Page 23

2,8 milliarder

som kan få riggene ut av parkering Etter fullstendig tørke i markedet for nye riggjobber, ser vi nå et lite oppsving. Kontrakter for 2,8 milliarder kroner er på gang. Tekst john

N

i rigger ligger nå til kai uten kontrakt og kjemper om to helt ok jobber. Det er også en del småjobber i horisonten på norsk sokkel.

Men dagratene kommer til å bli moderate.

Den største jobben som er i markedet nå er en kontrakt på cirka 470 dager på Vette. Her skal det bores seks brønner med planlagt oppstart mot slutten av 2017. Denne kontrakten vil ventelig være verdt 1,2 milliarder kroner, om man legger siste inngåtte kontrakters rate til grunn. Videre finnes det en mulighet til å sikre seg fire brønner i Alvheim-området, en avtale på om trent 250 dager, pluss opsjoner. Vindu for oppstart er satt til 1. desember 2016 til 31.mars 2017. Avtalen kan gi en omsetning på 620 millioner kroner. Disse tallene er basert på dagrate på 300.000 dollar. Forventer enda lavere rater Faroe Petroleum Norge har planer om å inngå en kontrakt for en letebrønn i neste år.

økland Foto Harald Pettersen/STATOIL

De har gode kort på hånden, med så mange ledige rigger. - Vi er i markedet for å leie en semisub til boringen av Brasse-prospektet. Vi opplever at det er stor interesse i markedet, og dersom vi velger å gå videre med planene, vil vi slutte en rigg mot slutten av året, sier managing director Helge Hammer til Offshore+. - De siste avtalene har ligget på en dagrate rundt 300.000. Er det her dere forventer å ende opp? - Vi forventer en pris som er en god del lavere enn det. Flere korte boreprogrammet i sikte I markedet finnes flere jobber, med ulik status. Lundin skal også være i markedet for en semirigg i Barentshavet. Dette skal dreie seg om en kontrakt på en til tre brønner, pluss opsjoner. Oppstart mot slutten av 2016. Verdien av den faste delen av kontrakten kan bli 450 millioner kroner. Kilder i riggmarkedet opplyser videre at ENGIE leter etter en rigg til å bore en brønn i august neste år. Denne vil være verdt 150 millioner kroner.

Andre som snuser på rigg er trolig Total og Repsol. Disse skal ha oppstart i henholdsvis første og tredje kvartal 2016. Total-jobben handler om en brønn - verdianslag 150 millioner kroner. Repsol sjekker muligheten for å bore to brønner, pluss en tredje i opsjon. Denne kan være verdt 250 millioner kroner. Dermed er det akkurat nå riggavtaler verdt 2,8 milliarder kroner i spill. Dette tallet kan fort bli mindre om oljeselskapene bruker markedsbalansen til sin fordel. Parkerte rigger fyller kysten Akkurat nå ligger Transocean Spitsbergen, Transocean Searcher, Transocean Barents, West Navigator og COSLPioneer uten kontrakt. I tillegg er Songa Trym suspendert, Scarabeo 5 likeså. Videre ligger Deepsea Atlantic på Hanøytangen i påvente av oppstart på Johan Sverdrup-kontrakten riggen vant tidligere i år.

Offshore+

| 23

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement