Page 1

EMBARAZOS NON DESEXADOS

1


ÍNDICE ●

INTRODUCIÓN

CAUSAS

DILEMA DO ABORTO

ABORTO ILEGAL

CONSECUENCIAS DO ABORTO ILEGAL

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

2


INTRODUCIÓN Let’s start with the first set of slides


CAUSAS DO EMBARAZO NON DESEXADO ● Non usar anticonceptivos ● Presión social ● Perda de inhibición ● Falta de educación sexual ● Difícil acceso aos anticonceptivos 4


DILEMA SOCIAL DO ABORTO ¿Quen decide?

5


and to invoke philosophical thoughts from the reader.

ABORTO ILEGAL

“ 6


CONSECUENCIAS DO ABORTO ILEGAL ● ● ● ● ●

Sangrado severo Lesións na vaxina e útero Infección Peritonite Morte

7


MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

8


ANTICONCEPCIÓN NATURAL CONTROL DO CICLO MENSTRUAL

COITO INTERRUMPIDO

9


MÉTODOS DE BARREIRA PRESERVATIVO FEMININO

CONDÓN

10


MÉTODOS DE BARREIRA gue

ESPONXA VAXINAL

DIAFRAGMA

Vestibulum congue

11

Vestibulum congue


MÉTODOS DE BARREIRA DIU

12


ANTICONCEPTIVOS HORMONAIS PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS

ANTICONCEPTIVOS INXECTABLES

13


ANTICONCEPTIVOS HORMONAIS PARCHES ANTICONCEPTIVOS

DIU CON LIBERACIÓN HORMONAL

14


ANTICONCEPTIVOS HORMONAIS IMPLANTE ANTICONCEPTIVO

ANEL VAXINAL

15


MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DEFINITIVOS LIGADURA DE TROMPAS

VASECTOMÍA

16


MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE EMERXENCIA PÍLULA DO DÍA DESPOIS

17

Embarazos non desexados en adolescentes  

Teresa Castro e Claudia Dobarrio analizan o problema social e humano dos embarazos non desexados en adolescentes.

Embarazos non desexados en adolescentes  

Teresa Castro e Claudia Dobarrio analizan o problema social e humano dos embarazos non desexados en adolescentes.

Advertisement