Page 34

Skarfjell - Wintershall Wintershall og partnerne i lisensen vraker planene om å bygge ut Skarfjell sammen med andre småfunn i området. Partnerskapet vurderer nå to hovedalternativer for Skarfjell: •

Selvstendig utbygging med ny halvt nedsenkbar innretning for prosessering og eksport med tilhørende subsea­anlegg.

Tilknytning til Gjøa­-plattformen med tilhørende subsea­anlegg.

Anbefalt borekonsept er med en halvt nedsenkbar rigg. Basisalternativet innebærer boring av totalt syv brønner, fire olje­og tre vanninjeksjonsbrønner. Per i dag er funnet beregnet å inneholde mellom 100 og 140 millioner fat olje, men Wintershall borer nå Syrah­-brønnen og vil følge opp med Skarfjell Tail i midten av desember. Resultater herfra vil kunne påvirke valget av utbyggingsløsning. Wintershall planlegger å ha Skarfjell i produksjon i løpet av 2021 dersom man velger en tilknytning, ett år senere dersom det blir en selvstendig utbygging. Størrelsen på investeringene vil avhenge av hvilken løsning selskapet velger. En tilknytning til Gjøa blir åpenbart rimeligere enn alternativet, men begrenser også fremtidige muligheter for videreutvikling. Valget blir tatt i løpet av 1. kvartal 2016.

Snilehorn - STATOIL Statoil har signalisert at en utbygging mest sannsynlig vil skje via produksjonssystemet på Hyme til Njord, eller som en direkte tilknytning til Njord-plattformen. Draugen skal også bli vurdert som mulig vertsplattform. Funnet inneholder mellom 57 og 101 millioner fat olje og ligger 19 kilometer fra Njord.

Mikkel Sør - Statoil Mikkel Sør består av funnene Gamma og Harepus, fra henholdsvis 2008 og 2009. Den mest sannsynlige utviklingen er en subseatilknytning til infrastrukturen på Mikkel, med transport av brønnstrømmen til Åsgard B for eksport. Utbyggingsplan er ventet innlevert innen utgangen av 2016.

34 | Offshore+

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement