Page 57

- Mye av teknologien som brukes i olje- og gassnæringen kan komme til nytte i havbruk og andre interessante områder. Mange bedrifter velger nå å undersøke mulighetene der, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri.

- Mye av teknologien som brukes i olje- og gassnæringen kan komme til nytte i havbruk og andre interessante områder. Mange bedrifter velger nå å undersøke mulighetene der, sier Rugtvedt. Ingeniørene hardt rammet Permitteringer og oppsigelser preger de fleste bedriftene i oljebransjen nå. Mange studenter velger derfor å ta videre utdanning for å stille sterkere ved jobbsøking. Flere bygger på med mastergrad og doktorgrad. - Vi ser en total kompetanseheving i samfunnet, og det er bra. Dette er kompetanse som trengs. Det store bildet denne gangen er at svært mange ingeniører og ansatte innen administrasjon, IT, finans, og HR har blitt permittert eller oppsagt.

- Det er et tiltak for å redusere utgiftene, slik at bedriftene blir mer konkurransedyktige, sier Rugtvedt. Innleid arbeidskraft kuttes Svært mange selskaper har hatt innleide, utenlandske arbeidstakere som nå har reist tilbake igjen. - Flere bedrifter står igjen med en buffer på norske arbeidstakere, men oppsigelsene rammer hardt også for disse, sier Rugtvedt. Men han har fortsatt tro på at situasjonen vil snu til det bedre. - Markedet er grunnleggende stort. Nye felt blir bygget ut. Vi er oppe i 90 felt som er i produksjon. Disse skal vedlikeholdes og driftes i flere tiår fremover. Aktivitetsnivået er fortsatt høyt inn mot vår næring. Det vil ta tid, men situasjonen vil normaliseres.

Offshore+

| 57

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you