Page 38

De ti største pengemaskinene Regnskapstallene for 2014 er, med få unntak, klare. Her er en oversikt over de ti norske oljeselskapene med best resultater. Tekst GLENN

1. Statoil Petroleum

90,3 milliarder kroner i resultat før skatt Statoil er operatør for om lag 70 prosent av all oljeog gassproduksjon på norsk kontinentalsokkel. Dermed er det rett og rimelig at selskapet troner øverst på resultattoppen. Med operatøransvar og store eierandeler i produserende felter som Snorre, Troll, Gullfaks, Oseberg, Åsgard etc. distanserer selskapet konkurrentene både når det kommer til inntekter og resultat. Selv om resultatet er svekket med 50 milliarder sammenliknet med 2013 og nær halvert siden toppåret 2011.

2. Total E&P

22 milliarder kroner i resultat før skatt Har fått mye oppmerksomhet på grunn av problemene på Martin Linge-utbyggingen, som er selskapets største operatørprosjekt siden Frigg. Men inntektene fra Ekofisk, der Total eier 40 prosent, veier mer enn opp for kostnadene med Linge-utbyggingen. Er også medeier i felt som Snøhvit, Sleipner og Troll. Både omsetning og resultat svekket med rundt 10 milliarder kroner sammenliknet med 2011 og 2012. Likevel fortsatt svært bra resultat målt mot omsetning, 50 prosent.

3. ExxonMobil

13,5 milliarder kroner i resultat før skatt Den amerikanske giganten holder en relativt lav profil på norsk sokkel. Dette på grunn av få operatørskap på produserende felter. Unntakene er Balder, Jotun, Ringhorne og Sigyn. Samtidig

STANGELAND Foto Statoil

sørger Ormen Lange, Snorre og Statfjord for betydelige inntekter. Stabil omsetning siste tre år, men resultatet svekket med 10 milliarder kroner sammenliknet med toppårene 2011 og 2012.

4. AS Norske Shell

12,7 milliarder kroner i resultat før skatt Ormen Lange og Draugen er selskapets viktigste egenopererte eiendeler i Norge. Medeier i Gjøa og Troll med flere. Omsetningen er ned 18 milliarder kroner sammenliknet med 2013. Likevel er resultatet bare svekket med 3,7 milliarder.

5. ConocoPhillips Skandinavia

11,9 milliarder kroner i resultat før skatt Ekofisk er reutviklet og fortsetter å generere store inntekter. I tillegg er selskapet partner på Heidrun og har også mindre andeler i flere produserende felter. Omsetningen er svekket med rundt 7 milliarder kroner og resultatet halvert sammenliknet med toppårene 2011 og 2012.

6. Eni Norge

7,95 milliarder kroner i resultat før skatt Ja, gigantsprekken på Goliat preger regnskapet også i 2014. Men Eni er mer enn Goliat, og selskapet er fortsatt en pengemaskin på norsk sokkel. Primært skyldes dette eierandeler i Ekofisk/Eldfisk, Åsgard og Heidrun. Omsetningen er ned drøye fire milliarder og resultatet svekket med drøye 7 milliarder kroner sammenliknet med toppåret 2011.

7. Engie (tidligere GDF Suez)

5,2 milliarder kroner i resultat før skatt Pengene fortsetter å strømme fra selskapets Gjøa-felt i Nordsjøen. Eier også andeler i Njord og Snøhvit og har også fått produksjon fra Gudrun. Stabil omsetning (11 milliarder) og resultat (5,2 milliarder) siden 2012.

8. Dong E&P

4,9 milliarder kroner i resultat før skatt Ormen Lange er selskapets viktigste ressurs på norsk sokkel. En redeterminering av eierandelene i feltet førte til at det danske selskapet økte eierandelen sin fra 10,34 til 14,02 prosent i 2013. Dette fører til at Dong leverer sin høyeste omsetning og sitt beste resultat i Norge noensinne.

9. Dea Norge

1,8 milliarder kroner i resultat før skatt Holder relativt lav profil, men lever godt på inntekter fra etablerte felt som Snorre, Snøhvit og Statfjord, samt nyere Knarr og Gjøa. Stabil omsetning på 5 milliarder de siste tre årene, men resultatet er svekket med 1,2 milliarder kroner sammenliknet med selskapets toppår i 2012.

10. Centrica

1,7 milliarder kroner i resultat før skatt Kjøpte seg store inntekter, fra Heimdal, Kvitebjørn og nå også Valemon, med nimilliardersavtalen med Statoil i 2011. Har egne utbygginger på gang, med Butch først i pipelinen.

Kilder: Brønnøysundregisteret, Offshore.no, Oljedirektoratet, selskapenes nettsider.

38 | Offshore+

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement