Page 26

- Vi må viske ut forskjellene på rigger i Norge og UK Tidligere rigg-sjef mener det er for vanskelig å flytte rigger inn og ut av Norge. Tekst JOHN

T

ØKLAND Foto Harald Pettersen/Statoil

or Øyvind Oftedal har jobbet i både riggog oljeselskaper i Norge og Aberdeen.

Gjennom lederjobber innen boring og produksjon fra 1983 og sist som direktør for Rowan Norge har han meget gode kunnskaper om forskjeller i regler og kultur på norsk og britisk sokkel. – Har ikke brukt muligheten tidligere Han mener vi må bruke tidene vi opplever nå til å skape positive endringer i oljeindustrien og viske ut forskjellene mellom norsk og britisk side. – Vi har gjennom tidene opplevd store svingninger i oljeprisen og det er ikke mer enn cirka 15 år siden den var under 10 dollar fatet, så det er viktig at vi ikke blir helt lammet nå som oljeprisen er ned mot 40 dollar fatet. Jeg føler at vi tidligere ikke har klart å benytte disse “lavaktivitetstidene” til å identifisere og sette i verk tiltak som kan redusere kostnadene betydelig, sier han til Offshore+. Han er bekymret over kostnadsnivået som gjør at flere felter blir for marginale til at de blir bygget

26 | Offshore+

ut. Spesielt peker han på at borekostnadene, som nå utgjør mer enn 50 prosent av feltutbyggingen. – Se mot UK Oftedal peker mot UK og mener de gjør flere ting der vi kanskje kan lære av i Norge. – For mange oljeselskaper på norsk sokkel

vil det være veldig attraktivt å kunne flytte rigger mellom UK og Norge, da mange opererer på begge sider av grensen. Dette for å bedre riggutnyttelsen og oppnå bedre effektivitet og dermed få kostnadene ned. Grunnen til at dette ikke gjøres mer er at kostnadene for å oppnå SUT for en rigg med Safteycase er for store og kan ikke rettferdiggjøres. Erfaring viser

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you