Page 54

Med eget fagpersonell, utstyr og alltid varer på lager mobiliserer vi hurtig og effektivt. • Høytrykks pumper 68:1 • Høytrykks vaskere m/steam 200 bar • EX sikre Høytrykksmaskiner 0-1200 Bar med opp til 80 liter/min

• • • •

Spinnere EX sikre Avfuktere Sirkulasjonspumper Dyppekar

• • • •

Varmekolber Slanger, flenser og koblinger Varelager for PPE utstyr Mekanisk verksted

TROS

Utstyrslager.

Flushunite 1000 liter pr. min.

Produktnyheter fra TROS

Doserings/ sirkulasjonspumpe.

Annonse

Nyutviklet EX-sikre avfuktere som bedrer økonomi / framdrift og klimatiske forhold innen overflatebehandlingsfaget. Våre avfuktere holder den rel- er så er dette nå mulig å benytte ative fuktighet under 40% uavhengig av værforhold, og dermed unngår at stålet «tørner» før en påfører maling. Dette tilsier tilnærmet Null dødtid på drift. Som kjent i overflate arbeid så jobbes det ofte i grenseland på duggpunkt problematikken i offshore sammenheng, kontra on-shore hvor avfukter har blitt benyttet i over 30 år. Med våre nyutviklede EX—sikre maskin-

offshore også. Det er kjent at dette går utover kvalitet på arbeidet som utføres, som igjen gjenspeiler holdbarhet med tanke på garanti tiden en har ovenfor kunde.

På denne måte, er vi av den klare oppfatning at vi kan øke overflate bransjen sitt nivå til det bedre. Vi har bred erfaring med bruk av avfukter.

EX sikre Høytrykk Spylere med et arbeidstrykk på 100-1200 bar, med en vannmengde på 15 til 80 liter/pr/min. Høytrykk forbehandling med H-Trykk spylere, som kombineres med Termorens GEL og Konsentrat for fjerning av korrosjon. Dette går ut på at vi punkterer korrosjons punktet med høytrykk vasking, deretter sprøyter en på Termorens GEL som bryter ned korrosjon til reint metal. Deretter nedfersker vi og korrosjon punktet er klar for utbedring, oppmaling. Innvendig, f.eks oppgradering av korrosjon i tanker, så bruker vi samme prinsippet med Termorens Konsentrat.

www.tros.as

Med dette systemet så kan vi ha kontroll på alle korrosjons typer, Jevn korrosjon, Galvanisk korrosjon, Spaltkorrosjon, Punkt korrosjon (Pitting), Selektiv korrosjon, osv… Med denne forbehandlingsmetode så unngår en bruk av sandblåsing, sliping, nålepikking. Et miljøvennlig alternativ hvor arbeidere har en bedre hverdag med tanke på eksponering og belastning. Vi ivaretar HMS i overflatefaget.

7

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you