Page 19

– Vi opplever at det er stor konkurranse om kontrakten og håper vi sammen med leverandørene kan få på plass gode løsninger som gir økt effektivitet og lavere kostnadsnivå, sier kommunikasjonsdirektør i Det norske, Rolf Jarle Brøske.

-V

i har bedt riggselskapene komme med tradisjonelle og alternative måter å bli kompensert på. På den måten skal vi finne den beste måten for oss å kontrahere en rigg på i dagens marked.

– Vi ønsker å sikre den beste løsning for partnerne i Alvheim-området og ser det er viktig at vi som oljeselskap og riggselskapene sammen finner modeller som øker effektiviteten og bidrar til å få ned kostnadene på norsk sokkel.

Det sier kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske til Offshore+.

Selv om Brøske ikke vil kommentere mulige alternativer er det naturlig å se for seg avtaler der effektive operasjoner belønnes, mens det vil svi når man ikke leverer.

Skal tildele etterlengtet jobb Oljeselskapet er nå i markedet med en forespørsel på fire brønner i Alvheim-området. Estimert tidsforbruk er 250 dager. I tillegg ligger det inne opsjonsmuligheter i forespørselen. Opprinnelig var det satt et vindu for oppstart fra 31. august 2016 – 31. desember 2016. Nå er dette skjøvet frem i tid og snevret inn. Nytt vindu er 1.desember 2016 til 31.mars 2017. – Få ned kostnadene De tekniske kravene til riggen passer svært mange rigger på norsk sokkel og med mange enheter i ferd med å gå av kontrakt blir det svært stor konkurranse om jobben. Vinneren kan bli den som finner gode alternativer til tradisjonell betaling i dagrater.

På den måten kan riggselskapet få god lønn når de leverer og oljeselskapet få jobben gjort hurtig og godt. – God konkurranse Dette er en utvikling av den anskaffelsesprosessen som Det norske startet i vår der oppstartsvinduet er utsatt og snevret inn til fire måneder. Derfor har de allerede fått et godt innblikk i interessen fra riggselskapene. – Vi opplever at det er stor konkurranse om kontrakten og håper vi sammen med leverandørene kan få på plass gode løsninger som gir økt effektivitet og lavere kostnadsnivå. Det er ikke avgjort når kontrakten blir tildelt.

Offshore+

| 19

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you