Page 36

Pil og Bue - VNG De to funnene i Norskehavet er anslått å inneholde mellom 80 og 200 millioner fat oljeekvivalenter. I tillegg kommer ressurser som påvises i den pågående borekampanjen, som startet med et mindre funn i Boomerang-prospektet. Totalt skal det bores seks letebrønner i et relativt lite område i løpet av ett års tid. Per i dag eksisterer det tre mulige utbyggingsalternativer; tieback til Draugen, tie-back til Njord A og selvstendig utbygging. Resultatene fra de nevnte brønnene vil langt på vei avgjøre hvilket man lander på.

Snorre 2040 - Statoil De to funnene i Norskehavet er anslått å inneholde mellom 80 og 200 millioner fat oljeekvivalenter. I tillegg kommer ressurser som påvises i den pågående borekampanjen, som startet med et mindre funn i Boomerang-prospektet. Totalt skal det bores seks letebrønner i et relativt lite område i løpet av ett års tid. Per i dag eksisterer det tre mulige utbyggingsalternativer; tieback til Draugen, tie-back til Njord A og selvstendig utbygging. Resultatene fra de nevnte brønnene vil langt på vei avgjøre hvilket man lander på.

Trestakk - Statoil Oljedirektoratet sendte i april et krasst brev til Statoil der direktoratet understreket at selskapets utsettelser av Trestakkutbyggingen tolkes som brudd på petroleumsloven. Men Statoil akter ikke å endre sine planer selv om disse kolliderer med ønsker og lovtolkninger fra myndighetene. Stridens kjerne er levetiden til Åsgard A. Oljedirektoratet frykter at nedstenging av installasjonen i praksis vil bety at Trestakkressursene aldri blir utvunnet. Statoil mener at denne frykten langt på vei er ubegrunnet og at det også eksisterer alternativer for en senere utbygging av Trestakk. Ifølge dokumentet Offshore+ har fått tilgang til, mener Statoil at Trestakk kan knyttes til Kristinplattformen dersom levetiden på Åsgard A ikke blir forlenget. Dette til tross for at Kristin-alternativet ble “screenet ut” i en tidligere fase av prosjektet.

36 | Offshore+

tommeliten Alpha - ConocoPhillips ConocoPhillips planla en eventuell investeringsbeslutning i første halvår av 2016. Men hele prosjektet er nå lagt på is. Det planlagte utbyggingskonseptet var gjenbruk av overbygningen på Huldra, plassert på et nybygd stålunderstell – med rørledning til Ekofisksenteret og eksisterende infrastruktur. Investeringsanslaget var på 17 milliarder kroner.

Vette - Premier Oil Planen var å levere utbygginsplan i løpet av januar 2015, men dette er utsatt med ett år. Her planlegges en undervannsutbygging med brønnene knyttet opp til en Sevan FPSO. Prosessert olje vil bli lagret i Bream FPSO før eksport via skytteltankere. Investeringene er foreløpig beregnet til 11 milliarder kroner, men da kommer leie av FPSO i tillegg. Back til Draugen, tie-back til Njord A og selvstendig utbygging. Resultatene fra de nevnte brønnene vil langt på vei avgjøre hvilket man lander på.

Zidane (Dea Norge) Utbyggingen av Zidane i Norskehavet er foreløpig utsatt. Planen var å bygge ut gassfeltet med en havbunnsramme med tilknytning til Heidrun-plattformen. Der skulle gassen bli prosessert og eksportert videre til markedet gjennom Polarled-rørledningen. Zidane- og Heidrun-partnerne har vært i forhandlinger om prisen for å bruke den eksisterende infrastrukturen, men så langt ikke kommet frem til en avtale som er “akseptabel for alle parter”. Investeringene er tidligere anslått å ligge på rundt 12 milliarder kroner. Kilder: Oljedirektoratet, Offshore.no og selskapenes egne nettsider og presentasjoner.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement