Page 40

De ti største TAPSSLUKENE Her er de ti oljeselskapene som tapte mest på norsk sokkel i 2014.

1. Talisman Energy

-6,9 milliarder kroner Talisman har levert stygge regnskaper siden 2011 og fortsetter i 2014. Yme har ødelagt og ødelegger fortsatt mye. Samtidig tar selskapet store avskrivninger på Brage, Brynhild og Varg, som følge av “fallende oljepris og lavere reserver”.

2. Lundin Norway

-5,14 milliarder kroner På investeringssiden er Edvard Grieg den store driveren, sammen med svært høy leteaktivitet. Alvheim, Volund og Gaupe bidrar med produksjon i 2014 – og helt på tampen av året kom også Brynhild i drift. Når Edvard Grieg (4. kvartal 2015) og Johan Sverdrup (2019) kommer i produksjon, blir selskapet trolig blant landets mest lønnsomme.

3. BP Norge

-5,1 milliarder kroner Har fått Valhall-feltet i full drift etter omfattende reutvikling, men ny innsikt om reservoaret gjør at selskapet velger å skrive ned feltets verdi. Totale nedskrivninger er på 7 milliarder kroner, og ifølge BP skyldes dette først og fremst Valhall. Befinner seg neppe på denne listen i 2015.

4. Lotos

-2,2 milliarder kroner Lotos har i flere år drevet leting uten inntekter og generert store tap. Kjøpte seg inn i Heimdal- og Vale-feltene i slutten av 2013, men inntektene herfra (772 millioner kroner) veier ikke opp tapene fra Yme og selskapets letevirksomhet.

5. BG Norge

-2,2 milliarder kroner Utbyggingen av Knarr-feltet, som kom i produksjon i mars 2015, ble dyrere enn planlagt og tynger selskapets 2014-resultat. BG har også tatt en betydelig nedskrivning på 1,8 milliarder kroner fra eiendeler på norsk sokkel.

6. Bayerngas

-1,7 milliarder kroner Inntektene fra Oselvar, Trym, Vega og Volve er ikke nok til å dekke kostnadene for utbygging av Ivar Aasen-feltet samt letevirksomhet. En nedskrivning på 500 millioner kroner svekker også resultatet.

7. Tullow Oil

-1,4 milliarder kroner Kjøpte opp leteselskapet Spring Energy i 2012. Har fortsatt minimalt med inntekter og store leteutgifter.

8. Maersk Oil

-1,2 milliarder kroner Det danske selskapet står fortsatt uten inntekter på norsk sokkel, men har store kostnader knyttet til avgrensningsbrønner på Johan Sverdrup-

feltet. Når inntektene derfra kommer, i 2018, blir selskapet en pengemaskin.

9. Faroe Petroleum

-1 milliard kroner Aktivt leteselskap med gode resultater. Er blant annet partner i Snilehorn-, Butch- og Pil-

funnene. Har tidligere sagt at selskapet primært ønsker å unngå utbyggingsprosjekter. Spesielt Pil er egnet til å generere raske inntekter dersom årets avgrensningsbrønner er vellykkede.

10. Suncor

-1 milliard kroner Hadde sine første inntekter i 2014 – 32 millioner kroner. Det negative resultatet skyldes utgifter til leteboring og en nedskrivning på 459 millioner kroner. Beta Statfjord-funn i Nordsjøen er selskapets viktigste eiendel.

De ti største tapsslukene Talisman Energy

-6,91

Lundin

-5,14

BP Norge

-5,05

Lotos

-2,24

BG Norge

-2,18

Bayerngas

-1,69

Tullow Oil

-1,42

Maersk Oil

-1,18

Faroe Petroleum

-1,01 -1

Suncor 0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

Kilder: Brønnøysundregisteret, Offshore.no, Oljedirektoratet, selskapenes nettsider.

40 | Offshore+

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you