Page 28

»

Oftedal ivrer for å gjøre det lettere å flytte rigger på til og fra Norge, men ulike turnusregler kompliserer. – For å muliggjøre at rigger kan flyttes fram og tilbake mellom UK og Norge kommer en ikke utenom å se på dette. Den nåværende ordningen er kanskje den største hindringen for å få dette til. Målet må være å komme fram til en felles ordning på begge sider. De involverte parter må sette seg sammen for å diskutere hvordan dette kan gjøres.

Bør lønnes etter oljeprisen Riggbransjen har hatt noen gode år med full utnyttelse av flåten og høye dagrater. Nå som foten er flyttet bort fra gasspedalen hos oljeselskapene har ratene falt fra 500.000 dollar til 300.000 dollar. Slike svingninger bør unngås gjennom nye måter å lønne riggene på, mener han. – Så lenge jeg har vært i bransjen har det vært en stor utfordring å få til en riggrate som ikke bare styres av tilbud og etterspørsel. Dette

28 | Offshore+

ender ofte opp i skyhøye riggrater når aktiviteten er på topp og veldig lave rater når etterspørselen er liten som den er nå. Operatørselskap og riggeiere bør sette seg sammen for å enes om mer langsiktige avtaler og at riggraten blir mer knyttet til oljeprisen i stedet for kun tilbud og etterspørsel. Jeg syns det blir helt feil at rigger som er 30-40 år gamle har de siste årene gått for over 500.000 dollar per dag. I denne sammenheng er langsiktighet og stabilitet nøkkelord. Det ligger nå åtte rigger i opplag, som nylig var på kontrakt i Norge. Flere ruller snart inn og kontraktene er få. Tiden nå bør brukes til å rigge seg for oppturen når den kommer. – Da jeg har erfaring fra amerikanske, norske og engelsk selskaper kommer jeg med en del innspill som bør belyses for å forsøke å redusere borekostnadene i Norge for å holde flest mulig rigger i operasjon samt redusere kostnadene for framtidige boreaktiviteter. Dette for å holde aktivitetsnivået så høgt som mulig samt være forberedt når oljeprisen igjen stiger.

Tor Øyvind Oftedal (født 1955) • • •

Utdannet petroleumsingeniør fra UIS 1979 Jobberfaring Phillips, Saga, Norsk Hydro, ConocoPhillips, BG og Rowan Lederjobber innen boring og produksjon fra 1983, direktør for boring i CopNo og BG samt direktør for Rowan i Norge Har hovedsakelig jobbet i Norge, men har jobbet 2 år (2010 – 2012) i Aberdeen som direktør for boring i BG

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement