Page 1

your trusted media partner 2011


Erlend Keilen General Manager + 47 56 31 40 24 ek@offshore.no

Helge Keilen Editor in Chief + 47 90 56 50 54 hk@offshore.no

Stein Tjelta Editor Offshore.no / Offshore & Energy + 47 51 56 42 83 st@offshore.no

John Økland Journalist + 47 56 31 40 21 jo@offshore.no

Arild Gilja Journalist + 47 56 31 40 26 ag@offshore.no

Glenn Stangeland Journalist + 47 51 56 42 82 gs@offshore.no

Elisabeth H. Kolstad Journalist + 47 970 98 463 eko@offshore.no

John Bradbury Online editor Offshore.no/international + 44 11 79 79 82 88 jb@offshore.no

2

Mona Bruvik Graphic Designer + 47 56 31 40 22 mb@offshore.no

Randi Jensen Accountant + 47 56 36 07 26 status@howlid.com

Petter Zweidorff Project Coordinator +47 56 31 40 31 pz@offshore.no

Odd Eide Knudsen Sales Director + 47 56 31 40 25 oek@offshore.no

Jan Erik Kronstad Sales Manager + 47 56 31 40 28 jek@offshore.no

Anne Kristine Johansson Marketing Advisor + 4756 31 40 27 akj@offshore.no

Eyolf Bakke-Erichsen Region Manager + 47 51 56 42 80 ebe@offshore.no

Bjørn Olaf Helgøy Marketing Advisor + 47 51 56 42 81 boh@offshore.no

www.offshore.no


Opptimismen er tilbake Lavere gasspriser og færre store oljefunn legger bare en liten demper på stemningen i norsk oljevirksomhet. De neste fire årene skal det nemlig investeres for hele 700 milliarder kroner på norsk sokkel. Investeringene til oljeog gassvirksomheten for 2011 blir nå anslått til 148,8 milliarder kroner. Et analysebyrå som følger oljebransjen tett mener at investeringene deretter stiger til 240 milliarder kroner i 2012 og 280 milliarder kroner i 2013. De nye operatørene har også for alvor markert seg på norsk sokkel. To av tre letebrønner som bores i Norge blir gjort av nykommerne, og oljeselskapet Det Norske utfordrer Statoil, med sine ni planlagte letebrønner, som det ledende leteselskapet i Norge. Men samtidig er det flere utfordringer som må løses. Oljeselskapene er avhengig av at flere områder gjøres tilgjengelig for leting. Ifølge Oljedirektoratet (OD) er store deler av de gjenværende, uoppdagede petroleumsforekomstene i områder som i dag er stengt for petroleumsvirksomhet. Mangelen på leteområder gjør at de internasjonale oljeselskapene snur blikket mot mer attraktive områder. Den norske oljeproduksjonen har de siste årene vært fallende. Det produseres i dag cirka 2 millioner fat olje per dag, mot 3,2 millioner fat per dag for knappe ti år siden. Samtidig har det ikke blitt tildelt nye leteområder på 15 år. Hvor høy produksjonen blir i fremtiden avhenger av en rekke faktorer som blant annet teknologisk utvikling, oljepris, tilgang på nye områder og i hvilken grad nye funn blir påvist og utbygd. Spørsmål om hvor lenge vi vil ha gassproduksjon i Norge er avhengig av ressursgrunnlaget, myndighetenes rammevilkår, selskapenes vilje til å påvise og bygge ut nye funn, samt markedets etterspørsel etter gass. Offshore Media Group har fulgt bransjen siden 1982, og vil også følge den videre utvikling på norsk kontinentalsokkel samt eksport av norsk teknologi og kompetanse i årene som kommer. Stein Tjelta Editor Offshore.no / Offshore & Energy

www.offshore.no 3


INDEPENDENT

4

www.offshore.no


www.offshore.no 5


KVALITETSSJEKKEN 2011 Alle leverandører til norsk oljeindustri blir grundig kvalitetssjekket. Er du like nøye med å kvalitetssjekke de mediekanalene som markedsfører din bedrift? Offshore & Energy ble først utgitt i 1982 og er som medlem av Norsk Fagpresse underlagt Redaktørplakaten, redaksjonelt uavhengig og fri for betalt tekstreklame. Opplagskontrollen av magasinet Offshore & Energy blir hvert år nøye gjennomgått og verifisert av en uavhengig statsautorisert revisor. For nettstedene Offshore.no og Offshore.no/international følger vi den anerkjente opplagsstandarden til Google Analytics med 100 % nøyaktige og oppdaterte tall. Still krav til din mediepartner i 2011, i denne bransjen er medlemskap i Fagpressen og statistikk fra Google Analytics et kvalitetsstempel. Helge Keilen Redaktør og utgiver Offshore Media Group

6

www.offshore.no


INNHOLD 2 3 6 8 10 14 16 21 22 26 28

kontaktinformasjon OPTIMISMEN ER TILBAKE KVALITETSSJEKKEN 2011 OFFSHORE MEDIA GROUP OFFSHORE & ENERGY OFFSHORE.NO OG OFFSHORE.NO/INTERNATIONAL OFFSHORE.NO SATSER PÅ NY TEKNOLOGI OFFSHORE TECHNOLOGY DAYS 2011 KONFERANSER 2011 FIRST THURSDAY PRISLISTE 2011

www.offshore.no 7


Offshore Media Group Offshore Media Group er Norges største uavhengige nyhetsleverandør og mediehus innen olje, gass og energi. Siden oppstarten i 1982 har vi vokst til å være 16 ansatte med avdelinger i Stavanger, Bergen, Oslo og London. Selskapet omsetter årlig for rundt 30 millioner kroner. Daglig følger rundt 20.000 lesere våre journalisters arbeid med å holde bransjen oppdatert med nasjonale og internasjonale nyheter. Dette gjennom nettavisene Offshore.no og Offshore.no/international. Hvert kvartal mottar over 10.000 godkjente adresserte abonnenter magasinet Offshore & Energy. Et magasin som er alene i denne sektoren i Norge om å være medlem i den norske Fagpressen innen kategoriene olje og offshore. I løpet av 2009 utvidet vi vårt mediesortiment til å også innbefatte Offshore TV, vi ønsker med dette at våre lesere og kunder skal få ta del i muligheten dette gir i henhold til hvordan nyheter og reklame kan formidles med lyd og levende bilder. Offshore Media Group samler også årlig over 12.000 bransjepersoner gjennom en rekke faglige konferanser og messen Offshore Technology Days, sistnevnte er Norges største årlige messe innen olje-, gass og energi. Redaksjonell uavhengighet Vi mener det er viktig å ha en redaksjonell uavhengighet og kunne garantere at vi levere nyheter som ikke er farget av eierskap knyttet til organisasjoner, foreninger eller politiske parti. Ved vårt medlemskap i den norske Fagpressen kan våre lesere og kunder føle trygghet i at vi oppfyller kravene til mediers faglig-etiske standarder, blant annet med tilslutning til Redaktørplakaten, Vær Varsomplakat og Tekstreklameplakaten. Sterke samarbeidspartnere Offshore Media Group har en rekke gode samarbeidspartnere og støttespillere som er med på å styrke våre kanaler og holder oss løpende oppdatert på hva som skjer i bransjen. Foruten svært kompetente og trofaste gjesteskribenter finner vi stor hjelp og nytte hos en rekke selskap og organisasjoner som til daglig jobber til fordel for norsk og britisk olje- og energivirksomhet. Våre samarbeidspartnere er blant annet NPF, SPE, NITO, Achilles, FPal, ONS, OLF, Mintra, British Embassy, Offshore Denmark, Storm Weather Center, Stavanger Forum, Johan G. Olsen Shipbrokers og Zett.no. En stor takk til dere alle!

8

www.offshore.no


No. 03 >> 2010

>> NOK 750 billion takes Norway to the top

Offshore Media Group OFFICIAL MEDIA SPONSOR

MESSE

magasin

WE ARE THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF

Busy days ahead on the seabed

Statoil has 60 new projects underway

>> EXPLORATION

>> RIG MARKET

>> SUBSEA

>> TECHNOLOGY CLUSTERS

www.offshore.no

NETTAVISER

konferanser

web tv

www.offshore.no 9


Offshore & Energy Offshore & Energy ble etablert og utgitt for første gang i 1982, og har siden blitt publisert med samme redaktør, Helge Keilen. Magasinet er kjent for sin uredde journalistikk og er det eneste magasinet innen kategorien olje og offshore som er medlem av den norske Fagpressen. Vårt medlemskap i Fagpressen gir våre annonsører en trygghet i henhold til at vi oppfyller kravene til mediers faglig-etiske standarder, blant annet med tilslutning til Redaktørplakaten, Vær Varsomplakat og Tekstreklameplakaten. Vår redaksjonelle styrke ligger i erfaring, uavhengighet og spisset kunnskap der dette skal sikre våre lesere et nyansert og ufarget bilde av siste nytt innen de enkelte fagfelt. Redaksjonen består av seks faste journalister, og en rekke freelance- og gjesteskribenter, som arbeider for å gi våre lesere et dypere og mer detaljorientert dykk i aktuelle saker og tema innen olje-, gass- og energiindustrien. Faste kategorier i Offshore & Energy: Exploration, Rig market, Contract cuttings, Technology cluster, Subsea, Field development, Maintenance & modifications, Recruitment, Renewable energy, HSE. Offshore & Energy distribusjon 2011

10

www.offshore.no

Medlem i den norske Fagpressen

Etablert og utgitt for første gang i 1982

Over 10 000 faste adresserte abonnenter (godkjent av Fagpressen)

Distribusjonssamarbeid med NPF, SPE og Achilles

Tilleggsdistribusjon på en rekke nasjonale og internasjonale messer og konferanser

Tilleggsdistribusjon på utvalgte NPF konferanser

Online distribusjon på hovedsiden til Offshore.no og Offshore.no/international (samlet ca. 400.000 unike lesere pr. måned)

Magasin

Materiellfrist

Slippdato

Tilleggsdistribusjon

1. utgave

18. februar

16. mars

MOD, Nor Shipping, OTC

2. utgave

20. april

22. mai

Offshore Europe, Bore- og Brønnkonferansen, UTC

3. utgave

2. september

3 .oktober

OTD, PTC, ODV

4. utgave

28. oktober

18. november

NOC, HMS 2012


Nr. 01 >> 2010

1/1 side: 235 mm x 297 mm + 3 mm utfallende

Offshore Media Group Official Media spOnsOr

209 mm x 266 mm satsspeil

Europe's best paid rigs

Complete overview of this year's exploration wells

No. 02 >> 2010

>> Cracking the Barents code

New hope after the year of postponements The quest for rig contracts

Offshore Media Group OFFICIAL MEDIA SPONSOR

Outsourcing challenges offshore safety

>> EXPLORATION

>> RIG MARKET

Taking care of the Giants

>> SUBSEA

1/2 side: www.offshore.no

>> TECHNOLOGY CLUSTERS

Bold new plans in the Norwegian Sea

209 mm x 127 mm

Subsea market grows to NOK 200 billion

1/4 side: No. 03 >> 2010

184 mm x 68 mm

>> NOK 750 billion takes Norway to the top >> EXPLORATION

>> RIG MARKET

>> SUBSEA

>> TECHNOLOGY CLUSTERS

www.offshore.no

Offshore Media Group OFFICIAL MEDIA SPONSOR

WE ARE THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF

Busy days ahead on the seabed

1/2 side: 93 mm x 266 mm

Statoil has 60 new projects underway

1/8 side: 92 mm x 68 mm >> EXPLORATION

>> RIG MARKET

>> SUBSEA

>> TECHNOLOGY CLUSTERS

www.offshore.no

www.offshore.no 11


SINCE 1982

12

www.offshore.no


www.offshore.no 13


OFFSHORE.NO Offshore.no er Nordens desidert største nettavis innen olje, gass og energi og er blant Norges 10 største fagnettsteder, med ca 330.000 unike lesere hver måned. Vi har levert nyheter til bransjen i over 10 år med fokus på norske bedrifter, aktiviteter på norsk kontinentalsokkel og eksport av norsk teknologi og kompetanse. Vi strekker oss langt for å være først ute med siste nytt, og for å gi våre lesere en best mulig oversikt fra bransjen. Offshore.no har et nyhetsarkiv på over 30.000 saker og tilbyr gratis oversikter over letebrønner, produserende felt, utbygginger, fremtidige utbygginger, landanlegg, rørledninger, avsluttede felt, rigger i Nordsjøen, offshore supply , ”live” oljepris, ledige stillinger, søk i bransjens bedriftsoversikt og kalenderoversikt over bransjens messer og konferanser. Hver uke syr også våre journalister sammen de viktigste nyhetene fra uken som er gått og hvor dette sendes ut til ca. 20.000 abonnenter gjennom tjenesten Offshore Nyhetsbrev, dette i samarbeid med Achilles og FpaL. Tjenesten er gratis og gir våre abonnenter tilgangen til et enkelt system for å holde seg oppdatert over de siste hendelsene.

>> Nyheter, Ledige stillinger, Offshore Katalogen, Offshore Data, Kontrakter, Kalender, OffshoreTV

OFFSHORE.NO/INTERNATIONAL Offshore.no/international er en videreutvikling av Offshore247.com og har levert internasjonale nyheter, på engelsk, til og om olje-, gass- og energibransjen siden år 2003. Nettavisen ble i 2010 lagt inn under Offshore.no men har en egen redaktør med hovedsete i London. Nettavisen sitt fokus er å dekke utviklingen på både norsk og britisk sokkel og har en bred lesergruppe fra UK, Nord Amerika og Scandinavia, med ca 50.000 unike lesere hver måned. Sammenslåingen med Offshore.no vil medføre et mye sterkere fokus på å følge både norske og britiske selskaper ut i verden.

>> News, contracts, Market Watch, Offshore Data, Offshore Directory, Offshore News Letter

14

www.offshore.no


statistikk Unike lesere per måned Offshore.no: 330.000 Offshore.no/international: 50.000

Antall sidevisninger per måned Offshore.no: 1.500.000 Offshore.no/international: 250.000

Sidevisninger per leser Offshore.no: ca 5 sider Offshore.no/international: ca 5 sider

Tid benyttet per besøkende Offshore.no: ca 14 minutter Offshore.no/international: ca 7 minutter

Offshore.no og Offshore.no/international Antall sidevisninger per måned: 1.750.000 Unike lesere per måned: 380.000

www.offshore.no 15


OFFSHORE.NO satser på ny teknologi Offshore.no leverer deg nå søkeresultatene før du rekker å spørre, dette finner en på alle sakene på nettstedet under overskriften “historisk dykk”. Her er våre lesere garantert å finne forslag til relevant viderelesning. Løsningen fungerer som et proaktivt søk, basert på innholdet i saken og brukeradferd, gjør systemet en intelligent gjetning på hva du er interessert i å lese mer om. Vår løsning er helautomatisk og det gjør at våre journalistene får bedre tid til å gjøre det de kan best, å skrive gode saker. Anbefalingssystemet gjør også at gamle saker lenkes fremover i tid til nye. Dermed blir det mulig å finne ut om det har vært utvikling i en sak hvis leseren er innom en eldre artikkel.

Offshorekatalogen Våre lesere kan markedsføre seg og søke etter selskaper kostnadsfritt gjennom bedriftssøketjenesten Offshorekatalogen. Oversikten er en komplett tjeneste for beslutningstakere innen olje og gass næringen, dvs. innkjøpere av varer og tjenester i bedriftsmarkedet, den har et omfattende og unikt nettverk av samarbeidspartnere og videreutvikles jevnlig for å opprettholde brukervennlighet og tilby relevant informasjon. Som medlem av Pro eller Pro+ pakke får din bedrift adgang til fordeler som:

16

www.offshore.no

Prioritet eller topp prioritet i søk

Teller på visninger

Internasjonal publisering (Offshore.no/international)

Adgang til å publisere egne nyheter og stillinger

Link til egen hjemmeside

Logoprofilering

Referanseliste

Deltakelse i guiden til magasinet Offshore & Energy


OffshoreTV.no Våre lesere kan, enten igjennom Offshore.no eller i arkivet på OffshoreTV.no, holde seg oppdatert om viktige bransjebegivenheter og få oppdateringer gjennom intervjuer med ressurspersoner med nyheter i lyd og levende bilder. Kontrakter Våre lesere kan holde se oppdatert over nye kontrakter innen olje-, gass- og energibransjen igjennom oversikten på Offshore.no Kalender Våre lesere kan holde seg oppdatert over lokale, nasjonale og internasjonale messer og konferanser igjennom Offshore.nos egen kalender. Her har våre lesere også mulighet til å legge inn egne arrangementer som en mener bør få plass på oversikte. Offshore Data Våre lesere kan holde seg oppdatert og finne informasjon om letebrønner, produserende felt, utbygginger, fremtidige utbygginger, landanlegg, rørledninger, avsluttede felt, rigger i Nordsjøen, offshore supply og ”live” oljepriser. Ledige stillinger Våre lesere kan holde seg oppdatert over ledige stillinger innen olje-, gass- og energibransjen. Gjennom vårt samarbeid med Zett.no, A-pressens nasjonale nettportal for digitale rubrikkannonser, har vi utviklet Offshore.no til å bli en av de fremste formidlere av ledige stillinger. Her finner en til en hver tid mer enn 100 aktuelle stillinger for bransjen.

www.offshore.no 17


OFFSHORE DATA

18 Statoil www.offshore.no Foto:


www.offshore.no 19


A PART OF IT

WE ARE THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF

20

www.offshore.no


Offshore Technology Days 2011 - We are the Norwegian Continental Shelf

Offshore Technology Days er Norges største årlige olje-, gass- og energimesse og har de siste årene fylt kapasiteten til Arenum Messesenter i Bergen med over 210 utstillerbedrifter og 10.000 besøkende. I 2011 kommer konseptet til Stavanger og hvor messen og skal avholdes på Stavanger Forum. Med norsk kontinentalsokkel som fokus skal OTD samle bransjen til det som vil bli den største norske møteplassen for olje-, gass- og energibransjen i 2011. Petroleumsnæringen er Norges største næring og står i dag for ca 25% prosent av verdiskapingen i landet. Norge er den femte største eksportøren av olje og den tredje største eksportøren av gass på verdensbasis. Over 200.000 mennesker arbeider direkte eller indirekte i norsk petroleumsvirksomhet. Hittil er om lag 36 prosent av de forventede ressursene på norsk sokkel produsert. Det er ca 57 produserende felt på norsk kontinentalsokkel og gassproduksjonen vil fra å utgjøre i overkant av 35 prosent av den norske petroleumsproduksjonen trolig øke til å stå for over 50 prosent når vi nærmer oss 2020. Gjennom nær 40 års virksomhet har næringen skapt verdier for godt over 6000 milliarder kroner, målt i dagens pengeverdi. Siden oppstart av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel er det investert godt og vel 2 300 milliarder kroner, målt i dagens pengeverdi, i leting, utbygging av felt, transportinfrastruktur og landanlegg. Den norske kontinentalsokkelen møter også store investeringer i de kommende år, med henholdsvis NOK 240 og 280 milliarder i 2012 og 2013. Det betyr at oljeselskapene vil kreve pålitelige produkter og nye teknologiske løsninger fra en rekke norske og utenlandske leverandører. Dette er bakteppet for Offshore Technology Days (OTD) som i 2011 arrangeres for 11. året på rad. Sted: Stavanger Forum Tid: 19 – 20 Oktober 2011 For mer informasjon: www.offshoredays.com

www.offshore.no 21


Konferanser Offshore Media Group har siden 2002 arrangert en rekke faglige konferanser innen olje, gass og energi, enten i egen regi eller i samarbeid med andre. Våre 4 årlige konferanser gir: • Styrte diskusjoner og foredrag rundt de mest presserende tema • Prestisjetunge foredragsholdere og delegater • Nettverksmuligheter KONFERANSEOVERSIKT FOR 2011 (HMS) Offshore og Energibransjens HMS-konferanse: 15. – 16. februar 2011, Stavanger (MOD) Modifikasjonskonferansen: 23. - 24. mars 2011, Stavanger (PTC) The 6th Petroleum Technology Conference: 18. – 19. oktober 2011, Stavanger (NOC) NCS Operators Conference: 23. - 24. november 2011, Stavanger Vis din tilstedeværelse på konferansene: Stand: Et naturlig oppholdssted i pausene, ditt eget lille møterom og utstillingsvindu BigScreen: Kommuniser visuelt med de du ikke rekker å prate med Vedlegg i konferansemappe: Noe håndfast og eksklusivt direkte til hver deltaker Boards i konferansesalen: ”Tvungen” oppmerksomhet og blikkfang

22

www.offshore.no


KORT OM VÅRE Konferanser I 2011 (HMS) Offshore og Energibransjens HMS-Konferanse har fokus på kompetanseoverføring mellom de ulike bransjene, som faktisk har flere likhetstrekk enn mange tror. I 2010 var det over 250 delegater både fra olje- og energibransjen, og konferansen fikk meget høy score under evalueringen fra de respektive deltakerene. I 2011 arrangeres konferansen for fjerde gang og på tilholdssted, Stavanger forum. >> Les mer på www.offshore.no/hms (MOD) Modifikasjonskonferansen, hadde i 2010 godt over 500 delegater og 50 utstillerbedrifter, og er årets sentrale konferanse innen det desiderte vekstområdet på norsk sokkel: modifikasjoner og vedlikehold. Nytt av 2011 er at de store hovedleverandørene stiller med egne kontaktpersoner som leverandørene kan møte personlig for å gjøre seg bedre kjent. Modifikasjonskonferansen arrangeres i 2011 for fjortende gang og holdes på Stavanger Forum. >> Les mer på www.offshore.no/mod (PTC) The Norwegian Petroleum Technology Conference arrangeres sammen med SPE International og vil utgjøre en viktig del av det faglige tilbudet under Norges største olje-, gass- og energimesse i 2011, Offshore Technology Days. Både konferansen og Offshore Technology Days arrangeres på Stavanger Forum. >> Les mer på www.offshoredays.com (NOC) NCS Operators Conference har i en årrekke gitt delegatene en siste oppdatering fra store og små operatørselskaper i henhold til status på NCS og hvilke investeringer som skal gjøres de kommende årene. NOC hadde 320 deltagere i 2009 og fikk en score på 4.01 av 5 mulige under evalueringen av de respektive deltakerne. Konferansen arrangeres for niende gang i 2011 og holdes på Stavanger Forum. >> Les mer på www.offshore.no/noc

OFFSHORE OG ENERGIBRANSJENS

www.offshore.no 23


LET’S TALK BUSINESS

24

www.offshore.no


www.offshore.no 25


first thursday Offshore Media Group har, siden starten av 2010, invitert kunder og andre aktører fra olje-, gass- og energibransjen til å delta på et månedlig nettverksarrangementet i Bergen. ”First Thursday” er et møtested med utelukkende fokus på å ivareta og bygge nye relasjoner i en hyggelig og uformell atmosfære. Offshore Media Group håper at dette kan være et lite bidrag til å gjøre bransjen i Bergen noe ”tettere” og at nye kunde- og samarbeidsforhold kan utviklet seg under samlingene. Siden januar 2010 har over 100 ulike bedrifter og nær 200 forskjellige personer besøkt First Thursday i Bergen og dette har vært en gedigen suksess, fastslår Erlend Keilen, daglig leder i Offshore Media Group. Arrangementet har en plassbegrensning på ca. 80 deltakere per samling og hvor det i gjennomsnitt har vært representanter fra ca 40 ulike selskaper. Tilbakemeldingene tyder på at det bergenske oljemiljøet har savnet en slik møteplass, og blant deltagerne er representanter for så vel de største som de minste leverandørbedriftene. For å være med på First Thursday må man enten stå på invitasjonslistene eller bli invitert av noen som står på listen, sier salgssjef i Offshore Media Group, Jan Erik Kronstad. Tiltaket er blitt stadig mer populært og blant de mange positive tilbakemeldinger er det flere som forteller om både nyttige relasjoner og konkrete leveranser. Det er hyggelig å være med å kunne skape arenaer som samler bransjen, sier Jan Erik Kronstad. Offshore Media Group har i dag et omfattende spekter av velkjente markedskanaler, som årlig benyttes til å profilere over 400 selskaper fra bransjen. Utover dette arbeider vi også kontinuerlig med å tilrettelegge arenaer hvor bransjen kan treffes med tanke på det våre kunder mener er meget viktig, å bygge nettverk. Dette igjennom å ha en samlende Oktoberfest under messen Offshore Technology Days, icebreaker arrangement i forbindelse med våre konferanser, Fist Thursday i Bergen og hvor vi nå også ser på muligheten for å utvide aktiviteten i andre byer sier salgsdirektør i Offshore Media Group, Odd Eide Knudsen. Vi ønsker deg et hyggelig og innholdsrikt år i 2011!

26

www.offshore.no


www.offshore.no 27


PRISLISTE 2011 Offshore.no Pris pr. uke

pris pr. uke

Stor toppbanner

medium toppbanner

Kr. 30.000,-

Kr. 10.000,-

PRIS PR. MND.

PRIS PR. MND.

ÅRSAVTALE

ÅRSAVTALE

MIDTBANNER

HØYREBANNER

HØYREBANNER

MIDTBANNER

Åpningsside/ Nyhetssider

Kr. 15.000,-

Kr. 9.900,-

Kr. 89.000,-

Kr. 150.000,-

Undersider

Kr. 9.000,-

Kr. 4.900,-

Kr. 49.000,-

Åpningsside/ Nyhetssider

Offshore.no/international

Åpningsside/ Nyhetssider

Åpningsside/ Nyhetssider/ Undersider

28

www.offshore.no

Pris pr. uke

pris pr. uke

Stor toppbanner

medium toppbanner

Kr. 15.000,-

Kr. 5.000,-

PRIS PR. MND.

PRIS PR. MND.

ÅRSAVTALE

ÅRSAVTALE

MIDTBANNER

HØYREBANNER

HØYREBANNER

MIDTBANNER

Kr. 9.900,-

Kr. 4.900,-

Kr. 49.000,-

Kr. 89.000,-


PRISLISTE 2011 OFFSHORE TV Før nyhetsinnslag, 1-10 sek (15 mb)

Etter nyhetsinnslag, 0-30 sek (20mb)

periode

pris

periode

pris

1 uke

Kr. 6.000,-

1 uke

Kr. 6.000,-

2 uker

Kr. 10.000,-

2 uker

Kr. 10.000,-

3 uker

Kr. 13.000,-

3 uker

Kr. 13.000,-

4 uker

Kr. 15.000,-

4 uker

Kr. 15.000,-

offshore nyhetsbrev Kr. 1 pr. mottaker pr. utsendelse (1 utsendelse pr. uke) Norske mottakere: Ca. 18.000 (i samarbeid med Achilles) Engelske mottakere: Ca. 1.000 (i samarbeid med FPaL)

offshorekatalogen Oppføring

Lite

pro

pro +

Pris

Gratis

Kr. 4.000,-

Kr. 8.000,-

www.offshore.no 29


PRISLISTE 2011 KONFERANSER BIG SCREEN

VEDLEGG

BOARDS

Kr. 11.000,-

Kr. 20.000,-

Kr. 12.500,-

full standpakke

standard standpakke

Pris: kr. 29.900

Pris: kr. 19.900,-

Stand 3 x 2 meter

Stand 3 x 2 meter

Oppføring i program

Oppføring i program

1 x Strømframlegg

1 x Strømframlegg

1 x Ståbord

1 x Ståbord

1 x Bar stol

1 x Bar stol

2 x Stand deltakere med lunsj- og middagspakker

2 x Stand deltakere med lunsj- og middagspakker

1 x 1/4 side bedriftsinformasjon i deltakermappen 1 x bedriftsinfo. på konferansens hjemmeside 1 x big screen

30

www.offshore.no


PRISLISTE 2011 Offshore & energy 1/1 Side

1/2 Side

1/4 Side

1/8 Side

Kategoriplassering

Kr. 22.000,-

Kr. 14.000,-

Kr. 8.000,-

Kr. 5.000,-

Innside cover

Kr. 27.000,-

Side 3, 5 og 7

Kr. 25.000,-

Bakside

Kr. 30.000,-

Vedlegg

Kr. 50.000, Kr. 8.000,-

Ledig stilling

offshore technology days PRODUKT

PRIS

Stand

Kr. 3.250,- / m2

Big Screen OTD Sponsor

+ Kr. 5.000,- i registreringsavgift

Kr. 19.900,-

Kr. 15.900,- for utstillere

Kr. 70.000,-

www.offshore.no 31


NORSKE HAVET

NORDSJĂ˜EN

Bergen

Stavanger

Oslo

London

Offshore Media Group AS Trollhaugsmyra 15 5353 Straume Tel: +47 56 31 40 20

Offshore Media Group AS Knud Holms gt 5 4005 Stavanger Tel: +47 51 56 42 80

Offshore Media Group AS Box 1335 Vika 0112 Oslo Tel: +47 905 65 054

John Bradbury Tel: +44 11 79 79 82 88

Offshore Media Group Mediaplan 2011  

Offshore Media Group Mediaplan 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you