Page 32

arbeidsmarked

Her drilles de for å bli boresjefer Får øve seg på Norges heftigste boresimulator tekst og foto: John Økland jo@offshore.no

Du føler du sitter ombord på en borerigg i Nordsjøen når du kommer inn i det som må være Norges dyreste klasserom. Ved simulatorsenteret til Bergen maritime fagskole kan studentene trene med svært realistiske oppgaver. - Gjør oss sikker Drillsim-6000 heter boresimulatoren som skal sikre rekruttering innen dette fagfeltet. Vi treffer Elisabeth Lemme (19) og Lars Leknes Auran (31) i det de setter seg til rette for å starte dagens time. - Vi har regnet mange oppgaver og hatt mye teori før vi kommer opp her i simulatoren. Nå har vi også fått lære det grunnleggende for å kunne løse oppgaven vi skal gjennom, sier Lemme. Hun er lærling ombord på boreriggen Songa Trym som boredekksarbeider. To uker offshore og fire uker på land gjør at hun må lese når hun har fri ombord på riggen. Målet er å bli boresjef og da kommer simulatortreningen svært godt med. - Den gode opplæringen vi får her, gjør at vi blir

enda mer sikker på hva vi skal gjøre når vi en gang skal bore en virkelig brønn offshore, sier hun. - Unik - Alt er helt likt slik det er offshore og det er jo veldig mye billigere om vi gjør feil her, enn vi det skjer offshore, smiler Auran. Han jobber for Archer på Ekofisk-feltet og kjenner rutinene offshore godt. Dermed vet han hva han snakker om. - Det som er så unikt med denne simulatoren er at det er helt likt den riggen vi ønsker å øve med. I tillegg legges alle brønndata på den brønnen som skal bores inn. Dermed får man en unik mulighet til å øve - både dem som borer og dem som sitter på land og overvåker operasjonene. Mange nye jobber Ifølge tall fra Offshore.no skal antall rigger på norsk sokkel øke fra dagens 37 til over 50 i løpet av de neste årene. Det skaper et stort behov for dyktige folk i boreteamene. - Det kommer veldig mange nye rigger til Norge på kort tid nå og simulatoren gir elevene svært >>

Foto: Bergen Maritime

OLJEHISTORIE 1975 - Oljekrise og skipsfartskrise Krigen mellom Israel og araberlandene oktober 1973 førte ikke til en boom for skipsfartsnæringen slik tidligere kriser i Midtøsten hadde gjort. OPEC reduserte oljeproduksjonen kraftig for å straffe land som støttet Israel. Følgen var en firedobling av oljeprisen. Forbruket av olje gikk ned over hele verden. Mange oljetankskip ble arbeidsledige og endte i opplagsbøyene. Byggekontrakter på nye skip ble kansellert, og verksteder ble stående uten oppdrag. Fra 1974 til 1978 ble 24 norske rederier avviklet.

1977 - Bravoutblåsningen 22. april 1977 kom den første ukontrollerte utblåsingen på norsk sokkel - Bravoutblåsningen på blokk 2/4 på Ekofisk-feltet. Utblåsningen fikk enorm internasjonal oppmerksomhet, og la grunnlaget for de strenge miljøkravene på norsk sokkel.

32 offshore.no/jobbmagasinet

Fagforeningene Fagforeningene Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) som var en frittstående organisasjon og Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) tilknyttet LO ble etablert.

Offshore.no Jobbmagasin 2013  
Offshore.no Jobbmagasin 2013  

Norges største og viktigste industri trenger nye hoder og hender. For olje og gass er mer enn ingeniører. Mye mer.

Advertisement