Page 69

e kjemper om nye rammekontrakter med Statoil – avtaler verdt mange milliarder kroner.

Startet i 2010 Det er helt åpent om Statoil forlenger eksisterende kontrakter eller velger nye leverandører innen V&M. Innen ISO forhandler de med eksisterende aktører om utøvelse av opsjoner.

– For V&M har vi valgt en todelt tilnærming hvor vi har hatt en forespørsel i markedet for nye avtaler. Vi evaluerer denne opp mot gjenværende opsjon på de eksisterende V&M-avtalene, bekrefter Skauby.

– Vi jobber med langsiktighet for både V&M og ISO, og vurderer ulike muligheter for fremtidig kontraktsdekning.

Prosessen med å avklare hvem som får utøvd sine opsjoner pågår for fullt.

Det sier Ola Anders Skauby, pressetalsmann i Statoil. Bakteppet for den prosessen Statoil jobber med nå er at de i 2010 tildelte en rekke avtaler for denne type tjenester, med varighet på fire år.

Selskapene har fått anbudsdokumenter og levert sine priser tilbake. Må bli mer effektive og kutte papirflyttere I dagens marked er det ventet at Statoil vil presse hardt for å få vesentlig lavere priser for denne type tjenester.

– For å lykkes med våre mål om varig endring og økt konkurransekraft må vi gjøre dette sammen som bransje. Vi er opptatt av å sammen med leverandørene finne smarte løsninger for å kunne knekke kostnadskurven og sikre forbedret effektivitet. Slik kan vi sammen bygge en bærekraftig industri. Bruker høsten til å regne Med oppstart på de nye kontraktene neste sommer, vil denne høsten gå med på å evaluere og forhandle. Tildeling er foreløpig uklart selv om det vil være naturlig å peke mot slutten av året, slik at selskapene har tid å sette seg i stand for fremtidige oppgaver.

Med på kjøpet kom to opsjoner på to år hver. – Hva vektlegger dere ved tildeling? Den første opsjonen ble avklart i desember 2013, da Statoil tildelte kontrakter på over 10 milliarder kroner. Disse løper fra august 2014 til juli 2016. Åpner for nye leverandører Før sommerferien har Statoil gått en ny runde med leverandørene.

– Vi er i en evalueringsprosess nå og kan ikke si noe mer om eksakt tidspunkt for tildeling.

– Gode HMS-resultater og gjennomføringsevne er en overordnet forventning til alle Statoils leverandører. I tillegg vektlegger vi blant annet leveransedyktighet, bedret effektivitet, redusert administrasjon og økt bruk av standardisering. – Hvilke forventninger har dere til leverandørenes evne til å tilpasse seg markedet?

Offshore+

| 69

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you