Page 84

Halvparten taper gjerne penger i noen år … hvis det betyr at de beholder de beste folkene 52 prosent av selskapene som stiller ut på OTD sier de er villig til å gå med minus et par år, slik at de beholder kompetansen i bedriften til oppturen kommer. Tekst John

E

Økland

n fersk undersøkelse blant de 450 utstillerne på Offshore Technology Days (OTD) viser at selskapene forventer svake 2015-tall, noe bedring 2016 og økt aktivitetsnivå etter dette.

Dette samsvarer også med at flertallet, 58 prosent, tror aktivitetsnivået tar seg opp igjen i tidsrommet 2016-2018.

- Flater ut i 2016 Bremsen i oljen startet for alvor i 2014, men får full effekt inneværende år.

En av to tape gjerne penger Det har som kjent vært kuttet ti-tusenvis av ansatte i oljebransjen siden våren 2014. Mange selskaper gjør dette med visshet om at det snur en eller annen gang og at de da må ansette på nytt.

58 prosent i undersøkelsen sier de forventer svarere omsetning i 2015 enn i 2014 - nesten like mange tror på svakere driftsresultat også. Samtidig kan det virke som bransjen forventer at det flater ut neste år. 80 prosent tror på bedre eller stabil omsetning i 2016 sammenliknet med 2015.

84 | Offshore+

Alle, 99 prosent, tror markedet snur innen 2020.

Det kan fort bli en kamp om hodene - og dermed budrunder om de beste. 52 prosent sier at de heller vil gå med minus noen år for å beholde kompetansen. 48 mener bunnlinjen nå er viktigst.

Hjelp fra myndighetene og lønnsjusteringer En del selskaper har hatt avstemminger om de ansatte er villig til å gå ned 10-20 prosent i lønn for å unngå oppsigelser. Noen har også innført dette. I vår undersøkelse sier 20 prosent at kollektiv nedjustering har vært et tema i deres bedrift. I så sterke nedgangstider som vi opplever nå, ser man ofte mot myndighetene og venter på hjelp derfra. Leverandørene på OTD er splittet i synet på regjeringens innsats og betydning. 54 prosent mener de er fraværende - 40 prosent mener det ikke er regjerningens oppgave å hjelpe oljen.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you