Page 32

King Lear - Statoil King Lear- og Julius-funnene, som totalt er anslått å inneholde mellom 84 og 276 millioner fat oljeekvivalenter, hovedsakelig gass, ligger i et av de mest modne områdene på norsk sokkel – bare 20 kilometer nord for Ekofisk. I nord er Gyda nærmeste innretning. Rettighetshaverne vurderer funnene sammen med hensyn til en optimal utbygging. Både en subseatilknytning og en selvstendig utbygging skal være aktuelt.

Krafla Area - Statoil Fem nye funn kan være nøkkelen til å få bygget ut et gammelt fra 1986. Siden 2011 har Statoil gjort fem funn i Krafla-området i Nordsjøen. Nå vurderer Oljedirektoratet muligheten for en områdeutbygging der også Centricas Frigg Gamma Delta-funn fra 1986 blir med. Det viser dokumenter Offshore+ har fått tilgang til. Det er flere funn og prospekter i området som kan bygges ut, enten i sammenheng eller hver for seg. Rettighetshaverne har i flere år vurdert ulike utbyggingsløsninger for funnene uten at det har materialisert seg i konkrete utbyggingsplaner.

Luno 2 - Lundin Den mest sannsynlige utbyggingsløsningen er å kombinere Luno 2 og Luno 2 North i en subseatilknytning til Edvard Grieg-feltet, som Lundin nå bygger ut på Utsirahøyden i Nordsjøen. Totalt er de to funnene anslått å inneholde mellom 39 og 97 millioner fat oljeekvivalenter.

Maria - Wintershall Utbyggingsplan er levert innfor Maria-feltet i Norskehavet. Feltet skal bygges ut med to havbunnsinnretninger knyttet til eksisterende infrastruktur på Haltenbanken. Utbyggingen innebærer investeringer på 15,3 milliarder kroner. Planlagt produksjonsstart er fjerde kvartal 2018, og forventet produksjonsperiode er 23 år. De utvinnbare reservene er på 28,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, for det meste olje. Maria-feltet skal bygges ut med et undervannsanlegg tilknyttet flere vertsplattformer. Utbyggingsløsningen innebærer at brønnstrømmen blir sendt til Kristin-plattformen for prosessering og at den stabiliserte oljen vil bli sendt fra Kristin til Åsgard-feltet for lagring og utskiping med skytteltankere. Gass til gassløft vil komme fra Åsgard B via eksisterende gassrør til Tyrihansfeltet, og vanninjeksjon vil komme fra Heidrun.

32 | Offshore+

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you