Page 70

To nye jakter V&M-jobbene Både Wood Group og WorleyParsons vil sikre seg en bit av den store V&M-kaken Statoil nå skal dele opp. Tekst Glenn

Stangeland/John Økland

D

a Statoil tildelte sine rammekontrakter for vedlikehold og modifikasjoner verdt 49 milliarder kroner tilbake i 2010, hentet selskapet inn to nye aktører, Fabricom og Apply Sørco, for å sikre konkurransen mot den etablerte trioen i markedet, Aibel, Aker Solutions og Reinertsen.

hvor vi har hatt en forespørsel i markedet for nye avtaler. Vi evaluerer denne opp mot gjenværende opsjon på de eksisterende V&Mavtalene, sier Skauby.

Opsjoner eller nye avtaler? Når selskapet nå forbereder et nytt milliardrush, gjentas strategien.

Tiårsavtaler Etter det Offshore+ kjenner til, ønsker Statoil å inngå svært langsiktige avtaler nå som det er kjøpers marked i leverandørindustrien. Flere kilder bekrefter at det denne gang dreier seg om kontrakter på rundt ti år.

Offshore+ vet at minst to nye aktører er med i anbudsprosessen i år, WorleyParsons og Wood Group. Førstnevnte bekrefter sin interesse. Wood Group ønsker ikke å kommentere saken.

Anbudene er levert, og med oppstart av de nye kontraktene neste sommer, vil høsten gå med på å evaluere og forhandle. Tildeling er ventet innen nyttår.

– Med V&M-forespørselen har vi henvendt oss til flere tilbydere enn de som i dag har slike avtaler, bekrefter pressekontakt Ola Anders Skauby i Statoil.

– Vi er i en evalueringsprosess nå og kan ikke si noe mer om eksakt tidspunkt for tildeling, sier Skauby.

Aktørene som kjemper om de langsiktige rammeavtalene er dermed: Aker Solutions Aibel Apply Fabricom Reinertsen Wood Group WorleyParsons – For V&M har vi valgt en todelt tilnærming

70 | Offshore+

Møtte Olje- og energidepartementet Statoil var før sommerferien i møte med Olje- og energidepartementet for å diskutere situasjonen i vedlikehold- og modifikasjonsmarkedet. Departementet arbeider for at den norskbaserte petroleumsrettede leverandørindustrien gis anledning til å konkurrere om oppdrag på norsk kontinentalsokkel. Dialog med operatører på norsk sokkel om deres aktiviteter inngår i dette arbeidet, derfor møtene i juni med BP og Statoil, skriver OED i en e-post.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you