Page 49

Velkommen til TermoRens Offshore Service AS Rustfrie helsveisede vekslere varer nå så og si evig om man renser med jevne mellomrom. Produktet ble raskt populært og anerkjent og da fikk også offshore industrien øynene opp for Termorens (Systemrens) som også ble utviklet til gele slik at det også kunne rense overflater for rust. Det første store oppdraget ble utført på Statoils Gudrun plattform hvor overflaterust ble fjernet før plattformen ble tatt i bruk. Flere andre store aktører tok produktene og våre tjenester i bruk og i dag benyttes de fleste store aktørene oss. Siste store prosjekt utført av oss var Statoils nye Troll moduler og Valemon som nå står og skinner på sokkelen. TROS AS har høy fagkompetanse inne overflatebehandling, kjemi, VVS og legionellabekjempelse. Våre medarbeidere har lang fartstid og erfaring innen alle felt og kan hjelpe våre kunder med de fleste problemer innen disse områder.

Thore Andreassen - Grunder TermoRens AS og TROS AS. Jeg ønsker dere velkommen til TROS AS som ble startet våren 2014. Firmaet er en naturlig vidreføring av TermoRens as som ble stiftet i 1994 av undertegnede med formål å rense alle typer rørsystemer for å få tilbake full effekt i varme og kjølesystemer.

Ønsker du mer informasjon så ikke nøl med å kontakte oss. Vi er ikke lenger enn en telefonsamtale unna og gleder oss til å kunne hjelpe dere å spare store beløp på vedlikehold. Thore Andreassen CEO / VVS ingeniør

Korrosjon og Scale problematikk løses med miljøvennlige biologisk nedbrytbare produkter. Termorens GEL kan erstatte sandblåsing, pigging og syrevasking av rustfritt stål som i dag i stor grad benyttes som metoder for å fjerne rust. Alle metoder har store miljømessige bakdeler. Både ved sandblåsing og syrevasking må større områder sperres av og det blir merkbar forurensning. Pigging gir et meget høyt og ofte skadelig lydnivå som krever godt verneutstyr både for de som utfører oppdraget og de i nærheten.

Før og etter rengjøring med Termorens produkt, uten demontering og fjerning av pakninger. Termorens GEL brukes for rengjøring av malte overflater, hvor det er karbon partikler som ikke vanlig avfettingsvæske fjerner. Ved bruk av GEL, som er uten giftstoffer, og er miljøvennlig og biologisk nedbrytbar slipper man alt dette. I tillegg er geleen meget enkel i bruk.

2

www.tros.as

Annonse

Termorens rensvæske som er et helt miljøvennlig produkt ble tatt i bruk og har spart våre kunder på land for mange millioner i både energikostnader og ikke minst vedlikeholdskostnader. Tidligere var det obligatorisk å bytte ut rør, kjeler, radiatorer, beredere, vekslere etc når disse mistet virkningsgraden, men etter at Termorens kom på markedet forlenget en rens produktenes levetid med mange år.

TROS AS har også høy kompetanse innen legionellakontroll. På land benyttes vi av store aktører som Statsbygg, kommuner og fylkeskommuner, eiendomselskap og mange andre til å forebygge legionellautbrudd i VVS systemer. Flere aktører innen shipping og offshore har også tatt oss i bruk og vi har bland annet levert mange anlegg både til SeaDrill og PGS og andre som alle tar legionellaproblematikken på alvor. Vi kan her tilby rådgivning, kartlegging og oppfølging av fartøyer og plattformer. Vi holder også kurs om hvordan man kan ivareta legionellasikring på beste måte.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement