Bratstvo 20-21

Page 1

Glasilo Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda

broj 20/21 • godina 9

2018. • cijena 10 kuna

 40 GODINA PRAVILA OFS-A

 20 GODINA OD PROGLAŠENJA BLAŽENIM ALOJZIJA STEPINCA

 DOKUMENTI S MEĐUNARODNOG KAPITULA OFS-A


Molitva za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, blaženoga Alojzija, pastira i mučenika, pozvao si da ti služi kao navjestitelj i branitelj istine i kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi. Poslušan tvojoj Riječi i vođen Duhom tvoje ljubavi, zauzimao se za siromašne i obespravljene; ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti, pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju. Ponizno te molimo da nas obdariš svojom radošću te blaženoga Alojzija ubrojiš među svece sveopće Crkve, da bismo ga mogli još predanije slijediti i uteći se njegovu moćnom zagovoru u svojim životnim potrebama. Po njegovim molitvama jačaj proročki glas Crkve, koji širi nadu u dolazak tvojega kraljevstva, praćen blizinom i utjehom Blažene Djevice Marije, Majke i Kraljice vjernoga ti naroda. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!

IMPRESUM Bratstvo Interno glasilo Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) Izdaje: Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a Broj 20/21, 2018. Uredničko vijeće: Hilda Švarcmajer, glavni urednik Fra Vladimir Vidović Adresa uredništva: Kaptol 9, 10000 Zagreb Ana Fruk Stjepan Kelčić Fotografija na naslovnici: Stjepan Kelčić Jasna Krapac Grafička priprema: Danijel Lončar Lektura: Dubravka Rovičanac Tisak: Grafika Markulin, Lukavec Naklada: 1000 primjeraka

2


NACIONALNO BRATSTVO

Uvodnik Draga braćo i sestre, Gospodin vam dao svoj mir!

P

red vama je dvobroj našeg glasila Bratstvo, koje uistinu svojim sadržajem i prilozima odiše pravim bratskim životom u Hrvatskom nacioalnom bratstvu OFS-a, Franjevačkoj mladeži, u zauzetosti duhovnih asistenata. Objavljeni prilozi o raznovrsnosti održanih susreta na svim razinama to svjedoče. Lijepo je i neizostavno za bratski život stalna povezanost i briga da organizacijom prigodnih susreta okupljamo braću i sestre te potičemo da svatko svojom prisutnošću, povjerenim službama i osobnim mogućnostima daje život Redu. Lijepo je znati da je naše Nacionalno bratstvo OFS-a u stalnoj povezanosti s međunarodnim bratstvom i da svoj bratski život nastojimo ostvariti u punini, prateći smjernice i odluke Međunarodnog vijeća OFS-a. Odgovorno vršenje službe međunarodnog vijećnika i predan rad volontera u Grupi za prevođenje omogućuju nam da imamo redovite i aktualne informacije s te razine. Prenesimo poruke Generalnog kapitula u svoja bratstva da braći i sestrama približimo povezanost Reda u cijelome svijetu!

broj 20-21/2018.

Pred nama je 3. europski kongres OFS-a i Frame koji će se održati 20.-26. kolovoza 2018. u Litvi. Na Kongresu će sudjelovati predstavnici Nacionalnog bratstva OFS-a i Frame. Radosno očekujemo i prvi (1.) bratski i pastoralni pohod s međunarodne razine, odvojen od Nacionalnog izbornog kapitula. Nacionalno vijeće je na polovici mandata uputilo Međunarodnom vijeću poziv za bratski i pastoralni pohod 5.-8. listopada 2018., u vrijeme održavanja Redovnog nacionalnog kapitula OFS-a. Poziv je prihvaćen te je za pastoralnog pohoditelja određen fra Pedro Zitha, OFM, generalni duhovni asistent iz Južnoafričke republike i sestra Andrea Odak, iz Bosne i Hercegovine, članica Predsjedništva međunarodnog vijeća. Preporučam u vaše molitve dolazak pohoditelja, plodonosno i blagoslovljeno ostvarenje pohoda, na dobro Nacionalnog bratstva OFS-a i čitavog Reda. Na tu nakanu zamolimo zagovor kod Gospodina, našeg brata u Franjevačkome svjetovnome redu, kardinala blaženoga Alojzija Stepinca! Utecimo se molitvom Serafskom ocu svetom Franji, našim zaštitnicima svetima Elizabeti i Ljudevitu! Branka Černugelj, OFS, nacionalna ministra

3


DUHOVNI ASISTENTI

DUHOVNA PORUKA UZ 40. OBLJETNICU POTVRDE PRAVILA OFS-A Drage sestre i braćo!

P

rije točno četrdeset godina, točnije 24. lipnja 1978. godine, blaženi je papa Pavao VI. apostolskim pismom SERAPHICUS PATRIARCHA odobrio i potvrdio Pravilo Franjevačkog svjetovnog reda. U tom pismu Papa već na početku ističe privlačnost sv. Franje Asiškog te ponavlja riječi pape Pija XI.: ...čini se… da nije bilo nikoga u kome je zasjala vjernija i življa slika i evanđeoskiji način života Krista Gospodina kao u Franji. Stoga je on s pravom bio smatran drugim Kristom, jer se svima pokazao kao ponovno oživljeni Krist. A to je razlog što on i danas živi pred očima ljudi i što će živjeti ubuduće. Ovako je Papa Pavao VI., koji će također u listopadu ove godine biti uvršten u zbor svetih, prije četrdeset godina u Pismu odobrenja i potvrde Pravila izrazio svoju radost što se franjevačka karizma širi i u ovo novo doba koje je okarakterizirano širenjem tolikih samodopadnih nauka i težnji kojima se želi odvratiti duše od Boga i od nadnaravnih stvari. Danas, četrdeset godina nakon potvrde novog Pravila, te težnje u svijetu kao da su još veće, što posljedično doziva i svima nama u pamet da se Pravilo i Konstitucije naših Redova sve izvornije i autentičnije žive. Sukladno s time potrebno je istaknuti opetovani poziv Crkve vraćanju k izvorima, ali taj poziv treba ispravno shvatiti. Odgovor na taj poziv daje Drugi vatikanski sabor i pape od tada do danas, kao i primjer sa1 2

4

IVAN PAVAO II., Ecclesia de Eucharistia, br. 1. Isto, br. 20.

moga svetog Franje, a ponajbolje je istaknut u posljednjoj enciklici svetoga pape Ivana Pavla II. Ecclesia de Eucharistia, gdje se već na samom početku i u naslovu ističe da Crkva živi od Euharistije, »te je s pravom Drugi vatikanski koncil u Lumen gentium svečano izjavio da je euharistijska žrtva izvor i vrhunac cijeloga euharistijskog života«1, te to podrazumijeva, »za one koji sudjeluju u euharistiji, zauzetost oko preoblikovanja života, da život postane, na određen način, potpuno euharistijski«2. Dakle, upravo je euharistija taj izvor kojem nam se vratiti. Ne treba posebno tražiti ili izmišljati izvore, jer je izvor toliko očit da ga onda ne može vidjeti samo onaj koji to ne želi. Istovremeno je vrlo važno istaknuti da odlaženje od toga izvora može prouzročiti različite devijacije, kojima smo i mi danas svjedoci. Primjerice, »često u Crkvi i u crkvenim pokretima danas manjka svijest da religija i Crkva nisu jedno te isto. Religije su poganstvo, a kršćaninom se postaje tako da se čovjek obrati od njihovih zahtjeva, vježbi i iskustava. Religije trebaju obraćenje i otkupljenje. Nije isto vjerovati u nekog boga napravljenog prema vlastitoj mašti i vjerovati u Isusa Krista, njegova Oca u Duhu Svetomu. Religijska iskustva i iskustva kršćanske vjere, kao i iskustvo Duha Svetoga, nisu isto. Pomiješa li se religija i religijsko iskustvo s kršćanskim, nastaju teške posljedice, koje umrtve evanđeosku vjeru, a Crkvu ostavljaju u nemiru ili letargiji. Zato je laicima u pokretima, posebno obraćenicima bez kršćanske žive tradicije, neophodno duhovno vodstvo. Nije


DUHOVNI ASISTENTI

na hijerarhiji da gasi i kritizira pokrete, nego da im pomogne razlikovati duhove te zadržati ono što je Kristovo, a odbaciti ono što je njemu strano. No to odbacivanje ide teško kod onih kojima je stalo do ugodnih religioznih iskustava, religioznog lažnog mira, do doživljaja svoje privatne pobožnosti, a ne do Kristova Duha i njegova Tijela koje je Crkva. Unatoč tome, važno je da se zajedno s vodom iz korita ne izbaci i dijete. Svako ljudsko i vjerničko djelovanje i mišljenje iziskuje ispitivanje i razlikovanje, kako ne bi bilo zavedeno.«3 Jedan putokaz za ispitivanje i razlikovanje dao je u svojoj homiliji na misi prezbiterskog ređenja 9. lipnja 2018. nadbiskup zagrebački uzoriti gospodin Josip kardinal Bozanić rekavši: Gdje je uistinu Bog, ondje je i zajedništvo. Gdje nema Boga, gdje samo ja postaje središte svega nastojanja, ondje nastaju podjele. Sve to može biti praćeno laskavim riječima i nestvarnim idealima, ali gdje je samo ja u središtu, sva i naizgled privlačna nastojanja ne završavaju dobro. Tko stavlja sebe u središte, pa i kad to čini hineći da promiče opće dobro, na kraju otkriva svoje nezadovoljstvo. Svi smo izloženi toj zamki, i pastiri i vjernici laici. Ta se napast očitovala već u apostolskom zboru: »nasta među njima prepirka tko bi od njih bio najveći« (Lk 22, 24). Nesumnjivo, ovo se tiče i svakoga od nas jer ni mi nismo oslobođeni te zamke koja ima u sebi privlačna nastojanja oko nekog dobra. Zbog toga je potrebno posebno naglasiti da »Crkva ne želi biti politička opozicija niti sredstvo za postizanje društvenih političkih ciljeva. Upravo zato što se ne podudara s političkom zajednicom, Crkva je znak i čuvar uzvišenosti ljudske osobe. Crkva i politička zajednica služe općem dobru, ali svaka sa svoga stajališta. Zato su one međusobno neovisne, iako služe istim ljudima.«4 Pod tim uvjetom pozvani su

živjeti i svi pripadnici franjevačke obitelji, osobito sestre i braća OFS-a jer su od Boga pozvani da pridonesu, kao iznutra poput kvasca, posvećenju svijeta vršeći vlastitu dužnost, vođeni evanđeoskim duhom, i tako drugima otkriju Krista svijetleći svjedočanstvom svoga života, vjerom, nadom i ljubavlju (LG 31). Shodno tomu, »osobno je svjedočenje važnije od svakog organiziranog oblika apostolata. Bez osobnog svjedočenja nema razglašavanja evanđelja. Takvo svjedočenje često je šutljiva, ali snažna evangelizacija.«5 Na različite su načine toliki sveci Franjevačkog svjetovnog reda i cijele franjevačke obitelji obavljati ovu šutljivu, ali snažnu evangelizaciju. Nedvojbeno, svojim primjerom oni nas i danas na to pozivaju. Štoviše, svoj primjer su nam ostavili da bismo i mi mogli lakše vršiti dužnosti po zakonu zemlje, vođeni evanđeoskim duhom. U svakom slučaju i za svaki apostolat, za svako svjedočanstvo, moramo se svakoga dana znati vraćati izvoru i na njemu se krijepiti. Taj izvor je bio i bit će do svršetka svijeta samo euharistija. Drage sestre i braćo, vratimo se euharistiji! Ona je mjesto koje sabire u jedno. Ona je mjesto u kojem nastaje zajedništvo, gdje se čovjek oblikuje i po kojoj čovjek vjernik živi. Zato ponavljam, vratimo se euharistiji! Toliki su sveci, žene i muževi naše franjevačke obitelji, pokazali da se jedino od euharistije može živjeti. To je svojim primjerom pokazao i naš duhovni asistent fra Ivan Markanović, koji je za nas iznenada preminuo 14. lipnja 2017. godine. On je bio čovjek, redovnik i svećenik koji je živio od euharistije. Ali još važnije je to, što je on čovjek, redovnik, svećenik i dijete Božje koje baš sada ponajviše živi zbog euharistije i živi euharistiju. Neosporno takav je bio i naš fra Bonaventura Duda koji se 3. kolovoza 2018. prestao pitati – Hoću

3 Tomislav IVANČIĆ, Zajednička teološka mjesta suvremenih crkvenih pokreta, u: Bogoslovska smotra, 78 (2008.) 2, 372. 4 BKJ, Crkva zajednica koju Bog saziva i šalje, br. 82. 5 Isto, br. 32.

broj 20-21/2018.

5


DUHOVNI ASISTENTI

li i ja u raj? – jer je preminuo u ovome svijetu i prenio svoj euharistijski žrtveni prinos na nebeski žrtvenik, pred Njegovo božansko veličanstvo, te se tako napunio svakim blagoslovom i milošću, zajedno s fra Ivanom Markanovićem, fra Flavijanom Šolcom, koji je neumorno i zaigrano do smrti 16. studenog 2017. godine pratio Franjevački svjetovni red i s tolikim mnoštvom svih naših pokojnih duhovnih asistenata, braće i sestara koji su svaki na svoj način ugradili sebe u zajedništvo euharistijske žrtve čiju puninu sada, vjerujemo, žive. Na kraju, u skladu s rečenim, želim još sa svima vama podijeliti jedno razmišljanje o euharistiji našeg fra Bonaventure Dude, koji kaže: »Cjelokupno ljudsko nastojanje – oranje zemlje, čišćenje kuće ili crkve, nastojanje da se snabdije grad vodom, ekonomska briga za obitelj, zajednicu i dom, nastojanje u intelektualnom radu, studij, učenje, trud koji ulažemo da bismo napredovali u Božjem znanju – sve što ljudi rade – sve je to u kruhu i vinu. U Misu, u taj kruh i vino prije nego će postati Tijelo i Krv Isusova unosimo sve to. Zato su oni u tom trenutku jako oteščali, kao pčela koja se nakupila peludi po svim mogućim cvjetovima. Tome kruhu i vinu pripada cjelokupni ljudski rad. Tu spada i ljudsko trpljenje. Spada tu i odmor i umor, spa-

6

da i zabava na kraju krajeva. Krist tada uzima naš život; a po kruhu i vinu nakon pretvorbe Isus donosi svoj život, a mi svoj sa svim odnosima među sobom. Zato naša iduća Misa više ne može biti kao da ljudi oko nas uopće nije bilo, jer se nikako ne može dogoditi da oni s kojima smo ušli u bilo kakav životni odnos ne uđu u naše slavljenje Mise. Tako se u Misi zajedno s nama čitav ovaj svijet moli u nama.« Kako bi svaki brat i sestra naše velike franjevačke obitelji s nama bili dio našeg euharistijskog života, neka nam u tome pomogne zagovor i primjer malenosti i poslušnosti sv. Franje iz Asiza, uslužnosti i strpljivosti sv. Elizabete Ugarske, primjer žrtve, vjere i mirotvornosti sv. Ljudevita i primjer ljubavi prema Crkvi blaženog pape Pavla VI. koji je potvrdio ovo Pravilo i Konstitucije Franjevačkog svjetovnog reda. Mir i dobro! U Zagrebu na spomendan sv. Barnabe apostola 2018. godine Fra Mate Bašić, OFM Nacionalni i područni (zagrebački) duhovni asistent OFS-a


NACIONALNO BRATSTVO

ALOJZIJE STEPINAC KARDINAL A

lojzije Stepinac rođen je u Krašiću, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, 8. svibnja 1898. godine. Bio je peto dijete u obitelji dobrostojećih poljodjelaca. Rastao je u duboko kršćanskoj obitelji, u kojoj su vladali ljubav i međusobno poštovanje, kao i milosrđe prema siromašnima. Njegova majka je bila dobra i jednostavna žena koja je osobito štovala Blaženu Djevicu Mariju, što će kasnije biti odlika i njezinoga sina. Alojzije je gimnaziju polazio u Zagrebu, a tu je pokazivao snažnu volju, unatoč svojoj diskretnoj i suzdržanoj naravi. Godine 1917. pozvan je u austro-ugarsku vojsku. Vrativši se kući 1919., nakon kraćeg zatočeništva u Italiji, ovaj mladi čovjek zapao je u unutarnju krizu. Bio je zgrožen nemoralom kojim je bio okružen u vojsci. Počeo je studij agronomije koji ubrzo prekida. Njegove zaruke su propale. U ožujku 1924., svećenik koji ga je dobro poznavao objavio je u jednome časopisu članak o sv. Klementu Mariji Hofbaueru i poslao mu ga zajedno s dugačkim pismom. Dirnut primjerom ovoga sveca, odlučio je svoj život posvetiti Bogu i ušao je u rimski zavod Germanicum. Jedan od njegovih kolega s bogoslovije rekao je za njega: Gorio je ljubavlju za Crkvu i bio potpuno vjeran Svetome Ocu. Alojzije Stepinac doktorirao je filozofiju, a potom i teologiju, na papinskom sveučilištu Gregoriana te je zaređen za svećenika 26. listopada 1930. Vrativši se u Hrvatsku, uvidio je kako Kraljevina Jugoslavija uništava i iskorištava njegovu zemlju. Njegova je želja bila biti svećenik negdje na selu, ali zagrebački nadbiskup imenovao ga je svojim ceremonijarom, a potom i kancelarom nadbiskupije. Prihvatio je broj 20-21/2018.

rekavši: Ne znam hoću li ostati ovdje ili ne. Ali to mi nije važno; svi putovi u službi Bogu vode u raj. Bile su mu povjeravane važne misije, poput rješavanja sukoba koji su znali nastati u pojedinim župama. Pokrenuo je dobrotvorni rad u siromašnim dijelovima Zagreba i organizirao pučke kuhinje. Godine 1934. nadbiskup Bauer teško je obolio te je zatražio od Svete Stolice koadjutora. Predložio je Alojzija Stepinca, koji je uzalud želio izbjeći ovu dužnost zbog svoje dobi (tada je imao 36 godina) i nedostatka svećeničkog iskustva. Koadjutorom je imenovan 29. svibnja. Hodočastio je pješice u Mariju Bistricu, udaljenu od Zagreba 36 kilometara, kako bi Mariji povjerio svoju tešku službu. Doista, hrvatski su se biskupi morali bez prestanka boriti za priznavanje prava Katoličke crkve (sloboda katoličkih škola, sloboda vjerskih udruženja, nadležnost Crkve nad katoličkom ženidbom itd.). Nekoliko mjeseci kasnije, nadbiskup-koadjutor Alojzije Stepinac ušao je u Franjevački svjetovni red, želeći postati sinom sv. Franje. Trajno se zavjetovao u Trećem redu sv. Franje

7


NACIONALNO BRATSTVO

8. prosinca 1936., i upisan je u matičnu knjigu mjesnog bratstva u Zagrebu na Kaptolu kao član Franjevačkoga svjetovnog reda. Nadbiskup Bauer preminuo je 7. prosinca 1937., a koadjutor Stepinac naslijedio ga je na mjestu zagrebačkoga nadbiskupa. Sljedećega dana, 8. prosinca, preporučio je svojim svećenicima da svoje najbolje snage posvete prije svega vlastitome duhovnom životu. Među ostalim njegovim službenim aktivnostima prije rata, ističe se njegovo otvoreno pismo svim liječnicima u kojemu osuđuje „bijelu kugu“: porast kontracepcije i pobačaja. Uz to, utemeljio je katolički dnevni list, kako bi se borio protiv utjecaja bezbožnoga tiska. Nadbiskup je osobito cijenio redovnički život i njegov razvoj smatrao nužnim. Samostani su trebali postati Kristove tvrđave i štititi nadbiskupiju duhovnim oružjem molitve, odricanja i žrtve. Nadbiskup Stepinac najavio je Drugi svjetski rat ovim riječima: Bračni parovi ne cijene više vrijednosti ženidbe; odaju se preljubu, ne skrbe više o djeci; jednom riječju, čine sve kako bi izbrisali ime Božje s lica zemlje. Uništavaju sve moralne vrijednosti. Prema tome, nije čudo da Bog sada govori svijetu jedinim jezikom koji on može razumjeti i da vlada kaos na zemlji, užas rata i uništenje svega. To je plod neizmjerne sebičnosti. Prvo pravilo ako želimo vidjeti bolje dane jest s poniznošću dati Bogu poštovanje koje mu dugujemo; to je jedini put do mira! Nauk i danas tako aktualan!

8

Nakon njemačke invazije na Jugoslaviju, 10. travnja 1941. ustaše su u Zagrebu proglasili Nezavisnu Državu Hrvatsku. Uza sav napredak u nekim stvarima (puna sloboda za Katoličku crkvu, poticanje na moralnije ponašanje i slično), novom režimu nije služila na čast diskriminacija građana pravoslavne vjeroispovijesti, Židova i Roma. Bez potpune osude nove hrvatske države priznate de facto od strane Svete Stolice, nadbiskup Stepinac se ponašao s najvećom rezervom. Iskazao se kao zastupnik potlačenih i progonjenih; osuđivao je nasilne postupke ustaša i osuđivao rasne teorije, kao i progone židovske i srpske manjine. Hrvatska je vlada prisiljavala pravoslavce da prijeđu na katoličku vjeru. Nadbiskup Stepinac je svome svećenstvu poslao povjerljivu notu: Kada ljudi židovske ili pravoslavne vjere dođu k vama u smrtnoj opasnosti, i žele prijeći na katoličanstvo, primite ih da spasite njihove živote. Ne tražite od njih nikakvo posebno vjersko znanje jer su pravoslavni kršćani kao i mi, a kršćanstvo ima svoj korijen u židovstvu. Uloga je i zadaća kršćana, iznad svega, spasiti ljude. Kad prođu ovi dani ludila i divljaštva, oni koji su obratili iz uvjerenja ostat će u našoj vjeri, dok će se ostali, jednom kad opasnost prođe, moći vratiti u svoju vjeru. Zaista, Crkva uči slobodu vjerskih čina: Jedna od ključnih istina katoličkoga učenja je da vjera kao čovjekov odgovor Bogu mora biti slobodna, i zbog toga nitko ne smije prisiljavati prihvatiti vjeru protiv svoje volje (Dokument II. vatikanskog sabora Dignitatis humanae, 10). Tijekom cijeloga rata, nadbiskup Stepinac obasipao je potrebite dobročinstvima i djelima milosrđa, bez obzira na to tko su oni bili. Dijelio je pune vagone hrane izbjeglicama, osobno se brinuo za siročad čiji su roditelji bili politički zatvoreni ili su pobjegli u šumu, i od gladi i smrti spasio 6.700 djece, čiji su roditelji uglavnom bili pravoslavci. Predsjednik Židovske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama, Louis Breier, za njega će 13. listopada 1946. reći: Ovaj veliki čovjek Crkve bio je optužen za suradnju s na-


NACIONALNO BRATSTVO

cistima. Mi Židovi to poričemo. Mi znamo da je, od početka njegova djelovanja 1934., uvijek bio istinski prijatelj Židova koji su, kroz sve ove godine, trpjeli progon od strane Hitlera i njegovih pristaša. Alojzije Stepinac jedan je od onih ljudi, rijetkih u Europi, koji su ustali protiv nacističke tiranije, i to u trenutku kada je to bilo opasno učiniti. Zahvaljujući njemu, povučen je zakon o „žutoj vrpci“. Poslije Njegove Svetosti Pija XII., nadbiskup Stepinac bio je najveći branitelj progonjenih Židova u Europi. Nadbiskup je uspio spriječiti potpuno uništenje Zagreba tijekom povlačenja njemačkih snaga na kraju rata, ali boljelo ga je što vidi kako dolaze na vlast partizanski komunisti Josipa Broza Tita, koji su tako započeli razdoblje krvavih čistki i uvođenja protuvjerskih zakona. Obraćao je vrlo malo pažnje na glasine prema kojima je bio ubrojen među ratne zločince i čvrsto je odlučio ostati sa svojim narodom. Nadbiskup je 17. svibnja 1945. iznenada odveden u zatvor. Hrvatski su biskupi 3. lipnja inzistirali na njegovu oslobađanju prije nego uđu u bilo kakve pregovore s vlašću. Utihnula su sva crkvena zvona u Zagrebu i otkazana je Tijelovska procesija. Pred ovim pokretom neočekivanoga otpora, Tito je popustio i oslobodio nadbiskupa Stepinca. U biltenu poslanom svim njegovim svećenicima 24. lipnja, nadbiskup ih je podsjetio na svetu dužnost roditelja da zahtijevaju vjeronauk u školama. Poticao je sve vjernike da više mole tijekom tih teških vremena, a posebno da mole krunicu. U međuvremenu je u potpunosti uspostavljena diktatura koja se nije obazirala na svečano obećanje jugoslavenske savezne vlade o poštivanju slobode savjesti, vjere te privatnoga vlasnišbroj 20-21/2018.

tva. U pastoralnom pismu od 20. rujna 1945., katolički biskupi Jugoslavije napisali su kako je od kraja rata ubijeno 243 svećenika, a da se 258 njih nalazi u zatvorima ili su nestali. Zatim, primjećujući kako je onemogućen rad sjemeništima te štetu koja se javlja među mladima zbog ateističke propagande i nemorala kojemu je naklonjena država, svečano osuđuju materijalistički i bezbožni duh koji se širi u našoj zemlji. Tijekom jednoga pastoralnog posjeta u listopadu 1945., komunisti su napali automobil nadbiskupa Stepinca i razbili prozore kamenjem. Dan prije napada, milicija je prijetila prelatu osvetom ako ne odustane od posjeta. Nadbiskup je primijetio: U svakom slučaju, umiremo samo jednom; neka čine što žele, ali ja neću nikada prestati propovijedati istinu; ne bojim se nikoga, osim Boga, i moja dužnost ostaje ista: spašavati duše. Početkom studenog 1945., nadbiskup Stepinac dao je potpune upute o upravljanju mjesnom Crkvom u slučaju njegova zatvaranja. U njegovoj poruci svećenstvu od 17. prosinca, opravdao se od svih optužaba koje su se na njega odnosile i u tim riječima sažeo sav svoj život i objasnio svoju duhovnu snagu: Moja savjest je čista i mirna pred Bogom, koji je najpouzdaniji svjedok i jedini sudac naših djela, pred Svetom Stolicom, pred katolicima ove države, pred hrvatskim narodom. Kasnije je dodao: Ja sam u svakom trenutku pripravan umrijeti. Dana 18. rujna 1946., u pet sati ujutro, milicija je ušla u nadbiskupsku palaču i upala u kapelicu u kojoj se nadbiskup nalazio u molitvi. Kada mu je naređeno da slijedi policajce, rekao je: Ako žeđate za mojom krvlju, evo me. Suđenje, koje je papa Pio XII. nazvao prežalo-

9


NACIONALNO BRATSTVO

snim, započelo je 30. rujna. Osnažen iskrenom i čistom savješću, nadbiskup Stepinac pred sucima nije pokazao slabost. Potpuno miran, siguran u zaštitu Odvjetnice Hrvatske, najvjernije od svih majki, Blažene Djevice Marije, slušao je 11. listopada nepravednu presudu koja mu je izrečena, u kojoj je osuđen na zatvorsku kaznu s prisilnim radom u trajanju od šesnaest godina, za zločine protiv naroda i države. Papa Ivan Pavao II. rekao je 7. listopada 1998.: Razlog za progon kojemu je bio podvrgnut i za sramotno suđenje bilo je njegovo odbijanje da se odvoji od Pape i Svete Stolice i stane na čelo ‘nacionalne hrvatske crkve’. Izabrao je ostati vjeran Petrovu nasljedniku. Zbog toga je bio oklevetan i osuđen. Zatočen u Lepoglavi, nadbiskup Stepinac dijelio je nesretnu sudbinu stotina tisuća političkih zatvorenika. Ponižavali su ga brojni stražari, ulazeći u njegovu ćeliju u svako doba i vrijeđali ga. Paketi hrane koje je dobivao nekoliko bi dana stajali na vrućini ili bi bili upropašteni, tako da bi bili nejestivi. Nadbiskup je

šutio. Pretvorio je svoju zatvorsku ćeliju u monašku ćeliju molitve, rada i svete pokore. Uzeli su mu sve osim jedne stvari: mogućnosti da podigne ruke prema nebu poput Mojsija (usp. Izl 17,11). Imao je sreću što je mogao služiti svetu misu na improviziranom oltaru. Na posljednjoj stranici svoga kalendara za 1946. napisao je: Sve na veću slavu Božju; čak i moj zatvor. Popuštajući međunarodnom pritisku, jugoslavenska je vlada pristala prebaciti nadbi-

10

skupa u kućni pritvor u Krašić, mjesto njegova rođenja, 5. prosinca 1951. godine. Tamo je vršio svećeničke dužnosti, provodeći veliki dio svoga vremena u župnoj crkvi. Čak i kad su ga tražili da štedi svoje snage, koje su bile sve slabije, ispovijedao je satima, govoreći kasnije kako ga je najviše odmaralo upravo slušanje ispovijedi. Tijekom njegovih prvih dana u Krašiću, jedan strani novinar ga je upitao: Kako se osjećate? – Ovdje, kao i u Lepoglavi, izvršavam svoju dužnost. – Što je Vaša dužnost? – Trpjeti i raditi za Crkvu. Svojim posjetiteljima, obeshrabrenim komunističkim nedjelima, nadbiskup Stepinac je govorio: Ne smijemo očajavati, jer iako komunizam ostavlja traga na našemu narodu, iako su naše ruke vezane ovom perfidnom ideologijom i neki od nas su zatajili, ipak smo bolji od ljudi na Zapadu, koji su zasićeni materijalnim bogatstvima, ali se guše u nemoralu i praktičnom ateizmu. Hvala Bogu da je moj narod ostao vjeran Njemu i da dolično štuje Blaženu Djevicu! Tijekom ovoga vremena, jugoslavenska vlast je pod svaku cijenu željela stvoriti rascjep između hrvatskih katolika i Rima te ustanoviti šizmatičnu nacionalnu crkvu. Zatočeni nadbiskup je pisao i slao opsežna pisma u kojima je hrabrio svećenike i vjernike, poticao neodlučne i vraćao natrag izgubljene ovce. Više je svećenika priznalo: Da nije bilo njega, tko zna kako bi sve završilo! Milovan Đilas, jedan od glavnih Titovih suradnika u to vrijeme kasnije će priznati: Da je Stepinac popustio i proglasio hrvatsku Crkvu neovisnu o Rimu, obasuli bismo ga svim počastima!


NACIONALNO BRATSTVO

Papa Pio XII. uzdigao je nadbiskupa Stepinca na čast kardinala 12. siječnja 1953. Nadbiskup nije mogao otići u Rim jer je postojala opravdana bojazan da mu Titova vlada neće dopustiti povratak u zemlju. U jednom razgovoru sa stranim novinarom, proročki je najavio: U ovoj borbi koja se otvara (u Jugoslaviji) između Crkve i države, bez obzira na sve, duh će biti taj koji će pobijediti. Nikada u ljudskoj povijesti materijalizam nije odnio konačnu prevagu. Kardinalova velikodušnost prema onima siromašnijim od njega bila je bezgranična. Župnik iz Krašića rekao je: Ima samo ono što mu je uistinu nužno za odjenuti; on sve razdaje. Upravo je poklonio dva para cipela siromašnima. U svojoj poniznosti, nadbiskup Stepinac je žalio što se oko njega stvarao toliki publicitet. Kad je jednom čuo kako je neki strani časopis objavio Papinu izjavu: Hrvatski kardinal je najveći velikodostojnik Katoličke crkve!, spustio je glavu i promrmljao: Samo je Bog velik! Krajem 1952. godine izveden je operativni zahvat na njegovoj nozi, a sljedeće godine mu je dijagnosticirana bolest krvi koju su, prema liječnicima, prouzročile pretrpljene patnje. Bio je podvrgnut liječenju, ali odbijao je liječenje u inozemstvu, koje je bilo nužno; kao dobar pastir, želio je ostati sa svojim stadom. U međuvremenu, način djelovanja komunističkog režima nije se nimalo ublažio. U studenom 1952., Tito je odlučio prekinuti diplomatske odnose s Vatikanom i u isto vrijeme naredio da policija spriječi svaki posjet Krašiću. Kardinalovi čuvari (1954. ih je bilo najmanje 30), vrijeđali su ga i rugali mu se na sve moguće načine. Dug istražni proces proveden u postupku beatifikacije 1994. zaključio je da je njegova smrt bila posljedica četrnaest godina izolacije, stalnog fizičkog i psihičkog pritiska i patnji svake vrste. Prema tome, on je, sa sjajbroj 20-21/2018.

nim oznakama mučeništva, zauvijek povjeren sjećanju svojih sunarodnjaka (Ivan Pavao II., 3. listopada 1998.). Za trajanja svoje prisilne izolacije kardinal Stepinac usvojio je duhovno načelo koje nam je zapovjedio naš Gospodin Isus Krist: ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze i molite za one koji vas progone i proklinju (Mt 5,44). Do samoga kraja ostao je odlučan u opraštanju. Čulo ga se kako moli za svoje progonitelje i tiho ponavlja: Ne smijemo mrziti, i oni su Božja stvorenja. U svojoj je „duhovnoj oporuci“ napisao: Svakoga koga sam povrijedio na bilo koji način iskreno molim da mi oprosti, a ja svim srcem opraštam onima koji su me povrijedili. Draga djeco, ljubite svoje neprijatelje, jer je to Božja zapovijed. Tako ćete biti sinovi Oca nebeskoga koji daje da kiša pada i onima koji čine dobro kao i onima koji čine zlo. Neka vas od ljubavi prema neprijateljima ne odvraća njihova zloća, jer jedno je čovjek, a drugo je njegova zloća. Tijekom obreda beatifikacije kardinala Stepinca, papa Ivan Pavao II. rekao je: Oprostiti i pomiriti se jedni s drugima, to znači očistiti naše sjećanje od mržnje, prkosa, želje za osvetom; to znači priznati da je čak i onaj tko je počinio zlo naš brat; to znači ne dopustiti da nas svlada zlo, nego zlo pobijediti dobrim (usp. Rim 12,21). Tijekom 1958., kardinalova patnja postala je gotovo nepodnošljiva, ali najbolnije mu je bilo to što nije imao snage slaviti svetu misu. Preminuo je u Krašiću 10. veljače 1960., izgovarajući ove riječi: Fiat voluntas tua! (Budi volja Tvoja!) Sabor Republike Hrvatske javno ga je rehabilitirao 1992., 32 godine nakon njegove smrti, priznajući nepravednim provedeno suđenje i presudu koja mu je bila izrečena 11. listopada 1946. Papa Ivan Pavao II. beatificirao ga je

11


NACIONALNO BRATSTVO

prve subote u listopadu 1998., u Nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici. In te Domine speravi (U Tebe se, Gospodine, uzdam) – bilo je njegovo geslo. U jednoj od svojih propovijedi izrekao je tajnu svoje nade: Netko bi mogao pitati: A na čemu se temelji naša nada? Ja odgovaram: na vjeri u Boga, jer

12

Bog ne laže. Na božanskom sveznanju kojemu ništa ne može umaknuti. Na svemoći Boga, koji je zauvijek vladar svega. Papa Ivan Pavao II. osvrnuo se 7. listopada 1998. na trijumf njegove nepobjedive nade: U beatifikaciji kardinala Stepinca prepoznajemo pobjedu Kristovog evanđelja nad totalitarnim ideologijama; pobjedu Božjih zakona i savjesti nad nasiljem i zastrašivanjem; pobjedu opraštanja i pomirenja nad mržnjom i osvetom. Tijekom svoga apostolskog posjeta Hrvatskoj 4. lipnja 2011. papa Benedikt XVI. je rekao: Upravo zbog njegove snažne kršćanske savjesti znao je kako se oprijeti svakom obliku totalitarizma, postavši, u vrijeme nacističkog i fašističkog režima, branitelj Židova, pravoslavaca i svih progonjenih, a potom, u razdoblju komunizma, odvjetnik svojih vjernika, osobito mnogih progonjenih i ubijenih svećenika. Da, postao je Božji odvjetnik na ovoj zemlji, jer je uporno branio istinu i ljudsko pravo na život s Bogom. Izvor: prema Dom Antoine Marie, OSB, www.clairval.com


NACIONALNO BRATSTVO

ODRŽAN IX. NACIONALNI SEMINAR ZA FORMACIJU U

Duhovnome centru sestara Kćeri Božje ljubavi u zagrebačkome naselju Granešina održan je 16.-18. veljače 2018. IX. nacionalni seminar za formaciju u OFS-u. Seminar je okupio dvadesetak sudionika, članove Nacionalnoga vijeća i njegovoga Povjerenstva za formaciju, članove vijećâ područnih bratstava i dvoje predstavnika Nacionalnoga vijeća Franjevačke mladeži. Okupljanje sudionika započelo je u petak u 17 sati, a program Seminara započeo je svetom misom koju je, s početkom u 18 sati, predslavio fra Zvonimir Brusač. U radnome dijelu prvoga dana govorilo se o nekim aktualnim pitanjima u našemu nacionalnom bratstvu OFSa, a uvod u razgovor o ovoj temi dala je Danijela Rebac. Među ostalim, zaključeno je kako smo svjesni pojedinih poteškoća koje imamo, o njima se govori i nastoji ih se rješavati. Ono što je, pak, u ovomu razgovoru osobito došlo do izražaja, teškoća je s prihvaćanjem službi na različitim razinama. Također je, kao osobito važna, istaknuta kvalitetna komunikacija. Pravodobna i konkretna informacija o svemu što se odlučilo te njezino prenošenje i upoznavanje s njome nužni su za dobro funkcioniranje Reda. Drugoga dana je Seminar započeo euharistijskim slavljem koje je predslavio fra Mate Bašić, a u prijepodnevnome dijelu rada fra Ratko Radišić održao je predavanje OFS kao red i kao javno vjerničko društvo u Crkvi. Fra Ratko je pojasnio pojmove javnoga vjerničkog društva i trećega reda, a dao je i kratki prebroj 20-21/2018.

gled nastanka i priznavanja OFS-a kao reda. Konstitucije za svjetovne franjevce predstavljaju ispit savjesti kada se članovi OFS-a pitaju je li on ono što je Crkva odredila da bude. Pojašnjeno je i tko je odobrio Generalne konstitucije OFS-a, što je oblik života sadržan u njima, kao i uloga „višega vodstva“ u odnosu na redovitu upravu OFS-a. U nastavku su se dala praktična pojašnjenja pojedinih članaka Generalnih konstitucija, osobito vezano uz izbore, glasovanje, odreknuće sa službe, duhovnu asistenciju i neka druga pitanja s kojima se članovi vijeća susreću u obavljanju službe. U dijalogu s predavačem dali su se odgovori na pojedina pitanja koja su postavljali sudionici. Poslijepodne je fra Zvonimir Brusač u svome izlaganju govorio o OFS-u prema njegovim dokumentima, pojašnjavajući neke pojmove. Najprije je pojasnio što je Pravilo, a što su Generalne konstitucije OFS-a. Zatim je govorio o temeljnim zadaćama vijeća, važnosti susreta u bratstvu OFS-a, uvjetima za primanje u Red, zavjetovanju, privremenim mjerama i konačnim odlukama u OFS-u. Sudionici su imali priliku dobiti odgovore i na postavljena pitanja vezana uz izlaganje. U večernjemu dijelu programa je bila rekreacija koju je pripremila Antonija Meštrović, čime se završio intenzivan rad drugoga dana Seminara. U nedjelju, trećega dana rada, Samanta Jadreško i Vladimir Rosančić predstavili su rad XV. generalnog kapitula OFS-a koji se prošlo-

13


NACIONALNO BRATSTVO

ga studenog održao u Rimu. Predstavljeni su zaključci Kapitula, kojima je bio posvećen značajan dio njegova rada, o tomu kako upravljati međunarodnim Redom kao što je OFS, kao i smjernice koje su razrađene za provedbu pojedinih od zaključaka. Zaključci i smjernice odnose se na pojedina područja života Reda: formaciju, bratski život, pravdu, mir i očuvanje stvorenog, vodstvo, komunikacije i financije. Sudionici Seminara imali su priliku čuti i o iskustvu sudjelovanja na Kapitulu, na kojemu

14

su, uz međunarodno Predsjedništvo, bili prisutni i predstavnici 70 osnovanih nacionalnih bratstava OFS-a, kako i o načinu rada Kapitula, višejezičnoj komunikaciji i bratskim susretima tijekom njegova održavanja. Nakon osvrta na Seminar i završetka radnoga dijela, uslijedilo je euharistijsko slavlje koje je predslavio fra Vladimir Vidović. Seminar je završio ručkom i oproštajem sudionika. Ovogodišnji Seminar je, prema riječima sudionikâ, bio uistinu koristan jer su čuli mnoge praktične stvari i razjašnjenja pitanja s kojima se svi koji obavljaju službe često susreću. Ono što su ovdje imali priliku naučiti i o čemu su mogli razmijeniti iskustva, u tomu će im predstavljati veliku pomoć. Na kraju valja, sa zahvalnošću, spomenuti i iznimno gostoprimstvo Duhovnoga centra i sestara koje u njemu borave i djeluju. Danijela Rebac, OFS


NACIONALNO BRATSTVO

XII. NACIONALNI TEČAJ ZA DUHOVNE ASISTENTE OFS-A I FRANJEVAČKE MLADEŽI U

Kući susreta Tabor u Samoboru od 26. do 28. veljače 2018. održan XII. nacionalni tečaj za duhovne asistente Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) i Franjevačke mladeži (Frama) o temi „Pomoći članovima OFS-a i Fame u svjedočenju vjere u društvu“. Sudjelovalo je dvadesetak asistenata. Tečaj su organizirali Konferencija nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a i Konferencija nacionalnih duhovnih asistenata Frame. Nazočne asistente najprije su pozdravili provincijal fra Josip Blažević, OFMConv i provincijal fra Ilija Vrdoljak, OFM, domaćin tečaja, a zatim i fra Vladimir Vidović, OFMConv, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a i fra Filip Đurđević, OFM, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata Frame. Uvodno predavanje „Svjedočenje kršćanske vjere u hrvatskim društvenim i političkim okolnostima“ održao je prvog dana tečaja sisački biskup Vlado Košić, i sâm član Franjevačkoga svjetovnog reda. U uvodu je podsjetio na nekoliko novozavjetnih riječi, polazišta, o kršćanskom svjedočenju: „Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu…„ ‒ „Oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta.“ ‒ „Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet.“ (Iv 17 poglavlje). – „Vi ste svjetlost svijeta“ (Mt 5,14) ‒ „…budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti…“ (1 Pt 3,15-16). Zatim je podsjetio da se Crkva na Drugom vatikanskom koncilu otvorila svijetu i ponovno naglasila svoju poslanost svijetu. To se osobito vidi u Pastoralnoj konstituciji o Crkvi u subroj 20-21/2018.

vremenom svijetu „Gaudium et spes“. Teme o kojima se govori u toj konstituciji i danas su područja svjedočenja kršćanske vjere, na primjer: dostojanstvo ljudske osobe, ljudski rad, svetost ženidbe i obitelji, gospodarski razvitak, život političke zajednice. „Ako je neka država ekonomski nestabilna“, istaknuo je, „dolaze u pitanje i sva nastojanja građana takve države“. Kršćani se trebaju zalagati i za ostvarenje vrednota o kojima govori socijalni nauk Crkve. To su, uz one već spomenute u konstituciji „Gaudium et spes“: opće dobro, supsidijarnost, solidarnost, demokracija, očuvanje okoliša. Podsjetio je i na važan dokument Kongregacije za nauk vjere „Doktrinalna nota o nekim pitanjima vezanim uz sudjelovanje katolika u političkom životu“. U njoj vjernik laik može naći jasne kriterije za glasovanje na političkim izborima i za svoju suodgovornost za društvo. U razgovoru nakon predavanja bilo je riječi o aktualnim društvenim temama i o uključivanju vjernika u njih: o potrebi promjene izbornog zakona, o obitelji, pobačaju, medijima, crkvenim medijima, rodnoj ideologiji i drugima. Prvo predavanje „Obilježja stvarnosti hrvatskoga društva – izazovi svjedočenju vjernika laika“ u utorak 27. veljače održao je dr. Renato Matić, izvanredni profesor na Odsjeku za sociologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, član OFS-a. U svom je predavanju iznio mišljenje da je hrvatsko društvo još uvijek obilježeno nedemokratskim totalitarnim naslijeđem; tijekom dvadeset i osam godina od uspostave višestranačkog Sabora učinjeno je malo na području demokratske edukacije građana. Obilježja takvoga nedemokratskog društva su duhovna zapuštenost osoba, nes-

15


NACIONALNO BRATSTVO

posobnost za kritičko mišljenje, manjak samopoštovanja, nesposobnost za kreativno razmišljanje i djelovanje. U takvomu društvu vjernici ne mogu ostati pasivni jer su suodgovorni za društvo u kojem žive. Takvo je društvo izazov za kršćane, idealan prostor za njihovo djelovanje. No, to djelovanje mora biti takvo da druge ne isključuje i djelovanje s dugoročnim ciljevima i planovima. Drugo predavanje tog dana „Svjedočenje vjere i potreba medijskog odgoja mladih i odraslih vjernika“ održao je dr. Igor Kanižaj, izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, član OFS-a. U uvodu je istaknuo da je Crkva na području masovnih medija vrlo progresivna, od početka njihove pojave prati njihov razvoj i u njemu sudjeluje. U osvrtu na najutjecajnije medije u Hrvatskoj napomenuo je da se može zapaziti kako oni nisu skloni promicanju vjerskog svjedočenja poznatih osoba i kako znaju ignorirati događaje o kojima bi po broju sudionika morali izvijestiti (npr. Susret hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru, Hod za život u Zagrebu). U izvještavanju o Crkvi, rekao je, ima manipulacijâ koje se između ostalog zapažaju u izvlače-

16

nju vijesti iz konteksta, u poopćivanju pojedinačnih slučajeva, u isticanju negativnog, u govoru o osobama, a ne o problemima itd. U nastavku je iznio rezultate istraživanja izloženosti djece i mladih novim medijima (internet, društvene mreže); ona uvelike utječe na njihov odgoj. Istraživanje je pokazalo da 80 % roditelja traži uvođenje medijskog odgoja u škole. Govoreći o katoličkim medijima, istaknuo je njihovu nepovezanost. Uslijedio je rad u skupinama o kojem su pod vodstvom predavača produbljene teme predavanja. Poslijepodnevno predavanje „Svjedočenje vjernika laika u hrvatskom društvu – ostvarenja, perspektive i potrebe“ održala je mr. Tanja Popec, urednica vjerskog programa na Hrvatskome katoličkom radiju. Svjedočenje vjernika laika je u društvenom kontekstu obilježeno sekularizmom koji je sve prisutniji, duhovnim osiromašenjem, omalovažavanjem kršćanstva i polarizacijom društva. Crkveni kontekst svjedočenja obilježen je nedovoljnom unutarcrkvenom komunikacijom i smanjivanjem broja aktivnih i zauzetih vjernika. Laici su nedovoljno aktivni i u Crkvi i u društvu. Nedostaje i rad na trajnoj formaciji vjernika laika. Na an-


NACIONALNO BRATSTVO

tropološkoj razini svjedočenje se ostvaruje pred ljudima koji su sve više ispunjeni strahom i depresijom, koji zapadaju u ovisnosti i kojima se često manipulira. No, zaključila je mr. Popec, Isus ima povjerenja u svoje učenike, u svoje vjernike. Govori im „Vi ste sol zemlje! Vi ste svjetlo svijeta!“ unatoč njihovim slabostima i granicama. Hrvatski prostor i naše vrijeme traže novo misionarsko djelovanje vjernika laika. U tom je kontekstu naglasila i primanje sakramenata. Oni nas jačaju u novom životu s Kristom. Bez zajedništva s Njim ne možemo svijetu pružiti njegovo svjetlo. Podsjetila je na vrijedan dokument HBK „Za život svijeta. Pastoralne smjernice za apostolat vjernika laika u Crkvi i društvu u Hrvatskoj“ (2012.) u kojem ima niz konkretnih poticaja, ali o kojem se premalo govori. U dužem razgovoru s predavačicom teme predavanja povezane su s konkretnim stanjem u našoj Crkvi i društvu. Na kraju radnog dana Ana Fruk, član Predsjedništva Međunarodnoga vijeća Franjevačkoga svjetovnog reda, odgovorna za praćenje Franjevačkoga svjetovnog reda u zemljama središnje i zapadne Europe, govorila je o pripremi, tijeku i odlukama Generalnoga kapitula OFS-a koji se održao u studenom 2017. u Rimu. Franjevački svjetovni red ima oko 300.000 članova u 112 zemalja. Nacionalna bratstva ustanovljena su u 70 zemalja. Raste broj članova OFS-a u Aziji i Africi. Franjevačka mladež, koja je povezana s OFS-om, ima oko 50.000 članova u 75 zemalja. Izvijestila je, između ostalog, da su na kapitulu osnovani Međunarodni ured za početnu i trajnu formaciju, Međunarodni ured za komunikaciju i

broj 20-21/2018.

Međunarodno tajništvo za mir, pravdu i očuvanje stvorenja te da je odlučeno da se prirede materijali za osposobljavanje za službe u vodstvu OFS-a. Proslava 40. godišnjice obnovljenoga Pravila OFS-a bit će od 24. lipnja 2018. do 24. lipnja 2019. Posljednjega dana tečaja nazočnima su se obratili Branka Černugelj, nacionalna ministra OFS-a i Anamarija Tomašević, nacionalna predsjednica Franjevačke mladeži. Nacionalna ministra je posvjedočila kako raspoloživost i prisutnost duhovnih asistenata djeluje poticajno i ohrabrujuće na članove OFS-a. Trenutno je najvažnija zadaća OFS-a animacija za veću raspoloživost za prihvaćanje službi u vodstvu bratstava OFS-a. Nacionalna predsjednica Franjevačke mladeži istaknula je presudnu važnost prisutnosti i primjera duhovnih asistenata Frame. Mladi imaju posebnu potrebu za osobnim susretima i razgovorima s asistentom. Važno im je također kad ih se na bratski način upozori na pogrješke ili propuste na putu njihova odrastanja, sazrijevanja i razlučivanja životnog poziva. Istaknula je da asistenti moraju još više isticati važnost primanja sakramenata i važnost svjedočenja vjere ne samo na susretima Frame nego i izvan Crkve, tamo gdje se živi i druge susreće. U razgovoru nakon njihovih izlaganja govorilo se o pitanjima i teškoćama u životu bratstava OFS-a i Frame. U osvrtu na tečaj sudionici su predložili nekoliko tema za buduće tečajeve i nekoliko sugestija za rad nacionalnih asistenata OFS-a i Fame sa starijim bogoslovima franjevačkih provincija u nas. fra Zvonimir Brusač, TOR

17


NACIONALNO BRATSTVO

NACIONALNI OBITELJSKI DAN ZA OFS I FRAMU U

subotu 28. travnja 2018. u crkvi Sv. Antuna Padovanskog (Sveti Duh, Zagreb) održan je Prvi nacionalni obiteljski dan Franjevačkog svjetovnog reda (OFS-a) i Franjevačke mladeži. Prekrasan dan okupan suncem i osmjesima prisutnih učinio je tu subotu istinskim susretom franjevaca svih redova (od prvog, drugog i trećeg, a slobodno mogu reći u šali, i četvrtog) jer su tu bila i djeca predškolske i osnovnoškolske dobi. Okupili smo se u “atriju” crkve ujutro oko 9 sati, gdje smo uz čašicu razgovora i prekrasno pripremljen doručak prvenstveno od strane naših “domaćina” braće i sestara sa Svetog Duha (i ostalih koji su donijeli svojih ruku marljivo pri-

18

premljene darove), te pomoći Frame uprisutnili smo jutarnji agape. Uz blagoslov našeg duhovnog asistenta fra Zvonimira Brusača otvoren je susret posvećen temi “Izazov majčinstva i uloga očinstva u obitelji današnjice”. Na susretu u dvorani sv.Franje troje naših braće i sestara podijelilo je s nama svoja iskustva na ovu temu, prvo nas je brat Renato Matić “proveo” kroz prikaz, nazovimo ih, društvene uvjetovanosti prvenstveno žena pa i muškaraca tijekom određenih povijesnih razdoblja, gdje smo čuli koliko određeni pojedinci i društvene skupine determiniraju ponašanja oba spola, odnosno njihovih uloga kako u društvu, tako i u obitelji.


NACIONALNO BRATSTVO

Sestra Marija Milić nam je pak dala uvid u svoj osobni obiteljski prikaz svakodnevnih uloga koje ona i njezin suprug obavljaju. Naglasak je stavila na ljubav i uzajamno poštovanje, gdje onda specifične uloge muškarca i žene nisu strogo podijeljene, nego se dapače mijenjaju i nadopunjavaju sukladno potrebama cijele obitelji. Brat Stjepan Lice kao muž, otac i djed dao nam je posebno zanimljiv, i mogu slobodno reći, simpatičan pogled na uloge kroz koje je prolazio i prolazi u svom životu. Naglasak je stavio na prirodnost i prihvaćanje darova koje nam Gospodin šalje, svaka uloga je dar i njeno prihvaćanje otvara mogućnost sudjelovanja u “ kreaciji” nečeg predivnog. Nakon izlaganja i završne riječi uputili smo

se do obližnje dvorane gdje su nam djeca uz svesrdnu pomoć animatora i framaša pokazala svoje crteže i radove na temu obitelji, gdje smo uz pjesmu i mnoštvo dječjih osmjeha i mi stariji osjetili radost u malenosti. Na kraju ovog našeg druženja okupili smo se svi zajedno na svetoj misi koju je predvodio naš duhovni asistent fra Zvonimir Brusač. Uz zahvalu Gospodinu za ovaj poseban bratski susret koji je uvod u ovogodišnji Nacionalni obiteljski dan koji će se održati u Solinu te Međunarodni dan obitelji u Irskoj i mi svjetovni franjevci u svojoj “malenosti” ovako nastojimo biti Kristovi udovi u svijetu koji podrazumijeva obitelj kao temelj svakog ljudskog društva. Jandre Brigić, OFS

E-duhovne vježbe iz Pazina U

želji da tražimo putove nove evangelizacije, naše bratstvo došlo je na ideju da pokrene e-duhovne vježbe. U kršćanskoj tradiciji duhovne vježbe prepoznaju se kao dani u kojima osoba želi na sustavniji način, redovito pod vodstvom duhovnika, provjeriti svoj život i obnoviti svoje predanje Gospodinu. Obično takve duhovne vježbe ili duhovne obnove pretpostavljaju boravak u nekom samostanu ili duhovnom centru gdje se one održavaju. Mnogi, međutim, teško nalaze vremena da se povuku na nekoliko dana u mir i posvete intenzivnijem duhovnom življenju i dubljoj molitvi. Zbog toga su osmišljene e-duhovne vježbe u kojima se sadržaji za dnevno obavljanje razmatranja i osobnu molitvu šalju zainteresiranima u njihov e-sandučić, kako bi tko želi, broj 20-21/2018.

u tišini svog redovitog života, mogao obaviti duhovne vježbe. Na taj način htjeli smo pomoći ljudima da uđu u dublje iskustvo osobnog susreta s Gospodinom. Također, na ovaj način htjeli smo doći do onih koji su zbog različitih razloga daleko od Crkve ili uopće nisu primili navještaj.

Kako je sve počelo?

Pred početak korizme 2017. otvorili smo prijave za naše prve e-duhovne vježbe. Sa svima smo komunicirali preko naše facebook stranice e-Duhovne vježbe. Odaziv je bio čudesan: više od 12000 osoba se prijavilo da želi primati naše sadržaje. Kako je internet virtualni kontinent koji na sebi okuplja ljude iz ci-

19


NACIONALNO BRATSTVO

jelog svijeta, tako je i naša virtualna duhovna grupa bila sastavljena od sudionika s više kontinenata. Većinom su sudionici bili Hrvati, jer su svi sadržaji na hrvatskom jeziku, ali je bilo i Slovenaca, Makedonaca i Srba. Osim toga, iako su sadržaji bili katolički, među sudionicima je bilo i drugih kršćana, pa i onih koji nisu kršteni. Dok smo razmišljali o realizaciji projekta, očekivali smo da bi se za sudjelovanje moglo prijaviti par stotina osoba. Na svu sreću, već prije realiziranja ovog projekta za mišljenje i savjet upitali smo brata Vladimira Rosančića, člana Franjevačkog svjetovnog reda, koji nas je uputio na platforme koje omogućavaju prikupljanje prijava i istovremeno odašiljanje mailova na veći broj adresa. Mi smo to sve planirali učiniti preko usluga koje nudi Google. Uz ovoliki broj prijavljenih, to bi bio jedan veliki kolaps! Zahvalni smo Gospodinu za dar brata Vlade koji od samog početka sudjeluje u ovom evangelizacijsko-duhovnom projektu i koji nam pruža nezamjenjivu tehničku podršku. Nakon tog prvog i vrlo dobrog iskustva eduhovnih vježbi, podržani velikim interesom i sudionika, ali i svjetovnih i crkvenih medija, krenuli smo u razvijanje projekta. Odlučili smo godišnje imati pet ciklusa duhovnih vježbi: kroz korizmu, uoči Duhova, tijekom ljeta, duhovne vježbe pred svetkovinu sv. Franje te adventske duhovne vježbe. S takvim različitim ciklusima činilo nam se da će širi krug vjernika moći pronaći za sebe ono što komu odgovara, a s franjevačkim e-duhovnim vježbama osobito smo mislili na članove Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Uskoro smo izradili i web-stranice koje prate rad eduhovnih vježbi: www.eduhovnevjezbe.hr. Na njima se mogu pronaći detaljnije informacije o naravi e-duhovnih vježbi, odgovori na često postavljena pitanja, svjedočanstva sudionika i, ono što je najvažnije, obavijesti o novim ciklusima e-duhovnih vježbi s obrascima za prijavu.

20

Uz to, počeli smo organizirati i regionalne susrete sudionika e-duhovnih vježbi. Ti susreti su se pokazali vrlo korisnima i nama fratrima, da susretnemo i upoznamo osobe s kojima smo redovito u kontaktu u virtualnom svijetu, ali su koristili i polaznicima e-duhovnih vježbi jer su imali priliku postaviti konkretno pitanje i čuti odgovor koji se tiče obavljanja razmatranja. Također, takvi susreti su lijepa prigoda za zajedničku molitvu razmatranja, euharistiju i podjelu iskustva o zajedničkom putu.

Što je pred nama?

U ovim mjesecima intenzivno radimo na razvoju aplikacije za mobilne telefone. Na taj način imat ćemo neposredniji kontakt s polaznicima e-duhovnih vježbi. Tko je jednom na svoj mobitel skinuo aplikaciju e-duhovnih vježbi, neće se morati uvijek iznova prijavljivati na nove cikluse duhovnih vježbi, nego će biti dovoljno tek „kliknuti“ da u njima želi sudjelovati. Također, izbjeći ćemo probleme sa završavanjem naših mailova u mapama tzv. neželjene pošte ili u promocijama. Dodatni problemi bili su s isporukama sadržaja na tzv. privatne poslužitelje elektroničke pošte jer u sebe imaju ugrađene snažnije filtere koji su našu poštu prepoznavali kao neželjeni sadržaj i automatski su blokirali primanje takvog sadržaja. S mobilnom aplikacijom trebali bismo riješiti te praktične probleme. Uza sve to, aplikacija će biti funkcionalna te lijepo dizajnirana, što bi trebalo pomoći ugodnijem „boravku“ uz molitveni sadržaj. Sve „obavljene“ duhovne vježbe ostat će pohranjene na mobitelu pa će im uvijek biti moguće pristupiti. Dakako, cijeli projekt je takav da će na njemu trajno trebati raditi i razvijati ga kako bi što bolje odgovorio na potrebe ljudi našega vremena. To se osobito odnosi na spomenutu aplikaciju. Fra Josip Vlašić


NACIONALNO BRATSTVO

HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA NACIONALNO VIJEĆE Zagreb, Kaptol 9 Zagreb, 7. veljače 2009.

PRIRUČNIK ZA SLAVLJE IZBORNOG KAPITULA PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A NA POČETKU

Molitva iz Obrednika OFS-a (str.43.) – moli nacionalni duhovni asistent.

OBVEZNI DIO DNEVNOG REDA, PROGRAM I RASPORED RADA: Točka 1. Pozdravi i predstavljanje (pod 1. Ministar i duhovni asistent (domaćini) Područnog bratstva OFS-a pozdravljaju svu okupljenu braću i sestre i predstavljaju braću i sestre iz Nacionalnog vijeća, koji su došli predsjedati Izbornom kapitulu, i to: Nacionalnog ministra/ili njegovog delegata i Nacionalnog duhovnog asistenta/ili delegata Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata. Predstavljaju se tada i svi zastupnici i članovi područnog kapitula).

I. Predizborni dio Točka 2. Riječ nacionalnog ministra (pod 2. Nacionalni ministar pozdravlja sve prisutne, kratko i poticajno, i kaže također što je vidio i našao u bratskom pohodu koji je prethodio Izbornom kapitulu, na primjer: vođenje knjiga, zapažanja u radu i djelovanju Bratstva, načinu prihvaćanja poticaja s viših razina i dr.); Točka 3. Duhovni nagovor nacionalnog duhovnog asistenta; (od 15 – 20 minuta) Točka 4. Izvješće o životu i radu Područnog bratstva u proteklom trogodištu; (pod 4. Izvješće o životu i radu Područnog vijeća u protekle tri godine podnosi ministar Područnog bratstva uključujući i financijsko poslovanje bratstva u prethodnom trogobroj 20-21/2018.

21


NACIONALNO BRATSTVO

dištu; izvješća posebno podnose blagajnik i tajnik i vijećnici zaduženi za pojedino povjerenstvo) (Napomena: Vijeće koje odlazi treba dati izvješće Kapitulu o tome koje ciljeve su imali, a koje su ostvarili te predložiti Kapitulu na usvajanje što da se radi u sljedećemu mandatu.) Točka 5. RAD U SKUPINAMA; (dvije do pet skupina rade 30 do 40 min), teme se pripremaju prema prioritetima koji su utvrđeni na nacionalnoj razini. Točka 6. Izvješća rada u skupinama i donošenje smjernica za slijedeće razdoblje;

II. Izborni dio (Imamo izvješća onih koji završavaju službe, imamo smjernice za sljedeće razdoblje; to je podloga, polazište za izbore. Molimo da nas Duh Sveti prosvijetli, ne samo koga izabrati, nego i prema kojim ciljevima ići.) Točka 7. Početak slavlja izbornog dijela 7.1. Zaziv Duha Svetoga – pjeva se ili recitira himan «O, dođi, Stvorče, Duše Svet»; 7.2. Evanđelje Iv 13. – čita nacionalni duhovni asistent i kaže kratki poticaj na temu služenja 7.3. Molitva iz Obrednika OFS-a (strana 47) – vodi nacionalni duhovni asistent (pripremi se i podijeli svima list s molitvama iz Obrednika OFS-a tako da svi mogu sudjelovati) 7.4. Izbor pomoćnika Predsjedatelj kapitula određuje, između članova kapitula, jednog tajnika i dva brojača glasova (dobro je da dosadašnje vijeće pripremi prijedlog imena) 7.5. Vijeće koje završava predaje službe Predsjedatelj omogućuje da se dosadašnje vijeće obrati Kapitulu. Vijeće koje je na izlasku, zahvaljuje i prepušta službu u ruke braći i sestrama govoreći: “U ovome trenutku, mi, članovi Vijeća Područnog bratstva .... , prepuštamo našu službu u ruke braći i sestrama koji su okupljeni ovdje na izbornom kapitulu.” 7.6. Izbori Utvrđuje se broj prisutnih zastupnika i članova Izbornog kapitula (s pravom glasa) te određuje natpolovična i dvotrećinska većina. Predsjedatelj traži i dobiva informaciju o dosadašnjem broju vijećnika i o broju njihovih mandata. Daju se upute o provođenju izbora i po potrebi pročitaju članci o izborima i o službama iz Generalnih konstitucija i Nacionalnog Statuta OFS-a. Saslušaju se kandidature za svaku službu posebno. 7.6.1. - izbor područnog ministra 7.6.2. - izbor zamjenika područnog ministra 7.6.3. - izbor područnog tajnika 7.6.4. - izbor područnog blagajnika

22


NACIONALNO BRATSTVO

7.6.5. - izbor područnog povjerenika za formaciju 7.6.6. - izbor područnog povjerenika za Franjevačku mladež u područnom vijeću Frame 7.6.7. - izbor vijećnika (broj se određuje prema tome koliko članova ima vijeće). Predsjedatelj poziva novoizabrane članove vijeća da stanu ispred i zajedno mole: Molitvu novoizabranog vijeća: Mi, članovi Vijeća Područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda ..., prihvaćamo ovu odgovornost i službu upravljanja. Pred Svemogućim Bogom obećajemo da ćemo svakodnevno živjeti evanđelje po nadahnuću našeg Serafskog Oca svetog Franje Asiškog i vršiti našu službu najbolje što možemo. Tražimo vodstvo Duha Svetoga i suradnju sve braće i sestara ovoga bratstva, kako bismo zajedno kao Franjevačka obitelj bili svjedoci evanđelja i oruđe mira te izgrađivali bratskiji i evanđeoskiji svijet da bi se učinkovitije ostvarivalo Kraljevstvo Božje. Točka 8. Molitva iz Obrednika OFS-a (str. 48) - moli nacionalni duhovni asistent OFS-a. Točka 9. Blagoslov Nacionalni duhovni asistent novoizabranom Područnom vijeću i svima prisutnima podjeljuje blagoslov svetoga našeg oca Franje. (strana 23. Obrednika OFS-a) Točka 10. Uvođenje izabranih u službu Svečano potvrđivanje novoizabranih trebalo bi se po mogućnosti dogoditi tijekom euharistijskog slavlja. Predsjedatelj im povjerava službe govoreći: “Ja, … nacionalni ministar Franjevačkog svjetovnog reda Hrvatskoga nacionalnog bratstva / (delegat ministra …), potvrđujem da su ova izabrana braća i sestre sada službeno zadužena svatko za svoju službu.” Tekst je inoviran na sjednici Nacionalnog vijeća OFS-a 2. lipnja 2018.

broj 20-21/2018.

23


Dokumenti s Generalnog kapitula

ZAVRŠNA PORUKA XV. REDOVNOG GENERALNOG KAPITULA FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA Svoj braći i sestrama u OFS-u i Frami, Svoj braći franjevcima Prvoga reda i Trećega samostanskoga reda, Svima u Franjevačkoj obitelji, i Svim ljudima dobre volje, Neka vam Gospodin daruje svoj mir! Želimo s vama podijeliti radost slavlja XV. redovnog generalnog kapitula Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS-a), koji je održan 4.-12. studenoga 2017. u Rimu, na kolegiju braće franjevaca konventualaca Seraphicum. 124 sudionika – članova kapitula, promatrača, gostiju, predavača i tehničkog osoblja – iz 75 zemalja okupilo se kako bi proslavili dar našega franjevačkoga svjetovnog zvanja da ponovno izgradimo Crkvu (usp. GKOFS-a 100,1) i da gradimo što bratskiji i evanđeoskiji svijet (usp. Pravilo OFS-a 14). Tijekom tih dana dijelili smo naše radosti i nade, kao i naše brige i izazove, kao svjetovnih nasljedovatelja Krista, u duhu sv. Franje Asiškoga, dok smo razmatrali glavnu temu Kapitula: Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. (Iv 17,18) Svakoga dana kapitula, slavlje euharistije i liturgije časova bili su srce naših aktivnosti, čime smo odjelotvorili ono što je papa Franjo u jednoj od svojih nedavnih kateheza rekao: Sveta misa srce je same Crkve i izvor njezina života1. Bili smo blagoslovljeni prisutnošću kardinala Pietra Parolina, koji je predvodio uvodno liturgijsko slavlje. Među ostalim nam je rekao: Vjerni Kristov učenik mora stoga biti osvojen, „zahvaćen“ Kristom (usp. Fil 3,12), biti svjedok u svijetu, biti obilježen evanđeoskom radikalnošću. U narednim danima uživali smo u posjetu trojice franjevačkih generalnih ministara koji su predvodili euharistijska slavlja: fra Michael Perry, OFM, fra Marco Tasca, OFMConv, i fra Mauro Jöhri, OFMCap. Sva četvorica generalnih duhovnih asistenata bila su odgovorna za pripremu i organizaciju liturgijskih slavlja. Navještajem Božje Riječi, našom zajedničkom molitvom i pjesmom zbora, zaista smo se osjećali kao jedno tijelo, tijelo Kristovo! Nadahnute svetopisamskim tekstovima svakoga dana, homilije su nas poticale da vođenje bratstva ostvarujemo po Isusovom modelu služenja – kao što je to činio i Franjo Asiški; da dajemo prednost siromašnima i trpećima u našim životima, te na taj način otkrijemo sakriven blagoslov koji nam je Krist obećao; da svoje različite darove, talente i dobra stavljamo u službu bratstva, potaknuti autentičnom kršćanskom ljubavlju; da prihvaćamo evanđeosku “ludost” kako bismo obnovili svoje živote i živote naših bratstava; da ponovno otkrijemo dobrotu kao bitni dio naše franjevačke karizme; te da neprestano tražimo evanđeosku mudrost kako bismo uvijek bili spremni prihvaćati Krista i njegov poziv da radimo na širenju kraljevstva Božjega, sve dok zajedno ne budemo na Kristovoj svadbenoj gozbi s njegovom zaručnicom, Crkvom. Izgradilo nas je i potaknulo predavanje glavnog predavača, Michela Versteegha, koji je podijelio svoju povijest vjere, počevši od obiteljskog odgoja do uključivanja u život župe, profesionalno školovanje, i 1 Usp. Papa Franjo, Opća audijencija, srijeda, 8. studenoga 2017., https://w2.vatican.va/content/francesco/hr/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171108_udienza-generale.html

24


Dokumenti s Generalnog kapitula njegovo svjetovno franjevačko zvanje. Predstavio nam je i svojevrsni “dekalog” koji sažima njegova osobna načela koja ga vode, a koja nam je ponudio kao duhovnu i praktičnu pomoć. Njegovo nam je izlaganje pokazalo kako dužnosti vlastite njegovom radnom mjestu i stručnom usavršavanju (usp. GKOFS-a 20,2) nisu odvojene od njegovog svjetovnoga franjevačkog identiteta, već su njegov sastavni dio. Izvještaj generalnog ministra, Tibora Kausera, i Predsjedništva Međunarodnoga vijeća Franjevačkoga svjetovnog reda (MVOFS-a) razjasnila su nam kako su animirali i vodili međunarodno bratstvo tijekom posljednje tri godine, osobito u svjetlu prioriteta ustanovljenih na Generalnom kapitulu 2014. godine. Bilo nam je drago čuti o rastu i radostima, kao i o izazovima i poteškoćama koje nacionalna bratstva OFS-a i Frame po čitavom svijetu prolaze, te kako ih Predsjedništvo prati. Važan dio ovog služenja odnosi se i na nacionalne kapitule, bratske i pastoralne pohode, kongrese, tečajeve za formaciju itd. Važno je znati da je su svjetovni franjevci prisutni u 112 zemalja, dok su bratstva Frame prisutna u 75 zemalja. Zanimljiv i ohrabrujući vid u tom izvještaju su i aktivnosti povjerenstava i projektnih timova koje je započelo Predsjedništvo MVOFS-a, poput projekata u Africi, Svetoj Zemlji i arapskim zemljama. Izvještaj se dotakao i odnosa s Franjevačkom obitelji, kao i nekih ureda unutar Predsjedništva, te zakladu Blaženi Raimondo Lull. Izvještaj generalnog blagajnika dao je opći pregled doprinosa nacionalnih bratstava te troškova koje je Predsjedništvo MVOFS-a imalo tijekom služenja međunarodnom bratstvu. Pozivajući se na čl. 25 Pravila OFS-a i čl. 30,3 GKOFS-a članovi kapitula bili su pozvani da u svojim nacionalnim bratstvima promiču smisao pripadnosti Redu i njihovoj suodogovornosti za život i poslanje bratstva. Ova zauzetost je još i važnija ako se uzmu u obzir i odluke donesene na ovome kapitulu. Iako su članovi kapitula zadovoljni predstavljenim izvještajem, neki su ipak zatražili detaljnije informacije, koje su im i pružene tijekom kapitula. Istovremeno generalni je tajnik naglasio važnost pravilnog prikaza demografskih podataka i vođenja financija u svim nacionalnim bratstvima kako bi se podržavao Red. Konferencija generalnih duhovnih asistenata (KGA) s članovima kapitula je podijelila aktivnosti koje su imali od posljednjeg Generalnog kapitula, promjene unutar same KGA, te kako su kolegijalno vršili službu u OFS-u i Frami na međunarodnoj razini, osobito u Predsjedništvu MVOFS-a, te tijekom nacionalnih izbornih kapitula, pastoralnih pohoda, tečajeva i sl. Jedan od vidova njihove službe odnosi se i na publikacije. Konferencija je također predstavila neke komentare i prijedloge koji se tiču dokumenta Instrumentum laboris u području duhovne asistencije. Jedan od najiščekivanijih trenutaka Generalnog kapitula bilo je predstavljanje 8 tema obrađenih u dokumentu Instrumentum laboris, a koje su obrađene na temelju povratnih informacija primljenih od 45 nacionalnih bratstava na temu predstavljenu na Generalnom kapitulu 2014. godine: Kako upravljati Redom kao što je OFS na svim njegovim razinama. Svaki od izlagatelja pozvao nas je da promislimo o specifičnim prijedlozima koje se nalaze u smjernicama za svako područje te o njima razgovaramo u radnim skupinama, kako bi Kapitul mogao definirati kriterije i strategiju koju treba slijediti u narednom trogodišnjem razdoblju. Tijekom svih razgovora na kapitulu, članovi su bili pozivani da ostvaruju suodgovornost u ostvarenju života i poslanja bratstava OFS-a na svim njegovim razinama. Radne skupine su formirane prema jezičnim skupinama kako bi svi članovi kapitula mogli sudjelovati i doprinijeti iskustvima iz svojih nacionalnih bratstava i svojim osobnim razmišljanjima. Na temelju smjernica iz radnih skupina, povjerenstvo za izradu Završnog dokumenta razradilo je i predstavilo popis prijedloga o kojima su potom članovi kapitula razgovarali, ponekad gorljivo i intenzivno, a zatim o njima glasali. Prije glasanja zazvali smo Duha Svetoga da nas vodi u odlučivanju. Još jedan važan vi o kojem se govorilo na kapitulu bio je život i poslanje Frame na međunarodnoj razini. Andrea Odak, međunarodna koordinatorica za Framu, objasnila je važnost da sva nacionalna bratstva OFS-a poznaju identitet i poslanje Frame, te da je promiču i podržavaju. Ta zauzetost podrazumijeva i imenovanje bratskih animatora za svako bratstvo Frame te promicanje dvostruke pripadnosti među članovima Frame. Vrhunac kapitula bio je trenutak u kojem je generalni ministar, Tibor Kauser, objavio proslavu Jubilarne godine (24. lipnja 2018. – 24. lipnja 2019.) u kojoj će se obilježiti 40. obljetnica odobrenja Pravila OFS-a,

broj 20-21/2018.

25


Dokumenti s Generalnog kapitula koje je papa Pavao VI. odobrio 24. lipnja 1978. apostolskim pismom Seraphicus Patriarcha. Nacionalna bratstva su pozvana predložiti Predsjedništvu MVOFS-a načine na koje bi se ova jubilarna godina mogla proslaviti. Ova je objava uzrokovala veliku radost članova Kapitula, koji su kao iznenađenje primili presliku latinske verzije Pravila OFS-a. Na polovici kapitula posjetili smo benediktinsku opatiju na Subiacu, opatiju sv. Benedikta i sv. Skolastike. Ovo je značajno mjesto jer je tu sv. Benedikt započeo monaški način života u Zapadnom svijetu, početkom 6. stoljeća. Ovo sveto mjesto ima veliki značaj i za nas franjevce, budući da se zna da je sv. Franjo 1223. godine tamo proveo nekoliko mjeseci u molitvi i kontemplaciji. Tijekom tog vremena, neki umjetnik je oslikao fresku na kojoj se nalazi sv. Franjo bez stigmata. Priroda koja oduzima dah i okružuje tu opatiju, povijesni i umjetnički značaj samostana omogućio nam je da razmatramo i molimo, te nas tako radosno uvede u euharistijsko slavlje. Tijekom tog izleta imali smo mogućnost bolje se međusobno povezati i izgrađivati naše bratstvo. Važan dio programa bila su i kratka izlaganja na okruglom stolu. Prvi dio omogućio nam je da sagledamo na koji se način naš identitet svjetovnih franjevaca može iskazati na kreativan način i pritom ostati vjerni našoj karizmi te odgovoriti potrebama i prilikama vremena oko nas, provodeći naše Pravilo s papira u djelo. Svjedočanstva i razmišljanja koja smo čuli daju konkretan primjer poziva koji je sadržan u glavnoj temi kapitula, odnosno kako nas je Krist poslao u svijet da mu budemo svjedoci. Primjer maloga mjesnoga bratstva koje nastoji primijeniti encikliku pape Franje Laudato si’ pomogao nam je shvatiti jednostavne, ali značajne inicijative koje otvaraju put k većim projektima. Ohrabrilo nas je i svjedočanstvo obitelji svjetovnih franjevaca koji su osjetili poziv na misionarsko iskustvo u Venezueli i Calcutti, a potom i u Milanu. Razmišljali smo i o ciljevima i izazovima sudjelovanja svjetovnih franjevaca u javnom životu. Drugi dio okruglog stola bavio se više temama vezanima za buduće upravljanje Redom, odnosno važnosti poznavanja demografske slike Reda, potrebe za poboljšanjem financijskih doprinosa na svima razinama Reda, te nastajuće stvarnosti da se svjetovni franjevci osposobljavaju da budu duhovni asistenti. Obogatilo nas je i predstavljanje životopisa dvoje blaženih svjetovnih franjevaca, Luciena Botovasoe, mučenika za vjeru i istinu, i Franza Jägerstättera, mučenika tijekom nacizma, te objašnjenje kako se provodi postupak za proglašenje svetima. Imali smo prilike uživati i u nekoliko bratskih večernjih druženja u kojima smo dijelili različita kulturna naslijeđa te izmijenili darove kao znak međusobne ljubavi i radosnog osjećaja pripadnosti međunarodnom bratstvu. Na kraju kapitula, zahvaljujemo Bogu, iznad svega za to što nam je dao priliku da tijekom toga tjedna budemo braća i sestre, dok smo zajedno molili, razmatrali, dijelili i razlučivali, kao prava obitelj i u duhu franjevačke radosti. Iako dolazimo iz raznih bratstava diljem svijeta, govorimo različite jezike i imamo drugačiju kulturnu pozadinu, nastojali smo postati jedno srce i duša, kao članovi istog i jedinog tijela Kristova. Zahvaljujemo Bogu i na uspjehu ovoga kapitula, Duh Sveti je bio među nama i pozivao nas na vjernost Evanđelju i stvarnosti OFS-a i Frame u današnjem trenutku. Kako napuštamo ovaj skup, prosvjetljeni obnovljenim pogledom i poslanjem OFS-a i Frame, te ispunjeni nadom u bolju budućnost, koju moramo izgrađivati uz pomoć Božju, zazivamo zagovor Marije, Majke našega Gospodina, i našega Serafskog oca sv. Franje, sv. Klare, svih franjevačkih svetaca, osobito naših svetaca zaštitnika, Elizabete Ugarske i Ljudevita IX., kralja Francuske. Sada idemo dalje, kao braća i sestre pozvani na trajno obraćenje i poslani u svijet, kao što je Otac poslao Sina, da budemo kvasac kraljevstva Božjega! Kako se vraćamo u svoje obitelji i bratstva, našim svakodnevnim aktivnostima i u naše zemlje, nosimo na umu poticaj našeg Serafskog oca: Započnimo, braćo, služiti Gospodinu Bogu jer dosada jedva da smo malo ili ništa napredovali! (1Čel 103) U Rimu, 11. studenoga 2017.

26


Dokumenti s Generalnog kapitula

XV. generalni kapitul Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. (Iv 17,18)

ZAKLJUČCI 1. Uvod XV. generalni kapitul Franjevačkoga svjetovnog reda održan je na Kolegiju franjevaca konventualaca “Seraphicum” u Rimu, u Italiji, 4.-11. studenoga 2017. Dug je put prijeđen otkad je papa Pavao VI. odobrio obnovljeno Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda 1978. godine, otvarajući tako put ujedinjenju Reda i stvaranju odgovarajuće međunarodne strukture koju danas imamo. Generalni je kapitul predivna prilika da se susretnemo i dijelimo izvanredan dar bratstva s braćom i sestrama koje predstavljaju nacionalna bratstva širom svijeta, zajedno s međunarodnim predstavnicima Franjevačke mladeži. Kapitul je otvoren slavljem euharistije koje je predvodio državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, koji je ohrabrio članove kapitula da žive kršćansko poslanje te da budu svjedoci i sluge jedni drugima (Mt 23,11). Tijekom trajanja kapitula sudionici su obilježili i blagdan Posvećenja Bazilike sv. Ivana Lateranskog te se podsjetili stava poštovanja koji je sv. Franjo imao prema Crkvi u njegovom vremenu. Temeljno promišljanje o načinu na koji se međunarodni Red kao što je OFS vodi započeto je tijekom Generalnog kapitula 2014. i trajalo je tijekom protekle tri godine sa značajnim doprinosom nacionalnih bratstava. Glavni fokus ovoga kapitula bili su odgovori koji su primljeni i konkretni prijedlozi koji su upućeni za različite izazove s kojima se Red susreće. Jedan od najvažnijih zadataka bilo je razmišljanje o suodgovornosti svih svjetovnih franjevaca, osobito u preuzimanju odgovornosti u vođenju i animiranju Reda na svim razinama. Slavljenje euharistije i molitva liturgije časova bili su temeljni dijelovi svakoga dana kapitula, pružajući priliku da svi članovi kapitula susretnu Isusa Krista, onoga koji je ispunjen dobrotom i koji uvijek otvoreno sve prihvaća1. To je duh koji bi trebao obilježavati naš hod prema obraćenju u svjetlu učenja svetoga Franje. Bili smo blagoslovljeni činjenicom da su generalni ministri: fra Michael Perry, OFM, fra Marco Tasca, OFMConv, i fra Mauro Jöhri, OFMCap, predvodili euharistijska slavlja tijekom tjedna. S nama su dijelili duhovna promišljanja i podsjetili nas na potrebu da preuzmemo službe pranja nogu2 dok radimo u svijetu. Živeći naše zvanje, moramo biti dinamični, živjeti u odnosu,3 i da, ponekad čak biti i malo ludi!4 Utješila nas je činjenica da nas Bog ne šalje samo u svijet, nego da on hoda uz nas i živi u nama na našem životnom hodu.

Fra Mauro Jöhri, OFMCap, generalni ministar, propovijed 10. studenoga 2017. Fra Michael Perry, OFM, generalni ministar, propovijed 5. studenoga 2017. 3 Fra Michael Perry, OFM, generalni ministar, propovijed 5. studenoga 2017. 4 Fra Marco Tasca, OFMConv, generalni ministar, propovijed 9. studenoga 2017. 1 2

broj 20-21/2018.

27


Dokumenti s Generalnog kapitula

2. Stanje u Redu Franjevački svjetovni red prisutan je u 112 zemalja svijeta te ima 70 konstituiranih bratstava i 18 bratstava u nastajanju, zajedno s posebnim slučajevima svjetovne franjevačke prisutnosti u još 24 zemlje. Red ima oko 300.000 članova. Predsjedništvo Međunarodnoga vijeća OFS-a djeluje po nekoliko povjerenstava (za komunikaciju, za pravdu, mir i očuvanje stvorenoga, za obitelj, za pravna i baštinjena dobra, za formaciju, za Franjevačku mladež, za financije). Mnoge su aktivnosti na svim razinama, poput stvaranja formativnih materijala kao i održavanje formativnih radionica i međunarodnih susreta diljem svijeta. I projekt Afrika i projekt Kina mnoge znače braći i sestrama iz toga područja, a s njima će se nastaviti i u naredne tri godine. U arapskim zemljama OFS se bori, no raste unatoč teškim okolnostima. Putem različitih medija (mrežna stranica MVOFS-a, Facebooka, novog digitalnog časopisa Vox Franciscana), Predsjedništvo dijeli radosti bratskih susreta, ali i traži pomoć kad nastupe prirodne katastrofe. Iako su financije i dalje izazov za međunarodno bratstvo, značajni napredak je vidljiv u posljednje tri godine budući da više nacionalnih bratstava doprinosi. Uz taj izazov vezano je i slanje točnih demografskih podataka iz nacionalnih bratstava. Na međunarodnoj razini odnos s Konferencijom Franjevačke obitelji nastavlja se razvijati i sazrijevati u izvrsnom duhu suradnje. Frama ima oko 50.000 članova u 34 priznata nacionalna bratstva, 28 bratstava u nastajanju i 13 zemalja gdje postoji prisutnost Frame. S obzirom na bratsku animaciju, situacija se popravila, no i dalje je potreban dodatan trud kako bi se na svim razinama osigurala bratska animacija imenovanjem bratskih animatora (na mjesnoj, područnoj i nacionalnoj razini). Promicanje dvostruke (istodobne) pripadnosti OFS-u i Frami i dalje predstavlja izazov kojem bi svi trebali biti predani. Ostavštinom primljenom od Emanuele De Nunzio, OFS, zaklada Blaženi Raimondo Lull je započela s radom. Zaklada je osnovana prema Emanuelinoj želji, a u svrhu pomaganja specifičnog rada OFS-a u pojedinim dijelovima svijeta. Kapitul je odobrio izvještaj Predsjedništva i generalnog ministra, Tibora Kausera, kao i financijski izvještaj za prošlo trogodište. Konferencija generalnih duhovnih asistenata (CAS) predstavila je svoj izvještaj kapitulu naglašavajući kolegijalnu službu u različitim područjima: susretima Konferencije i s drugima, sudjelovanje na kapitulima, pohodima, kongresima, formativnim tečajevima i različitim drugim aktivnostima. Članovi kapitula su primijetili posebnu predanost generalnih asistenata prema OFS-u i Frami koju iskazuju s puno ljubavi i brige.

3. Glavna tema kapitula i ostala izlaganja Glavnu temu kapitula Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet (Iv 17,18) predstavio je Michel Versteegh, OFS (Nizozemska), čijih nas je deset ključnih riječi potaknulo na življenje svoje franjevačke karizme u svijetu prelazeći iz Evanđelja u život i iz života u Evanđelje u našem svjetovnom staležu. Tema kapitula nastavljena je na okruglom stolu gdje smo čuli Franca Addonizija, OFS (Italija), koliko je važno vršiti svoje poslanje u području javnoga života gdje se možemo zalagati za opće dobro. Lorena Campos, OFS (Španjolska), nam je pružila primjer bratstva koje predvodi promicanje pravde, mira i očuvanja stvorenoga. Eugenio i Elisabetta Di Giovine, OFS (Italija), podijelili su iskustvo odaziva na poziv da ih se

28


Dokumenti s Generalnog kapitula šalje u svijet kao svjetovnjake kako bi “naviještali spasenje koje bi u suprotnom ostalo zatvoreno unutar zidova crkava u koje malobrojni ulaze”. Baveći se dalje temom kapitula razmišljali smo o pojedinim specifičnim pitanjima koja se tiču Reda. Anne Mulqueen , OFS (SAD), podsjetila je braću franjevce koliko su nam važni, iako je u nekim područjima bilo potrebno formirati svjetovne franjevce da služe kao duhovni asistenti. Generalna doministra Maria Consuelo Nuñez, OFS (Venezuela), istaknula je potrebu za točnim informacijama o broju članova te je završila dajući nam uvida kako svi trebamo podržavati naš Red. Nakon nje, član Predsjedništva Augustine Yoon, OFS (Koreja), pokazao nam je primjer kako se nacionalna bratstva mogu organizirati da bi mogla doprinositi u skladu s onime što donosi Pravilo OFS-a u čl. 25. Maria Pia Barontini, OFS (Italija), obratila se članovima Kapitula kako bi objasnila postupak koji treba slijediti prilikom procesa beatifikacije odnosno kanonizacije, upućujući osobito na nedavni dokument pape Franje Maiorem hac Dilectionem, objavljenom u srpnju 2017. Koristeći se primjerima voljenih predšasnika u međunarodnom bratstvu OFS-a, Augusta Natalija, Manuele Mattioli i Emanuele De Nunzio. Nakon nje, Gérard Cécilien Raboanary, OFS (Madagaskar) upoznao nas je s postupkom koji se trenutno odvija za svjetovnog franjevca Luciena Botovasou, mučenika s Madagaskara koji će uskoro biti proglašen blaženim. Potom je Silvia Giulliani, OFS (Austrija), predstavila život blaženog Franza Jägerstättera, svjetovnog franjevca iz Austrije koji je bio zemljoradnik i koji je zbog prigovora savjesti bio ubijen tijekom Drugoga svjetskog rada. Članovi kapitula su bili dirnuti ovim izlaganjima herojskih života iznimnih svjetovnih franjevaca.

4. Prioriteti i odluke Sljedeći intenzivno promišljanje nacionalnih bratstava, identificirano je osam prioritetnih područja koja je potrebno poboljšati u upravljanju Redom na međunarodnoj razini te su, za svaki od tih osam područja, odobrene specifične inicijative. Detalji tih inicijativa su opisani u pojedinim smjernicama5, koje su razrađene u radu u skupinama (priloženo).

Formacija

Uspostavit će se stalni Međunarodni ured OFS-a za formaciju kako bi koordinirao rad na početnoj i trajnoj formaciji na međunarodnoj razini da bi se produbio svjetovni franjevački identitet i osjećaj pripadnosti OFS-u. (v. Smjernice br. 1)

Život u bratstvu

Sagledat će se potreba za promjenom struktura u Franjevačkom svjetovnom redu opisanima u Generalnim konstitucijama, s otvorenošću za promjene u Generalnim konstitucijama tamo gdje je to potrebno, razmatrajući mogućnost za jačim decentraliziranim ustrojem koji odražava svjetovnu narav Franjevačkoga svjetovnog reda i njegovih članova. Uz stvaranje jačeg decentraliziranog ustroja, trebalo bi uvesti fleksibilnije strukture u upravljanju Redom koje bi se usredotočile posebno na animiranje i vođenje mjesnoga bratstva. (v. Smjernice br. 2)

Izgrađivanje bratskog i evanđeoskog svijeta

Uspostavit će se Međunarodno tajništvo OFS-a za pravdu, mir i očuvanje stvorenoga koji će koordinirati aktivnosti iz tog područja unutar OFS-a te blisko surađivati s ostalim organizacijama za pravdu, mir i očuvanje stvorenoga unutar Franjevačke obitelji. Ovo će tajništvo pratiti zbivanja na međunarodnoj razini koji su od osobitog interesa za OFS, pružat će odgovore na ta pitanja i djelovati kao središnja točka za OFS prilikom prirodnih katastrofa te koordinirati pomoć u tim slučajevima s odgovarajućim agencijama, usmjerenima i svjetovnim franjevcima i ostalima u pogođenim područjima. (v. Smjernice br. 3)

5 Dokument sa smjernicama detaljno opisuje inicijativu i pruža okvir za njezino provođenje. On opisuje svrhu inicijative, cilj posla kojeg treba obaviti, metodologiju koja se treba koristiti da bi se inicijativa provela, vremenski okvir tijekom kojeg inicijativu treba ostvariti, potreban budžet i sastav skupine koja će provesti inicijativu.

broj 20-21/2018.

29


Dokumenti s Generalnog kapitula

Vodstvo

Da bi se ispravno upravljalo organizacijom, potrebno je identificirati broj članova. Od nacionalnih bratstava se traži da stvore nacionalne registre svih trajno zavjetovanih članova, kao i da vode računa o svojim privremeno zavjetovanim članovima, kao i onima koji su primljeni. Za daljnju potporu vođenju OFS-a na međunarodnoj razini, pripremit će se prikladni materijali za poučavanje vodstva, organizirati skupina svjetovnih franjevaca koji su stekli široko iskustvo služenja OFS-u, te će se ojačati i suradnja s ostatkom Franjevačke obitelji. (v. Smjernice br. 4)

Komunikacije

Uspostavit će se stalni Međunarodni ured za komunikacije te će se osigurati profesionalci koji imaju potrebne vještine u komuniciranju, upravljanju mrežnim stranicama/društvenim mrežama i izdavaštvu. U pojedinim slučajevima, ured će moći zaposliti profesionalno osoblje na ugovornoj osnovi kako bi se osigurala kvaliteta rada. (v. Smjernice br. 5)

Financije

Međunarodno vijeće razvit će financijsku strategiju i plan za međunarodno bratstvo koji će uključivati načine stvaranja prihoda i kontrolu troškova. Ova financijska strategija težit će ujednačavanju raspodjele financijski resursa između administrativnih/upravljačkih potreba i inicijativa prema nacionalnim bratstvima u potrebi. (v. Smjernice br. 6)

Duhovna asistencija

Sva nacionalna bratstva trebaju promišljati i razgovarati o ulozi duhovne i pastoralne asistencije u svojim konkretnim stvarnostima, uključujući i stvaranje djelotvornog odnosa s višim redovničkim poglavarima, vodeći prikladnu formaciju za duhovne asistente i osiguravajući stalnu komunikaciju među duhovnim asistentima na svim razinama.

Franjevačka mladež

Svjetovna franjevačka bratstva na svim razinama trebaju pronalaziti najprikladnija sredstva za njegovanje životnosti i rasta Franjevačke mladeži u njihovim osobitim stvarnostima, prateći ih i animirajući Framu svime što je potrebno kako bi podržali mlade na njihovom ljudskom i franjevačkom hodu.

Razno

Završavajući raspravu započetu na Generalnom kapitulu 2014. godine u Asizu vezanu uz moguće dodavanje portugalskog jezika kao službenog jezika, Generalni kapitul je odlučio da neće povećati broj službenih jezika, nego će zadržati četiri postojeća: engleski, francuski, talijanski i španjolski.

Epilog

Slavlje XV. generalnog kapitula bio je povijesna i značajna prekretnica u životu međunarodnoga bratstva. Određivanje prioriteta za Red, kao i konkretnih inicijativa kojima će se provoditi ti prioriteti, ukazuje koliko je Red sazrio otkad je blaženi papa Pavao VI. 1978. godine proglasio Pravilo. Ove inicijative će nesumnjivo biti od velike važnosti u ostvarenju i oživljavanju struktura u OFS-u te, zajednički, voditi Red naprijed konkretnim pothvatima kako bi se izgradio bratskiji i evanđeoskiji svijet6. Važno je napomenuti da su nacionalna bratstva, po svojim međunarodnim vijećnicima, ponudili pomoć u odgovornom ostvarenju tih inicijativa, bilo ljudskim resursima, bilo financijskim. Želja da sudjeluju u vođenju i upravljanju Reda na međunarodnoj razini bila je očita, i uvijek utemeljena na autentičnom duhovnom vodstvu koje mora imati svoje temelje u poniznosti, malenosti i služenju7. Generalni ministar, Tibor Kauser, pozvao je članove Kapitula da se pridruže proslavi 40. godišnjice proglašenja Pravila, koja će početi u lipnju 2018., tako da podijele ideje s MVOFS-om kako bi nacionalna bratstva najbolje mogla obilježiti ovu obljetnicu. Bili smo nadahnuti životima onih svjetovnih franjevaca koji su bili prije nas, 6 7

30

Pravilo OFS-a 14. Fra Michael Perry, OFM, generalni ministar, propovijed 5. studenoga 2017.


Dokumenti s Generalnog kapitula osobito Luciena Botovasoe i Franza Jägerstättera, čije je vrlina Katolička crkva već prepoznala, te Augusta Natalija, Manuele Mattioli i Emanuele De Nunzio, kojima trebamo biti zahvalni za sve što su napravili za Red u svojem djelovanju i primjeru koji su pružali. Ovi su svjetovni franjevci sigurno odgovorili vrednotama sadržanima u Blaženstvima te su odgovorili svojim životima, pouzdajući se u onoga koji ih je poslao. I mi trebamo otkriti kako možemo živjeti svoj poziv u našoj konkretnoj tvarnosti dok smo poslani u svijet. Dok se Red priprema za proslavu 40. obljetnice proglašenja našega Pravila, prikladno je razmatrati kako se Pravilo primjenjuje i kako po njemu svjetovni franjevci trebaju živjeti. Budimo spremni otići u svijet slijedeći Krista stopama sv. Franje i sv. Klare. Rim, 11. studenog 2017.

SMJERNICE (1): MEĐUNARODNI URED ZA FORMACIJU UVOD “Formacija je tema o kojoj se naviše raspravljalo. Važnost formacije istaknula se kao suštinski element u Redu da bi se jamčio autentičan i dubok osjećaj pripadnosti, koji se temelji na jasnom smislu identiteta i poznavanja prave naravi OFS-a i njegovu mjestu u Franjevačkoj obitelji i Crkvi. Istaknuta je potreba da se nađu novi, originalni i učinkoviti putevi za formaciju, a osobito početnu formaciju, koja će biti ujednačena i dosljedna, dostojna Reda proširenog u cijelome svijetu, Reda koji je pozvan razviti temeljnu ulogu zrelog apostolata kojeg je Crkva ovlastila, u suradnji i dogovoru s ostatkom Franjevačke obitelji.” (Zaključci Generalnog kapitula 2002.) Pravilo OFS-a, a osobito Generalne konstitucije (GK) predlažu formativni proces u različitim člancima, ali nije uvijek moguće ili jednostavno uspostaviti ih u mnogim bratstvima po svijetu. Bilo bi bolje pokušati implementirati formaciju s minimalnim (osnovnim) sadržajem koji je sličan za cijeli Red. On bi se mogao prilagoditi u društveni, kulturni i religijski kontekst prema potrebama i stvarnostima svakog pojedinog Nacionalnog bratstva. Treba istaknuti da je ovaj prijedlog o ustanovljenju ureda ili tajništva za formaciju bio najviše ponavljani prijedlog nacionalnih bratstava i međunarodnih vijećnika koji su odgovorili na anketu Predsjedništva poslanu okružnim pismom br. 7/14-20 8. svibnja 2015.

SASTAV Ako se prijedlog potvrdi, članovi Kapitula trebaju predložiti neka imena kako bi savjetovali Predsjedništvo o sastavu ovog tajništva ili ureda za formaciju, uključujući njegovog koordinatora. Trebao bi imati prikladan prevoditeljski tim. Idealan broj ljudi za ovaj međunarodni ured ili tajništvo za formaciju bi bio petero braće/sestara, među kojima bi bio kompetentni duhovni asistent (ne nužno generalni asistent zbog njihovih mnogih odgovornosti koje već imaju). Trebali bismo imati trajne suradnike, kao i privremene. Među ovim članovima trebao bi biti i kvalificirani član Frame. Mogli bi imati jedan godišnji sastanak, a ostalo bi se moglo putem Skype-a i ostalih sredstava komunikacije, uključujući e-mail.

broj 20-21/2018.

31


Dokumenti s Generalnog kapitula

ZADAĆA Osnovna zadaća bit će pokušati pojednostaviti, ujednačiti teme i napraviti njihov raspored... Ukratko, sudjelovati na putu formacije ne oduzimajući ni najmanje onima koji su odgovorni za formaciju na nacionalnoj razini i u nacionalnim vijećima. Kad se potvrde prijedlozi ovog tima, članovi tima imaju slobodu tražiti pomoć od kvalificiranih ljudi u različitim područjima tema koje trebaju razraditi. Uvijek trebaju nastojati raditi u timovima i imati suglasnost ureda ili tajništva, no uvijek imajući na umu efikasnost. Osnovna (početna) formacija se ne mijenja, i u Redu, kršćansko-franjevačka formacija treba biti temelj na svim geografskim širinama (posvuda). To nam je pokazalo iskustvo. To se može jamčiti ako na međunarodnoj razini postoji tijelo koje će se posvetiti tome. Ne trebamo zaboraviti da nam je potrebna određena povezanost između početne i trajne formacije. Imajući to na umu, i na temelju iskustva, sadržaji formacije ne bi se trebali mijenjati svaki put kada se mijenja Nacionalno vijeće ili samo Predsjedništvo. U sadržaju formacije, osobito početne formacije, mora se osigurati razuman kontinuitet. Dobro pripremljeni voditelji formacije na svim razinama Reda temeljni su izvor. Moramo uložiti u voditelje formacije te se ne smije dogoditi da ga se ne izabire jer se čeka osobu koja bi bila dovoljno formirana, kako u mjesnim bratstvima tako i na drugim razinama, osim u slučajevima novih bratstava. Formacija nije “politika”, to je život i utemeljena je na Svetom pismu, objavama, teologiji, duhovnosti, povijesti, zakonu i učiteljstvu Crkve. I gotovo sve ove stvari se ne mijenjaju.

FINANCIJE Odgovorne strane: • Predsjedništvo MVOFS-a, uključujući predviđene rashode trogodišnjeg budžeta • Zaklada Raimundo Lull • Predana nacionalna vijeća koja imaju dovoljno sredstava • Sredstva organizacija koje mogu podržati projekt formativne prirode

OPĆI CILJ • Stvoriti Međunarodni ured za formaciju čije će aktivnosti biti u okviru sljedećih smjernica: • Koordinator bi trebao biti odgovoran i kolegijalno dijeliti odgovornost s ostalim članovima Ureda prema njihovim sposobnostima i iskustvima u svim područjima. • Trajni članovi ureda bi trebali razmatrati, pisati, predlagati teme, tekstove, prezentacije, projekte i konkretne programe opće i lokalne naravi kako bi pomogli nacionalnim bratstvima u njihovom radu, u njihovim zemljama. • Uspostaviti tim i/ili povjerenstvo za formaciju. • Obrađivati i pomagati u svemu što se tiče formacije. • Dijeliti ideje i prijedloge iz nacionalnih bratstava.

32


Dokumenti s Generalnog kapitula

SPECIFIČNI CILJEVI UJEDNAČITI PUT FORMACIJE OFS-A (UKLJUČIVANJA U RED KAKO BI SE, PO CIJELOM SVIJETU, USTANOVIO KONTINUITET NA PUTU DA SE POSTANE SVJETOVNI FRANJEVAC)

VREMENSKI PERIOD: SURADNJA S TRAJNOM FORMACIJOM

VREMENSKI PERIOD: STVARANJE ŠKOLE FORMACIJE

VREMENSKI PERIOD:

• Vrijeme provedeno skupa (nije važan broj sastanaka ili broj godina) • Ciljevi formacije i život u bratstvu (ovdje postaviti minimalni vremenski period) • Osnovne i konkretne smjernice u formaciji za svako razdoblje. Postaviti ciljeve, sadržaje… • Ponuditi cjelovit program, ali ostaviti otvorenu agendu (zbog različitih kultura, društvenih i crkvenih stvarnosti...) koji se temelji na Generalnim konstitucijama i Priručniku za formaciju od MVOFS-a • Pripremiti materijale koji će se uvijek nuditi u Wordu kako bi se mogao prilagoditi različitim stvarnostima svakog nacionalnog bratstva (npr. radionice o Pravilu OFS-a…) Trogodišnji vremenski period za djelovati, koji će biti uvijek otvoren. • Razvijati formativne materijale (agende, specifične brošure, prezentacije u PowerPoint-u, stvaranje videa...) • Pohranjivanje informacija na “oblak” (cloud storage – vrsta virtualne knjižnice) gdje se čuva sav materijal koji se pripremi i ostali dostupni materijali, kako bi odgovorni za formaciju i nacionalni ministri imali pristup (ne zaboraviti nedostatak računala u nekim dijelovima Međunarodnog bratstva) Trogodišnji vremenski period za uspostaviti sve, i koji će uvijek biti otvoren. • Pomoći organiziranje tečajeva za formaciju odgovornih za formaciju na razini kontinenta, odabirući dobro pripremljenu skupinu koja bi podupirala aktivnosti članova Ureda u decentraliziranoj službi. • Poboljšati i povećati nacionalne i područne tečajeve za formaciju. Predlagati ideje. Preporučivati (slati) materijale za radionice. • Putujuća škola formacije. • Školarine za formaciju na regionalnim, nacionalnim i međunarodnoj razini kako bi se braću i sestre formiralo o vrlo specifičnim temama. Barem godina dana za osnivanje

ZAKLJUČAK Život formacije i molitva bratstva (evangeliziranog) ima za svoj osnovni cilj, razvijati poziv tijekom cijelog života, a život formacije i molitve me treba voditi k poslanju (evangelizaciji). BILJEŠKA: Molimo da se članovi Kapitula ne koncentriraju na specifične teme i/ili koncepte, nego na osnovnu činjenicu da OFS pruža trajnu formaciju na međunarodnoj razini koja se treba usredotočiti na temeljno područje koje trenutno nedostaje našem Redu i stoga je ono neophodno.

broj 20-21/2018.

33


Dokumenti s Generalnog kapitula

SMJERNICE (2): PRIJEDLOG ZA BRATSKI ŽIVOT POZADINA / KONTEKST Mjesno bratstvo osnovna je stanica cijeloga Reda i “povlašteno mjesto za razvijanje osjećaja crkvenosti i franjevačkog zvanja, kao i za poticanje apostolskog života njegovih članova” (Pravilo OFS-a čl. 22). Sve bi strukture Reda, bez obzira jesu li područne, nacionalne ili međunarodne, trebale podupirati život mjesnog bratstva te bratski život braće i sestara. Nacionalna bratstva su nekoliko puta naglašavala da se upravljanje Redom mora usmjeriti na animaciju i vođenje mjesnih bratstava, ali, nažalost, život mjesnog bratstva često je izgubljen u vođenju Reda. Područne, nacionalne i međunarodne razine Reda bi trebale podupirati animaciju i vođenje života mjesnog bratstva, ali to često predstavlja teret koji malo postiže. Svaka razina nosi sa sobom značajnu vremensku obavezu i resurse (ljudi i financije) što često znači malo povlastica za članove mjesnog bratstva. Na globalnoj ljestvici, fizička veličina nekih država, udaljenosti koje uključuju putovanja unutar i između država, kulturalne razlike unutar i između država, raznolikost jezika i dijalekata kao i političko okruženje u kojemu žive svjetovni franjevci, predstavljaju značajne izazove u upravljanju Redom kao što je OFS. Iako svi svjetovni franjevci pripadaju istom Redu, način na koji se živi jako varira. Potrebna je što veća decentralizacija koja će prihvatiti sve razlike i izazove koje one predstavljaju.

PRIJEDLOG – SAŽETAK:

Stvaranje decentraliziranih struktura za OFS Predloženo je da se preispitaju strukture Franjevačkoga svjetovnog reda opisane u Generalnim konstitucijama (GK), s otvorenom mogućnošću mijenjanja GK ako je potrebno, da bi se stvorile decentraliziranije strukture koje odražavaju svjetovnu narav OFS-a i njegovih članova. Potrebno je, pored decentraliziranijih struktura, usvojiti i fleksibilnije strukture upravljanja Redom koje će biti osobito usmjerene na animaciju i vođenje mjesnog bratstva.

CILJ Osnova ovog prijedloga je pregledati strukture koje postoje unutar OFS-a i odrediti jesu li one najučinkovitije za Red koji čine svjetovni muškarci i žene živeći svoj poziv u mjesnim bratstvima. Ideja je da se decentralizacijom omogući da više braće i sestara bude uključeno u animaciju i upravljanje Redom.

PRISTUP Kao prvi korak, uspostavila bi se grupa od 3 svjetovna franjevca koja bi ispitala postojeće strukture u OFS-u s pogledom prema stvaranju rasprave za moguće alternativne strukture. Ovo je značajan rad koji se preklapa s mnogim drugim prijedlozima sadržanima u Instrumentum laboris iz 2017. godine. Zamišljeno je mnogo faza za ovaj projekt, s tim da bi prva faza bila sprovesti početno ispitivanje. Predlaže se vremenski period od jedne godine kako bi se uspostavio početni tim i završila prva faza ovoga projekta. A prva faza projekta bi se sprovela virtualno koristeći telefonsku tehnologiju. Za vrijeme trajanja rada tog tima, predloženo je da Predsjedništvo nastavi sa sljedećim praktičnim koracima koji se tiču uključivanja šire baze za upravljanje Redom. 1. Uključivanje međunarodnih vijećnika prikladnih kompetencija u svrhu surađivanja s Predsjedništvom u animaciji nacionalnih bratstava koja nisu njihova, usredotočujući se na

34


Dokumenti s Generalnog kapitula ona bratstva koja trebaju podršku i kontinuitet u osiguravanju podrške. To bi uključivalo delegiranje međunarodnih vijećnika za predsjedanje nacionalnim izbornim kapitulima susjednih nacionalnih bratstava, što se trenutno i radi, te da ti međunarodni vijećnici redovito prate ta nacionalna bratstva redovito podnoseći izvještaje vijećniku Predsjedništva zaduženom za to područje. Ovakav češći kontakt bi pomogao osigurati praktičnu podršku braći i sestrama, ne samo duhovnu već i materijalnu za one koji su u teškim situacijama. 2. Grupiranje nacionalnih bratstava koja se nalaze u istom geografskom području i poticanje organiziranja međunarodnih susreta u kojima će se ta nacionalna bratstva povremeno sastajati. Ovaj prijedlog proširuje već postojeća okupljanja koja se događaju u mnogim područjima (Europski kongres, Latinsko-američki kongres) time što predlaže susrete diljem svijeta ili okupljanja između susjednih naroda. 3. Poticanje bratimljenja bratstava na svim razinama – nacionalnoj, područnoj i mjesnoj. Ovaj se prijedlog odnosi na zemlje gdje postoji franjevačka prisutnost ili u kojima se nalaze nacionalna bratstva u nastajanju. Predsjedništvo MVOFS-a je potvrdio i objavio smjernice koje prate ovakva bratstva (okružno pismo br. 31/14-20 od 15. ožujka 2017.)

POTREBNI IZVORI (Za ispitivački tim) - Izvor iscrpnog znanja i razumijevanja nacionalnih bratstava u svijetu i njihova sastava - Izvor iscrpnog poznavanja Pravila, Generalnih konstitucija i statuta - Izvor s iskustvom u organizacijskom razvijanju i osmišljavanju - Nisu potrebni financijski resursi za prvu fazu

IZVOR FINANCIRANJA - CIOFS - nacionalna bratstva - nacionalna bratstva

ODGOVORNOSTI Za prvu fazu ovog projekta predložena je grupa od troje ljudi kako bi se ispitale postojeće strukture u OFS-u s pogledom prema stvaranju rasprave za moguće alternativne strukture. Odgovornost ovoga tima bi bila također da predlože korake za sljedeće faze projekta.

VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU Predložen je vremenski okvir od jedne (1) godine da bi se završila prva faza ovog projekta.

broj 20-21/2018.

35


Dokumenti s Generalnog kapitula

SMJERNICE (3): IZGRAĐIVATI BRATSKI I EVANĐEOSKI SVIJET (Međunarodno tajništvo OFS-a za pravdu, mir i očuvanje stvorenoga)

POZADINA / KONTEKST Pravilo OFS-a poziva svjetovne franjevce na opsluživanje evanđelja Gospodina našega Isusa Krista po primjeru sv. Franje Asiškoga, koji je Krista učinio nadahniteljem i središtem svoga života u odnosu prema Bogu i ljudima (Pravilo OFS-a 4). Slično životu sv. Franje, život svjetovnog franjevaca oscilira između razvijanja vlastitoga unutarnjega duhovnog života i istovremenog razvoja života otvorenoga drugima u konkretnim akcijama. Svjetovni franjevci ne žive samo sebi, nego pomažu onima koji su u potrebi. Pravilo OFS-a vrlo jasno kaže: Svjetovni franjevci, zajedno sa svim ljudima dobre volje, pozvani su izgrađivati bratskiji i evanđeoskiji svijet, da bi se ostvarilo kraljevstvo Božje (Pravilo OFS-a 14). Svjetovni franjevci trebaju biti prvi koji će se zalagati za pravdu, svjedočeći svojim životom i hrabrim pojedinačnim i zajedničkim pothvatima (usp. Pravilo OFS-a 15). U tu svrhu su za franjevačku karizmu najvažnije inicijative koje promiču pravdu, mir i očuvanje stvorenoga. Stoga bi franjevački život trebao posvetiti najviše pažnje PMOS-u (pravdi, miru i očuvanju stvorenoga) i njegovu djelovanju.

PRIJEDLOZI – SAŽETAK

Prijedlog 3a – Međunarodno tajništvo OFS-a za pravdu, mir i očuvanje stvorenoga Koordinirati aktivnosti PMOS-a unutar OFS-a i surađivati s ostalim organizacijama PMOS-a u Franjevačkoj obitelji. U skladu sa Statutima međunarodnoga bratstva OFS-a, jedan član Predsjedništva će trebati podržavati rad ovog tajništva. Pratiti međunarodnu tematiku od posebnoga interesa za OFS i dati odgovarajuće odgovore na ta pitanja. Ostvarivati projekte PMOS-a u kojima bi mogli surađivati svi članovi OFS-a i na taj način biti organ povezivanja na svjetskoj razini. Biti referentna točka OFS-a u slučajevima prirodnih katastrofa i zajedno s drugim odgovarajućim organizacijama koordinirati pomoć kako pogođenim članovima OFS-a, tako i ostatku populacije.

CILJ Budući da PMOS pokriva vrlo veliki spektar tema, Međunarodno tajništvo OFS-a za PMOS moglo bi biti “međunarodni opservatorij” za teme PMOS-a u svijetu. Ovaj posao trebat će se odvijati u suradnji s Predsjedništvom MVOFS-a, čiji će jedan član biti poveznica između Predsjedništva i Tajništva PMOS-a. Trebalo bi raditi na sljedećim poljima: A) U cilju senzibilizacije OFS-a za tematiku PMOS-a • Pratiti međunarodne teme u vezi s PMOS, koje su od posebnoga interesa za OFS • Stvoriti bazu podataka dokumenata PMOS-a i članova OFS-a/Frame, stručnjaka za PMOS • Stvoriti svjetsku mrežu koja bi povezivala Nacionalna vijeća OFS-a i Frame u cijelom svijetu • Povezati se sa skupinama i udrugama koje se time bave, kako u okviru OFS-a, tako i izvan njega (npr. povezati se s Vatikanom preko Dikasterija za promicanje integralnog ljudskog razvoja) • Osvijestiti važnost multikulturalnoga i međureligijskog dijaloga

36


Dokumenti s Generalnog kapitula • Izraditi newsletter preko kojega bi se mogle izmjenjivati informacije i prijedlozi u vezi s PMOSom i koji bi podržavao specifične akcije B) U svrhu konkretnih akcija • Aktualizirati poznatu frazu “misli globalno, djeluj lokalno”, predlagati inicijative bratstvima OFS-a i Frame na svim razinama • Usko surađivati na međunarodnoj razini s Međufranjevačkom komisijom PMOS-a (Romans VI) i s Franciscans International • Usko surađoivati s udrugama kao što su Franciscan Action Network (FAN) u SAD-u ili Damietta Peace Initiative u Južnoj Africi i sličnim međunarodnim inicijativama • Biti podrška OFS-u/Frami u slučaju prirodnih katastrofa • Organizirati molitvu prilikom dana koje predlaže Crkva ili međunarodne organizacije

PUT/HODOGRAM Prvi korak bio bi osnivanje tima od 5 članova (jedan član iz Predsjedništva MVOFS-a, 3 svjetovna franjevca iz nacionalnih bratstava i 1 član Frame, koji se već bave ovim temama). Ovaj tim bi detaljno trebao razraditi prijedlog kako bi se moglo formirati Međunarodno tajništvo PMOS-a te detaljno analizirati mogućnosti ostvarenja svakoga od prije navedenih prijedloga, u smislu potrebnih osoba, predviđenih troškova i potrebnog vremena (u ovoj fazi bi se mogao izraditi grafikon GANTT). PAŽNJA: Bilo bi dobro da Tajništvo PMOS-a ima sjedište u Rimu, blizu Međunarodnoga tajništva MVOFS-a i najvažnijh ureda PMOS-a Franjevačke obitelji i Vatikana.

Ova prva faza bi trebala trajati godinu dana, u okviru koje bi tim trebao završiti ovu fazu projekta. Time bi se odredio sastav Tajništva i način na koji bi ono trebalo raditi.

ODGOVORNOSTI Za prvu fazu predlaže se tim od pet osoba. Ovaj tim bit će odgovoran za izvršenje zadaća navedenih pod naslovom CILJ ovoga dokumenta. Važno je da od samoga početka u timu bude i predstavnik Frame. Nacionalna bratstva će za predložene članove trebati Predsjedništvu MVOFS-a poslati životopis, kako bi se mogle odabrati osobe koje bi stvarno učinkovito mogle obavljati ovaj posao. Odgovornosti unutar tima će se odrediti nakon njegovoga formiranja. Nakon toga će tim predložiti sljedeće korake.

ROKOVI Predlaže se razdoblje od godine dana za dovršenje ovoga projekta, uz provjeru rada nakon šest mjeseci.

broj 20-21/2018.

37


Dokumenti s Generalnog kapitula

SMJERNICE (4): VODSTVO POZADINA / KONTEKST Međunarodno bratstvo OFS-a animira i vodi Međunarodno vijeće OFS-a (MVOFS) sa sjedištem u Rimu (Italija), njegovo Predsjedništvo i generalni ministar (GKOFS-a čl. 69,2). Međunarodno vijeće, sabrano na generalnom kapitulu, najviše je upravno tijelo OFS-a koji ima zakonodavnu, savjetodavnu i izbornu vlast (GKOFS-a čl. 70,3). Predsjedništvo Međunarodnog vijeća OFS-a je osnovano u krilu Međunarodnog vijeća, i njegov je sastavni dio (GKOFS-a čl. 70,2), a odgovorno je za koordinaciju, animiranje i vođenje OFS-a na međunarodnoj razini (GKOFS-a čl. 73b). Dakle, vodstvo OFS-a ovisi o Međunarodnom vijeću te, na dnevnoj osnovi, o međunarodnom Predsjedništvu. U sljedećim prijedlozima namjerava se pomoći i podržati Međunarodno vijeće i Predsjedništvo u vođenju međunarodnog bratstva.

PRIJEDLOG – SAŽETAK Prijedlog 4a – Članstvo Skupiti informacije o članstvu u OFS-u, uključujući demografske podatke. Napraviti međunarodni registar svih trajno zavjetovanih članova OFS-a, kao i on-line imenik svih mjesnih bratstava unutar Međunarodnog bratstva. ***Napomena: Ovaj prijedlog je podijeljen na dva dijela za glasanje na Generalnom kapitulu: 4a(1) Informacije o članstvu u OFS-u će biti prikupljene s namjerom da se stvori on-line Međunarodni registar svih trajno zavjetovanih članova OFS-a. (nije prihvaćeno) Zamjenski tekst: Obvezati nacionalna bratstva da izrade nacionalni registar svih trajno zavjetovanih članova. (prihvaćeno) 4a(2) Informacije o mjesnim bratstvima u OFS-u bit će prikupljene s namjerom da se napravi on-line imenik svih mjesnih bratstava unutar Međunarodnog bratstva. (prihvaćeno) Prijedlog 4b – Priprema odgovornih Razviti materijale prikladne za pripremu odgovornih (ministra, doministra, tajnika, blagajnika, voditelja formacije, odgovornog za pravdu, mir i očuvanje stvorenoga, koordinatora za mlade, međunarodnog vijećnika). Prijedlog 4c – Stvaranje skupine stručnih osoba Stvoriti i koristiti skupinu svjetovnih franjevaca sa stručnim znanjima koji su stekli veliko iskustvo u služenju OFS-u i koji bi mogli raditi u nekim od stalnih ureda u Redu, predsjedati nacionalnim izbornim kapitulima, voditi bratske pohode, pripremati različite studije i projekte za OFS, pružati podršku nacionalnim vijećima u rješavanju problema. Prijedlog 4d – Suradnja unutar Franjevačke obitelji Održavati redovitu komunikaciju s Franjevačkom obitelji, osobito s Konferencijom Franjevačke obitelji (CFF), usklađujući djelovanje i unutar šire Franjevačke obitelji. Prijedlog 4e – Upravljanje i promicanje Podržavati Međunarodno vijeće i Predsjedništvo u uspješnom upravljanju i promicanju OFS-a po raznim praktičnim zadacima i djelovanju.

38


Dokumenti s Generalnog kapitula

CILJ Budući da vodstvo OFS-a ovisi o Međunarodnom vijeću te, na dnevnoj osnovi, o međunarodnom Predsjedništvu, gore navedenim prijedlozima se namjerava pomoći i podržati Međunarodno vijeće i Predsjedništvo u vođenju Međunarodnog bratstva. Nacionalna bratstva su izrazila mišljenje da je vođenje OFS-a na međunarodnoj razini previše centraliziran i ograničen na mali broj ljudi. U ovim prijedlozima namjerava se upotrijebiti stručno znanje svjetovnih franjevaca iz cijeloga svijeta, a posebno neizabranih članova OFS-a u podržavanju djelovanja i vođenja Reda. Primjena ovih prijedloga ovisi o uključenosti međunarodnog Predsjedništva i konačno o njihovom odobrenju.

POTREBNI IZVORI - Generalni ministar, doministar ili vijećnik Predsjedništva - Iskustvo izrade on-line registra članova/ bratstva - Veliko iskustvo u služenju na različitim službama u vijećima bratstva i na više razina organizacije (mjesna, područna, nacionalna, međunarodna) - Iskustvo u poučavanju i pripremi obrazovnih materijala za odrasle - Veliko iskustvo u obavljanju bratskih pohoda i predsjedanju izbornim kapitulima na višim razinama

IZVOR FINANCIRANJA - Međunarodno Predsjedništvo - Nacionalna bratstva - Nacionalna bratstva

- Nacionalna bratstva - Nacionalna bratstva

- Financijska sredstva nisu potrebna za prvi dio ovoga projekta

ODGOVORNOSTI Predlaže se tim od pet ljudi za prvi dio projekta. Ovisno o sastavu tima, odgovornosti bi među njima bile podijeljene kako bi se razradio svaki od pet prijedloga vođenja. Ovaj tim bi također imao i odgovornost predložiti što bi trebalo odraditi u sljedećem dijelu ovoga projekta.

VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU Da bi se završio prvi dio ovoga projekta predlaže se rok od godinu dana.

broj 20-21/2018.

39


Dokumenti s Generalnog kapitula

SMJERNICE (5): KOMUNIKACIJE POZADINA / KONTEKST MVOFS već ima tim za komunikaciju koji je uradio dobar posao u vođenju međunarodne mrežne stranice i na društvenim mrežama, šireći vijesti o važnim događajima (kao što je Generalni kapitul), te odnedavno, u pokretanju međunarodnog biltena (Vox Franciscana). Cilj prijedloga je dovesti komunikaciju na višu razinu. Komunikacija igra ključnu ulogu u svim vidovima organizacije, kako unutarnjem tako i vanjskom vidu. Učinkovita komunikacija je nužna za stvaranje i održavanje veza unutar organizacije, osnivanje učinkovitih timova, omogućavanje inovacija, doprinošenje razvoja organizacije i jamčenje transparentnosti i povjerenja u organizaciji.

PRIJEDLOG – SAŽETAK

Prijedlog 5 – Međunarodni ured OFS-a za komunikaciju Predlaže se osnivanje stalnog Međunarodnog ureda za komunikaciju sa stručnjacima koji imaju potrebne vještine u komuniciranju, vođenju mrežnih stranica i društvenih mreža te objavljivanju. U nekim slučajevima ured može uzeti stručno osoblje na temelju ugovora kako bi se osigurao kvalitetan rad. Ovaj ured ili Tajništvo bi bio odgovoran za: • Razvoj međunarodne komunikacijske strategije za OFS; • Stvaranje veza putem medija i objavljivanje vijesti o određenim događajima osiguravajući OFS-u zajednički glas koji odražava franjevački poziv i poslanje (npr. migracijska kriza, prirodne katastrofe itd.); • Vođenje mrežne stranice MVOFS-a i društvenih mreža; • Izradu promotivnog materijala za OFS (npr. posteri, letci, video itd.); • Izdavanje međunarodnih novina (u elektroničkom i tiskanom obliku); i • Stvaranje i održavanje baze podataka međunarodnih i nacionalnih kontakata.

CILJ Značajan dio posla ovoga ureda bi bio odrediti najbolja sredstva za komuniciranje s OFS-om, imajući na umu veliku raznolikost članova i pristup tehnologiji. Ovim prijedlozima bi se iskoristila stručnost svjetovnih franjevaca iz cijelog svijeta, a osobito neizabranih članova OFS-a, u podržavanju odgovornosti vezane za unutarnju i vanjsku komunikaciju. Primjena ovog prijedloga ovisi o kontinuiranoj i učinkovitoj komunikaciji između članova Predsjedništva i Ureda za komunikaciju.

PRISTUP Kao početni korak, ustanovio bi se tim od petero svjetovnih franjevaca koji imaju iskustva u području odnosa s javnošću, komunikacije, pisanja, dizajna, društvenih mreža, objava i izdavaštva, kako bi se razvila koordinirana međunarodna komunikacijska strategija za OFS. Ovo je značajan posao koji se preklapa s većinom drugih prijedloga sadržanih u dokumentu Instrumentum laboris iz 2017. godine. Poznavanje Reda, njegovih prioriteta, njegovih potreba što se tiče komunikacije, presudno je u utvrđivanju strategije koja treba obuhvatiti prioritetna područja.

40


Dokumenti s Generalnog kapitula Unutar ove strategije... 1. Tim bi morao odrediti situacije kada bi se i kome slala priopćenja za tisak. Trebalo bi odrediti novinarski kadar OFS-a kako bi pomogao timu. 2. Tim bi isto tako trebao pregledati mrežnu stranicu i planirati strategiju o ažuriranju i širenju po potrebi. Trebao bi se imenovati upravitelj mrežne stranice (website manager). Trebalo bi se odrediti hoće li ovaj posao biti plaćen ili će to biti volonterski rad. To bi najprije trebao biti netko tko razumije vođenje web-stranice i tko isto tako razumije OFS kao međunarodnu organizaciju. Može se tražiti financiranje za ažuriranje web-stranice. 3. Isto će se tako trebati odlučiti i za društvene mrežae – kako i kada ih koristiti, što bi se trebalo promicati, koga bi trebali odabrati za prijatelja, tko će to održavati, koliko često bi se trebalo ažurirati. Red već ima Facebook stranicu i račun na Twitteru. Bi li trebao biti prisutan i na drugim društvenim mrežama kao što je Instagram? Tim koji bi brinuo o društvenim mrežama bi trebao biti dobro upućen u mogućnosti koje su dostupne. 4. Promotivne materijale bi trebalo detaljnije obraditi u strategiji. Tim bi trebao odrediti potrebe Reda, treba li ponuditi materijal u digitalnom ili tiskanom obliku, ili u oba oblika. Materijal može sadržavati: brošure, knjižice, priručnike, molitvene kartice, letke, listiće, video. Bilo kakvi materijali koji se pripreme bi trebali biti zaštićeni znakom OFS-a i na neki način prepoznatljivi kao proizvod OFS-a. Trebalo bi imenovati tim urednika i dizajnera kako bi se zajamčilo da su svi materijali koje je pripremilo MVOFS-a na odgovarajući način obilježeni. 5. Izdavanje međunarodnih novina. Bi li trebale biti samo u elektroničkom obliku ili bi Red trebao tiskati primjerke na sva četiri jezika? Tko bi to primao? Kako bi Red plaćao tiskanje i slanje? Bi li trebali dozvoliti reklamiranje kako bi se platila tiskana verzija? Tko bi se mogao reklamirati? Kakve stvari bi se promicale? Kakav sadržaj bi mogao biti uključen? Tko bi mogao slati članke? Bi li mogli dozvoliti članovima Reda da predlože priče? (Pozadina: Predsjedništvo je poduzelo prve korake u stvaranju međunarodnih novina u elektroničkom obliku, ali postoje brojne mogućnosti za napredovanje.) Trebalo bi imenovati urednički odbor, uključujući i članove Predsjedništva. Trebali bi se odrediti novinari iz cijeloga svijeta. I, ako je plan da se nudi reklamiranje, trebalo bi imenovati osobe za reklamiranje. Postoje različiti načini kako bi reklamiranje moglo biti uspješno. Odgovornost strateškog tima bila bi predložiti postupak. 6. Trebalo bi organizirati tim koji će razviti svjetsku bazu podataka o članovima OFS-a (barem onih koji su na međunarodnim i nacionalnim službama), o organizacijama i uredima s kojima bi Red trebao uspostaviti odnos. Ako je cilj distribuirati publikacije, trebala bi se napraviti posebna baza podataka s listom pretplatnika. 7. Trebao bi se uspostaviti tim za prevođenje koji bi uključivao: talijanski, engleski, španjolski i francuski jezik. Dva prevoditelja bi se trebala odrediti za svaki jezik, jedan za prijevod npr. s engleskog na talijanski, a drugi suprotno, s talijanskog na engleski. Stupanj stručnosti na pojedinom jeziku odredit će pravac u kojem oni prevode. 8. Mogu se predvidjeti brojne faze ovoga projekta. Odredila bi se godina dana da se osnuje početni tim koji bi završio prvu fazu ovoga projekta, strateški plan. Unutar ovoga plana, vremensko razdoblje za svako od područja će biti dogovoreno i predložit će se budžet (ako bude potreban). Strateški plan će isto tako odrediti ili predložiti izvore financiranja. Prvi dio ovoga posla bi bio obavljen virtualno, korištenjem telekonferencijske tehnologije.

POTREBNI IZVORI - Generalni ministar, doministar ili vijećnik Predsjedništva - Iskusni ljudi u različitim područjima koja su spomenuta u tekstu - Budžet za tiskanje materijala i video - Budžet za razvoj i održavanje web-stranice - Budžet za slanje poštom

IZVOR FINANCIRANJA - Međunarodno Predsjedništvo - Nacionalna bratstva - Reklamiranje (ako to traži strateški plan) za novine - Donatori/subvencije

- Financijska sredstva nisu potrebna za prvi dio ovoga projekta

broj 20-21/2018.

41


Dokumenti s Generalnog kapitula

ODGOVORNOSTI Predlaže se tim od pet ljudi za prvi dio projekta. Ovisno o sastavu tima, odgovornosti bi među njima bile podijeljene kako bi se razradio svaki od pet prijedloga vođenja. Ovaj tim bi također imao i odgovornost predložiti što bi trebalo odraditi u sljedećem dijelu ovoga projekta.

VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU Da bi se završio prvi dio ovoga projekta predlaže se rok od godinu dana.

SMJERNICE (6): FINANCIJE POZADINA / KONTEKST U skladu sa Statutom Međunarodnog bratstva OFS-a, Predsjedništvo Međunarodnog vijeća imenuje blagajnika i osniva Povjerenstvo za financije, odgovorno za financijsko i zakonsko upravljanje Međunarodnim bratstvom. Prisutnost blagajnika i Povjerenstva za financije bitno je za učinkovito financijsko upravljanje Franjevačkim svjetovnim redom na međunarodnoj razini, a potvrđuje ga Generalni kapitul koji predstavlja nacionalna bratstva. Međutim, kako bi se osigurala veća transparentnost i učinkovitije upravljanje financijama, preporučuje se i sljedeći prijedlog.

PRIJEDLOG – SAŽETAK

Prijedlog 6 – Financijska strategija i plan Predlaže se da Međunarodno vijeće razvije financijsku strategiju i plan za međunarodno bratstvo koje uključuje strategije stvaranja prihoda i kontrolu upravljanja rashodima; financijska strategija nastojat će uravnotežiti raspodjelu financijskih resursa između administrativnih/upravnih zahtjeva i inicijativa usmjerenih prema nacionalnim bratstavima u potrebi. Nadalje, predlaže se da ova financijska strategija i plan bude predstavljen Generalnom kapitulu Reda koji ga mora i odobriti.

CILJ · Upravljanje financijama bratstva je u osnovi isto za sve razine bratstava i kao takvo služi kao podrška životu bratstva te za potrebe bogoštovnih djela, djela apostolata i karitativnih djela bratstva (Pravilo OFS-a čl. 25). Jedina razlika među bratstvima je u veličini budžeta i složenosti aktivnosti, imajući na umu da MVOFS nije jedno od najvećih bratstava u svijetu. Razvijanje standardnog postupka koji bi obuhvatio financijske strategije i planove, budžetiranje, odobravanje proračuna, zaključivanje odobrenja, procedure plaćanja, transparentnost, knjigovodstvo, sprječavanje pronevjera računa i sl., bio bi korak naprijed u osiguravanju ispravnog financijskog upravljanja cijelog Reda.

42


Dokumenti s Generalnog kapitula · Prioritet u financijskom području Reda danas, svakako je stvaranje bolje svijesti i kod članova i kod bratstava o njihovim odgovornostima glede doprinosa. Nedovoljna osviještenost u ovom području dovodi do poteškoća u obavljanju potrebnih aktivnosti bratstava, uključujući i MVOFS-a. Mnoga bratstva u svijetu ne mogu provoditi aktivnosti propisane Pravilom i Generalnim konstitucijama, a da i ne spominjemo stvaranje njihove financijske autonomije. · Nastojanja da se poboljša financijsko upravljanje Međunarodnog bratstva koristilo bi cijelom Redu jer se rezultat toga može primijeniti ne samo na MVOFS već i na sva druga bratstva u svijetu.

PRISTUP Organiziranje tima koji će pregledati i predložiti cjelovit radni plan za poboljšanje svih vidova upravljanja financijama bratstava na svim razinama. U središtu pozornosti bi trebao biti razvoj standardnih procedura za upravljanje financijama i povećanje svijesti o odgovornosti članova i odgovornosti bratstava u doprinosima njihovim bratstvima, kako je to propisano u čl. 25 Pravila OFS-a i čl. 30,3. Generalnih konstitucija. Sljedeći praktični zadaci činili bi dio posla tima: · Izrada standardnih postupaka za upravljanje financijama, uključujući izradu strategije i plana, budžetiranje (temeljeno na godišnjem radu / planu aktivnosti bratstva), odobravanje proračuna, zaključivanje odobrenja, procedure plaćanja, transparentnost i izvještavanje, knjigovodstvo, sprječavanje pronevjera računa i sl., koji bi se mogli koristiti na svim razinama bratstva. Također treba uključiti u postupak opća načela i smjernice za obračunavanje viška gotovine i dugotrajne imovine. · Izrada, u suradnji s Uredom za formaciju, modela obuke koji objašnjava čl. 25 Pravila OFS-a i čl. 30,3 Generalnih konstitucija, odgovornosti svakog člana Reda kao i suodgovornosti bratstava na svim razina. · Razvoj pristupa za stvaranje prihoda kao dodatak doprinosima od članova, uzimajući kao dobar primjer nacionalna bratstva koja već imaju dobre rezultate na tom području, te koristeći vanjsko financiranje za specifične projekte i sl. · Razvijanje smjernica za unapređenje i upravljanje određenog dijela sredstava svakog bratstva kako bi se time pomoglo vlastitom bratstvu u eventualnim potrebama ili hitnim potrebama drugih bratstava.

POTREBNI RESURSI - Generalni ministar, zamjenik generalnog ministra ili vijećnik Predsjedništva - Generalni blagajnik - Članovi iskusni u upravljanju financijama nacionalnih bratstava koja imaju zdravo financijsko stanje - Članovi s velikim znanjem i iskustvom u financijama i računovodstvu - Članovi s velikim znanjem i iskustvom u formaciji/obrazovanju

IZVOR FINANCIRANJA

- Međunarodno Predsjedništvo - Međunarodno Predsjedništvo - Nacionalna bratstva - Nacionalna bratstva - Nacionalna bratstva

- Nisu potrebni financijski resursi za prvu fazu ovog projekta

broj 20-21/2018.

43


Dokumenti s Generalnog kapitula

ODGOVORNOSTI Predložen je tim od 5 osoba za prvu fazu ovog projekta. Na temelju sastava tima, svakom članu bi se dodijelila odgovarajuća zaduženja. Odgovornost ovog tima također bi bio i njihov prijedlog plana rada koji bi se trebao izvršiti u kasnijim fazama ovog projekta.

VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU Da bi se završio prvi dio ovoga projekta predlaže se rok od godinu dana.

44


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

ODRŽAN PROLJETNI KAPITUL ZAGREBAČKOGA PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a U

samostanu franjevaca trećoredaca u Zagrebu, na Sv. Ksaveru, održan je 17. ožujka 2018. proljetni kapitul Područnoga bratstva OFS-a bl. Alojzija Stepinca (Zagreb). Sudjelovalo je više od šezdeset članova kapitula iz dvadeset i pet bratstava, Paula Stier područna predsjednica Franjevačke mladeži i četvero zastupnika Frame. Na kapitulu su sudjelovali bratski pohoditelj sestra Vesna Peharec, zamjenica nacionalne ministre i pastoralni pohoditelj fra Vladimir Vidović, OFMConv, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a, koji su dan ranije, na susretu s Područnim vijećem, započeli pohod Područnomu bratstvu. Na početku kapitula slavila se euharistija kojoj broj 20-21/2018.

je predsjedao fra Vladimir Vidović u koncelebraciji s fra Zvonimirom Brusačem, predsjednikom Konferencije područnih duhovnih asistenata OFS-a i duhovnim asistentima fra Petrom Grubišićem, TOR (Ogulin) i fra Venancijem Mihaljevićem, OFM (Zagreb-Kaptol). Prije euharistijskog slavlja prigodnu je riječ sudionicima kapitula uputio fra Ivo Martinović, provincijal franjevaca trećoredaca. Na kraju svete mise fra Zvonimir Brusač je nazočnima prikazao povijest svetišta sv. Franje Ksaverskog te povijest i sadašnjost istoimenog samostana i župe. Na početku rada u samostanskoj dvorani biskupa fra Srećka Badurine svima je riječi dobrodošlice uputila sestra Anđa Slunj-

45


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

ski, ministra Bratstva OFS-a Sv. Franjo Ksaverski, a zatim je u rad kapitula uveo područni ministar brat Zdenko Viljevac. Sestra Vesna Peharec, bratski pohoditelj, u svom je obraćanju članovima kapitula istaknula kako je bratski pohod izraz zajedništva svih članova OFS-a i izraz brige Nacionalnoga vijeća za Područno bratstvo. Područno vijeće ima uvid u život mjesnih bratstava na svom području i može pratiti i koordinirati život cijeloga Područnog bratstva. Potaknula je Područno vijeće na daljnje zalaganje u međusobnom približavanju i suradnji bratstava OFS-a i Franjevačke mladeži. Najavila je da će predsjedati izbornom kapitulu Područnog bratstva u jesen ove godine i pozvala nazočne da se ne boje kandidirati za službe u vodstvu. Duhovni nagovor na kapitulu održao je pastoralni pohoditelj fra Vladimir Vidović. Pozvao je članove OFS-a da u našem današnjem svijetu budu hrabri i vjerodostoj-

46

ni svjedoci evanđelja, da s ne boje svjedočiti ono što su zavjetovali, ono što jesu. Područni ministar Zdenko Viljevac podnio je detaljno izvješće o susretima i događajima poslije jesenskog kapitula, a o aktualnostima iz Franjevačke mladeži izvijestila je predsjednica Paula Stier. Kapitul je donio odluku o početku postupka za izbor zastupnika na 7. izbornom kapitulu Područnoga bratstva koji će se održati 10. studenog u Zagrebu, na Svetom Duhu. Zatim je poticaje iz Nacionalnog vijeća prenio područni Ministar, a tijek, smjernice i zaključke s Generalnog kapitula OFS-a 2017. g. prikazala je područna vijećnica Dubravka Mandaković. U radu u skupinama razmijenjena su iskustva o osobnom svjedočenju vjere djelima i riječima u vlastitoj životnoj sredini i u osobnim susretima s onima koji se zanimaju za evanđelje. Istaknuto je da je zajedništvo s Bogom u euharistiji pretpostavka svjedočenja, da primjer vlastitih djela daje uvjerljivost svjedočenju riječima te da se za svjedočenje riječima treba stalno osposobljavati, osobno i u bratstvu. Nakon iznošenja plana događaja i susreta do ljeta ove godine područni ministar je zahvalio pohoditeljima i predao im u ime Područnog bratstva prigodne uspomene. Na kraju se svima za dolazak i sudjelovanje zahvalio fra Zvonimir Brusač, duhovni asistent bratstva OFS-a na Sv. Ksaveru koje je, s franjevcima trećoredcima iz samostana, bilo domaćin ovog kapitula. Fra Zvonimir Brusač, TOR


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

BRATSKI I PASTORALNI POHOD U ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO OFS-A B

ratski i pastoralni pohodi nalaze svoje mjesto u Pravilu Franjevačkoga svjetovnog reda, gdje u točki 26. st.2. kaže: „Da bi se jačali vjernost karizmi i opsluživanje Pravila i da bi se zadobila što veća pomoć u životu bratstva, neka se ministar, u dogovoru sa svojim vijećem, brine da se u određenim vremenskim razmacima zatraži pastoralni pohod od viših redovničkih poglavara, kao i bratski pohod od onih koji su na višoj razini za to nadležni, po propisima Konstitucija.“ U Generalnim konstitucijama OFS-a bratski i pastoralni pohodi određeni su u člancima 92.– 95.: Članak 92.t.1: „Svrha je, kako bratskog tako i pastoralnog pohoda, oživjeti evanđeoski franjevački duh, osigurati vjernost karizmi i Pravilu, pružati pomoć životu bratstva, jačati vez jedinstva Reda i promicati njegovo što djelotvornije uključivanje u Franjevačku obitelj i Crkvu.“ Članak 94.t.1: „Bratski pohod je prilika za zajedništvo, izraz služenja i konkretnog zanimanja nadležnih svjetovnjaka na različitim razinama kako bi bratstvo raslo i bilo vjerno svom pozivu.“ Vidimo da iz temeljnih dokumenata OFSa ne proizlazi da se bratski i pastoralni pohodi održavaju zajedno s izbornim kapitulom bratstva. U životu se pak dugo prakticiralo da se bratski i pastoralni pohodi i izborni kapitul održavaju istovremeno. Analiza iskustava pokazala je da su braća i sestre tom prilikom više zaokupljena izbornim kapitulom nego bratskim i pastoralnim pohodom, te da se često ne predviđa dovoljno vremena za obavljanje pohoda. Bratski i pastoralni pohodi, kao i izborni kapituli, značajni su događaji u životu bratstva na svim razinama. Međutim, ova dva događabroj 20-21/2018.

ja imaju različitu narav. I s obzirom da postoji značajna razlika između ova dva trenutka za život OFS-a, Generalni kapitul OFS-a, u listopadu 2011., donio je odluku da se bratski i pastoralni pohodi odvoje od izbornog kapitula: Odluka o slavlju bratskog i pastoralnog pohoda odvojeno od izbornog kapitula. Bratski i pastoralni pohodi su važni i ključni trenutci za Bratstvo jer se, tijekom tih pohoda, temeljito sagledava život Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Može se dobro analizirati život bratstva i kvaliteta služenja vijeća, ojačati veze zajedništva i uzajamnosti, kao i provjeriti vjernost karizmi, Pravilu, odnosima s Franjevačkom obitelji i Crkvi. U Zagrebačkom područnom bratstvu OFSa bl. Alojzija Stepinca i ove su godine bratski i pastoralni pohodi Nacionalnog vijeća slavljeni odvojeno od izbornog kapitula. Bratska pohoditeljica bila je nacionalna doministra sestra Vesna Peharec iz Pule, a pastoralni pohoditelj fra Vladimir Vidović, OFMConv, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata. Pohoditelji su započeli pohod 16. ožujka 2018. (petak), poslijepodne, u sjedištu Po-

47


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

dručnog vijeća u Zagrebu na Kaptolu 9, gdje su se susreli s članovima Područnog vijeća i razgovarali o radu i djelovanju Područnog bratstva te pregledali knjige i dokumentaciju. Bilo je prisutno desetero članova Područnog vijeća: područni ministar, njegova zamjenica i četiri vijećnika te četiri područna duhovna asistenta.

Pohodi su nastavljeni 17. ožujka (subota) na Ksaveru, gdje se slavio Područni kapitul. Fra Vladimir Vidović je održao poticajni duhovni nagovor predstavnicima iz dvadeset i pet mjesnih bratstava OFS-a i pet zastupnika Franjevačke mladeži. Sestra Vesna je govorila o dijelu pohoda koji je započeo jučer na Kaptolu, pregledu knjiga i razgovoru s Vijećem i izrazila zadovoljstvo onim što je vidjela i čula. Impresionirala ju je nazočnost sviju četvorice područnih duhovnih asistenata i njihovo vidljivo zalaganje. Ovo Područno bratstvo je veliko, polovica Nacionalnog bratstva, i to zahtijeva puno rada. Potaknula je da molimo za izborni kapitul i da se ne bojimo prihvaćati kandidature. Hilda Švarcmajer, OFS

II. ZAJEDNIČKA SJEDNICA PODRUČNIH VIJEĆA OFS-A I FRAME

II.

zajednička sjednica Područnog vijeća Franjevačkog svjetovnog reda Sjeverozapadnohrvatskog (Zagrebačkog) područja bl. Alojzija Stepinca i Područnog vijeća Franjevačke mladeži Zagrebačkog područnog brat-

48

stva održala se u petak 23. ožujka 2018. u prostorijama Frame Zagreb-Kaptol. Inicijator je ovaj put bilo novo Područno vijeće Frame, izabrano u studenome 2017., u sastavu: Paula Stier-područna predsjednica, Antonela Krajinović-područna dopredsjednica, Žarko Šaravanja- područni tajnik i mjesni voditelj formacije Frame Kaptol, Martin Vargek- područni blagajnik i područne vijećnice Klara Tomić i Paula Plivelić. S njima je bio fra Filip Đurđević, OFM, područni i nacionalni duhovni asistent Frame, a također i mjesni asistent Frame Kaptol. Prisutni članovi Područnog vijeća OFS-a, uz Zdenka Viljevca, područnog ministra, bili su: Terezija Vrankić, doministra, Hilda Švarc-


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

majer, područna tajnica, Branko Pagadur, Božica Peremin i Dubravka Mandaković, područni vijećnici. Od područnih duhovnih asistenata prisustvovali su fra Zvonimir Brusač, TOR, predsjednik Konferencije područnih asistenata OFS-a i nacionalni duhovni asistent, te fra Mate Bašić, OFM, područni i nacionalni asistent OFS-a. Nakon molitve, pozdrava i predstavljanja slijedio je OSVRT na proteklo razdoblje od Susreta svih odgovornih za Framu našeg područja održanog 14. listopada 2017. Paula Stier podsjetila je na zaključke, smjernice i poticaje s tog Susreta: - neka vijeća Frame i OFS-a održe najmanje dvije zajedničke sjednice vijeća godišnje - neka, radi boljeg upoznavanja i izgrađivanja bratskih odnosa, organiziraju barem dva zajednička susreta godišnje (duhovna, molitvena, formacijska, karitativna, rekreativna) - neka ministri OFS-a pozivaju predstavnika Frame u vijeću OFS-a na svaku sjednicu vijeća, a predsjednik Frame neka poziva predstavnika OFS-a koji istodobno može biti i bratski animator - neka oba vijeća upoznaju dokumente OFSa i Frame te neka na to potiču ostalu braću i sestre. Proslavili smo 25 godina Frame u Hrvatskoj u dobroj suradnji i pomoći bratstava OFS-a. Brat Zdenko Viljevac dao je osvrt na Susret i rekao da je odaziv bio dobar i bilo je korisno čuti sva iskustva i probleme u suradnji i komunikaciji OFS-a i Frame. Svi su prisutni izrazili želju za produbljivanjem i poboljšanjem odnosa i suradnje. Postoji želja kontinuiranog povezivanja OFS-a i Frame, što se mora ostvariti susretanjem. PLANIRANJE nadolazećeg razdoblja: - Prvi nacionalni obiteljski dan OFS-a i Frame održat će se 28. travnja 2018. u Zagrebu na Svetom Duhu. Članovi Nacionalnog povjerenstva za obitelj, Helena i Jandre Brigić, predstavili su Vijećima program i potaknuli na sudjebroj 20-21/2018.

lovanje i suradnju u pripremi i na dan samog susreta. - Područno hodočašće OFS-a i Frame u Molve 5. svibnja 2018. – dogovoren je program hodočašća i zaduženja - XXIV. Hod Franjevačke mladeži od 23. srpnja do 3. kolovoza 2018. – kreće se iz Sigeta. Pozvana su zagrebačka bratstva OFS-a da dođu u Siget na misu i isprate framaše. I bratstva OFS-a na ruti Hoda neka dođu da slave misu zajedno sa framašima i pomognu u organizaciji. - Susret MB OFS-a i Frame grada Zagreba na Malu Gospu u Remetama 8. rujna 2018. - Seminar za bratske animatore i voditelje formacije – dogovoreno je da će se uključiti i OFS. Iduće godine seminar će se održati (od petka do nedjelje) - 22., 23. i 24. veljače 2019. Članovi OFS-a bi se, za početak, uključili samo u subotu. - Susret svih odgovornih za Framu – zaključeno je da se takav susret održava svake dvije godine. Iduće godine na suretu bi se moglo govoriti o tome kako je prošao zajednički seminar za bratske animatore i voditelje formacije. Zajednička sjednica Područnog vijeća Frame i Područnog vijeća OFS-a završena je zajedničkim odlaskom na euharistijsko slavlje u 18,30 na Kaptolu. H. Š.

49


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

AKTUALNOST FRANJEVAČKE DUHOVNOSTI - Tematski susret trajne formacije OFS-a na Košljunu -

Brat Sunce, sveti Franjo i vuk

I

spred crkve Sv. Križa u zagrebačkom naselju Siget krenuo je 20. travnja 2018. popodne autobus pun ministara. Ne, nije se to selila hrvatska vlada. Bar ne ona službena, s Markova trga. Bili su to ministri i i ministre kojima nije do vlasti, nego do služenja u duhu sv. Franje Asiškoga. Na Košljun, otočić na koji se stiže brodicom s Punta na Krku, poslali su ih oni kojima služe: 18 od 34 mjesnih bratstava Franjevačkog svjetovnog reda Sjeverozapadne Hrvatske, Područnog (Zagrebačkog) bratstva bl. Alojzija Stepinca poslalo je svoje ministre, ministrice te voditelje i voditeljice formacije na trodnevni, Tematski susret trajne formacije 20. - 22. travnja 2018. Tema i središnji sadržaj susreta bila je Aktualnost franjevačke duhovnosti. Za razliku od prethodnih godina, već na početku putovanja vidjelo se da će brat Sunce biti izvor upravo ljetne topline. Ugođaju ljetnog izleta odgovaralo je izvrsno raspoloženje u autobusu, kojem su doprinosili kako putnici koji su daleko ranije krenuli iz svojih mjesnih bratstava u Virovitici, Čakovcu (sv. Nikola biskup),

50

Varaždinu (Sv. Ivan Krstitelj i Sv. Feliks), Kloštar Ivaniću i Bjelovaru, tako i oni koji su im se priključili kod crkve u Sigetu (Dubrava -sv. Mihael, Dubrava -Sv.Leopold B. Mandić, Dubrava -Bezgrešno Začeće BDM, Zagreb -Kaptol, Zagreb- Gospe Lurdske, Zagreb -Sveti Duh, Zagreb –Ksaver te Sesvetska Sopnica). Radost je u autobusu još više porasla kad se ministrima i voditeljima formacije pridružila nacionalna ministra sestra Branka Černugelj i bratstva s karlovačkog područja (Ogulin, Karlovac-Presveto Trojstvo i MB Karlovac-Švarča). Dojam ljetnog užitka okrunila je vožnja brodićem do Košljuna i blistavo, mirisno more koje je dočekalo 33 putnika jednako srdačno kao i domaćin, fra Diego Deklić. U duhu svetoga Franje, koji s bratom vukom na Košljunu već dugo razgovara, putnici su prvo nahranili „brata magarca”, okrijepivši se u samostanskom reflektoriju, velikoj dvorani obloženoj stoljetnim drvetom. Potom su se u prekrasnoj košljunskoj crkvi, s čije vas dominantne oltarske pale gleda cijeli raj, Bogu zahvalili na sretnome putu i slavili svetu misu te odmolili Božanski Časoslov. Udobne i čiste sobe opravdale su natpis glagolji-


com iznad vrata samostana i pružile umornima mir i dobro.

Subota 21. travnja Započela je svetom misom i Jutarnjom iz Časoslova, i bila je dan učenja, razmišljanja, razgovora i vrijednih međunarodnih obavijesti. Naime, pod diskretnim vodstvom s. Hilde Švarcmajer i uvijek vedrog područnog ministra br. Zdenka Viljevca, predavači fra Zvonimir Brusač TOR, fra Mate Bašić, OFM, fra Gordan Propadalo, OFM i s. Ana Fruk, OFS, vijećnica u Međunarodnom vijeću za područje Europe, obogatili su slušatelje franjevačkim temama svako na svoj način. Fra Zvonimir Brusač, TOR, govorio je o pokazateljima zdravog i cjelovitog duhovnog života u predavanju pod naslovom Ispravno shvaćanje pojma duhovnosti. Pojam kršćanske duhovnosti može podrazumijevati različite načine življenja i tumačenja duhovnog, pa govorimo o otačkoj, beneditinskoj, ignacijskoj, franjevačkoj i inim duhovnostima. Franjevačka duhovnost bitno je obilježena vrlinama siromaštva, poniznosti i bratstva. Ona je hod u vazmenom otajstvu, koji je već počeo uskrsnućem Isusa Krista i život po Duhu Svetome. Život po Duhu uključuje prihvaćanje kušnji i patnja, traženje Božje volje i rast u Ljubavi. Znaci prave kršćanske, pa onda i franjevačke duhovnosti su rast u ljubavi prema Bogu i ljudima putem askeze, u poslušnosti Božjoj volji, prihvaćanje svih istina Vjerovanja te obuhvaća sve aspekte života ovdje na zemlji. To nije samo osobni odnos s Bogom, već i bogoslužje i rad za dobro u svakodnevnom životu.

broj 20-21/2018.

Nezaobilazni je izvor milosti za takvu duhovnost Euharistija, koja Kristovim tijelom i molitvom hrani novi život. No, kršćanski duhovni život mora biti realan i računati sa djelovanjem Zloga, s našom vlastitom sklonošću grijehu i s utjecajem zla koje se oko nas događa. Bez askeze, molitve i posta, udruženih s budnošću pred napastima i svakodnevnim ispitom savjesti, nema pravog kršćanskog duhovnog života. Ipak, askeza ne smije postati sama sebi svrhom, u njoj valja imati mjeru Ljubavi. Fra Mate Bašić, OFM, podsjetio je u živom i zanimljivom predavanju Aktualna obilježja franjevačke duhovnosti na važnost posta i molitve u Franjevačkom svjetovnom redu, koji se od svojeg osnutka zove “braća i sestre od pokore”. Post (i ne samo od hrane!) podrazumijeva dopustiti žeđi da dođe do svog vrhunca, da bi pri tom nastala praznina mogla biti ispunjena Bogom. Danas, u duhu 2. vatikanskog sabora, uz post i molitvu valja aktualizirati potencijal laika u društvu. Nakon predavanja uslijedio je rad po skupinama. Skupine sastavljene od braće i sestara iz različitih mjesnih bratstava mogle su otići na razna mjesta blagoslovljenog otočića, od kamena stola podignutog u šumi za novake, klupa kraj mora pod maslinama, do klaustra obasjana podnevnim suncem. Tamo se razgovaralo o opreci između zdrave i bolesne duhovnosti. Kasnije su u izvješćima skupine zaključile da nam valja bdjeti nad vlastitim na-

51


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

kanama, izgraditi ispravne kristolike stavove, činiti pokoru (koju ne činimo dovoljno), a posebno važan oblik pokore jest biti spreman odvojiti svoje vrijeme i snage za služenje bratstvu od najnižih do najviših, međunarodnih razina. Na kraju, zajednički zaključak bio je da valja poraditi na formaciji kandidata za razne službe u bratstvu, ojačati veze s Framom i postati prepoznatljivijima po radosti koja se stječe redovitom euharistijom. Tijekom stanke za ručak i kavu braća su imala prilike posvjedočiti uzajamnu ljubav i radost. Bilo je kolača koje su sestre ponijele na put, a braća su se natjecala u tome tko će biti poslužitelj oko stola. Brat Sunce veselo ih je dozivao k moru, a najhrabriji su se čak i okupali, poput mladog ministra novoosnovanog Mjesnog bratstva sv. Leopolda Mandića iz zagrebačke Dubrave. Popodne je fra Gordan Propadalo, OFM, govorio o temi Predstavljanje franjevačke du-

52

hovnosti vjernicima laicima. Obogatio je slušatelje vraćanjem na franjevačke izvore, spominjući ključne događaje Franjina obraćenja. Naime, sv. Franjo silno je privlačan vjernicima našeg vremena i ima im što poručiti. Poput sv. Pavla “oboren je s konja”, napustio ispraznu svjetsku slavu da bi “popravio Kristovu Crkvu”, ne noseći sa sobom ništa i propovijedajući Božje kraljevstvo. Silno osjetljiv za Krista u siromasima i svakom Božjem stvorenju, sv. Franjo je poticaj da postanemo poput njega, koji je postao drugim Kristom. Sestra Ana Fruk, jedina predavačica u svjetovnoj odjeći, donijela je zanimljive obavijesti koje su proširile pogled na OFS kao međunarodnu organizaciju. Osim izvješća s 15. generalnog kapitula održanog pod geslom »Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet« 4. – 11. studenog 2017. godine, prenijela je iskustva pripadnika OFS-a iz Nizozemske i vijest da 24. lipnja 2018. počinje obilježavanje 40. obljetnice Pravila OFS-a, kojim je 1978. papa Pavao VI. omogućio ujedinjenje svih pripadnika trećega reda u snažnu međunarodnu organizaciju, bez obzira na to koji samostanski franjevački red laicima pruža duhovnu asistenciju. Tako su, na neki način, laici Bogu poslužili kao sredstvo ujedinjenja svih franjevaca. Područna bratstva pobrinut će se za organiziranje proslave te jubilarne godine. Slijedio je razgovor o konkretnim pitanjima određivanja broja članova pojedinih naci-


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

onalnih bratstava te njihovu doprinosu međunarodnom OFS-u u organizacijskom i financijskom smislu. Večernji program, obogaćen je organiziranim druženjem punim radosne i mudre igre, Večernjom iz Časoslova i molitvom krunice na obali, odveo je polaznike susreta u zagrljaj noći. Mirnu košljunsku noć, bez buke grada i automobila, presjecao je samo lavež ogromnog psa šarplaninca, kojeg noću puštaju da čuva cijeli otok, pa se iz samostana ne izlazi nakon 22 sata.

Nedjelja 22. travnja Započela je Jutarnjom molitvom Časoslova u crkvi. U zaključnom osvrtu na susret i predavanja predavači su istaknuli osnovne misli susreta i dojmove, a razgovor nakon njih bio je prilika da se razjasne neke organizacijske, pravne i financijske nedoumice koje su nacionalna ministra i blagajnica istumačile zainteresiranoj braći i sestrama. Misa sa narodom, uveličana skladnim pjevanjem malobrojnog domaćeg muškog zbora, ukrasila je zadnji dan boravka na Košljunu. Ljubazni domaćin, gvardijan franjevačkog samostana na Košljunu fra Diego Deklić, kojem se lijepo zahvaljujemo na svemu, proveo

broj 20-21/2018.

je potom polaznike skupa funkcionalno obnovljenim muzejskim postavima uz samostan. Košljun se odnedavno ponosi znalački priređenim spomen-prostorom i grobom sluge Božjeg i “Radosnog Božjeg igrača” fra Ivana Perana, koji je na Košljunu proveo godine svojeg života. Fra Diego poveo je svoje goste i do tajanstvenih mjesta na otoku, kao što je Jerusolim, križni put u obliku tlocrta grada Jeruzalema iz Kristova vremena, tumačeći tko se nalazi na freskama u kapelicama križnoga puta. “Šećer na kraju” ovog formacijskog susreta ministara i voditelja formacije bio je, svakako, pohod Nebeskoj Majci u njezinu svetištu na Trsatu, na povratku kući. S Njezinim blagoslovom putnici su sretno stigli u svoja bratstva, u koja će prenijeti što su doživjeli i čuli. s. Dubravka Rovičanac, OFS, MB sv. Leopolda B. Mandića, Zagreb

53


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

SLAVLJE PRIVREMENIH ZAVJETA U MJESNOM BRATSTVU ZAGREB - DUBRAVA BZ BDM D

ana 6. ožujka 2018., u kapelici franjevačkog samostana u Dubravi, za vrijeme euharistijskog slavlja s početkom u 19 sati, održan je obred privremenih zavjeta u OFS-u. Obećanje da će kroz godinu dana živjeti Evanđelje u Franjevačkom svjetovnom redu dali su: Anita Dozan Marijanović, Vjekoslav Marijanović, Matija Lasić, Krešimir Lasić, Zora Raspudić, Zlata Križić, Mario Karaj i Lucija Stipić. Zavjete je primila mjesna ministra Dragica Laštro, a potvrdio ih je u ime Crkve fra Svetozar Kraljević, mjesni duhovni asistent. Obred zavjetovanja je slavljen u krugu članova mjesnog bratstva OFS-a, a pridružili su se i članovi obitelji zavjetovanika. Misno slavlje je predvodio fra Svetozar Kraljević uz koncelebraciju fra Mirka Bagarića. U svojoj propovijedi fra Svetozar je ista-

knuo da je poziv i poslanje OFS-a živjeti Evanđelje po uzoru na svetoga Franju, ne izolirano, nego uvijek u zajedništvu s Crkvom i u Crkvi, oslanjajući se na Božju providnost koja nas dotiče na razne načine, često preko istinskih prijatelja, ali i drugih osoba koje nam Bog stavlja na životni put. U asistenciji, za vrijeme misnog slavlja, bili su fra Zlatko Ćorić i fra Marko Galić, dok je fra Marko Bandić animirao misno slavlje. Nakon euharistijskoga slavlja, druženje je nastavljeno u samostanskoj knjižnici uz kušanje slastica koje su nam pripremili zavjetovani članovi. Zahvaljujemo Gospodinu za ovaj prekrasan slavljenički dan, kao i za sve sestre i braću koji su danas darovani našemu Mjesnom bratstvu. s. Mara Budimir, OFS

54


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

XI. PODRUČNO HODOČAŠĆE OFS-A I FRAME U MOLVE U

mjesecu svibnju ostvaruje se godišnje područno hodočašće braće i sestara OFSa Zagrebačkog područnog bratstva blaženog Alojzija Stepinca zajedno s Područnim bratstvom Franjevačke mladeži, pod geslom: S Marijom upoznajmo svoje područje - produbimo svoje zajedništvo! Ove se godine hodočastilo u subotu 5. svibnja 2018. u Molve Majci Božjoj Molvarskoj. To je 11. područno hodočašće od ustanovljenja našeg Područnog bratstva na kojem se ostvaruje godišnji susret braće i sestara svih mjesnih bratstava OFS-a i članova bratstava Franjevačke mladeži. Okupilo se preko tristopedeset braće i sestara OFS-a iz 26 (od 34) mjesnih bratstva OFS-a našega područja i tridesetak članova Franjevačke mladeži, koja broji 20 mjesnih bratstava. Radost susretanja braće i sestara razdraganih osmjeha, često izraženih i zagrljajem, iskrila je na licima hodočasnika. Došli su članovi bratstava iz: Bjelobroj 20-21/2018.

vara, Cernika, Čakovca (2), Čuntića, Hrvatske Kostajnice, Karlovca (2), Kloštra Ivanića, Koprivnice, Molvi, Samobora, Siska, Varaždina, Virovitice, Zapolja, Sesvetske Sopnice i Zagreba (9). Bilo je desetak duhovnih asistenata OFSa i Frame. Mjesno bratstvo OFS-a u Molvama djeluje pri samostanu franjevaca konventualaca Hrvatske provincije sv. Jeronima. Samostan i župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u nebo nalaze se nedaleko od crkve Uznesenja BDM u nebo. Nešto dalje nalazi se i kapelica Čudotvorne Majke Božje Molvarske, izgrađena na mjestu stare proštenjarske crkve, gdje se tijekom godine čuva čudotvorni kip Majke Božje Molvarske. Svake se godine taj kip, za blagdan Velike Gospe, u velikoj procesiji prenosi iz kapele u župnu crkvu. Domaćini, ministra mjesnog bratstva OFS-a Antonija Kokša i duhovni asistent fra Filip Musa, OFMConv, koji je i gvardijan samostana i župnik, s radošću su

55


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

dočekivali hodočasnike izražavajući srdačnu dobrodošlicu. Program je započeo u 9,30 u crkvi Uznesenja BDM u nebo, molitvom franjevačke krunice koju je predvodio fra Zvonimir Brusač, TOR, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata OFS-a, a sedam predmolitelja bili su iz različitih mjesnih bratstava. Za vrijeme krunice prisutni duhovni asistenti su ispovijedali hodočasnike. Slijedili su pozdravi: domaćina sestre Antonije Kokša i duhovnog asistenta fra Filipa Muse, zatim područnog ministra OFS-a brata Zdenka Viljevca i područne predsjednice Frame Paule Stier. Fra Filip je tada opširno predstavio svetište i župu u Molvama. Svim hodočasnicima podijeljen je listić Uspomena na hodočašće u Molve. Euharistijsko slavlje u 11 sati predslavio je ministar provincijal fra Josip Blažević, OFMConv, a koncelebrirali su duhovni asistenti OFS-a i Frame fra Zvonimir Brusač, fra Tomislav Glavnik, fra Filip Musa, fra Vladimir Vidović, fra Filip Đurđević, fra Lucije Jagec, fra Venancije Mihaljević, fra Ivan Miklenić, fra Kru-

56

noslav Albert, fra Filip Pušić, a posluživao je đakon Božidar Hadaš. U nadahnutoj propovijedi stavio je naglasak na poslanje svjetovnih franjevaca koji su prepoznatljivi u svijetu. Kad dopustimo da nas Gospodin vodi, moći ćemo ostvariti ono o čemu govori sveti Pavao Filipljanima: “Radujte su uvijek u Gospodinu, ponavljam, radujte se”. Pri kraju euharistijskog slavlja fra Zvonimir Brusač je pročitao pismo-poruku biskupa mons. Josipa Mrzljaka, koju je hodočasnicima uputio kao biskup domaćin i kao brat u istome svjetovnom Redu, ohrabrujući nas na putu vjere i u našem kršćanskom i franjevačkom pozivu i poslanju, udijelivši nam posebni pastirski blagoslov. Poslije mise pjevački zbor KUD Molve nastupio je s nekoliko pjesama toga kraja i zaslužio velik pljesak hodočasnika. U nedalekoj dvorani, do koje smo došetali, bio je zajednički ručak za sve hodočasnike, koji su s ljubavlju pripremile i posluživale sestre iz MB Molve. Bilo je i obilje prelijepih kolača. Poslije ručka vratili smo se u crkvu na popodnevni program Rastimo u zajedništvu. Frama je osmislila zanimljiv nastup u koji su u tri ekipe uz framaše uključili i članove OFS-a. Bilo je sljedećih aktivnosti: pitanja i odgovori, pogađanje pantomine, pjesme i koraka koje su duž crkvu poveli framaši s duhovnim asistentom fra Filipom Đurđevićem, a uključeni članovi OFS-a hrabro su pratili dinamiku. Bilo je to na radost i veselje svih hodočasnika, a TV ekipa je i to snimila pa se u reportaži o našem hodočašću u Molve sve moglo vidjeti idući dan u emisiji Mir i dobro.


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Slijedilo je predstavljanje mjesnih bratstava OFS-a i Frame. Ove godine predstavljanje je zamišljeno tako da pojedino bratstvo OFS-a predstavi svoje bratstvo Frame i kaže najbolju osobinu tog bratstva. A bratstvo Frame da predstavi svoje bratstvo OFS-a i kaže njegovu najbolju osobinu. Bratstva u kojima nema Frame predstavljala su sama sebe, ističući dva cilja oko kojih su se najviše zalagali u ovoj godini. Večernju molitvu iz Časoslova predvodio je fra Vladimir Vidović, OFMConv. Nakon blagoslova hodočasnici su se uputili prema Kapeli gdje je izložen čudotvorni kip Majke Božje Molvarske, i kratko se zadržali u osobnoj molitvi Majci Božjoj. Zahvalni smo mjesnom bratstvu OFS-a i fra Filipu Musi, OFMConv, duhovnom asistentu bratstva, da su braća i sestre OFS-a i Franje-

vačke mladeži našega područja kod vas doživjela zajedništvo u duhu riječi sv. Franje „Gospodin mi je dao braću“. Hvala na pripremi obilnog bratskog objeda i prelijepih kolača! Hvala vam svima na tolikom gostoprimstvu, hvala vama, franjevci konventualci, hvala vama, članovi mjesnoga bratstva OFS-a! Hilda Švarcmajer, s. Agnes-Janja, OFS

HODOČAŠĆE U ASIZ Mjesnoga bratstva OFS-a Dubrava - Bezgrešno Začeće BDM

U

deset godina postojanja mjesnoga bratstva Dubrava – Bezgrešno začeće BDM više puta se razgovaralo o organizaciji hodočašća u Asiz, mjesto gdje je sveti Franjo, utemeljitelj triju redova, živio, umro i ostavio svoj i materijalni i duhovni pečat. Ova želja se počela ostvarivati kada je prošle godine odlučeno da se organizira hodočašće u Asiz, a tada se započelo i s njegovim planiranjem. Samo hodočašće bilo je od 26. travnja do 2. svibnja ove godine. Sudjelovali su članovi mjesnoga bratstva u Dubravi, članovi njihovih obitelji, ali i članovi drugih mjesnih bratstava iz Zagrebačkoga područnog bratstva OFS-a. U hodočašću su sudjelovali i fra Svetozar Kraljević, duhovni asistent mjesnoga bratstva, te bogoslovi fra Zlatko Ćorić i fra Antonio Pribroj 20-21/2018.

morac. Ono je započelo okupljanjem ispred samostanske crkve u Dubravi u četvrtak, 26. travnja, u večernjim satima. Noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Italiju započela je molitvom Večernje, a u Asiz smo stigli u petak u jutarnjim satima. Nakon smještaja prva točka programa bio je odlazak u crkvu svetoga Damjana. To je, u Franjino vrijeme, bila ruševna crkva, a svaki franjevac zna za one Franjine riječi koje je izgovorio pred križem koji je stajao u toj crkvi: „Gospodine, što hoćeš da učinim?“ Čuo je Gospodinov poziv da popravi Njegovu Crkvu i tako je sve počelo – i za Franju, i za sve koji su mu se pridružili, i još uvijek pridružuju, na putu nasljedovanja Isusa Krista. U crkvi smo se pobliže upoznali sa samim mjestom i

57


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

njegovom povijesti, dio koje je i red klarisa. Naime, u samostanu uz ovu crkvu je Klara, zajedno sa svojim sestrama, proboravila vrijeme od početka svojega života u poslušnosti, u koji ju je Franjo primio, do svoje smrti. Tu smo slavili i prvu svetu misu na ovome hodočašću. Poslijepodne je uslijedio obilazak grada – crkva svete Klare, gdje se danas nalazi križ svetoga Damjana i grob svete Klare, zatim Nove crkve, crkve Blažene Djevice Marije na glavnome gradskom trgu, crkve Gospe od ruža i neka druga važna mjesta u gradu. Navečer je bila prilika za osobnu molitvu na Franjinu grobu, koja je završila Povečerjem. Drugi dan hodočašća započeo je svetom misom u bazilici svetoga Franje, na njegovu grobu. Misa je bila na dan bl. Lukezija i Buonadonne, prvih poznatih svjetovnih franjevaca. Stoga smo, pod svetom misom obnovili svoje zavjete u Franjevačkome svjetovnom redu. Nakon toga nas je hrvatski franjevac koji trenutno boravi u Asizu, fra Zlatko Vlahek, poveo u obilazak crkve i samostana. Ono što smo, između ostaloga, bili u mogućnosti vidjeti, a za što nemaju priliku svi posjetitelji Svetoga samostana, prostor je u kojemu je živio i u kojemu je slavio svetu misu sveti Josip Kupertinski, zaštitnik studenata, kojemu smo izrekli i kratku molitvu. A gornja i donja bazilika i kripta s Franjinim grobom, svaka za sebe, pričaju posebnu priču. Posebno je mjesto Franjin grob, gdje leži njegovo tijelo, a oko njega

58

počivaju prvi drugovi, Leon, Masej Anđelo i Rufin. Na suprotnoj strani kripte pokopana je Jacopa de Septtemsollis, „brat Jakoba“, sveta i plemenita Rimljanka, Franjina dobročiniteljica. Što su to svi oni vidjeli u ovome čovjeku da su mu povjerovali i odlučili ga slijediti? Sigurno ne samo njega ni njegovu mudrost i snagu. Navečer toga dana smo sudjelovali u molitvi krunice i procesiji sa svijećama u Porcijunkuli, odnosno crkvi Blažene Djevice Marije Anđeoske. Nedjelja je bilo vrijeme za odlazak u samotište Carceri, neki su si priuštili i pješačenje do samotišta, cestom okruženom šumom, dok su drugi išli organiziranim prijevozom. Po dolasku smo se upoznali sa svetištem i zgodama povezanima s tim mjestom te slavili svetu misu na vanjskome oltaru. Današnje je svetište nastalo oko mjesta gdje se Franjo povlačio na molitvu, nedaleko od grada. Moglo bi se reći da je Franjo znao dobro izabrati, a poruka za danas bi bila da za sabranu molitvu treba stvoriti i potrebne uvjete. U ponedjeljak je bio posjet Porcijunkuli, „majci i glavi svih franjevačkih crkava“, ovoga puta s obilaskom bazilike i slavljem svete mise. Prva crkvica, okružena bazilikom koja je kasnije sagrađena, doista jest „komadić“, ali sveti komadić cijeloga Reda, mjesto gdje je Franjo osnovao svoj Red i mjesto gdje je umro. Mjesto gdje je Franjo otkrio svoj poziv, ono što hoće svim srcem izvršavati, i mjesto za koje je od Gospodina izmolio potpuni oprost, a koji je Sveti Otac potvrdio 1216. godine. Nakon Porcijunkule uslijedio je odlazak do katedrale svetoga Rufina, u kojoj su kršteni i Franjo i Klara i sva prva braća. I mi smo obnovili krsna obećanja pored katedralne krstionice. U ponedjeljak, prije polaska iz Asiza, mnogi su iskoristili vrijeme da još jednom, rano ujutro, odu na grob svetoga Franje i provedu vrijeme u molitvi, u posebnome miru koji je tamo prisutan. Nakon toga smo se zaputili na La Vernu, mjesto gdje je Franjo primio stigme. Pred kraj života Gospodina je molio da


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

mu prije smrti udijeli dvije milosti: da u svojoj duši osjeti onu bol koju je On podnio za vrijeme muke i onu ljubav zbog koje je dragovoljno podnio muku za grešnike. Na ovom mjestu ta molitva postane bliža i o njoj se više razmišlja. Na La Verni je, uz obilazak i vrijeme za osobnu molitvu, slavljena i posljednja sveta misa na ovome hodočašću. Svakoga dana hodočašća bilo je vremena i za osobnu molitvu i posjet nekomu najdražem mjestu u Asizu, i upravo zato je ve-

broj 20-21/2018.

ćina vremena na hodočašću provedena upravo u samome gradu. Svatko je ponio nešto s ovoga hodočašća, a vjerujem da će one najdublje dojmove svatko ipak zadržati za sebe. Neka bude onda rečeno još samo to da je za sve franjevce Asiz povratak na izvore, druženje s Utemeljiteljem, ali i s Gospodinom kojega je on slijedio, i mjesto ponovnoga nadahnjivanja i učvršćenja vlastitoga poziva. Nešto kao povratak kući. A kući se uvijek lijepo vratiti. s. Danijela Rebac, OFS

59


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

IZBORNI KAPITULI I BRATSKI I PASTORALNI POHODI U MJESNIM BRATSTVIMA OFS-a u 2018. U

razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine u mjesnim bratstvima Zagrebačkog područnog bratstva bl. Alojzija Stepinca održano je 6 izbornih kapitula i 15 bratskih i pastoralnih pohoda. Bratski pohoditelji i predsjedatelji izbornim kapitulima bili su: područni ministar Zdenko Viljevac i područna doministra Terezija Vrankić te Hilda Švarcmajer, područna tajnica kao delegat područnog ministra.

60

Prisutni na pojedinim pohodima, odnosno izborima, bili su i članovi Područnog vijeća: Hilda Švarcmajer, Dubravka Mandaković, Branko Pagadur i Tomislav Tulezi. Pastoralni pohoditelji i nazočni na izborima bili su područni duhovni asistenti: fra Zvonimir Brusač, TOR, fra Mate Bašić, OFM, fra Tomislav Glavnik, OFMConv, fra Branko Lipša, OFMCap i fra Krunoslav Kocijan, OFM, kao delegat Konferencije područnih duhovnih asistenata.


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO 1.

20. siječnja

MB Koprivnica

Pohod: Vijeće je u sastavu: Marko Bunić, ministar, Ivan Mikor, doministar i članovi vijeća: Jasna Huzjak, Neven Magdić, Dejan Dinič, Janja Ikić i Ivan Tomić. Duhovni asistent MB je fra Franjo Jesenović, OFM

2.

27. siječnja

MB Hrvatska Kostajnica

Pohod i izbori: - Za ministru je izabrana Jasna Ilić, doministru Gordana Karakaš i članovi vijeća: Anđelka Lacković, Agata Kolić, Marijan Blagus. Duhovni asistent MB je fra Stjepan Jambrošić, OFM

3.

28. siječnja

MB Sveti Duh Zagreb

Pohod: Vijeće je u sastavu: Ljiljana Marić, ministra, Damir Glivarec, doministar i članovi vijeća: Dubravka i Dunja Mandaković, Jelena Jurić, Snježana Glivarec. Duhovni asistent MB je fra Tomislav Glavnik,

OFMConv 4.

11. veljače

MB Čuntić

Pohod: Vijeće je u sastavu: Marijan Vujnović, ministar, Nadica Marjanović, doministra, i članovi vijeća:, Katica Radošević, Marina Radošević i Ivan Radošević. Duhovni asistent MB je fra Petar Žagar, OFM

5.

25. veljače

MB Molve

Pohod: Vijeće je u sastavu: Antonija Kokša, ministra, Ivana Vincek, doministra i članovi vijeća: Vesna Premec, Doroteja Pošta, Katica Hontić. Duhovni asistent MB je fra Filip Musa, OFMConv

6.

3. ožujak

MB Kloštar Ivanić

Izbori – Za ministru je izabrana Jadranka Stipić, za doministru Marica Maca Crnčić i novo vijeće: Robert Stipić, Ivan Bokan, Renata Huzanić, Marija Havliček, Mira Bokan. Duhovni asistent MB je fra Krunoslav Kašnar, OFM

7.

10. ožujak

MB Bjelovar

Pohod: Vijeće je u sastavu: Tomislav Tulezi, ministar, Vesna Manestar, doministra, i članovi vijeća: Vesna Kušar, Goran Manestar, Katica Dijanović, Zlata Čorba i Darko Hajduković. Duhovni asistent MB je fra Marko Pustišek, OFM

8.

11. ožujak

MB Ogulin

Izbori: - Za ministru je izabrana Nataša Francetić, za doministru Valentina Cindrić i novo vijeće: Maca Kurelac, Branka Grgurić, Biserka Magdić. Duhovni asistent MB je fra Petar Grubišić, TOR

9.

18. ožujak

MB Čakovec sv. Antun Padovan.

Pohod: Vijeće je u sastavu: Mladen Štrok, ministar, Vera Bralić, doministra i članovi vijeća: Ivanka Štrok, Nada Glumac, Snježana Cindrić, Mirjana Olčar. Duhovni asistent MB je fra Tomislav Božiček, OFM

10.

18. ožujak

MB Čakovec sv. Nikola biskup

Pohod: Vijeće je u sastavu: Marija Marciuš, ministra, Jasmina Tratnjak, doministra i članovi vijeća: Nada Horvat, Terezija Pavić, Petra Rukavina, Marina Zoričić, Ana Kolarić. Duhovni asistent MB je fra Anđelko Rakhel, OFM

broj 20-21/2018.

61


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

62


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO 11.

7. i 8. travanj

MB Kaptol Zagreb

Pohod: Vijeće je u sastavu: Milka Marjanović, ministra, Monija Raspudić, doministra i članovi vijeća: Đurđa Arbutina, Vlasta Udovičić, Nada Bence, Slavica Črnac, Igor Herceg, Krešimir Štetić, Antica-Nada Ćepulić i Mirna Hornik. Duhovni asistent MB je fra Venancije Mihaljević, OFM

12.

14. travanj

MB Samobor

Izbori: - Za ministru je izabrana Božica Peremin, za doministra Željko Toth i novo vijeće: Vera Juratović, Katarina Franjko, Sandra Lamešić, Marica Dubić i Marko Sinti. Duhovni asistent MB je fra Lucije Jagec, OFM

13.

15. travanj

MB Ksaver Zagreb

Pohod: Vijeće je u sastavu: Anđa Slunjski, ministra, Višnja Marić, doministra, i članovi vijeća: Sonja Stastny, Snježana Čondić i Vikica Baltić. Duhovni asistent MB je fra Zvonimir Brusač, TOR

14.

28. travanj

MB Kozari Bok Zagreb

Pohod: Vijeće je u sastavu: Ljiljana Merlin Zovko, ministra, Ana Vladić, doministra i članovi vijeća: Zrinka Jelačić, Anton Matić, Marija Jeleč i Ankica Pavić. Duhovni asistent MB je fra Toni Mutnik, OFM

15.

6. svibanj

MB Gospe Lurdske Zagreb

Pohod: Vijeće je u sastavu: Marija Jagoda Pavina, ministra, Franjo Mudifaj, doministar, i članovi vijeća: Jozefina Glasnović, Josipa Radman, Ivana Bošnjak. Duhovni asistent MB je fra Mate Matić, OFM

16.

13. svibanj

MB Virovitica

Pohod: Vijeće je u sastavu: Marica Ferenčević, ministra, Anđelka Kolbabek, doministra, i članovi vijeća: Gordana Gojević, Kata Majkovčan, Ana Kufner, Marijan Nreca i Danijel Vecko. Duhovni asistent MB je fra Grgur Blažević, OFM

17.

27. svibanj

MB Karlovac Švarča

Pohod i izbori: Za ministru je izabrana Mirjana Kovačić, za doministru Ružica Trezner i članovi vijeća: Božena Padjan, Ana Jagodić i Kate Štefanac. Duhovni asistent MB je mons. Ferdinand Vražić

18.

27. svibanj

MB sv. Ivan Krstitelj, Varaždin

Pohod i izbori: Za ministru je izabrana Ana Melnjak, za doministra Stjepan Cestar, i članovi vijeća: Matea Bakulić, Katarina Račić, Dinka Brčić, Katica Medved, Kristinka Čosić, Srećko Đikić i Alan Žiger. Duhovni asistent MB je fra Gordan Propadalo, OFM

Hilda Švarcmajer, OFS, područna tajnica

broj 20-21/2018.

63


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

SUSRET ISTARSKIH BRATSTAVA

N

a blagdan Bogojavljanja 6. siječnja 2018. održan je tradicionalni susret istarskih bratstava. Sestre i braća iz MB Sv. Elizabete Ugarske iz Rovinja, MB Sv. Franjo, MB Sv. Antun i MB Sv. Ivan Krstitelj u Puli s radošću očekuju taj susret koji se svake godine održava u drugom bratstvu. Ove godine domaćin je bilo MB Sv. Ivan Krstitelj u Puli. Okupilo se trideset i pet članova OFS-a, tri framaša iz sv. Antuna i duhovni asistenti: fra Jere Vujić, fra Đuro Vuradin, fra Marijan Glamočak i fra Đuro Hontić. Nakon uvodnog pozdrava ministre domaćice s. Ljilje Šapine, s. Jasna Vinčić i br. Vedran Vojnić pročitali su tekst iz Životopisa sv. Franje Tome Čelanskog Kako je sveti Franjo slavio Božić u Grecciu. Duhovni nagovor bio je na temu »Dijete Isus zaboravljeno u srcima mnogih«. U Franjino doba dijete Isus je bilo zaboravljeno u srcima mnogih, ali je probuđeno djelovanjem sv. Franje. U današnje vrijeme unatoč razvoju znanosti i tehnologije, boljemu materijalnom statusu i slobodi vjeroispovjesti, postoji sindrom izlaska i otpadanja od Crkve. Kamo to ljudi idu? Pobuna protiv vjere danas je tiha i radikalna. Nedolazak na nedjeljnu misu, nema sakramentalnog života. Čak nisu ni svjesni da su izašli iz Crkve. Idu ni-

64

kamo i nigdje, u veliko ništa. Nemaju vremena, zauzeti poslom i stalno umorni, a slobodno vrijeme koristi se za kafiće, internet, izlete. Nedjelje i blagdani provode se u trgovačkim centrima. Za razliku od vremena komunizma, u kojem je Crkva bila u progonstvu, rasla je vjera, gradile se crkve i bilo je svećeničkih i redovničkih zvanja. I danas je dijete Isus zaboravljeno u srcima mnogih, zamijenjeno lažnim blještavilom i ispraznošću konzumerizma. Zato, zaustavimo se ispred jaslica, poklonimo se ponizno novorođenom Bogu i dopustimo da nas milost Božja preuzme i raste u nama. Na blagdan Bogojavljanja izvlačimo sveca zaštitnika kojem ćemo se moliti i utjecati za zagovor u ovoj godini. Zatim je uslijedio zabavni dio susreta, tombola. Svi smo se udubili u svoje listiće i s nestrpljenjem iščekivali koji će se broj izvući, zatim bili pomalo razočarani kad nije izvučen broj koji je na našem listiću, jer nas je očekivala nagrada kad pokrijemo sve brojeve. Bilo je tu i malo »zavisti«, kad je netko drugi dobio nagradu, a svi smo bili u nadi da ćemo dobiti glavnu nagradu: kip sv. Franje kako grli križ. Ali i to smo brzo zaboravili jer su domaćini spremili utješne nagrade za sve prisutne. Radosno smo otvarali darove i gledali što smo dobili. Bilo je tu svega korisnog: molitvenika, knjiga, krunica, slika i kipića Gospe, križića i drugih nabožnih predmeta. Posebno dirljiv trenutak bio je kad smo uz prigodnu pjesmu čestitali rođendan našoj sestri Matiji koja od ove jeseni živi u domu umirov-


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

ljenika te nije više od mogućnosti prisustvovati na susretima bratstva, ali ona i dalje moli za sve svoje sestre i braću.

Nakon molitve krunice i zajedničke sv. Mise susret smo završili družeći se oko stola prepunog raznoraznih slastica.

Samanta Jadreško, OFS

HODOČAŠĆE SVETOM JOSIPU U KARLOVAC N

a blagdan sv. Josipa 19. ožujka 2018. mi, Mjesno bratstvo OFS-a, u pratnji župnika fra Gabrijela Škibole i simpatizera, hodočastili smo u Nacionalno svetište sv. Josipa i župu Blažene Djevice Marije Snježne. Počeli smo s pripravom velike devetnice, i kako se bližio blagdan, tako su i vremenske neprilike bile sve veće, prvo snijeg, a onda, i pred sam blagdan, velike poplave. Svi su se pitali je li moguće ići po takvom vremenu. Na svaki sam upit odgovorila: „Imajmo vjeru, prepustimo Gospodinu da posloži.“ I bi tako. U noći pred sam polazak kiša se pretvorila u snijeg koji je obukao sve u svečano ruho, sve je ogrnuto u bijelo. Predivna slika, kao što reče mons. Antun Sente u pozdravnom govoru: Blažena Djevica Marija je svome zaručniku za rođendan obukla sve u bijelo. Misno slavlje predvodio je mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački u koncelebraciji svećenika iz dekanata i onih koji su došli s hodočasnicima sa svih strana. Završena je godina posvećena sv. Josipu, mjerena zemaljskim vremenom, ali u sebi nosi sadržaj koji nije mjerljiv zemaljskim mjerilom. U homiliji je naglašeno da i mi, poput sv. Josipa, osluškujemo Božji plan u svojem životu i odatle dolazi nova snaga koja je povezana s djelovanjem Duha Svetoga. U svojoj samozatajnosti i brizi za Božju riječ sv. Josip nam pomaže da naučimo kako odbaciti ideale i budemo u razgovoru s Bogom. Njemu dati mjesto, Njemu se jedinome klanjati da bismo otkrili izvor svoje životne radosti i dopustili se oblikovati Duhu Svetomu. broj 20-21/2018.

Po završetku misnog slavlja hodočasnici su, predvođeni biskupom i svećenicima, častili sv. Josipa molitvom i razgledavanjem svetišta. U popodnevnim satimo sudjelovali smo u Euharistijskom klanjanju. U povratku kući svratili smo u istarsku gradić Boljun, gdje nas je dočekao župnik Jeronim Jokić. Nakon razgledavanja crkve i molitve razgledali smo staru utvrdu, kaštel. Ovo je mjesto vrlo bogate povijesti i kulturne baštine i svakako treba izdvojiti malo više vremena da se sve razgleda. Nakon okrjepe, puni dojmova nastavljamo put kući. Rastajemo se radosni jer znamo da će nas Gospodin opet negdje pozvati i okupiti. s. Anica Čortoloman, OFS, MB sv. Antun Pula

65


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

ŠIBENIK – SV. FRANE: ZAVJETOVANJE U OFS-u

N

a blagdan Sv. Elizabete Ugarske, zaštitnice Franjevačkoga svjetovnog reda, 17. studenog 2017., pod Misom u 18 sati, koju je slavio fra Augustin Kordić, duhovni asistent mjesnog bratstva sv. Frane u Šibeniku, s. Ljiljana Vidošević, ministra ovog bratstva, primila je trajne zavjete s. Jelene Škugor. Tom prigodom položile su privremene zavjete u ruke s. Ljiljane, ministre s. Jagoda Alić, s. Andrea Gambiroža, s. Marija Klisović, s. Ana Kulušić, s. Ljiljana Lokas, s. Nikolina Nakić i s. Blanka Šušnjara. Svjedokinje kod ovog zavjetovanja bile su s. Žanet Roca, učiteljica formacije i s. Branka Relja, zamjenica ministre. Nakon osam „sušnih“ godina, napokon su spomenute sestre položile zavjete. Bogu hvala! Zahvaljujemo zboru mladih crkve sv. Frane, na čelu s gđom Veronikom Paić, voditeljicom zbora, za pjevanje tijekom ove Mise!

66

Tog istog dana, 17. studenog 2017., sedmero sestara i braće započelo je godinu početne formacije, a sedmero njih vrijeme uvođenja u formaciju. Nakon obreda u crkvi bilo je zajedničko druženje svih članova bratstva OFS-a uz kolače i drugo. Od srca čestitamo sestrama koje su položile zavjete! I želimo da ostvare svoj duhovni poziv nasljedovanja Isusa Krista i evanđelja po primjeru sv. Franje Asiškoga! Fra Ivan Bradarić, gvardijan samostana sv. Frane te rektor crkve sv. Frane i hrvatskoga nacionalnog svetišta sv. Nikole Tavilića u Šibeniku, čestitao je zavjetovanim sestrama i zaželio plodnu godinu onima koji su započeli početnu formaciju i uvođenje u formaciju. Zahvaljujemo s. Žanet Roca, koja je zavjetovane sestre vodila tijekom vremena uvođenja u formaciju! A tijekom godine početne formacije sestre je vodio fra Augustin, duhovni asistent. Zahvaljujemo s. Ljiljani Vidošević, ministri, koja je vrlo zaslužna za napredak mjesnog bratstva sv. Frane u Šibeniku! Hvala fra Ivanu Bradariću, gvardijanu, i fra Ivanu Penavi, župniku, koji su bodrili i bodre nove članove bratstva OFS-a! Fra Augustin Kordić, duhovni asistent


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

PODRUČNI KAPITUL ZADARSKO-ŠIBENSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A “SV. NIKOLA TAVELIĆ” U

subotu 14. travnja 2018. u nacionalnom svetištu Sv. Nikole Tavelića u Šibeniku održan je redovni kapitul Zadarsko-šibenskog područnog bratstva OFS-a. U nazočnosti braće i sestara iz svih mjesnih bratstava i područnog vijeća susret je započeo euharistijskim slavljem koje je predslavio fra Augustin Kordić, OFMConv, područni duhovni asistent, a u koncelebraciji su bili fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata, fra Božo Sučić, TOR, područni duhovni asistent i fra Marko Duran, OFM, duhovni asistent Mjesnog bratstva Knin. Uslijedila je sjednica Područnog vijeća na kojoj su raspravljana neka aktualna pitanja, između ostalih organizacija područnog seminabroj 20-21/2018.

ra za formaciju koji se treba održati 19. svibnja u Splitu u samostanu sv. Frane. Ovaj seminar se organizira u suradnji sa Splitsko-dubrovačkim područnim bratstvom i nacionalnim povjerenstvom za formaciju. Radni dio Kapitula započeo je molitvom i duhovnim nagovorom koji je pripremio fra Stipe Nimac. Usvajanjem zapisnika s prethodnog kapitula i dnevnog reda prešlo se na radni dio. Svemirka Matić, OFS, područna ministra, izvijestila je nazočne o radu Područnog vijeća za razdoblje od prošlog kapitula. Zvjezdana Radoš, OFS, područna voditeljica formacije, prenijela je zaključke i dojmove s nacionalnig seminara za formaciju održanog u veljači u Zagrebu. Anita Močić, OFS, područna animatorica za Framu, iznijela je

67


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

podatke o radu Frame. Najavljeni su neki događaji koji su od posebne važnosti za naše bratstvo: -nacionalni susret Frame u Metkoviću 20.22. travnja -područni seminar za formaciju u OFS-u, u Splitu 19. svibnja -izborni kapituli u mjesnim bratsvima sv. Frane - Šibenik i sv. Frane - Zadar -zajednička sjednica područnih vijeća OFSa i Frame u samostanu sv. Ante na Šubićevcu, Šibenik 17. lipnja, - i nešto što nas osobito raduje - davanje prvih privremenih zavjeta u Mjesnom bratstvu

OFS, Sv. Mihovil-Lišane Ostrovičke, u nastajanju - 16. lipnja. Dogovoreno je održavanje sljedećeg Područnog kapitula 24. studenog u Kninu. Područna ministra izrazila je zahvalnost rektoru svetišta fra Ivanu Bradariću, mjesnom bratstvu Sv. Frane Šibenik i duhovnom asistentu fra Augustinu Kordiću na gostoprimstvu. Duhovno i tjelesno okrijepljeni obišli smo Svetište, upoznali se s materijalnom baštinom -samostanskom bibliotekom i postavom muzeja i uz pozdrave se razišli. Mir i dobro! Anita Močić, OFS

Prvi privremeni zavjeti i primanje u OFS, mjesnog bratstva u osnivanju „Sv. Ante Padovanski“ – Šubićevac

SVE NA SLAVU TROJEDINOG BOGA! N

a 5. nedjelju kroz godinu, 4. veljače 2018. godine za vrijeme svete mise, koju je predslavio fra Stipe Nimac, predsjednik Konferencije duhovnih asistenata Zadarsko-šibenskog područnog bratstva OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“, u koncelebraciji sa šest svećeni-

68

ka i to župnika i gvardijana fra Maria Radmana, fra Josipa Repeše, fra Mate Gverića, fra Žarka Maretića, fra Bože Ćurčije, fra Damira Čikare i fra Ignacija Sladolje, đakona, obavljen je obred svečanog primanja tri kandidatice u OFS i obred privremenog zavjetovanja


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

na godinu dana jedanaest kandidatica. Samom činu prethodila je trodnevna duhovna priprava koju je predvodio duhovni asistent fra Mario Radman. Fra Stipe Nimac na samom je početku istaknuo bit franjevačke pobožnosti koja je osvojila i povukla u Kristovo otajstvo samog svetog Franju, a on mnoge - braću i sestre, redovnike i redovnice te vjernike – laike, a to je poniznost Kristova utjelovljenja i ljubav Velikog Petka. Krist je Put, Istina i Život, a sveti Franjo neponovljiv, jedinstven, nepopravljiv zaljubljenik u Krista, krajnje jednostavan i originalan. Kao takav, ostaje do danas poticaj i provokacija te poput sv. Pavla, nakon obraćenja, Krist mu postaje SVE u svemu, a sve ostalo ima vrijednost onoliko koliko je povezano s Kristom. I što je osobito bitno – sv. Franjo nikoga nije upućivao na sebe, još manje navezivao. On očekuje od onoga koji ga slijedi na Kristovu putu da se ostvari u originalnosti koju je Bog u njega posijao. Razumjeti sv. Franju i nasljedovati ga znači uzeti Evanđelje i otvoriti se Duhu Svetomu da djeluje i usuditi se reći: „Gospodine, imam samo Tebe za učitelja!“ I, uistinu, živjeti Isusa koji daje život i vodi u život i svjedočiti ga u obitelji, među braćom i sestrama u župi, u bilo kojoj stvarnosti života. broj 20-21/2018.

Pristupiti OFS-u preuzeti je odgovornost za Božju ljubav na zemlji, vratiti se sebi, otkriti sebe u Bogu, cijeniti se, jer čovjek je stvoren na sliku Božju. Ni teško, ni lako, ali jedino što može mijenjati lice zemlje – ostvariti se u Punini – sve uglaviti u Krista, koji je Glava Crkve, a mi Njegovi udovi. Prepuna crkva, snaga zbornog pjevanja te sam obred, uistinu je obilježio ovaj svečani događaj u našoj župi. Na kraju misnog slavlja fra Mario se zahvalio svima koji su se odazvali, uzveličali i doprinijeli ovom svečanom činu, i sestrama koje su primljene i koje su dale zavjete do fra Mate Gverića, nekadašnjeg župnika, pok. župnika Bože Morića do fra Josipa Repeše koji je pokrenuo i oživio tek osnovano bratstvo. Dobro sjeme uvijek ima šansu da urodi obilatim plodom. Zahvalio se svim uzvanicima – gostima, svima koji su na bilo koji način utkali sebe u ovaj veliki događaj za Župu, za samu Crkvu. Fra Josip Repeša također se zahvalio sestrama na odluci te pozvao i druge da se pridruže i povećaju veliku Franjinu obitelj. Sestra Svemirka Matić, ministra Zadarsko - šibenskog područnog bratstva, također se zahvalila sestrama koje su pristupile OFS-u i dale prve privremene zavjete i time odlučile biti svjedoci Franjine ljubavi u nasljedovanju Krista, poštući ustrojstvo kroz Statut, Pravila i generalne konstitucije.

69


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

Voditeljica bratstva u osnivanju „Sv. Ante Padovanski“, Nevena Jakelić, podijelila je radost trenutka, zahvalila se svima na podršci – ljubavi koja čuda čini i pozvala da odgovorimo na Franjin moto života – biti ljubav koja ljubi – evo me, Gospodine! Nakon zajedničkog fotografiranja fra Mario je sve pozvao na produženo zajedništvo – agape – blagovanje onoga što su vrijedne ruke župljanki priredile. Ovo izvješće završit ćemo porukom i pitanjem za sve, za cijelu Crkvu Božju: Ako ne nosimo Kristovu ljubav koja je slava Očeva, vidljiva i svemoguća, čemu služe naša djela!? A slava Očeva očitovat će se u prihvaćanju Isusa Krista, ako Mu darujemo svoj život, stavljajući Mu se na raspolaganje svom snagom, du-

70

šom i umom – da bi Očeva ljubav, Trojstvena ljubav, pulsirala u svakom stvorenju.

Sad je vrijeme milosti! Primimo je i svjedočimo – budimo živo Evanđelje! Usvojimo Pavlovo „ne živim više ja, nego Krist živi u meni“ i Franjino „Bog moj i sve moje“ do punine ministerijalnog i kraljevskog svećeništva! Živimo duhovno očinstvo i duhovno majčinstvo kao snaga koja obnavlja Crkvu iznutra – prikazujući ponizno i predano svoj život Bogu, kao žrtve žive, svete i Bogu ugodne. Marija, Majka Crkve, Majka Isusova i Majka naša, vodila nas k Sinu svome u poniznosti svoga Bezgrešnog srca! Mir i dobro!

Mirjam Tomljanović


SPLITSKO PODRUČNO BRATSTVO

SEMINAR ZA FORMACIJU PODRUČNIH BRATSTAVA OFS-A Zadarsko-Šibenskog i Splitsko-Dubrovačkog

U

samostanu Sv. Frane u Splitu u subotu 19. svibnja 2018. održan je područni seminar za formaciju u organizaciji područnih vijeća područnih bratstava OFS-a zadarsko-šibenskog i splitsko-dubrovačkog. Susret je započeo euharistijskim slavljem koje je predslavio fra Vladimir Vidović, OFM Conv, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata, a u koncelebraciji su bili fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata i fra Krunoslav Kemić, OFM Conv, duhovni asistent mjesnog bratstva sv.Frane Split. Sam seminar za formaciju moderirala je Angela Koštro, OFS, područna voditeljica formacije u splitsko-dubrovačkom područnom bratstvu. Pozdrave su uputile Mila Šuto i Svemirka Matić, područne ministre obaju područnih bratstava i fra Stipe Nimac u ime Konferencije područnih duhovnih asistenata. - Sestra Štefica Kralj, OFS, održala je predavanje na temu „Uloga i zadaća vijeća u vođenju i animiranju bratstva“. Budući da imamo na umu da je OFS javno vjerničko društvo pod okriljem Crkve, cilj nam je dostići ideal da svojim životom svjedočimo svoju pripadnost franjevačkoj obitelji. Osjetiti radost bratstva znak je da smo na pravom putu. Da bismo ostvarili te ciljeve, treba službe prihvaćati odgovorno, davati sebe i na kraju, po prestanku službi, prenijeti znanja na nove članove vijeća da bi što prije i kvalitetnije mogli nastaviti rad za dobro bratstva. Svi članovi vijeća imaju odgovorne službe, no duhovni asistent je onaj koji na neki način ima odgajateljsku ulogu, odgovoran je za dubroj 20-21/2018.

hovni život, osobito za rast u franjevačkoj duhovnosti. Također je važno istaknuti i ulogu bratskog animatora za Framu, koji svojim zalaganjem treba premostiti generacijski jaz, uspostaviti svojevrsni balans između članova OFS-a i Frame. Na kraju svog izlaganja sestra Štefica je zaključila da bratski život počinje onda kada mi prestajemo biti pojedinci a postajemo osobe, kada njegujemo odnose. Identitet se stječe životom u bratskim odnosima.

- Sestra Danijela Rebac, OFS, nacionalna povjerenica za formaciju, održala je predavanje na temu „Trajna formacija u mjesnom bratstvu“. Cilj trajne formacije je postići što vjernije življenje života na temelju smjernica zajednice kojoj pripadamo. Život u franjevačkom bratstvu obvezuje vjernika laika živjeti Evanđelje, iznova se oduševljavati u traženju žive Kristove slike. Formacija braće i sestara započeta u ranim razdobljima franjevaštva nastavlja se kroz susrete, druženja, razmjenu iskustava i samo ako se svakom pojedinom razdoblju posveti odgovarajuća pažnja, donosi

71


SPLITSKO PODRUČNO BRATSTVO

plodove.Treba činiti ono što Bog od nas očekuje, usavršavati svakodnevno svoju ljudsku, franjevačku i kršćansku dimenziju na način da se posvetimo dubljem molitvenom i sakramentalnom životu, boljem zbližavanju sa Crkvom, upoznavanju sv. Franje i drugih franjevačkih svetaca, služenju u apostolatu milosrđa i života u društvu te na koncu, sudjelovanjem u životu bratstva. Trajnim zavjetovanjem tek započinje naš hod u formaciji, u izgradnji samih sebe, a time i bratstva. Bratstvo živi od susreta koji mogu biti različitog karaktera i na različite načine osmišljeni, bilo

kao skupštine, duhovne obnove, karitativne akcije i sl. Trajna formacija koja se provodi po naputcima nacionalnog povjerenstva za formaciju važna je jer se kroz određeni vremenski period zaokruži pojedina cjelina, ali svako bratstvo s vijećem na čelu zadržava pravo procijeniti vrijeme i okolnosti te u skladu s tim raditi na formaciji članova. Duh Sveti je glavni odgovorni djelatnik trajne formacije, ali mi moramo biti pozorni, raspoloživi, otvoreni i poučljivi, biti spremni suobličiti se s Kristom da bismo Ga mogli pokazati i prenijeti drugima. - Fra Vladimir Vidović je, zaključujući ovaj susret, istaknuo da je OFS Red, što često pada u drugi plan. Ne doživljavamo težinu riječi „RED“ i upravo poslanje vijeća jest naglašavati to u mjesnim bratstvima, naglašavati da Pravilo, GK i Evanđelje mora biti glavni kriterij našeg življenja. Svjedoci smo neblagonaklonog pogleda na katolike i vjernike, ali mi ne smijemo pasti pod utjecaj relativizma, nego živjeti svoje kršćanske i franjevačke vrijednosti. Učvršćeni i osnaženi u vjeri trebamo živjeti pravi smjer u ovom modernom svijetu prepunom iskušenja i opasnosti. Nakon okruglog stola s predavačima, pri čemu su braća i sestre pokazali velik interes za brojna pitanja važna za život u bratstvu, uslijedio je zajednički ručak za koji su se pobrinula braća i sestre iz MB Sv. Frane Split u suradnji sa svećenicima istoimenog samostana, na čemu im svesrdno zahvaljuemo. Anita Močić, OFS

72


FRAMA

NACIONALNI SUSRET FRAME U METKOVIĆU 20. - 22. TRAVNJA 2018. N

acionalni susret Frame u Metkoviću… Odakle početi? Jedno predivno iskustvo, prožeto molitvom, jačanjem u vjeri, druženjem i zabavom s ostalih petstotinjak framaša iz cijele Hrvatske…neprocjenjivo! „Služite Gospodinu u veselju“ geslo je ovogodišnjeg susreta koje se kroz molitvu i radionice provlačilo kao snažna poruka framašima, naglašavajući bit služenja i otkrivajući male načine istog u svakodnevnom životu kojih ni sami nismo svjesni. Iz perspektive framaša domaćina, organizacijski je događaj prošao bez problema, veoma smo sretni i zadovoljni ishodom situacije, koji je bio uistinu pozitivan te plodonosan za naše mjesno bratstvo. Zahvalni smo na prilici da je naš mali Metković dobio priliku osjetiti silno zajedništvo i ljubav mnoštva mladih prema Bogu. Vrhunac susreta bilo je obilježavanje 25. rođendana Frame u Hrvatskoj, koji smo proslavili uz pjesmu, ples i torte, prisjećajući se kako je to bilo prije četvrt stoljeća, Frama u

nastanku! Ovu proslavu su nam posebno uveličale framašice iz Bosne i Hercegovine i framaši i duhovni asistent Frame iz Slovenije, po prvi put na našim nacionalnim susretima. Ostaje nam jedino nada da će ovakvih susreta, uz Božju pomoć, biti pregršt u budućnosti. Bit će to izvrsna prilika za zbližavanje i produhovljavanje mladih te slavljenje Njegova imena! Tea Obšivač, Frama Metković

NAJAVA HODA FRANJEVAČKE MLADEŽI A

namarija Tomašević, nacionalna predsjednica Franjevačke mladeži, animirala je područna bratstva Frame da objave svoju pripremu i organizaciju ovogodišnjeg Hoda. Sudjeluje svih pet područnih bratstava Frame. „Ono što je najbitnije od svih tekstova jest da svi ćemo opet broj 20-21/2018.

biti skupa, kao Nacionalno bratstvo, na potpunom oprostu“, rekla je. ZADARSKO-ŠIBENSKO I SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO - Relacija Sinj-Šibenik ruta je ovogodišnjeg Hoda

73


FRAMA

Splitsko-dubrovačkog i Zadarsko-šibenskog područnog bratstva. Nakon dugih pet godina ova dva ’morska’ područja su se ujedinila. Od Sinja, Muća i Kljaka preko Unešića i Danila do Šibenika, 20-tak mladih će krenuti putem sv. Franje do Asiza. Molitva, zajedništvo, druženje, pjesma, hrana, smijeh, sve će to biti, a i mnogo više, na našem Hodu od 24. srpnja do 3. kolovoza. Josipa Slavica, Frama Šibenik-Šubićevac

OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO Ovogodišnji 25. hod Frame u Osječkom područnom bratstvu pod geslom „Hrabri budite, ja sam pobijedio svijet!“ započinje 22. srpnja u Iloku. Nakon šest dana pješačenja kroz slavonska polja svoj hod završavamo u Vođincima 29. srpnja, odakle ćemo se uputiti za Asiz kako bismo tamo primili potpuni oprost i proslavili blagdan Gospe od Anđela zajedno s čitavim Nacionalnim bratstvom, s framašima iz cijele Hrvatske. Dubravka Hajek, Frama Našice

ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO - XXIV. hod Frame održat će se od 23.7. do 3.8 ove godine. Stotinjak mladih hodočastit će od Zagreba (župa Uzvišenja sv. Križa u Sigetu) do Siska. Tako ćemo putem proći kroz Odru, Veliku Goricu, Roženicu, Pokupsko, Gornju Bučicu,

74

Veliku Solinu, Glinu, Goru, Petrinju, Mošćenicu i Sisak. Razlozi koji mlade potiču na ovaj susret su svi naši križevi, strahovi, muke i tjeskobe, sve tuge i radosti, blagoslovi za koje želimo Bogu zahvaliti i koje prinosimo kao žrtvu tijekom tih nekoliko sati hodanja. Upravo je znakovito da ovogodišnji Hod započinje i završava u crkvama koje su posvećene Uzvišenju Svetog Križa, te će nas na taj način cijelim putem pratiti razmišljanje o tome zašto se svaki od nas žrtvuje i na koju nakanu želi posvetiti pojedini dan. Svakodnevno ohrabrenje naći ćemo i u ovogodišnjem geslu: „Hrabri budite, ja sam pobijedio svijet! (Iv 16, 33)“ Potom ćemo krenuti prema Italiji na izvore našeg franjevaštva. Ove godine je posebna milost što ćemo boravak u Italiji, kao i vhunac susreta i hodočašća - zadobivanje milosti potpunog oprosta u Porcijunkuli - proslaviti u zajedništvu Nacionalnog bratstva, gdje ćemo se susresti s ostala četiri područna bratstva. Nakon toga se nastavlja slavlje, a u večernjim satima, kad zalazi sunce, framaši kreću nazad u svoju domovinu. Nikolina Bagarić, Frama Zagreb – Sv. Mihael

PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO - S obzirom na veliku smjenu generacija u našem Primorsko-istarskom područnom bratstvu Frame, ovogodišnji hrvatski dio hoda trajat će tri dana, nakon čega dižemo sidro prema Asizu po potpuni oprost. Okupit ćemo se 25.7. na Trsatu te se autima prevesti do Kompolja, odakle kreće Hod. Marširajući preko Ličkog Lešća, završit ćemo u Gospiću gdje ćemo se spremiti za najbitniji dio Hodočašća. Sandra Kvaternik, Frama Rijeka - Trsat


FRAMA

broj 20-21/2018.

75


HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAÄŒKOGA SVJETOVNOG REDA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.