклами и 48 ЛЦД-панели. банизам на Град Загреб, „Гранд Тортон“ во Локациите ќе бидат поделени во четири економскиот дел и канцеларија „Поленак“ пакети и како такви ќе се понудат на јавен во нормативно-правниот дел. Со студиоглас. Со најмногу светлечки реклами ќе јата се предвидени новитети и во биде строгиот центар, односно однос на начинот на поставува„Малиот ринг“, а најмногу билНајмногу светње и во однос на видовите, борди, дури 608, ќе се по сталечки реклами ќе формата и изработката на ват низ булеварите по ставувањето на новите има во строгиот центар, Александар Македонски, рекламни паноа - велат од а најмногу билборди ќе Илинден, Партизански Град Скопје. се постават низ булева- одреди, Словенија, ГологаЗасега од Градот не рите Александар Маке- нов, Македонија и други откриваат кои ќе бидат поголеми улици. До лани донски, Илинден и клучните услови во конкурпо ставувањето на рекламниПартизански сот. Рекламните паноа опфаќате паноа на јавните површини одреди ат изработка на билборди, го вршеа две компании. Потоа светлечки реклами и ЛЦД-панел. Со Градот одлучи да го зголеми бројот на програмата се определени зоните и грани- концесионери од два на четири. Па, според ците во чии рамки се дефинираат локаци- изработената студија во април годинава, ите каде што ќе се поставуваат рекламните четири фирми-конце сионери требаше да паноа, типот, обликот, бројот, како и по - го делат профитот од по ставувањето на стапката за добивање на локациите. Пла- рекламните паноа. Сега во Скопје има 500 нот е рекламните паноа да се сме стат во билборди и 300 светлечки реклами.


14

СВЕТ

Петок, 10 август 2012 година

ВО РУСКИ ТАТАРСТАН ОТКРИЕНА СЕКТА ШТО ЖИВЕЕЛА ВО КАТАКОМБИ

Ги држеле децата 10 години под земја

Голем дел од децата никогаш не виделе светлина, ниту имале контакт со надворешниот свет

Ч

етворица припадници на муслиманска секта во руската република Татарстан се обвинети за невидена суровост кон деца, кои биле држени под земја десет години, пренесува „БиБи-Си“. Руската полиција во градот Казан открила 27 деца и 38 возрасни члена на сектата, кои живееле во темни, незагреани ќелии слични на римските катакомби, ископани под куќата на лидерот на сектата Фазирахман Сатаров, кој себеси се прогласил за пророк. Најмалото дете имало само 18 месеци додека најстарото е девојче на 17 години, кое било бремено. По наредба на Сатаров пред 10 години сите членови на неговата секта се затвориле подземја и прекинале секаков контакт со надворешниот свет. Некои од децата никогаш во животот не ја виделе светлината на денот, никој не ги школувал, ниту, пак, виделе лекар. Дел од нив се во болница, додека дел се згрижени по други семејства. Сектата била откриена во главниот град Казан на 1 август за време на истрагата во врска со нападите врз неколку муслимански свештеници во Татарстан. Полицијата соопштила дека открила подземни простории на осум нивоа, со ќелии без основни санитарни и хумани услови. Сатаров (83) се прогласил себеси за пророк во шеесетите години на минатиот век откако искра од електричен кабел од тролејбус ја протолкувал како божја светлина. Оваа муслиманска секта не ги признава руските закони ниту авторитетот на мусли-

манските челници во Татарстан, па затоа Сатаров со своите 70 следбеници решил да основа исламски калифат под земја. Подземните катакомби смееле да ги напуштаат само неколку нејзини членови кои работеле како трговци на локалниот пазар. На Сатаров сега му се заканува затворска казна, додека останатите членови на неговата секта ќе мора да поминат специјален третман пред повторно да можат да ги видат своите

деца. Од друга страна, полицијата соопшти дека куќата била дивоградба, па затоа ќе биде урната. Муслиманските лидери во Татарстан се дистанцираат од учењето на Сатараов кое е спротивно на нивното. - Основите на исламот велат дека нема друг пророк по Мухамед – вели теологот Раис Сулејманов. Според него, учењето на Сатаров не го прифаќаат традиционалните муслимани.

Пожар и се заканува на Света Гора

Голем шумски пожар веќе трет ден беснее на полуостровот Атос во близина на православниот манастирски комплекс на Света Гора, пренесува грчкиот печат. Поради огнената стихија, властите биле принудени делумно да ги евакуираат жителите на Уранополис, кој е админи-

стративен центар на приодот кон Света Гора. Според пожарникарите, огнената стихија, за среќа, е на пет километри од манастирскиот комплекс, а огнот е насочен кон блиската шума во Уранополис. Освен пожарникари, поради непристапниот предел, во гаснењето на огнената сти-

хија учествуваат и пет авиони и два хеликоптера. Помош на Грција вчера à понуди и Србија, која е подготвена да испрати хеликоптер и десетина пожарникари. Инаку, во Грција беснеат неколку пожари а најјакиот е на Пелопонез, каде што изгореа 1.500 хектари шума и имот.


marketing@den.mk

Петок, 10 август 2012 година

МАРКЕТИНГ

15


16

СВЕТ

Петок, 10 август 2012 година

СУДСКИ ПРОЦЕС НА ВЕКОТ ВО КИНА

Затвор за кинеската Џеки Кенеди Адвокатката Гу Каилаи е обвинета дека го отрула британскиот бизнисмен Нил Хејвуд

В

о Кина вчера почна и заврши судскиот процес против сопругата на популарниот кинески политичар Бо Силаи, кој медиумите го нарекоа судење на векот. Познатата адвокатка Гу Каилаи е обвинета за убиство на британскиот бизнисмен Нил Хејвуд, со кого нејзиното семејство имало деловни релации. Пресудата ќе биде изречена во брзо време, јави „Би-Би-Си“. Гу и нејзиниот асистент Жанг Ксиаојун се обвинети дека го отруле Британецот Нил Хејвуд во ноември минатата година во хотел во градот Чонгџинг на југозападот на Кина, каде што шеф на регионалната влада беше сопругот на Гу, Бо Силаи. Обвинителството соопшти дека Гу и нејзиниот син, инаку студент на универзитетот „Харвард“, имале конфликт со Хејвуд во врска со економски интереси. Адвокатот на Гу, кој беше назначен од државата, по судењето истакна дека неговата клиентка е виновна за смртта на Хејвуд. Според обвинителството, Гу го организирала патувањето на Хејвуд од Пекинг до Чонгкинг. На Хејвуд друштво му правел Жанг. - Кога Хејвуд бил пијан, повраќал и сакал да се напие вода, таа зела претходно приготвен отров и му кажала на Жанг да му го истури во устата, со што го убила истакна обвинителот Танг Јиган. Откако било пронајдено телото на Хејвуд во хотелот, лекарите утврдиле дека се

работи за срцев удар, но четири месеци подоцна десната рака на Бо Силај, полицискиот шеф Ванг Лиџун, се упатил во американскиот конзулат каде што кажал дека се работи за убиство кое добро било прекриено. Од друга страна, сопругот на обвинетата Бо Силај долго време беше сметан за водечки кандидат за висока функција на државно ниво, особено што токму годинава е планирана големата десетгодишна смена во врвот на кинеската држава. Но, по откривањето на скандалот со неговата сопруга, тој беше обвинет и за корупција, а во март годинава тој беше суспендиран од Политбирото на Комунистичката партија. За Британецот Хејвуд не се знае многу, освен дека бизнисменот долги години соработувал со семејството и помогнал при запишувањето на нивниот син во елитно училиште во Англија. Судењето се најде во центарот на вниманието на јавноста затоа што е редок пример на процес против толку високи државни и партиски функционери во затворениот кинески систем. Обвинетата Гу е ќерка на познат генерал од кинеската револуција, а притоа има изградено и успешна кариера како адвокат. Експертите предвидуваат дека таа нема да добие смртна казна, но е соочена со затвор од најмалку 15 години иако како олеснителни околности би можеле да се земат стравот за животот на нејзиниот син, како и повремената депресија од која страдала во изминатите години.

Убиецот на сиките имал врски со Златна зора

Телото на неонацистот Вејд Мајкл Пејџ, кој ладнокрвно уби шест верници во храмот на сиките во предградие на Милвоки во САД, целото е прекриено со тетоважи кои содржат таинствен расистички код. Неговите тетоважи покажуваат дека бил член на глобалната расистичка група Хамерскинс, која е блиска со грчката неонацистичка парламентарна партија Златна зора. Имено, на десната рака под рамото убиецот имал тетоважа на бројот 838, кој означува припадност кон групата „Хамерскинс“. Тој во едно интервју за американските медиуми изјавил дека има пријатели меѓу членовите на грчката партија Златна зора, која со неговата организација има блиски врски, дека многу ги почитува и им се восхитува. Овој монструм на левата рака истетовирал келтски крст, во кој го вметнал бројот 14. Келтскиот крст е познат симбол на белците-расисти, додека бројот 14 го означува бројот на зборови во американската нацистичка максима: „Мораме да обезбедиме опстанок за сите наши луѓе и безбедна иднина за белите деца“. Во меѓувреме, американскиот печат јави дека Пејџ по масакрот во храмот на сиките не бил убиен од полицијата, туку бил ранет, а потоа сам си пресудил пукајќи си во главата.

Дождот урна дел од Кинескиот ѕид

Поројните дождови и градежните активности на плоштад во кинескиот град Жангјакоу во провинцијата Хебеј урнаа дел од Големиот кинески ѕид, пренесува „Дејли телеграф“. Овој дел од ѕидот претходно бил оштетен од големиот број војни, но бил реставриран во 1484 година од династијата Минг. Весникот наведува дека голем број делови од Кинески ѕид не се изградени од тули и камења, туку од кал, што го прави подложен на ерозија. Кинескиот ѕид е дел од списокот на светското историско наследство на УНЕСКО.


за разонода 10.8.2012

Г-ЃА ХЕНДЕРСОН ВИ ПРЕТСТАВУВА недела 22.20 Телма

ЦРНА КНИГА петок 23.35 Телма

ТВ - прилог

Шест дена, седум ноќи

игран филм

Улоги: Харисон Форд и Ен Хеч Режија: Иван Раитман

СИТЕЛ

сабота

21.35

10.8.2012 - 17.8.2012


18

КРСТОЗБОР

SKANDINAVKA Д “DEN#

Е Н

ZAGREAN

Ä

UPRAVA

IZU^UVA^ NA AMERIKANSKATA KULTURA

DELO OD XOVANI BOKA^O

Ê

M

S

É

HIPOTETI^KI @ITEL NA MESE^INATA SISAK

C

KOJ [TO IMA KRILJA

UNGARSKO MA[. IME [PAN. FUDBAL. GOLMAN LUIS

PETAR ARSOVSKI ITALIJA

PRVAK, [AMPION “IZDAVA^. RABOTNA ORGANIZ.#

PRISOEDINUVAWA XINOVSKO BIBLISKO PLEME

TONA NAUKA ZA MINATOTO VRTLIVI DELOVI MORSKI KANAL VO EVROPA

@ITEL NA GRADOT ORAN

FRANCUSKI PISATEL BERNAR BEZGLASNOST KOMPJUTERSKA PROGRAMA

EDEN OD SEDUMTE RIMSKI RIT^IWA VESTI, GLASOVI (TUR.) ORIJANA FALA^I

K

TURCIJA MINUTA

NISKI ORMANI FRANCUSKI PEJA^ @ILBER

ZAVODNI^KA PODAROK

PRISVOJNA ZAMENKA GERMAN. FILOZOF FRIDRIH EGIPETSKI VLADETEL IMPERATOR

POMODAR @ITEL NA ATINA

RISTO SAMARXIEV DRAG, OMILEN NORMAN DAGLAS IVAN IVANOV

A

DUPKI VO NE[TO

Ê

GRABLIVI PTICI DAVA^ NA NARKOZA

K

MA[KO IME PEJA^OT LUKAS

AVTOMOBILISTOT ROZBERG

VLATKO STEFANOVSKI

K

VID CVE]E MESTO KAJ BJELOVAR (HRVATSKA)

AL MARK ELINGTON BENIGNI TUMORI

TENISERKATA MOREZMO

Ä

Ê

KOLE@ AMERIKANSKA ARTISTKA MI[EL

NA[ POET

Æ

PODVODNO YVONO MERI ASTOR

PAMETNIK

TEMPO SAD ZA VODA

^ITAJTE “DEN”

DEVOJKA POND

GRANICA, PLAFON MODEL NA “FORD# KOLA SO VPREGNATI KOWI METAR

REMEN, KOLAN VOLT PORTUGALSKI MOREPLOVEC FERDINAND


19

КРСТОЗБОР

M 10

7

O

Z

5

A

7

9

I

K

7

9

5

9

10 8

7 5

10 7

6

7

6 8

11 6

10

10 5

8

8

6

5 7

7 5

6

8 5

7

6

7

5 6

7

6 6

8

5 bukvi: BOLKA, EFEKT, IBRIK, KIMKA, REZON, RIBLI, RISTO, TREND 6 bukvi: AVESTA, AD AKTA, ATANAS, VOLOVI, IZMENA, IKARUS, LEONID, RIMINI, TRISED 7 bukvi: APATRID, APORTER, ARSENAL, VLAINKA, ESTRADA, KOPILOT, PRLI^KO, PULOVER, SKALPEL, TAVERNA, TERENEC 8 bukvi: BU[MANKI, GURABIJA, DRAMOLET, IKONOMOV, JAGODINA, MRAVOJAD 9 bukvi: ANATONIJA, ANTARKTIK, SKULPTURA 10 bukvi: ALTERNATOR, VARIJABILA, GADOLINIUM, DEKORACIJA, PROSTORIJA 11 bukvi: AKCELERATOR


20

КРСТОЗБОР

ITALIJANSKI 1

2

3

4

5

6

7

8

KRSTOZBOR

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HORIZONTALNO: 1. Na~in na razmno`uvawe kaj rastenijata - Imeto na italijanskiot fudbalski stru~wak Saki - Fratar (skr.) (2); 2. Ispraven, nedeformiran Nudewe, ponuduvawe - Reka vo Germanija, pritoka na Dunav (2); 3. Najte{ka bolest na dene{nicata - Najkvaliteten gips Italijanski izrabotuva~ na violini Nikolo (2); 4. Imeto na soprugata na porane{niot argentinski pretsedatel Peron - Kratenka za elektron - Imeto na porane{niot germanski sprinter Hari - Rod, letina, rekolta (3); 5. Vid orientalna slatka Glaven grad na Holandija - Poznat vienski park (3); 6. Dete od dve godini - Kratenka za „locus sigili# - Edno od sedumte rimski rit~iwa Hemiski znak za kalium (3); 7. Imeto na karikaturistot Vasilevski - Vid vrba - Pomo{nik katoli~ki sve{tenik Kratenka za Oregon (3);

Re{ava~ot sam gi pronao|a crnite poliwa. Brojot vo zagradata, na krajot od opisot, poka`uva kolku crni poliwa ima vo eden red. Rasporedot na crnite poliwa ne e simetri~en. 8. Li~na zamenka - Glavno svoj stvo, obele`je (mn.) Literaturni obidi - [vajcarski slikar Paul (3); 9. Vid riba (mn.) - Planinska poljana - To{e Proeski (inicijali) - Mesto vo Srbija, kaj [abac (3); 10. Kratenka za radius - Italijanski komediograf Dario „Filmskiot grad# vo Italija Merka za vreme (mn.) (3); 11. Poluparazitska bilka Imeto na artistkata Tarner Zakonitost (2); 12. Pravnik - Kujnski pribor @ivo, odu{eveno (muz.) (2); 13. Ma{ko ime - Vospalenie na mo~niot meur - Legenda-ren britanski kral (2). VERTIKALNO: 1. Yvezdarnica (0); 2. ^ovek koj ima ne{to vo pri-

vatna sopstvenost - Norve{ki pisatel Arve (1); 3. Imeto na porane{niot JU ko{arkar Kora} - Skandal (1); 4. Sleguvawe na bogovite na zemja spored hinduskata mitologija - Vid gu{ter (1); 5. [ikibu Izumi (inicijali) Pra`iteli vo Potisje - Germanski filozof Georg (2); 6. Imeto na artistkata Jakobson - Prviot leta~ spored mitologijata - Kratenka za ~eta - Hemiski znak za tantal (3); 7. Starorimski istori~ar Paterkul Gaj - Imeto na prerodbenikot Pej~inovi} - Avtoznak za [vedska (2); 8. Imeto na slikarkata Temkova - Grad vo Vojvodina (2); 9. 18-ta bukva - Hemiski znak za barium - Izvor na studena mineralna voda (2); 10. Stare{ina na eparhija @iteli na gr~kiot poluostrov

Atika (1); 11. Osumgodi{no dete - Institut za nacionalna istorija (skr.) - Dobri Stavrevski (inicijali) (3); 12. Eden ostrov vo Karipskoto More - Silno razvien ~ovek (1); 13. Planina vo Makedonija Reka vo severna Kina - Anuk Eme (inicijali) - Kratenka za istok (3); 14. I drugo (skr.) - Ednostaven - Del od pristani{te (2); 15. Hemiski znak za galium @iteli na Prilep (1); 16. Kratenka za obem - Golemi kazani - Imeto na peja~ot Kuper (2); 17. Falsifikat, kopija - Porane{en JU fudbaler i trener Ivica (3); 18. Meka volnena ili pamu~na tkaenina - Gr~ki naroden muzi~ki instrument (1); 19. Govornik, orator - Marka italijanski ma{ini za pi{uvawe (1); 20. Gr~ki ko{arkarski klub Zaemodavec (1).


21

КРСТОЗБОР

D O M I N O T R I K O R E N A L A N T I B R A K S E K R E E G A [ N

K R S T O Z B O R

DOMINO PLO^KITE DADENI POKRAJ KRSTOZBOROT RASPOREDETE GI NA SOODVETNITE MESTA VO MRE@ATA ZA DA DOBIETE PRAVILEN KRSTOZBOR. KAKO POMO[ PRI RE[AVAWETO, DADENI VI SE NEKOLKU CRNI POLIWA I SE VPI[ANI NEKOLKU BUKVI.

R I A N Z N A R I O K R E K N M O N A I V A O M K

O

O

O S S A P E T I J A N I D V O A R R K A A A K S A C E N T P A R I C I N A

O

I N A E T K A C A A L I S

L A A T A I L A M E L U

R E Z E R A V A E A N P A

N I B O K O B E C I R K

U V O A B I R A L O T R E

R O S T S A E T R O S T

M A S A S O V E T S T A R I

E T I K K I M O V T E N K A


22

ТВ сабота 11 август

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ 06.45 Религија и култура 07.15 Без рецепт 07.45 Ѕвон 08.35 Симпсонови 09.00 Вести 09.10 Музичка програма 10.00 Преглед - ЛОИ 2012 11.00 ЛОИ 2012- финале – хокеј на трева

12.30 ЛОИ 2012 – одбојка жени 14.00 ЛОИ 2012 - фудбал мажи 16.00 ЛОИ 2012 – фудбал мажи 18.00 ЛОИ 2012 – ракомет жени 19.30 ЛОИ 201 2- кошарка -

жени 19.40 Дневник 2 19.50 ЛОИ 2012 - финални натпревари - атлетика 22.10 ЛОИ 2012- ракомет жени 23.00 ЛОИ 2012 – кошарка жени 23.45 ЛОИ 2012 – одбојка

01.30 Дневник 3 01.51 Бостонски адвокати – сериски филм 02.31 Бостонски адвокати – сериски филм 03.11 Бостонски адвокати – сериски филм 03.51 ЛОИ 2012 - снимка 05.06 ЛОИ 2012 - снимка

07.05 Макпланет 07.45 Девици благороднички серија 09.30 Големата авантура на Мортадело и Филемон – игран филм 11.30 Египет – документарна

програма 12.15 Тоа сум јас 12.45 Градини 13.15 Засекогаш млади музичка емисија 13.45 Игран филм 15.30 Вести 16.00 Игран филм

18.30 19.00 19.05 19.10

Вести Метео Спорт Аларм за Кобра 11 – играна серија 20.00 Игран филм 21.40 Вести 22.10 Метео

22.15 22.20 23.00 01.05 03.00 03.30 04.05 06.30

06.45 Пустолов – играна серија 07.15 Пет и Стен – анимирана серија 07.30 Моите џебни миленичиња – цртана серија 08.10 Мајски пупки – играна серија

09.00 Супер ѕвезда – топ листа 09.40 Ај ти замижи – емисија за деца 10.45 Самсон и Далила – игран филм 12.30 Смакула - украински документарец 13.25 Добар пат – патеписна

репортажа 14.00 Тревна харфа – игран филм 15.45 Мокош – документарна програма 16.35 Волци - документарна програма 17.30 Вести 18.00 Врвна брзина – забавна

програма 19.00 Вести 19.30 Дежа Ву - игран филм 22.00 Вести 22.40 Во името на кралот – игран филм 00.30 Ројс – игран филм

08.25 Метео 5 – временска прогноза 08.30 Разделба – индиска серија 09.15 Разделба – индиска серија 13.00 Доктори - турска серија

14.15 Капали Чаршија – турска серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Капали Чаршија – турска серија

16.15 Капали Чаршија - турска серија - продолжува 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 19.00 Oчајни домаќинки – турска серија

21.00 На турско кафе од Охрид – директен пренос 22.45 Вести 23.15 Добра идеја – документарна серија 23.50 Мексиканецот - игран филм

07.00 Журнал - утринска програма 08.50 Вести 09.00 Топ шоп 09.20 Кај Ана - кулинарско шоу 10.20 Туркан - играна серија 12.15 Под сенката на врбите играна серија 14.30 Зет домазет - играна

серија 16.00 Вести 16.25 Временска прогноза 16.27 Зет домазет - играна серија 19.00 Дневник 19.38 Временска прогноза 19.40 Туркан - играна серија 20.00 Лото - извлекување

20.08 Туркан - играна серија 21.35 Шест дена, седум ноќи - игран филм авантура 23.25 Дневник 23.50 Временска прогноза 23.52 Лажго, лажго - игран филм 01.40 Одгледувајќи го Каин игран филм

03.10 Одморот на Стивенсови - игран филм 04.40 Најталент - забавна емисија 05.30 Како беше текстот забавна емисија 06.05 Азиланти - забавна емисија 06.30 Програмата продолжува

07.00 Утеран - индиска новела 07.45 Утеран - индиска новела 08.30 Утеран - индиска новела 09.15 Утеран - индиска новела 10.00 Телешоп Бјорнер Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.45 Миленичиња во мојот џеб 11.00 Под липите - турска серија 11.45 Под липите - турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер Германија 14.00 Телешоп Бјорнер Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Љубов и казна - турска серија 16.00 Вести 16.30 Да готвиме заедно -

со А. Положани 16.55 Перла Шоу – забавна емисија 18.15 Запознајте не емисија 19.00 Вести 19.45 Три реки - американска серија 20.45 Љубов и казна - турска серија 21.00 Игран филм 23.00 Вести на македонски јазик 23.20 Игран филм 01.00 Езел 02.30 Странски зет - турска серија 03.30 Странски зет - турска серија 04.15 Странски зет - турска серија 05.15 Странски зет - турска серија

Сител 21.35

Спорт Незадолжително Рио Лобо – игран филм Игран филм Градини Вести Игран филм Вести

Шест дена, седум ноќи игран филм


23

ТВ недела 12 август

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ 06.45 Македонски народни приказни 07.25 Симпсонови 08.15 Биберчиња бисерчиња 08.53 Вести 09.00 ЛОИ 2012 – бокс финални борби 10.30 ЛОИ 2012 – одбојка мажи 12.00 ЛОИ 2012 – атлетика -

маратон 14.30 ЛОИ 2012 – ракомет мажи 14.30 ЛОИ 2012 - кошарка мажи 14.30 ЛОИ 2012- финале одбојка 15.45 Дневник 1 16.00 ЛОИ 2012 - ракомет финале

18.00 ЛОИ 2012- кошарка финале 19.30 Дневник 2 19.50 Спорт 19.50 Метео 19.50 ЛОИ 2012- финале ватерполо 21.00 Од наш агол 22.00 ЛОИ 2012 - свечено затворање

00.30 ТВ драмa 00.30 ЛОИ 2012 снимка 01.50 ЛОИ 2012 - снимка 03.00 ЛОИ 2012 - снимка 04.10 ЛОИ 2012 - снимка 05.25 ЛОИ 2012 - снимка 06.20 Документарна програма 06.24 По глас и светлина

Најава на програмата 07.05 Цртани филмови 07.45 Девици благороднички серија 10.10 Документарна програма 11.00 Храна и вино – емисија за гурмани 12.40 Секој е ВИП 13.30 Канцеларијата – играна

серија 14.45 Макпланет 15.30 Вести 15.35 Љубов пред се – игран филм 17.00 Незадолжително 17.35 Мојот пат 18.05 Луѓе и места – репортажа 18.30 Вести

19.00 Метео 19.05 Спорт 19.10 Аларм за Кобра 11 – играна серија 20.00 Игран филм 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Г-Ѓа Хендерсон ви претставува – игран

филм 00.05 Игран филм 02.00 Љубов пред се – игран филм 03.30 Вести 04.05 Луѓе и места – репортажа 04.15 Мојот пат 04.45 Игран филм 06.30 Вести

06.45 Пустолов – играна серија 07.30 Пет и Стен – анимирана серија 07.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија за деца 08.10 Мајски пупки - играна серија

09.00 Супер ѕвезда – топ листа 10.00 Летот на Аполо 11 игран филм 11.45 Авто стил – емисија за автомобилизам 12.20 Патеписна репортажа 12.55 Вкусот на традицијата – кулинарско шоу 14.00 Зајди, зајди – музичка

емисија 15.25 Совршено невреме документарна програма 16.30 Светски познати готвачи – кулинарско шоу 17.00 Крис Ејнџел – забавна програма 17.30 Вести 17.50 Најслаба алка – квиз

19.00 Вести 19.30 Евро панорама – информативна програма 20.00 Мала Атина - игран филм 22.00 Вести 22.40 Еден на еден – забавна програма 23.30 Бакни или убиј - игран филм

08.00 Доктори – турска серија 08.45 Доктори - турска серија продолжува 10.25 Метео 5 – временска прогноза 10.30 Јунска ноќ – турска серија

11.15 Јунска ноќ - турска серија - продолжува 13.30 Крај – турска серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести

15.25 Крај – турска серија 16.25 Крај – турска серија 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 18.40 Oчајни домаќинки –

06.30 Се за љубов - реално шоу 07.45 Брачен судија - реално шоу 09.00 Топ шоп 09.15 Брачен судија - реално шоу 10.30 Туркан - играна серија 12.15 Под сенката на врбите играна серија

14.30 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.25 Временска прогноза 16.27 Зет домазет - играна серија 19.00 Дневник 19.30 Временска прогноза 19.32 Туркан - играна серија

21.15 Шесто сетило - игран филм трилер драма 23.15 Дневник 23.40 Временска прогноза 23.42 Американска пита 2 игран филм 01.40 Најталент - забавна емисија 02.30 Како беше текстот -

07.00 Пет плус – детска емисија 09.15 Бакуган - цртан филм 09.35 Миленичиња во мојот џеб 10.00 Телешоп Бјорнер-Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.40 Странски зет - турска серија 11.30 Странски зет - турска серија 12.15 Странски зет - турска серија 13.00 Телешоп Бјорнер-Германија 13.15 Странски зет - турска серија 14.00 Телешоп Бјорнер Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.40 Дали знаете? со Дритеро Аме 15.10 Милионер - квиз 16.00 Вести

16.30 200 – дебатна емисија 17.30 Бустед – скриена камера 18.00 Три реки – американска серија 19.00 Вести 19.45 Перла Шов – забавна емисија 21.15 Игран филм 23.00 Вести на македонски јазик 23.15 Игран филм 01.00 Езел 02.30 Перла Шов – забавна емисија 03.45 200 – дебатна емисија 04.45 Љубов и казна - турска серија 05.30 Љубов и казна - турска серија 06.30 Љубов и казна - турска серија 07.15 Љубов и казна - турска серија

турска серија 20.30 Најубаво е дома – игран филм 23.00 Вести 23.45 Судир на судбината – игран филм забавна емисија 03.20 Кој те шиша - забавна емисија 05.20 За своја душа - забавна емисија 05.50 Азиланти - забавна емисија 06.15 Програмата продолжува

Телма 22.20

Г-ѓа Хендерсон ви претставува - игран филм


24

ТВ понеделник 13 август

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ 06.45 Добро утро Македонијо 09.05 Без рецепт 09.25 Талкачи - документарна програма 10.00 Дневник 10 10.21 Македонски народни приказни 10.51 Во светот на животните 11.12 Цртан филм 11.32 Лексикомани - планетариум 11.52 Необичното патувањето на

Типи 12.32 Симпсонови - цртан филм 13.00 Вести 13.25 Научен спектар – образовна програма 13.55 Документарна програма 15.00 Вести 15.25 Без рецепт 15.50 Драрма и Грег - серија 17.00 Дневник 1 17.45 Тротоар њуз

18.09 Бостонски адвокати - серија 19.00 Симпсонови - сериски филм 19.30 Дневник 2 20.20 Македонија низ историјата - документарна програма 21.00 Апокалипса – документарна програма 22.00 Бостонски адвокати - серија 22.50 Дневник 3 23.38 Тротоар њуз - забавна програма

00.00 Семејни убиства - серија 00.30 Бостонски адвокати - серија 01.10 Дарма и Грег - сериски филм 02.00 Без рецепт 02.15 Апокалипса – документарна програма 03.11 Македонија низ историјата 03.40 Македонски народни приказни 04.05 Документарна програма 04.31 Народна музика

07.15 Документарна програма 08.10 ТВ серија 09.15 Луѓе и места - репортажа 09.30 Тоа сум јас 10.00 Зарем би те лажел – игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 Диви суштества – документарна програма 13.00 Цртан филм

13.45 Девици благороднички серија 14.35 Аларм за Кобра 11- серија 15.30 Вести 15.45 Канцеларијата – серија 16.20 Диви суштества – документарна програма 17.05 Монк – сериски филм 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани 18.30 Вести

19.00 Метео 19.05 Спорт 19.10 Девици благороднички серија 20.00 Аларм за Кобра 11 – серија 21.00 Нови и умни идеи – документарна програма 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – серија

22.45 Доктор Хаус – серија 23.35 Валкани убави нешта – игран филм 01.20 Сексот и градот – серија 01.50 Зарем би те лажел – игран филм 03.30 Вести 04.05 Храна и вино – емисија за гурмани 04.15 ТВ серија 06.30 Вести

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 12.30 Пет и Стен - анимирана серија

12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи - емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Евромакс - забавна програма 14.25 Добар пат - патеписна репортажа 15.00 Вести

15.15 Стоковна куќа – забавно документрана серија 15.45 Во прво лице – забавна програма 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Стоковна куќа – забавно документарна серија 18.30 Фактор здравје – контактна

програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Олимписки кругови – спортска емисија 20.30 Мојот вујко Сајлс - играна серија 21.00 Котон клуб - забавна програма 22.00 Вести 22.55 Кралеви и кралици - игран филм

07.00 Здраво Македонијо 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.15 Очајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5-временска прогноза 11.00 Вести

11.10 Разделба – индиска серија 12.00 Крај – турска серија 13.00 Доктори – турска серија 13.45 Имотот на дамата-турска серија 14.55 Метео 5-временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Величествениот-турска серија

16.40 Капали Чаршија-турска серија 17.55 Метео 5-временска прогноза 18.00 Вести 18.45 Доктори - турска серија 19.45 Јунска ноќ – турска серија 20.30 Смокинг - игран филм 22.15 Ритамот на олимпијадата –

забавна емисија 22.45 Метео 5-временска прогноза 22.50 Вести 23.30 Со пластична хирургија до совршенство – докумументарен филм 00.00 Жесток удар - игран филм

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - серија

11.30 Огнови на љубовта - серија 12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија

17.00 Огнови на љубовта - серија 18.00 Малечката невеста - серија 18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите-серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Брачен судија - реално шоу 23.30 Дневник 23.55 Временска прогноза

23.57 Дел и Родни - играна серија 00.30 Херои - играна серија 01.15 Бекстејџ - естраден магазин 01.30 Се или нешто - забавна емисија 02.20 Балкан бенд - забавна емисија 02.50 Кој те шиша - забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија

07.30 Под липите - турска серија 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна љубов - шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер - Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.40 Бакуган - цртан филм 11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Странски зет - турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер - Германија 13.00 200 – дебатна емисија 14.00 Телешоп Бјорнер - Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Тивка бура - турска серија 15.35 Бакуган - цртан филм

16.00 Вести 16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна љубов - шпанска новела 18.25 Забавна музика 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија 20.45 Љубов и казна турска серија 21.45 Под липите - турска серија 23.00 Вести на македонски јазик 23.35 Езел 01.00 Љубов и казна турска серија 02.00 Странски зет - турска серија 02.45 Под липите - турска серија 03.30 Игран Филм 05.00 Опасна љбов-шпанска новела 05.45 Тивка бура - турска серија

Алфа ТВ 22.55

Кралеви и кралици игран филм


ТВ вторник 14 август

25

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ 06.45 Добро утро Македонијо 09.05 Без рецепт 09.25 Талкачи 10.00 Дневник 10 10.25 Македонски народни приказни 11.02 Лексикомани – образовна програма 11.12 Ѕвон 12.02 Документарна програма

12.32 Симпсонови - цртан филм 13.00 Вести 13.20 Музичка програма 14.45 Без рецепт 15.00 Вести 15.15 Дарма и Грег - серија 16.03 Апокалипса – документарна програма 17.00 Дневник 1 17.45 Тротоар њуз – забавна

програма 18.10 Бостонски адвокати - серија 19.00 Симпсонови - цртан филм 19.30 Дневник 2 20.20 Македониија низ историјата 21.05 Апокалипса – документарна програма 22.05 Бостонски адвокати - серија 22.50 Дневник 3 23.30 Тротоар њуз – забавна

програма 23.50 Семејни убиства - серија 00.23 Бостонски адвокати - серија 01.03 Дарма и Грег - серија 01.48 Македониија низ историјата 02.30 Документарна програма 03.30 Апокалипса – документарна програма 04.22 Музичка програма 05.31 Аграр

07.15 ТВ серија 08.05 Документрана програма 09.00 Градини 09.30 Мојот пат 10.00 Каламити Џејн - игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 Диви суштества – документарна програма 13.00 Цртан филм 13.45 Девици благороднички –

играна серија 14.35 Аларм за Кобра 11 – серија 15.30 Вести 15.50 Дигитална зона - емисија за нови технологии 16.20 Диви суштества – документарна програма 17.05 Доктор Хаус – серија 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани 18.30 Вести

19.00 Метео 19.05 Спорт 19.10 Аларм за Кобра 11 – серија 20.00 Девици благороднички играна серија 21.00 Документарна програма; Моќта на уметноста 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот - серија

22.45 Доктор Хаус - серија 23.35 Птеродактил - игран филм 01.30 Сексот и градот - серија 01.55 Каламити Џејн - игран филм 03.30 Вести 04.05 Дигитална зона - емисија за нови технологии 04.15 Храна и вино – емисија за гурмани 04.45 Тв серија 06.30 Вести

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 12.30 Пет и Стен – анимирана

серија 12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи – емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Евро Панорама – информативна програма 14.20 Карпошвизија – емисија 15.00 Вести

15.15 Стоковна куќа – забавно документарна серија 15.45 Во прво лице – забавна програма 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Стоковна куќа – забавно документарна серија

18.30 Фактор здравје – контактна програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Мокош – документарна програма 20.40 Вкусот на традицијата – забавна програма 22.00 Вести 22.55 Бруклински јастог – игран филм

07.00 Здраво Македонијо 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.15 Очајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5-временска прогноза 11.00 Вести 11.10 Разделба – индиска серија

12.00 Крај – турска серија 13.00 Доктори – турска серија 13.45 Имотот на дамата - 2 сезона – турска серија 14.55 Метео 5-временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Величествениот - турска серија

16.40 Капали Чаршија – турска серија 17.55 Метео 5-временска прогноза 18.00 Вести 18.45 Доктори - турска серија 19.45 Јунска ноќ – турска серија 20.30 Томб Рајдер: Лара Крофт –

игран филм 22.25 Метео 5-временска прогноза 22.30 Вести 23.00 Со пластична хирургија до совршенство – документарен филм 23.30 Сили на природата - игран филм

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - серија

11.30 Огнови на љубовта - серија 12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија

17.00 Огнови на љубовта - серија 18.00 Малечката невеста - серија 18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите играна серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Брачен судија - реално шоу 23.30 Дневник

23.55 Временска прогноза 23.57 Дел и Родни - играна серија 00.30 Херои - играна серија 01.15 Бекстејџ - естраден магазин 01.30 Се или нешто - забавна емисија 02.20 Балкан бенд - забавна емисија 02.50 Кој те шиша-забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија

07.30 Под липите - турска серија 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна лубов-шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер- Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.45 Миленичиња во мојот џеб 11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Љубов и казна -турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер- Германија 13.00 Странски зет - турска серија 13.45 Запознајтене емисија 14.15 Телешоп Бјорнер - Германија 14.30 Топ шоп 14.45 Скај шоп 14.55 Тивка бура - турска серија 15.40 Миленичиња во мојот џеб 16.00 Вести

16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна љубов-шпанска новела 18.25 Забавна музика 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија 20.45 Лубов и казна турска серија 21.45 Под липите - турска серија 23.00 Вести на македонски јазик 23.35 Ин моушн 00.00 Езел 01.30 Љубов и казна -турска серија 02.30 Странски зет - турска серија 03.15 Под липите - турска серија 04.00 Игран филм 05.30 Опасна љубов - шпанска новела 06.15 Тивка бура - турска серија

Канал 5 23.30

Сили на природата игран филм


26

ТВ среда 15 август

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ 06.45 Добро утро Македонијо 09.05 Без рецепт 09.30 Талкачи 10.00 Дневник 10 10.25 Македонски народни приказни 11.09 Лексикомани – образовна програма 11.19 Биберчиња, бисерчиња 11.49 Мали а опасни 12.09 Документарна програма

12.30 Симпсонови - цртан филм 13.00 Вести 13.20 Петтиот ангел 13.52 Музичка програма 14.31 Без рецепт 15.00 Вести 15.15 Дарма и Грег - серија 15.51 Апокалипса – документарна програма 17.00 Дневник 1

17.45 Тротоар њуз – забавна програма 17.59 Бостонски адвокати -серија 18.51 Симпсонови - цртан филм 19.30 Дневник 2 20.20 Македонија низ историјата 21.01 Апокалипса – документарна програма 22.00 Бостонски адвокати-серија 22.45 Дневник 3

23.24 Тротоар њуз - забавна 23.44 Семејни убиства - серија 00.14 Бостонски адвокати-серија 00.55 Дарма и Грег - серија 01.38 Симпсонови - цртан филм 02.00 Апокалипса – документарна програма 02.58 Документарна програма 04.52 Македонија низ историјата 05.34 Музичка програма

07.15 ТВ серија 08.05 Документарна програма 09.00 Дигитална зона - емисија за нови технологии 09.30 Ловечко око 10.00 Убавицата и ѕверот – игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 Диви суштества 13.00 Цртан филм

13.45 Девици благороднички – играна серија 14.35 Аларм за Кобра 11 – серија 15.30 Вести 15.50 Канцеларијата – серија 16.20 Диви суштества 17.05 Доктор Хаус – серија 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани 18.30 Вести 19.00 Метео

19.05 Спорт 19.10 Аларм за Кобра 11 – серија 20.00 Девици благороднички – играна серија 21.00 Засекогаш млади - музичка емисија 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – серија 22.45 Закон и ред – сериски филм

23.35 Љубов во време на пари – игран филм 01.30 Сексот и градот – серија 02.00 Засекогаш млади музичка емисија 02.35 Ловечко око 03.05 Храна и вино – емисија за гурмани 03.30 Вести 04.05 Убавицата и ѕверот – игран филм

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

12.30 Пет и Стен – анимирана серија 12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи – емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Зајди, зајди - музичка емисија 15.00 Вести

15.15 Стоковна куќа – забавно документарна серија 15.45 Во прво лице – забавна програма 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Стоковна куќа – забавно документарна серија

18.30 Фактор здравје – контактна програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Врвна брзина – забавна програма 21.05 Еден на еден – забавна програма 22.00 Вести 22.55 Аргентинско танго – игран филм

07.00 Здраво Македонијо 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.15 Очајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5 – временска прогноза 11.00 Вести 11.10 Разделба – индиска серија

премиера 12.00 Крај – турска серија 12.35 Доктори – турска серија 13.15 Имотот на дамата – турска серија 14.15 Добра идеја – иновации 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести

15.25 Величествениот - турска серија 16.40 Капали Чаршија – турска серија 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 18.45 Доктори - турска серија 19.45 Јунска ноќ – турска серија

20.30 Градот на духовите – игран филм 22.25 Метео 5 – временска прогноза 22.30 Вести 23.00 Со пластична хирургија до совршенство – документарен филм 23.30 Елизабетаун - игран филм

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - серија 11.30 Огнови на љубовта - серија

12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија 17.00 Огнови на љубовта - серија 18.00 Малечката невеста - серија

18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите играна серија 20.00 Лото - извлекување 20.08 Под сенката на врбите играна серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Вајпаут - реално шоу 23.10 Дневник

23.35 Временска прогноза 23.37 Дел и Родни - играна серија 00.10 Херои - играна серија 01.00 Бекстејџ - естраден магазин 01.15 Се или нешто - забавна емисија 02.05 Балкан бенд - забавна емисија 02.35 Кој те шиша-забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија

07.30 Под липите - турска серија 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна љубов - шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер - Германија 10.10 Топ шоп 10.25 Скај шоп 10.45 Бакуган - цртан филм 11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Љубов и казна -турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер - Германија 13.00 Странски зет - турска серија 14.00 Телешоп Бјорнер - Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Тивка бура - турска серија 15.35 Бакуган - цртан филм

16.00 Вести 16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна љубов - шпанска новела 18.25 Забавна музика 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија 20.45 Љубов и казна-турска серија 21.45 Под липите - турска серија 23.00 Вести на македонски јазик 23.35 Езел 01.00 Љубов и казна-турска серија 01.50 Странски зет - турска серија 02.45 Под липите - турска серија 03.30 Игран филм 05.00 Опасна лубов-шпанска новела 05.45 Тивка бура - турска серија

Бакуган - цртан филм

Алсат - М, 15.35


ТВ четврток 16 август

27

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ 06.45 Добро утро Македонијо 09.05 Без рецепт 09.25 Талкачи – документарна програма 10.00 Дневник 10 10.25 Македонски народни приказни 11.02 Лексикомани 11.12 Ѕвон - микс – образовна програма 12.08 Документарна програма 12.25 Цртан филм

12.32 Симпсонови - цртан филм 13.00 Вести 13.20 Најубавите бајки на светот - Пинокио 14.10 Музичка програма 14.40 Без рецепт 15.00 Вести 15.15 Дарма и Грег - серија 16.02 Апокалипса – документарна програма 17.00 Дневник 1 17.45 Тротоар њуз – забавна

програма 18.10 Бостонски адвокати серија 18.56 Македонски народни приказни19.30 Дневник 2 20.15 Македонија низ историјата 21.05 Ако е со Чом – дебатна емисија 22.25 Бостонски адвокати - серија 23.15 Дневник 3 23.55 Тротоар њуз – забавна

емисија 00.10 Семејни убиства - сериски филм 00.40 Бостонски адвокати серија 01.22 Дарма и Грег - серија 01.44 Симпсонови - цртан филм 02.06 Класична музика 03.28 Без рецепт 03.43 Музичка програма 04.08 Документарна програма 04.40 Музичка програма

07.15 ТВ серија 08.05 Ловечко око 08.35 Документарна програма 10.00 Девојката од Џерси – игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 Диви суштества – документарна програма 13.00 Цртан филм

13.45 Девици благороднички – играна серија 14.35 Аларм за Кобра 11 – серија 15.30 Вести 15.50 Канцеларијата – серија 16.20 Диви суштества – документарна програма 17.05 Закон и ред – сериски филм 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани

18.30 Вести 19.00 Метео 19.05 Спорт 19.15 Аларм за Кобра 11 – серија 20.00 Девици благороднички 20.45 Секој е ВИП 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – сериски

филм 22.45 Закон и ред – сериски филм 23.35 Доверба – игран филм 01.50 Сексот и градот – сериски филм 03.30 Вести 04.05 Пазар и пари 04.35 Секој е ВИП 05.20 ТВ серија 06.30 Вести

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

12.30 Пет и Стен-анимирана серија 12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи-емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Еден на еден – забавна програма 15.00 Вести 15.15 Стоковна куќа – забавно

документарна серија 15.45 Во прво лице – забавна програма 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Стоковна куќа – забавно документарна серија 18.30 Фактор здравје – контактна

програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Подемот на парите – документарна програма 21.00 Совршено невреме документарна програма 22.00 Вести 22.55 Проколнати близнаци игран филм

07.00 Здраво Македонијо – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.15 Очајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5 – временска прогноза 11.00 Вести

11.10 Разделба – индиска серија 12.00 Крај – турска серија 13.00 Доктори – турска серија 13.45 Имотот на дамата – турска серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Величествениот - турска

серија 16.40 Капали Чаршија – турска серија 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 18.45 Доктори - турска серија 19.45 Јунска ноќ – турска серија

20.30 Томб Рајдер: Лара Крофт – игран филм 22.25 Метео 5 – временска прогноза 22.30 Вести 23.00 Со пластична хирургија до совршенство – документарен филм 23.30 Топ Ган - игран филм

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - серија

11.30 Огнови на љубовта - серија 12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија

17.00 Огнови на љубовта - серија 18.00 Малечката невеста - серија 18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите играна серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Вајпаут - реално шоу 23.10 Дневник

23.35 Временска прогноза 23.37 Дел и Родни - играна серија 00.10 Херои - играна серија 01.00 Бекстејџ - естраден магазин 01.15 Се или нешто - забавна емисија 02.05 Балкан бенд - забавна емисија 02.35 Кој те шиша-забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија

07.30 Под липите - турска серија 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна љубов - шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер - Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.40 Миленичиња во мојот џеб 11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Љубов и казна -турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер - Германија 13.00 Странски зет - турска серија 14.00 Телешоп Бјорнер - Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Тивка бура - турска серија 15.40 Миленичиња во мојот џеб 16.00 Вести

16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна љубов - шпанска новела 18.25 Забавна музика 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија 20.45 Љубов и казна -турска серија 21.45 Под липите - турска серија 23.00 Вести на македонски јазик 23.35 Ин моушн 00.00 Езел 01.30 Љубов и казна -турска серија 02.30 Странски зет - турска серија 03.15 Под липите - турска серија 04.00 Игран филм 05.30 Опасна љубов - шпанска новела 06.15 Тивка бура - турска серија

Бостонски адвокати сериски филм

МТВ 1 22.25


28

ТВ петок 17 август

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ 06.45 Добро утро Македонијо 09.05 Без рецепт 09.25 Талкачи – документарна програма 10.00 Дневник 10 10.25 Македонски народни приказни 11.03 Лексикомани 11.13 Соната 2012 – детски фестивал 12.09 Документарна програма

12.31 Симпсонови - цртан филм 13.00 Вести 13.14 Музичка програма 15.00 Вести 15.15 Без рецепт 15.30 Дарма и Грег - сериски филм 15.56 Документарна програма 17.00 Дневник 1 17.45 Тротоар њуз – забавна програма

17.59 Бостонски адвокати сериски филм 18.51 Македонски народни приказни 19.30 Дневник 2 20.15 Македонија низ историјата 21.15 Стисни плеј 22.15 Бостонски адвокати сериски филм 23.05 Дневник 3 23.45 Тротоар њуз – забавна

програма 00.05 Семејни убиства - сериски филм 00.38 Бостонски адвокати сериски филм 01.20 Дарма и Грег - сериски филм 01.46 Стисни плеј 02.43 Без рецепт 02.58 Документарна програма 05.09 Музичка програма

07.15 ТВ серија 08.05 Документарна програма 09.05 Секој е ВИП 09.50 Јужен Кенсингтон – игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 Диви суштества – документарна програма 13.00 Цртан филм

13.45 Девици благороднички – играна серија 14.35 Аларм за Кобра 11 – серија 15.30 Вести 15.50 Канцеларијата – серија 16.20 Диви суштества – документарна програма 17.05 Закон и ред – сериски филм 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани

18.30 Вести 19.00 Метео 19.05 Спорт 19.20 Аларм за Кобра 11 – серија 20.10 Девици благороднички-серија 21.00 Тоа сум јас 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – серија

22.45 Монк – сериски филм 23.35 Црна книга – игран филм 02.10 Сексот и градот – серија 02.40 Тоа сум јас 03.10 Храна и вино – емисија за гурмани 03.35 Вести 04.10 Јужен Кенсингтон – игран филм 06.30 Вести

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

12.30 Пет и Стен – анимирана серија 12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи – емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Вкусот на традицијата – емисија

15.00 Вести 15.15 Стоковна куќа – забавно документарна серија 15.45 Во прво лице - емисија 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Стоковна куќа – забавно документарна серија

18.30 Фактор здравје – контактна програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Евромакс – забавна програма 20.40 Зајди, зајди-музичка емисија 22.00 Вести 22.55 Убиј ме повторно – игран филм

07.00 Здраво Македонијо – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.15 Очајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5 – временска прогноза 11.00 Вести

11.10 Разделба – индиска серија премиера 12.00 Крај – турска серија 13.00 Доктори – турска серија 13.45 Имотот на дамата – турска серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести

15.25 Величествениот - турска серија 16.40 Капали Чаршија – турска серија 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 18.45 Доктори - турска серија 19.45 Јунска ноќ – турска серија

20.30 Турбуленција – игран филм 22.25 Метео 5 – временска прогноза 22.30 Вести 23.00 Со пластична хирургија до совршенство – документарен филм 23.30 Патот на револуцијата игран филм

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - серија

11.30 Огнови на љубовта - серија 12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија

17.00 Огнови на љубовта - серија 18.00 Малечката невеста - серија 18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите играна серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Се за љубов - реално шоу 23.30 Дневник

23.55 Временска прогноза 23.57 Дел и Родни - играна серија 00.30 Херои - играна серија 01.15 Бекстејџ - естраден магазин 01.30 Се или нешто - забавна емисија 02.20 Балкан бенд - забавна емисија 02.50 Кој те шиша-забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија

08.00 Под липите - турска серија 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна љубов-шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер - Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.40 Бакуган - цртан филм 11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Љубов и казна -турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер - Германија 13.00 Странски зет - турска серија 14.00 Телешоп Бјорнер - Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Тивка бура турска серија 15.40 Бакуган - цртан филм 16.00 Вести

16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна љубов - шпанска новела 18.25 Забавна музика 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија 20.45 Љубов и казна -турска серија 21.50 Под липите - турска серија 23.00 Вести на македонски јазик 23.35 Езел 01.00 Љубов и казна -турска серија 02.00 Странски зет - турска серија 02.45 Под липите - турска серија 03.30 Игран филм 05.00 Опасна љубов - шпанска новела 05.45 Тивка бура - турска серија

Црна книга игран филм Телма 23.35


29

КРСТОЗБОР

8

1

9 1

2 8

7

4 5

9

9 6

6

1

1

8

2

4

2

1

4 3

9

5

3

3

1 8

8 7

8

2

5

4

9

6

1

2 8 5

9 1

3

7

7

2

1

5

4

8

7

7

7 6

4 5

3

9

2

2 4 1

9

7

6

4

8

6

1

6

6

6

3 9

7

2

2

3

5

7

1 4

1

1

5

2 4

4

6

5

2 3

9

3

9 1

6

2

9

4

3

8

6

7

5

2

6

3 2

4

2

1

1 6

2

1

8

7

9

9

1

9

5 9

4

4

9 9

1

1

8 8

3

6

3

4

3

7

9

6 2

5

2 7

4

4

1

1

5

8

7

5

9 5

3

3

1

8

4

4

1

7

9 2

5 1

8

3

9

9

6

4

2

5

3 1

5 3

7

4 7

7

2

3

5

6 9

9

6 7

3

5 6

9

1 2

8 9

3


30

КРСТОЗБОР

“DEN#

GAZDA, STOPAN

^OVEK KOJ SE ODNESUVA SPORED OKOLNOSTI ZARADI ]AR

VIZANTISKA OBLAST OKOLU REKATA SANA

“REPUBLITA TRINIDAD I TOBAGO#

URO[EVAC

É

NA[A ARTISTKA JELENA

I

NAPLATA SO GOTOVI PARI BRZI, URGENTNI

MESTO VO SREM

NAPRAVI ZA JONIZACIJA VELES

PORANE[NA POZNATA MANEKENKA

Ê

J

ODNOS ME\U BRA^NI PARTNERI REGRESIVEN, [TO JA KO^I RABOTATA PORANE[EN INDISKI DR@AVNIK MAHATMA VLADETEL

PI[UVA^ NA POEZIJA

DLABO^INA DO KOJA PORINUVA BROD FEREXE

ARTISTKA SPEJSEK VISINSKI TO^KI

PLANINSKI ‘RBET

TINA TARNER

ITALIJA NEPROFESIONALCI

ZGRADA (MN.) VID MOTORNO VOZILO

EDNO GODI[NO VREME ELEKTRON SMRDEA PRIMITIVNA NAPRAVA ZA ORAWE

PORANE[EN HRVATSKI PEJA^ VICE

KOW SITEN DEL OD MATERIJA

PUPKA (GR^.) O@IVUVAWE

Ä

KATRAN TULIUM

A

IVAN SEBASTIJAN BENITEZ VREDNO, AGILNO

Ä

RATOMIR NAGALENO BIV[, PORANE[EN

IZBIRA^ (MN.) VOLT

IZNOS, ZBIR (MN.)

A

^ITAJTE “DEN”

OSUM NASO^NIK

E

I

N

A

R

B

O

S

T

A

N

Poimite od popisot na levata strana se nao|aat vo site osum nasoki vo likot na osumnaso~nikot. Na krajot }e vi ostanat 6 slobodni bukvi koi ~itani po red go davaat imeto na glaven grad na edna evropska dr`ava

O

K

S

A

R

A

B

I

R

I

I

L

I

V

A

J

I

N

E

K M

R

I

R

N

L

V

K

V

O

U

E

A

D [ V

A

O

I

L

A

K

N

M

A

N

E

E

R

I

T

I

L

I

A

P

E

N

R

N

E

L

A

A

K

A

O

R

G

A

N

I

Z

A M K

A

D

R

E

M A

R

K

E

T

I

P

O

T

R

O

P

A

R

E

M A

N

V

J

P

O

Z

D

R

A

V

^

- AKTER - AMARIN - AREAL - BOSTAN - BRAN[A - VENGER - VITAMIN - VODOPAD - DRVAR - DREMKA - EZERANI - EOLIDA - ERANIO - ZAMKA - IKONAR - IMENIK

- IRIBAR - KENIJA - KIR[NER - LIKER - MALKU - NAMERA - NIKOLINA - ORGANIZAM - POZDRAV - ‘RVENIK - REMARK - RIVALKA - RIVERA - SOBRANIE - TROPAR - ^ATAL

E


31

КРСТОЗБОР

4

1 8

1

6

4

9

2

7 8

4

3

2

6

7

8

1

9 5

8 6

Ulovil nekoj selanec riba, a taa mu veli: - Pu{ti me, }e ti ispolnam tri `elbi! - Ja vratil selanecot ribata vo voda i i’ rekol: - Sakam da mu pcovisa kravata na mojot sosed levo! - Puf! Sredeno! - rekla ribata, - Vtorata `elba? - Pa, i na sosedot desno da mu pcovisa kravata! - Puf! I toa e sredeno. Tretata? - Hmmmmmmmm ... da razmislam ... Pa, eve, neka mi pcovisa i mene kravata! - ^ekaj malku, a zo{to toa? - se iznenadila ribata. - Pa, za da ne mi doa|aat nitu po mleko!

3

4 8

9

4

5

8

9

2 3

2

1

8

9

7

6

4

4

7

1

4

5

6

2

3

3

8

6

4

9

5

5

3

1

5

4

8

3

9 6

****************************************************

AFORIZMI 2

1 7

*********

7 7 2 4

Otkako ja simna maskata, site mu se smeat v lice

4

9

5 1

Napoleon be{e vistinski xin od ~ove~e *********

2

5

3

7

6

2

3

5 2

Se vrabotila nekoja rusokosa vo eliten restoran. Eden den zayvonil telefonot: - Ve molam, bi sakal edna masa za osum du{i. - Aman ~oveku! Ve}e petti pat vi velam deka ova e restoran, a ne prodavnica za mebel! *********

2

2

2

6

5 7

9

5

3

1 5

9

HUMOR

5

6

Se se}avam na ubavoto minato. Kako v~era da be{e

3

8

*********

6

1

Me nerviraat pesimistite. Sekoga{ izleguva po nivno


32

1

КРСТОЗБОР

1

9

6

3 7 3

4

4 8

1 6

2

2

1 7

9

5 2

8

1

5

8

3

8

2 8

6 9

6

3

4

5

7

8

1

3

8

3

4

2

7

8

5

7

7

2

3 1

9

4

STRANA 5) - DOMINO: REZERVOAR, TRIKO, E, AVARKA, ARENAL, PA, ANSA, AKANTI, UVO, AN, MONETI, K, BIRA, IVA, AKIMOV, LOTREK, OM, TENKA, INAET, BRAK, ROST, KACA, SEKRET, SAE, ALI, SEGA[NOST, R, NI, BOLA, ATRI, AN, E, KOBILA, AZNARI, CIRK, MELU, OKREK, MASA, CENT, OSS, SOVETI, PARAPETI, STARINA, CIJANID

STRANA 14) - SKANDINAVKA: SOPRU@NI[TVO, OPSTRUKTIVEN, POET, GANDI, I, SRT, SISI, GAZ, TT, KU]I, ZIMA, VUKOV, REA, AT, ENOTERA, RATO, ANIMIRAWE, TER, ISB, ELEKTORI, AKTIVNO, SUMI OSUMNASO^NIK: SKOPJE STRANA 15) - SUDOKU: 1) 476 593 281, 328 671 495, 519 482 376; 793 816 542, 152 934 768, 864 257 139; 637 129 854, 981 345 627, 245 768 913; 2) 376 241 859, 142 859 736, 589 376 412; 458 923 671, 617 584 923, 923 167 548; 264 718 395, 831 495 267, 795 632 184; 3) 173 965 842, 824 371 695, 956 842 713; 537 698 124, 261 534 987, 498 127 356; 612 759 438, 749 283 561, 385 416 279

PODGOTVUVA

2 3

STRANA 4) - ITALIJANSKI KRSTOZBOR: OPRA[UVAWE, RIGO, FRA, PRAVILEN, PONUDA, ILER, SIDA, ALABASTER, AMATI, EVITA, E, ARMIN, PRINOS, RAVANI-JA, HAG, PRATER, VTORAK, LS, KVIRINAL, K, ANE, RAKITA, AKOLIT, OR, TI, ATRIBUTI, ESEI, KLE, OKANI, RUDINA, TP, ORID, R, FO, ^INE^ITA, ^ASOVI, IMELA, LANA, LEGALITET, JURIST, RENDE, ANIMATO, ANASTAS, CISTITIS, LIR

STRANA 16) - SUDOKU: 1) 132 496 875, 856 327 491, 974 581 632; 398 672 514, 461 859 327, 725 134 986; 287 945 163, 643 718 259, 519 263 748; 2) 352 876 941, 641 539 872, 798 214 653; 436 128 597, 125 697 384, 879 345 126; 964 751 238, 217 983 465, 583 462 719; 3) 241 983 675, 935 467 281, 687 521 493; 328 675 914, 416 239 758, 579 814 362; 762 358 149, 893 146 527, 154 792 836

4 8

3

1 3

6

STRANA 3) - MOZAIK: HORIZONTALNO: ANTARKTIK, PROSTORIJA, SKALPEL, GURABIJA, EFEKT, VOLOVI, PRLI^KO, AKCELERATOR, BU[MANKI, JAGODINA, BOLKA, REZON, APATRID, TREND, IKONOMOV, ESTRADA, VLAINKA, IKARUS, RIMINI, ARSENAL, AD AKTA, MRAVOJAD; VERTIKALNO: ALTERNATOR, TAVERNA, TERENEC, IZMENA, IBRIK, RISTO, LEONID, KIMKA, VARIJABILA, KOPILOT, GADOLINIUM, PULOVER, DEKORACIJA, SKULPTURA, AVESTA, TRISED, RIBLI, APORTER, ATANAS, ANATOMIJA, DRAMOLET

STRANA 13) - SUDOKU: 1) 389 162 754, 651 847 239, 724 593 618; 592 671 843, 437 258 961, 168 439 527; 213 986 475, 946 715 382, 875 324 196; 2) 259 463 187, 843 751 269, 761 289 345; 385 674 912, 972 518 634, 416 932 578; 627 345 891, 538 197 426, 194 826 753; 3) 769 534 182, 452 618 397, 138 972 465; 826 493 751, 391 756 824, 547 821 639; 685 247 913, 914 365 278, 273 189 546; 4) 857 912 346, 341 867 952, 692 543 871; 183 295 764, 965 174 283, 724 386 195; 416 739 528, 539 628 417, 278 451 639; 5) 847 651 392, 356 492 781, 129 378 546; 962 813 475, 413 527 869, 785 946 213; 591 734 628, 634 289 157, 278 165 934; 6) 368 271 549, 152 349 867, 749 865 132; 281 596 473, 576 134 928, 934 782 651; 613 957 284, 427 618 395, 895 423 716

5 2

9

1

9

1

8

9

3

7

3

8

5

4

7

2

6

6

2

2

6

8 2

9

9 1

3

9

1 7

4

RE[ENIJA STRANA 2) - SKANDINAVKA: SPOMENIK, T, MASAKR, KOFA, ORLI, PA, ANTAL, RADE SILJAN, AME, AMELI, EFREM, AS, KEKE, ANEKSII, T, ORANEC, ROTORI, VIMINAL, NEMOST, KOKETA, AVAZI, TR, DAR, KOMODI, MOI, SNOB, FARAON, RS, ATINEC, HD, LIMIT, VS, KAI[, KO^IJA, OTVORI, MAGELAN

6

5

4

2

5

6

S A G I T TA R I U S


КУЛТУРА

Петок, 10 август 2012 година

33

Пијанистот Седриг Тибергјен вечерва на „Охридско лето“

Еден од најзначајните модерни француски пијанисти, Седриг Тибергјен, вечерва во црквата „Света Софија“ ќе одржи цело-

вечерен концерт, кој е дел од програмата на 52. издание на фе стива лот „Охридско лето“. Седрик Тибергјен пред македонската публика ќе изведе дела од Бетовен, Шуман, Шимановски, Дебиси. Школуван на Националниот конзерваториум во Париз, Тибергјен е добитник на многубројни меѓународни награди и признанија. Неговата богата интернационална кариера вклучува настапи на пет континенти, во некои од најпре стижните концертни сали. Дебито во САД со Националниот симфониски

орке стар во Вашингтон под диригентската палка на Кристоф Ешенбах предизвика позитивни критики и му отвори можно сти за низа нови креативни соработки. Со повеќе од 60 клавирски концерти на својот репертоар, Тибергјен редовно настапува како солист со светски орке стри, под диригентско водство на: Кристоф Ешенбах, Лорин Мазел, Курт Масур, Џон Нелсон. Неговите изданија како солист на пијано и камерен музичар се стекнаа со одлични рецензии од критичарите.

Книжевна колонија во Галичник Од дене ска до недела во Галичник ќе се одржи 18. издание на „Галичка книжевна колонија“, на која ќе учествуваат истакнати писатели од Македонија, Србија,

Хрватска и од Бугарија. Колонијата е предвидено да се одржи во две се сии. Првата ќе биде по светена на 150годишнината од смртта на македонските преродбени-

ци, браќата Димитар и Константин Миладинови, како и на 100-годишнината од раѓањето на македонскиот поет Коле Неделковски. Во втората се сија писателите ќе одржат симпозиум на тема „Поезијата и судбината“, а ќе биде претставен и зборникот „Митот и песната“, кој произлезе од минатогодишната колонија. Во рамките на колонијата ќе бидат промовирани и книгите „Наратолошки читања“ од Луси Караниколова, „Адем гајтани – поезија“ и по ет ската збирка „Долгото погребување на еден кловн“ од Винета Огнено ска, во издание на „Галикул“ од Скопје.

Монодрама во чест на загинатите прилепски бранители кај Карпалак Во чест на одбележувањето на 11-годишнината од загинувањето на ре зервистите од Прилеп кај месно ста Карпалак, во Кочани завчеравечер премиерно беше изведена монодрамата „Роденден-смртовден“ по текст на Мирјанка Селчанец, а во изведба на Илија Волчевски, студент на Факултетот за драмски уметно сти во Скопје. - По себно сум поче стен што можам премиерно да ја изведам монодрамата во Кочани. Ова е животна приказна за едно дете кое кога загина неговиот родител кај Карпалак, тоа имаше 9 години. Сега,

по 11 години, и тоа има 20 години и е момче кое ги знае сите случувања со Карпалак. Тоа момче сум јас бидејки го играм ликот на момче чиј родител загина кај Карпа лак - истакна пред почетокот на монодрамскиот настап Илија Волчевски. Многубројната публика која ја следеше монодрамата со бурни аплаузи ја поздрави актерската игра на Волчевски, како и мошне емотивниот текст на Селчанец. Монодрамата беше изведена во рамки на манифе стацијата „Кочани град на културата 2012 година“.

Конзервација на локалитетот Стибера кај Прилеп По повеќе години, првпат се врши обемна конзервација на археолошкиот локалитет Стибера кај селото Чепигово, Прилепско. За таа цел Министерството за култура одобри 2,5 милиони денари. Според советникот-конзерватор Кире Јованоски, Министерството за култура ги одобрило сите пари што ги побарал прилепскиот Завод и музеј за обемните зафати. - Се конзервира или се зачувува сè што се ископуваше минатите три години во Стибера. Се конзервира гимназионот, култните објекти, а во моментов се работи на римските бедеми - објаснува Јованоски. Стибера бил антички град со околу 20 илјади жители и својот процут го имал од третиот век пред нашата ера до третиот век од нашата ера. Стибера е најпознатото наоѓалиште на овие простори на мермерни статуи во природна големина. Според археолозите, досега се пронајдени околу 30 статуи, од кои дел се во Музејот на Македонија. Конзерваторските работи во Стибера почнаа во јуни и ќе траат до октомври. Целта е локалитетот да се зачува, но и да биде што е можно поавтентично претставен пред туристите и посетителите.


34

КУЛТУРА

Петок, 10 август 2012 година

Манифестацијата „Поетска ноќ во Велестово“ годинава посветена на Раде Силјан Двае сет и четвртото издание на манифе стацијата „Поетска ноќ во Веле стово“ ќе се одржи на 17 и 18 август, со прва вечер по светена на македонски автор, додека вториот ден ќе биде по светен на творештвото на странски по ети. Како што истакна основоположникот на манифе стацијата, поетот Славе Ѓорѓо Димо ски, во рамки на првата вечер ќе биде промовиран творечкиот опус на по етот Раде Силјан, како и изложба на академскиот сликар Васко Ташковски. Двае сет репре зентативни дела на Ташковски ќе бидат изложени на две локации - во црквата и во Домот на културата во Веле стово. - На интернационалната вечер оваа година со дел од своето творештво ќе се претстават поети од Бугарија, Албанија и од Босна и Херцеговина. Интересно е што во рамките на меѓународната поетска вечер пред македонската јавност ќе се претстават три млади поете си од БиХ, кои, покрај своите поетски творби, пред публиката ќе имаат и одреден музички перформанс - појасни Димо ски. На оваа

НАСКОРО НЕМА ДА ИМА БЕСПЛ

За влез ќе се пл И Игор ИВКОВИЌ

манифе стација до сега биле претставени најголемите македонски поети, како Гане Тодоровски, Јован Коте ски, Петре М. Андреевски, Анте Поповски, Матеја Матевски, Ефтим Клетников, Михаил Ренџов, Радован Павловски, а биле по ставени ликовни изложби на реномирани македонски автори, меѓу кои Коле Манев, Сергеј Андреевски, Боро Митриќе ски, Мирослав Масин. Интенција на организаторот на манифе стацијата е втората поетска вечер, односно меѓународната вечер, да се одржува во Охрид со цел уште поголемо приближување на поезијата до пошироката публика.

во утрешниот број

ПРИЛОГ ЗА СИТЕ ДЕЧИЊА И ЗА СИТЕ ШТО СЕ ЧУВСТВУВААТ КАКО ДЕЦА ВО ДУШАТА

ако археолошките истражувања на скопското Кале сè уште се во тек, надлежните институции размислуваат во иднина на посетителите да им ја ограничат бесплатната прошетка. Македонските и странските туристи што ќе сакаат да видат што се случувало на локалитетот уште од неолитот, па сè до ден-денешен, ќе мора да платат влезница. Цената ќе биде симболична и се предвидува да изне сува околу 50 денари. - Насекаде низ светот е практика да се наплаќаат билети за по сета на археолошки локалитети. Државата вложила огромна сума во истражувањата, конзервацијата, па и во ре ставрацијата на тие локалитети и многу нормално е туристите за тоа задоволство да платат симболична сума. Приходот кој би се добил од наплатата на влезниците пона-


КУЛТУРА

Петок, 10 август 2012 година

35

ЛАТНИ ПОСЕТИ НА АРХЕОЛОШКИТЕ ЛОКАЛИТЕТИ

на скопско Кале аќа 50 денари? „Кинеење“ - сè за филмот од Тони Цифровски

таму ќе може да се користи во тековно одржување на локалитетот, ангажирање дополнителни вработувања археолози и историчари на уметност. Затоа што скопското Кале веќе не е само обичен парк со зеленило, туку археолошки локалитет на кој е презентирано богато културно наследство објаснува Паско Кузман, директор на Управата за заштита на културното наследство. Тој додава дека на археолошките локалитети, на пример, во нашето поблиско опкружување, Грција и Турција, билетот за прошетка низ еден нивен археолошки локалитет чини најмалку 8 евра или приближно 500 денари. Македонските граѓани, но и странските туристи, ги по сетуваат нашите локалитети за значително помала сума. - Кај нас засега се наплатува билет за локалитетите Стоби, Хераклеја, Музејот на вода во Охрид, кои за странски туристи изне суваат 100 денари, а за македонските 50 денари. Или, на пример, за по сета на Самоиловата тврдина билетот е 30 денари. Тоа се симболични цени, кои се направени според нашиот стандард - објаснува Паско Кузман. Според археологот Елеонора ПетроваМитевска, пак, наплатата на билет за по се-

та на археолошките локалитети, особено на скопското Кале, ќе го демотивира македонскиот граѓанин да ги по сетува нашите културно-историски знаменито сти. - Точно е дека насекаде низ светот се наплаќа влезница за во музеј и во археолошки локалитет. Но, ако го споредиме стандардот на тие земји и на Македонија, ќе видиме дека македонскиот граѓанин нема можност за такво нешто. Ние, пред сè, треба да ги едуцираме граѓаните за да ги по сетуваат нашите знаменито сти и тоа бесплатно, да им всадиме љубов кон археологијата, а потоа да им наплаќаме влезница - вели Елеонора Петрова-Митевска, археолог и член на Советот за култура на СДСМ. Низ македонските археолошки локалитети веќе неколку години се наплаќа билет и тоа на Хераклеја, каде што цените се 50 денари за македонски туристи и 100 денари за странски, потоа на локалитетот Стоби, каде што влезницата изне сува 100 денари. Иста цена на билетот е и за по сета на Музејот на вода во Охрид. Само за Самоиловата тврдина билетот е 30 денари затоа што таму сè уште не се довршени археолошките истражувања.

ПАСКО КУЗМАН: СКОПСКОТО КАЛЕ НЕ Е ЗАТВОРЕНО ЗА ТУРИСТИ

По обвинувањата на дел од туристичките оператори од Македонија дека во екот на туристичката сезона и напливот на странски туристи во Скопје Калето било затворено за посетители, Паско Кузман демантира и тврди дека локалитетот е отворен за туристички посети. - Секој добронамерник што сака да ги види досегашните археолошки истражувања има можност да го посети скопското Кале. Не е точно дека е забранет пристапот за туристи, туку претходно треба само да се најават и да добијат одобрение. На локалитетот имаме постојана чуварска служба и секојдневно имаме организирани туристички посети. Чуварите нè известуваат дека има туристи што сакаат да го видат Калето и ние ги пуштаме. Не ги стопираме добронамерните прошетки низ Калето - дециден е Паско Кузман.

Во продукција на издавачката куќа „Маска“ од неодамна македонските филмофили ќе може да уживаат со книгата „Кинеење“ на Тони Цифровски, истакнат новинар и филмски критичар. Неговото првенче содржи избор од шеесетина филмски критики што Тони Цифровски ги создава во период од четири години, а се објавувани во дневниот весник „Дневник“. Собрани на едно место, рецензиите ја надополнуваат празнината од стручна литература за филмот кај нас. Во поговорот на книгата, Тодор Кузманов ќе запише: „Она што авторот Тони Цифровски го прави посебен во овој домен е компаративниот метод, кој, всушност, покажува колку лесно и суверено тој ја владее и се движи низ материјата што ја обработува. Имено, тој никогаш не пропушта да ги спореди актуелните остварувања (режисерски, актерски, кинематографски) со некои други поранешни остварувања на истите филмски творци, дополнувајќи ја така сликата на нивното творештво. Се разбира, тоа го може само човек што доследно и предано во подолг временски период ја следи светската филмска продукција, посветено, аналитично и студиозно“. Книга на Тони Цифровски наскоро треба да има и официјална промоција. И.И.

Изјава на денот Материјата од која е создадена историјата не е политиката, туку културата. Дарко Митревски


36

МОЗАИК

Петок, 10 август 2012 година

МОЗАИК

Петок, 10 август 2012 година

ЗОКИ ОД „ФАЦИ” АПЕЛИРА ПЕЈАЧИТЕ ДА ГО ПОПРАВАТ ГРОБОТ НА ТОШЕ

Каде се сега ѕвездите пејачи, кои и онака ги нема!

Комбинезоните - тотален моден шик

Ова заводливо модно парче се појави на модната сцена во осумде сеттите години, а веќе неколку се зони дизајнерите ги модифицираа и повторно ги вратија во мода. Комбине зоните се дел во повеќе колекции, во различни модели, актуелни бои, дезени

и принтови. Дизајнирани се од лесни материјали кои одлично ги покриваат сите недо статоци и се одличен избор за но сење во топлите летни денови. Она со што треба да ги надополните е некој интере сен детаљ, кој ќе го надополни целокупниот изглед. Дизајнери-

те ова лето се потрудија изборот да биде огромен и приспо собен за различни вкусови. Хит се моделите од чипкан материјал кој е заводлив и женствен за секоја прилика. Исто така, модерни се и морнарските комбинезони во бели, црвени и сини пруги.

Екссопругот на Ејми Вајнхаус во кома

Блејк Филдер Сивил, поранешниот сопруг на трагично починатата пејачка Ејми Вајнхаус, завршил во болница откако консумирал опасен алкохолен коктел и наркотици. Сара Аспин, мајката на неговиот петнае сетме сечен син, го пронашла Блејк како се задушува во својот кревет. Таа веднаш повикала итна помош, а во болницата било констатирано дека му откажале неколку органи. Семејството на Ејми смета дека Блејк е виновен за зависно ста на нивната ќерка од дрога, која на крајот ја уби. Бракот на Блејк и Ејми траеше две години, но пред тоа беа во долга врска. Кога почина Ејми, Блејк одлежуваше затворска казна поради кражби, а во една пригода, наводно, продал провокативни фотографии од пејачката за да купи дрога. Моментално Блејк Сивил е во кома, а неговата со стојба се влошува.

О

ткако во македонските и во српските медиуми осамна веста дека гробот на нашата прерано почината музичка ѕвезда Тоше Прое ски личи на импровизирана гробна парцела, која постојано е во распаѓање, и дека по четири и пол години од неговата смрт, ме стото каде што почива е само земја покриена со теписон од вештачка трева, заградена со бекатон-плочки за да не се одронува, новинарот и водител Зоран Василевски апелира до естрадата да направат серија концерти низ Македонија, а парите што ќе ги добијат да ги искористат во реконструкција на гробот на Тоше. Зоран Василевски на својот профил напиша низа коментари во кои вели дека пари за реконструкција не треба да се

Џастин Бибер со совети до принцот Вилијам Во едно интервју младиот 18-годишен пејач Џастин Бибер му порачал на идниот крал на Англија дека треба да употребува козметички препарати против паѓање на косата. - Не разбирам зашто не користи такви производи. Само нека се обиде и косата повторно ќе му расне - изјавил Бибер. Меѓутоа, советот ја испровоцирал британската јавност зашто смета дека младиот пејач се потсмева со принцот Вилијам. Во телевизиското интервју Џастин дополнил дека тој веќе пораснал, а со тоа треба да се зголемат и неговите возрасни обожаватели. Неговата следна цел била да продаде милиони копии од албумот, а песните да му бидат прегледувани повеќе од милијарда пати.

чека од кого било, туку естрадата е таа што овојпат треба да се покаже на дело. - Овој статус е посветен на нашата естрада и јавните „фаци“. Ниту еден од нив не се сети да излезе во јавноста и да каже дека ќе донира за помош од некој свој настап, па така колку пејачи плус нивниот придонес ќе бидат и повеќе од доволни да се среди почивалиштето на Тоше. Зошто молчат не ми е јасно. Тоше во еден наш разговор рече: „Вие таблоидните новинари ја креирате естрадата, помагајте им на младите пејачи, им треба вашата помош“. Па, каде се сега тие млади пејачи. Викторија Лоба, Димитар Андоновски, Слаткар и уште многу други. Неговата слава никогаш нема да се до стигне, се извинувам на исклучоците кои и онака ги

нема, еве јас се пријавувам да организирам сам - напиша Зоран Василевски. Неодамна со ребалансот на буџетот беше избришана ставката со која се предвидуваше 1 милион денари да се употребат за изградба на споменик на гробот на трагично загинатиот Тоше. Додека вечното почивалиште на музичката икона Тоше се распаѓа, вчера на кејот на Вардар, на мостот на уметно ста, беше по ставена скулптура на Тоше Проески, пред новата зграда на Јавното обвинителство. Да се надеваме дека ќе проработи совеста и хуманоста кај естрадата или власта, а Тоше ќе почива на место достојно за неговото име и она што го направи за Македонија и за македонската музика. С.М.

37

Фестивалски музички бран во Кичево Утре и на 12 август во Кичево се одржува првото издание на фестивалот „Кичевски летен бран“ на тврдината Китино кале. Во музичката програма на двата фестивалски дена се најавени неколку млади македонски групи и изведувачи, меѓу кои „Авторизација“, „Рехвен“, Мелиса, „Москито“, „Хај контрол“, „Бернајс пропаганда“, Панишер, Пасинџер и други. - „Кичевски летен бран“ е еден од најосновните придонеси за културата во околината каде што живееме, сепак е едно од пресудните фактори кои го пресликуваат начинот на кој комуницираме, начинот на кој се забавуваме, како и начинот на кој живееме воопшто - велат организаторите. Првите рок-групи од Кичево имаат почнато оттука - стои во најавата за овој музички настан. Почетокот на концертите е во 17.30 часот, а влезот е слободен.

статус: ВИКТОР АПОСТОЛОВСКИ

Ц, ц, ц, првпат во животот имам трема два дена пред некаков настан, ама тоа е :)


38

МОЗАИК

Петок, 10 август 2012 година

Адријана Лима горда на доцното губење на невиноста

Топ-моделот Адријана Лима и сопруга на кошаркарот Марко Јариќ, на социјалната мрежа „Твитер“ напишала дека е горда што својата невиност ја загубила на 27-годишна возраст и тоа од нејзиниот сопруг Марко. Таа, наводно, успе ала да нема сексуален контакт со музичарот Лени Кравиц и со бејзбол-играчот Дејвид Џејтер, но не можела да му одолее на кошаркарот Јариќ за кого à се омажи. Овој нејзин коментар наиде на лавина духовити коментари во светските медиуми, кои пишуваат дали е воопшто можно манекенката така смело и гордо да ја брани својата чест.

Расел Бренд сака секс со олимпијки

Комичарот Расел Бренд изјавил дека сака да се најде во Олимпиското село зашто слушнал дека таму „има многу секс“. Британецот додал

дека ако не го пуштат да вле зе, сам ќе се качи преку ограда. - Планирам да одам во Лондон. Слушнав дека има акција меѓу натпрева-

рувачите, па сакам да бидам дел од тоа. Ако не ме пуштат, ќе ја пре скокнам оградата - изјавил Бренд. Неговиот коментар следува по изјавата на американската спортистка Хоуп Соло, која откри дека во Олимпиското село има многу секс. - Видов луѓе што имаат секс на отворено, на тревата, меѓу објектите. Учеството на Олимписките игри за некого е искуство кое можеби е еднаш во животот. Претпо ставувам дека сакаат да им остане во сеќавање - изјавила Соло.

Нова серија инспирирана од филмот „Плажа“

Американската ТВ-мрежа „Фокс“ најави снимање на нова серија, која ќе биде инспирирана од популарниот филм „Плажа“. Веќе е ангажиран дел од актерската екипа, а сценариото го пишува Ендру Милер. Новата серија, освен по филмот, ќе се води и по книгата „Плажа“ објавена во 1996 година. Во 2000 година романот успешно беше обработен од режисерот Дени Бојл, а главните улоги тогаш му припаднаа на Леонардо ди Каприо, Тилда Свинтон и Џија Кејн.

Џејмс Камерон ја развива 3Д технологијата во Кина

Многубројни холивудски режисери и продукции склучуваат партнерство со Кина, чиј филмски пазар е во експанзија. Џејмс Камерон и неговиот партер Винс Пејс ќе продаваат тридимензионална технологија и продукциски услуги во Кина. Развојот на кинескиот филмски пазар привлекува глобални филмски продукции по намалената работа со 3Д во Европа и во САД. Компанијата „Волт Дизни“ во април го најави третото продолжение на „Ајронмен“, кој ќе биде снимен во копродукција со кинески партнери. Освен филмови, се работи и на телевизиски пренос, спортски случувања и друго.

Линдзи Лохан во новиот видеоспот на Лејди Гага Актерката Линд зи Лохан, наводно, ќе се по ја ви во но ви от ви де ос пот на Леј ди Га га за неј зи ната но ва пес на од ал бумот „Арт поп“. До го во рот за со ра ботка бил склучен во елитен хотел во Лос Анџелес, ка де што две те се срет на ле и напра ви ле

соработка. Освен тоа што раз го ва ра ле, Лохан и Гага остана ле да преспијат во хотелот, а сè уште не е поз нато за ко ја пес на кон крет но ќе се сни ма ви де ос потот на кон троверзната пејачка.

Прикажан дел од филмот за потрагата по Осама бин Ладен Филмот за потрагата на елитниот тим на американската војска по најбараниот терорист во светот Осама бин Ладен и неговото убиство во декември треба да доживее премиера, а краток дел од филмот е прикажан на јавноста. Краткото видео покажу-

ва фрустрација на американските официјални лица, кои сакаат што побрзо да го пронајдат Бин Ладен. Потрагата по него е во планините во Авганистан и во Пакистан. Снимањето на филмот „Zero Dark Thirty“ чини 30 милиони долари и е во ре-

жија на Кетрин Бигелоу. Осама бин Ладен во филмот го игра 29-годишниот Британец Рики Секхон. Рекламната најава за филмот почнува со реченицата: „Приказната за која мислевте дека ја знаете. Еве како се случи тоа“. Републиканците не се

воопшто задоволни од блиската соработка на претседателот Барак Обама и ЦИА со авторите на филмот и откривањето доверливи информации за акцијата, нарекувајќи го филмот рекламна кампања за претседателските избори.


Четврток, 9 август 2012 година

СПОРТ

39

РАЈКОВИЌ ОСТАНУВА ТРЕНЕР, СЕ КОМПЛЕТИРА ТИМОТ

Фени индустри се буди од длабокиот сон Р а ко водс твото на Фе ни ин ду стри, конечно, се разбуди од длабокиот сон во кој падна во последните неколку ме сеци, во кои кавадаречкиот клуб по поразот во финалната серија со МЗТ Скопје беше без по сериозни активно сти. Отка ко МЗТ, во ме ѓу вре ме, со ста ви уште по силен со став, челниците на Фени дури сега, и тоа преку соопштение за јавно ста, со оп шти ја де ка Емил Рај ко виќ ќе остане на клупата на клубот. - Ме наџ мен тот на на ши от ге не ра лен спон зор „Фе ни ин ду стри“, чиј член е и гос подин Ар винд Мунд хра, кој е во ед но пре тседател на КК Фе ни, се со очи со тешкотии во обезбедувањето средства потребни за продолжување на Поранешнипод др шката на КК Фе ни ин ду - от кошаркарски стри за след ната се зо на. Се пак, шампион, конечпо мно губрој ни напо ри, а на но, почна со активогромно задоволство на сите на- ности во пресрет нието на Фени индустри. вивачи и поддржувачи на клубот, Во играч ки от ка дар оста на новата сесредствата се обезбедени за клубот ну ва ат капитенот Горан Самарзона да може да опстане и да продолжи да џи ев, ка ко и Ду шан Кне же виќ и ја пишува својата успешна повеќегодишВладимир Брчков. Како ново засилуна приказна. Во оваа насока, понатаму ин- вање е ангажиран и Бојан Трајковски, но форми ра ме де ка шеф на струч ни от штаб општ впечаток е дека со ставот на кавадаростанува Емил Рајковиќ, тренерот кој до- чани е многу послаб во однос на оној од не се неколку шампионски титули и многу последните неколку години. радост за Кавадарци – се вели во соопште- Амбициите на тимот ќе зависат од ко-

Вардарци на гости кај Борко Ристовски Ракометарите на Вардар про во наредните десетина дена ќе се подготвуваат во Германија и ќе му бидат гости на нивниот поранешен голман Борко Ристовски во Гумерсбах. Вардарци ги завршија базичните подготовки на Златибор и оттаму продолжија за Гумерсбах. - Ги чекам вардарци, овде ќе бидат десет дена и ќе се обидам да им бидам добар домаќин. Ќе играат три контролни натпревари овде, но ќе се обидеме да договориме и некоја дополнително. Ќе ги прошетам малку и до Келн, има играчи во Вардар што не го виделе Келн. Морам да ги прошетам Столе (Стојанче Стоилов) и Фиќо (Филип Лазаров) во Келн, ветено е - во свој стил им најави Ристовски на пријателите. Гостувањето на Вардар про во Гумерсбах е дел од соработката што е воспоставена меѓу двата клуба по трансферот на Ристовски од Вардар во Гумерсбах во февруари годинава. Б.Б.П.

шаркарите што ќе ги ангажираме до почетокот на се зоната. Според мене, треба да имаме минимум осум сериозни играчи за да бидеме конкурентни во првиот дел од се зоната. Во моментов имаме четири-пет такви кошаркари, така што се надевам дека во след ни от пер и од ќе ан га жи ра ме уште три ква литетни засилувања - истакна тренерот на Фени индустри, Емил Рајковиќ. С.Ц.


Петок, 10 август 2012 година

СПОРТ

39

РАЈКОВИЌ ОСТАНУВА ТРЕНЕР, СЕ КОМПЛЕТИРА ТИМОТ

Фени индустри се буди од длабокиот сон Р а ко водс твото на Фе ни ин ду стри, конечно, се разбуди од длабокиот сон во кој падна во последните неколку ме сеци, во кои кавадаречкиот клуб по поразот во финалната серија со МЗТ Скопје беше без по сериозни активно сти. Отка ко МЗТ, во ме ѓу вре ме, со ста ви уште по силен со став, челниците на Фени дури сега, и тоа преку соопштение за јавно ста, со оп шти ја де ка Емил Рај ко виќ ќе остане на клупата на клубот. - Ме наџ мен тот на на ши от ге не ра лен спон зор „Фе ни ин ду стри“, чиј член е и гос подин Ар винд Мунд хра, кој е во ед но пре тседател на КК Фе ни, се со очи со тешкотии во обезбедувањето средства потребни за продолжување на Поранешнипод др шката на КК Фе ни ин ду - от кошаркарски стри за след ната се зо на. Се пак, шампион, конечпо мно губрој ни напо ри, а на но, почна со активогромно задоволство на сите на- ности во пресрет нието на Фени индустри. вивачи и поддржувачи на клубот, Во играч ки от ка дар оста на новата сесредствата се обезбедени за клубот ну ва ат капитенот Горан Самарзона да може да опстане и да продолжи да џи ев, ка ко и Ду шан Кне же виќ и ја пишува својата успешна повеќегодишВладимир Брчков. Како ново засилуна приказна. Во оваа насока, понатаму ин- вање е ангажиран и Бојан Трајковски, но форми ра ме де ка шеф на струч ни от штаб општ впечаток е дека со ставот на кавадаростанува Емил Рајковиќ, тренерот кој до- чани е многу послаб во однос на оној од не се неколку шампионски титули и многу последните неколку години. радост за Кавадарци – се вели во соопште- Амбициите на тимот ќе зависат од ко-

Вардарци на гости кај Борко Ристовски Ракометарите на Вардар про во наредните десетина дена ќе се подготвуваат во Германија и ќе му бидат гости на нивниот поранешен голман Борко Ристовски во Гумерсбах. Вардарци ги завршија базичните подготовки на Златибор и оттаму продолжија за Гумерсбах. - Ги чекам вардарци, овде ќе бидат десет дена и ќе се обидам да им бидам добар домаќин. Ќе играат три контролни натпревари овде, но ќе се обидеме да договориме и некоја дополнително. Ќе ги прошетам малку и до Келн, има играчи во Вардар што не го виделе Келн. Морам да ги прошетам Столе (Стојанче Стоилов) и Фиќо (Филип Лазаров) во Келн, ветено е - во свој стил им најави Ристовски на пријателите. Гостувањето на Вардар про во Гумерсбах е дел од соработката што е воспоставена меѓу двата клуба по трансферот на Ристовски од Вардар во Гумерсбах во февруари годинава. Б.Б.П.

шаркарите што ќе ги ангажираме до почетокот на се зоната. Според мене, треба да имаме минимум осум сериозни играчи за да бидеме конкурентни во првиот дел од се зоната. Во моментов имаме четири-пет такви кошаркари, така што се надевам дека во след ни от пер и од ќе ан га жи ра ме уште три ква литетни засилувања - истакна тренерот на Фени индустри, Емил Рајковиќ. С.Ц.


40

СПОРТ

Четврток, 9 август 2012 година

Џинобили верува во чудо против дрим-тимот на САД Најдобриот аргентински кошаркар Ману Џинобили верува дека „гаучо сите“ можат да приредат изненадување и да го совладаат големиот фаворит САД во денешното полуфинале од кошаркарскиот турнир. Иако пред неколку дена беа поразени од тимот на соништата со 119-86, Аргентинците се надеваат дека овојпат ќе одиграат многу подобро и ќе направат сензација. - Нормално дека САД се фаворит, но ова е спорт, а во него се случуваат изненадувања. Би рекол дека имаме околу де сет проценти за да го добиеме мечот. Сигурно ќе се бориме за секоја топка, ќе се обидеме да го минимизираме бројот на грешки бидејќи САД се селекција што експресно казнува за секој „кикс“, без раз-

НА ОЛИМПИСКИОТ РАКОМЕТЕН

лика дали е направен во нападот или во одбраната. Она што е пре судно е фактот дека мораме да одиграме во исто темпо 40 минути, на претходниот меч бевме одлични во првото полувреме, но потоа Американците ја казнија нашата заспаност и за само пет минути стигнаа до убедлива предност - изјави Џинобили. Аргентинската селекција ќе се обиде да го повтори успехот од ОИ во Атина во 2004 година кога најпрвин во полуфиналето славеше над САД, за на крајот да се закити со златниот медал. Во второто полуфинале силите ќе ги одмерат репрезентациите на Шпанија и на Русија, со што „црвената фурија“ добива можност да им се реваншира на Русите за поразот во фазата по групи од 74-77.

Ватерполото во знак на југословенската школа

Нашите во борба

Ш Поранешните југословенски републики доминираат на машкиот турнир во ватерполо во Лондон откако Црна Гора, Хрватска и Србија обезбедија учество во полуфиналето и најавија атак на златниот медал. Најимпре сивно во четвртфиналните пресметки дејствуваат Хрватите, кои ја прегазија селекцијата на САД со преубедливи 8-2. Предводени од извонредниот голман Павиќ, „коцке стите“ работата си ја завршија уште во првото полувреме кога стигнаа до водство од 5-0 иако противникот дури девет пати имаше ситуација со играч повеќе во базенот. Во останатиот дел од мечот хрватските ватерполисти рутински го одработија зацртаното, не дозволувајќи им на Американците да се вратат во мечот. Во полуфиналето Хрватска ќе се срет-

не со Црна Гора откако оваа селекција славеше над Шпанија со 11-9, повторувајќи го успехот од пред четири години во Пекинг кога Црногорците, исто така, беа дел од полуфиналето во ватерполо-турнирот, но на крајот останаа без медал освојувајќи го само четвртото место. Србија неочекувано се соочи со огромни проблеми на дуелот со Австралија откако на почетокот од третата четвртина имаше негатива од 5-8. Сепак, тогаш селекторот Удовичиќ се реши за промена на голманската позиција, нововлезениот Гојко Пјетловиќ во следните 14 минути не прими ниту еден гол и им овозможи на нашите северни соседи да направат целосен пресврт и на крајот да слават со 11-8. Во полуфиналето Србија ќе се сретне со селекцијата на Италија, која го совлада актуелниот олимписки првак Унгарија со 11-9.

ведска или Унгарија, една од двете селекции што Македонија „ги испрати на ОИ“ на квалификацискиот турнир во Гетеборг, ќе играат во олимпиското финале во Лондон. Овие две селекции дене ска ќе играат меѓу себе во полуфиналето. Во вториот полуфинален меч за ме сто во олимпиското фина ле ќе се борат актуелниот олимписки шампион Франција против Хрватска. Драматичната разврска на машкиот олимписки турнир во Лондон имаше во четвртфиналните мечеви, во кои настапот на ОИ неочекувано заврши за актуелниот европски првак Данска, но и за олимпискиот вицешампион од Пекинг, Исланд, а без борба за медал останаа Шпанија и Тунис. Унгарците, кои не беа премногу убедливи во првата фаза од олимпискиот турнир, во четврт-финалето успеаја да го исфрлат од игра Исланд, по две продолженија со конечните 34-33. На 15 секунди пред крај на регуларниот дел, Исланд имаше гол предност и седмерец за +2, но Гудјонсон не успеа да го совлада Фазекаш, а Унгарците преку Лекаи изедначија на 27-27 и се изборија за продолжение. Ни по првите де сет


40

СПОРТ

Петок, 10 август 2012 година

Џинобили верува во чудо против дрим-тимот на САД Најдобриот аргентински кошаркар Ману Џинобили верува дека „гаучо сите“ можат да приредат изненадување и да го совладаат големиот фаворит САД во денешното полуфинале од кошаркарскиот турнир. Иако пред неколку дена беа поразени од тимот на соништата со 119-86, Аргентинците се надеваат дека овојпат ќе одиграат многу подобро и ќе направат сензација. - Нормално дека САД се фаворит, но ова е спорт, а во него се случуваат изненадувања. Би рекол дека имаме околу де сет проценти за да го добиеме мечот. Сигурно ќе се бориме за секоја топка, ќе се обидеме да го минимизираме бројот на грешки бидејќи САД се селекција што експресно казнува за секој „кикс“, без раз-

НА ОЛИМПИСКИОТ РАКОМЕТЕН

лика дали е направен во нападот или во одбраната. Она што е пре судно е фактот дека мораме да одиграме во исто темпо 40 минути, на претходниот меч бевме одлични во првото полувреме, но потоа Американците ја казнија нашата заспаност и за само пет минути стигнаа до убедлива предност - изјави Џинобили. Аргентинската селекција ќе се обиде да го повтори успехот од ОИ во Атина во 2004 година кога најпрвин во полуфиналето славеше над САД, за на крајот да се закити со златниот медал. Во второто полуфинале силите ќе ги одмерат репрезентациите на Шпанија и на Русија, со што „црвената фурија“ добива можност да им се реваншира на Русите за поразот во фазата по групи од 74-77.

Ватерполото во знак на југословенската школа

Нашите во борба

Ш Поранешните југословенски републики доминираат на машкиот турнир во ватерполо во Лондон откако Црна Гора, Хрватска и Србија обезбедија учество во полуфиналето и најавија атак на златниот медал. Најимпре сивно во четвртфиналните пресметки дејствуваат Хрватите, кои ја прегазија селекцијата на САД со преубедливи 8-2. Предводени од извонредниот голман Павиќ, „коцке стите“ работата си ја завршија уште во првото полувреме кога стигнаа до водство од 5-0 иако противникот дури девет пати имаше ситуација со играч повеќе во базенот. Во останатиот дел од мечот хрватските ватерполисти рутински го одработија зацртаното, не дозволувајќи им на Американците да се вратат во мечот. Во полуфиналето Хрватска ќе се срет-

не со Црна Гора откако оваа селекција славеше над Шпанија со 11-9, повторувајќи го успехот од пред четири години во Пекинг кога Црногорците, исто така, беа дел од полуфиналето во ватерполо-турнирот, но на крајот останаа без медал освојувајќи го само четвртото место. Србија неочекувано се соочи со огромни проблеми на дуелот со Австралија откако на почетокот од третата четвртина имаше негатива од 5-8. Сепак, тогаш селекторот Удовичиќ се реши за промена на голманската позиција, нововлезениот Гојко Пјетловиќ во следните 14 минути не прими ниту еден гол и им овозможи на нашите северни соседи да направат целосен пресврт и на крајот да слават со 11-8. Во полуфиналето Србија ќе се сретне со селекцијата на Италија, која го совлада актуелниот олимписки првак Унгарија со 11-9.

ведска или Унгарија, една од двете селекции што Македонија „ги испрати на ОИ“ на квалификацискиот турнир во Гетеборг, ќе играат во олимпиското финале во Лондон. Овие две селекции дене ска ќе играат меѓу себе во полуфиналето. Во вториот полуфинален меч за ме сто во олимпиското фина ле ќе се борат актуелниот олимписки шампион Франција против Хрватска. Драматичната разврска на машкиот олимписки турнир во Лондон имаше во четвртфиналните мечеви, во кои настапот на ОИ неочекувано заврши за актуелниот европски првак Данска, но и за олимпискиот вицешампион од Пекинг, Исланд, а без борба за медал останаа Шпанија и Тунис. Унгарците, кои не беа премногу убедливи во првата фаза од олимпискиот турнир, во четврт-финалето успеаја да го исфрлат од игра Исланд, по две продолженија со конечните 34-33. На 15 секунди пред крај на регуларниот дел, Исланд имаше гол предност и седмерец за +2, но Гудјонсон не успеа да го совлада Фазекаш, а Унгарците преку Лекаи изедначија на 27-27 и се изборија за продолжение. Ни по првите де сет


Петок, 10 август 2012 година

Н ТУРНИР НЕИЗВЕСНО ДО КРАЈ

е противници а за медал

минути од продолжението не беше решен тоа што можеме – изјави по мечот лидерот победникот (30-30). Епскиот меч беше во данскиот тим Микел Хансен. решен во второто продолжение со Драматичен беше и триумфот на трите гола во серија на Ласло актуелниот олимписки шампион ПротивнициНаѓ, но и со 22 одбрана на Франција против Шпанија со те на Македонија голот по стигнат буквално во Фазекаш во истекот на посод олимписките ква- последната секунда од мечот ледните секунди. Шведска успеа да го лификации, Шведска за конечните 23-22. Шпанисфрли од игра актуелниот и Унгарија, ќе играат скиот голман Арпад Штербик европски шампион Данска во полуфиналето на го одбрани шутот на Никола (24-22). Иако ја имаа улога- ОИ, а вториот дуел Карабатиќ, но одбиената топта на фаворит, Данците во е меѓу Франција ка стигна во рацете на Вилијам текот на целиот меч бркаа реАкамбре, кој поентираше во поси Хрватска зултат, а во решавачките последледната секунда и ја одне се Франни пет минути не успе аја да ција во олимпиското полуфинале. по стигнат гол. Левото крило Петерсен и Иако по максималните пет победи ХрЕкберг со погодокот на четири секунди ватска беше голем фаворит во дуелот со Тупред крај ја одне соа Шведска во долгопо - нис, Хрватите многу потешко од сакуваното олимписко полуфинале. Скан- очекуваното стигнаа до полуфиналето. По динавското дерби во Лондон го судеа исклучително силниот отпор на Тунижанимакедонските интернационални судии Ѓор- те во мечот кој изобилуваше со груба игра, ѓи Начевски и Славе Николов. Хрватска славеше со 25-23. - Сами сме виновни за поразот. Наша - Нè тепаа како да сме стока, но ние изгрешка е што не победивме. Ќе можев да го државме, се боревме и покажавме дека сме прифатам поразот ако Шведска одиграше подобри. Го знаевме тоа и пред натпреваперфектен натпревар, но не ми изгледаше рот, но моравме да го потврдиме и на терен дека е така. Уште потешко е да се прифати – изјави по натпреварот хрватскиот голман поразот кога знаеме дека не го одигравме Мирко Алиловиќ.

СПОРТ

41

„Аѕурите“ го спакуваа шампионот Италија го приреди најголемото изненадување во четврт-финалето од одбојкарскиот турнир успевајќи да слави со максимални 3-0 во пресметката со актуелниот олимписки првак САД. Американците влегоа како големи фаворити и во овој меч имаа предност од четири поени кон крајот на првиот сет, но пресвртот на „аѕурите“ во овој дел од мечот целосно ги исфрли од игра досегашните олимписки прваци. Како пресуден се покажа извонредниот сервис на Италијанците, кои имаа дури девет асови, наспроти само два на САД. Следен противник на Италија ќе биде селекцијата на Бразил, која премногу лесно и убедливо славеше над вечниот ривал Аргентина со 3-0 (25-19, 25-17, 25-20). Многу импресивно на овие Олимписки игри дејствува Бугарија, која по освојувањето на првото место во својата група, забележи убедлив триумф и во четвртфиналната пресметка со Германија (25-20, 25-16, 25-14). Сепак, вистинскиот предизвик за Бугарија доаѓа во четврт-финалето кога нашиот источен сосед ќе се сретне со големиот фаворит Русија. „Зборнаја“ во своето четврт-финале им одржа вистинска лекција на одбојкарите на Полска потврдувајќи дека Русија со право е вбројувана меѓу најсериозните ривали за освојување на златниот медал на овие Олимписки игри.


42

СПОРТ

Петок, 10 август 2012 година

Тасевски и Ибраими многу близу до ЛШ

СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ ВОДАТ

„Твитер засениј

Г

Двајцата македонски фудбалски интернационалци, Дарко Тасевски и Агим Ибраими, се пласираа во четвртото квалификациско коло од Лигата на шампионите и се наоѓаат на само еден чекор до учество во елитното европско натпреварување. Тасевски со тимот на Киријат Шмона одигра 79 минути на реваншот против Нефчи. Овој дуел заврши 2-2, но израелскиот првак благодарение на убедливата победа од првиот натпревар си го осигура пласманот во следната фаза од квалификациите. Марибор на Ибраими уште еднаш славеше над аматерскиот состав на

Дуделанж, овој,пат на гостински терен во Луксембург со 0-1. Поради убедливата предност во првиот меч, тренерот на Марибор реши да им даде заслужен одмор на своите најдобри фудбалери, па Ибраими влезе во игра кон средината на второто полувреме. Јани Урдинов со составот на Екранес претрпе уште еден убедлив пораз од Андерлехт, овојпат на домашен терен со срамни 0-6. Иван Тричковски повторно не настапи за Бриж, а белгискиот тим прерано ги заврши своите европски настапи за оваа сезона откако претрпе пораз на домашен терен од ФЦ Копенхаген од 2-3.

Лукас Моура од јануари во ПСЖ Манче стер јунајтед излезе како губитник и во трката по Лукас Моура откако суперталентираниот бразилски фудбалер реши својата кариера да ја продолжи во дре сот на Пари Сен Жермен. Моура се наоѓаше на врвот на листата со желби на Алекс Фергусон, но челниците на Манче стер јунајтед никако не успеваа да по стигнат договорот со Сао Пауло околу висината на трансферот. Ситуацијата дополнително се искомпликува кога во тр-

ката по 19-годишниот фудбалски генијалец се вклучи и ПСЖ, па „светците“ од Париз експресно прифатија да платат 35 милиони евра, на колку што Сао Пауло го имаше проценето својот најдобар фудбалер. Според договорот меѓу двата клуба, Лукас ќе остане во бразилскиот прволигаш до крајот на годинава, за во јануари 2013 и официјално да го комплетира својот трансфер на „Паркот на принцовите“.

Запата го менува Силва во Милан Кристијан Запата е фудбалерот што ќе го наследи Тијаго Силва во одбранбената линија на Милан откако „ро сонерите“ ја комплетираа едногодишната позајмица на Колумбиецот од редовите на Вилјаре ал. Иако прва желба на тренерот Алегри беше ангажманот на Роландо од Порто, неможно ста да се по стигне договор со португалскиот гигант беше причина вниманието да се насочи кон Запата, кој до пред две години со голем успех настапуваше во Серија А во дре сот на Удинезе.

Со оглед на фактот дека Вилјареал испадна од првата шпанска лига, „жолтата подморница“ без размислува се согласи да му дозволи на еден од своите најдоброплатени фудбалери да замине од клубот за да се намали превисокиот буџет на плати во клубот. Договорот меѓу двата клуба се одне сува на заем на една сезона, со што „ро сонерите“ следното лето ќе имаат можност целосно да го откупат договорот на Запата со Вилјареал.

ледате олимписки натпревар, ама го др жи те мо бил ни от те ле фон в рака, подготвени да испратите порака на „Твитер“ или на „Фејс бук“ за случувањето од самиот настан, за резултатот или, пак, за сопствените импре сии. Но, оваа инвазија, напливот за користењето на социјалните мрежи дури и во текот на Олимписките игри во Лондон, очигледно дека го засенија самото натпреварување, ка ко и ин форма ци и те кои до се га редовно пристигнуваа преку телевизиите, радио станиците и весниците. Сега интерне тот го води глав ни от збор, а са ми те учесници на Олимписките игри секојдневно на „Твитер“ и на „Фејс бук“ објавуваат свои фотографии, ставови, пораки за сето она што им се случува во Олимпиското село. Дури и ре зултатите, официјалните изјави на олимпијците, побр зо и полесно се објавуваат на социјалните мрежи. Сето тоа можеби веќе фрла сенка и на нормалното од ви ва ње на олим пи ското нат пре ва ру ва ње. „Некогаш не беше вака. За сè си имаше ред. Сега на „Твитер“ може да видите и изјави, ре зултати, ексклузивни фотографии, кои ги об ја ву ва ат лич но нат пре ва ру вачи те. Се чи ни де ка поле ка се из ле гу ва од


СПОРТ

Петок, 10 август 2012 година

43

ГЛАВЕН ЗБОР И НА НАЈГОЛЕМИОТ СПОРТСКИ НАСТАН

р“ и „Фејсбук“ ги а Олимписките игри Во првата половина од ОИ во Лондон, испратени се повеќе од 10 милиони олимписки пораки на „Твитер“ и на „Фејсбук“, што е 100 пати повеќе од ОИ во Пекинг

На Борхес му се скрши стапот! На кубанскиот атлетичар во скок со стап, Лазаро Борхес, на Олимписките игри во Лондон му се случи бизарна несреќа. Во обидот да прескокне 5.35 метри, на светскиот вицешампион му се скрши стапот! Кубанецот се затрча кон летвичката што требаше да ја прескокне, но кога требаше да се подигне, стапот се преполови, а Борхес заврши на душекот со скршените парчиња во рацете. Борхес не успеа да се опорави од шокот. Атлетичарот, кој на последното СП го освои второто место со скок од 5.90 метри, во Лондон не успеа да ја надмине границата од 5 метри и остана без олимписко финале.

кон трола. Јас но е де ка „Тви тер“ и „Фејс бук“ имаат целосна контрола на Игрите“, пишува „Си-Ен-Ен“ во една своја анализа. Во пр вата поло ви на на Олим пи ски те игри во Лондон испратени се повеќе од 10 милиони олимписки пораки на „Твитер“ и на „Фејс бук“, што е 100 пати по ве ќе од претходните Игри во Пекинг. Бевме сведоци како Мајкл Фелпс својот пораз на 400 ме три ме ша но од Ра јан Лохте го про комен ти ра пр во на „Тви тер“ че сти тај ќи му истовремено на рива лот, а рекордот го држи Американката Миси Френклин, која по триумфот на 100 метри грбно беше спортистка чие име беше најспоменувано при „твитувањето“. Ре акциите се различни. Некои навивачи велат дека е премногуе, оставете нè да ги следиме Олимписките игри како до сега. Да дознаваме за ре зултатите од официјалните медиуми кои тоа го работат, кои се фокусирани на информирањето. Но, компа ни јата „Тви тер“, се пак, се гордее што ус пе а ла да обеди ни тол ку мно гу лу ѓе во све тот во пер и одот доде ка се одр жу ва ат Олимписките игри. Веќе ништо не е исто како некогаш, па дури и олимпискиот дух се кон троли ра пре ку мо би лен те ле фон и социјалните мрежи...

Мареј ги даде медалите на кучињата Енди Мареј има причина да биде горд на своите изданија на Олимписките игри во Лондон откако освои златен медал во сингл, на што го додаде и среброто во мешани двојки, заедно со својата сонародничка Лора Робсон. Четврторангираниот светски тенисер неколку дена им се радуваше на сјајните признанија, па потоа на кратко им ги отстапи на своите домашни миленичиња, кучињата што ги чува заедно со својата девојка Ким Сирс. Двата териери, со име Меги Меј и Расти, се појавија со медалите околу вратот на фотографијата што ја објави на „Твитер“ токму Сирс, која уште еднаш ја истакна гордоста поради големиот успех на своето момче.


44

РУБРИКА

Петок, 10 август 2012 година

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ ПРОГРАМА 06.45 Добро утро Македонијо 09.05 Преглед - ЛОИ 2012 10.00 Дневник 10 10.30 ЛОИ 2012- финале – ватерполо - жени 11.30 Вести 11.45 ЛОИ 2012 - финале – одбојка на плажа мажи 12.45 ЛОИ 2012- финале –

фудбал - жени 14.30 ЛОИ 2012 - ½ - финалебокс 16.00 ЛОИ 2012 - ½ - финале одбојка 17.30 ЛОИ 2012- 1/2 финале – ватерполо - мажи 18.00 ЛОИ 2012 - ½ - финале ракомет

19.30 ЛОИ 2012 - 1/2-финале кошарка 19.40 Дневник 2 20.00 ЛОИ 2012 - финални натпревари атлетика 22.20 ЛОИ 2012 - ½ - финале ракомет 23.00 ЛОИ 2012 - ½ - финале кошарка

23.45 ЛОИ 2012 - ½ - финале одбојка 01.15 Дневник 3 01.36 Тротоар њуз 01.51 Бостонски адвокати сериски филм 02.31 ЛОИ 2012- снимка 04.01 ЛОИ 2012- снимка 05.25 ЛОИ 2012- снимка

07.15 ТВ серија 08.05 Документарна програма 09.05 Секој е ВИП 09.50 16 блока – игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 Диви суштества – документарна програма 13.00 Цртан филм 13.45 Девици благороднички – играна серија

14.35 Аларм за Кобра 11 – играна серија 15.30 Вести 15.50 Канцеларијата – играна серија 16.20 Диви суштества – документарна програма 17.05 Закон и ред – сериски филм 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани 18.30 Вести

19.00 Метео 19.05 Спорт 19.20 Аларм за Кобра 11 – играна серија 20.10 Девици благороднички серија 21.00 Тоа сум јас 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – сериски филм

22.45 Монк – сеиски филм 23.35 ХХ /ХУ – игран филм 01.15 Сексот и градот – сериски филм 01.45 16 Блока – игран филм 03.30 Вести 04.05 Тоа сум јас 04.40 Храна и вино – емисија за гурмани 05.10 ТВ Серија 06.30 Вести Одбрана музика

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата –

рецепт на денот 12.30 Пет и Стен – анимирана серија 12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи – емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Вкусот на традицијата – емисија

15.00 Вести 15.15 Стоковна куќа – забавно документарна серија 15.45 Во прво лице - емисија 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Стоковна куќа – забавно документарна серија

18.30 Фактор здравје – контактна програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Евромакс – забавна програма 20.40 Зајди, зајди – музичка емисија 22.00 Вести 22.55 Градски ловец – игран филм

07.00 Здраво Македонијо 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.15 Очајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5 – временска прогноза 11.00 Вести 11.10 Разделба – индиска серија

12.00 Крај – турска серија 13.20 Доктори – турска серија 13.45 Имотот на дамата – турска серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Величествениот - турска серија

16.40 Капали Чаршија – турска серија 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 18.45 Доктори - турска серија 19.45 Јунска ноќ – турска серија 20.30 Под опсада – игран филм 22.30 Ритамот на олимпијадата –

забавна емисија 22.55 Метео 5 – временска прогноза 23.00 Вести 23.30 Со пластична хирургија до совршенство – документарен филм 00.00 Денови на грмотевицата игран филм

06.15 Засекогаш вљубени серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден

магазин 11.05 Малечката невеста - серија 11.30 Огнови на љубовта - серија 12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија

17.00 Огнови на љубовта - серија 18.00 Малечката невеста - серија 18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите играна серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Се за љубов - реално шоу 23.30 Дневник 23.55 Временска прогноза

23.57 Дел и родни - играна серија 00.30 Херои - играна серија 01.15 Бекстејџ - естраден магазин 01.30 Се или нешто - забавна емисија 02.20 Балкан бенд - забавна емисија 02.50 Кој те шиша - забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија

08.00 Под липите - турска серија 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна лубов - шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.40 Бакуган - цртан филм

11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Љубов и казна - турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер Германија 13.00 Странски зет - турска серија 14.00 Телешоп Бјорнер Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Пет плус - детска емисија

15.40 Бакуган - цртан филм 16.00 Вести 16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.45 Утеран - идиска новела 17.30 Опасна љубов - шпанска новела 18.25 Забавна музика 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија 20.45 Љубов и казна - турска

серија 21.50 Под липите - турска серија 23.00 Вести на македонски јазик 23.35 Езел 01.00 Љубов и казна - турска серија 02.00 Странски зет - турска серија 02.45 Под липите - турска серија 02.15 Игран филм 03.45 Опасна љубов - шпанска новела


ИНФОРМАТОР

Петок, 10 август 2012 година

ВРЕМЕПЛОВ

1526 - Турската војска под команда на султанот Сулејман Први, по победата над Унгарците во Мохачката битка, успеа да го заземе Будим, кој стана седиште на Будимскиот пашалак, провинција на Османлиското царство во наредните 150 години. 1905 - Во Велес е роден Алексо Демниевски-Бауман, македонски борец во Шпанската граѓанска војна (19361939) и во НОВ на Македонија од крајот на 1944 година. Во Шпанската граѓанска војна беше командант на баталјонот „Ѓуро Ѓаковиќ“, а потоа откако беше унапреден во чин мајор стана командант на интернационалната бригада „Георги Димитров“. Во НОВ на Македонија беше командант на Петнаесеттиот македонски ударен корпус. Умрел во Белград, на 5 септември 1961 година. 1910 - Во Прилеп е роден Мирче Стојанов (Димче Мире), учесник во националноослободителното движење, член на Президиумот на АСНОМ, претседател на Народното собрание на НР Македонија, еден од основачите на архивистичката служба во Македонија. Умрел во Скопје, на 4 септември 1991 година. 1914 - Роден е американскиот филмски режисер Роберт Вајз, два-

ХОРОСКОП

21.03 19.04

пати добитник на „Оскар“. Вајз ја почнува кариерата како монтажер во филмовите „Граѓанинот Кејн“ и „Величенствените Амберсонови“ на Орсон Велс. 1917 - Во Скопје е роден Драган Ташковски, истакнат македонски историчар, публицист и општествено-политички работник. Умрел на Хвар, на 16 септември 1980 година. 1925 - Во Париз излезе првиот број на весникот „Македонско дело“, орган на ВМРО (Обединета). Излегуваше и во Берлин и во Виена. Главен уредник беше Владимир Поп Томов, а во редакцијата беа Димитар Влахов, Јордан Атанасов, Дино Косев, Т. Рилски и други. Ги спроведуваше идеите што беа во основата на Мајскиот манифест борба против режимите на Бугарија, Југославија и на Грција, а за независна Македонија во федерација на слободните балкански народи. 1942 - Британското воено воздухопловство во Втората светска војна со 476 авиони го нападна Диселдорф, при што исфрли околу 100.000 бомби. 1944 - Во ослободениот Париз, генерал Шарл де Гол, водач на армијата слободни Французи и на деголистичкото движење, ја формира првата влада на новата Четврта Република. 1944 - Во Софија, на заседанието на Организациониот комитет на Светскиот рударски конгрес, Националниот организационен комитет на Република Македонија е примен за полноправен член. 1976 - Во судирот на патничките

Овен – Ви годи тоа што претпоставените, конечно, видоа колку вие се трудите да ги исполните работните обврски, но нема со кого да ги споделите емоциите. Совет: продолжете со исто темпо.

20.04 20.05

Бик – Семејството нема доволно разбирање за вас, партнерот постојано ви префрла за работните обврски што ги носите дома. Размислете кој е во право. Совет: јадете здрава храна.

21.05 20.06

Близнаци – Сакате да бидете успешни и на работа и дома, но тоа не ви оди лесно. Можеби е време да го намалите темпото. Совет: вистинско време е да ја подновите гардеробата.

21.06 22.07

Рак – Не мора секогаш да гледате песимистички на сè што се случува околу вас. Вратете си го доброто расположение. Совет: неопходна ви е физичка активност.

23.07 22.08

авиони „трајдент“ на британската компанија „Бритиш ервејз“ и „ДЦ-9“ на југословенската компанија „ЈАТ“, северно од Загреб, загинаа сите 176 лица во двата авиони. 1994 - Во селото Арачиново, Скопско, е поставен и осветен каментемелникот на новата црква „Св. Маченик Талалеј“. 1998 - Умре Александар Ленин, етномузиколог, прв доктор на музички науки во Македонија. Роден е во Кавадарци, на 5 октомври 1908 (или, според семејството во 1906 година). 2000 - Во Република Македонија се одржаа вторите локални избори (по осамостојувањето) за градоначалник и за членови на општинските совети на 123 општини, односно 124 со градоначалникот и Советот на град Скопје. 2003 - Шефицата на шведската дипломатија Ана Линд со нож беше прободена во стоковна куќа во Стокхолм од Швеѓанец од српско потекло. Следниот ден почина. 2007 - Најмалку 37 лица загинаа, а 150 беа повредени во експлозија на камион натоварен со експлозив во северно Мексико. Камионот се судри со друго возило, а во несреќата настрадаа припадници на војската, полицијата, спасувачките служби и новинари кои се најдоа на местото на несреќата. 2007 - Во својот дом во Палм Спрингс, Калифорнија, во САД, умре Џејн Вајман, „последната ветеранка на Холивуд“, една од најекспонираните и најкомерцијални актерки во четириесеттите и педесеттите години на 20 век, добитник на „Оскар”. Родена во 1914 година.

Лав – Доколку сакате да ги решите финансиските проблеми, не избивајте ја работата што ви е понудена. Совет: еден бик ве гледа заљубено, не бидете горделиви, прифатете ја понудата.

23.08 21.09

Девица – Една личност кај вас поттикнува добро расположение, не двоумете се, слободно кажете à ги своите емоции и поминете повеќе време заедно. Совет: сменете ја фризурата.

22.09 23.10

Вага – Целосно сте преокупирани со плановите за годишниот одмор, но пред да се одморате, мора да ги завршите обврските што постојано ги одложувате. Совет: бидете умерени.

24.10 21.11

Скорпија – Доста се заморувате што мислат другите за вас, не заморувајте се со непотребни работи. Совет: ако се чувствувате изморено, одете на викенд со партнерот.

22.11 21.12

45

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Денеска Св. апостоли Прохор, Никанор, Тимон и Пармен Овие се четворица од ѓаконите на првата ерусалимската црква. Се празнуваат заедно, за разлика од свети Стефан и Филип, кои имаат посебни денови. Седмиот ѓакон Николај не влезе во редот на светителите поради неговата груба ерес. Инаку, Прохор беше заедно со свети Јован Богослов на Патмос, каде што го запиша Откровението. Подоцна ја управуваше црквата во Никомидија. Пострада маченички од јазичниците. Никанор беше убиен од јудејците при првиот прогон на христијаните во Ерусалим. Тимон беше епископ во некој арабиски град, а, исто така, пострада маченички, распнат на крст. Пармен се упокои мирно пред очите на апостолите.

КАТОЛИЧКИ КАЛЕНДАР Денеска е Св. Ловро Бил ѓакон во римската црква. Бил измачуван за време на прогонствата на Валеријан, четири дена по измачувањата на папата Сиксто Втори и четворица римски ѓакони. Гробот на свети Ловро се наоѓа на улицата Тибуртина, во Веранското поле во Рим. Покрај неговиот гроб царот Константин Велики изградил базилика.

Стрелец – Планираната средба нема да се реализира, затоа испланирајте си го попладнето навреме. Совет: сочувајте го позитивното расположение.

22.12 19.01

Јарец – Сопствените неуспеси не им ги препишувајте на другите. За сè што ви се случува, самите сте си виновни. Совет: партнерот нешто крие од вас, тоа го влошува односот.

20.01 18.02

Водолија – Конечно се одлучивте да го смените работното место, сега е време да се покажете во вистинско светло. Совет: прошетка во природа ќе ве релаксира и отпушти.

19.02 20.03

Риби – Со партнерот не можете да најдете решение за многу прашања, сериозно треба да размислите дали воопшто си одговарате. Совет: пијте повеќе течности.


46

РАЗОНОДА

Петок, 10 август 2012 година

„Човек-пајак“

Автор: Џонатан Аибел, Глен Бегрер Почеток: 11.00, 13.00 и 15.00 часот

КИНО „МИЛЕНИУМ“ „Тилт“ Жанр: драма Режија: Шери Хорман Почеток: 13.00 часот

„Што да очекувате кога очекувате“ Режија: Кирк Џонс Жанр: комедија, романса Почеток: 17.15, 19.30 и 22.00 часот

„Ледена доба 4“ Жанр: анимација, авантура, комедија Режија: Стив Мартино, Марк Турмејер Почеток: 15.00 часот

Сала 2: „Каубои и вонземјани“ Жанр: акција, трилер, научна фантастика Режија: Џон Фавреу Почеток: 10.30 и 13.00 часот

Жанр: Акција, авантура Режија: Марк Веб Почеток 17.00 часот

„Мачорот в чизми“ Жанр: анимиран филм Почеток: 15.30 часот

„Издигнувањето на темниот витез“ Жанр: акција, криминалистика, драма Режија: Кристофер Нолан Почеток: 20.00 и 23.00 часот

„Огледалце, огледалце“ Жанр: авантура, комедија, драма Режија: Тарсем Синг Почеток: 17.30 и 20.00 часот „Предавство“ Жанр: акција, драма Почеток: 22.00 часот

КИНО „РАМСТОР“ „Кунгфу-панда 2“ Режија: Џенифер Јух

ИЗЛОЖБИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ, МУЗЕЈ НА ВМРО И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ ОД КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ Меѓународна колекција Отворен од вторник до недела од 10.00 до 18.00 МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА „Традиционални предмети од метал“ „1+ 1 Живот и љубов низ македонската историја“ MUNICIPiVM STOBENSIVM – Римска монетарница во Стоби МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ Изложба „Прагови“ Изложба Борка Аврамова МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ Постојана поставка НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА: Даут-пашин амам, Чифте-амам и Мала станица Постојана поставка Објектите на Националната галерија работат од 10.00 до 18.00

ЗРНЦА НА МУДРОСТА Жената е рај за очите, пекол за душата и чистилиште за џебот! Дуфреснес

Вре мето е бесп лат но, но не про цен ли во. Не можете да го по седу вате, но можете да го ко ри сти те. Не можете да го задр жи те, но можете да го потро ши те. Но, ед наш ко га ќе го за гу би те, не можете да го вра-

Пријателот карај го кога сте сами, а фали го пред други! Латинска поговорка

l

29

l

Тетово l

Гостивар

Куманово

l Штип

l Радовиш

32

l Кичево

l Неготино

32

l Кавадарци

24

27

24 l Охрид

30

Велес l

l Дебар

l Струга

Делчево

29

30

Пријателството е најтешка работа за објаснување. Тоа не е нешто што се учи во училиште, но ако не научите што е смислата

24

l Кочани

32

24

24

29

Скопје l

29

26

l

l Прилеп

Харви Мек Кеј

на пријателството, навистина не сте научиле ништо! Мухамед Али Животот без љубов е како година без лето! Шведска поговорка

Во текот на денот ќе дува слаб ветер од западен правец, кој ќе се движи со брзина од 11 километри на час.

Крива Паланка

32

ти те назад!

32

l Струмица

32 l Гевгелија

Денеска времето ќе биде топло, но променливо, со услови за дожд. Во Скопје минималната температура ќе биде 12 Целзиусови степени, а максималната 32 степена. Влажноста на воздухот ќе биде 43 процента, а видливоста до 10 километри.

Битола

24

l Ресен

l

28 12 САБОТА 32

11 НЕДЕЛА 32

9 ПОНЕДЕЛНИК 33

30

Барселона

31

Букурешт

27

Будимпешта

27

Загреб

28

Софија

35

Атина

29

Приштина

28

Сараево

30

Белград


Рецепт на денот

Пица во ролат ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ:

500 г кори 2 павлаки кечап 200 г салама 150 г кашкавал 400 г печурки 2 јајца 2 лажици масло за јадење оригано

47

РАЗОНОДА

Петок, 10 август 2012 година

BESPOLEZEN

Ä

Æ

NAEMNINA ZA STAN, KIRIJA

"KRALOT# NA ROK EN - ROLOT

IZMIRENOST ACID (MN.)

Ê

P

VID AVTOMOBILSKI NATPREVAR

FILM NA STIVEN SPILBERG

JAPONSKI POZDRAV

A

B TEMPO TOVAR, BREME

A BERILIUM GALIUM PLAMEN, GOREWE PO^ETOK NA KATOL. MOLITVA

M

RABOTNICI VO RUDNICI SA[O NAGALENO

LETOPISI OTO CIMERMAN PRVAK, [AMPION VID INSEKT

RO@BA, BEBE

RAKOMETARKATA KASTRATOVI]

NOSOROG

Æ

KONAK, MEANA

"BELIOT# SPORT

VISINOMETAR [AHISTOT SMISLOV

Æ

É

ERBIUM

ESTERI NA GLICEROL PLANINA VO BUGARIJA

G

ANGLISKI ARTIST ALEK SARAEVO

"TRAVELL PROTECTIVE ASSOCIATION# URGENTEN

ITALIJA BAWA VO BELGIJA

LITAR

AVSTRIJA OSMIOT EVREJSKI MESEC EZERO VO SEVERNA AMERIKA SVE^ENA PESNA

NEUTRON POZA, GLEDI[TE SIMON DRAKUL KOMPOZITOROT SOS

HRONOLO[KI SLED NA NASTANI (MN.)

^ITAJTE "DEN#

GLAVEN GRAD NA MADAGASKAR

4 1

2

6 8 5 9 2 9 4 7 1 2 9 2 7 3 4 1 8 1 5 9 1 6 8 5 7 6 4 9 3 8

6 8

4

6

1

3 5 7 2 1 9 6 3 1 5 6 2 3 6 7 4 1 3 5 2 8 1 9 5 6 2 4 1

RE[ENIJA - SKANDINAVKA: BESKORISEN, ALTIMETAR, T, VASILIJ, BE, MINERI, OGAN, SALE, ANALI, PRINOVA, AS, RINOCEROS, GINIS, MASTI, SA, TPA, A, N, L, I, IRI, SD, ISTORIJATI, PEDIJATAR, TANANARIVA; SUDOKU: 1) 417 293 685, 638 175 924, 952 486 713; 573 618 249, 296 734 851, 841 952 367; 329 841 576, 185 367 492, 764 529 138; 2) 394 786 521, 681 352 794, 572 194 863; 165 978 342, 847 623 915, 923 541 687; 416 835 279, 738 219 456, 259 467 138

ПРИГОТВУВАЊЕ: Корите се делат на два дела бидејќи се прават два ролата. Прво се земаат корите од првиот дел. Јајцата и маслото за јадење се мешаат и се додава малку сол. Првата кора се премачкува со половина од павлаката, втората кора со кечап и со оригано, третата кора со јајцето и маслото за јадење, врз четвртата кора се става сечкана салама, врз петтата кора се става рендан кашкавал, врз ше стата кора се редат динстуваните и исечкани печурки, а врз седмата повторно павлака и кечап. Корите се виткаат во ролат и се печат на 200 Целзиусови степени.

LEKAR ZA DETSKI BOLESTI TONA


ВИЦОТЕКА

Јапонец му ја претставува својата фамилија на Мујо: - Ова е мојата жена Ми Сан, ова е мојата снаа Ни Сан, а ова е мојата баба Ти Сан, А, Мујо вели: - Ова е мојата жена Неа Сум, ова е мојата снаа Неа Би и ова е мојата баба Неа Ти! *** Мујо ја прашува Фата дали може да ја вика Ева. А, Фата вели:

- А, што ти текна, зошто сакаш така да ме викаш? - Па, ти си ми прва! Тогаш Фата му вели на Мујо: - А, може ли јас да те викам „пежо“? - Зошто, прашува Мујо? - Па, затоа си ми 607! *** Зошто русокоса девојка носи панцир на концерт? За некоја песна да не ја погоди во срце!

ТИКЕТ СЕК Ј Сент Полтен Хорн Стандард Васланд

1 1

Коефициент 5.2

Монако Истрес Келн Сандхаузен

1 1

Den 10 Avgust  

Dneven Vesnik Den

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you