Page 1

Este estudo sobre a viabilidade de diversas plantas trata de amosar cal é o lugar e o mellor tempo para que xermine unha determinada especie

Viabilidade de sementes 10/06/2018

Luís Martínez Rodríguez


Luís Martínez Rodríguez

Índice CEBOLA (Allium cepa) ................................................................................................. 2 PEMENTO (Capsicum annuum) .................................................................................... 3 LEITUGA (Lactuca sativa) .............................................................................................. 4 CONCLUSIÓN ................................................................................................................ 5 Con respecto o lugar ..................................................................................................... 5 Con respecto o tempo ................................................................................................... 5

1


Luís Martínez Rodríguez

CEBOLA (Allium cepa)

No experimento levado a cabo, usáronse 4 plantación de cebolas en distintos lugares e en con diferente tempo de plantación, para así observar o tempo idóneo para plantar a cebola e que terra e máis idónea para plantar No lugar A plantáronse fai 49días 60 unidades, das cales xerminaron 54 e 7 delas con un crecemento inferior. Co cal obtemos que o 90.00% xerminaron e un 78.33% xerminaron con un crecemento normal. Sendo o tamaño máximo 40cm e tendo unha medida media aproximada de 35.40cm. O promedio de crecemento por día é de 0.72cm/día. No lugar B plantáronse fai 56días 60 unidades, das cales xerminaron 50 e 2 delas con un crecemento inferior. Co cal obtemos que o 83.33% xerminaron e un 80.00% xerminaron con un crecemento normal. Sendo o tamaño máximo 57.00cm e tendo unha medida media aproximada de 49.60cm. O promedio de crecemento por día é de 0.59cm/día. No lugar C plantáronse fai 28días 225 unidades, das cales xerminaron 208 e 8 delas con un crecemento inferior. Co cal obtemos que o 92.44% xerminaron e un 88.89% xerminaron con un crecemento normal. Sendo o tamaño máximo 44.00cm e tendo unha medida media aproximada de 31.40cm. O promedio de crecemento por día é de 1.12cm/día. No lugar D plantáronse fai 15días 50 unidades, das cales xerminaron 48 e 4 delas con un crecemento inferior. Co cal obtemos que un 96.00% xerminaron e un 88.00% xerminaron con un crecemento normal. Sendo o tamaño máximo 43.00cm e tendo unha medida media aproximada de 32.6cm. O promedio de crecemento por día é de 2.17cm/día. Tendo todos estes datos en conta podemos afirmar que: A planta máis grande pertence o lugar B. A planta que máis crecemento por día ten pertence o lugar D. O lugar con máis xerminación é o D. O lugar con máis xerminación con crecemento adecuado é o C. A planta con menos crecemento por día ten pertence o lugar A. O lugar con menos xerminación é o B. O lugar con menos xeminación con crecemento adecuado é o A.

2


Luís Martínez Rodríguez

PEMENTO (Capsicum annuum)

No experimento levado a cabo, usáronse 3 plantación de pementos en distintos lugares e en con diferente tempo de plantación, para así observar o tempo idóneo para plantar pementos e que terra e máis idónea para plantar. No lugar A plantáronse fai 15días 40 unidades, das cales xerminaron 36 e 1 delas con un crecemento inferior. Co cal obtemos que un 90.00% xerminaron e un 87.50% xerminaron con un crecemento normal. Sendo o tamaño máximo 23.00cm e tendo unha medida media aproximada de 21cm. O promedio de crecemento por día é de 1.40cm/día. No lugar B plantáronse fai 15días 35 unidades, das cales xerminaron 29 e 2 delas con un crecemento inferior. Co cal obtemos que un 82.86% xerminaron e un 77.14% xerminaron con un crecemento normal. Sendo o tamaño máximo 23.00cm e tendo unha medida media aproximada de 20.80cm. O promedio de crecemento por día é de 1.39cm/día. No lugar C plantáronse fai 10días 25 unidades, das cales xerminaron 20 e 2 delas con un crecemento inferior. Co cal obtemos que un 80.00% xerminaron e un 72.00% xerminaron con un crecemento normal. Sendo o tamaño máximo 32.00cm e tendo unha medida media aproximada de 26.00cm. O promedio de crecemento por día é de 2.60cm/día. Tendo todos estes datos en conta podemos afirmar que: A planta máis grande pertence o lugar C. A planta que máis crecemento por día ten pertence o lugar C. O lugar con máis xerminación é o A. O lugar con máis xerminación con crecemento adecuado é o A. A planta con menos crecemento por día ten pertence o lugar A&B. O lugar con menos xerminación é o C. O lugar con menos xeminación con crecemento adecuado é o C.

3


Luís Martínez Rodríguez

LEITUGA (Lactuca sativa)

No experimento levado a cabo, usáronse 3 plantación de leitugas en distintos lugares e en con diferente tempo de plantación, para así observar o tempo idóneo para plantar leitugas e que terra e máis idónea para plantar. No lugar A plantáronse fai 28días 25 unidades, das cales xerminaron 21 e 5 delas con un crecemento inferior. Co cal obtemos que un 84.00% xerminaron e un 64.00% xerminaron con un crecemento normal. Sendo a área máximo 119.00cm2 e tendo unha medida media aproximada de 70.80cm2. O promedio de crecemento por día é de 2.53cm2/día. No lugar B plantáronse fai 28días 45 unidades, das cales xerminaron 38 e 8 delas con un crecemento inferior. Co cal obtemos que un 84.44% xerminaron e un 66.67% xerminaron con un crecemento normal. Sendo o tamaño máximo 253.00cm2 e tendo unha medida media aproximada de 153.20cm2. O promedio de crecemento por día é de 5.47cm2/día. No lugar C plantáronse fai 14días 12 unidades, das cales xerminaron 9 e 1 delas con un crecemento inferior. Co cal obtemos que un 75.00% xerminaron e un 66.67% xerminaron con un crecemento normal. Sendo o tamaño máximo 50.00cm2 e tendo unha medida media aproximada de 37.40cm2. O promedio de crecemento por día é de 2.67cm2/día. Tendo todos estes datos en conta podemos afirmar que: A planta máis grande pertence o lugar B. A planta que máis crecemento por día ten pertence o lugar B. O lugar con máis xerminación é o B. O lugar con máis xerminación con crecemento adecuado é o B&C. A planta con menos crecemento por día ten pertence o lugar A. O lugar con menos xerminación é o C. O lugar con menos xeminación con crecemento adecuado é o A.

4


Luís Martínez Rodríguez

CONCLUSIÓN Tras facer este estudo podemos concluír os seguintes datos: CEBOLA POSITIVO

A B C D

PEMENTO

LEITUGA

NEGATIVO

POSITIVO

PEGATIVO

2 1

2

1 1 2

1 2

1

Con respecto o lugar No lugar A o mellor é plantar pementos. No lugar B o mellor é plantar leitugas. No lugar C pódese plantar as tres plantas. No lugar D o mellor é plantar cebola.

Con respecto o tempo As cebolas é mellor plantalas o 20 de maio. Os pementos é mellor plantalos o 27 de maio. A leituga é mellor plantala o 20 de maio.

5

POSITIVO

NEGATIVO

2 3 1

1

Viabilidade de sementes  

Luis Martínez Rodriguez de 1º BAC A realizou un estudo de xerminación con cebolas, pementos e leitugas.

Viabilidade de sementes  

Luis Martínez Rodriguez de 1º BAC A realizou un estudo de xerminación con cebolas, pementos e leitugas.

Advertisement