Page 25

endelig har rigg selskapene fått en kontrakt å by på. Men det blir enorm kamp om jobben. Tekst John

E

Økland Foto Statoil

n riggavtale verdt omtrent 1,2 milliarder kroner i dagens marked skal være sendt ut til riggselskapene.

470 dager med boring Jobben det gjelder er på Vette-feltet (tidligere Bream) og forespørselen betyr at riggselskapene nå får muligheten til å sikre seg påfyll i ordrebøkene på norsk sokkel. Det er sendt ut forespørsel om en rigg til boring av seks brønner på 65 dager hver og to lete/avgrensningsbrønner, som totalt blir en kontrakt på cirka 470 dager. Gitt en dagrate på 300.000 vil dette gi en omsetning på 141 millioner dollar med dagens kurs. Mange kan og vil Både semi- og jack up-rigger kan bys inn, da vanndybden på lokasjonen bare er 110 meter. Etter det Offshore+ forstår ble budrunden lukket

28. august og oppstart er planlagt 4.kvartal 2017. Ifølge Offshore.no rig data vil 28 rigger i dagens flåte være uten kontrakt 4.kvartal 2017 og dermed potensiell å bli budt inn. Venter på PUD Tidligere i år ble det kjent at utbyggingsplanen for Vette blir utsatt og leveres innen utgangen av 2015. Den nye PUD-en vil omhandle både Vette, Mackerel og et prospekt kalt Herring. Kostnadene ved en kombinert utbygging av Bream-området er tidligere beregnet til å bli omtrent 11 milliarder kroner. Dette beløpet er ikke medregnet den flytende produksjonsinnretningen, som er planlagt levert ved en leiekontrakt, ikke ulikt utbyggingsløsningen for Knarr-feltet. Totale tekniske ressurser i Bream er estimert til 54 millioner fat oljeekvivalenter.

Offshore+

| 25

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement