Page 1

Asociaţia „Fratele Ieremia” Asociaţia „Fratele Ieremia” s-a constituit pe 15 aprilie 2013 cu scopul de a desfăşura activităţi de utilitate socială, educative şi moral-spirituale în beneficiul tuturor celor aflaţi în nevoie, fără discriminare. Pentru îndeplinirea acestui scop Asociaţia va utiliza cu maximă eficienţa resursele umane şi materiale puse la dispoziţie de membrii săi, dar se va strădui să atragă şi alţi parteneri, voluntari, colaboratori, donatori etc., împreună cu care să faciliteze soluţionarea problemelor de natură socială, educativă sau morală cu care se confruntă multe persoane în zilele noastre. Obiectivul principal vizat de activitatea asociaţiei este diminuarea problemelor sociale cu care se confruntă semenii noştri defavorizaţi şi în special copiii cu probleme familiale, fizice, psihice sau sociale.

Activităţile Asociaţiei; Activităţi sociale Activităţi şi proiecte medicale, medico-sociale şi farmaceutice Activităţi culturale, educative şi de formare Activităţi de dezvoltare organizaţională

Cine dorește să susțină proiectele Asociației o poate face prin contul bancar sau la sediul Asociației. Vă mulțumim!

Asociaţia „Fratele Ieremia” Bd. Belvedere, nr. 7, 601091 Oneşti (BC) Tel. 0234/321 100 Email: frateleieremia@yahoo.ro Cont BCR: RO40RNCB0030134469540001

Pace şi bine! Săracii erau portiţa sa cea mai dragă. - Fraţilor, spunea el portarilor, bucătarilor şi celor care umblau după pomană: „Providenţa nu îngăduie ca nouă să ne lipsească ceva. Dar cine ne asigură că noi merităm toate acestea mai mult decât acei sărmani săraci care pentru o bucată de pâine se expun capriciilor primului trecător, umilirilor şi dispreţului acelora care nu voiesc să compătimească pe cel care suferă? Săracilor trebuie să le dăm ceea ce avem mai bun, nu ceea ce e de prisos ori mai rău. Mama îmi vorbea astfel”.

„Îţi mulţumesc, Doamne, că totdeauna am slujit şi niciodată nu am fost slujit, că am fost mereu supus şi niciodată nu am poruncit”. (Fratele Ieremia)

„Fericiţi voi, cei săraci, căci a voastră este împărăţia lui Dumnezeu”. (Lc 6,20)


de luni până vineri la ora 13:30

INIŢIALĂ

PROGRAM LUNEA ȘI JOIA ÎNTRE ORELE 10:30 – 12:30

UMANĂ

PERMANENTĂ

Pliant Asociaţia "Fratele Ieremia"  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you