Page 14

»

De riggene som er mest sannsynlige til å få nytt arbeid kjapt, holder høy bemanning som er klar til rask oppstart – såkalt warm stacking. Tror man det vil ta noe lenger tid å få riggen på rate igjen blir riggen cold stacked. Da er det minimumsbemanning som gjelder, for å spare penger. Hvis riggen er gammel og usannsynlig til å få kontrakt på kan den bli skrapet, eller solgt. – Da vi ikke ser den store endringen i etterspørselen de neste 6-12 månedene er det mest opplagte scenario at vi vil få en økning i skraping eller cold stacking. Vi tror ikke enheter som er cold stacked vil bli reaktivert med de reaktiveringsprisene vi har sett historisk, sier Bergland. Flest flytere som sliter Det er flyte-riggene som trekker ned utnyttelsesgraden, i kraft av de syv riggene som ligger til kai og to som går av kontrakt i høst. Men nå starter problemene for de oppjekkebare også. Maersk Guardian har nemlig gått fra boring av en letebrønn for Premier Oil til Fredrikshavn og opplag.

De eldste overlever neppe Hele riggbransjen står nå overfor store utfordringer knyttet til hva de skal gjøre med riggene som går av kontrakt. Spesielt vanskelig er det å bestemme seg for hva man skal gjøre med rigger som må inn til omfattende klassinger. Å bruke 100 millioner dollar for å holde riggen i godkjent stand for norsk sokkel – uten kontrakt for videre arbeid – er gambling. – Det er vanskelig å si hvem som må skrape først, men hvis man ser på listen over rigger som kan bli ledige i nærmeste fremtid så er de fleste selskapene eksponert med gamle rigger. Hvis disse riggene på toppen av det hele skal inn til SPS uten å ha ny kontrakt så tror vi ikke at riggene vil overleve en ny syklus. En rekke riggselskaper ventes nå å bli tvunget til å ta viktige økonomiske grep for å overleve. Alternativet er fusjoner og oppkjøp. – Generelt tror vi at hele industrien kommer til å måtte gjøre noen grep som vil inkludere refinansiering og restrukturering av balansene før vi kommer til å se M&A-aktivitet.

I OPPLAG COSLPioneer – er uten kontrakt etter at Statoil sa opp avtalen i sommer Transocean Searcher – uten kontrakt ligger til kai ved CCB West Venture – uten kontrakt, ligger til kai ved CCB Deepsea Atlantic – ligger kai ved Hanøytangen etter å ha gått av kontrakt med Statoil. Skal bore Johan Sverdrup fra mars neste år West Navigator – ligger i opplag i Fensfjorden uten kontrakt Transocean Spitsbergen – ligger i opplag ved Kristiansund uten kontrakt

14 | Offshore+

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you