Page 1

Glasilo Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda

broj 14/15 • godina 7

2016. • cijena 10 kuna

 ODRŽAN NACIONALNI IZBORNI KAPITUL OFS-A

 USTANOVLJENO HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRAME

 BORAVAK TIJELA SV.LEOPOLDA B.MANDIĆA U ZAGREBU

 OBILJEŽENE FRANJEVAČKE OBLJETNICE

 NOVI PRIRUČNIK ZA FORMACIJU U OFS-U


ČESTITKA

SRETAN BOŽIĆ

IMPRESUM Bratstvo Interno glasilo Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) Izdaje: Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a Broj 14/15, 2016. Uredničko vijeće: Hilda Švarcmajer, glavni urednik fra Krunoslav Kocijan Ana Fruk Igor Kanižaj Adresa uredništva: Kaptol 9, 10000 Zagreb Stjepan Kelčić Fotografija na naslovnici: Album Nacionalnog vijeća OFS-a Jasna Krapac Grafička priprema: Danijel Lončar Tisak: Grafika Markulin, Lukavec Naklada: 1000 primjeraka

2


NACIONALNO BRATSTVO

Uvodnik Draga braćo i sestre, Gospodin vam dao svoj mir!

V

rijeme je adventa, predbožićno vrijeme kad dublje promišljamo kako smo duhovno živjeli u protekloj godini u našim obiteljima, društvu, Franjevačkoj obitelji, obitelji Franjevačkoga svjetovnog reda, Crkvi. Što smo od planiranog ostvarili, jesmo li mogli bolje, s kojim radostima ili poteškoćama smo se susreli, što nam je ubuduće činiti? Od izlaska prošloga dvobroja lista Bratstvo, kao braća i sestre Nacionalnoga bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda sudjelovali smo na važnim događanjima na planu Crkve i Reda. Zabilježena su i mnoga događanja u našim područnim i mjesnim bratstvima koja nas međusobno obogaćuju, a još više potiču i povezuju u našem pozivu i poslanju. Stoga vjerujem da vas raduje što ćete u ovom broju više o tome pročitati! Radost mi je što se ovom prigodom obraćam svoj braći i sestrama u svakome mjesnom bratstvu, kao novoizabrana nacionalna ministra na XVI. redovnom i VI. izbornom kapitulu Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda od 7. do 9. listopada 2016., pod predsjedanjem generalnog ministra brata Tibora Kausera i uz nazočnost fra Joséa Antonija Cruza Duartea (OFM), generalnog duhovnog asistenta OFS-a. Na službu nacionalne ministre izabrana sam sa službe područne ministre Sjeverozapadnohrvatskoga (Zagrebačkoga) područnog bratstva bl. Alojzija Stepinca, u trećem mandatu. Dolazim iz Mjesnoga bratstva Presveto Trojstvo Karlovac. Trajno sam zavjetovana 4. listopada 2003. g. Članovi Nacionalnoga vijeća u novom sazivu odgovorno su prihvatili izbor na službe. Preporučam sve nas u vaše molitve, da po zagovoru Blažene Djevice Marije, našega serafskog oca sv. Franje, sv. Klare, svetih Elizabete i Ljudevita, od Gospodina zadobijemo milost ispravnog osluškivanja potreba Nacionalnoga bratstva te ustrajnost u služenju u poniznosti i bratskoj ljubavi. Zahvaljujem na služenju i raspoloživosti članovima Nacionalnoga vijeća u prošlom mandatu, ministru br. Stjepanu Kelčiću u dva mandata i svim članovima kroz to vrijeme. S bratskom ljubavlju, od srca vas pozdravljam i želim čestit Božić i blagoslovljenu Novu 2017. godinu!

broj 14-15/2015.

s. Branka Černugelj, OFS nacionalna ministra

3


NACIONALNO BRATSTVO

VOĐENJE I ANIMIRANJE – OSNOVNI ELEMENTI UPRAVLJANJA REDOM D

raga braćo i sestre, Gospodin vam dao svoj mir!

Iako sam zamoljen da predstavim temu Kako upravljati međunarodnim redom kao što je OFS smatram da glavne ideje i misli o tome, koje smo predstavili Benedetto Lino i ja, možete pročitati stoga ih ne bih sad ponavljao. No, svakako vas potičem da ih pročitate. Ono o čemu bih vam želio govoriti jest o osobitom dijelu upravljanja Redom, točnije o vođenju i animaciji bratstava na različitim razinama. Svako bratstvo bilo koje razine animira [pokreće] i njome upravlja vijeće i ministar koje izabiru zavjetovana braća i sestre po Konstitucijama. (Pravilo OFS-a 21) Bog uvijek pronalazi osobe koje će biti Njegovo oruđe za animaciju i vođenje Božjeg naroda. On je taj koji uistinu animira i vodi bratstva. Animira, ispunja svojim duhom, Svetim Duhom. On vodi, odnosno pokazuje put, pokazuje smjer kojim treba ići. Uloga i zadaća vijeća i ministara na različitim razinama jest animirati i voditi bratstva, u bratskom i kolegijalnom duhu. Animiranje i vođenje znači biti na križu, ali ne samo u smislu biti raspet. Da, služenje bratstvu, služenje Redu često je i žrtva, no simbol križa ima i drugo značenje, koje se može otkriti kad razmišljamo o Kristu koji je raširio svoje ruke između neba i zemlje. Animiranje i vođenje znači stajati na raskrižju dvaju puteva. Animiranje predstavlja

4

okomitu vezu, duhovni vid služenja i brige oko bratstva. Vođenje predstavlja vodoravnu vezu, praktični vid služenja bratstvu. Animiranje znači ojačati bratstvo, ispuniti ga duhom. To znači moliti za bratstvo, predavati ga Bogu, izručivati ga u Božje ruke, jačati vezu između Boga i bratstva. Animiranje znači pozivati bratstvo da moli i da ima sve veću želju približiti se Gospodinu. Animiranje znači promicati veću povezanost i prijateljstvo s Kristom, te otvorenije srce da se primi Duha Svetoga. Onaj tko druge želi ispuniti duhom, mora i sam biti njime ispunjen. Moramo dopustiti da Duh Sveti u nama djeluje. Trebamo prihvatiti njegove darove, prihvatiti da smo i mi primili darove. Svatko ima drugačije darove. Različiti su dari, a isti Duh. (1 Kor 12,4) Svatko od nas ima dar služenja bratstvu. Ne postoji osoba koja nije primila nikakav dar. I to je vrlo, vrlo važno znati kad se razmišlja o osobnom služenju u bratstvu. Osim toga, isti Duh Sveti ne samo da po sakramentima i službama Božji Narod posvećuje i vodi i krepostima ga uresuje, nego svoje darove “dijeleći kako hoće” (1 Kor 12,11), dijeli među vjernike svakoga staleža također posebne milosti, kojima ih čini sposobnim i spremnima da prime razna djela ili dužnosti korisne za obnovu i veću izgradnju Crkve, prema onomu: “Svakomu se daje očitovanje Duha na korist” (1 Kor 12,7). (LG 12) Animiranje znači pretvoriti nešto što je statično (nepomično) u nešto što se kreće, što oživljava bratstvo. Vođenje prije svega znači davati dobar primjer osobnoga života. To znači pokazati smjer,


NACIONALNO BRATSTVO

utrti put, ići pred drugima, biti netko koga će drugi htjeti slijediti. Naravno, onaj tko vodi mora biti osoba koju se može slijediti. Svi koji su u vijeću, koji služe vođenjem bratstva, moraju voditi uzoran život, pružati svjedočanstvo života. Naš život treba biti dobar primjer koji će se moći slijediti. Voditi znači pokazati put. No tko može pokazati put, ako ne poznaje pravi smjer? Oni koji su odgovorni za vođenje moraju imati dobre ideje koje su proizašle iz molitve. Planiranje je zadaća onih koji moraju voditi. To zahtijeva duboki odnos s Bogom. Nek najprije Bog vodi, nek on pokaže put, utvrdi smjer, kako bi se taj smjer onda pokazao i drugima. Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti. (Iz 55,8) Naša zadaća nije ići našim putem, nego Božjim putem. Naša zadaća nije ostvarivati naše ideje, nego spoznati i ostvarivati Božje ideje. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje. (Iv 10,14) Oni koji vode moraju poznavati one koje vode. Bratstvo nije društvena ili politička skupina, bez lica. Bratstvo je skupina braće i sestara, koja su djeca istoga nebeskog Oca. Bratstvo je slika Božjeg naroda, i zato vijeće treba biti slika Boga koji ih osobno poznaje i brine o njima. broj 14-15/2015.

Oni koji služe vođenjem bratstva, moraju poznavati prednosti bratstva. Što je bratstvo osobito sposobno učiniti? Čemu je najotvorenije? Koja su duhovna blaga toga bratstva? Što bi to bratstvo moglo podijeliti s drugim bratstvima? Kako bi bratstvo najbolje moglo djelovati u Crkvi i društvu? Međutim, vođenje bratstva znači i poznavati slabosti bratstva. Koja su ograničenja bratstva? Koje područje zahtijeva najviše poboljšanja? Iz toga vidimo da je animiranje i vođenje složena zadaća. Upravo iz tog razloga, Bog često povjerava službu animiranja i vođenja bratstva skupini osoba. Znamo da su u Starom zavjetu Aron i Mojsije imali različite darove i različite uloge. Aron je više brinuo oko animiranja, dok se Mojsije više bavio vođenjem. Obojica su služila Božjem narodu. U Djelima apostolskim (poglavlje 6, redci 2-4) možemo vidjeti, dok su apostoli služili u molitvi i euharistiji, izabrali su sedmoricu ostale braće da služe pri stolovima. Animiranje i vođenje u OFS-u povjereno je vijeću. To je zajednička zadaća, zajednički rad, zajedničko služenje. Ne postoji osoba koja u sebi ima sve darove i karizme. Bog ih je podijelio, kao što smo već čitali u poslanici sv. Pa-

5


NACIONALNO BRATSTVO

vla. Stoga je potrebno služenja svakoga tko je izabran u vijeće. Svako bratstvo animira i vodi vijeće koje ima svoga ministra. Nije ministar taj koji ima svoje vijeće! Oni moraju animirati i voditi u bratskom duhu, kolegijalno. Trebaju živjeti i djelovati kao malo bratstvo unutar većeg bratstva. Svaki je vijećnik najprije član vijeća, a tek potom ima posebnu službu unutar vijeća. Zajedničko služenje bratstvu, razmjena ideja i pronalaženje zajedničkog načina razmišljanja, zajedno tražiti dobro bratstva važnije je od vršenja pojedine službe. Nitko ne može reći da nije zainteresiran za tu problematiku ili da ne želi biti uključen u ta pitanja. Svaki član vijeća dijeli radosti, probleme, brige, ali i rad i zadaće drugih članova vijeća. Upravo to znači voditi i animirati bratstvo po vijeću, tako bismo trebali upravljati Redom! Prihvatiti nominaciju da se bude član vijeća izraz je spremnosti da se služi bratstvu. Nominirajući nekoga za člana vijeća, bratstvo priznaje da ta osoba ima darove. Mi moramo opsluživati evanđelje Gospodina našega Isusa Krista slijedeći primjer svetoga Franje Asiškoga (Pravilo OFS-a 4). Svaki svjetovni franjevac koji se zavjetovao, obećavši opsluživati evanđelje po primjeru sv. Franje, također je obećao da će služiti braći i sestrama gdjegod i kadgod bratstvu to bude trebalo. Biti izabran dar je Božji, kao što je i zavjetovanje Božji dar.

6

Svakako da izbor u vijeće, a time i služenje u vijeću, često zahtijeva puno vremena, može biti zamorno, teško, može zahtijevati i suočavanje s problemima, otkrivanje briga, a često i neugodne stvari. No, s druge strane, to ujedno pruža i mnogo radosti, stvarno iskustvo da se bude oruđe u Božjim rukama i da se bude koristan, da se upozna braću i sestre, dobivajući osobite milosti za dobro bratstva. U svakome tko je spreman služiti, nalazi se ponizni Bog koji služi nama, koji to ne zaslužujemo, već bismo mu trebali služiti mnogo bolje u našoj braći i sestrama, u našim bližnjima, Crkvi i društvu. Kao što je Bog onaj koji nama obećava u zavjetima, više no što mi obećavamo da ćemo biti njemu vjerni, tako i u služenju svih koji su izabrani, Bog je taj koji služi nama, više no što želi da mi njemu služimo. Povlastica je biti takvo Božje oruđe. Naše je zvanje biti takvo Božje oruđe. Naše je poslanje biti takvo Božje oruđe. Pozivam vas da mi se pridružite u molitvi i razlučivanju za dobre izbore, tako da nas sve može ispuniti Duh Sveti i voditi nas da izaberemo Nacionalno vijeće koje će opsluživati Pravilo te animirati i voditi nacionalno bratstvo OFS-a u Hrvatskoj u naredne tri godine. Neka nam sv. Franjo, sv. Ljudevit i sv. Elizabeta budu na pomoć! generalni ministar Tibor Kauser, OFS Samobor-Tabor, 8. listopada 2016. (prevela Ana Fruk)


NACIONALNO BRATSTVO

ODRŽAN 16. REDOVNI I 6. IZBORNI KAPITUL HRVATSKOGA NACIONALNOG BRATSTVA FRANJEVAČKOG SVJETOVNOG REDA U

kući susreta Tabor u Samoboru održavao se od 7. do 9. listopada (petak, subota i nedjelja) 2016. godine 16. redovni i 6. izborni kapitul Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda. Nacionalni ministar Stjepan Kelčić pozdravivši okupljene članove Nacionalnog kapitula, predstavio je goste iz Međunarodne razine OFS-a: Tibora Kausera, generalnog ministra OFS-a iz Mađarske i fra Josėa Anbroj 14-15/2015.

tonija Cruza Duartea, OFM, generalnog duhovnog asistenta OFS-a iz Portugala. Zaželio je da se ovdje među braćom i sestrama dobro osjećaju. Generalni ministar Tibor Kauser u svom je pozdravu rekao da se osjeća povlaštenim biti ovdje s nama, zaželio je uspješan rad i da proslavimo Kapitul u kojem je u središtu molitva i prepoznavanje volje Božje. Generalni duhovni asistent OFS fra Josė Antonio Cruz Duarte,

7


NACIONALNO BRATSTVO

OFM nakon pozdrava održao je duhovni nagovor Kako živjeti milosrđe u bratstvu. Nakon vrlo detaljnog izvješća nacionalnog ministra Stjepana Kelčića o radu, djelovanju i postignućima Nacionalnog vijeća, Izvršnog odbora i povjerenstava u proteklom trogodištu, izvješća su podnijele i područne ministre svih pet područnih bratstava: Branka Černugelj, Maja Janc, Blaženka Kulić, Svemirka Matić i Mila Šuto te Hilda Švarcmajer za uredništvo glasila Bratstvo. Nakon rasprave Kapitul je usvojio podnijeta izvješća. Izvješće je podnijela i nacionalna predsjednica Frame Marta Radoš. Bio je tu trenutak i prigoda u kojem je Nacionalnom vijeću Frame uručen Dekret nacionalnog ministra OFSa o ustanovljenju Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži i Dekret o odobrenju i potvrdi novog Statuta Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži. U subotu 8. listopada prije podne generalni ministar OFS-a Tibor Kauser održao je vrlo zapaženo izlaganje „Vođenje i animacija - temeljni elementi vodstvene zadaće vijeća i ministra OFS-a“. Kapitul je odlučio da se sadržaj i smjernice tog izlaganja obrade i prodube na susretima OFS-a na nacionalnoj, područnoj i mjesnoj razini te preporučio daljnje povezivanje i suradnju OFS-a i Franjevačke mladeži. Poslije podne održan je Izborni dio Kapitula pod predsjedanjem Tibora Kausera, generalnog ministra OFS-a u nazočnosti fra Jo-

8


NACIONALNO BRATSTVO

séa Antonija Cruza Duartea, OFM, generalnog duhovnog asistenta OFS-a. Generalni ministar je imenovao za tajnicu izbornog dijela Kapitula Hildu Švarcmajer i za brojače glasova Tereziju Vrankić i Stjepana Kelčića. Za nacionalnu ministru izabrana je Branka Černugelj iz Karlovca, za zamjenicu nacionalne ministre Vesna Peharec iz Pule, za nacionalnu tajnicu Ivana Filipin iz Zagreba, za nacionalnu blagajnicu Božica Peremin iz Samobora, za nacionalnu povjerenicu za formaciju Jadranka Ljubojević, iz Subotice, za nacionalnu povjerenicu za Franjevačku mladež Marina Musa iz Zagreba, za međunarodnog vijećnika Vladimir Rosančić iz Zagreba i za njegovog zamjenika Samanta Jadreško iz Pule. Euharistija, pod kojom su izabrani uvedeni u službu, bila je u franjevačkoj crkvi Marijina uznesenja u Samoboru.

broj 14-15/2015.

Navečer se održavalo bratsko druženje OFSa i Frame u radosti uz predstavljanje područnih bratstava OFS-a i Frame i područnih delicija. Kapitul je donio Program rada i Kalendar događanja OFS-a i Frame u 2017. Usvojene su Teme za mjesečne susrete u mjesnim bratstvima OFS-a u 2017. Kapitulu je predstavljen Priručnik za formaciju u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije koji je, zajedno s novim Programom formacije za ova dva razdoblja, pripreman u proteklom mandatu. Istovremeno se održavala i Nacionalna izborna skupština Franjevačke mladeži. Za novu predsjednicu izabrana je Anamarija Tomašević, za potpredsjednicu Marijana Mijatović, za voditelja formacije Ivan Školka, za tajnicu Diana Krišto i za blagajnika Dominik Vučemil. Pripremila: Hilda Švarcmajer, OFS

9


NACIONALNO BRATSTVO

PRIRUČNIK ZA FORMACIJU U OFS-U

Priručnik za formaciju u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije

I

z tiska je izišao Priručnik za formaciju u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije, pripremljen na temelju Programa formacije u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije, koji je usvojen na Nacionalnomu kapitulu OFS-a u listopadu 2015. Nakon usvajanja Programa, započelo se s radom na izradi materijala, odnosno obradi tema iz Programa. Programi formacije su postojali i ranije, i ovaj Program se na njih naslanja, ali prvi put se na nacionalnoj razini prišlo i izradi materijala za Program, a rezultat toga je ovaj Priručnik za formaciju. On je ponajprije namijenjen radu s aspirantima i kandidatima, ali i svim članovima OFS-a, duhovnim asistentima i svima koji žele bolje upoznati Franjevački svjetovni red i franjevački svjetovni poziv, i u našoj Franjevačkoj obitelji, ali i šire. U Priručniku obrađene teme su, kao i Program, podijeljene u dvije velike cjeline – Vrijeme uvođenja i Vrijeme početne formacije.

10

Vrijeme uvođenja obuhvaća 15 tema i obrađuje teme koje su važne za ovo razdoblje u kojemu se kandidat upoznaje sa svetim Franjom, Franjevačkom obitelji, Franjevačkim svjetovnim redom i njegovim mjestom u Crkvi te se prije ulaska u Red razlučuje poziv kandidata za OFS. Nakon ulaska u Red, slijedi razdoblje početne formacije koje prethodi zavjetovanju i u kojemu sazrijeva poziv za OFS. U tu svrhu, za ovo razdoblje su pripremljene 33 teme podijeljene u tri cjeline: Sveti Franjo i franjevački pokret, Liturgijski i duhovni život te Franjevački poziv i poslanje za život u Crkvi, svijetu, obitelji. Pojedina cjelina u više tema produbljuje ono što je zadano u naslovu svake od njih. Treći dio donosi neke praktične upute u radu s kandidatima, dvije dodatne teme koje se odnose na ljudsku dimenziju formacije i pregled dostupnije franjevačke literature. Na početku knjige su uvršteni i Program formacije na temelju kojega je Priručnik izrađen te popis kratica koje se koriste u knjizi. Priručnik se, ovisno o razlogu zbog kojega se uzima u ruke, može čitati temu po temu, sustavno, ili se, budući da je svaka od njih samostalna cjelina, može odabrati jedna od njih prema interesu za upoznavanje s određenim sadržajem. Priručnik govori o tomu što je sadržaj poziva svjetovnih franjevaca u svom njegovu bogatstvu, stoga je potrebno obraditi cjelinu sadržaja koji se u njemu donose. Način kako to u praksi provesti bit će pitanje za promišljanje odgovornih u mjesnim bratstvima. Teme u Priručniku imaju ujednačenu strukturu po kojoj su naslovi obrađeni: ciljevi, molitveni početak, uvod u temu, razrada teme, rad u skupinama, molitveni završetak i popis literature. Na taj način je svaka


NACIONALNO BRATSTVO

tema pripremljena za korištenje na susretima u radu s kandidatima, a popis literature predstavlja i smjernicu za produbljivanje znanja o određenoj temi. Uz molitveni početak i završetak, koji odgovaraju sadržaju svake teme, u Priručniku se preporuča i molitva Časoslova na formativnim susretima, a svakako valja napomenuti da je, uz ovaj Priručnik, potrebno služiti se i Svetim pismom, Franjevačkim izvorima, dokumentima OFS-a i drugom literaturom koja je na raspolaganju, ne samo kada se radi o temeljitoj pripremi teme za susret, nego i produbljivanju vlastitih znanja, što je pretpostavka formacije i odgovornih za formaciju i samih kandidata. U rad na Priručniku bio je uključen veliki broj ljudi, počevši od Povjerenstva za formaciju u razdoblju 2013. – 2016. (Ana Fruk, Martina Košćak, Dario Brigić, članovi, fra Krunoslav Kocijan, duhovni asistent i Danijela Rebac, voditeljica Povjerenstva). U izradi tema su sudjelovala 33 autora čija se imena abecednim popisom donose na početku Priručnika, a posebna mu je vrijednost i u tomu što su u izra-

di tema sudjelovali članovi cijele Franjevačke obitelji. Teološku lekturu je radio Ivan Glavinić, franjevačku lekturu s. Gabrijela Tea Damjanović, a metodičku obradu Antonija Meštrović i Irena Sučić. U Priručniku su navedena imena i svih drugih suradnika koji su svojim radom pridonijeli njegovu nastanku. Uz zahvalnost svima koji su sudjelovali u nastanku ovoga djela, valja posebno spomenuti Nacionalno vijeće OFS-a koje je prepoznalo potrebu da se o formaciji progovori na sustavan način i bilo potpora u ovomu poslu te pomoć Vijeća franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koja je također pridonijela da ovo djelo ugleda svjetlo dana. Vjerujem da će Priručnik, nakon velikoga truda, ljubavi i znanja koji su u njega uloženi, naići na dobar prijem i biti prepoznat kao nezaobilazno štivo u formaciji u našim bratstvima i među svima koji su zainteresirani za temeljitije upoznavanje franjevačke svjetovne duhovnosti. Danijela Rebac, OFS

Naslov: Priručnik za formaciju u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije Brat Franjo, Zagreb, 2016. 24 cm, 528 str., tvrdi uvez

broj 14-15/2015.

11


NACIONALNO BRATSTVO

Održan VII. nacionalni seminar za formaciju u OFS-u O

ve godine, Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a već sedmi put zaredom je organiziralo Nacionalni seminar za formaciju koji se održao od 4. do 6. ožujka 2016. u Duhovnom centru sestara karmelićanki Božanskog Srca Isusova u Zagrebu. Na seminaru je sudjelovalo 28 sudionika - članovi Nacionalnog vijeća, članovi Nacionalnog povjerenstva za formaciju i braća i sestre iz naših pet područnih bratstava, područni ministri i povjerenici za formaciju, kao i članovi područnih povjerenstava i predstavnici područja, a na seminaru su bile i dvije sestre iz mjesnog bratstva OFS-a koje djeluje uz Hrvatsku katoličku misiju u Beču. Na ovogodišnjem seminaru se posebna pozornost posvetila trajnoj formaciji koja traje kroz cijeli život – njezinoj važnosti, sadržajima i praktičnom provođenju u bratstvima. Susret je započeo u petak, svetom misom u 18 sati koju je predvodio fra Krunoslav Kocijan, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a. Uvečer je, nakon zanimljivog predstavljanja i upoznavanja sudionika, sestra Danijela Rebac, nacionalna povjerenica za formaciju,

12

održala kratak uvod u ovogodišnju temu pod naslovom „Što je trajna formacija?“ i ukazala na važnost svih razdoblja formacije koja, svako za sebe, imaju svoju svrhu, a osobito na važnost trajne formacije. Ukazala je i na potrebu poznavanja ovoga razdoblja kroz dokumente Crkve i Reda, kao i ciljeva i najvažnijih sadržaja trajne formacije. Drugi dan seminara, u subotu, započeo je euharistijskim slavljem te predavanjem fra Krunoslava Kocijana na temu „Obraćenje“, u kojem je naglasio da je obraćenje odvraćanje od onoga što je zlo i okretanje prema Bogu, dopuštanje Isusu Kristu da nas zahvati i prihvaćanje Njega kao Spasitelja. Bit obraćenja je promjena ponašanja, novo usmjerenje cjelokupnog čovjekova ponašanja. To je moguće samo u vjeri, samo u jednome pravome Bogu čovjek može biti slobodan i ostvariti se u punini svoga dostojanstva. Fra Krunoslav nam je osvijestio da je s obraćenjem nužno povezana i milost, odnosno otvorenost za Boga i traženje Njegove volje u molitvi. U popodnevnom predavanju, koje je održao brat Dario Brigić, član Nacionalnog povjerenstva za formaciju, na temu „Trajna forma-


NACIONALNO BRATSTVO

cija kao oživotvorenje početne formacije“, naglasio je da je nužno da današnji vjernik laik bude prije svega formirana osoba u evanđeoskom smislu koja će se sa svom srčanošću zvati kršćaninom, kojoj ime katolik neće služiti kao etiketa za svrstavanje nego usmjerenje k izvoru gdje se napaja živom nadom. Današnji laik mora biti sposoban „hodati skupa“, tj. biti svjedok Uskrsloga u zajednici i sa zajednicom, jer svjedočenje nije ni u kom slučaju izoliran čin nego se treba uvijek događati unutar crkvenog zajedništva. Laik mora prijeći iz faze običnog suradnika u hijerarhijskom apostolatu u fazu suodgovornog nositelja zajedničkog evanđeoskog oduševljenja koji će moći javno svjedočiti: „Vidio sam Gospodina.“ Današnji je laik pozvan biti kršćanski genij koji će znati svakodnevno svoj život i rad prosuđivati u svjetlu evanđelja i tako omogućiti onu „čudesnu razmjenu“ između iskustava života i zahtjeva evanđelja. Nakon izlaganja svake teme bio je rad u skupinama, a na kraju i okrugli stol s predavačima, kad su sudionici seminara imali priliku razgovarati s njima i postavljati im pitanja. U razgovoru se dotaknula i tema ovogodišnje Izvanredne Svete godine milosrđa te je broj 14-15/2015.

fra Zvonimir Brusač, nacionalni duhovni asistent, na poticaj sudionika pojasnio prisutnima pojam potpunoga oprosta. Radni dio drugog dana seminara završio je večeri u bratskom zajedništvu, a program je animirala Ana Fruk, članica Nacionalnog povjerenstva za formaciju. Rad u nedjelju, nakon svete mise, nastavio se radionicom koju su vodile Antonija Ikasović i Dolores Turkalj. Naše sestre iz Osijeka i Rijeke govorile su sudionicima na temu „Provođenje trajne formacije – modeli, metode i tehnike“. Još jednom su predstavnici naših područnih bratstava imali priliku progovoriti o svojim iskustvima u provođenju trajne formacije u bratstvima u kojima obnašaju službe odgovornih za formaciju. Završni dio susreta bio je posvećen vrednovanju ovogodišnjega seminara, a nakon zajedničkog ručka uslijedio je odlazak kućama. Zahvaljujemo Gospodinu za još jedan susret odgovornih za formaciju, zajedničkom učenju i radu. Vjerujemo da su nam ovakvi seminari važni i potrebni, kako bismo što bolje odgovorili na svoj poziv i vršili naše službe u Redu, na dobro sve braće i sestara. Pripremila: Jadranka Ljubojević, OFS

13


DOKUMENTI I OBAVIJESTI

14


DOKUMENTI I OBAVIJESTI

broj 14-15/2016.

15


DOKUMENTI I OBAVIJESTI

HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA NACIONALNO VIJEĆE Kaptol 9, 10000 Zagreb Ur. broj: 80/2016 Zagreb, 10. rujna 2016. -područnim bratstvima OFS-a - mjesnim bratstvima OFS-a Predmet: Odluka o korištenju formativnih materijala u Hrvatskomu nacionalnom bratstvu OFS-a Draga braćo i sestre, Gospodin vam dao svoj mir! Nacionalni kapitul OFS-a je na svome zasjedanju održanome 9. – 11. listopada 2015. u kući susreta Tabor u Samoboru usvojio Program formacije u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije. Na temelju toga Programa, izrađen je Priručnik za formaciju u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije. Zbog temeljne važnosti formacije za Franjevački svjetovni red, osobito je važno da se Program formacije, i priručnik koji je izrađen na temelju njega, počne primjenjivati u mjesnim bratstvima OFS-a u provođenju formacije do zavjetovanja. Već dugi niz godina se na Nacionalnomu kapitulu usvajaju teme za mjesečne susrete u mjesnim bratstvima koje služe provođenju trajne formacije i koje se koriste u mnogim mjesnim bratstvima. Također, za provođenje valjane kršćanske i franjevačke formacije važno je i šire poznavanje temelja katoličke vjere i franjevačke duhovnosti. Stoga je Nacionalno vijeće, na sjednici Vijeća održanoj 10. rujna 2016. u Zagrebu, donijelo

ODLUKU o korištenju formativnih materijala u Hrvatskomu nacionalnom bratstvu OFS-a 1. Obvezuju se vijeća mjesnih bratstava da, u provođenju formacije do zavjetovanja, primjenjuju usvojeni Program formacije u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije, kao i Priručnik za formaciju u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije. Odgovorni za formaciju u mjesnim bratstvima će, u skladu s prilikama mjesnoga bratstva, osmisliti način na koji će konkretno provoditi Program, imajući na umu njegovo cjelovito ostvarivanje.

16


DOKUMENTI I OBAVIJESTI

2. Obvezuju se vijeća mjesnih bratstava na praćenje tema za mjesečne susrete u mjesnim bratstvima koje se redovito usvajaju na Nacionalnomu kapitulu. Teme će odgovorni za formaciju pripremati za susrete trajne formacije, osim ukoliko potrebe bratstva, proizišle iz konkretnih prilika, ne zahtijevaju obradu neke druge teme koja se tiče crkvenoga nauka, pripadnosti Crkvi i Franjevačkomu svjetovnom redu. 3. Svako mjesno bratstvo se treba pobrinuti da, u provođenju formacije, bude dostupna i sljedeća literatura: Biblija, Katekizam Katoličke crkve, Franjevački izvori, a po mogućnosti i dokumenti crkvenoga Učiteljstva (Dokumenti Drugoga vatikanskog sabora, enciklike i drugo), korisni priručnici i naslovi iz franjevačke literature (životopisi i drugi radovi). Ukoliko mjesna bratstva nemaju neko od ovih izdanja, potiču se da ih nabave, kako bi se njima mogli trajno koristiti. 4. Područna vijeća se obvezuju da u narednoj godini održe susrete na kojima će odgovorne za formaciju u mjesnim bratstvima upoznati s novim Programom formacije u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije i Priručnikom za formaciju u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije koji će biti predstavljen na Nacionalnomu kapitulu, kao i načinom njegovoga korištenja. 5. Područna vijeća se obvezuju da mjesnim bratstvima učine dostupnima teme za mjesečne susrete u mjesnim bratstvima. 6. Područna vijeća se obvezuju da nastave i dalje sustavno pratiti provođenje formacije u mjesnim bratstvima te da, kao i dosad, prilikom bratskih i pastoralnih pohoda mjesnim bratstvima, posebnu pozornost posvete provođenju i početne i trajne formacije, uključujući i formativne materijale kojima se odgovorni za formaciju u bratstvu služe. 7. Područna vijeća se obvezuju da s ovom odlukom upoznaju mjesna bratstva na svojim područnim kapitulima, a i na druge načine kojima redovito komuniciraju s mjesnim bratstvima u svojim područjima. Neka ova odluka bude na korist svoj braći i sestrama u našemu Nacionalnomu bratstvu. Mir i dobro!

broj 14-15/2016.

17


DOKUMENTI I OBAVIJESTI

HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA 10000 ZAGREB, Kaptol 9

Odluke i smjernice za razdoblje 2016. – 2019. 1. Neka na Nacionalnomu seminaru za formaciju u 2017. sudjeluju svi članovi područnih vijeća i obrade temu Vođenje i animacija bratstva – temeljne zadaće vijeća i ministra. 2. Neka Nacionalno vijeće OFS-a, u dogovoru s područnim vijećima, organizira tijekom ovoga razdoblja jednodnevni susret mjesnih ministara, zamjenika ministara, povjerenika za formaciju i duhovnih asistenata s temom: Vođenje i animacija bratstva – temeljne zadaće vijeća i ministra. 3. Neka područna vijeća nastave promicanje bratske animacije Franjevačke mladeži te zajedništva i suradnje s njom (usp. Prioriteti i smjernice Nacionalnoga kapitula 2010., t. 3. i Odluke i smjernice Nacionalnoga kapitula 2013., t. 4.).

18


DOKUMENTI I OBAVIJESTI

HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA ZAGREB, Kaptol 9

Program rada za 2017. godinu 1. Priprema i održavanje XVII. kapitula OFS-a, 6. – 8. listopada 2017., Samobor - Tabor 2. Održati tri sjednice Nacionalnog vijeća OFS-a: 4. veljače 2017., 3. lipnja 2017., 23. rujna 2017. 3. Održati tri sastanka Nacionalnog izvršnog odbora: 19. studenog 2016., 1. travnja 2017., 2. rujna 2017. 4. Održavanje VIII. nacionalnog seminara za formaciju, 3. – 5. ožujka 2017., Zagreb 5. Održavanje XI. tečaja za duhovne asistente OFS-a i Frame, 13.-15. ožujka 2017., Samobor - Tabor 6. Provođenje odluka, smjernica i zaključaka s Generalnog kapitula OFS-a 7. Svefranjevačko hodočašće u rujnu 2017. u Asiz 8. Održavanje tečaja o socijalnom nauku Crkve i društvenom političkom djelovanju svjetovnih franjevaca 9. Pripremanje Kalendara događanja, Programa rada i Tema za mjesečne skupštine mjesnih bratstava za 2018. godinu 10. Posredovanje u pripremi i nabavi literature za formaciju braće i sestara 11. Priprema i izlaženje Glasila „Bratstvo“ 12. Sudjelovanje u radu Vijeća franjevačkih zajednica 13. Prisutnost i djelovanje OFS-a u svijetu i rad s djecom

broj 14-15/2016.

19


DOKUMENTI I OBAVIJESTI

HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA NACIONALNO VIJEĆE Nacionalno povjerenstvo za formaciju Zagreb, 1. rujna 2016.

PRIJEDLOG TEMA ZA MJESEČNE SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2017. Draga braćo i sestre! I ove godine je Povjerenstvo za formaciju pripremilo teme za mjesečne susrete u mjesnim bratstvima koje će se obrađivati tijekom kalendarske 2017. godine. Teme koje predlažemo se temelje na molitvama sv. Franje, sabrane iz njegovih spisa, a obrađene u knjizi S. Durantija Molitve Franje Asiškoga. Teme se sastoje od uvodne teme i jedanaest molitava koje su zasebno obrađene. Budući da su nakon izdanja ovoga djela objavljeni Franjevački izvori i na hrvatskomu jeziku, u kojima se prijevod molitava nešto razlikuje od onoga u spomenutoj knjizi, u temama se najprije navodi molitva prema prijevodu djela S. Durantija, potom molitva prema Franjevačkim izvorima, a potom tumačenjem molitve. Iznimka je molitva „Da umrem iz ljubavi“ koja se ne nalazi u izdanju Franjevačkih izvora na hrvatskomu jeziku. Uz svaku temu su pripremljena i pitanja kao poticaj za razgovor o temi. Povjerenstvo za formaciju će pripremljene materijale za teme, preko područnih bratstava, proslijediti mjesnim bratstvima do kraja ove godine, kako je to već uobičajena praksa. Nadamo se da će bolje upoznavanje molitava sv. Franje pomoći i našemu sve većemu nasljedovanju Krista stopama sv. Franje Asiškoga, na što smo pozvani kao dio franjevačke duhovne obitelji koju je Duh Sveti podigao u Crkvi (usp. Pravilo OFS-a 1).

Mir i dobro! Nacionalno povjerenstvo za formaciju

20


DOKUMENTI I OBAVIJESTI

TEME ZA MJESEČNE SUSRETE U MJESNIM BRATSVIMA U 2017. 1) siječanj: Uvod u molitve sv. Franje 2) veljača: Svevišnji, slavni Bože (MRas) 3) ožujak: Klanjamo ti se (Opor 5) 4) travanj: Oče naš (TumOč) 5) svibanj: Svet, svet, svet (HvČs) 6) lipanj: Da umrem iz ljubavi 7) srpanj: Pozdrav Blaženoj Djevici Mariji (PozBDM) 8) kolovoz: Sveta Djevice Marijo (ČMu) 9) rujan: Svemogući, vječni (PRe 50-52) 10) listopad: Svemogući, presveti (NPr 23, 1-6) 11) studeni: Ti si svet (BlLe 1-17) 12) prosinac: Svevišnji, Svemožni (PjSu)

broj 14-15/2016.

21


DOKUMENTI I OBAVIJESTI

HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKOG SVJETOVNOG REDA HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRAME

KALENDAR DOGAĐANJA za 2017. godinu SIJEČANJ

ne

1.

NOVA GODINA - MARIJA BOGORODICA - SVJETSKI DAN MIRA prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

pe

6.

SUSRET ISTARSKIH BRATSTAVA OFS-a BOGOJAVLJENJE - SVETA TRI KRALJA

ne

15.

DAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE

pe

20.

SUSRET FRAME GRADA RIJEKE

če

19.

pe

20.

su

21.

ne

22.

po

23.

ut

24.

sr

25.

če

26.

pe su

27. 28.

VIJEĆE FRANJEVAČKIH ZAJEDNICA, DUBRAVA, ZAGREB

su

28.

SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a

če

2.

SVIJEĆNICA – DAN POSVEĆENOG ŽIVOTA

su

4.

SJEDNICA NACIONALNOG VIJEĆA OFS-a

ne

5.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

pe

10.

BL. ALOJZIJE STEPINAC (1898.-1960.), zaštinik Zagrebačkog područnog bratstva OFS-a

su

11.

GOSPA LURDSKA - svjetski dan bolesnika

22

SVJETSKA MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA

VELJAČA


DOKUMENTI I OBAVIJESTI

su

18.

SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a

pe su ne

24. 25. 26.

ŠKOLA ANIMATORA I SEMINAR ZA VODITELJE FORMACIJE ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME

su

25.

SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a

OŽUJAK

sr

1.

pe

3.

su

4.

ne

5.

su ne

4. 5.

SKUPŠTINA I SEMINAR ZA VODITELJE FORMACIJE OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME

pe su

10. 11.

SKUPŠTINA FRAME ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA

pe su ne

10. 11. 12.

DUHOVNI KAPITUL FRAME PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČJA

su

11.

SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a, SPLIT PODRUČNI KAPITUL PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a

po

13.

PAPIN DAN - dan izbora pape Franje

po ut sr

13. 14. 15.

XI. TEČAJ ZA DUHOVNE ASISTENTE OFS-A I FRAME,SAMOBOR , TABOR

su

18.

PODRUČNI KAPITUL OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a PODRUČNI KAPITUL ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a, ZAGREB

ne

19.

SV. JOSIP, zaštitnik domovine Hrvatske

pet

24.

MOLITVENI SUSRET FRAMA U GRADU ZAGREBU

pe su ne

31.-02. 4

PEPELNICA - ČISTA SRIJEDA post i nemrs VIII. NACIONALNI SEMINAR ZA FORMACIJU U OFS-u, ZAGREB prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

DUHOVNI KAPITUL I PROLJETNA SKUPŠTINA SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČJA FRAME TRAVANJ

su

1.

SASTANAK NACIONALNOG IZVRŠNOG ODBORA OFS-a

ne

2.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

broj 14-15/2016.

23


DOKUMENTI I OBAVIJESTI

su

8.

PODRUČNO VIJEĆE I KAPITUL ZADARSKO-ŠIBENSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a PROLJETNA PODRUČNA SKUPŠTINA FRAME PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČJA

ne

9.

CVJETNICA

ne

16.

USKRS GODIŠNJA OBNOVA ZAVJETA (16.IV.1209. papa Inocent III. usmeno odobrio Pravilo života sv. Franji)

pe

21.

SUSRET FRAMA GRADA RIJEKE

su

22.

SUSRET RIJEČKIH BRATSTAVA OFS-a NA ŽABICI PODRUČNO HODOČAŠĆE SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČJA U IMOTSKI, (prigodom 300. obljetnice oslobođenja Imotske krajine od Turaka na Gospu od anđela, 2. kolovoza 1717.) Dan planeta Zemlje

sr

26.

BL. JAKOV ZADRANIN (1400.-1490.)

če

27.

BL. OZANA KOTORSKA (1493.-1565.)

pe

28.

BL.LUKEZIJE(+1250.), prvi poznati svjetovni franjevac

pe su ne

28. 29. 30.

TEMATSKI SUSRET TRAJNE FORMACIJE ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a, GLAVOTOK

su

29.

su ne po

29. 30. 01.05

PODRUČNO HODOČAŠĆE OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A SUSRET ZA VODITELJE FORMACIJE PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI, VUKOVAR

SVIBANJ

po

1.

SV.JOSIP RADNIK

če

5.

BL. JULIJAN IZ BALA (+1349)

ne

7.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA PODRUČNO HODOČAŠĆE MAJCI BOŽJOJ TRSATSKOJ PRIMORSKOISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a i FRAME

sr

10.

GOSPA TRSATSKA, zaštitnica Primorsko-istarskog područnog bratstva OFS-a i suzaštitnica Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda BL. IVAN MERZ

pe

12.

SV. LEOPOLD BOGDAN MANDIĆ - (1866.-1942.) - zaštitnik Hrvatske kapucinske provincije i Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a

su

20.

SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a

24


DOKUMENTI I OBAVIJESTI sr

24.

POSVETA BAZILIKE SV. O. FRANJE u ASIZU

pe

26.

SUSRET FRAME GRADA RIJEKE

su

27.

PODRUČNO HODOČAŠĆE ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a i FRAME U ČUNTIĆ

su

3.

SJEDNICA NACIONALNOG VIJEĆA OFS-a SPORTSKI KAPITUL FRAME SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČJA REKREATIVNI SUSRET FRAMA U GRADU ZAGREBU

ne

4.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

ut

13.

SV. ANTUN PADOVANSKI, ZAŠTITNIK OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a

pe

16.

su

17.

ne

18.

su

24.

OBLJETNICA PRAVILA OFS-a

ne

25.

DAN DRŽAVNOSTI

če

29.

SV. PETAR I PAVAO

pe

30.

Završetak poslovne godine OFS-a; Podaci za izvješće uzimaju se na taj dan, ROK ZA UPLATU DOPRINOSA ZA 2017. GODINU ! (uplatu je potrebno izvršiti ranije, radi obveza prema Međunarodnom vijeću)

LIPANJ

PODRUČNA DUHOVNA OBNOVA PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a NA KOŠLJUNU

SRPANJ ne

2.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

sr

5.

SV. ĆIRIL I METOD, zaštitnici Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda

če pe su ne

6.-9.

ne

9.

BL. MARIJA PROPETOG PETKOVIĆ (1892.-1966.)

če

13.

MAJKA BOŽJA BISTRIČKA

su

15.

SV. BONAVENTURA (1218.-1274.) PRESVETI OTKUPITELJ, zaštitnik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, Split

ne

16.

SVEČANA KANONIZACIJA SV. FRANJE

če

20.

PODRUČNI SUSRET FRAME I OFS-A PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČJA

20.-31. 25.7.-5.08.

broj 14-15/2016.

DUHOVNA OBNOVA ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A NA TABORU U SAMOBORU

HOD FRAME PRIMORSKO-ISTARSKOG I ZAGREBAČKOG PODRUČJA HOD FRAME OSJEČKOG PODRUČJA

25


DOKUMENTI I OBAVIJESTI su

29.

SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a

ne

30.

PREMINUĆE SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA

po

31.

Dostaviti izvješća mjesnih bratstava u područna bratstva!

KOLOVOZ

sr

2.

GOSPA OD ANĐELA - PORCIJUNKULA HODOČAŠĆE ZADARSKO-ŠIBENSKOG PODRUČJA FRAME, OTOK VISOVAC

če

3.

BL. AUGUSTIN KAŽOTIĆ (+1323)

su

5.

SNJEŽNA GOSPA DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

ne

6.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

pe

11.

SVETA KLARA (1193.-1253.), djevica

ut

15.

VELIKA GOSPA - Uznesenje Marijino

ne

20.

ROK ZA SLANJE IZVJEŠĆA NACIONALNOM VIJEĆU

pope

21.25.

SEMINAR ZA VODITELJE FORMACIJE NACIONALNOG BRATSTVA FRAME

pe

25.

SV. LJUDEVIT KRALJ(1214.-1270.), zaštitnik OFS-a

napomena: do 20. kolovoza- Područna vijeća trebaju poslati svoja izvješća Nacionalnom vijeću RUJAN

su

2.

SASTANAK NACIONALNOG IZVRŠNOG ODBORA OFS-a

ne

3.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

če

7.

SV. MARKO KRIŽEVČANIN

pe

8.

ROĐENJE BDM - Mala Gospa HODOČAŠĆE BRATSTAVA OFS-A I FRAME GRADA ZAGREBA U REMETE

su

9.

SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a

ut

12.

IME MARIJINO - Gospa velikoga hrvatskog krsnog zavjeta

15.17.

PODRUČNA ŠKOLA ANIMATORA OSJEČKOG PODRUČJA FRAME

16.

SEMINAR ZA FORMACIJU OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a SV. KORNELIJE - sjećanje na fra Kornelija Šojata, OFM

su ne

26

17.

RANE SVETOG FRANJE

22.24.

DUHOVNI KAPITUL ZAGREBAČKOG PODRUČJA FRAME


DOKUMENTI I OBAVIJESTI su

23.

SJEDNICA NACIONALNOG VIJEĆA OFS-a PRONALAZAK TIJELA SV. KLARE

pe

29.

SVETI ARKANĐELI MIHAEL, GABRIJEL I RAFAEL

su

30.

SV. JERONIM (340.-420.), zaštitnik Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša i Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri

ne

1.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

sr

4.

SVETI F R A N J O ASIŠKI (1182.-1226.)

pe

6.

su

7.

ne

8.

XVII.REDOVITI NACIONALNI KAPITUL OFS-a, TABOR - SAMOBOR XX. REDOVITA NACIONALNA SKUPŠTINA FRAME, TABOR –SAMOBOR DAN NEOVISNOSTI

pe su ne

13. 14. 15.

ŠKOLA ANIMATORA I SUSRET ZA VODITELJE FORMACIJE FRAME PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČJA

su

14.

SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a

pe su ne

20. 21. 22.

DUHOVNI KAPITUL FRAME OSJEČKOG PODRUČJA

su

21.

SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a , IMOTSKI SUSRET POČETNE FORMACIJE PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a

po

23.

SV. IVAN KAPISTRANSKI

sr

25.

BL. KATARINA KOSAČA KOTROMANIĆ (1424.-1478.), zaštitnica Nacionalnog bratstva OFS-a u Bosni i Hercegovini

če

26.

SV. DIMITRIJE SRIJEMSKI Imendan nacionalnog duhovnog asistenta fra Zvonimira Brusača, TOR

pe

27.

HODOČAŠĆE OFS-A I FRAME ZADARSKO-ŠIBENSKOG PODRUČJA U ŠIBENIK (svetište sv. Nikola Tavelića)

pe su

27. 28.

PODRUČNA SKUPŠTINA FRAME ZAGREBAČKOG PODRUČJA

pe

27.

DAN DUHA ASIZA

su

28.

PODRUČNI KAPITUL OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a

LISTOPAD

STUDENI

sr

1.

SVI SVETI

če

2.

DUŠNI DAN

pe

3.

SPOMENDAN SVIH MRTVIH FRANJEVAČKOG REDA

broj 14-15/2016.

27


DOKUMENTI I OBAVIJESTI su.ne.

4.12.

GENERALNI KAPITUL OFS-A, RIM

ne

5.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

pe su

10. 11.

PODRUČNI KAPITUL ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFSa,TABOR, SAMOBOR

su

11.

PODRUČNA DUHOVNA OBNOVA PRED SV. ELIZABETU PRIMORSKOISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a

ut

14.

SV. NIKOLA TAVELIĆ (1207.-1231.), zaštitnik Zadarsko-šibenskog područnog bratstva OFS-a

pe

17.

SVETA ELIZABETA (1207.-1231.), zaštitnica OFS-a i Frame

pe

24.

KARITATIVNI SUSRET FRAMA U GRADU ZAGREBU

su

25.

PODRUČNI KAPITUL SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČJA OFS-a PODRUČNO VIJEĆE I KAPITUL ZADARSKO-ŠIBENSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a PODRUČNA SKUPŠTINA FRAME OSJEČKOG PODRUČJA

ne

26.

KRIST KRALJ PODRUČNA SKUPŠTINA FRAME PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČJA

sr

29.

SVI SVETI FRANJEVAČKOG REDA ( 29.11.1223. papa Honorije III. pismeno je potvrdio Pravilo Reda manje braće)

PROSINAC

ne

3.

1. DOŠAŠĆA, prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

sr

6.

SV. NIKOLA

su

9.

PODRUČNI SUSRET FRAME PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČJA

ne

10.

2. DOŠAŠĆA DAN KRŠĆANSKE DOBROTVORNOSTI

ne

17.

3. DOŠAŠĆA

ut

19.

Imendan nacionalnog duhovnog asistenta fra Vladimira Vidovića, OFMConv.

ne

24.

4. DOŠAŠĆA

po

25.

B O Ž I Ć

ut

26.

SV. STJEPAN PRVOMUČENIK Imendan nacionalnog duhovnog asistenat fra. Krunoslava Kocijana, OFM

sr

27.

SV. IVAN, APOSTOL I EVANĐELIST Imendan nacionalnog duhovnog asistenta fra Ivana Markanovića, OFMCap

ne

31.

28

SILVESTROVO - ZAHVALNICA


DUHOVNI ASISTENTI

HODOČAŠĆE FRANJEVAČKOG SVJETOVNOG REDA SV. LEOPOLDU I OBNOVA OBEĆANJA UZ TIJELO SV. LEOPOLDA S

udjelujući u svečanom euharistijskom slavlju 16. travnja u 15 sati, u župnoj crkvi sv. Leopolda Bogdana Mandića u Dubravi uz sarkofag s tijelom sv. Leopolda mnogobrojni članovi Franjevačkog svjetovnog reda iz cijele Hrvatske obnovili su svoja obećanja. Uz tijelo svetog franjevca kapucina, euharistijsko slavlje u zajedništvu redovnika, svećenika, časnih sestara i štovatelja sv. Leopolda, predvodio je fra Goran Rukavina, OFM Cap, župnik u Topuskom i misionar Božjega milosrđa, a propovijedao je fra Krunoslav Kocijan, OFM, nacionalni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda. U velikom mnoštvu vjernika sudjelovala su braća i sestre OFSa iz Osječkog područnog bratstva predvođeni ministrom Magdalenom Janc; iz Sjeverozapadnohrvatskog područnog bratstva predvođeni ministrom s. Brankom Černugelj; Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva predvođeni ministrom Marijanom Jurišić; Zadarsko-šibenskog i Primorsko-istarskog područ-

broj 14-15/2016.

nog bratstva, a pridružili su im se i brojni duhovni asistenti OFS-a, ministri bratstava, kao i mladi framaši. Uvodno je u slavlju rečeno kako je datum 16. travnja znakovit za franjevački Red jer je toga dana 1209. ili 1210. papa Inocent III. kanonski utemeljio Red manje braće. Zato se na taj dan u bratstvima OFS-a i obnavljaju obećanja, a ovo je izuzetna prigoda da se uz tijelo svetoga Leopolda ta obećanja obnove, te su nakon homilije sva zavjetovana braća i sestre OFS-

29


a, predvođeni svojim nacionalnim ministrom Stjepanom Kelčićem, obnovili svoja obećanja. „Sve nas Isus upućuje na svoje uskrsno stanje. U Euharistiji je, naime, nazočan uskrsli Krist, sav životan i životvoran. Stoga i njegove riječi imaju dvojaki domet, a posljednji im je doseg nebeski. U tom se upliće i riječ o Duhu Svetom. Istom u ozračju Duha Svetoga sve se to zbiva i shvaća. Stoga se Duh Sveti zaziva nad misni kruh i vino, prije pretvorbe, da ih oživotvori kao što je nekoć oživotvorio krilo presvete Djevice Bogorodice. Duh Sveti se zaziva da bismo taj kruh-znak blagovali u Duhu, u vjeri. Postajemo ono što blagujemo. Postajemo, prema drevnoj kršćanskoj formuli, sutjelesnici i sukrvnici, srodnici Tijela i Krvi Kristove. To je bila snaga, to je bio oslonac sv. Leopolda Bogdana Mandića. On bi ujutro slavio svetu misu i onda se posve stavljao na raspolaganje rijekama pokornika koje su dolazile na ispovijed. Svojim nam životom pokazuje kako se Bog može proslaviti u ljudskoj malenosti i raspoloživosti, kolika je obnovna i preobrazbena snaga Božjega milosrđa – osobito u sakramentu pomirenja i koliko je Bogu stalo do svakoga od nas“, kazao je u homiliji Krunoslav Kocijan te naposljetku zamolio svetčev zagovor zaključujući: „Dragi naš sunarodnjače, posudo Božjega milosrđa, ponosu franjevačke obitelji, uzore jednostavnosti i dobrote, sveti

30

Leopolde, moli za sve nas: da se dobro ispovijedamo, da se rado i često pričešćujemo, da od ljubavi prema Bogu i bližnjima ne odustanemo, da u onome što smo Bogu obećali ustrajemo, da se u nama i po nama dobri i milosrdni Bog proslavi. Neka tako bude!“ Prije i poslije svečanog misnog slavlja, tijekom kojega su brojni bili dirnuti i zaplakaše, vjernici su pristupili sakramentu pomirenja te ulazeći na „vrata milosrđa“ kod kapucina sudjelovali u zajedničkoj molitvi krunice u crkvi, prolazeći i dodirujući sarkofag s tijelom sv. Leopolda kako bi bili što bliže „posudi Božjega milosrđa“, „svetcu pomirenja“ i „uzoru jednostavnosti i dobrote“. Mnogi su u osobnoj pobožnosti prikazali svoje nakane za obitelj, domovinu, franjevački Red i jedinstvo Crkve, za koje je Boga molio sv. Leopold. fra Ivan Markanović , OFMCap


DUHOVNI ASISTENTI

FRANJEVAČKI JUBILEJI V

ijeće franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini odlučilo je obilježiti godišnjice važnih događaja u Franjevačkome redu. Ove se godine, naime, napunilo 800 godina od proglašenja Porcijunkulskoga oprosta (1216. – 2016.), a sljedeće se godine navršava 500 godina od podjele Prvoga franjevačkog reda (1517. – 2017.). Franjevac konventualac fra Ljudevit Maračić bio je voditelj skupine koja je pripravljala obilježavanje ovih događaja i okupljao tijekom više mjeseci predstavnike franjevačkih provincija na pripremne sastanke. Tako su sudjelovale sve muške franjevačke obedijencije te br. Stjepan Lice i br. Stjepan Kelčić iz Franjevačkoga svjetovnog reda. Mnogo je toga trebalo dogovoriti i o mnogim potrebama voditi računa pa svi koji su sudjelovali zaslužuju priznanje i zahvalnost. U petak, 16. rujna 2016. u velikoj dvorani u samostanu Sv. Križa u Zagrebu održan je Studijsko-informativni skup, koji je bio podijeljen u tri dijela. Bili su nazočni svi franjevački provincijali ili njihovi izaslanici, redovničke kandidatice i kandidati te članovi OFS-s i Franjevačke mladeži. Na početku je sve okupljene pozdravila s. Kata Karadža (Družba Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije), koja je predsjednica VFZ-a. Ona je istaknula da smo mi dar ponajprije samima sebi, zatim jedni drugima, pa Crkvi i, konačno, brojnoj Franjevačkoj obitelji. U ime domaćina riječi pozdrava uputio je i fra Rajko Gelemanović, gvardijan samostana na Sigetu. Putem suvremenih sredstava komunikacije skupu se obratio i krčki biskup, msgr. Ivica Petanjak (OFMCap). Program je vodio prof. dr. Igor Kanižaj (OFS), predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

broj 14-15/2016.

O Porcijunkulskom oprostu s naglaskom na vrijeme i okolnosti u kojima je nastao progovorio je fra Rozo Brkić (OFM). Istaknuo je poteškoću koja je bila razlogom osporavanja od strane braće dominikanaca i drugih, što nije postojao pisani dokument-bula o toj povlastici franjevaca, te ulogu Paula Sabatiera, velikog ljubitelja sv. Franje i istraživača franjevačkih početaka, koji je došao do zaključka da je Papa odobrio ovaj poseban oprost sv. Franji. Uputio je sve na knjigu „Porcijunkulski oprost“, koju je nedavno priredio fra Darko Tepert (OFM), gdje se sve može detaljnije pronaći. Fra Zvonimir Brusač (TOR) je posvetio svoje izlaganje osobnom iskustvu Franje Asiškoga, nalazeći u njegovim spisima i biografijama temelj želje da Božje milosrđe dotakne što više duša. Središnji sadržaj Franjina propovijedanja bio je poziv na obraćenje, a preduvjet za to jest prihvaćanje evanđelja. Potaknut osobnim iskustvom dobivenog oproštenja, molio je i tražio od Petrova nasljednika da oprost bude bez vremenskog ograničenja i bez dodatnih opterećenja za vjernike. O samoj diobi Prvoga franjevačkog reda progovorili su fra Josip Sopta (OFM) i fra Lju-

31


DUHOVNI ASISTENTI

devit Maračić (OFMConv). Obojica su govorila iz perspektive svoje obedijencije, izbjegavajući kontroverze i povijesne prijepore, a bilo je zanimljivo što su se navodi franjevca konventualca (izlaganje fra Josipa) i franjevca opservanta (izlaganje fra Ljudevita) gotovo poklapali u ocjeni da je taj događaj i godina 1517. vrlo tužna i nesretna, te pokazuje da u svakoj franjevačkoj zajednici ima onih koji su se približili izvornoj karizmi i nadahnuću Asiškog siromaška. Manje je poznato da je uz bulu „Ite vos“ (1517.), kojemu je nakana bila ujedinjenje različitih zajednica redovnika franjevaca, papa Lav X. izdao i bulu „Omnipotens Deus“,

32

kojom je zajamčena autonomija Reda manje braće konventualaca. Sestra Natalija Palac (Družba školskih sestara franjevki Provincije Svete Obitelji) upoznala je nazočne s prisutnošću različitih franjevačkih zajednica na našim prostorima kroz povijesne promjene i razdoblja. Nakon 1517. godine uslijedilo je „bujanje“ franjevačkoga stabla (a možda i „bujanje podjela“ među njima). Zaključila je da je franjevaštvo još uvijek snažno prisutno i pozvano obnavljati se u duhu evanđelja i nasljedovanja Krista. Za to svim franjevkama i franjevcima treba duhovnost dijaloga, „sveti nemir“ koji dolazi iz kon-


DUHOVNI ASISTENTI

kretnih potreba i oblikuje se u nove inicijative, spremanje vlastitih šatora i hod (kako unutarnji, preko obraćenja i čišćenja od idola, tako i izvanjski, prema bližnjima, bez straha i proračunatosti). Brat Stjepan Lice (OFS) svoje je izlaganje oblikovao kao kritičko razmišljanje o sadašnjem trenutku franjevačkoga pokreta na našim prostorima. Upozorio je na neke negativne pojave i potrebe poboljšanja i popravljanja. Ujedno je dao i više prijedloga kako danas oživjeti divnu vjekovnu baštinu koja nam je povjerena i otvoriti se Duhu Božjemu i njegovu svetom djelovanju u vlastitim zajednicama. Naglasio je da je franjevcu život služba, i to služba evanđelju i založio se da sve što činimo i nastojimo bude u službi života i životnosti. U subotu, 17. rujna 2016. uslijedio je molitveno-liturgijski susret. Više stotina sestara i braće okupilo se u jutarnjim satima u crkvi Sv. Križa na Sigetu, gdje je fra Ante Vučković (OFM) animirao pokorničko slavlje, na temelju Lk 23, 44-49. Uobličio je poticaj-

no razmišljanje te su mnogi osobno pristupili sakramentu pomirenja. Svečanu euharistiju predslavio je sisački biskup msgr. Vlado Košić (u OFS-u zavjetovan kao brat Kvirin). Protumačio je dnevna čitanja i sve potaknuo na založeni rast u duhu evanđelja i nasljedovanje Krista siromašnog i raspetog, što je sv. Franjo ostvario u visokom stupnju. Misu su pjesmom animirali bogoslovi sa Svetoga Duha i s Kaptola, a sve je organizirao, pripremao promidžbene materijale i koordinirao liturgijski dio slavlja fra Josip Ivanović (OFMConv). Nakon misnoga slavlja nastavilo se bratsko zajedništvo uz objed „iz torbe“ i okrepu koju su pripremili domaćini na Sigetu. Voditelj drugoga dana proslave, br. Igor Kanižaj, najavio je dramski dijalog, prilagođenu izvedbu knjige fra Bernardina Škunce (OFM) „Mirotvorac u Bolonji“. Nastupali su g. Joško Ševo, profesionalni glumac iz HNK u Splitu te nekoliko studenata glume. Prije toga kazališna kritičarka prof. dr. Sanja Nikčević izrekla je osvrt na kazalište kao mjesto pročišćenja, što je doista bilo tako od antike do polovice XX. stoljeća. Veliku je ulogu u tome odigrala i Crkva i velika prevlast religioznih tema i moralnih poruka, koje su prevladavale na „daskama koje život znače“. Uvela je nazočne i u ono što će biti prikazano, a potom nas prepustila glumcima. U zadnjemu dijelu spomena franjevačkih obljetnica završnu je riječ uputio dopredsjednik Vijeća franjevačkih zajednica i provincijal Provincije Presvetog Otkupitelja fra Joško Kodžoman (OFM). Sažeo je lijepe poruke i pozitivna iskustva ovakvih okupljanja i sve potaknuo na zanosno i radosno svjedočenje ljepote i dobrote Božje u svijetu kojemu smo poslani. Sudionici su primili i sličicu kao uspomenu na održani susret i „mandat“ kojim se vraćaju u svoje zajednice i stvarnost koju žive. fra Krunoslav Kocijan, OFM

broj 14-15/2016.

33


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

ODRŽAN IZBORNI KAPITUL OFS-A U SJEVEROZAPADNOHRVATSKOM (ZAGREBAČKOM) PODRUČNOM BRATSTVU BL. ALOJZIJA STEPINCA P

odručni izborni kapitul Sjeverozapadnohrvatskog (Zagrebačkog) područnog bratstva OFS-a bl. Alojzija Stepinca, šesti po redu, održan je 7. studenoga 2015. u Samoboru u kući susreta Tabor. Kapitulu je predsjedao zamjenik nacionalnog ministra OFS-a br. Silvester Bašić uz nazočnost fra Krunoslava Kocijana, predsjednika Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata. Sudjelovali su ministri i zastupnici iz 30 (od 33) mjesnih bratstava OFS-a i predstavni-

34

ci Franjevačke mladeži, ukupno njih 73 te devet područnih i mjesnih duhovnih asistenata. Kapitul je na početku pozdravio i zaželio uspješan rad fra Ivan Matić, voditelj kuće susreta Tabor, koji je do nedavna bio dugogodišnji generalni asistent OFS-a. Izabrani su članovi novog Područnog vijeća za mandat 2015. – 2018. iz sedam mjesnih bratstava po kojima su zastupljene sve četiri obedijencije franjevačke duhovne asistencije (OFM, OFMCap, OFMConv i TOR).


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Članovi novog Područnog vijeća za mandat 2015.-2018. su: Branka Černugelj (MB Karlovac Presveto Trojstvo) Područna ministra, Zdenko Viljevac (MB Varaždin Sv.Ivan Krstitelj) Zamjenik područne ministre, Hilda Švarcmajer (MB Zagreb Kaptol) Područna tajnica, Marina Lovrić (MB Zagreb Ksaver) Područna blagajnica, Ana Melnjak (MB Varaždin Sv.Ivan Krstitelj) područna povjerenica za formaciju, Terezija Vrankić (MB Zagreb Dubrava Sv.Mihael) područna povjerenica za Framu, Dubravka Mandaković MB Zagreb Sveti Duh Područna vijećnica, Branko Pagadur (MB Varaždin Sv.Ivan Krstitelj) područni vijećnik, Božica Peremin (MB Samobor) područna vijećnica, Albina Petrak (MB Karlovac Presveto Trojstvo) područna vijećnica.

Članovi Područnog vijeća su i područni duhovni asistenti: fra Zvonimir Brusač, TOR predsjednik Konferencije, fra Marin Grbešić, OFM, Fra Ivan Markanović, OFMCap, fra Tomislav Glavnik, OFMConv te Karla Grgić, područna predsjednica Frame.

Izvjestila: Hilda Švarcmajer, OFS

PODRUČNI KAPITUL U DUBRAVI U CRKVI SV. LEOPOLDA MANDIĆA P

odručni kapitul Zagrebačkog područnog bratstva OFS-a održan je 12. ožujka 2016. u Zagrebu u crkvi sv. Leopolda Mandića–Gornja Dubrava. Kapitulu je predsjedala područna ministra s. Branka Černugelj. Okupilo se sedamdesetak predstavnika iz 27 mjesnih bratstava, četiri zastupnika Franjevačke mladeži i desetak duhovnih asistenata. Na proljetnom područnom kapitulu se redovito dogovara realizacija programa i aktivnosti zacrtanih u Programu za 2016., koji je donio jesenski Kapitul.

broj 14-15/2016.

Duhovni nagovor na Kapitulu održao je fra Zvonimir Brusač pod naslovom „Svjetovni franjevci kao ’pokornička braća i sestre’ i nakane Svete godine milosrđa“. Na poticaj Nacionalnog vijeća omogućeno je Nacionalnom povjerenstvu za obitelj da izloži svoj program i potakne na aktivnosti u mjesnim bratstvima našeg područja. Kapitulu su se obratili s. Helena Brigić, voditeljica povjerenstva, br. Božidar Hadaš, član povjerenstva i fra Ivan Markanović, duhovni asistent u povjerenstvu. Traže suradnike u mjesnim

35


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

bratstvima koji bi se s jedne strane uključili u rad Povjerenstva, a s druge strane bili aktivni sudionici na području pastorala obitelji u svojim bratstvima i našem području. Dan je poticaj ministrima mjesnih bratstava da u svom bratstvu pokrenu pastoral obitelji, jer važno je razviti dobru strategiju na temelju koje će se planirati djelovanje. Područna ministra podnijela je detaljno izvješće i izvijestila o imenovanim članovima u četiri povjerenstva Područnog vijeća: povjerenstvo za formaciju, povjerenstvo za Franjevačku mladež, povjerenstvo za komunikacije i informiranje te povjerenstvo za pravna, statutarna, organizacijska i ekonomska pitanja. Za Tematski susret trajne formacije za ministre, učitelje formacije i druge odgovorne u mjesnim bratstvima, planirano je da se održi

od 15. do 17. travnja na Košljunu, pod radnim naslovom Sveta Godina milosrđa i Franjevački svjetovni red. Za tematski susret određen je novi termin od 6. do 8. svibnja u Ludbregu. Kapitul je prihvatio da tema regionalnih jednodnevnih susreta u 2016. bude: „Sadašnji najvažniji zadaci ministara, vijeća i duhovnih asistenata u animaciji bratstva“. Kapitul je zaključio da u ovoj 2016. godini, umjesto područnog hodočašća, treba staviti naglasak na važne događaje za Franjevački red i da braća i sestre iz mjesnih bratstava budu nazočna na njima. To su: Dolazak tijela sv.Leopolda Mandića u Zagreb – katedrala i Crkva sv. Leopolda Mandića – Gornja Dubrava, 13.-18. travnja; i Proslava 800 godina Porcijunkulskog oprosta i 500 godina diobe Reda – Svefranjevački susret – Zagreb (Siget), 15.-17. rujna. Na Kapitulu je za zastupnike našeg Područnog bratstva na Nacionalni izborni kapitul, koji se održava 7.-9. listopada 2016., izabrano sljedećih osam zastupnika: Ljiljana Marić, Terezija Vrankić, Vesna Kušar, Snježana Čolić, Štefica Kralj, Marko Pintarić, Branko Pagadur i Hilda Švarcmajer. Mandat izabranih zastupnika traje tri godine. Utvrđen je Plan bratskih i pastoralnih pohoda i izbornih kapitula u mjesnim bratstvima OFS-a u 2016. godini. Izvještava: Hilda Švarcmajer, s.Agnes-Janja

36


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

ODRŽAN PODRUČNI TEMATSKI SUSRET TRAJNE FORMACIJE U LUDBREGU P

odručno vijeće Sjeverozapadnohrvatskog (Zagrebačkog) područnog bratstva bl. Alojzija Stepinca organiziralo je tematski susret trajne formacije za ministre, učitelje formacije i ostale zadužene za formaciju u mjesnim bratstvima Franjevačkoga svjetovnog reda pod nazivom „Sveta godina milosrđa i Franjevački svjetovni red“. Susret se održao u Varaždinskoj biskupiji, u Biskupijskom pastoralnom centru u svetištu Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu, od 6. do 8. svibnja 2016. Prvog dana, na početku tematskog susreta, svojim dolaskom obradovao nas je varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak, član Franjevačkoga svjetovnog reda. Predvodio je molitvu Večernje, i sudjelovao na programu i zajedničkoj večeri. Tematski susret za trajnu formaciju pripremljen je u znaku proglašene Svete godine milosrđa te se i na ovaj način Franjevački svjetovni red odazvao na poziv sv. oca Franje da razmatramo i dublje unesemo u svoj život poticaje iz bule Lice milosrđa. Uvodno predavanje Jubilarna godina u Starom zavjetu i životu Crkve i Izvanredni jubilej

milosrđa 2016., održao fra Matej Jovanovac, TOR. Drugog dana predavanja su održali područni duhovni asistenti OFS-a: Odnos Crkve i svijeta u duhu Drugog vatikanskog koncila i u pontifikatu pape Franje, fra Ivan Markanović, OFMCap i Bitni elementi sakramenta pomirenja u praksi Crkve i vjernika, fra Zvonimir Brusač, TOR. Duhovni asistent Mjesnog bratstva Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije Dubrava –Zagreb fra Svetozar Kraljević, OFM održao je predavanje Duhovna djela milosrđa, a brat Stjepan Lice, OFS Milosrđe i opraštanje u kontekstu Franjevačkoga svjetovnog reda. Na susretu je sudjelovalo četrdesetak braće i sestara iz dvadeset mjesnih bratstava. Braća i sestre su izrazili svoje zadovoljstvo o održanim izlaganjima i živo sudjelovali u razgovoru o temama. U svetištu Predragocjene Krvi Kristove otvorena su Vrata milosrđa te je u dijelu programa prigodno pružena mogućnost pristupanju sakramentu pomirenja za dobivanje potpunog oprosta. Izvijestila: s. Branka Černugelj, OFS

broj 14-15/2016.

37


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

NA TABORU ODRŽANA DUHOVNA OBNOVA ZA ČLANOVE FRANJEVAČKOG SVJETOVNOG REDA ZAGREBAČKOG PODRUČJA U

Kući susreta Tabor u Samoboru od 7. do 10. srpnja 2016., održana je i ove godine duhovna obnova za članove Franjevačkog svjetovnog reda Sjeverozapadnohrvatskog (Zagrebačkog) područnog bratstva bl. Alojzija Stepinca, pod naslovom “Božje milosrđe u životu sv. Franje”. Voditelj je bio fra Ivan Matić. Sudjelovala su braća i sestre prijavljeni iz 17 mjesnih bratstava našeg područja: Bjelovar, Cernik, Čakovec-sv.Nikola biskup, Karlovac-Presveto Trojstvo, Karlovac-Švarča, Kloštar Ivanić, Koprivnica, Molve, Samobor, Sisak-Galdovo, Varaždin-sv.Ivan Krstitelj, Virovitica, Beč, a iz Zagreba: Kaptol, Sveti Duh, Dubrava-sv. Mihael i Sveti Križ Siget. Uz ovih, oko stotinu njih, koji su boravili u Kući, na dnevni program dolazila su još braća i sestre iz bratstava u Zagrebu, Samoboru, Sisku, Virovitici i Molvama. Došli smo u Tabor na duhovnu obnovu, jer se kao članovi franjevačke obitelji želimo obnoviti. Svaka godina naše duhovne obnove ima nešto posebno, a sad je to bilo Božje

38

milosrđe. Za sv. Franju milosrđe je stil života i ponašanje u svim situacijama. U našem konkretnom franjevačkom bratstvu gdje živimo očituje se Božja ljubav prema nama. To je temeljna stanica gdje uvijek možemo početi iznova. Braća i sestre su nam darovani i bratstvo u sebi nosi svetost. Franjevački mentalitet je mentalitet evanđelja. Bog u tančine poštuje našu slobodu, a mi se trebamo pitati koliko smo spremni tražiti uski


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

put malenosti, na umiranje sebi, na umanjivanje, na samoopljenu. Tu se događa susret s Kristom. A to je put otkrivanja u življenju franjevačke karizme. Isus nas je pozvao, oblikovao i onda poslao, i to trebamo uvijek imati na umu. Fra Ivan je omogućio da nam se obrate i mladomisnik fra Mato Bašić i postulant Ivan Majić i posvjedoče o počecima svog poziva i puta prema redovništvu. U subotu je predava-

nje na temu djela milosrđa održao fra Nikola Vukoja, gvardijan franjevačkog samostana u Samoboru. U nedjelju su braća i sestre izrekli lijepa svjedočanstva iz svog života u franjevačkom bratstvu. „Hvala što možemo uvijek doći u naše utočišće, na Tabor i u bratstvo doma“, rekao je jedan brat. Pripremila: Hilda Švarcmajer, s.Agnes-Janja

IZBORNI KAPITULI I BRATSKI I PASTORALNI POHODI U MJESNIM BRATSTVIMA OFS-a u 2016. U

mjesnim bratstvima Zagrebačkog područnog bratstva bl. Alojzija Stepinca, u 2016. godini, održano je 10 (deset) izbornih kapitula i 12 (dvanaest) bratskih i pastoralnih pohoda. Bratski pohoditelji, odnosno predsjedatelji izbornim kapitulima, bili su: područna ministra Branka Černugelj, doministar Zdenko Viljevac, koji je od 8. listopada područni ministar, i kao delegati po-

broj 14-15/2016.

dručne ministre, odnosno područnog ministra: Hilda Švarcmajer i Terezija Vrankić. Prisutni na nekim susretima su bili i članovi Područnog vijeća: Dubravka Mandaković i Branko Pagadur. Pastoralni pohoditelji i prisutni na izborima bili su područni duhovni asistenti: fra Tomislav Glavnik, fra Marin Grbešić, fra Zvonimir Brusač i fra Ivan Markanović.

39


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO 1.

13. veljače

MB Molve

Pohod i izbori – Za ministru izabrana je Antonija Kokša i novo Vijeće: Ivana Vincek, Vesna Premec, Doroteja Pošta i Katica Hontić. Duhovni asistent MB je fra Filip Musa, OFMConv

2.

14. veljače

MB Čuntić

Pohod i izbori – Za ministra je izabran Marijan Vujnović i novo vijeće: Nadica Marjanović, Katica Radošević, Marina Radošević i Ivan Radošević Duhovni asistent MB je fra Petar Žagar, OFM

3.

21. veljače

MB Bjelovar

Pohod i izbori – Za ministra je izabran Tomislav Tulezi i novo vijeće: Vesna Manestar, Vesna Kušar, Goran Manestar, Katica Dijanović, Zlata Čorba i Darko Hajduković. Duhovni asistent MB je fra Albin Novak, OFM

4.

28. veljače

MB Sveti Duh Zagreb

Izbori - Za ministru izabrana je Ljiljana Marić i novo vijeće: Damir Glivarec, Dubravka Mandaković, Jelena Jurić, Snježana Vrbanić, Dunja Mandaković i Anđelka Glivarec. Duhovni asistent MB je fra Tomislav Glavnik, OFMConv

5.

06. ožujka

MB Koprivnica

Pohod i izbori – Za ministra je izabran Marko Bunić i novo vijeće: Ivan Mikor, Jasna Huzjak, Neven Magdić, Dejan Dinič, Janja Ikić i Ivan Tomić. Duhovni asistent MB je fra Marijan Opitz, OFM

6.

23. travnja

MB Kaptol Zagreb

Izbori - Za ministru izabrana je Milka Marjanović i novo vijeće: Monija Raspudić, Đurđa Arbutina, Vlasta Udovičić, Nada Bence, Slavica Črnac, Igor Herceg, Krešimir Štetić, Antica Nada Ćepulić i Mirna Hornik. Duhovni asistent MB je bio fra Krunoslav Kocijan, OFM, a od 1. rujna 2016. fra Venancije Mihaljević, OFM

7.

24. travnja

MB Kozari Bok Zagreb

Pohod i izbori – Za ministru je izabrana Ljiljana Merlin Zovko i novo vijeće: Ana Vladić, Zrinka Jelačić, Anton Matić, Marija Jeleč i Ankica Pavić Duhovni asistent MB je fra Željko Janjić, OFM

8.

5. rujna

MB sv. Feliks Varaždin

Pohod – Bratski pohoditelj bila je Terezija Vrankić a pastoralni pohoditelj fra Ivan Markanović, OFMCap Duhovni asistent MB je fra Mijo Šarčević, OFMCap

9.

11. rujna

MB Zapolje

Pohod - Bratski pohoditelj bila je Branka Černugelj a pastoralni pohoditelj fra Ivan Markanović, OFMCap Duhovni asistent MB je fra Ivan Poletto, OFM

40


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

41


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

42


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO 10.

11. rujna

MB Cernik

Pohod - Bratski pohoditelj bila je Branka Černugelj a pastoralni pohoditelj fra Ivan Markanović, OFMCap Duhovni asistent MB je fra Tomica Hruška, OFM

12.

16. listopada

MB Sesvetska Sopnica

Pohod - Bratski pohoditelj bio je Zdenko Viljevac a pastoralni pohoditelj fra Tomislav Glavnik, OFMConv Duhovni asistent MB je fra Zdravko Dadić, OFM

13.

19. listopada

MB sv. Mihael Dubrava Zagreb

Izbori – Za ministra je izabran Stjepan Šalković i novo vijeće: Mira Pezerović, Ružica Pintarić, Željka Ćurković, Ana Šupek, Terezija Vrankić i Antoneta Ćibarić. Duhovni asistent MB je fra Branko Lipša, OFMCap

14.

22. listopada

MB Karlovac Presv. Trojstvo

Pohod - Bratski pohoditelj bila je Hilda Švarcmajer, a pastoralni pohoditelj fra Zvonimir Brusač, TOR Duhovni asistent MB je fra Krunoslav Albert, OFM

15.

30. listopada

MB Novi Marof

Pohod i izbori – za ministra je izabran Damir Brlek i novo vijeće: Ljubica Žuti, Sanja Brlek, Anđelka Horvat, Jelena Medved, Dejan Kožić i Damir Cifrek. Duhovni asistent MB je fra Vitomir Glavaš, OFMConv

16.

24. studeni

MB Bezgrešno Začeće BDM Dubrava Zagreb

Pohod - Bratski pohoditelj bila je Hilda Švarcmajer, a pastoralni pohoditelj fra Zvonimir Brusač, TOR Duhovni asistent MB je fra Svetozar Kraljević, OFM

17.

27. studeni

MB Virovitica

Izbori – za ministru izabrana je Marica Ferenčević i novo vijeće: Anđelka Kolbabek, Gordana Gojević, Kata Majkovčan, Ana Kufner, Marijan Nreca i Danijel Vecko. Duhovni asistent MB je fra Rozo Brkić, OFM Pripremila: Hilda Švarcmajer, OFS

broj 14-15/2016.

43


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

DVODNEVNI JESENSKI PODRUČNI KAPITUL OFS-A ODRŽAN NA TABORU

S

lavlje redovnog 2. (33.) kapitula Zagrebačkog Područnog bratstva OFS-a održalo se u Samoboru u Kući susreta Tabor 11. i 12. studenoga 2016. godine. Kapitulu je predsjedao područni ministar br. Zdenko Viljevac. Na Kapitulu je sudjelovalo preko sedamdeset članova kapitula: ministara i zastupnika iz dvadesetdevet (29 od 33) mjesnih bratstava OFS-a, 4 zastupnika Franjevačke mladeži i jedanaest duhovnih asistenata OFS-a. Kapitul je na početku pozdravio upravitelj Kuće susreta Tabor fra Ivan Matić, kojeg na osobiti način doživljavamo bliskim, jer je puno godina bio asistent OFS-u, prvo u kaptolskom bratstvu, a zatim i kao generalni asistent za cijeli svijet, te zaželio dobrodošlicu i uspješan rad pritom rekavši: „...tu ste i doma i želim da se tako osjećate“. Na Kapitul je pozvana i aktualna nacionalna ministra s. Branka Černugelj, koja je 8. listopada o.g. na Nacionalnom izbornom kapitulu izabrana za novu nacionalnu ministru, a do tada je bila područna ministra u našem području sedam godina. Tako je prvi dan obavljena „svojevrsna primopredaja“ dosadašnje područne ministre i novog područnog mini-

44

stra br. Zdenka Viljevca, koji je do 8. listopada bio njen područni zamjenik. Okupljeni na Kapitulu sa srdačnim su pljeskom čestitali s. Branki na novoj službi i zaželjeli obilje Božjeg blagoslova u toj zahtjevnoj službi te joj zahvalili za njen angažirani rad na vođenju ovog Područnog bratstva. Drugi se dan Kapitulu pridružio br. Stjepan Kelčić, donedavni nacionalni ministar, koji je u ovom Područnom bratstvu ranijih godina bio područni doministar. Br. Stjepan i s. Danijela Rebac, voditeljica Nacionalnog povjerenstva za formaciju, zajedno su predstavili „Priručnik za formaciju za Franjevački svjetovni red u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije“. Dugo je priželjkivan ovakav priručnik kao pomoć u radu na formaciji u mjesnim bratstvima. Zahvalni Bogu sad imamo lijepu „plavu knjigu“. Zapaženi duhovni nagovor o papinoj pobudnici „Radost ljubavi“ održao je fra Ivan Markanović, nacionalni duhovni asistent. Fra Zvonimir Brusač, predsjednik Konferenci-


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

je područnih duhovnih asistenata detaljno je izložio upute za rad u skupinama na temu „Sadašnje najvažnije zadaće i odgovornost ministara, vijeća i duhovnih asistenata u animaciji bratstva“, a fra Marin Grbešić, područni duhovni asistent obrazložio je održavanje duhovnih vježbi u tišini u proljeće na Žumberku. Kapitul je prihvatio prezentirane poticaje s nacionalne razine i Teme za mjesečne susrete u mjesnim bratstvima. U Programu rada za 2017. godinu, koji je usvojen, uz redovne sjednice Područnog vijeća i redovne Područne kapitule te sudjelovanje na Nacionalnim programima, planiran je Tematski susret trajne for-

macije 28.-30. travnja na Glavotoku, područno hodočašće 27. svibnja u Čuntić, a 6. – 9. srpnja duhovne vježbe na Taboru. Područni ministar br. Zdenko Viljevac istaknuo je u 2017. godini održavanje deset izbornih kapitula i deset bratskih i pastoralnih pohoda u mjesnim bratstvima te ostvarivanje uvida u mjesna bratstva kojima je potrebno „oživljavanje“, kao i praćenje osnivanja novih mjesnih bratstava: u zagrebačkoj Dubravi sv. Leopold Mandić i u Vojniću. Zahvalio je braći i sestrama na lijepom odazivu na ovaj jesenski dvodnevni kapitul. Izvještava: Hilda Švarcmajer, s.Agnes-Janja

30. OBLJETNICA DUHA ASIZA Proslavljena molitvom za mir u crkvi sv. Franje u Zagrebu Životnost duha Asiza Ove godine obilježili smo radosno i svečano 30. obljetnicu Duha Asiza međureligijski molitveni susret za mir i dijalog kao Božja stvorenja, po uzoru na susret svetog Ivana Pavla II., u Asizu 1986. godine. U našoj zajednici Franjevačkog svjetovnog reda, mjesnog bratstva Kaptol, pozivamo i molimo za Božji mir i prijateljstvo, zajedno s najbroj 14-15/2016.

višim predstavnicima vjerskih zajednica Grada Zagreba. Ovo je bio sedamnaesti u nizu susreta, što ga Mjesno bratstvo OFS-a Kaptol organizira pod pokroviteljstvom Povjerenstva za ekumenizam i dijalog Zagrebačke nadbiskupije. Tribina grada Zagreba bila je mjesto održavanja tribine pod naslovom „Životnost duha Asiza« u ponedjeljak, 24. listopada 2016. u

45


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Dana 26. listopada, uoči susreta obilježavanja 30. obljetnice „Dana duha Asiza“, bila je emisija na Radiju Mariji, koju uređuje Franjevački svjetovni red. Voditeljica emisije s. Anđa Slunjski razgovarala je s bratom Zoranom Milićem, organizatorom „Dana duha Asiza“ i članom Povjerenstva za ekumenizam i dijalog Zagrebačke nadbiskupije, koji u mjesnom bratstvu Kaptol zajedno s članovima skupine za ekumenizam i dijalog to čini svih ovih 17. godina.

Ljubav i mir daje Bog 19:30. Moderator i voditelj tribine je bio naš brat dr. Igor Kanižaj, dugogodišnji voditelj emisija na Radio Mariji i kaptolskih susreta Dan duha Asiza. Na tribini su govorili: - prof.dr. Jure Zečević, tajnik Vijeća za ekumenizam i dijalog HBK i pročelnik Katedre ekumenske teologije KBF-a u Zagrebu, dao je pregled na području dosadašnjih međureligijskih susreta u duhu Asiza, a cilj je tih susreta ohrabriti vjernike da grade mir i komunikaciju u ime Božje; - zamjenik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj i ravnatelj Islamske gimnazije Mevludi ef. Arslani. Istaknuo je da se ova asiška obljetnica događa u vrijeme 100. obljetnice pravnog i institucionalnog priznanja islama u Hrvatskoj. Poruke iz Asiza moramo uvijek iznova oživjeti jer nam samo mir donosi napredak; - prof.dr. Tomislav Kovač s Katedre fundamentalne teologije KBF-a govorio je o proročkoj gesti svetog pape Ivana Pavla II., i značenju molitvenog susreta za mir u Asizu, za današnji svijet. Ponovio je papine riječi: „Okupili smo se ne da molimo zajedno, nego da budemo zajedno u molitvi. U današnje vrijeme prijetnje sveopćeg rata, vjernici moraju svjedočiti za mir i zajednički život«, naglasio je dr. Kovač; - Skupina učenika Islamske gimnazije prikazala je svoj uradak – film pod naslovom „Živimo mir“.

46

Međureligijski molitveni susret bio je 27. listopada 2016. u crkvi sv. Franje na Kaptolu 9. Na početku programa predstavnike vjerskih zajednica i okupljeno mnoštvo u prepunoj crkvi, pozdravio je, kao ljude iz različitih zajednica osjetljivih na ljubav i mir koji nam samo daje Bog, gvardijan franjevačkog samostana fra Zdravko Lazić. Program susreta su vodili i predstavljali sudionike Stjepan i Ružica Lice. Program vjerskih predstavnika i izvođača umjetničkih skladbi iz njihove vjerske baštine bio je redom: - EVANGELIČKA – LUTERANSKA CRKVA, molitva Branko Berić, generalni vikar Evangeličke crkve u Zagrebu. - Pjesma Shalom u izvedbi Danijele Sisgoreo Morsan. - ISLAMSKA VJERSKA ZAJEDNICA, molitva – imam Mevludi ef. Arslani. - Zbor Islamske gimnazije dr. Ahmed Smajlović otpjevao je ilahiju – Zvao bih Te, Gospodaru. - EVANĐEOSKA PENTEKOSTNA CRKVA – molio je Jasenko Glavačko. - Danijela Sisgoreo Morsan pjevala je Ti si naš Bog. - MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA CRKVA – molitva, protojerej Kirko Velinski, - David Temelkov pjevao je pjesme Tebe pojem i Mnogaja ljeta. - REFORMIRANA KRŠĆANSKA CRKVA U HRVATSKOJ - molitva, vlč. Branimir Bučanović.


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

- Vokalni trio uz pratnju orgulja izveo je skladbu Wiliama Henrya Monka Abide with me. - U ime SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE molio je Arhimandrit o. Danilo Ljubotina. - U ime ŽIDOVSKE OPĆINE – ZAGREB govorio je Rabin Lucijano Prelević, - Na klarinetu svirala je Emma Štern Šalom alehem. - SAVEZ BAPTISTIČKIH CRKAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ – molitvu je izrekao Boris Peterlin, - Pjesmu Vrijeme pjevala je Mateja Magdalenić. - KATOLIČKA CRKVA – molitvu i završnu riječ govorio je biskup i franjevački trećoredac, monsinjor Vlado Košić. - Franjevački bogoslovi s Kaptola pjevali su Prigni se, svako koljeno. - Na kraju susreta Pjesmu stvorova sv. Franje Asiškog pjevao je fra Miroslav Petrac. Na panou u prostorijama crkve sv. Franje imali smo izložene plakate i druge tiskane programe i sadržaje vezane uz povijest događanja Dana duha Asiza. Najviše su nas obogatili mnogobrojni sastavci učenika Nadbiskupske klasične gimnazije iz Zagreba i Islamske gimnazije. Učenici su pisali o molitvi za mir među ljudima. Svi su isticali da vjera u Boga donosi mir. Na susretu u crkvi pročitana je jedna pjesma i jedan sastavak učenika, o razlozima molitve za mir. U pripremi domjenka za sve koji su došli na molitveno-umjetnički susret na Kaptol, sudjelovao je br. Stjepan Kelčić zajedno s framašima. U svemu su pomagala i ostala braća i sestre mjesnoga bratstva OFS-a.

broj 14-15/2016.

Bila je to proslava 30 obljetnice Dana duha Asiza, ali i proslava franjevačkog bratskog zajedništva i ljubavi u Gospodinu. Izišli smo ususret drugima, koji žive pokraj nas i s nama, slaveći Božju ljubav i mir. Ovo je bilo vidljivo svjedočenje franjevačke karizme i poslanja u današnjem svijetu. Izvijestila: Đurđa Arbutina, OFS

47


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

IZBORNI KAPITUL PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA

Š

esti izborni kapitul Primorsko-istarskog područnog bratstva „Majke Božje Trsatske“ održan je 12. ožujka 2016. u Rijeci na Trsatu (Aula Ivana Pavla II.) Na Kapitul se odazvalo tridesetak članova: ministri i delegati mjesnih bratstava, duhovni asistenti, predstavnici Frame. Izbornim kapitulom predsjedala je s. Danijela Rebac, delegat nacionalnog ministra i nacionalna povjerenica za formaciju, uz prisustvo nacionalnog duhovnog asistenta fra Krunoslava Kocijana OFM, franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda. Nakon pjesme i uvodne molitve okupljene je pozdravio fra Antun Jesenović, gvardijan trsatskog svetišta te poželio svima uspješan rad kapitula, a mir i slogu prije svega. Za duhovni nagovor, fra Krunoslav je izabrao temu Poziv na obraćenje – temu koja je uvijek aktualna i povezana sa sv. Franjom. Prva su se braća nazivala franjevački pokornici, oni koji vrše pokoru. Živjeti obraćenje znači i prihvatiti sestre i braću u njihovim služba-

ma onakve kakve jesu. Prihvaćanje je stalno življenje Evanđelja. Izvještaj o trogodišnjem radu Područnoga vijeća Primorsko-istarskoga bratstva podnijela je područna ministra s. Vesna Peharec. Istaknula je ciljeve na kojima je radilo Područno vijeće: formacija kao prioritet cijeloga Reda, zajedništvo kao bitno obilježje franjevaštva, komunikacija koja je važna za ostvarivanje zajedništva, pomoć bratstvima koja su u krizi iz bilo kojega razloga, zajedništvo s Framom, prikupljanje statističkih podataka i doprinosa (naročito rješavanje pitanja neaktivnih članova), suradnja s duhovnim asistentima. Blagajničko izvješće podnijela je područna blagajnica s. Livia Moskatelo. Ciljevi koje je imalo dosadašnje Vijeće uvijek su aktualni te se preporučuju kao smjernice za rad novoga Vijeća, s nastojanjem da se radi na ostvarivanju onoga što dosadašnje Vijeće nije uspjelo u potpunosti ostvariti. S. Vesna se ovim izvješćem obratila kapitulu zadnji put kao područna ministra, zahvalila se članovima dosadašnjeg Vijeća na suradnji, a rado će i dalje prenositi svoja iskustva u službi braći i sestrama. Nakon toga članovi dosadašnjega Vijeća zajedno su pročitali sljedeći tekst: „U ovom trenutku mi, članovi vijeća Primorsko-istarskoga područnog bratstva Majke Božje Trsatske prepuštamo našu službu u ruke braći i sestrama koji su okupljeni ovdje na izbornom kapitulu“, a zatim se pristupilo samim izborima.

Novoizabrano vijeće za razdoblje 2016.-2019. čine: s. Blaženka Kulić (MB Krnjevo, Rijeka) – područna ministra

48


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

b. Vedran Vojnić (MB sv. I. Krstitelj, Pula) – doministar s. Jelena Klarić (MB Trsat, Rijeka) – tajnica s. Karmen Vukelić (MB Trsat, Rijeka) – blagajnica s. Samanta Jadreško (MB sv. Franjo, Pula) – povjerenica za formaciju s. Gianna G. Graziani (MB Krnjevo, Rijeka) – povjerenica za Framu s. Elida Verunica (MB Gospa Lurdska, Rijeka) - povjerenica za karitativnu djelatnost Kao delegati za Nacionalni kapitul izabrani su: Petar Perković (MB Krnjevo, Rijeka), Samanta Jadreško (MB sv. Franjo, Pula), Anica Čortoloman (MB sv. Antun Pula) i Elida Verunica (MB Gospa Lurdska Rijeka). Fra Krunoslav Kocijan udijelio je blagoslov sv. Franje novoizabranom Vijeću. Slavlje kapitula završeno je zajedničkim euharistijskim slavljem u crkvi Majke milosti, Gospe Trsatske. Poslije zajedničke fotografije nastavili smo druženje uz ručak. Izvijestila: s. Vesna Peharec

FORMACIJA U PRIMORSKO-ISTARSKOM PODRUČNOM BRATSTVU 2016. godine Područno vijeće Primorsko-istarskog područnog bratstva (izabrano na izbornom kapitulu u ožujku 2016.) organiziralo je u ovoj godini dva susreta za formaciju.

PODRUČNI SUSRET ZA FORMACIJU Šesti po redu susret za odgovorne u formaciji održan je 21. svibnja 2016. na Trsatu u Rijeci. Sudionici susreta prisustvovali su zajedničkom euharistijskom slavlju u svetištu Majke Božje Trsatske, a zatim se okupili u Auli Ivana broj 14-15/2016.

Pavla II. Uvodnu molitvu i duhovni nagovor održao je područni duhovni asistent fra Zlatko Šafarić OFMCap. Govorio nam je o duhu veselja i radosti s kojim sa zadovoljstvom prihvaćamo sve što nam Bog daje pa i braću i sestre u kojima vidim Boga. Uz tiho žrtvovanje potrebno je vježbati se u strpljivosti. S. Vesna Peharec održala je predavanje s temom: „Zvanje, karizma i poslanje svjetovnih franjevaca“. Istaknula je da postati i biti svjetovni franjevac plod je Božjeg poziva. Prihvaćajući Božji poziv u zajedništvu s cijelom Franjevačkom obitelji koja ima istu Franjinu ka-

49


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

PODRUČNI SUSRET POČETNE FORMACIJE

rizmu otkrivamo svoju vlastitu karizmu, dar koji nam je Bog dao, a ona nas osposobljava za poslanje u svjetovnom staležu. U drugom dijelu područna povjerenica za formaciju s. Samanta Jadreško govorila je na temu „Komunikacija i stilovi ponašanja“. Nakon što smo ispunili upitnik s dosta pitanja, odgovori su bodovani te je svatko od nas mogao procijeniti kojem stilu ponašanja pripada: pasivnom, asertivnom ili agresivnom. Zaključili smo da nas većina ipak pripada asertivnom stilu ponašanja, što znači da u ostvarivanju svojih prava poštujemo prava drugih osoba, što je jako bitno za život u bratstvu.

50

Godišnji susret početne formacije Primorsko-istarskog područja zamišljen kao susret kandidata iz svih bratstava u području koji se pripremaju na zavjete bilo privremene ili trajne, a u zajedništvu sa svojim voditeljima formacije i ministrima, održan je 22. listopada 2016. Susret se održava u svetištu Majke Božje Trsatske, sjedištu i središtu našeg područnog bratstva, da bi, razmišljajući o svom pozivu, sve nove članove stavili pod zaštitu naše nebeske Majke. Susret je započeo svetom misom u svetištu u zajedništvu s ostalim pukom, a radni dio nastavlja se u prostoriji OFS-a. Nakon pjesme i uvodne molitve, područna ministra s. Blaženka Kulić pozdravila je prisutne, a naročito članove u novicijatu koji se pripremaju za zavjetovanje, uz želju da će ih ovaj susret učvrstiti u pozivu u Franjevačkom svjetovnom redu. S. Vesna Peharec je u svom predavanju na temu „Bratski život“ istaknula da govoreći o bratstvu i sestrinstvu polazišna točka je Isus Krist koji nas je naučio molitvu „Oče naš“. Ako je Bog Otac, onda smo svi braća i sestre. Braća i


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

sestre su nam dar od Gospodina i zato moramo zahvaljivati na tom daru bez obzira na to kakav on bio. Međutim, često nam je taj dar križ i muka, najviše radi toga jer imamo predrasude i ne poznajemo se dovoljno. Također, trebamo si posvjestiti da smo i mi sami drugome i dar i križ. Zato je za bratski život bitno da se često susrećemo kako bismo se bolje upoznali, jer ćemo samo tako moći prihvatiti drugu osobu sa svim njezinim posebnostima koje su drugačije od mojih. Prihvaćanjem se križ i muka pretvaraju u radost i veselje bratskog života. Područna povjerenica za formaciju, s. Samanta Jadreško izlagala je na temu „Formacija i zavjetovanje u OFS-u“. Ponovila je što je

to formacija i što o formaciji govore naše Generalne konstitucije. Kandidatima i svima prisutnima pojasnila je što znači sam čin zavjetovanja i što to znači za naš daljnji život. Iz ove neiscprne teme izdvojila je zavjetovanje kao obnovu krsnih obećanja. Svojim krštenjem već smo posvećeni za širenje Božjeg kraljevstva. Poziv je to na neprestano obraćenje da bi svakodnevno popravljajući sebe tako obnavljali i Crkvu čiji smo dio. Rad po grupama važan je dio susreta, jer su kandidatima koji još razlučuju svoj poziv i odlučuju hoće li se zavjetovati dragocjena iskustva i svjedočenja zavjetovanih članova. Izvijestila: s. Samanta Jadreško

IZ ŽIVOTA ISTARSKIH BRATSTAVA H

odočašće je jedan od konkretnih savjeta koje nam je papa Franjo u buli „Lice milosrđa“ ponudio za Svetu godinu milosrđa, jer je čovjek putnik koji putuje kroz svoj život prema željenom cilju. Hodočašće nas usmjerava prema Božjem milosrđu, ali i zahtijeva i žrtvu, odricanje i poticaj je na obraćenje. U skladu sa svojim sposobnostima članovi četiriju istarskih bratstava: sv Antun, sv. Franjo i sv. Ivan Krstitelj iz Pule te sv. Elizabete Ugarske iz Rovinja uputili su se na tri jednodnevna hodočašća kako bi odgovorili na milosrđe i ljubav s kojima nas Bog velikodušno dariva.

HODOČAŠĆE U ZAGREB Obradovavši se viješću da u Zagreb dolazi tijelo nama dragog hrvatskog sveca, sv. Leopolda Mandića, jednog od zaštitnika Godine milosrđa, bila je prilika da hodočastimo 16. travnja u Zagreb u crkvu koja je posvećena njemu u Dubravi. broj 14-15/2016.

Prisustvovali smo euharistijskom slavlju s mnoštvom hodočasnika među kojima je bilo mnogo braće i sestara iz svih područnih bratstava, a koje predvodio krčki biskup fra Ivica Petanjak. Zatim smo strpljivo čekali da uđemo u crkvu kako bi se nakratko prolazeći pored svečevog tijela pomolili za njegov zagovor. Nakon obilaska groba bl. kardinala Stepinca i klanjanja u zagrebačkoj katedrali, na povratku zaustavili smo se u nacionalnom sve-

51


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

tištu sv. Josipa u Karlovcu, čija su vrata isto proglašena u ovoj godini za Vrata milosrđa.

HODOČAŠĆE MAJCI BOŽJOJ OD KRASNA Blažena Djevica Marija je nakon svog zemaljskog života koje je bilo potpuno predano Bogu, dušom i tijelom uznesena u nebo k svom uskrslomu Sinu Isusu koji ju je s križa dao i nama za Majku. Blagdan Marijinog uznesenja, Vela Gospa, prilika je to da se hodočasti u neko svetište posvećeno našoj nebeskoj Majci, zagovornici i posrednici Božjeg milosrđa. Priča o svetištu Majci Božjoj od Krasna na Velebitu iznad Senja potječe iz 1219. godine kada su pastiri u krasnarskoj šumi, pronašli na jednom panju čudesan cvijet sa slikom Majke Božje. Pastiri su cvijet otrgnuli i odnijeli u Krasnarsko polje u kapelicu, ali cvijet nestane i vrati se na isto mjesto i isti panj. Čudo se ponovilo nekoliko puta. Mjesto koje je Gospa odabrala nije bio ni vidikovac niti naseljeno mjesto, već naprosto jedna jama. Na mjestu gdje je cvijet nađen sagrađena je kapelica, a svetište ubrzo postaje čuveno po čudesnim ozdravljenjima. Penjući se uz brdo, poput sv. Franje divili smo se nedirnutoj prirodi i hvalili i slavili Boga na svemu stvorenomu: plavetnom

52

nebu i ljetnom suncu koje nas je grijalo, golom kamenju po kojem smo hodali, velebitskom vjetru koji nas je osvježavao usred ljeta, svirci crvčaka i drugih kukaca i ptica, miomirisima aromatičnog bilja. Uz hodočasnike, od male djece u naručju svojih roditelja do staraca, koji su dolazili sa svih strana, moleći Gospinu krunicu i skrušena srca, razmišljali smo i o stihovima našeg poznatog pjesnika S.S. Kranjčevića rodom iz Senja: „Pošao bih Majci Božjoj na proštenje a na Krasno, Pre neg umrem da se skrušim, da bude poslije kasno.“ Na tisuću metara nadmorske visine u ovom nekad najjačem marijanskom svetištu slavljena je svečana koncelebracijska misa koju je predvodio mons. Zdenko Križić, gospićkosenjski biskup.

HODOČAŠĆE U PADOVU Padova, grad u sjevernoj Italiji, grad višemilenijske povijesti, znanosti, umjetnosti, kulture, grad studenata, a za nas vjernike to je idealno mjesto hodočašća, jer je grad svetaca koji su u njemu kao stranci na kraju ovog zemaljskog život završili svoj put. Grad je to u kojem su zemni ostaci sv. Antuna, sv. Leopolda Mandića, sv. Justine, sv. Luke i drugih i koji nas poput magneta privlači da bi mjestima gdje su oni hodali, molili i ispovjedali, primili djelić njihove snage te da ih molimo za zagovor da ojačamo svoju vjeru, nadvladamo slabosti i osjetimo Božje milosrđe. Na hodočašće smo se uputili 15. listopada 2016. u ranim jutarnjim satima. Stigavši u Padovu, najprije smo pohrlili našem hrvatskom svecu, u svetište sv.Leopolda Mandića. Nezaobilazan dio svetište je sobica koja je preživjela ratno razaranje u kojoj je sv. Leopold po cijele dane ispovijedao i koja je natopljena Božjim milosrđem. Svetu misu u crkvi predslavio je naš duhovni asistent fra Đuro Vuradin


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

OFMConv. Iako je svetište bilo puno hodočasnika, a na našu radost sreli smo braću i sestre iz Rijeke, ipak nije bila tolika gužva kao u Zagrebu te smo mogli malo duže ostati u molitvi u tišini pred svečevim tijelom koje se nakon kratkom putovanja vratilo u grob koji će ostati otvoren još neko vrijeme i nakon završetka Godine milosrđa. Hodajući Padovom prelazimo preko najvećeg europskog trga Prato delle Valle, a kako je sajmeni dan probijamo se kroz uske prolaze između štandova prepunih raznovrsne robe, većinom sumnjive kvalitete i nametljivih prodavača te to na neki način simbolizira i naš svakidašnji život u kojem se moramo probijati i braniti od blještavih ponuda i lažnih obećanja materijalnog i konzumerskog svijeta. Ipak, u velikom miru, složno i ne odvajajući se od grupe odoljeli smo napastima shoppinga te stigli do sljedećeg cilja, Svetih vrata Bazilike sv. Antuna Padovanskog. Nakon zajedničkog Puta milosrđa, koji, osim uz grob sv. Antuna i Gospine kapele, gdje je on molio i slavio svetu misu, ide kroz cijelu baziliku, zaustavili smo se pred prezbiterijem i glavnim oltarom, gdje je svatko u osobnoj molitvi molio za dobivanje potpunog oprosta.

broj 14-15/2016.

Nedaleko od Bazilike posjetili smo baziliku sv. Justine, padovanske ranokršćanske mučenice. Po veličini to je deveta crkva na svijetu, gdje se osim zemnih ostataka sv. Justine nalaze ostaci brojnih mučenika iz prvih stoljeća Crkve, zatim sv. Proscodima, prvog padovanskog biskupa te sarkofag s relikvijama sv. Luke Evanđelista. Posljednja postaja našeg hodočašća bilo je mjesto Arcella. Ljubazni domaćin fra Luciano ispričao nam je povijest ovog samostana koji su činila dva samostana: samostan klarisa i samostan male braće. Na putu iz Camposampiera prema Padovi, bolestan i posve iznemogao, sv. Antun se zaustavio u ovom samostanu te prešao iz ovozemaljskog u vječni život. U crkvi se nalazi grob s neraspadnutim tijelo bl. Helene Enselmini, klarise i učenice sv. Antuna koja je živjela u ovom samostanu. Pomolivši se na mjestu gdje je sv. Antun očima prema nebu, umirući tiho izgovorio: „Vidim svoga Gospodina“ u miru, puni dojmova, zahvalni Gospodinu za ovo hodočašće i sve dobivene milosti, ojačani u vjeri i nadi u vječni život, krenuli smo na put prema svojim zemaljskim domovima. Izvijestila: s. Vesna Peharec

53


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

GODIŠNJI SUSRET ČLANOVA U POČETNOJ FORMACIJI OFS-A U

svetištu Majke Božje Trsatske, sjedištu Primorsko-istarskog područnog bratstva OFSa održan je 17. listopada 2015. godišnji susret početne formacije za cijelo područje. Okupilo se tridesetak sestara i braće: novaka, ministara mjesnih bratstava, voditelja formacije i duhovnog asistenta. Susret je počeo sv. misom u svetištu, a zatim nastavljen u Auli Ivana Pavla II. U prvom predavanju: „Temelj franjevačke duhovnosti“ fra Tomislav Faletar, OFM istaknuo je tri elementa pred kojima je sv. Franjo ostao zadivljen: Utjelovljenje Riječi Božje, Muka Gospodinova i Presveta Euharistija. Sv. Franjo je uprizorio prve jaslice da bi posvijestio u kojoj se poniznosti, siromaštvu i odbačenosti Bog rodio. Stalno je razmatrao Muku Gospodinovu te proširio u franjevačkom redu pobožnost Križnog puta. Bio je svjestan Isusove prisutnosti u Euharistiji te je svoju braću poticao da dostojno časte Tijelo i Krv Kristovu. Za sv. Franju se može reći da je bio ispred svog vremena, jer se osam stoljeća prije negoli je Crkva to potvrdila, vratio na izvor, na Božju Riječ i otkrio bogatstvo Evanđelja.

54

S. Vesna Peharec izlagala je na temu „Narav zavjetovanja u OFS-u“. Među mnogim svjetovnjacima i redovnicima rašireno je mišljenje da je zavjetovanje svjetovnog franjevca obveza “druge kategorije”, jedno “lagano” zavjetovanje. O tome nema jasne slike i to je razlog zašto se ne živi “milost” onoga što zavjeti uistinu jesu: autentičan zaručnički savez s Kristom s ciljem daljnjeg posvećenja Bogu i stvaranje tješnje veze s Crkvom kako bi se ostvarilo savršenstvo ljubavi i poslanje svetoga Franje. Zato je zavjetovanje tema o kojoj svi članovi trebaju uvijek ponovno promišljati te tako nalaziti poticaje za ustrajnosti u svom pozivu i poslanju i ispunjavanju danih obećanja. Nakon predavanja, na okruglom stolu svatko je imao priliku iznijeti ono što ga je dotaklo iz ovih tema. Vesna Peharec, OFS


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

HODOČAŠĆE BESKUĆNIKA U RIM U

organizaciji Franjevačkog svjetovnog reda Mjesnog bratstva Trsat hrvatski beskućnici susreli se u Rimu s papom Franjom Na poziv pape Franje, od 11. do 13. studenoga 2016. u Rimu se okupilo nekoliko tisuća beskućnika na prvom europskom Festivalu radosti i zajedništva. U organizaciji međunarodne organizacije »Fratello«, među sudionicima ovog jedinstvenog događaja na kraju Godine milosrđa, bilo je i više od 30 ljudi bez krova nad glavom iz cijele Hrvatske. U pratnji volontera, zahvaljujući naporu Franjevačkog svjetovnog reda Mjesnog bratstva Trsat, hrvatski bezdomci imali su prilike doživjeti prekrasne trenutke zajedništva sa Svetim Ocem, ali i međusobno, te upoznati sudbine mnogih beskućnika iz europskih zemalja. Zahvaljujući volonterkama-vodičima, obišli su najvažnije rimske i vatikanske sakralne znamenitosti poput bazilika sv. Petra i sv. Ivana Lateranskog, Svete stube te kulturne i turističke destinacije u centru grada. Ipak, kako su i sami istaknuli, najljepše trenutke doživjeli su prvoga dana u petak prigodom Papine kateheze u Auli Pavla VI. kada je uzbuđenje bilo najveće jer su tada prvi put uživo vidjeli papu Franju, a neki od njih imali su prilike s njim se rukovati i kratko popričati. Također, dojmljive su tom prigodom bile i njegove riječi podrške: »Znam da ste mnogo puta susreli ljude koji su htjeli iskoristiti vaše siromaštvo, ali znam također da vas je taj osjećaj da vidite da je život lijep, taj osjećaj, to dostojanstvo spasilo od ropstva. Siromašan da, ali rob ne! Siromaštvo je u srcu Evanđelja kako bi ga se živjelo. Ropstvo nije u Evanđelju kako bi ga se živjelo, nego kako bi ga se oslobodilo. Molim vas da oprostite ljudima iz Crkve koji vas nisu vidjeli, koji su se okrebroj 14-15/2016.

nuli na drugu stranu. Vaš oprost muškarcima i ženama Crkve, koji ne žele gledati, ili nisu htjeli vidjeti, za nas je blagoslovljena voda, za nas je čišćenje, pomaže nam ponovno vjerovati da je siromaštvo u srcu Evanđelja kao velika poru-

55


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

ka, i da mi – katolici, kršćani, svi – imamo oblikovati Crkvu siromašnu i za siromašne«. Drugi veliki trenutak ovog Festivala bilo je završno svečano euharistijsko slavlje u bazilici sv. Petra. Prvi posjet Rimu i prvo euharistijsko slavlje sa Svetim Ocem, prateći iz prvih redova vatikanske bazilike, mnogim je ljudima s ruba društva dao novu nadu za život, ali i za vjeru. Upravo je vjerska dimenzija ono što najviše nedostaje u dosadašnjem radu s beskućnicima i siromašnima, jer pružiti im smještaj i hranu, osigurati posao i bolje uvjete života, nije dostatno i može se opet vrlo brzo urušiti ukoliko se u temelje njihovog života ne ugradi Krist. I to ne neki daleki Bog, predočen na teoretskoj razi-

ni, već onaj iskustveni, u zajedništvu s »gubavcima naših dana«, dijeleći s njima trenutke zajedništva, radosti, patnje, beznađa, ali i nadanja. Jednom riječju, valja ih dovesti do iskustva Isusovog milosrđa, spoznaje da ih On ljubi i nikada ne ostavlja. To je i ono glavno uporište u životnim nadanjima kod hrvatskih sudionika prvog Festivala radosti i zajedništva, što su svojevoljno posvjedočili na povratku. Valja i zahvaliti svim dobročiniteljima koji su omogućili ovaj odlazak u Rim prodavača časopisa o beskućništvu i srodnim društvenim temama »Ulične svjetiljke«, korisnika prihvatilišta za beskućnike, siromašnih obitelji i volontera. Pritom treba izdvojiti duhovnika ovog hodočašća fra Lucija Jageca, koji je jedan od pokretača ovih socijalnih projekata trsatskog OFS-a, zatim vlč. Dragutina Goričanca i udrugu »Job« koji su omogućili autobusni prijevoz, te Dom hrvatskih hodočasnika u Rimu »Dr. Ivan Merz« zbog smještaja. fra Siniša Pucić

DUHOVNA OBNOVA PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A U ŠIJANI D

ana 7. studenoga 2015. Svetište Gospe od Milosti u Šijani, na periferiji Pule bilo je mjesto jednodnevne duhovne obnove Primorsko-istarskog područnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda ususret blagdanu svoje zaštitnice sv.Elizabete Ugarske. Prisustvovalo je šesdesetak sestara i braće iz mjesnih bratstava iz Rijeke, Pule i Rovinja u zajedništvu sa duhovnim asistentima i časnim sestrama Družbe Kćeri milosrđa TSR sv. Franje. Voditelj duhovne obnove bio je fra Bojan Rizvan OFM iz samostana sv. Antuna u Puli

56

koji je i upravitelj ovog svetišta u kojem se štuje čudotvorni lik Gospe koja doji Malog Isusa. Nakon dobrodošlice hodočasnicima iz Rijeke i Rovinja, duhovnu obnovu započeli smo s molitvom Časoslova, a zatim je fra Bojan održao duhovni nagovor na temu: „Hrabrost življenja milosrđa“. Tema vrlo prikladna za ovo vrijeme u kojem se preklapaju i prožimaju Godina posvećenog života i Godina milosrđa. Sveto pismo objavljuje Boga milosrđa, a punina milosrđa ostvaruje se u Isusu Kristu. Kao kršćani i svjetovni franjevci pozvani smo


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

da budemo milosrdni jer nas milosrđe posvećuje. Biti milosrdan znači biti Božji. Najveći dokaz Božjeg milosrđa je Kristova smrt. Isusova Majka, Marija, daje nam primjer, jer je od Golgote, mjesta svoje boli, patnje, muke i trpljenja napravila svetište milosrđa, dozvolila je da je Bog milosrđa pobijedi. Uz molitvu krunice i marijanske pjesme bila je prilika za sakrament pomirenja kako bi i mi dopustili da Bog skrši naša srca i pobijedi, ali nas ne ostavlja poražene već ulijeva u naša otvorena srca svoje milosrđe i preobražava nas kako bi i mi postali milosrdni. Gospodin je blizu onima koji su skršena srca. Koncelebriranu svetu misu predslavio je fra Bojan. Prekrasan jesenski sunčani dan omogućio nam je da se nakon mise družimo i objedujebroj 14-15/2016.

mo u samostanskom dvorištu iza crkve i zasladimo se kolačima koje su spremile vrijedne ruke domaćica. Nakon ručka hodočasnici iz Rijeke posjetili su crkvu sv Antuna, a zatim šetnjom kroz staru jezgru Pule do crkve sv. Franje gdje je duhovna obnova završila sa Klanjanjem pred Presvetim oltarskim sakramentom. Prije rastanka ostali smo još u druženju u klaustru samostana uz napitke i sendviče. Puni dojmova zahvaljivali smo Gospodinu za obilje blagoslova u ovom susretu braće i sestara, ohrabreni i s obećanjem da ćemo biti milosrdni svojim najbližima i naša bratstva učiniti oazama milosrđa. Anica Čortoloman, OFS

57


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

DUHOVNA OBNOVA PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA NA KOŠLJUNU N

a duhovnoj obnovi Primorsko-istarskog područnog bratstva OFS-a „Majke Božje Trsatske“ održane na Košljunu od 23.-25. listopada 2015. pod vodstvom fra Diega Deklića OFM, okupilo se četrdesetčetiri braće i sestara iz sedam mjesnih bratstava. Tema: Obraćenje. Maknuvši se od svakodnevnih obaveza i briga, uz predavanja i duhovnih nagovora fra Diega, svetih misa, klanjanja, pobožnosti krunice, križnog puta i osobnih molitvi u tišini i sabranosti u čudesnoj prirodi otočića, razmišljali smo o vlastitom obraćenju. Nakon trenutka kad se susretnemo s Bogom i progledamo treba uslijediti trajno obraćenje, trajni hod za Isusom, trajno ispravljanje i poput sv. Franje započeti uvijek ispočetka služiti Gospodinu jer smo do sada malo napredovali. Sv. Franjo pred kraj svog života govori svojoj braći: „Ja sam svoje učinio, a vi, vas neka pouči sam Isus Krist“. Cilj koji nam je sam Isus dao da budemo savršeni kao što je savršen naš nebeski Otac. Ovozemaljski život, dar je od Boga prema kojem imamo odgovornost, jer kako živimo na zemlji određuje nam život u vječnosti. Bog daje svakome onoliko vremena koliko nam je potrebno ono bitno, da ostvarimo svoje poslanje za koje često ni neznamo koje je. Svakome se daje nešto originalno, a otkriti ono što je meni dano može samo Bog koji nas je od vječnosti poznavao.

58

U obraćenju Bog nam je uporišna točka, mjerilo, uzor, on je stalan i vjeran u svemu. Čovjek je promjenljiv, mora se popravljati i zato nam je potrebno stalno obraćenje. Pitanja koje si trebamo postavljati u obraćenju: „Kada, ako ne sada? Gdje, ako ne ovdje?“. SADA je trenutak kad treba nešto učiniti i OVDJE je mjesto gdje treba činiti. U obraćenju trebamo biti poučljivi, ne biti poput farizeja misleći da sve znamo, već stalno postavljati pitanja i preispitivati te u poslušnosti usklađivati se sa Božjom voljom. Pri tome nam je velika pomoć sakrament ispovijedi u kojem nam Bog daje dar mira koji mi prihvaćamo. Boravak na Košljunu završili smo posjetom muzejima koji se nalaze uz samostan. U arheološkom muzeju uz zbirku predmeta ispričana je i priča metafizičkog fratra o povijesti i sadašnjosti Košljuna. U sakralnom muzeju uz liturgijske predmete ističe se čudotvorno košljunsko raspelo. Etnografski muzej sačuvao je od propadanja i zaborava mnoge predmete i narodne nošnje. Vrlo dojmljiv je najnoviji Prirodoslovni muzej u kojem su nadahnuto Hvalospjevom stvorenja sv. Franje Asiškog povezana tri dijela izložbe: zrak, voda i zemlja otoka Košljuna. Nadahnuti i mi Franjinim Hvalospjevom napuštajući Košljun zahvaljivali smo Gospodinu za sve milosti koje smo primili. Vesna Peharec, OFS


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

PRIZNANJA ZA NESEBIČAN KARITATIVNI I VOLONTERSKI RAD D

aleke 1968. god. naš brat Srećko Rojnić dolazi u Pulu raditi u pošti. Odlazi u svetište Majke Božje od Milosti, u Šijani, kojom upravljaju franjevci iz samostana sv. Antun Padovanski. Tu upoznaje fra Pavla Dodića i časne sestre Kćeri Milosrđa koje su živjele u svetištu. Od fra Pavla Dodića i časne sestre Emanuele Giro spoznaje mnoge životne mudrosti koje su u njemu probudile najplemenitije osjećaje vjere i ljubavi prema čovjeku u potrebi. Od tada se angažira za pomoć siromašnima i obespravljenima. U svome radu imao je uvijek podršku u svetištu i župi sv. Antuna. Pomaže fra Pavlu Dodiću u prikupljanju sredstava za dovršetak izgradnje zvonika u svetištu. Među svojim prijateljima u Italiji nalazi dobročinitelje i uz Božju pomoć privode radove kraju. Nastavlja suradnju s časnim sestrama Kćeri Milosrđa. Osobito se angažira oko ideje da otvore dječji vrtić. Uz puno truda to i uspijevaju i 1972. godine počinje s radom dječji vrtić „Zvjezdice“. U to vrijeme dolazi u župu mladi fratar fra Andrija Bilokapić. Uređuju skupa vrt u svetištu. Fra Andrija vodi molitvenu zajednicu koja na br. Srećka ostavlja snažan dojam. Osjeća da je pozvan da krene utrtim putem sv. Franje. U Franjevački svjetovni red ulazi 1981.g., u kojem je zdušno aktivan do danas. Početkom Domovinskog rata uključuje se aktivno u Caritas Porečke i Pulske biskupije sa sjedištem u Puli te sve do danas predano radi i pomaže bolesnima i svima u potrebi. Godine 2003. vrhovna poglavarica Kćeri milosrđa s. Emile Barbarić predaje mu zahvalnicu za svesrdnu pomoć koju je pružao sestrama. broj 14-15/2016.

Porečko-pulski biskup mons. Ivan Milovan 2005. osobno mu uručuje priznanje za nesebičan karitativni i volonterski rad. Rad br. Srećka nije ostao nezapažen i u franjevačkoj obitelji, tako 8. rujna 2015. na Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije u svetištu Gospe od Milosti primljen je za subrata Franjevačke provincije sv. Jeronima sa sjedištem u Zadru. Povelju primanja kao znak zahvalnosti za požrtvovno služenje Crkvi uručio mu je osobno provincijal fra Andrija Bilokapić s kojim je prije mnogo godina kopao vrt. Ovo su plodovi iz tog vrta. Iako je brat Srećko samozatajan i skroman, mi znamo da radi kao mrav. Ovo je samo djelić njegova rada. Kada ga Gospodin bude pozvao, sigurni smo da će otići s punim rukama. Radosni smo i ponosni što imamo takvu osobu u svojoj sredini i svom bratstvu. Neka mu Gospodin da snage za još puno dobrih djela, a nama brata od kojeg možemo još puno naučiti. Pripremila: s. Anica Čortoloman, OFS MB sv. Antun, Pula

59


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

IZBORNI KAPITULI U MJESNIM BRATSTVIMA M

jesno bratstvo Crikvenica izabralo je novo vijeće 27. rujna 2015. pod predsjedanjem područne ministre s. Vesne Peharec i uz prisustvo fra Ante Mrvelja OFM, mjesnog duhovnog asistenta i područne povjerenice za formaciju s. Dolores Turkalj. U novi sastav Vijeća izabrane su: ministra s. Dolores Manestar, zamjenica ministre s. Elizabeta Benić, učiteljica formacije s.Marija Šupraha, tajnica s.Ivana Lelas i blagajnica s. Marija Šupraha. Dana 17. siječnja 2016. održan je izborni kapitul u mjesnom bratstvu Gospe Lurdske na Žabici u Rijeci pod predsjedanjem područne ministre s. Vesne Peharec uz prisustvo fra Zlatka Šafarića OFMCap, mjesnog i područnog duhovnog asistenta i područne povjerenice za formaciju s. Dolores Turkalj. Novi sastav vijeća mjesnog bratstva Gospe Lurdske u Rijeci čine: ministra s. Elida Verunica, zamjenica ministre Marija Malbašić, tajnica s. Vesna Erdec, blagajnica s. Rosanda Budanko, voditelj formacije br. Ante Ojurović i bratski animator Frame s. Evica Jurković. Neposredno prije samog izbornog kapitula s. Vesna i s. Dolores obavile su bratski pohod razgovarajući o stanju unutar bratstva i o Socijalnoj

60

samoposluzi, projektu koje je vijeće ovog bratstva preuzelo od 01. siječnja 2015. od Područnog vijeća te pregledale knjige bratstva. Fra Zlatko kao duhovni asistent obilazi Socijalnu samoposlugu, prisutan je i na ručkovima za beskućnike, a pohodio je i volontere koji skupljaju hranu ispred trgovačkih lanaca. On smatra da je to dobar karitativni rad koji je evanđeoski temeljen i senzibilizira javnost. To je način na koji OFS navješta Evanđelje. Fra Zlatko kao ispovjednik vidi u Rijeci buđenje i traženje vjere naročito mladih, studenata; događa se jedan tihi preporod. Mjesno bratstvo sv. Frane u Cresu održalo je redovni izborni kapitul 18. rujna 2016. godine u franjevačkom samostanu u Cresu. Kapitulu je predsjedala nova područna ministra Primorsko-istarskog područnog bratstva s. Blaženka Kulić uz prisustvo mjesnog i područnog duhovnog asistenta fra Zdravka Tube OFMConv. U novo vijeće izabrani su: ministra s. Neda Vlakančić, zamjenica ministre s. Mariangela Damijanjević, tajnica s. Milenka Kučić, blagajnica s. Gigliola Pinezić, učitelj formacije s. Rozana Mužić. Izvijestila: s. Vesna Peharec, OFS


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

U SPOMEN

Marija Žužić, OFS (1926.-2016.)

U

Vrhu na otoku Krku, 29. srpnja 2016., preminula je u 90. godini života Marija Žužić, rođena Depikolozvane, uzorna vjernica, majka desetero djece i član bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda u Vrhu. Rođena je 23. rujna 1926. u Vrhu kao najstarija od petnaestero braće i sestara. U Franjevački svjetovni red ušla je 1957., a godinu kasnije zavjetovala je evanđeoski život u OFS-u. Tri puta je bila ministra, „glavarica“ bratstva OFS-a u Vrhu koje i danas živi i djeluje. U kršćanskom braku s mužem Ivanom imala je desetero djece, četiri sina i šest kćeri. Jedan sin, fra Stjepan Žužić, svećenik je i redovnik Franjevačke provincije sv. Jeronima u Zadru, sada član samostana na Košljunu, a jedna kćer, s. M. Snježana Žužić, redovnica je Družbe karmelićanki Božanskoga Srca Isusova. Dvije kćeri su u bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda u Vrhu. U posljednje je vrijeme, posebno poslije muževe smrti prije šest godina, oslabila te su se njezini sinovi i kćeri stalno brinuli za nju, bdjeli uz nju u njihovoj roditeljskoj i obiteljskoj kući. Vidjela je, ispunjena srećom i mirom, djecu i unuke svoje djece. Dvadesetero unučadi i dvanaestero praunučadi. S mužem je podizala i odgajala svoju djecu u teško vrijeme poslije Drugoga svjetskog rata. Da bi se prehranilo brojnu obitelj trebalo je naporno raditi, obrađivati zemlju i brinuti za blago. No, moglo se to primijetiti, u tim je životnim okolnostima, u brojnoj obitelji, u neimaštini i brigama, uspijevala „uvijek biti staložena i mirna“, kako svjedoči njezina unuka Danijela Žužić Kosić. Molitva je bila izvor njezina mira i snage. Krunica je, svjedoči njezina unuka, bila „neraskidiva spona između Majke Božje i moje bake“. „Cijeli je svoj život“, nastavlja, „posvetila Mariji. Brinula se o kapelici Gospe Lurdske kao o svom domu, čistila je i uređivala. Dokle god je mogla, svaki je dan odlazila do kapelice zvoniti Zdravomariju u podne broj 14-15/2016.

i predvečer. Kapelica je bila dio obitelji, sagrađena kao zavjet djedovog oca za sretan povratak iz rata. (…) Molila se i učila djecu moliti. Nenametljivo. ’Dica, gremo molit’, tiho bi rekla. Molitva je zamjenjivala optužbe, psovke, ružne riječi… Molitva je zamjenjivala razgovore o umoru i teškom životu. Kad nije znala kako dalje, ona se je molila. ’Bog će providjeti. Majka Božja će pomoći’. (…) Bila nam je primjer čistoće srca, blagosti i poniznosti pred Bogom.“ (iz članka u vjerskom listu Kvarnerski vez) Sprovodna sveta misa slavila se 1. kolovoza, uoči blagdana Blažene Djevice Marije Anđeoske, Porcijunkule, u velikoj, posve ispunjenoj župnoj crkvi sv. Mihovila u Vrhu. Predsjedao je provincijal fra Andrija Bilokapić u koncelebraciji s dvadesetak svećenika i redovnika među kojima su bili fra Stjepan Žužić, sin pokojnice i mons. Slavko Zec, generalni vikar Biskupije Krk, koji je na kraju euharistije pročitao riječi sućuti krčkoga biskupa mons. Ivice Petanjka. Pokojna Marija, naglasio je Provincijal, živjela je i djelovala iz vjere i svojoj je djeci primjerom usađivala poklad vjere. Znala je, nastavio je, da sve kušnje i teškoće života mogu biti nadvladane samo iz susreta s Bogom. Na kraju je pozvao djecu, unuke i praunuke da budu ponosni na njezin život te, sjećajući se njezine ljubavi, nastave hoditi tragovima koje je ostavila njezina predana vjera i požrtvovna ljubav. Majka Marija, posvjedočio je na oproštaju sin fra Stjepan, nije se bojala nijednog izazova te su ona i njezin muž, ostajući otvoreni životu, očitovali snažnu ljepotu obiteljskog života unatoč svim teškoćama i nevoljama na koje su nailazili. Nakon zahvalnih govora, uz prekrasnu pjesmu zbora i naroda, krenuo je ophod prema mjesnom groblju gdje je sprovodne obrede predvodio župnik mons. Ivan Milovčić. fra Zvonimir Brusač, TOR

61


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

ODRŽAN 6. IZBORNI KAPITUL OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA SV. ANTUNA PADOVANSKOGA I

zborni kapitul održan je 7. studenoga 2015. godine u Pastoralnom centru sv. Bono u Vukovaru. Kapitulu je predsjedao nacionalni ministar br. Stjepan Kelčić u prisutnosti nacionalnog duhovnog asistenta fra Ivana Markanovića, OFMCap. Kapitulu prisustvuje 54 braće i sestara iz mjesnih bratstava i četiri duhovna asistenta. Posebnu smo pomoć kod ovih izbora imali u našim framašima: Nini Prugović i Ivanu Školki. Izabrano je novo Vijeće Osječkog područnog bratstva u sastavu: Maja Magdalena Janc - ministra, Silvijo Benaković - doministar, Franjo Janc – tajnik, Jakak Kordić – blagajnik, Antonija Ikasović - povjerenica za formaciju, Marko Kapular - povjerenik za Framu, Marija Kovačević - član vijeća, Jadranka Ljubojević - član vijeća. Nakon provedenih izbora slavili smo sv. misu, koju je predslavio nacionalni duhovni asistent fra Ivan Markanović OFMCap, pod kojom su novoizabrani članovi Vijeća uvedeni u službu. Dok se zahvaljujemo domaćem mjesnom bratstvu iz Vukovara, kao i Nacionalnim pohoditeljima, čestitamo novo izabranom Područnom vijeću, želeći im Božji blagoslov, zagovor sv. Franje i sv. Klare. Izvještava: Maja Janc, OFS

62


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

SLAVLJE TRAJNIH ZAVJETA U OFS-u KOD KAPUCINA U OSIJEKU N

a spomendan sv. Pija iz Pietrelcine, 23. rujna 2015., u kapucinskoj crkvi sv. Jakova u Osijeku, pod večernjom misom održan je obred polaganja trajnih zavjeta, obećanja evanđeoskog života u Franjevačkom svjetovnom redu šestero braće i sestara u kapucinskom bratstvu OFS-a. U zajedništvu mnoštva vjernika, braće i sestara četiriju osječkih mjesnih bratstava OFSa, redovnika, redovnica i svećenika, u obredu pred br. Milanom Nikićem, ministrom Mjesnog bratstva Kapucini, zavjetovali su se da će živjeti Evanđelje Isusa Krista po uzoru na svetog Franju Asiškog ostajući u svjetovnom staležu: Ružica i Jozo Jurić, Vesna Čavlović, Snježana Lovas, Zvonko Primorac i Siniša Nikolovski. Euharistijsko slavlje i obred polaganja vječnih zavjeta vodio je fra Dragutin Brezovec, duhovni asistent Mjesnog bratstva Kapucini, a misu su suslavili vlč. Ivica Rebić, župnik župe Sv. Leopol B. Mandić i vlč. Vladimir Mikrut, svećenik u miru. »Kažemo, sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan. Tako je i otac Pio, kapucin kojega se danas sjećamo na dan njegovoga odbroj 14-15/2016.

laska u kuću Očevu, proživljavao ljudski život i u svojem dušobrižništvu nije bio pošteđen patnji, trpljenja i boli kao Isus na križu. U njegovu je životu ispunjena volja Božja. Sve svoje potencijale davao je u službu bližnjemu u sakramentu ispovijedi«, kazao je u propovijedi p. Brezovec, dajući zavjetovanima i sabranima primjer života „velikoga apostola ispovjedaonice i poznavatelja ljudskih srdaca“ sv. Pija iz Pietrelcine, čiji je zagovor, kao i zagovor sv. Leopolda Bogdana Mandića zazivan u zajedničkoj molitvi. Svečanost zavjetovanja braće i sestara je uveličana liturgijskim pjevanjem uz vodstvo č.s. Margarete Nikolić i orguljsku pratnju č.s. Justine Lacković. Na kraju misnog slavlja p. Brezovec je pozvao vjernike na okupljanje prve nedjelje u mjesecu (u 17.30 sati) u kapucinski samostan da zajednički u franjevačkom duhu razmatraju kako slijediti Isusa i otkrivaju evanđeoske vrjednote. Najavljen je i početak devetnice svake večeri s početkom u 18.20 sati u kapucinskoj crkvi uoči proslave spomendana sv. Franje Asiškog. Pripremio: N. Špoljarić

63


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

U SONTI PROSLAVLJENA 110. OBLJETNICA MJESNOG BRATSTVA OFS-A U

Sonti je 8. prosinca 2015. godine, na blagdan Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, održano višestruko slavlje članova OFS-a. U 10 sati slavili smo svetu misu u zajedništvu s domaćim župnikom - duhovnim asistentom bratstva, vlč. Josipom Kujundžićem i područnim duhovnim asistentom fra Marijanom Glamočakom. Poslije nadahnute propovijedi fra Marijana, pristupili smo primanju s. Katice Zec u novicijat. Istovremeno sve su sestre obnovile svoje zavjete u OFS-u, a bratstvo ove godine slavi 110. obljetnicu postojanja u Sonti. Cijela prisutna crkva s radošću je popratila ove događaje sa svojim specifičnim napjevima u kojima se posebno istiću pjesme Majci Božjoj i svetom Franji, (na ikavici), kao i pjesma u kojoj mole za svećenike, gdje mi se posebno svidio

pripjev: …Daj nam dobrih svećenika, mlade čuvaj, škole štiti, zahvalit će rod kršćana, uvik tebi vince viti… Poslije svete mise našli smo se u dvorani predviđenoj za bratske susrete i lijepo druženje. Istaknulo se da je obnovi zavjeta bilo prisutno devet sestara, a tri sestre ovaj su događaj pratile molitvom iz svojih bolesničkih postelja. Ove sestre iz pokoljenja u pokoljenje prenose franjevačku duhovnost, pa smo čuli da su trećoredice bile i njihove bake, mame pa evo i one same, ali da se sada slabo mladi odzivaju, iako one mole i poste za nova zvanja uoći Bezgrešnog začeća i preminuća sv. Franje. Svi smo zajedno ručali uz još nekoliko gostiju, od namirnica koje su zajedno sestre sa župnikom priskrbili za ovaj ručak. Poslije ručka bilo je i predobrih kolača i torti. Posebno sam, kao područna ministra, Bogu zahvalna za moje sudjelovanje na ova tri slavlja, ovog malog, ali dobrog bratstva, u kojem za sada žive samo sestre. Zahvalna sam i vlč. Josipu što se brine za ovo malo stado, kao i svima koji su nam uljepšali dan u Sonti. Neka ih prati Božji blagoslov i zagovor sv. Franje, sv. Klare i sv. Ljudevita i dao Bog da im se uslišaju molitve za pomlađivanje bratstva. Pripremila: Maja Janc, OFS

64


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

IZ MJESNOG BRATSTVA OFS-A BL. M. M. TEREZIJE SCHERER U

Mjesnom bratstvu OFS-a bl. M. M. Terezije Scherer održani su izbori 21. rujna 2015. godine. Izabrano je novo vijeće, koje će voditi bratstvo sljedeće tri godine. Uvjereni smo da će uz Božju pomoć svesrdno raditi na promicanju franjevaštva u svojoj zajednici, kao i na našem području i u cijeloj franjevačkoj obitelji. Neka ih dragi Bog blagoslovi, a sv. Franjo čuva i zagovara! Maja Janc, OFS

DESET GODINA MJESNOG BRATSTVA OFS-a U

nedjelju 16. listopada 2016. godine proslavili smo s mjesnim bratstvom sv. Leopolda B. Mandića iz Osijeka desetu obljetnicu njihova djelovanja.

broj 14-15/2016.

65


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

Sv. misu predslavio je fra Miljenko Vrabec, jedan od duhovnih asistenata bratstva, a koncelebrirali su sadašnji župnik vlč. Ivica Rebić, gvardijan kapucinskog samostana fra Ante Pervan i vlč. Dejan Čaplar. Župnik, vlč. Ivica Rebić, pozdravljajući prisutne vjernike i članove osječkih bratstava OFS-a (Tvrđa, Jug 2 i Kapucini), koji su toga dana imali svoj zajednički susret, čestitao je mjesnom bratstvu jubilej, zahvalivši im za doprinos koji daju u životu župe. Pozvao je članove bratstva da budu „poput posuda u koje se uvijek nešto može staviti, tako da nikada ne budu zatvoreni daljnjem du-

hovnom rastu. Vi ste najljepša niska u ogrlici župe, što se vidi po liturgijskim, molitvenim i karitativnim plodovima vašega rada“, rekao je župnik. Mjesno bratstvo OFS-a osnovano je upravo 16. listopada 2006. na obljetnicu proglašenja svetim Leopolda Bogdana Mandića. Poslije sv. mise, u zaista lijepom bratskom druženju, pridružili su nam se i fra Krešimir Borković, dugogodišnji župnik i inicijator osnivanja ovoga bratstva te sadašnji duhovni asistent fra Dragutin Brezovec. Mir i dobro svima! Maja Janc, OFS

PODRUČNA SKUPŠTINA OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A

S

ubota 29. listopada 2016. je dan slavlja područne skupštine. Našu jesensku skupštinu slavili smo u mjesnom bratstvu OFS-a u Iloku. Nakon okupljanja braće i sestara, slavili smo sv. misu, koju je predslavio fra Dragutin Brezovec a koncelebrirali su fra Marjan Glamočak, fra Dragutin Bedeničić, fra Franjo Jurinec, fra Branko Janjić te fra Martin Dretvić, koji je bio na raspoloživosti za sv. ispovijed. Poslije sv. mise okrijepili smo se priređenim delicijama, koje je priredilo Mjesno bratstvo.

66

Izmolivši molitvu iz Obrednika za slavlje kapitula, područna ministra s. Maja Janc upoznala je prisutne s događanjima između dvije područne skupštine, o odlukama i smjernicama, kao i o izabranom novom Nacionalnom vijeću OFSa te Temama za susrete u sljedećoj godini, uz još neke informacije. Središnji događaj ove skupštine, za sedamdesetak sudionika, je svakako vrlo zanimljiva tema: „Ispovijed u praktičnom životu“, koju je predstavio fra Martin Dretvić. Nakon pozor-


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

nog slušanja što je ispovijed, kako i kada se ispovijedati, osjetili smo da još uvijek saznajemo i spoznajemo neke novine i spoznaje te smo kroz diskusiju i razgovor produbljivali svoje spoznaje o potrebi za čestom i valjanom ispovijedi. Nakon zajedničkog ručka, još smo ostali u razgovorima i bratskom druženju te se na

kraju zahvalili Gospodinu za milost zajedništva, domaćinima, sa fra Ivanom Utješinovićem, duhovnim asistentom iločkog bratstva, na iskazanom gostoprimstvu. Razišli smo se puni lijepih dojmova i iskustava svojim kućama. Izvještava: Maja Janc, OFS

IZBORNA SKUPŠTINA MB OFS-A U NOVOM SADU N

a blagdan sv. Ivana Kapistrana istoimeno mjesno bratstvo iz Novog Sada slavilo je Izbornu skupštinu. Prije susreta s cijelim bratstvom, bio je susret pohoditelja s mjesnim duhovnim asistentom fra Karlom Harmathom i mjesnim vijećem OFS-a. Uz lijepo i uredno vođene potrebne knjige, rad Vijeća je za pohvalu. Velika je radost bila i sastati se i porazgovarati s braćom i sestrama, čuti iz izvješća službenog i pojedinačna izvješća o životu i radu bratstva. U svom nagovoru fra Marijan se između ostaloga osvrnuo i na nagovor generalnog ministra b. Tibora Kausera o službama u vijeću. Sami su izbori protekli na zavidnoj visini te se izabralo: za ministra b. Toma Dražić, za zamjenika ministra b. Marijan Sabljak, za tajnicu s. Ksenija Mladenović, za učitelja formacije b. Stanislav Vojtas, za blagajnicu s. Jelena Januzović te za karitativnu djelatnost s. Vera Šimandi. Uz zahvalu s. Maje, područne ministre, za dobro pripremljenu izbornu skupštinu, za dobar rad mjesnog bratstva tijekom godine te duhovnom asistentu za trud i rad sa svjetovnim franjevcima, uz čestitke izabranima, ostali smo u bratskom druženju sa sestrama i braćom iz Vojvodine. s. Maja

broj 14-15/2016.

67


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

PODRUČNI IZBORNI KAPITUL ZADARSKOŠIBENSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A

U

samostanu Sv. Frane u Zadru u subotu, 30. travnja 2016. održan je izborni kapitul Zadarsko - šibenskog područnog bratstva „Sv. Nikola Tavelić“. Na kapitulu je bilo prisutno šesnaest braće i sestara iz devet mjesnih bratstava, koliko ih aktivno djeluje u područnom bratstvu. Mjesna bratstva okupljaju 139 trajno zavjetovanih članova, a smještena su u Šibenskoj i Krčkoj biskupiji i Zadarskoj nadbiskupiji. Izbornom kapitulu predsjedao je brat Stjepan Kelčić, nacionalni ministar OFS-a, uz na-

68

zočnost fra Krunoslava Kocijana, nacionalnog duhovnog asistenta. Prisustvovali su i asistenti mjesnih bratstava: fra Augustin Kordić, fra Božo Sučić i fra Petar Klarić te Ivana Vinac, presjednica područnog vijeća Frame. Kapitul je započeo pozdravnim riječima dosadašnje ministre sestre Verice Uglešić te nacionalnog ministra brata Stjepana Kelčića. Fra Krunoslav se u svojem obraćanju i duhovnom nagovoru posebno osvrnuo na tjelesna i duhovna djela milosrđa s posebnim naglaskom na ljubav prema siromasima i prema bližnjem u potrebi, istaknuvši kako je milostinja dana siromasima Bogu osobito mila. Ljudska bijeda je privlačila Kristovu samilost i samilost Crkve koja čini mnoga dobra djela. Isus nam u Evanđelju po Ivanu kaže: »Siromaha ćete uvijek imati sa sobom, a mene nećete«. Ovim riječima nam Isus Krist jasno daje do znanja da Ga trebamo prepoznati u siromahu koji je potreban naše pomoći, jer služeći siromasima služimo Kristu. Kršćani su po molitvi pozvani prenositi Bogu potrebe braće i sestara bilo po molitvi, postu, služenju ili bilo ko-


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

joj drugoj žrtvi Bogu na slavu. Fra Krunoslav nas dalje poziva da djela milosrđa budu naša misao vodilja u vremenu pred nama, a osobito u ovoj Svetoj godini milosrđa. Zazivom Duha Svetoga započeli smo izborni dio kapitula. Nakon pročitanog Evanđeoskog ulomka fra Krunoslav nam još jednom stavlja na srce riječi i geste Isusa Krista, kazujući da ljubav za Isusa postaje konkretna za one koji imaju udjela u Isusovu životu, ljubavi, svjedočanstvu i sebedarju. Ljubav pokriva mnoštvo grijeha, ljubav je Riječ kojom je Bog progovorio nama kada je dao svoga Sina za nas. Stoga otvorimo svoja srca Ljubavi u služenju i radu, riječi su kojima je fra Krunoslav završio svoje poticajno obraćanje budućim članovima ovog područnog vijeća i svima prisutnima. Nakon predaje služ-

be dosadašnjeg vijeća u ruke kapitula pristupilo se izboru. U novo Područno vijeće izabrani su: područna ministra sestra Svemirka Matić, MB Gospe od Ružarija, Drniš; zamjenik područne ministre brat Marko Perić, MB Sv. Frane, Zadar; tajnica sestra Marija Vukušić, MB Gospe od Ružarija, Drniš; blagajnica sestra Rosanda Ivin Smud, MB Preko; povjerenica za formaciju sestra Zvjezdana Rados, MB Sv.Frane Zadar; koordinatorica za Framu sestra Anita Močić, MB Gospe od Ružarija, Drniš; vijećnici brat Hrvoje Šteko, MB Sv. Frane Zadar i sestra Marija Baričević, MB Novalja. Osim članova Područnog vijeća, izabrani su i zastupnici u Nacionalni kapitul OFS-a: sestra Verica Uglešić i sestra Milka Ricov. Izvijestila: Anita Močić, OFS

U KARINU SUSRET KANDIDATA ZA OFS N

a incijativu i poziv gvardijana fra Petra Klarića u samostanu u Karinu se u petak, 26. kolovoza 2016. održao susret župljana Karina i vjernika koji ondje borave u ljetnim mjesecima, a koji su iskazali interes za Franjevački svjetovni red. U samostanskoj dvorani okupilo se oko tridesest vjernika. Na samom početku okupljene je pozdravio fra Petar koji je u svom obraćanju ukratko objasnio što je to što je zagovarao sv. Franjo i što je ustanovio i ostavio nam u nasljeđe. Pozdravio je i predstavio sestre iz Područnog vijeća Zadarsko-šibenskog područnog bratsva „Sv.Nikola Tavelić“, područnu ministru sestru Svemirku Matić, područnu tajnicu sestru Mariju Vukušić i sestru Anitu Močić bratskog animatora za Framu. Pozdravio je i časne sestre Franjevke od Bezgrješne s.Nazarenu Blažević i s.Klaru Pavlović.

broj 14-15/2016.

Kako bi se okupljeni vjernici što bolje upoznali sa samim Franjevačkim svjetovnim redom (OFS) sestra Svemirka je pripremila prezentaciju u kojoj je pokušala dati odgovore na pitanja -kako je došlo do osnivanja OFS-a, što je to OFS, kako postati član i što nam je kao članovima činiti. Sestra Anita je pripremila prezentaciju o Sv. Ljudevitu, zaštitniku Franjevačkog svjetovnog reda čiji smo blagdan proslavili u četvrtak, 25. kolovoza. Sv. Ljudevit je bio francu-

69


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

ski kralj koji je svojim životom svjedočio svoju vjeru i nasljedovanje sv. Franje te nam pokazao kako bez obzira na položaj u društvu možemo pokazati milosrđe prema svakom bratu i sestri.

Vjerujemo i molimo da ovaj susret bude sjeme iz kojeg će proklijati mladica novog bratstva, ali i da će se smisao franjevačke obitelji širiti i donositi nove plodove.​​ Izvještava: Anita Močić, OFS

HODOČAŠĆE U NACIONALNO SVETIŠTE SV. NIKOLE TAVELIĆA U ŠIBENIKU

N

acionalno svetište Sv. Nikole Tavelića u Šibeniku duhovno se pripravlja za svetkovinu Sv. Nikole velikom devetnicom kroz devet petaka. Rektor svetišta fra Ivan Bradarić uputio

70

je poziv članovima OFS-a Zadarsko-šibenskog područnog bratstva, koje nosi ime ovog prvog hrvatskog kanoniziranog sveca, da oni šesti petak u nizu od devet petaka svojim prisustvom iskažu štovanje svom nebeskom zaštitniku. Područna ministra sestra Svemirka Matić proslijedila je taj poziv svim mjesnim bratstvima i područnom vijeću Frame. Pobožnošću sv. Nikoli započela je ova večer i nastavljena slavljem sv. mise koju je predslavio fra Andrija Bilokapić, provincijal franjevačke provincije sv. Jeronima i duhovni asistent MB OFS-a sv. Frane, Zadar. U koncelebraciji su bili fra Augustin Kordić, duhovni asistent MB sv. Frane, Šibenik i fra Damir Ćiro Čikara duhovni asistent MB Gospe od Ružarija, Drniš. U propovijedi je fra Andrija pozvao nazočne, osobito članove Franjevačkog svjetovnog reda, da budu dostojni poziva kojim su pozva-


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

ni, poziva poniznosti, blagosti i jedinstva, jedinstva sa sv. Franom i sv. Nikolom u jednom te istom Duhu Svetom. Pozivajući se na poslanicu sv.Pavla poziva i on nas da podnosimo jedni druge u ljubavi, u onoj istoj ljubavi kojom nas je ljubio Isus Krist, koji je iz ljubavi prema nama odrekao se slave Neba te se utjelovio i suobličio nama grešnima, suobličio se u potpunosti i u patnjama i u bolima. Fra Andrija je uputio poziv svima osobito mladima da se nalik na sv. Nikolu ne boje biti Kristovi sada i zauvijek jer je On jedini kome trebamo pripadati. Nakon svete mise fra Ivan Bradarić je predstavio prvi broj časopisa „Svetac“, glasnik svetišta koji donosi crtice o svetištu, o životu sv. Nikole i druge aktualnosti, a sve u namjeri da ovo svetište dobije mjesto među pukom koje mu pripada. Večer je završena bratskim druženjem u dvorani svetišta. S osobitim zadovoljstvom ističem inicijativu fra Ivana Bradarića da Područno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda koje nosi ime Sv.Nikole Tavelića pokrene ovaj hodočasnički dan u svetište svoga zaštitnika te mu ovom prilikom u ime braće i sestara našeg bratstva od srca upućujem jedno veliko hvala. Zahvaljujem našim duhovnim asistentima, braći i sestrama iz bratstva i članovima Frame

koji su se odazvali ovom pozivu. Svu braću i sestre pozivam da molimo za zagovor sv. Nikole i našeg serafskog oca sv. Franje da se okupimo i u budućnosti i da svjedočimo svoje zajedništvo u Kristu. Izvijestila: s. Anita Močić,OFS

BRATSKI I PASTORALNI POHOD I IZBORNI KAPITUL U MB OFS-A MIRLOVIĆ ZAGORA D

ana 15. listopada 2016. godine održan je bratski i pastoralni pohod Mjesnom bratstvu Mirlović Zagora. Bratski pohoditelj je bila sestra Svemirka Matić područna ministra Zadarsko-šibenskog područnog bratstva OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“, kojem pripada i ovo mjesno broj 14-15/2016.

bratstvo, a pastoralni pohod je obavio fra Stipe Nimac područni duhovni asistent. Na susretu je bilo devet trajno zavjetovanih članova i jedan član u svojstvu simpatizera. Također su susretu nazočili duhovni asistent mjesnog bratstva fra Ivan Čupić i sestra Anita Močić, područna koordinatorica za Framu.

71


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

Dati su poticaji u djelovanju bratstva i donešene su sljedeće odluke: da se u subotu, 22. listopada održe obredi primanja u formaciju i davanja zavjeta braće i sestara koji su za to pripravni; da se tog istog dana održe izbori za vijeće mjesnog bratstva; da se donese odluka o svecu zaštitniku mjesnog bratstva; da se ustanovi, u dogovoru s duhovnim asistentom, vrijeme održavanja redovnih susreta. Dana 22. listopada 2016., ostat će u sjećanju u mjesnom bratstvu Mirlović Zagora koje je kao svoga zaštitnika izabralo upravo ovog sveca sv. Ivana Pavla II, sveca naših dana koji nas je oduševljavao za vrijeme svoga ovozemaljskog života. Posebno će se ovog dana sjećati brat Damir Braica i sestra Marija Bulat koji su u ruke mjesnog ministra dali trajne

72

zavjete u Franjevački svjetovni red. Također će ga se rado sjećati i sestre Gordana Nakić i Nada Matas koje su primljene u formaciju. Misno slavlje u prigodi ovih događaja predslavio je fra Stipe Nimac područni duhovni asistent Zadarsko-šibenskog područnog bratstva OFS-a sv. Nikola Tavelić, a u koncelebraciji je bio fra Ivan Čupić duhovni asistent mjesnog bratstva sv.Ivan Pavao II Mirlović Zagora. Poslije svete mise uslijedilo je izborni kapitul kojim je predsjedala sestra Svemirka Matić, područna ministra Zadarsko-šibenskog područnog bratstva Sv. Nikola Tavelić, koji je uobičajeno započeo molitvom, prihvaćanjem dnevnog reda i izvješća za proteklo razdoblje. Zazivom Duha Svetoga i upoznavanjem prisutnih s pravilima izbora pristupilo se samom glasovanju te je izabrano vijeće u sljedećem sastavu: ministra sestra Vica Sudar; doministar brat Dane Nakić; tajnik brat Damir Braica; blagajnik brat Stanko Sudar; povjerenica za formaciju sestra Nevenka Bulat; bratska animatorica za Framu sestra Marija Bulat; Duhovni asistent Mjesnog bratstva je fra Ivan Čupić. Nakon uvođenja u službu, blagoslova novoizabranog vijeća i završne molitve uslijedilo je bratsko druženje i okrjepa. Izvijestila: Anita Močić, OFS


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA ZADARSKOŠIBENSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A P

odručno vijeće Zadarsko-Šibenskog bratstva OFS-a „Sv.Nikola Tavelić“ održalo je sjednicu u subotu, 1. listopada 2016. u prostorijama župne kuće u Drnišu. Sjednici su nazočili duhovni asistenti Fra Stipe Nimac OFM, Fra Augustin Kordić OFConv, područna ministra sestra Svemirka Matić, tajnica sestra Marija Vukušić, učiteljica formacije sestra Zvjezdana Rados, zamjenik ministre brat Marko Perić, kordinator za Framu sestra Anita Močić i vijećnik brat Hrvoje Šteko. Na samom početku okupljene je pozdravila ministra te pozvala duhovne asistente da uvodnom molitvom i duhovnim nagovorom započnu ovu sjednicu. U vrlo živom i konstruktivnom razgovoru željeli smo ukazati na smjernice koje su nam upućene s više razine, a koje bi bilo poželjno sprovesti u djela s nakanom osnaživanja i jačanja naših bratstava kako područnog tako i mjesnih. Između ostalog predloženo je i prihvaćeno organiziranje seminara ili radnog

broj 14-15/2016.

susreta za voditelje formacije u mjesnim bratstvima što se planira uraditi kroz mjesec veljaču. Također je bilo razgovora o održavanju kapitula s naglaskom da bi bilo od velike važnosti da jedan bude društvenog, neformalnog karaktera gdje bi bile uključene obitelji članova. Osim ovih pozitivnih prijedloga koji su prihvaćeni, pojavljuju se i problemi u našem područnom bratstvu. Prvenstveno nas zabrinjava činjenica što neka od mjesnih bratstava nemaju duhovnog asistenta, što uvelike otežava rad i sam opstanak bratstva. Također se pokazalo da postoje financijski problemi, a koji su direktno u svezi s nesrazmjerom broja članova OFS-a. Članovi vijeća su se obvezali svatko u svojoj domeni raditi na uklanjanju problema, u cilju izgradnje bratstava i eventualnom osnivanju novih. Sjednicu smo završili zajedničkom molitvom za predstojeći Nacionalni izborni kapitul OFS-a. Izvijestila: Anita Močić, OFS

73


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

U KNINU OBNOVLJENO MJESNO BRATSTVO OFS-A O

vo je dan što ga stvori Bog, radujemo se, Bogu kličimo. Ovo su riječi koje opisuju važnost i ljepotu događaja koji je obilježio misno slavlje na 30. nedjelju kroz godinu. Naime, u nedjelju 23. listopada 2016. godine, za vrijeme slavlja sv.mise u crkvi Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu, devetero braće i sestara reklo je „da“ životu po Evanđelju i dalo trajne zavjete u Franjevačkom svjetovnom redu te su na taj način stvoreni preduvjeti da mjesno bratstvo »Sv. Ante Padovanski« bude obnovljeno i da zaživi nakon niza godina i nevolja u kojima se kroz povijest dugu preko sto godina od prvog spomena nalazilo. Svečanu svetu misu predslavio je fra Stipe Nimac, područni duhovni asistent Zadarsko-šibenskog područnog bratstva OFS-a „Sv.Nikola Tavelić“, a u koncelebraciji je bio fra Marko Duran gvardijan i župnik u Kninu i duhovni asistent mjesnog bratstva. Nakon navještaja sv. Evanđelja uslijedilo je polaganje trajnih zavjeta u ruke područne ministre sestre Svemirke Matić. Svjedoci ovog važnog čina bile su sestra Marija Vukušić, područna tajnica i sestra Anita Močić, područna kordinatorica za Framu. Trajne zavjete su položili: Karolina Baška-

74

rad, Branka Budimir, Anamari Grubeša, Jelena Matijević, Rozika Mandić, Dragan Miličević, Mario Preden, Bernard Šarić, Sandra Velić. Po završetku svete mise pristupilo se izbornom kapitulu kojim je predsjedala područna ministra sestra Svemirka Matić u prisustvu fra Stipe Nimca, područnog duhovnog asistenta. Izborni kapitul je započeo molitvom iz Obrednika OFS-a te usvajanjem dnevnog reda. Nakon pozdravnih riječi ministre i duhovnih asistenta izvješće o proteklom djelovanju i pripravi članova bratstva iznio je brat Dragan Miličević. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. Zazivom Duha Svetoga započeo je izborni dio te je izabrano vijeće koje čine: ministar brat Bernard Šarić; doministra sestra Sandra Velić; tajnica sestra Jelena Matijević; blagajnik brat Dragan Miličević; povjerenica za formaciju sestra Anamari Grubeša; bratski animator za Framu brat Dragan Miličević. Duhovni asistent je fra Marko Duran. Uvođenjem u službu i blagoslovom novog vijeća te završnom molitvom iz Obrednika OFS-a završen je službeni dio kapitula. Druženje je u veselom tonu nastavljeno za bratskim stolom. Izvijestila: Anita Močić, OFS


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

U MJESNOM BRATSTVU OFS-A GOSPE OD RUŽARIJA U DRNIŠU ODRŽAN IZBORNI KAPITUL U

subotu 18. lipnja 2016. u župi Gospe od Ružarija u Drnišu, Mjesno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda (OFS) održalo je izborni kapitul te je izabrano novo Vijeće koje će ih voditi u nadolazećem trogodišnjem razdoblju. Na samom početku mjesna doministra sestra Željka Matić, koja je predvodila opći dio kapitula, pozdravila je okupljene posebno, područnog duhovnog asistenta fra Stipu Nimca, mjesnog duhovnog asistenta i župnika fra Petra Klarića, sestru Vericu Uglešić kao delegata Područnog vijeća koja predvodi izborni dio kapitula, Zvonimira Milovca, predstavnika mjesnog bratstva Frame u Drnišu, kao i ostale prisutne sestre. Ukratko nam se obratio fra Petar Klarić pozdravljajući okupljene. Fra Stipe Nimac je u svom kratkom duhovnom nagovoru ukazao na važnost franjevačke duhovnosti, važnost zdrave religioznosti i prihvaćanja življenja Evanđelja po uzoru na život sv. Franje Asiškoga koji je do te mjere slijedio Isusa da je bio obilježen ranama nalik onima Isusa Krista. Nakon konstatiranja da postoji kvorum pristupilo se glasovanju o usvajanju dnevnog reda, a potom i podnošenju izvješća o radu i financijskog izvješća za period od 2013. do

2016. godine, koji su jednoglasno prihvaćeni. Zazivom Duha Svetoga pristupilo se izbornom dijelu kapitula. Izabrano je novo Vijeće mjesnog bratstva Gospe od Ružarija, Drniš, koje čine: sestra Kata Brakus, ministra, sestra Željka Matić, zamjenica ministre, sestra Marija Vukušić, tajnica, sestra Irena Jukić, blagajnica, sestra Draženka Dujmović, učiteljica formacije, sestra Anita Močić, bratski animator za Framu. Prihvaćanjem službi i zajedničkom molitvom za novoizabrano Vijeće, kao i svečanim franjevačkim blagoslovom došli smo do kraja službenog dijela izbornog kapitula. Zahvala Vijeću koje je proteklo razdoblje vodilo Bratstvo kroz razne probleme i kušnje, osobito sestri Svemirki Matić, dosadašnjoj ministri sa željom da na područnoj razini kao područna ministra Zadarsko-šibenskog područnog bratstva Sv.Nikole Tavilića, sa sjedištem u Zadru djeluje uspješno kao što je dosad na mjesnoj razini. Izvijestila: s. Anita Močić, OFS

broj 14-15/2016.

75


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

LIŠANE OSTROVIČKE - PRIMANJE U OFS Ž

upa Sv. Mihovila u Lišanima bila je u nedjelju 26. lipnja 2016. domaćin i organizator obreda primanja četrnaestero braće i sestara u Franjevački svjetovni red. Na inicijativu župnika fra Damira Ćire Čikare braća i sestre su se okupljali i upoznavali s obilježjima OFSa kroz duže vrijeme i odlučili su i službeno započeti svoj hod u formaciji te su sestri Svemirki Matić, područnoj ministri Zadarsko-šibenskog područnog bratstva „Sv.Nikola Tavelić“, uputili zamolbe u kojima su izrazili želju i volju biti dio franjevačke obitelji. Svetu misu je predslavio fra Stipe Nimac, područni duhovni asistent Područnog bratstva, a u koncelebraciji su bili fra Petar Klarić, duhovni asistent mjesnog bratstva Gospe od Ružarija Drniš. i fra Marko Nimac, župnik Župa Stankovci i Banjevci. U nadahnutoj homiliji fra Stipe Nimac je istaknuo neka od obilježja franjevačke duhovnosti, posebno istaknuvši šest iskustava sv. Franje koji su bili smjerokaz i našem serafskom

76

ocu sv. Franji, a slijedom toga i nama samima: „Prvo Franjino iskustvo je otkriće Boga; drugo iskustvo je otkriće čovjeka; treće iskustvo je otkriće slobode; četvrto iskustvo je otkriće evanđelja; peto iskustvo je otkriće svijeta; šesto iskustvo je otkriće prirode.“ „Bogu smo važni, Bog nas voli i dobro je da postoje župne zajednice, ukoliko njihov rad i postojanje vode ostvarenju vrednota kraljevstva Božjeg“, riječi su kojima je zaključio svoje izlaganje fra Stipe Nimac povodom ulaska u formaciju nove braće i sestara. Uslijedio je sam obred primanja kojim su vrijeme formacije započeli sljedeća braća i sestre: Dalibor Mamić, Dario Mamić, Mate Pulić, Milena Kardum, Davorka Mamić, Ivana Mamić, Ivana Nimac, Lucija Pulić, Božica Nimac, Sanja Mamić, Neda Marić, Dubravka Radaš, Gordana Kalcina, Mirela Mamić. Fra Damir, kao župnik i inicijator ovog događaja, zahvalio je Bogu na sjemenu koje


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

je danas zasijano sa željom da raste i donosi plodove. Pozdravio je sve prisutne i pozvao ih da u srcu i molitvama nose ovu braću i sestre. Pozvao je nove članove OFS-a da budu pokretači svojoj župnoj zajednici. Fra Petar je također uputio nekoliko riječi ohrabrenja, napomenuvši da je važno ne samo nasljedovati sv.Franju nego da budu poput sv.Nikole Tavelića, koji je bio mučenik za Crkvu i kršćansku vjeru, a u čijoj crkvi se odvija ovaj veliki dan. Riječi potpore i čestitke su također uputile i sestra Svemirka područna ministra, sestra Kata Brakus ministra mjesnog bratstva iz Dr-

broj 14-15/2016.

niša i na kraju fra Stipe Nimac koji je kazao kako je sv. Franjo odnos Boga i čovjeka znao opisati kao „ljubav nedovoljno ljubljena“ i pozvao sve prisutne da na Božju ljubav odgovorimo ljubavlju te na taj način budemo bliže ostvarenju cilja, a to je Kraljevstvo Božje. Braći i sestrama u Kristu želimo obilje Božjeg blagoslova na putu kojim su krenuli sa željom da budu jaki, strpljivi i da ne posustanu, nego hrabro kroče naprijed na dobrobit sebe, svojih obitelji, svoga bratstva i zajednice u cjelini. Izvještava: Anita Močić, OFS

77


SPLITSKO PODRUČNO BRATSTVO

Novo Područno vijeće Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a N

a 6. Područnom izbornom kapitulu održanom 17. rujna 2016. u Franjevačkome samostanu Gospe od zdravlja u Splitu izabrano je za mandatno razdoblje od 2016. do 2019. novo Područno vijeće Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a Sv. Leopolda Bogdana Mandića. Kapitulu je predsjedao zamjenik nacionalnoga ministra OFS-a br. Silvester Bašić uz nazočnost fra Ivana Markanovića, OFMCap, nacionalnoga duhovnog asistenta. Izabrani članovi novoga Područnoga vijeća iz devet su (9) Mjesnih bratstava OFS-a. Članovi novoga Područnoga vijeća za mandatno razdoblje od 2016. do 2019. godine su: područna ministra Mila Šuto, MB Zmijavci Sv. Leopold Bogdan Mandić; Zamjenica područne ministre Suzana Fiorenini, MB

Cavtat Gospa Snježna; područna tajnica Ivana Lešina, MB Runović Svih svetih Franjevačkoga svjetovnog reda; područna blagajnica Jasna Šabić, MB Zmijavci Sv. Leopold Bogdan Mandić; područna povjerenica za formaciju Angela Koštro, MB Imotski Sv. Franjo; područni povjerenik za Framu Mate Vukorepa, MB Split-Sukoišan Sveta Obitelj; područni vijećnici: Zdenka Filipović Grčić MB Sinj Gospa Sinjska, Marija Jurjević MB Lumbarda Sv. Pijo iz Pietrelcine, Mara Ljubić MB SplitDobri Gospa od zdravlja, Iva Stančić MB Dubrovnik-Lapad Sv. Jeronim. Područni duhovni asistenti su: Fra Stipe Nimac, OFM, Fra Ivica Martinović, TOR, Fra Drago Vrhovec, OFMCap, Fra Kruno Kemić, OFMConv. Područna predsjednica Frame Matea Lončar. Također je na tri godine izabrano i dvoje povjerenika: Dragutin Koštro, Povjerenik za nazočnost i djelovanje u svijetu, Imotski MB Sv. Franjo i Marijana Jurišić, Povjerenica za informacije, Omiš - MB Gospa Karmelska. Za zastupnike u Nacionalni kapitul OFSa izabrani su: Ankica Klarić, Makarska - MB Blažena Djevica Marija Bezgrješna, Dragutin Koštro, Imotski - MB Sv. Franjo, Mira Maslov, Split - Trstenik-MB Blagovijest, Mirjana Vitić, Sinj - MB Gospa Sinjska. Izvijestila: Mila Šuto, OFS

78


SPLITSKO PODRUÄŒNO BRATSTVO

broj 14-15/2016.

79


FRAMA

USTANOVLJENJE HRVATSKOG NACIONALNOG BRATSTVA FRAME D

ekretom, koji je nacionalni ministar OFSa br. Stjepan Kelčić donio 10. rujna 2016. godine, službeno je ustanovljeno Hrvatsko nacionalno bratstvo Franjevačke mladeži kao skup svih mjesnih bratstava Franjevačke mladeži na području Republike Hrvatske. Sjedište Nacionalnoga bratstva je u Zagrebu, Kaptol 9. Nacionalno bratstvo organizirat će život i djelovanje u skladu sa svojim obnovljenim Statutom koji je odobrilo Nacionalno vijeće OFSa 10. rujna 2016. Ovom se dekretu prilažu kopije dokumenata o ustanovljenju pet područnih bratstava

Franjevačke mladeži u koja su uključena mjesna bratstva na odgovarajućem području. Izvornik dekreta pohranjuje se u pismohranu Nacionalnoga bratstva Franjevačke mladeži, a preslika u pismohrani Nacionalnoga vijeća OFS-a. Navedeni dekret je donijet na temelju molbe postojećega Nacionalnoga vijeća Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži od 18. rujna 2015. godine (ur. br. 64/2015) - u skladu s odredbama Generalnih konstitucija Franjevačkoga svjetovnog reda i kasnijih dokumenata Međunarodnoga vijeća OFSa - Franjevačka mladež: put franjevačkog poziva od 25. srpnja 2004. i Smjernice za ustanovljenje novoga bratstva Franjevačke mladeži od 23. svibnja 2012. - primivši izvješće istoga Nacionalnog vijeća o početcima, razvoju, životu i djelovanju bratstava Franjevačke mladeži na području Republike Hrvatske od 1992. do danas i o njihovu povezivanju na višoj razini, najprije uz franjevačke redovničke provincije, a od 2005. u okviru područnih bratstava. - upoznavši se s djelovanjem Nacionalnoga bratstva Franjevačke mladeži u skladu s njegovim prvim Statutom odobrenim 2007., uključujući redovni rad Nacionalne skupštine i Nacionalnog vijeća te imajući uvid u sadašnje stanje bratstava, njihova ustrojstva, života i djelovanja na mjesnoj i područnoj razini, u bratsku animaciju OFS-a i duhovno-pastoralnu asistenciju koje im se pružaju. Stjepan Kelčić, OFS

80


FRAMA

ODOBRENJE STATUTA FRANJEVAČKE MLADEŽI M

ladi u bratstvu Frame smatraju Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda dokumentom nadahnuća. Tu je polazište kako bi se moglo razumjeti sve što se tiče ustrojstva i organizacije Franjevačke mladeži. S druge strane Frama je dio Franjevačke obitelji, i to upravo po svojoj vezi s Franjevačkim svjetovnim redom, iako istodobno njeguje svoju samostalnost i identitet. Od samoga osnutka Frame u Crkvi u Hrvata do sada su bila izrađivana tri Statuta. U Hrvatskom Leskovcu 26. ožujka 1994. g. Frama Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda (kao tada i jedina provincijski organizirana Frama) izradila je Nacrt statuta Oblik života prema tadašnjem talijanskom Statutu Frame „Il nostro volto“. U izradi nacrta Statuta Oblik života sudjelovalo je prvo Izborno vijeće Frame u Hrvatskoj, koje je imalo svoje sjedište u Zagrebu, na Kaptolu 9. Nakon osnivanja Nacionalne središnjice Frame u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1997. g. pristupilo se izradi novoga Statuta. Statut je usvojen za vrijeme Nacionalnog kapitula OFS-a i Nacionalne skupštine Frame 10. listopada 1998. g. u Samoboru u Kući susreta Tabor. Tom prigodom potpisana je i Zajednička izjava o suradnji OFS-a i Frame Crkve u Hrvata. Predsjedništvo Međunarodnog vijeća OFS-a na sastanku Povjerenstva za Franjevačku mladež 2004. odobrilo je uz ostaFRAMA_statuti_omot.indd 2-3

broj 14-15/2016.

le dokumente i posuvremenjeni Model statuta nacionalnoga bratstva Franjevačke mladeži. Ovim poticajem sva nacionalna bratstva Frame bila su pozvana izraditi svoj Statut kao dokument koji označava život i djelovanje Frame na teritoriju jedne države te nakon toga poslati ih svojem Nacionalnom vijeću OFS-a na odobrenje. Nacionalno vijeće OFS-a odobrilo je i potvrdilo 28. travnja 2007. g. Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži, a na VII. nacionalnom susretu u Rijeci na Trsatu 26. svibnja 2007. ovaj Statut predan je na provođenje u život. U isto vrijeme ostvaren je novi oblik prestrukturiranja Franjevačke mladeži u dva nacionalna bratstva Hrvatsko i Bosansko-hercegovačko 2006. g., čemu je prethodila podjela po područnim bratstvima i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Nacionalno vijeće Frame, na molbu Nacionalne skupštine koja je uočila potrebu za tim, kroz svoje predstavnike radilo je na izradi izmijenjenog i dopunjenog Statuta. Bilo je potrebno iznova osluškivati potrebe članova Frame i potrebe mjesnih bratstava, organizirati sastanke s Pravnim povjerenstvom pri Nacionalnom vijeću OFS-a. Uočila se potreba pojašnjenja pojedinih dijelova izborne skupštine; potreba proširenja Nacionalnog izvršnog odbora; stavljanja naglaska na to da se obred primanja održava u krugu bratstva, a slavlje obećanja za vrijeme euharistijskog slavlja; potreba stavljanja naglaska na to da je važno da radi razmjene iskustva i produ04/10/2016 12:34:18

81


FRAMA

bljivanja zajedništva između bratstava članovi mjesnih bratstava sudjeluju na područnim i nacionalnim susretima Frame i drugo. Statut u izmijenjenom i dopunjenom obliku odobren je 10. rujna 2016. godine od strane Nacionalnog vijeća OFS-a. U osluškivanju potrebe vremena Statut u izmijenje-

82

nom i dopunjenom obliku želi pomoći u formaciji mladih u Frami, ali je svakako izazov i zadatak proučavanja svima odgovornima za formaciju. Potrebno ga je prihvatiti kako bi nam još više pomogao i obogatio naše poslanje i produbljivanje našega identiteta. Marta Radoš


FRAMA

NACIONALNA IZBORNA SKUPŠTINA FRANJEVAČKE MLADEŽI O

d petka 7. listopada do nedjelje 9. listopada 2016. godine, u Kući susreta Tabor (u Samoboru) održana je XIX. Redovna i IX. Izborna nacionalna skupština Franjevačke mladeži. Na skupštini je sudjelovalo dvadesetero predstavnika područnih bratstava iz cijele Hrvatske. Vijeće na odlasku je, zajedno s ostalim sudionicima skupštine, razmišljalo o životu i budućnosti Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži, ostavljajući svojevrsne smjernice novome vijeću. Posljednjega dana Skupštine provedeni su izbori novoga nacionalnoga vijeća Franjevačke mladeži, koje su predvodili, u ime Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a, fra Krunoslav Kocijan te novoizabrana nacionalna ministra OFS-a s. Branka Černugelj. Nakon glasovanja, na mandat od dvije godine izabrani su: - Za predsjednicu: Anamarija Tomašević iz mjesnog bratstva Zagreb – Majka Božja Lurdska - Za potpredsjednicu: Marijana Mijatović iz mjesnog bratstva Zagreb – Majka Božja Lurdska - Za voditelja formacije: Ivan Školka iz mjesnog bratstva Osijek – Tvrđa - Za tajnicu: Dijana Krišto iz mjesnog bratstva Zagreb – Kaptol - Za blagajnika: Dominik Vučemil iz mjesnog bratstva Rijeka – Krnjevo. Budući da je istoga vikenda održana i izborna skupština Nacionalnog bratstva OFS-a, nova predstavnica OFS-a u Nacionalnom vijeću Frame je s. Marina Musa. Novom Nacionalnom vijeću Frame od srca čestitamo te želimo mir i ustrajnost i svaki blagoslov u budućem radu. Antonio Stanešić

broj 14-15/2016.

83


HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAÄŒKOGA SVJETOVNOG REDA


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.