Page 13

I løpet av denne høsten vil rekordmange rigger ligge ledige på norsk sokkel. Vi må tilbake til 1995 for å finne en liknende riggkrise. Tekst John

Økland Foto Npf

U

tnyttelsesgraden av riggene på norsk sokkel viser med klare tall hva riggbransjen kjemper med nå.

Ingen nye kontrakter deles ut og riggene ruller av kontrakt en etter en. Rammer oljeselskapene De siste årene, og i gode tider, har riggutnyttelsen lagt på 100 prosent. Nå nærmer vi oss 80 prosent. – Det er selvfølgelig dramatisk at flåteutnyttelsen er på vei mot 1995-nivå, men konsekvensene kan på sikt bli mest dramatisk for oljeselskapene.

– Med et vedvarende svakt riggmarked vil de dårligste riggene antagelig bli cold stacked eller skrapet, mens de beste og mest moderne riggene vil forlate norsk sokkel hvis de får mulighet. På generelt grunnlag er NCS-rigger høyere spekket enn andre og burde ha en fordel vis a vis disse når de konkurrerer om kontrakter. Hvis dette skulle materialisere seg vil det fort kunne oppstå en situasjon hvor det blir mangel på rigger og vi går fra et overskudds-scenario til underskudd med en kraftig økning i ratene som en følgeeffekt, utdyper han. Kø av rigger til kai Akkurat nå er situasjonen på norsk sokkel slik:

Det sier Anders Bergland, rigganalytiker i Clarksons Platou Securities.

Ni rigger ligger til kai uten inntekt – ytterligere tre er på vei til kai i løpet av høsten. I tillegg vil syv rigger gå av kontrakt neste år.

Han mener trenden vi ser nå vil slå tilbake på dem som vil ha rigg om noen år.

Løsningen blir at riggene ligger til kai, med ulik status. »

Offshore+

| 13

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement