Page 56

- Jobbsøkere må tenke nytt I et dystert arbeidsmarked, gjelder det nå å se i flere retninger. Mange velger å ta mer utdannelse for å stille sterkere ved jobbsøking. Tekst ane

-V

i så nedgangen komme, men hadde ikke trodd det skulle skje så raskt.

Det sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri. Han ser likevel ikke helt mørkt på situasjonen, og mener mulighetene er der – men at arbeidssøkere gjerne må se i flere retninger for å skaffe seg jobb. For to år siden, høsten 2013, sa Rugtvedt følgende om rekrutteringssituasjonen i et marked som fortsatt var på topp: • Utflating av veksten både for markedet i Norge og internasjonalt. • Noe mer usikkerhet i bransjen pga. fremtidige olje- og gasspriser, samt skatteskjerpelse på utbygging av nye felt i Norge. • Ved de store verftene i Norge, preges den langsiktige sysselsettingen noe av at mange store prosjekter til norsk sokkel er satt bort til verft i Asia.

56 | Offshore+

madsen Foto Norsk olje og gass

Noen prosjekter skyves på av oljeselskapene både i Norge og internasjonalt. Blant annet har Australia satt bremsene på. Rekruttering normaliseres, men de fleste er fortsatt på jakt etter personell med «rett kompetanse». Flere av leverandørselskapene har bygd opp betydelig ressurstilgang internasjonalt, både ved uteetableringer og ved bruk av underleverandører. Gjelder både ingeniører og fagarbeidere. En del selskaper har en god buffer gjennom innleide ressurser både på fagarbeider og ingeniørsiden. Solid og stabilt vedlikeholds- og modifikasjons-marked på norsk sokkel.

noen få fagområder det fortsatt rekrutteres til. En viss turn-over vil det også være, folk går av med pensjon og fornyelse må til uansett markedssituasjon, sier Rugtvedt, til offshore+. Ifølge Rugtvedt opprettholder også de fleste selskapene lærlingeinntaket sitt, selv om noen også har måtte satt stopp der. I juni i år måtte Transocean sette en stopper for lærlingeinntaket, og lærlingene de hadde inne, fikk ikke fast jobb etterpå.

Fornyelse og lærlinger Mye har altså endret seg på to år.

- Det er en tøff tid. Men det vi sier til studentene er at behovet for realfag fortsatt er stort, både innen petroleum og annen industri. Det finnes flere spennende bedrifter som trenger folk. Nå settes det trykk på infrastruktur til nett, vei og jernbane. Også her er det behov for dyktige folk.

- Det vi utfra markedet ser nå, er en betydelig reduksjon i mange selskaper. Samtidig er det

Flere bedrifter velger nå å se til nye næringer, eksempelvis til havbruk.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement