Page 60

»

I

vår stod rundt 50 elever uten tilbud om læreplass. Det førte til at opplæringskontoret for oljerelaterte fag (OOF) måtte finne alternative løsninger for de det gjaldt.

- For disse er det beste alternativet å ta VG3 som avsluttes med et fagbrev. Her er det brønnfag med mekaniske kabeloperasjoner som er mest populært, sa Hanne Grethe Kvamsø, daglig leder ved opplæringskontoret for oljerelaterte fag, i juni. Mangelen på læreplasser har nå ført til oppstart av to ekstra skoleklasser. Ved Stavanger offshore tekniske skole er det startet opp en ekstra klasse på 12 elever i boring. Bergen maritime fagskole har utvidet med en VG3-klasse på ni elever i havbunnsinstallasjoner.

men det var absolutt mer å spille på før. Nedgangstidene er enorme akkurat nå. Færre søkere De fleste som jobber offshore har fagbrev innenfor de såkalte PEMAL-fagene. Disse har relevans i all annen industri (prosessfag, elektro, mekanisk, automasjon, logistikk). - De kanskje mest sårbare i dagens situasjon er elever og lærlinger innenfor boring og brønn. Akkurat nå er det rolig, men det vil snu, sier Thina Hagen, informasjonssjef for arbeidsliv og kompetanse i Norsk olje og gass. Søkertallene til teknisk fagskole har også gått ned fra 2014 til 2015.

- Dette er ikke noe vi ønsker å gjøre, men et tiltak som er en nødvendighet nå. Vi gjorde det samme i 2010. De resterende 29 elevene som stod uten kontrakt i vår har enten takket nei til tilbud om videre skolegang, eller de har fått andre reelle tilbud. Men de har ikke fått tilbud om lærekontrakter relatert til offshorearbeid som ønsket, sier Kvamsø. Lite å spille på Det er hovedsakelig elever som har gått brønnteknikk som rammes av dagens situasjon i oljebransjen. - Vi merket det allerede i fjor. Da sto vi igjen med 30 elever som ikke fikk læreplass. 2013 var toppåret vårt. Da fikk vi plassert alle sammen. Nå satser vi på at 2017 blir et bedre år for fremtidens lærlinger. Det ser ikke så lyst ut for 2016 heller, sier Kvamsø. Kvamsø har tatt flere telefoner til ulike selskaper som før har tatt inn lærlinger. Nå er svaret fra mange nei. - Vi har fått mange telefoner fra fortvilte elever. Vi gjør vårt ytterste for å hjelpe der vi kan,

60 | Offshore+

Foto: Norsk olje og gass.

- På VG2 brønnteknikk har vi en nedgang på cirka 30 prosent. I år hadde vi 200 søkere, mens tallet var 300 året før. Det er en kraftig nedgang. Samtidig ser vi at søkertallet til prosessfag er doblet. Det svinger, men det er normalt. Bransjen er ikke død, sa Helge Torkildsen, rektor ved Stavanger offshore tekniske skole (SOTS), om situasjonen i juni.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement