Page 7

LEDER John Økland redaktør John

Økland

Den opplagte og unødvendige aksjesaken

N

år man skal være et uavhengig kontrollorgan er det én ting som teller; tillit. Partene som blir vurdert må ikke kunne reise spørsmål om koblinger, motiver eller personlig gevinst hos motparten. I vår avslørte likevel Offshore.no og Sysla at minst 26 ansatte i Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (Ptil) eide Statoil-aksjer for flere millioner kroner. Det ble tidlig klart at det er i strid med instruksen fra Arbeids- og sosialdepartementet at Ptil-ansatte eier oljeaksjer. Instruksen sier at de ansatte ikke kan ha økonomiske interesser i selskaper tilsynet har kontrollmyndighet over. I mai ble det kjent at Ptil endrer praksisen for ansatte med slike aksjer. Samtidig søkte tilsynet unntak fra instruksen for åtte ansatte med aksjer. Heldigvis er tilbakemeldingen fra departementet krystallklar: Ansatte som har tilsynsansvar og

kontakt med selskapene, skal ikke eie aksjer. Søknaden avslås derfor for seks medarbeidere med slikt ansvar. To ansatte med utelukkende administrative oppgaver får beholde aksjene. På den ene siden er det bra å få et så klart svar på dette spørsmålet. På den andre siden er det nesten utrolig at det i det hele tatt skulle være nødvendig å stille. Ingen har sagt at noen av disse aksjeeierne har gitt fordeler til selskaper de har aksjer i. Men det er ikke det dette handler om. Det handler om at ingen skal kunne stille spørsmål ved uavhengigheten mellom kontrollorganet og selskapene de skal kontrollere. Vi mener det derfor at det burde vært åpenbart at oljeaksjer kan eies av mange, men ikke av ansatte i Ptil og OD. Derfor var funnene i undersøkelsene vi gjorde både overraskende, skuffende og viktige.

Offshore+

|7

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement