Page 33

Hod - BP BP og Hess må investere i både teknologi, boring og reutvikling av feltet for å få beholde Hod-lisensen i Nordsjøen. Årets lisensforlengelse forutsetter; ny seismikk, ny avgrensningsbrønn og beslutning om innsending av Plan for utbygging og drift (PUD). Ytterligere lisensforlengelse etter 2021 vil bli besluttet i forbindelse med godkjenningen av PUD. Hod er per i dag en enkel, ubemannet brønnhodeplattform, som fjernstyres fra Valhall 13 kilometer unna. Men alle brønnene på plattformen er stengt i påvente av permanent plugging og fjering. Feltet produserer nå fra brønner boret fra Valhalls flanke sør-plattform. De to eierselskapene har tidligere vurdert å bygge en ny brønnhodeplattform for å sikre utvinning av ressursene i Hod-feltet, men disse planene ble lagt på is i 2013. De har også vurdert å reutvikle feltet ved å gjenbruke den gamle plattformen, men dette alternativet ble ikke funnet økonomisk forsvarlig.

»

Offshore+

| 33

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you