Page 1

2017 // OFFSHOREENERGY.DKS Ã…RLIGE INNOVATIONSBERETNING

OFFSHORE STORT TEMA OM CRIF COS T REDUC T ION & INNOVAT ION FORUM

Erhvervsministeren: Store muligheder i offshoreindustrien Side 60

Offshoresynergier: Industrien styrker konkurrencekraften Side 22

Internationalisering: Klynge-til-klynge samarbejder Side 16

Language English summaries available


INTRO

2

YEARBOOK //

VI SKAL intro Glenda GENOPFINDE OFFSHOREBRANCHEN Vi bruger disruption konstruktivt, og det betyder nye, innovative måder at løse opgaver på for offshoreindustrien Af Glenda Napier, CEO, OFFSHOREENERGY.DK

Disruption er et udtryk for, at ny teknologi ændrer markedssituationen markant. Og selv om ordet direkte oversat betyder afbrydelse, forstyrrelse eller sammenbrud, så er disruption også lig med nye muligheder og udvikling, ikke mindst hvis den ledsages af vilje til samarbejde og mod til innovation. Disruption er som et højhastighedstog, der kører, og det er en stor glæde at se, at så mange offshorevirksomheder vælger at stige ombord og være med til at præge den udvikling, der kommer. Disruption bringer nye løsninger, nye samarbejdsformer og nye innovative måder at løse opgaverne. På offshoreområdet kan disruption bidrage til at holde den danske offshoreindustri konkurrencedygtig i et globalt marked ved at bidrage til at reducere ”levelized cost of energy” (LCOE) – uanset om det er produktion af offshore vind eller olie/gas. For at realisere denne reduktion er det nødvendigt at introducere helt nye teknologiske løsninger, som ikke hidtil har været anvendt, eksempelvis droner, digitale løsninger, big data og 3D print. Nye sam-

arbejdsformer og nye forretningsmodeller er også ved at finde sin plads. I Offshoreenergy.dk arbejder vi med disruption gennem vores CRIF-projekter. CRIF står for Cost Reduction & Innovation Forum og tager netop fat i udfordringen med at reducere LCOE til offshore energiproduktion. I dag har vi iværksat 12 CRIF- projekter, hvor vi kobler offshoreklyngens ”problemejere” med innovative ”problemløsere”. I CRIF-projekterne bliver udfordringer på tværs af offshore vind og olie/gas løst og vil resultere i nye konkrete offshore løsninger til gavn for hele offshoreindustrien. Det kan du læse mere om her i bladet. Den danske offshoreindustri er tvunget til at forny sig selv for at fastholde sin globale førerposition. Et vigtigt skridt på vejen er at vi sammen skaber positiv disruption i offshoreindustrien. God læselyst!


Driving offshore wind through cutting edge technology.

One rotation can power one household for:

There’s a reason why MHI Vestas is home to the world’s most powerful wind turbine. An innovative force in the sector, we’ve been pushing the industry to new heights for a long time. Throughout our history, we have been a catalyst for increased competition, dramatic energy cost reductions, and awe-inspiring innovation. From the installment of 500 kW turbines at Tunoe Knob in 1995 to the 8 MW turbines installed at Burbo Bank Extension earlier this year, we’ve been at the forefront of turbine innovation for more than 20 years. And we’re just getting started.

20 ½ hours

½ hour

1995 Tunoe Knob (DK)

2017 Burbo Bank Extension (UK)

facebook.com/ MHIVestasOffshoreWind

linkedin.com/ company/mhi-vestas-offshore-wind

youtube.com/ MHIVestasOffshoreWind

twitter.com/ MHIVestas

Our aim is to create sustainable value through offshore wind power by driving cost savings and increasing turbine power output. We are guided daily by our founding principles of collaboration, commitment, technology, and trust. And we are inspired by the opportunity to be part of the world’s clean energy transformation. Let’s move the horizon.

mhivestasoffshore.com


Making offshore energy obtainable (and onshore living sustainable) See more on ramboll.com/offshore

We have more than 35 years of experience as an independent provider of offshore and onshore engineering consultancy services for the oil and gas industry.


// yearbook

indhold Intro:

synergi:

udvikling:

Offshoreenergy.dk rummer masser af synergi mellem områderne olie/gas og vind side 22

offshoreenergy.dk fra 2003-2017 side 6

Statoil i medvind:

Vi skal genopfinde offshorebranchen side 4

tværgående innovation: Offshoreenergy.dks bestyrelse arbejder om en fælles innOvationsdagsorden side 10

landsdækkende samarbejde: En række regionale hubs kan både sammen og hver for sig levere service til sine medlemmer side 12

medlemmernes livline: Klyngeorganisationen Lifestyle & Design Cluster er en livline for mange af dens medlemmer i godt samarbejde med BRANCHEFORENINGEN side 14

internationalt: Offshoreenergy.dk er klar med en ny international klynge-til-klyngestrategi side 16

partnerskaber: Den globale strategi handler om øget samarbejde mellem relevante klynger verden over side 18

Udgiver Offshoreenergy.dk Dokvej 3 // 6700 Esbjerg

CEO: Glenda Napier gn@offshoreenergy.dk

www.offshoreenergy.dk email: news@offshoreenergy.dk Phone: +45 36 97 36 70

Chefredaktør: Sune Falther sf@offshoreenergy.dk

verdens største offshore oliegas-producent er i stigende grad engageret i vindenergi side 24

succes med synergi: NSG wind har siden 2015 udnyttet mulighederne for at skabe forretning i krydsfeltet lemme olie/gas og vind side 26

crif-tema: offshoreenergy.dk driver og organiserer Cost Reduction & innovation Forum, der skal bidrage til at nedbringe omkostningerne i offshoreindustrien side 30-52

scale-up: fokus på digital omstilling og optimering side 54

erhvervsministeren: Milliarder og mange nye arbejdspladser i olie/gas og vind side 60 Medlemsoversigt side 66

Annoncer: Media-Partners Indhold: HØG KOMMUNIKATION hoegkommunikation.dk

Grafisk design: Mark Dixon Dixondesign.dk

5


INFO

6

YEARBOOK //

OFFSHOREENERGY.DK 2003

2006

Etablering af Offshore Center Danmark af staten ved Videnskabsministeriet samt en række virksomheder som et nationalt vækstmiljø. Offshore Center Danmark blev etableret som offshore videncenter for olie- og gasindustrien samt den – allerede på det tidspunkt - voksende offshore industri engageret med udvikling af havvindmøller. Formålet var (ligesom i dag) at styrke industriens gennemslagskraft i den globale verden.

Offshore Center Danmark is established by the Ministry of Science – Research and Innovation (as of 2011, known as the Ministry of Higher Education and Science), together with a group of other companies as a national growth environment. Offshore Center Danmark was established as an offshore knowledge hub for the oil and gas industry, as well as – already by that time – a growing offshore industry engaged in the development of offshore wind turbines. As it is today, the aim was to strengthen the industry’s impact in the global world.

Udpeget af staten som Regionalt Teknologicenter for offshoreindustrien

Appointed by the state as the Regional Technology Center for the offshore industry.

2013 Offshore Center Danmark fusioneres med tre andre organisationer inklusiv Alliancen for Grøn Offshore Energi, LORC Knowledge Center samt Green Offshore Center og bliver til Offshoreenergy.dk som en samlende klyngeorganisation og innovationsnetværk for den danske offshoreindustri med 280 medlemmer.

2014 Genudnævnes af Uddannelses- og Forskningsministeriet som nationalt innovationsnetværk for offshoreindustrien

Offshore Center Danmark merges with three other organisations: Alliancen for Grøn Offshore Energi, LORC Knowledge Center and Green Offshore Center. Together with Offshore Center Danmark, they amalgamate to become Offshoreenergy.dk, which is a collective cluster organisation and innovation network for the Danish offshore industry, with 280 members.

2015 Named once again by the Ministry of Higher Education and Science as the national innovation network for the offshore industry.

Re-certificeres af EU med guld for anden gang.

Re-certified by the EU with the gold label award for the second time.


// YEARBOOK

2009 Offshore Center Danmark is appointed by the Ministry of Science – Research and Innovation as a national innovation network for the offshore industry. Offshore Center Danmark is charged with coordinating a major national offshore project: “Energy at Sea”. Amongst other things, this development project concerns offshore wind energy, and has a budget of 37 million Danish kroner.

2012 EU belønner innovationsnetværket Offshore Center Danmark med prisen ’Cluster Management Excellence Label Gold’, og det er første gang, en dansk klyngeorganisation modtager den fornemme europæiske udmærkelse. På verdensplan kan kun otte andre klynger på det tidspunkt prale med samme guld-label, Offshore Center Danmark modtager den højeste akkreditering af alle.

The EU rewards Offshore Center Danmark with the “Cluster Management Excellence Label Gold” award. This is the first time that a Danish cluster organisation receives such a prestigious European award. At that time globally, only eight other clusters could boast receiving the same gold label, and Offshore Center Danmark receives the highest accreditation of all.

2017 Offshoreenergy.dk oplever stor vækst i nye medlemmer – også virksomheder fra helt andre områder bl.a. droner og digitalisering. Offshoreenergy.dk akkrediteres for 3. gang EU guldlabel for suveræn klyngeledelse, hvilket er første gang en klyngeorganisation opnår det i Danmark. Offshoreenergy.dk er en af de største klynger i Europa.

Offshoreenergy.dk sees a large increase in members, including companies from completely different areas, including drones and digitalisation. For the 3rd time running, Offshoreenergy. dk wins the gold label for excellence in cluster organisation leadership, which is the first time that a cluster organisation achieves this in Denmark. At the same time, it is remarked upon that Offshoreenergy.dk is one of the largest cluster organisations in Europe.

2016 Offshoreenergy.dk lancerer ny innovationsstrategi med fokus på Cost Reduction & Innovation Forum (CRIF) projekter.

Offshoreenergy.dk launches a new innovation strategy with the focus on Cost Reduction & Innovation Forum (CRIF) projects.

INFO

Offshore Center Danmark bliver udnævnt af Videnskabsministeriet – Forsknings- og Innovationsstyrelsen som nationalt innovationsnetværk for offshoreindustrien. Offshore Center Danmark får til opgave at koordinere et stort nationalt offshore projekt ”Energi på Havet” – et udviklingsprojekt af blandt andet offshore vindenergi med et budget på 37 mio. kr.

7


INFO

8

YEARBOOK //

OFFSHOREENERGY.DK DKK

240+

250+

30+

Medlemmer

Mio. kr. i projektportefølge

Projekter

NY HJEMMESIDE

OPDATERET DESIGN OG STRUKTUR www.offshoreenergy.dk


World-class facilities and specialised know-how within the offshore industry at your disposal

Our independent third-party body, FORCE Certification, will assist you with inspection, product certification, management systems, and certification of persons. forcetechnology.com forcecertification.com


INFO

10

YEARBOOK //

"Vi samler hele Danmarks offshoreindustri om en fælles innovationsdagsorden på tværs af vind, olie og gas” Anders Eldrup, formand for bestyrelsen for Offshoreenergy.dk

Anders Eldrup

Jesper Møller

Ole Hansen

Formand, Energy Executive, former CEO DONG Energy

Næstformand, Head of Offshore Concepts & Solutions, Siemens Wind Power A/S

Næstformand, Asset Manager, Maersk Oil Denmark A/S

Ernst Tiedemann

Jens Rebsdorf-Gregersen

Verner Andersen

Regional Director, Ramboll Oil & Gas A/S

Vice President, Semco Maritime A/S

Chairman, FORCE Technology

BESTYRELSEN Peter Rindebæk

Mogens Rysholt Poulsen

COO, Bladt Industries A/S

Dekan, Aalborg University, og repræsenterer også DTU og SDU i bestyrelsen

Torben Hvid Larsen Senior Vice President, CTO Technology and Sourcing, MHI Vestas Offshore Wind

Bent Johansen

Anna Marie Rasmussen

Head of Renewables Wind Operations Denmark, Vattenfall

Observatør, Department Manager, Region Syddanmark

150+ års offshore-erfaring

10.000+ offshoreansatte


World Wide offshore partner • Classification, Certification, Surveys & Approval • Quality, Environmental, Health & Safety Management • Training and Consultancy • Technical and Technological Innovation: Energy Efficiency & Environmental Friendly Solutions

Visit us on

www.bureauveritas.com · www.veristar.com


INFO

12

YEARBOOK //

LANDSDÆKKENDE SAMARBEJDER

Offshoreenergy.dk har som medlemmer en række lokale leverandørnetværk, som både sammen og hver for sig kan levere service til sine medlemmer Af Lars Mandal

NORTH SEA OFFSHORE SERVICE GROUP North Sea Offshore Service Group er en klynge med 33 virksomheder, der alle har kompetencer og kunder inden for offshorebranchen. Medlemmerne er gået sammen om at hjælpe Thyborøn Havn med at blive en offshorehavn. Klyngen rummer årelang erfaring med samarbejde på tværs, og på baggrund af mange års effektiv servicering af såvel den danske som den internationale fiskerflåde har man opnået en stor fleksibilitet.

”Jeg ser et stort uudnyttet potentiale for samarbejde på tværs af landet. Samlet kan vi på sigt gøre en stor forskel og hjælpe vores medlemsvirksomheder til succes på eksportmarkederne” Finn Kjelstrup Pedersen, koordinator

HVIDE SANDE SERVICE GROUP Kernen hos Hvide Sande Service Group er et velfungerende samspil mellem de 40 medlemmer og havnen. Gruppen er kendetegnet ved høj fleksibilitet og stort fokus på service. Underleverandørerne er yderst tilfredse med en nem tilgang til netværket. De fortæller begejstret om det simple og effektive koncept med en enkelt kontaktperson, det gør det nemt for alle i hverdagen.

Bent Haumann, Business Development Manager


// YEARBOOK

13

INFO

M E M BE R O F

MEMBER OF

DJURS WIND POWER Djurs Wind Power består af 32 virksomheder og har 1200 ansatte til at levere effektive løsninger til nøgleaktørerne i Anholt offshore vindmøllepark. Fra planlægning, konstruktion, montage og installation til drift og vedligeholdelse. Gruppen af virksomheder tilbyder båd charter, arbejdskraft, stålkonstruktioner, løfte- og transportudstyr, nøglefærdige løsninger og 24/7-tjenester.

"Vi imødeser alt tværgående samarbejde, der kan skabe forretning" Lene Skovsgaard Sørensen, direktør

KRIEGERS FLAK SERVICE GROUP Kriegers Flak Service Group har 52 medlemmer. Lokale, nationale og internationale virksomheder med hovedparten inden for offshore. Fire havne står bag: Faxe Ladeplads, Rødvig, Klintholm og Stubbekøbing, og samlet set er gruppen den forlængede arm til Kriegers Flak havvindmøllepark. Klyngen er kendetegnet ved et godt samarbejde på tværs af kommunegrænserne.

”Fordelene ved et øget landsdækkende samarbejde vil være, at vi kan trække på erfaringer og kompetencer til gavn for fællesskabet i den samlede danske offshoreindustri” Christina H. Jensen, bestyrelsesformand

OFFSHORECENTER BORNHOLM

OFFSHORE CENTER BORNHOLM Offshore Center Bornholm har opereret siden 2014 i et netværk med 12 virksomheder i samarbejde med det øvrige bornholmske erhvervsliv. Centret tilbyder sine samarbejdspartnere adgang til et samlet hub med relevante kontakter til hele offshoreindustrien i Østersøen. På grund af den særlige geografiske placering er centret den oplagte partner for Østersø-aktiviteter, og øen er desuden kendetegnet ved en god infrastruktur og effektiv logistik.

”Fordelene ved et øget landsdækkende samarbejde på tværs af alle landsdele i offshorebranchen vil være bedre sparring, så vi sammen kan hjælpe hinanden med at hente og udføre større opgaver. Kun meget få virksomheder er i dag i stand til at operere landsdækkende på egen hånd. Sammen kan vi dele erfaringer og kompetencer” Michael Magnusson, single point, contact


yearbook // YEARBOOK

klyngeorganisation og brancheforening i konstruktivt samarbejde på designområdet

INFO

14

”VORES VIGTIGSTE OPGAVE ER AT VÆRE INNOVATIONSAFDELING FOR BRANCHEN” Klyngeorganisationen Lifestyle & Design Cluster er en livline for mange af dens medlemmer i godt samarbejde med brancheorganisationen Af Jørgen Høg

Direktør Betina Simonsen mener, at klyngeorganisationen er helt og aldeles uundværlig, hvis man vil skabe innovation og udvikling. ”Hvis ikke Lifestyle & Design Cluster var her i morgen, så ville der ikke være nogen til at kickstarte innovation og udvikling i branchen.” Så klar i mælet er CEO Betina Simonsen for innovationsnetværket Liftstyle & Design Cluster, der på samme måde som Offshoreenergy.dk arbejder for at fremme innovation og bæredygtig vækst for sine medlemmer. Naturligvis ikke i offshoreindustrien, men Betina Simonsen er primært med til at skabe innovation og udvikling for små og mellemstore bolig- og beklædningsvirksomheder og en række kreative brancher. ”Vi har en bred dialogbaseret berøringsflade med erhvervslivet og genererer gennem vores mange forskellige projekter og aktiviteter ny viden, som formidles via begivenheder og her på websitet via

cases og nyhedsopdatering,” som direktøren formulerer det på klyngeorganisationens hjemmeside.

Ekstern udviklingsafdeling Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster agerer ofte som de små og mellemstore virksomheders eksterne udviklingsafdeling. ”Næsten 90 pct. af vores virksomheder er SMV’er. Det betyder, at de ikke har en innovations- eller udviklingsafdeling, og derfor prøver vi som klynge at agere eksternt for vores medlemmer. Vi arbejder med nogle metoder og nogle værktøjer, vi tager virksomheder ud i nogle forløb, vi arbejder med at strukturere hvilke områder, medlemmerne kan tilegne sig ny viden på. Vi arbejder med at få viden fra vidensinstitutionerne, som kan være med til at kickstarte innovation og udvikling. Vi har adgang til at søge lokalt, regionalt, nationalt, i EU, efter midler til at eksperimentere eller få prøvet nogle ting af,” anfører Betina Simonsen som nogle af de

fordel og muligheder, som hun ser som helt åbenlyse for klyngens medlemmer. ”Vores vigtigste opgave er at være innovationsafdeling for branchen. Det har vi heldigvis været i lang tid, så vi kan se effekten af det. Vi måler hvert andet år og udfærdiger analyser i branchen,” siger hun og forklarer, at siden innovationsarbejdet for alvor er blevet professionaliseret, er der kommet mange flere akademikere ind i branchen, mange flere udviklingsprojekter og aktiviteter til gavn for medlemsvirksomhedernes udvikling. ”Vi ser på branchen på lidt længere sigt. Vi ser på udfordringer og muligheder inden for tre og fem år. Vi tilrettelægger nogle aktiviteter, der klæder virksomheder på til de udfordringer der kommer på lidt længere sigt. Samtidig arbejder vi hele tiden på at få lidt mere innovation ind i branchen,” siger Betina Simonsen.

Godt samarbejde med brancheorganisation Mode- og tekstilbranchen har også en


// YEARBOOK

Placeret i samme hus Selvom der en klar skillelinje i de to organisationers formålsparagraffer, giver det god mening for de to direktører hele tiden af være i dialog, og de taler ligefrem om samarbejde mellem klynge- og brancheorganisation. ”Både i Herning og i København er

vi placeret i samme hus, og så holder vi jævnligt møder. Vi mødes på gangene og på direktionsniveau mødes jeg oftest med Betina. Jeg kan bidrage med input, hun kan på sin side bidrage med, hvordan mine medlemmer kan have interesse inden for vores felt,” forklarer Thomas Klausen. Han anslår, at 90 pct. af brancheorganisationens medlemmer godt kan kende forskel en brancheforening og en klynge. Thomas Klausen, Direktør for Dansk Mode & Textil, ”Der vil altid være brancheforening for modebranchen medlemmer, som er lidt i tvivl, nogle som ikke er i så stor berøring med hverken den ene eller den anden part. Men derfor er det også så stor Design Cluster 100 pct., også for virksomen fordel, at vi har så tæt et samarbejde, heder, der ikke er med i brancheforeninså vi hele tiden har indsigt i hinandens gen. udfordringer,” siger Thomas Klausen. ”Der kan godt være nogle virksomBetina Simonsen anslår, at mens heder, som har haft held med at udvikle brancheforeningen har ca. 60 pct. af bran- nogle teknologier, som andre kunne have chens virksomheder som medlemmer, gavn af. Så hjælper vi med at sætte dem arbejder klyngeorganisationen Lifestyle & sammen.”

”Our most important task is to be an innovation department for the industry” In close cooperation with the industry organisations, the cluster organisation Lifestyle & Change is a lifeline for many of its members. CEO, Betina Simonsen, believes that if one wants to nurture innovation and development, the cluster organisation is utterly essential. She says: “If Lifestyle & Design Cluster did not exist tomorrow, there wouldn’t be anyone to kickstart innovation and development in the industry.” Betina Simonsen is quite straightforward about things. Like Offshoreenergy.dk, Lifestyle & Design Cluster is working to promote innovation and sustainable growth for its members.

Whilst obviously not involved with within the offshore industry, Betina Simonsen is primarily engaged in creating innovation and development for small and medium-sized home and furnishing companies, in addition to working with a number of creative segments. On the cluster organisation’s homepage, she explains: “We have a broad dialogue-based interface with businesses, and through our many various projects and activities, we generate new knowledge which is passed on through events and here on the website via cases and news updates.”

INFO

brancheorganisation, som på sin side har et helt andet sigte end at skabe innovation og udvikling for sine medlemmer. Thomas Klausen er direktør for Dansk Mode & Textil, som er brancheog arbejdsgiverorganisationen bag den danske mode- og tekstilbranche. Med mere end 375 medlemmer ser organisationen sig som branchens naturlige omdrejningspunkt, når det drejer sig om lovgivning, regulering og rådgivning af fx faglige sager. ”Som brancheorganisation vil vi meget gerne have armslængde mod alt det, der hedder offentligt tilskud og offentlige midler. Som brancheorganisation vil vi gerne selv kunne bestemme og det er påkrævet fordi vi bidrager til politikudvikling på området i Danmark. Som brancheorganisation er det vores opgave hele tiden at have de rådgivningsydelser på hylderne hos os, der svarer til de problemstillinger, som medlemmerne har hos sig i dagligdagen. Det kan være HR-relaterede sager i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse eller insourcing af medarbejdere, den slags håndgribelige dagligdagsting,” forklarer Thomas Klausen. Det kan være HR-relaterede sager i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse eller insourcing af medarbejdere, den slags håndgribelige dagligdagsting,” forklarer Thomas Klausen. ”Dansk Mode & Textil tilbyder vores medlemmer en række services, som gør, at de føler, at det giver værdi at betale en medlems-fee her og nu. Vi arbejder meget med de juridiske problemer eller udfordringer, som virksomheder måtte have, det kan også være nogle IT-udfordringer, agentkontrakter, distributionskontrakter og kopisager. Vi tilbyder også et modebibliotek, hvor virksomhederne har mulighed for at komme ind og se i en masse trendsmateriale, inden de selv vælger at købe de mest relevante bøger ind til virksomheden.

15


YEARBOOK //

INFO

16

INTERNATIONALT KLYNGE-TIL-KLYNGESAMARBEJDE Offshoreenergy.dk er klar med ny international klynge-til-klyngestrategi, som skal hjælpe små og mellemstore danske virksomheder til global succes Af Lars Mandal

Partnerskaber. Kompetencer. Samarbejde mellem internationale klynger. ”Gennem vores klynge-til-klynge strategi har vi fokus på at skabe en platform for danske virksomheder til at komme i kontakt med relevante samarbejdspartnere uden for de danske grænser,” fortæller Mikkel Juul, Head of Internationalization, Offshorenergy.dk. ”Vi har arbejdet fokuseret med inter-

nationalisering siden 2014, og det er en del af den overordnede tanke bag klynge-til-klyngestrategien. Vi arbejder med tre ben i den globale strategi for et øget samarbejde mellem relevante klynger verden over,” forklarer han.

Matchmaking For det første handler det om at sikre kvalificeret matchmaking, som kommer de danske virksomheder til gavn. ”Vi arbejder på at sikre en effektiv matchmaking, som giver begge parter et positivt udbytte af samarbejdet. Vi går efter langsigtet partnerskaber i stedet for en hurtig handel mellem to selskaber. Vi afdækker typisk et marked og ser efter projekter, netværk og muligheder for klyngesamarbejde. Vi afdækker med andre ord en værdikæde i jagten på nye muligheder for danske virksomheder.” Målet er langsigtede partnerskaber i et BTB-setup. Et godt eksempel er fra det brasilianske marked. Her er der indledt et samarbejde med den nationale olie- og gasindustris fælles organisation ONIP.

Projekter i Brasilien og UK ”ONIP har et selskab, BPP, som søger efter internationale partnere. Samarbejdet mellem offshoreenergy.dk og ONIP har i den forbindelse ført til konkrete

samarbejder mellem danske og brasilianske virksomheder,” fortæller Mikkel Juul. Et andet eksempel er fra det britiske marked. Her har Offshoreenergy.dk etableret samarbejde med et industrinetværket Team Humber Marine Alliance. ”Vi har afdækket en spændende og relevant værdikæde og skabt mange nye kontakter på tværs af Nordsøen. En virksomhed som Dynamica Ropes i Fredericia, som laver reb i kunststof, der kan erstatte stålwire, har haft stort udbytte af dette setup,” siger Mikkel Juul. Et andet afgørende ben i klyngetil-klynge-samarbejdet handler om kompetencer. ”Vi spejder konstant efter unikke kompetencer, både danske og udenlandske, som kan hjælpe virksomhederne til nye globale partnerskaber. Fokus ligger på overførsel af kompetencer på tværs af relevante innovations- og udviklingsprojekter, og at det skal være til gensidig fordel for både danske og udenlandske virksomheder. I Norge har vi eksempelvis indledt et samarbejde med en klynge af virksomheder, Subsea Valley, som arbejder med industriprodukter og løsninger, der kan operere fra bunden af havet inden for olie og gasproduktion.


// YEARBOOK

Det tredje ben i klyngesamarbejder handler om at etablere direkte klynge-til-klynge-samarbejder. ”Vi arbejder for tiden med en række større europæiske projekter, herunder projekt INN2Power. Her er 11 europæiske klynger gået sammen om at udvikle nye forretningsorienterede testfaciliteter inden for vindindustrien. Direkte målrettet små og mellemstore virksomheder.” ”Et andet projekt handler om, at vi sammen med fem andre europæiske klynger, igen målrettet små og mellemstore virksomheder, prøver at finde genveje til at udvikle forretning uden for Europa inden for tre felter: Flydende havvind, bølgeenergi og energi fra tidevand,” siger Mikkel Juul.

Cluster to cluster coorporation

aiming for long-term partnerships instead of quick deals between two companies.”

By Lars Mandal

2. Competences

Offshoreenergy.dk is ready with a new international cluster-to-cluster strategy to help small and medium-sized Danish companies towards achieving global success Mikkel Juul, Head of Internationalisation at Offshoreenergy.dk says: ”With our cluster-to-cluster strategy, we are focused on creating a platform for Danish companies to come into contact with relevant collaborative partners outside of Denmark.”

“We are constantly on the look-out for unique competences, both Danish and international, which can help companies towards new global partnerships.”

1. Ensuring qualified match-making for the benefit of Danish companies: “We are working to ensure the most effective match-making, yielding positive benefits for both parties. We are Mikkel Juul Head of Internationalization +45 42 14 91 73 mj@offshoreenergy.dk

3. Direct cluster-to-cluster collaborations “At the moment we are working on a series of larger European projects, including project INN2Power. Here, 11 European clusters have joined forces to develop new business-oriented test facilities for the wind industry. This initiative has been directed specifically at small and medium-sized companies.”

Gustavo Ferraz de Luna Project Manager +45 42 14 91 75 gl@offshoreenergy.dk

Semco Maritime på plads i Grimsby Semco Maritime åbner nyt kontor i Grimsby den 12. oktober. ”Det er et naturligt skridt for Semco Maritime. Vi har i forvejen et stort samarbejde med englænderne inden for offshore, og nu får vi mulighed for at komme endnu tættere på vores kunder,” siger Katarzyna Myczkowska, Business Developer i Semco Maritime. Den danske virksomhed har valgt Port of Grimsby East som base og skal nu i gang med at opbygge en lokal arbejdsstyrke efter at have sikret virksomheden den største kontrakt nogensinde i Storbritannien.

Semco skal levere opføre og installere alle elektriske og instrumenteringssystemer på Dong Energys tre Hornsea Project One-understationer i et projekt, der er vurderet til mere end 10 mio. britiske pund. "Vi har arbejdet på projekter omkring dette område i mange år. Vi har bl.a. været involveret i Race Bank, og nu bygger vi også Hornsea Project One, som er det største projekt i verden,” siger Katarzyna Myczkowska. "Vi etablerer os nu med et lille kontor på havnen i Grimsby, og det skal vi nu bygge videre på. Vi forventer mel-

lem 20 og 40 nye forretningspartnere, og vi ser også frem til at skabe forretning med de mange potentielle kunder og naboer i området," siger Katarzyna Myczkowska. Offshorenergy.dk har støttet Semco Maritime i denne proces. ”Vi har bl.a. bidraget med markedsinformation, adgang til relevante lokale netværk i Humber-området og været med til at skabe match making med lokale virksomheder. Det er en meget spændende udvikling for Semco,” siger Gustavo Ferraz de Luna, Project Manager hos Offshoreenergy.dk.

INFO

Med dette samarbejde undersøger vi, hvordan vi kan overføre deres kompetencer og erfaringer til den danske offshore vind industri, her er vi jo førende i verden. Hvilke synergier kan vi trække ud af et sådant samarbejde? Hvilke teknologier kan overføres? Det er præcis, hvad samarbejdet og partnerskaberne handler om,” forklarer Mikkel Juul.

17


INFO

18

YEARBOOK //

INTERNATIONALE PARTNERSKABER Offshoreenergy.dk har arbejdet med internationalisering siden 2014, og den globale strategi handler om øget samarbejde mellem relevante klynger verden over

DECOM NORTH SEA, ABERDEEN, UK Decom North Sea is the single topic, multi region membership organization connecting capabilities with opportunity across the O&G decommissioning sector. Decom North Sea has 400 members from operators, major contractors, service specialists and tech developers.

TEAM HUMBER MARINE ALLIANCE, HULL, UK Largest business network in the Humber region with more than 200 members working within: Offshore Wind, Offshore, Oil & Gas, Commercial Shipping and Ports & Logistics.

THE NATIONAL ORGANIZATION OF THE PETROLEUM INDUSTRY (ONIP), RIO, BRAZIL ONIP acts to contribute for the development of a favorable environment for new investments and operations in the Brazilian petroleum sector. ONIP serves as a forum for all the companies and government agencies involved in the Oil & Gas sector in Brazil.


// YEARBOOK

19

INFO

KENT COUNTY COUNCIL, MAIDSTONE, UK Supporting role in the development of three offshore wind farms off its coastline. The Council’s involvement with sector started early in the development process working with developers and local partners to realize the local economic, environmental and social benefits arising from the growth of offshore wind.

NOORDELIJKE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ, GRONINGEN, THE NETHERLANDS NNOW is an offshore wind cluster for networking, knowledge exchange and joint implementation of promotion, acquisition activities, R&D & business development and training. The cluster with 86 companies and a few knowledge centers, works national with the aim to bring down the cost of offshore wind energy and to develop new business opportunities.

SUBSEA VALLEY, OSLO, NORWAY A business cluster that, through cooperation and the enhancement of competences, strengthens members’ competitiveness both nationally and internationally.

FLANDERS’ MARITIME CLUSTER, OOSTENDE, BELGIUM FMC focusses on coastal defense, offshore energy & marine aquaculture.

WAB, BREMERHAVEN, GERMANY WAB (wind energy agency) is the network and cluster management organization of the German wind industry in the Northwest and leading voice of the offshore industry in Germany. More than 350 companies and institutions are members of WAB.


fimus.dk

Oplevelser, der hvor havet slår ind Inspiration til særarrangementer Forhallen kan rumme store selskaber og er perfekt til foredrag og events. Det nyistandsatte konferencerum med vindeltrappe til privat lounge på 1. sal udgør et eksklusivt mødelokale. Saltvandsakvariet sætter en intim og magisk stemning for ethvert aftenarrangement. MS Smag med sin storslående panoramaudsigt, leverer gourmetoplevelser med lokale råvarer i sæson. Velkommen i perfekte rammer til fest, forretninger og fredags frokoster!

Tarphagevej 2 DK - 6710 Esbjerg V +45 76 12 20 00 fimus@fimus.dk


Lowering the cost of clean energy transforms wind into an asset for generations to come. Our fundamental imperative is to make clean energy even more affordable. We are lowering the cost of energy by constantly improving efficiency and increasing profitability. With more than 25 years of experience and solutions along the value chain, we have the expertise to turn these goals into reality. Now all of us can look forward to a future with clean, affordable energy.

siemens.com/transform-offshore-wind


YEARBOOK //

SYNERGI

22

MASSER AF SYNERGI PÅ TVÆRS AF OFFSHORE VIND OG OLIE/GAS Offshoreindustrien består af mange virksomheder, der arbejder med aktiviteter på tværs af både vind og olie/gas

Synergien mellem olie/gas og vind er tydelig at aflæse i sammensætningen af medlemmerne i Offshoreenergy.dk. Halvdelen af Offshoreenergy.dks flere end 240 medlemmer arbejder både med vind og olie/gas. Synergien mellem offshore vind og olie/gasindustrierne handler

først og fremmest om, at begge industrier producerer energi på havet til en voksende efterspørgsel på land.

Bred kæde af underleverandører Det er særligt den brede kæde af underleverandører, som leverer både til vind og

olie/gasindustrien. Men også en række større virksomheder som Semco og NSG udvider deres olie/gasforretning til også at omfatte vind. På den måde udgør Offshorenergy.dk en unik platform for innovationsarbejde på tværs af industrierne.


// YEARBOOK

Her arbejder industrierne med at styrke konkurrencekraften COST-REDUKTION OG PRICE-OUT

KNUDER OG BOLTEDE LØSNINGER

CREW TRANSFER VESSELS

Både hvad angår offshore vind og olie/ gas er behovet for at reducere omkostningerne afgørende for konkurrencekraften. Derfor arbejder begge industrier med at finde nye løsninger, der kan medvirke til at reducere deres omkostninger.

Udvikling af knuder og boltede løsninger er centralt for både olie/gas og vind, idet de bruges til at samle store og meget tunge strukturer i barske miljøer.

Brugen af transferskibe som sejler ud med mandskab til havvindparker eller oliefelter.

FREMSTILLING OG UDVIKLING AF STØRRE STRUKTURER Begge industrier arbejder med at fremstille, udvikle og servicere store komplekse strukturer, som står på havbunden. Ved bl.a. jacketstrukturer arbejder man med innovation i udvikling af nye fundamenter.

KORROSIONSBESKYTTELSESMETODER Begge industrier har udfordringer med at beskytte strukturer og installationer mod korrosion i barske miljøer.

DRONER Begge industrier arbejder med at udvikle nye droneløsninger, der kan udføre opgaver offshore.

SENSORER Brug af sensorer til at måle tilstande og behov for vedligeholdelse ude på havet er centralt i begge industrier. Det er i dag mere udbredt i vind industrien, hvor der i stigende grad monteres sensorer på havvindmøllerne.

BRUG AF OFFSHORE DATA OG REMOTE CONDITION MONITORING Internet of Things (IoT), den voksende digitalisering og brugen af den data, som indhentes fra offshoresensorer, er noget, begge industrier arbejder med.

ANCHORING SYSTEMER TIL FLYDENDE FUNDAMENTER Begge industrier arbejder med teknologier, der kan anvendes til flydende fundamenter. Senest er eksemplet fra Statoil og Hywind i Skotland, læs også case side 24.

OVERFLADE OG OVERFLADEBEHANDLINGER Offshoreinstallationer under og over vand har det til fælles, at deres overflader skal behandles med maling og andet, som kan holde i barske miljøer.

REDUKTION AF FOULING Fouling er begroninger, som vokser på installationer under vandet. Begge industrier arbejder med teknologier, som kan fjerne begroninger kosteffektivt.

TRÆNING AF MEDARBEJDERE Begge industrier træner mandskab, der skal arbejde offshore i bl.a. offshoresikkerhed og andre relevante områder.

SYNERGI

12 SYNERGIER

23


YEARBOOK //

SYNERGI

24

Synergi fra olie/gas giver Statoils grønne ambitioner medvind

Verdens største offshore olie-gasproducent er i stigende grad engageret i vindenergi. Kompetencerne fra olie og gas skal bringe ny værdi til vind

Af Sune Falther, Head of Communication, Offshoreenergy.dk

To Statoil-ingeniører sad i en sejlbåd under en regatta i 2001 og kiggede på et blikstille hav. Mens de ventede på vind, faldt snakken på en bøje, som duvede dovent: Hvad mon sådan en bøje ellers kunne bruges til? 17 år senere er de to ingeniørers indledende snak mildt sagt eskaleret. Statoil er i gang med at etablere Hywind Pilot Park ud for den skotske kyst; Statoils – og verdens – første flydende offshore vind park. Et eksempel på, hvordan de rette kompetencer med den rette innovative indstilling kan føre nyt med sig, siger Sebastian Bringsværd, Head of Hywind Development: ”Det er udbygget fra løs snak til ’en

lille baby’ til i dag, hvor det er en langt større del af det, vi kan og skal som virksomhed,” siger Sebastian Bringsværd. Gennem de seneste 40 år har Statoil etableret sig som verdens største offshore

holde den nuværende kadence i yderligere 40-50 år uden at behøve at forlade den norske kontinentalsokkel.

Olie og gas forsvinder

Med så stor succes i olie og gas og så store lagre i undergrunden kan “Statoil skal finde balancen mellem det undre, at Statoil engagerer sig i vind. Men forklaringen ligger lige at reducere emissioner og for, siger Sebastian Bringsværd: tjene penge i et nyt marked. ”Vi ved, at olie og gas på et tidsAt løfte synergi fra 40 år i olie og gas punkt forsvinder. Samtidig er der i Norge en stor debat om vedvaover i vind er afgørende rende energi og miljøpåvirkningen. for at få succes med det” Det giver i sig selv et naturligt afsæt til, at vi begynder at se på, hvorSebastian Bringsværd Head of Hywind Development dan vi kan bevæge os ind i alternative energikilder,” siger Sebastian Bringsværd: operatør og den næststørste leverandør ”Samtidig handler det om at bruge af naturgas i Europa. Selv med konservaalt det, vi har lært fra vores mange år i tive estimater forventes Statoil at kunne olie og gas. Statoil har gennem mange


// YEARBOOK

SYNERGY GIVES STATOIL’S GREEN AMBITIONS TAILWIND The world’s largest offshore oil-gas producer has been increasingly engaged in wind energy. Competences from the oil and gas sectors must bring new values to windpower. By Sune Falther Head of Communication, Offshoreenergy.dk

Throughout the last 40 years, Statoil has established itself at the world’s largest offshore operator, and Europe’s second-largest supplier of natural gas. Even taking conservative estimates into account, Statoil is expected to retain its current momentum for a further 40-50 years without needing to leave the Norwegian continental shelf. With such major success in oil and gas, and with such large underground supplies, one may wonder why Sta-

år været en innovativ operatør, som i høj grad har præget udviklingen af offshore energiproduktion. Når vi bevæger os over i vind, så handler det også om, at vi vil bruge de erfaringer, vi har fået på olie/ gas, i et nyt marked. Vores innovation og erfaring kan også føre værdi til vind,” siger Sebastian Bringsværd.

Et kæmpe potentiale Hywind-projektet er blot det seneste i rækken af Statoils vindprojekter. Siden 2011 har Statoil eksempelvis gennem Sheringham Shoal havmølleparken forsynet 220.000 britiske hjem med vindenergi; Dudgeon-vindparken vil lige om lidt forsyne yderligere 410.000 britiske hjem med grøn strøm, og Arkona-projektet i tyske sektor i samme størrelse er planlagt til 2019. Samtidig med, at man er verdens største offshore olie og gasproducent. For

Statoil er det nemlig ikke et enten-eller men et både-og. Netop synergien mellem de to grene af offshoreenergi præger Statoils tilgang til vind-industrien. Man søger måder at integrere kendt viden og kompetencer fra de mange år på vandet i olie og gas tjeneste – allerede nu benytter man eksempelvis erfaringer fra marine operationer, ankring/fastgørelse og spar tech fra olie/gas operationer i vind: ”Vi har ambitioner om at præge udviklingen, og vi har mange års erfaring som innovativ operatør at støtte os til. Selve nøglen til succes ligger i, at vi formår at høste synergi af vores innovation på et nyt marked,” siger Sebastian Bringsværd. Handler Statoils vindambitioner også om at tage et samfundsansvar og sikre en norsk offshore-industri – også i årene efter olie/gas? ”Jeg kan godt forstå tankegangen,

toil is at all interested in wind power. However, the explanation is rather obvious, says Sebastian Bringsværd, Head of Hywind Development: “We know that oil and gas is going to disappear at some point. At the same time, there is a heavy debate taking place in Norway about renewable energy and environmental effects. This in itself forms a natural starting point for us to begin thinking about alternative energy sources.”

men det er et andet fokus, der præger os: Der er dels et skifte i samfundet, hvor man er optaget af at reducere emissioner. Og så er der dels et helt enormt potentiale i at udvikle offshore vind. Vi er jo stadig langt overvejende en offshore olie og gas-virksomhed, men samtidig ved vi, at det vil stoppe en dag. Vi har med 40 års offshore-erfaring alle muligheder for at spille en afgørende rolle og præge udviklingen af fremtidens energi fra havet”, siger Sebastian Bringsværd.

SYNERGI

Statoil har allerede på Hywind integreret kendt viden og kompetence fra olie og gas i en ny teknologi. Eksempelvis benytter man kendte kompetencer på ankring/fastgørelse til at holde turbinerne på plads. Illustration - Statoil

25


SYNERGI

26

YEARBOOK //

SUCCES MED

SYNERGI NSG Wind har siden 2015 udnyttet mulighederne for at skabe forretning i krydsfeltet mellem olie/gas og vind. Selskabets chef ser kæmpe potentiale for besparelser Af Jørgen Høg

Dennis Jul Pedersen, CEO NSG Wind: Hvad er jeres målsætning for 2018? Målet i 2018 er, at vi skal have et større integreret projekt til at lykkes, hvor vi har de fleste aktører i gruppen involveret i projektet. Ligesom Hywind-projektet. Målet er at statuere, at vi er i stand til at tilføre værdi til markedet med integrerede løsninger, der involverer de kompetencer og erfaringer, som gruppen har. Der er stadigvæk brug for besparelser inden for logistik, som udgør en stor del af udgifterne for en offshore vindmøllepark. Også på servicesiden er der store besparelser at hente.  Hvordan skaber NSG den største synergi mellem vind og olie/gas?  NSG Wind er etableret med henblik på at tilbyde integrerede løsninger i supply chain for at reducere omkostningerne for kunderne inden for offshore vind. Det har vi lært fra olie- og gasindustrien.  Vi ser, at der inden for installation er kommet contractors, der leverer større løsninger. Det mangler på logistiksiden og på services i større målestok. Her er virkelig potentiale for store besparelser.  Hvad er det, I er rigtigt dygtige til? Forskellen på os og andre i markedet er, at vi kan levere integrerede løsninger

Dennis Jul Pedersen, CEO NSG Wind Dennis Jul Pedersen har gennem de seneste ti år bestredet ledende stillinger i en række offshore- og maritime virksomheder. Senest som General Manager hos det Singaporebaserede Milaha Offshore Service - tidligere har han været ansat i blandt andet Gulf Marine Services, Fugro-Geoteam, Siem Offshore og Maersk Oil. 

inhouse. Det har vi også lært fra olie- og gasindustrien. For kunden betyder dette mindre risiko og færre udgifter. I tilfælde af forsinkelser i projekter, hvor kunden har entreret med et selskab, der benytter sig af flere underleverandører, skal der forhandles med flere aktører – med risiko for øgede udgifter. Hos os har de one-point-of-contact og kun én kontrakt.  Hvordan arbejder I med innovation for at skabe endnu mere synergi mellem de her områder?  Vi arbejder for eksempel med at optimere operation og vedligehold, hvor vi kan kombinere forskellige services og optimerer dem. Vi har eksempelvis indgået samarbejdsaftaler med forskellige aktører inden for ROV og droner.  Offshoreenergy.dk er et godt forum til at samle industrien og udnytte synergier nu og i fremtiden. Hvordan griber I disse markeder strategisk an?  Vi satser på fire forskellige business lines. Det er her, at både NorSea Group, ØERs og Wilhelmsens’ kompetencer passer ind:  · O&M services  · Basedrift – og etablering af baser  · Heavy logistics løsninger  · Substations – O&M 

Foto: Robert Attermann

ØER har stor erfaring i O&M services. Wilhelmsen Group har store kompetencer med transport over hele verden af eksempelvis monopiles, vinger, jackets, transition pieces. NorSea Group og NorSea Group Denmark er desuden specialiseret i at planlægge, bygge og drive baser i blandt andet Danmark, Norge og UK. Mens Wilhelmsen allerede har erfaring i substation management fra eksempelvis Dolwin Beta. Fælles for Basedrift, Heavy logistics løsninger og O&M af substations er, at det kræver større selskaber, der kan håndtere volumen. Vores fordel er, at flere aktører i gruppen kan samarbejde om at levere ydelser inden for disse business lines.


A NEW WORLD NEEDS A NEW APPROACH

PATENTS | TRADEMARKS | DESIGNS | LEGAL | CYBER SECURITY | SOFTWARE | DIGITAL BRANDS | IP STRATEGY | BUSINESS SERVICES

It’s a whole new world out there. Intellectual property, personal information and intangible assets are increasingly at risk from serious data breaches, theft and fraud as well as fastchanging data protection laws. Today’s innovators require a partner with a set of skills beyond servicing patent, trademark and legal needs. That’s what you get with Zacco. We guide you securely through the whole innovation process, from idea to developed product. Our full range of integrated services guards your technologies and processes to maximise the value of your innovation. WE CALL IT 360° INTELLECTUAL PROPERTY

zacco.com


SYNERGI

28

YEARBOOK //

Statoils projekt Hywind – verdens første flydende havmøller - er et godt eksempel på udnyttelse af synergier imellem offshore olie & gas og offshore vind i koncernen. Møllerne blev samlet og udskibet fra NorSea Groups base i Stord på Norges vestkyst.  Flere af gruppens selskaber var involveret i projektet og bidrog med deres ekspertise. Basen i Stord trak eksempelvis på sin erfaring med basedrift, logistik, lager og var leveringsdygtig i udstyr, som også bliver brugt i

offshore olie- og gasindustrien. Der blev desuden hentet ekspertise ind fra nogle af gruppens 12 øvrige baser. Et andet selskab i gruppen, NSG Maritime, bidrog med planlægningen af projektet, mens teknikere fra ØER deltog i pre-assembly og test af møllerne før afskibning. I den forbindelse kan man også notere sig med synergi for øje, at det er et olie- og gasselskab, der bruger sin erfaring og kompetencer til at gennemføre et offshore-vindprojekt. Læs mere om Statoil side 24-25

Fakta NSG Wind NSG Wind er totalleverandør af serviceydelser til offshore vindindustrien. Bag etableringen af selskabet står den norske offshorekoncern NorSea Group, der med sine mere end 50 års erfaring og 25 offshore-datterselskaber er ledende inden for serviceydelser til offshore olie- og gasindustrien.

Success with synergy

What precisely is NSG so good at?

Dennis Jul Pedersen, CEO, NSG Wind:

The main difference between us and others in the market is that we are able to deliver integrated solutions in-house. We learned this from the oil and gas industry. For the customer, it means less risk and fewer expenses. Should delays in the projects arise where the customer is involved in a company that uses other sub-suppliers, negotiations need to be made with several actors – running the risk of increased expenses. With NSG, the customer has one point of contact, and only one contract.

What is your target for 2018?

Facts about NSG Wind

The goal for 2018 is to have success with a larger integrated project, where most of the actors in the group are involved in the project. As with the Hywind project, the goal is to make it clear that we are able to add value to the market through integrated solutions based on the competences and experience within the group. There remains a need for logistical savings, all of which comprise a large part of the expenses of an offshore wind farm. Additionally, great savings can also be made within the service sector.

NSG is the total supplier of services to the offshore wind industry. The company is owned by the Norwegian NorSea Group. The NorSea Group has more than 50 years’ experience, and more than 25 offshore subsidiaries, and is the leader in services for the offshore and gas industry.

By Jørgen Høg

Since 2015, NSG Wind has taken advantage of the available opportunities to generate business within the intersection between oil, gas and wind. NSG’s CEO envisages huge potential for savings.

Gruppen er delvist ejet af den globale maritime industrigruppe Wilhelmsen Group. NSG Wind blev etableret i 2015 ud fra filosofien om at udnytte synergier mellem offshore olie/gas og offshore vind. NorSea Group valgte at placere sin nye satsning i Esbjerg med sit danske datterselskab NorSea Group Denmark som ejer. Som et led i vindsatsningen købte gruppen samme år ØER, der har en stab på 120 teknikere, der leverer serviceydelser i forbindelse med pre-assembly, installation og O&M til vindmølleindustrien. 


Outsourcing uden kompromiser

East Metal er underleverandør med speciale i komplekse stålkonstruktioner og komponenter Det giver vores kunder følgende fordele: • En outsourcingmodel, der støtter kunden til at opnå omkostningseffektive løsninger og just-in-time logistik. • En ekstern ressource, der passer godt til en LEAN-strategi og samtidig er en sparringspartner til produktudvikling. • En outsourcing der reducerer kundens faste kapacitetsomkostninger til maskiner, medarbejdere, lagerbinding mv. • Med flere fabrikker gives større sikkerhed i leveringsevnen.

East Metal producerer på fabrikker i Letland og Danmark og beskæftiger mere end 600 højt kvalificerede specialister inden for svejsning, bearbejdning, overfladebehandling, produktionsoptimering, kvalitetssikring, belastningstests, projektstyring og kundeservice.

Vi giver samtidig vores kunder en høj sikkerhed for en kvalitetsmæssig forsvarlig udførelse gennem den ISO-godkendte kvalitetsstyring, fuld kvalitetsdokumentation og nødvendige certifikater.

sigt i ld og få ind Giv os et ka evne konkurrence hvordan din s... kan forbedre

Bavnehøjvej 6 · 6700 Esbjerg · Tlf. 7525 1799 · www.eastmetal.dk


CRIF-TEMA CRIF

30

YEARBOOK //

CRIF-modellen Cost Reduction & Innovation Forum (CRIF) er fællesbetegnelsen for projekter, der skal bidrage til at nedbringe omkostningerne i offshoreindustrien. Projekterne drives og organiseres af Offshoreenergy.dk CRIF-projekterne eller innovationsprojekterne kan være vidt forskellige, men har det tilfælles, at de alle bidrager til at nedbringe omkostningerne i offshoreindustrien og er organiseret efter den samme model – CRIF-modellen.

de virksomheder, der har udfordringen og ønsker en ny og omkostningseffektiv løsning, benævnes ”problemejere”. Og den eller de virksomheder eller institutioner, der udvikler den nye løsning, benævnes ”problemløsere”.

Inden projektet starter og den innovative proces går i gang, skal det sikres, at der er mindst en større virksomhed i offshoreindustrien, som er interesseret i projektet og i en ny mulig løsning. Virksomheden eller virksomhederne skal tro så meget på det, at de deltager aktivt i den innovative proces og er indstillet på at tage en ny løsning i anvendelse, såfremt den opfylder bestemte forretningsmæssige betingelser.

CRIF-modellen har fire faser, hvor Offshoreenergy.dk først identificerer en problemejer, så scouter efter en gruppe af problemløsere og herefter igangsættes det egentlige innovationsamarbejde. I sidste fase skal den nye løsning implementeres af problemejer. Offshoreenergy.dk fundraiser typisk udviklingsmidler til de deltagende virksomheder. På de følgende sider beskrives en række af de konkrete og aktuelle CRIF-projekter. Fælles er at der er en udfordring, problemejere og problemløsere. De faciliteres alle af Offshoreenergy.dk.

Udgangspunktet for CRIF-modellen er således efterspørgselsbestemt. Den eller

CRIF-MODELLEN

Fundraising

AKTIVITETER Problemløser(e) Compliance Program Problemejer vælger løsningsidé Afslutte fundraising

LEVERANCER

©

AKTIVITETER Innovationssamarbejde Prototyping Test og dokumentation Løbende dialog mellem problemejer(e) og problemløser(e)

IMPLEMENTERING

PROJEKT LEVERING

Problemejer(e) Simpel Business Case (CRIF-Værdi) besparelse kompleksitet, tid og penge

The projects can be highly diverse, but what they have in common is their contribution to reducing costs within the offshore industry, and the fact that they are organised in accordance with the same model.

I N N O VAT I O N FORANKRET PROBLEMEJER

Udfordring

GODKENDT BUSINESS CASE

AKTIVITETER

The Cost Reduction & Innovation Forum (CRIF) is the collective name for innovative projects that will help to reduce costs in the offshore industry. The projects are run and organised by the cluster organisation Offshoreenergy.dk.

CRIF MODELLEN SCOUTING

I D E N T I F I K AT I O N

THE CRIF MODEL

AKTIVITETER Problemejer(e) implementerer løsning Min. 9 ud af 10 CRIF-projekter resulterer i konkrete innovationer, der reducerer LCOE for offshore industrien

LEVERANCER

RESULTAT

Udvidet Business Case

Løsning klar til implementering

Løsning implementeret

Projekt- og arbejdsplan

Underskrevet Letter-of-Intent

Godkendelse Problemejer(e)

CRIF værdi realiseret

Letter-of-Intent

Tilsagn om finansiering

Afrapportering

Resultat kommunikeres af OEDK

Godkendelse bestyrelse

Godkendelse bestyrelse

Godkendelse bestyrelse

Problemejer(e) tilfreds

LEVERANCER Simpel Business Case


www.helippe.com PPE for offshore wind

RENTAL OF PPE EQUIPMENT FOR:

HELICOPTER HOIST HELICOPTER TRANSFER CTV TRANSFER We provied short or long term rental of high quality PPE for Helicopter and CTV transport to offshore wind farm and offshore sub stations. Why rent equipment?? 1

2

3 4 5 6 7

Savings in the project face of the installation of new offshore windfarms. Better usages of the equipment over longer period, cheaper overall cost. No cost on maintenance and repairs. No cost for purchase of new equipment. Certificate always up to date. Full control over the equipments service date. No logistics

In short, we take care of everything and ensure that all PPE is serviced and updated during the period in which it is desired.

Vesterhavsgade 145 – 6700 Esbjerg - Denmark - Phone: +45 6171 4680 - E-mail: info@helippe.com


32

YEARBOOK //

CRIF-TEMA

CRIF # 1

DRONER SKAL MONITORERE KORROSION PÅ OFFSHORE INSTALLATIONER Korrosionsinspektion på offshore installationer koster alene i Danmark op imod 250 mio. kr. om året. En ny innovativ løsning vurderes at kunne reducere udgiften med op til 20 pct. Semco Maritime er i samarbejde med LIC Engineering A/S, Drone Solutions ApS, Svendborg Measurement Service og Dansk Fundamental Metrologi A/S gået sammen om at udvikle en ny løsning, der skal gøre det muligt at inspicere og monitorere korrosion med droner. Inspektion af korrosion på olie- og gasplatforme koster alene i Danmark 200-250 mio. kr. om året, og der er derfor et stort potentiale i at lade flyvende droner overvåge udviklingen af rust.

50 mio. kr. om året ”Alene i Danmark anslår man at kunne spare op til 50 mio. kr. om året, hvis man kan overlade inspektionen og overvågningen af rust på offshore platforme til droner. I dag sender man folk ud på platformene i reb, og det er både besværligt og dyrt,” siger projektleder ved Offshoreenergy.dk, Henrik Böhmer, der er facilitator på projektet. Første skridt mod de drone-styrede inspektioner er at udvikle en sensor, der kan måle korrosion. Den del af projektet

THE CHALLENGE: In Denmark alone, corrosion inspections on offshore platforms cost up to 250 million Danish kroner annually. Today, inspections are undertaken by dispatching technicians out onto the platforms using safety ropes, where they are able to evaluate the levels of corrosion via a scaling system.

THE SOLUTION: By utilising a corrosion-sensitive sen-

står Dansk Fundamental Metrologi A/S for, og ifølge projektleder Jan Petersen har man på nuværende tidspunkt udviklet to forskellige sensor-løsninger: ”Vi har udviklet to optioner, som begge fungerer og kan måle forekomsten og mængden af rust. Vi er dog ikke helt tilfredse med følsomheden endnu, så den arbejder vi på at forbedre,” siger Jan Petersen.

Manuelle inspektioner erstattes Næste skridt er at kunne montere den korrosions-følsomme sensor på en drone, så man kan erstatte de manuelle inspektioner med drone-inspektioner. Det vil ikke alene medføre besparelser på selve inspektionerne, men også kvalificere målingerne betydeligt, fordi man kan følge udviklingen langt mere nøjagtigt og kvantitativt. ”For at kunne forebygge korrosion er man nødt til at vide, hvor på platformen og vindmøllerne det opstår, og hvor hurtigt det opstår. Med mere nøjagtige data fra drone-inspektionerne vil man bedre

sor mounted on a drone, it is possible to transfer the inspection task to the drones. Such a solution makes it possible to inspect the offshore platforms in the most impassable places, and measurements are expected to be more accurate.

THE POTENTIAL: It is expected that drone inspections can reduce expenses connected to corrosion inspections by up to 20% or,

UDFORDRING: Korrosionsinspektioner på offshore platforme koster alene i Danmark op imod 250 mio. kr. om året. Inspektionerne foregår i dag ved, at man sender teknikere ud på platformene i sikkerhedsreb, hvorfra de via nogle skalaer vurderer korrosionsniveauet.

PROBLEMEJER: Semco Maritime

PROBLEMLØSER: Lic Engeneering A/S, Drone Solutions ApS, Svendborg Measurement Service og Dansk Fundamental Metrologi A/S

KONTAKTPERSON: Henrik Böhmer Project Manager +45 42 14 91 76 hbo@offshoreenergy.dk

kunne forudsige og planlægge vedligeholdelsen offshore. Det vil der også være en væsentlig besparelse forbundet med,” siger Henrik Böhmer. Foruden målet om at reducere udgifterne til inspektion og forebyggelse af korrosion på danske offshore installationer, spås løsningen også et væsentligt potentiale på det globale marked, hvor drift og vedligehold på området anslås til 76 mia. USD om året.

in monetary terms, by up to 50 million Danish kroner per year in Denmark alone. At the same time, the expectation is that the new measuring method will mean that it will be possible to predict and thus prevent the development of corrosion. Indeed, there is great economic potential in exporting this solution to the global market.


// YEARBOOK

CRIF # 2

I ENKLERE OPKOBLING AF HAVMØLLER

Siemens Gamesa Renewable Energy har i samarbejde med Øglænd System og ALL NRG A/S udviklet en plug-andplay-løsning, der gør det nemmere og hurtigere at installere transformere til havmøller Strøm fra offshore vindmøller transporteres i dag i land via en stor transformerstation, der står på sit eget fundament. Stationen består ofte af flere transformere og er så kompleks og dyr at fremstille, at udgiften til den alene udgør op til 7 pct. af de samlede omkostninger ved etablering af en vindmøllepark. Siemens Gamesa Renewable Energy har derfor et stort ønske om at redesigne transformerstationerne, så de bliver mindre og i stedet kan placeres direkte på vindmøllernes fundament. I samarbejde med Øglænd Systems og ALL NRG A/S er vindmølleproducenten lykkedes med at udvikle en plug-and-play-løsning, der gør det muligt at installere og vindmøller og have dem driftsklar på få timer. Det kan i dag tage op til flere uger. ”Det er lykkedes os at udvikle et transformermodul, der passer som en fod i en sko. Modulet hejses direkte ned på møllens fundament, og installeres alene ved at blive placeret, så kablerne kan tilsluttes med en simpel bevægelse” siger

Henrik Böhmer fra Offshoeenergy.dk, der har været med til at facilitere projektet. Målet er på sigt at kunne undvære transformermoduler i sin nuværende form, så man helt kan spare fundamentet væk. ”I stedet for at have ét stort transformermodul pr. vindmøllepark, kan man fremover have mindre moduler pr. 35-45 møller som installeres direkte på vindmøllefundamentet. På den måde kan man spare et helt fundament, men også reducere omkostningerne til materiale og personale,” siger Jesper Møller, Head of Offshore Concepts and Solutions hos Siemens Gamesa Renewable Energy. Projektet blev afsluttet i begyndelsen af 2017, og selvom løsningen endnu ikke er fuldt ud implementeret, arbejder man ifølge Jesper Møller videre med projektet internt i virksomheden. ”Vi er i øjeblikket ved at bygge en mellemudgave af den nye løsning til et projekt. Teknologien er med andre ord klar til at blive taget i brug,” siger Jesper Møller.

Siemens Gamesa ønsker at reducere udgiften til transformerstationer til offshore vindmøller. Til det skal der udvikles en løsning, der gør det hurtigere at installere og tilslutte transformermodulerne. Lykkes man på sigt med at dele transformerstationerne op i mindre moduler, kan man spare 30-40 pct. af de nuværende udgifter.

PROBLEMEJER: Siemens Gamesa Renewable Energy

PROBLEMLØSER: Øglænd System og All NRG A/S

KONTAKTPERSON: Henrik Böhmer Project Manager +45 42 14 91 76 hbo@offshoreenergy.dk

THE CHALLENGE: Siemens Gamesa wants to reduce the cost of transformer stations for offshore wind turbines. In order to achieve this, a solution must be developed to make it faster to install and connect the transformer modules.

THE SOLUTION: In collaboration with Øglænd System and All NRG A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy has developed a plug-and-play solution that makes it possible to install the transformer modules within a few hours.

THE POTENTIAL: Today, it costs over a million Danish kroner to install a transformer module and cabling, which demonstrates the great potential in utilising a plug-and-play solution. If it proves successful to separate transformer stations into smaller modules, it will be possible to save 30-40% of the existing costs of transformer stations.

CRIF-TEMA

STORT POTENTIALE

UDFORDRING:

33


CRIF-TEMA

34

YEARBOOK //

CRIF # 3

OVERVÅGNING OG FJERNSTYRING SKAL SPARE MILLIONER Ubemandede offshore platforme får i gennemsnit servicebesøg 50 gange om året. Det er for mange, og det skal nye teknologier inden for overvågning og fjernstyring lave om på Af Mathilde Friis-Andersen

Selvom ubemandede satellitplatforme i princippet er konstrueret til drift uden menneskelig involvering, viser erfaringer fra operatører i Nordsøen, at platformene i gennemsnit får servicebesøg omkring 50 gange om året. De mange fysiske besøg er imidlertid både omkostningstunge og forbundet med en lang række risici, og de fire virksomheder Ocean Team Group A/S, Dansk Ingeniør Selskab A/S, Force Technology og Holtec Automation A/S er derfor gået sammen med Offshoreenergy.dk om at udvikle nye og smartere løsninger. Samarbejdspartnerne har udpeget i alt otte indsatsområder, der skal gøre det muligt at overvåge og fjernstyre offshore platforme i langt højere grad, end det er muligt i dag.

”Der er ingen tvivl om, at industrien kan reducere antallet af fysiske servicebesøg og tekniske nedbrud med hjælp fra nye teknologier. Vores beregninger viser, at man vil kunne opnå en betydelig besparelse, hvis man implementerer smartere løsninger på alle otte områder,” siger projektleder fra Offshoreenergy.dk, Johannes Kromann Bie. Hos Ocean Team Group har man de seneste fem år arbejdet på en teknologi, der gør det muligt at rense lange, tynde rør med flydende og superkritisk CO2. Virksomheden har lige været i Holland for at teste metoden, og her lykkedes det at rense et 38 km langt rør mellem en offshore satellitplatform og hovedplatformen. ”Det er for tidligt at sige, hvor meget industrien helt præcist kan spare med denne løsning. Men det vil helt klart medføre store besparelser, hvis man kan operere servicebesøg fra hovedplatformen og ikke skal ud på satellitplatformen,” siger adm. direktør i Ocean Team Group A/S, Espen Kæhler Amundsen. Også hos Dansk Ingeniør Service A/S (DIS), der lever af at opfinde innovative løsninger, har man store forventninger til samarbejdet på tværs: ”Olie- og gasbranchen rummer mange muligheder for innovation og udvikling,

så det skal helt sikkert nok bære frugt, når vi på denne måde går sammen om at finde på nye løsninger,” siger regionsdirektør Sam Dahdar.

UDFORDRING: Trods højteknologiske overvågningsløsninger viser erfaringer fra operatører i Nordsøen, at ubemandede offshore satellitplatforme får servicebesøg mere end 50 gange om året. Det er for mange, og en række virksomheder er derfor gået sammen om at nedbringe servicebesøgene og dermed omkostningerne til ubemandede platforme.

PROBLEMEJER: Operatør i Nordsøen

PROBLEMLØSER: Dansk Ingeniør Service A/S (DIS), Ocean Team Group A/S, Force Technology og Holtec Automation A/S Team Group A/S, Force Technology og Holtec Automation A/S

KONTAKTPERSON: Johannes Kromann Bie Director Oil & Gas +45 50 99 99 28 jb@offshoreenergy.dk

THE CHALLENGE:

THE SOLUTION:

THE POTENTIAL:

Despite high-technological surveillance solutions, experience from North Sea operators shows that unmanned satellite platforms receive service visits more than 50 times a year.

New technologies, such as condition monitoring and remote control, will make it far more possible than it is today to inspect and control the unit remotely in cases of malfunctioning.

Calculations from Offshoreenergy.dk show that the industry can achieve significant economic savings on service visits if all solutions are implemented.


NYHED!

Rescue Center Denmark har to nye træningstilbud parat GWO BASIC TECHNICAL TRAINING Kurserne varer i alt 4 1/2 dage og giver de grundlæggende tekniske færdigheder, hvis du skal arbejde i vindmøllebranchen. Kurset omfatter Hydraulics, Mechanical og Electrical træning. Kurset bliver obligatorisk ved arbejde med vedligeholdelsesopgaver i vindmøller.

ACTSAFE POWER ASCENDER Vi har i samarbejde med Zülau og ActSafe Sweden de rette kurser i brug af ActSafe Power Ascender til 3 formål:  Equipment Lifting  Personal Positioning Inside Towers/WTG  Personal Positioning Outside Towers/BladesWTG For yderligere oplysninger kontakt Rescue Center Denmark, konsulent John Møller Jensen på + 45 3046 4880

Rescue Center Denmark Storstrømsvej 39 6715 Esbjerg N Phone 79 13 45 11 www.rescuecenter.dk

We give you the data you need… …so you can hone your performance

— One window to your world What you need, when you need it Advances in digitalization mean you can run your operations more profitably than ever before. But only if you harness the data effectively and get the information you need in time to make a difference. Our Collaborative Operations approach ensures you succeed, by giving you and your colleagues a common window to your world with the right level of detail to suit each of your needs. abb.com/oilandgas

Collab_ops_ad_English_200x125mm_v1.indd 1

17/08/2017 11:59


CRIF-TEMA

36

YEARBOOK //

CRIF # 4

UDFORDRING:

FÆLLES INDSATS SKAL SPARE 25 PCT. PÅ JACKET-FUNDAMENTER Over 20 virksomheder er gået sammen om at industrialisere jacket-fundamenter. Målet er at nedbringe udgifterne til både design, produktion og installering Af Mathilde Friis-Andersen

Hos Bladt Industries A/S har man store forventninger til et stort samarbejde, der skal nedbringe kostprisen på jacket-fundamenter til offshore vindmøller. I samarbejde med Offshoreenergy.dk og Vindmølleindustrien er det lykkedes

THE CHALLENGE: The wind power industry has been accustomed to designing new jacket foundations for offshore wind turbines for the individual projects. This process is expensive in terms of engineers’ hours, and means that the production of the foundations becomes unnecessarily difficult and expensive.

THE SOLUTION: A shared initiative that, amongst other things, will result in a standard model for the design of jacket foundations. This model can be scaled and modified across projects, wind turbine manufacturers, and the wind farm operators.

THE POTENTIAL: Bladt Industries expect that if the entire value chain is incorporated into the design process, it will be possible to reduce the cost of jacket foundations by around 25%.

at få mere end 20 virksomheder med i et projekt, der skal føre til en række anbefalinger til design, produktion og installering af jacket-fundamenter. ”Målet er at reducere kostprisen på fundamenterne, og vores beregninger viser, at vind-industrien vil kunne spare i omkring 25 pct. på jackets, hvis vi kommer hele vejen rundt,” siger Lars Kristensen, Senior Vice President Wind & Reneawable Energy i Bladt Industries A/S.

Skalerbare specifikationer Ved at inkorporere hele værdikæden håber partnerne at kunne sikre, at designtekniske forbedringer f.eks. ikke øger omkostningen til installering af fundamenterne ude på havbunden. ”Vi kan godt sidde for os selv og lave nogle optimeringer, men det giver jo ingen mening, hvis vores forbedringer ender med at give flere omkostninger for andre i værdikæden,” siger Lars Kristensen Samarbejdet forventes bl.a. at resultere i et skalerbart design af jacket-fundamenter, der skal være med til at sikre, at alle i branchen anvender de samme grundlæggende specifikationer - uanset hvilket projekt der er tale om og hvilken producent eller operatør, der er involveret. ”Samarbejdet skal sikre, at man i højere grad end i dag kan genanvende

Vind-industrien har for vane at designe nye jacket-fundamenter til offshore vindmøller til hvert projekt. Det er både dyrt i ingeniørtimer og betyder, at produktionen af fundamenterne er unødvendig besværlig og omkostningstung.

PROBLEMEJER: Bladt Industries A/S

PROBLEMLØSER: ArcelorMittal, BIIR ApS, Bladt Industries A/S, Blue Power, Corrosion & Water-Contril B.V, COWI A/S, DIS, Deugro Danmark A/S, Dillinger Hüttenwerke, DSV, E.ON Climate & Renewables Central Europe GmbH, Eisenbau Krämer ,FORCE Technology, Hutchinson, Jörss Blunck Ordemann GmbH, LIC Energy UK, LIC Engineering A/S, Nordisk Svejse Kontrol A/S, OCAS NV, OWEC Tower AS, Rambøll Danmark A/S, Salzgitter AG, Scanel International A/S, SHL Contracting Germany/Seaway Heavy Lifting, Siemens Gamesa Renewable Energy, Smulders Group, SSAB AB, ST3 Offshore, Van Oord og Øglænd System A/S

KONTAKTPERSON: Christian Munk Jensen Project Manager +45 50 55 26 06 cm@offshoreenergy.dk

designet af jacket-fundamenter. Man vil kunne spare mange ingeniørtimer ved, at man ikke behøver at designe fundamenterne fra bunden hver gang,” siger projektleder ved Offshoreenergy.dk, Christian Munk Jensen. ”Også omkostningerne til produktionen vil kunne reduceres med et design, der gør jacket-fundmenterne nemmere at fremstille,” tilføjer han.


J.A.K. WORKWEAR A/S

ESBJERG Energivej 11 • 6700 Esbjerg COPENHAGEN Vallensbækvej 46 • 2625 Vallensbæk Tel. (+45) 7615 2929 • info@jak.as • www.jak.as


CRIF-TEMA

38

YEARBOOK //

VINDINDUSTRIENS GIGANTER I STORT SAMARBEJDE Vestas, MHI Vestas og Siemens Gamesa Renewable Energy har identificeret en række innovationsområder, hvor de med fordel kan samarbejde om cost reduction til gavn for hele offshore vind-branchen Af Mathilde Friis-Andersen og Lars Mandal

Offshoreenergy.dk har taget initiativ til at samle hele offshore vind-værdikæden om udvikling af nye fælles standarder og innovative løsninger. Giganter som Vestas, MHI Vestas og Siemens Games Renewable Energy bakker op om initiativet. I dag samarbejder værdikæden om nye konkrete løsninger. Det har ind til videre affødt fem CRIF-projekter, der alle har til formål at ensrette specifikationer, guidelines og krav til f.eks. løfteoperationer, overfladebehandlinger og bådlandinger. Det er områder, hvor vindmølleproducenter i dag stiller forskellige krav til deres underleverandører, og hvor de dermed risikerer at gøre det dyrere at løse opgaver, der tjener samme formål.

Bruttoliste klar Både Vestas, MHI Vestas og Siemens Gamesa Renewable Energy har store forventninger til samarbejdet og de besparelser, som CRIF-projekterne ventes at medføre. Bliver samarbejdet på tværs en succes, har de allerede en bruttoliste med

yderligere projekter og emner liggende, som der kan tages hul på og optimeres.

Stort potentiale ”Der er stort potentiale i at reducere LCOE ved at finde nye fælles løsninger på nogle udvalgte områder. Det kan give markante gevinster på tværs af hele værdikæden,” siger Glenda Napier, CEO i Offshoreenergy.dk. ”Nu har vi set, at det er bedre at samarbejde fremfor at arbejde imod hinanden på nogle af de områder, hvor det ikke giver mening at være konkurrenter. Der bør være et kæmpe potentiale for producenter og leverandører ved at vælge én standard,” siger Torben Hvid Larsen, Senior Vice President, CTO Technology and Sourcing i MHI Vestas Offshore Wind: ”Standardisering har gennem flere år været et ønske fra underleverandører, så det giver god mening, at vi nu sammen lægger os i selen og gør noget ved det,” siger han. I det nye innovationssamarbejde skal hele værdikæden, fra producenter

til leverandører, udarbejde et fælles specifikationsgrundlag og fælles standarder og nye løsninger, som branchen kan anvende. “Vi skal se på, om der er områder, hvor vi kan hjælpe branchen med at simplificere; både på design og på projekteksekvering”, siger Jesper Møller, Head of Offshore Concepts & Solutions, Siemens Gamesa Renewable Energy og tilføjer: ”Det kan være løsninger, der sikrer, at vi ikke utilsigtet lægger ekstraomkostninger på underleverandørernes arbejde, som ikke tilfører projekterne værdi. Det er vigtigt, at underleverandørerne arbejder sammen med os for at identificere, hvor vores specifikationer er forskellige, og hvor de skal leve op til forskellige krav for at levere mere eller mindre identiske opgaver og produkter,” siger han.


// YEARBOOK

By Lars Mandal

Offshoreenergy.dk unites the offshore wind industry to develop common standards and new solutions that will render wind farms much cheaper. Giants, such as Siemens Gamesa Renewable Energy, Vestas and MHI Vestas all support the initiative. Offshoreenergy.dk has taken the initiative to consolidate the entire value chain behind offshore wind with regard to cost-cutting solutions and shared standards. The ambition is to ensure that the design, construction and operation of wind farms become much cheaper as the result of a series of solid innovation collaborations. “There is great potential for reducing costs by finding new shared solutions within selected areas. These solutions can provide remarkable benefits across the entire value chain�, explains Glenda Napier, CEO in Offshoreenergy.dk, which is the national cluster organisation for the offshore industry.

Virksomheder i vindpartnerskabet Offshoreenergy.dk

R&D

Global Castings

Siemens Gamesa Renewable Energy

Force Technology

Muehlhan

Vestas Wind Systems

DNV GL

Skagen Overfladeteknik

MHI Vestas Offshore Wind

Statoil

Gardit

Maritime Development Centre

Blue Water Shipping

East Metal

DIS

A2Sea

Sakana

Semco Maritime

DONG Energy

Dancoat

LIC Engineering

Eissengiesserei Torgelow

CRIF-TEMA

Wind giants will set common standards at sea

39


40

YEARBOOK //

CRIF-TEMA

CRIF # 5

UDFORDRING:

FÆLLES LØFTE­­PROCEDURE SKAL ØGE SIKKERHEDEN OG REDUCERE OMKOST­N INGERNE Med en fælles guideline for løfteprocedurer håber vindmølle­industrien at gøre de mange løft i industrien billigere, mere sikre og mindre bureaukratiske

MHI Vestas Offshore Wind, Siemens Gamesa Renewable Energy og industrien i øvrigt stiller i dag forskellige krav til løfteoperationer. Det betyder, at underleverandører i dag skal administrere flere processer forskelligt, der er mere eller mindre identiske.

PROBLEMEJER: MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy

PROBLEMLØSERE: DONG Energy, Vattenfall, Statoil, A2Sea, Fred. Olsen Windcarrier, Blue Water Shipping and Mammoet Wind

KONTAKTPERSON: Christian Munk Jensen Project Manager +45 50 55 26 06 cm@offshoreenergy.dk

Af Mathilde Friis-Andersen

THE CHALLENGE: At present, MHI Vestas and Siemens Gamesa Renewable Energy and the industry in general have different stipulations for hoisting operations. This means that sub-suppliers currently have to administer different processes even though they are more or less identical.

THE SOLUTION: The two wind turbine manufacturers have joined forces with the supply chain to produce common guidelines for the planning and execution of hoisting operations. This means that in future, the sub-suppliers only need to adhere to one standard.

THE POTENTIAL: The guidelines are expected to increase the safety of hoisting operations, and at the same time reduce costs. Additionally, the guidelines can also be implemented by other buyers of hoisting operations, which could reduce expenses even further.

Når MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy i dag foretager løfteoperationer i forbindelse med installering af offshoremøller, foregår det som regel med de samme kraner. Underleverandørerne og medarbejderne er tit og ofte også de samme, ligesom de tunge ståldele, der flyttes rundt på, ligner hinanden. Alligevel stiller de to vindmølleproducenter og andre i værdikæden forskellige krav til, hvordan løftene skal udføres, hvilket udstyr der skal benyttes og hvilke sikkerhedsprocedurer der skal overholdes. Det betyder, at underleverandører på nuværende tidspunkt skal administrere og uddanne personale i flere forskellige standarder.

Best practice i forhold til sikkerhed ”Målet med dette projekt er at samle erfaringer og definere best practice i forhold til sikkerhed, men også standardisere løftene så de fremover udføres på samme måde, uanset om der er tale om opførelse af en mølle i det ene eller det andet projekt,” siger Christian Munk Jensen. Han er ansat som projektleder ved Offshoreenergy.dk og med til at facilitere projektet sammen med Transpor-

tens Innovationsnetværk. Jesper Møller, Head of Offshore Concepts and Solutions hos Siemens Gamesa Renewable Energy, påpeger, at det har taget lidt tid at løbe projektet igang, men at begge virksomheder har været fast besluttet på at nå i mål: ”Det har været en lidt svær øvelse, men også meget gavnligt og givtigt. Da vi først kom i gang, og havde de rigtige specialister omkring bordet, gik det egentligt ret glat,” siger han. Parterne har så småt et udkast til en fælles guideline klar. En guideline, som de har store forventninger til og som de håber at kunne implementere umiddelbart efter projektets afslutning. ”Det er svært at sætte tal på potentialet i en standardisering som denne, men vi tror på, at det vil gøre en forskel på bundlinjen,” siger Jesper Møller.


// YEARBOOK

CRIF # 6

ENSLYDENDE KRAV TIL OVERFLADER OVERFLADER SKAL MODVIRKE OVERDIMENSIONEREDE ELEMENTER De to vindmølleproducenter har i dag forskellige standarder for overfladebehandlingen af de enkelte vindmøllekomponenter. En fælles standard skal både reducere kostprisen og overdimensionering Af Mathilde Friis-Andersen

Selvom både MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Reneable Energy producerer store, malede stålelementer, der skal kunne tåle at stå i et offshore saltmiljø i 25 år, er der i visse tilfælde forskel på, hvilken overfladebehandling de to producenter giver de enkelte komponenter. ”Samlet set er der ikke forskel i kostprisen på de to løsninger, men det giver en ekstra udgift for vores fælles underleverandører, at de skal have forskellige systemer og processer til at

THE CHALLENGE: MHI Vestas and Siemens Gamesa Renewable Energy have many demands that differ from each other for the surface treatment of the individual wind turbine components. Sub-suppliers must therefore adjust their production methods in accordance with the man-

MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy stiller i dag forskellige krav til overfladebehandlingen af de enkelte vindmøllekomponenter. Underleverandører skal derfor omstille deres produktion afhængigt af, hvilken producent komponenterne skal leveres til.

PROBLEMEJER: MHI Vestas og Siemens Gamesa Renewable Energy

PROBLEMLØSER: Under opbygning

KONTAKTPERSON: Henrik Böhmer Project Manager +45 42 14 91 76 hbo@offshoreenergy.dk

håndtere forskellige overfladebehandlingsprocessor,” siger Jesper Møller, Head of Offshore Concepts and Solutions hos Siemens Gamesa Renewable Energy. Underleverandørerne skal samtidig holde styr på og uddanne i forhold til to forskellige interne procedurer. Der er også en række eksempler på, at de to producenter hver især har overdimensioneret specifikationerne til et elements overfaldbehandling for at være på den sikre side. ”Nogle gange er det MHI Vestas’ krav, der er for strenge og over engineered. Andre gange er det Siemens Gamesas krav, der er unødvendige,” siger Henrik Böhmer, der er projektleder ved Offshoreenergy.dk og med til at facilitere projektet. De to producenter ønsker derfor at ensarte kravene, så de ikke påfører deres leverandører unødvendige omkostninger. ”Det handler i høj grad om at kunne se problematikken fra leverandørens synspunkt. Hvis en overflade er god nok til os, bør den også være god nok til MHI Vestas og omvendt. I sidste ende er det tilmed nogle gange de samme kunder, vi betjener. De har også en interesse i kravene bliver ensartet,” siger Jesper Møller om projektet, der stadig er i sin indledende fase.

ufacturer to whom the components are being delivered.

THE SOLUTION: The project is expected to result in common guidelines for the surface treatment of individual wind turbine components.

THE POTENTIAL: The guidelines are expected to both streamline production and reduce surface treatment costs. Common standards will also ensure that components are not over engineered.

CRIF-TEMA

UDFORDRING:

41


42

YEARBOOK //

CRIF-TEMA CRIF

CRIF # 7

UDFORDRING: MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy stiller i dag forskellige krav til det udstyr, der anvendes til løfte, land og søtransport samt sea fastening. Det gør udstyret dyrt at fremstille.

PROBLEMEJER: MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy.

PROBLEMLØSER:

SEKS VIRKSOMHEDER LAVER FÆLLES STANDARDER MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy har store forventninger til fælles standarder for transportudstyr Af Mathilde Friis-Andersen

DIS, R&D, LIC Engineering og Semco Maritime er gået sammen med MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy om at lave en fælles standard for udstyr til løft og transport af vindmøllekomponenter. Guidelinen skal sikre, at udstyret kan produceres i langt større volumen, end det kan i dag, hvor de to producenter stiller forskellige krav. Chief Technology

Officer for MHI Vestas Offshore, Torben Hvid Larsen, har således også store forventninger til samarbejdet: ”Der er ingen tvivl om, at der er et stort økonomisk potentiale i, at vi får optimeret og ensartet vores udstyr. Projektet og samarbejdet med Offshoreenergy.dk giver os samtidig mulighed for at optimere vores leverandørkæde, og det kan også vise sig at blive meget værdifuldt,” siger han. Ifølge projektleder hos Offshoreenergy.dk, Christian Munk Jensen, er der også et stort potentiale i at sikre, at udstyret ikke er overdimensioneret: ”Hvis man ved, at udstyret kun skal bruges til fragt på en bestemt strækning, er der ingen grund til, at udstyret er designet til at kunne andet end det. I dag er det ofte designet til at kunne bruges i hele verden, men det er unødvendigt,” siger han. Projektet er faciliteret af Offshoreenergy.dk og innovationsnetværket Service Platform.

DIS, R&D, LIC Engineering og Semco Maritime

KONTAKTPERSON: Christian Munk Jensen Project Manager +45 50 55 26 06 cm@offshoreenergy.dk

THE CHALLENGE: Today, MHI Vestas Offshore Wind and Siemens Gamesa Renewable Energy use different types of equipment for lifting, land and sea transport, in addition to sea fastening. The companies also have different requirements of the equipment, which makes them expensive to manufacture. THE SOLUTION: DIS, R&D, LIC Engineering and Semco Maritime have joined forces with the two wind turbine manufacturers to produce common guidelines for equipment design, so the equipment can be used across wind turbine manufacturers and projects. THE POTENTIAL: It is expected that a common standard for equipment will both prevent over-sizing and reduce manufacturing expenses.


// YEARBOOK

43

CRIF # 8

MHI Vestas og Siemens Gamesa Renewable Energy vil designe ens transportudstyr, der kan tilgodese begge producenter Af Mathilde Friis-Andersen

De to vindmølleproducenter MHI Vestas og Siemens Gamesa Renewable Energy er allerede gået sammen om at lave fælles standarder for det udstyr, der bruges til at transportere og løfte vindmølle

UDFORDRING: MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy samarbejder allerede om en fælles guideline for transport-, løfteudstyr og sea fastening. Dette projekt er næste skridt på vejen mod fælles udstyr, der kan håndtere at blive brugt på tværs af projekter og producenter.

PROBLEMEJER: MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy.

PROBLEMLØSER: Under opbygning

KONTAKTPERSON: Christian Munk Jensen Project Manager +45 50 55 26 06 cm@offshoreenergy.dk

komponenter med. Næste skridt er at få designet udstyret, så det tilgodeser begge producenter og i højere grad kan masseproduceres. ”Ved at sætte os ned og diskutere de forskellige standarder har vi fundet ud af, at vi begge har nogle specifikationer, som er decideret tåbelige. Så med hjælp fra den fælles guideline kan vi nu få produceret fælles udstyr i større volumen og dermed reducere kostprisen,” siger Chief Technology Officer for MHI Vestas Offshore, Torben Hvid Larsen. Projektet er stadig i sin indledende fase, og det er derfor vanskeligt for både Torben Hvid Larsen og projektleder ved Offshoreenergy.dk, Christian Munk Jensen, at sætte kroner og øre på potentialet. ”Fordelen er, at de fremover kan bruge det samme udstyr på tværs, som også andre vindmølleproducenter kan få glæde af. Kundegruppen bliver på den måde større og det vil naturligvis reducere kostprisen,” siger Christian Munk Jensen. Projektet er faciliteret af Offshoreenergy.dk.

THE CHALLENGE: MHI Vestas Offshore Wind and Siemens Gamesa Renewable Energy are already cooperating to create common guidelines for transport, lifting equipment and sea fastening. This project is the next step towards achieving shared equipment that can be used across projects and manufacturers.

THE SOLUTION: Equipment designed to be used by both manufacturers for the transport and lifting of wind turbines, as well as sea fastening. Additionally, it is part of the project to construct a business model that supports the design.

THE POTENTIAL: It is expected that the shared equipment will reduce manufacturing costs, as the equipment, to a large extent, can be mass-produced and utilised transversely.

CRIF-TEMA CRIF

FÆLLES DESIGN SKAL REDUCERE KOST­­PRISEN PÅ TRANSPORTUDSTYR


18.-21. juli 2018

Tall Ships Races Esbjerg

DER ER MEGET AT GLÆDE SIG TIL I 2018 www.esbjerglive.dk


A FLEXIBLE TRANSPORT SOLUTION deugro provides industry-leading and highly specialized

function, securing the following for our client:

project logistics solutions to global clients. As experts

• A customized solution

in the wind industry, we recently designed a unique

• Secure and efficient loading and discharge

transportation concept involving two tailor-made

• Lower transportation costs

transport vessels with a special roll-on/roll-off (RO/RO)

• Enhanced safety

deugro Danmark A/S | Overgade 21 | 7400 Herning | Denmark | info@deugro.com /deugro

Safety is our business. Worldwide. Trust Us.

11337 – VISION

Learn more about our wind industry solutions: deugro.com/wind

Falck Safety Services is the global leader in offshore safety training and services. Last year over 325,000 people in 21 countries trusted us with their lives.

Trust in a safer world Falcksafety@falcksafety.dk www.falcksafety.dk

11337 FalckSS_Tina_Ann200(b)mm x 125(h)_image.indd 2

31/08/2017 16.06


46

YEARBOOK //

CRIF-TEMA CRIF

CRIF # 9

THE CHALLENGE:

FÆLLES KRAV SKAL ØGE SIKKERHEDEN PÅ SØEN Forskellige løsninger til at komme ombord på en vindmølle giver anledning til forvirring Af Mathilde Friis-Andersen

MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy benytter sig i dag af to forskellige løsninger, når der er behov for at servicere offshore vindmøller. Serviceteknikerne skal enten ombord på vindmøllen via en gangbro eller via en bådlanding, hvor båden lægger til helt tæt ved vindmøllefundamentet, så teknikerne kan gå sikkert ombord på møllen. Udstyret, der skal bruges til de to overførselsløsninger, afhænger dog af, hvilken vindmøllepark teknikerne skal servicere. Og det er en udfordring for de underleverandører, der sejler teknikerne ud til vindmøllen.

”Når der er tale om bådlandinger monteres der forskelligt udstyr på båden alt afhængigt af, hvilken vindmøllepark der skal serviceres. Det giver anledning til forvirring, og det sker derfor også, at kommunikationen er glippet, og at båden med teknikere ombord er sejlet afsted med det forkerte udstyr monteret,” fortæller projektleder ved Offshoreenergy.dk, Thomas Vohs-Ahler, der er facilitator på projektet. Men det er går ud over effektiviteten, når båden skal sejle i havn igen og teknikerne må vente på, at udstyret bliver skiftet. De to vindmølleproducenter ønsker derfor at lave en fælles standard for, hvordan udstyret til bådlandinger skal se ud. Også i forhold til løsningen hvor der benyttes en gangbro, er der potentiale i at forbedre de eksisterende standarder. ”Helt overordnet vil man kunne spare en del tid ved at have en fælles guideline, men vi har også en klar forventning om, at fælles standarder hele vejen rundt vil øge sikkerheden for teknikerne,” siger Thomas Vohs-Ahlers.

When offshore wind turbines need to be serviced by technicians who sail out to them, MHI Vestas Offshore Wind, Siemens Gamesa Renewable Energy and the wind turbine industry all utilise different solutions. This means that the boat transporting technicians may have to return to land to change equipment if incorrect components have been installed.

THE SOLUTION: A common guideline for boat landings and transition via walkways, so in the future, wind turbine manufacturers have the same demands.

THE POTENTIAL: The common standard is expected to increase effective working time for technicians, and also improve safety when they enter the wind turbines.

UDFORDRING: MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy samarbejder allerede om en fælles guideline for transport-, løfteudstyr og sea fastening. Dette projekt er næste skridt på vejen mod fælles udstyr, der kan håndtere at blive brugt på tværs af projekter og producenter.

PROBLEMEJER: MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy.

PROBLEMLØSER: Under opbygning

KONTAKTPERSON: Thomas Vohs-Ahlers Project Manager +45 53 89 20 50 tv@offshoreenergy.dk


Get access to our global team of experts Our energy business provides expert advisors, engineering, design and project management services to the oil and gas, renewables, nuclear and conventional power sectors worldwide from our hubs in Europe, North America, Middle East and Asia Pacific.

We merge original thinking with our 60 years’ experience in energy, helping to transform the potential of existing infrastructure as well as new resources and technology, to improve lives through safer, cleaner and smarter energy.

This image shows how we can easily integrate new installations into existing systems through 3D modelling combined with the latest 3D laser scanning technology.

Read more: www.atkins.dk / www.atkinsglobal.com

Sales, service and rental of equipment

to industries with high demands on safety, quality and performance. HYTOR specializes in design and construction of customized solutions for the oil and gas industry and in unique tool solutions for the wind energy industry. Our solutions are also available for rent and are of course in accordance with high international standards, such as PED and ATEX. Oil & Gas • Hydraulic control • Chemical dosing • Chemical injection • Pressure test • Gas boosters • Instrumentation • Hydraulic tools • Service of hydraulic and chemical systems • Service of pumps and constant flow valves • Platform surveys for optimization purposes • Bolt tensioning with certificate www.hytor.com

Wind • Torque tools • Tensioning tools • Fully automated pumps • Nut splitters • Nut runners • Hydraulic jacks • Flange alignment tools • Flange spreading tools • Bolt tensioning with certificate

Oil & Gas

Wind

Industry

Rescue

Rental


48

YEARBOOK //

CRIF-TEMA

CRIF # 10

NYT SENSORSYSTEM SKABER BEDRE MILJØ OG ØKONOMI Det bliver muligt at måle det nøjagtige indhold af svovl og dermed mindske udledning af kemikalier UDFORDRING: Olie- og gasbranchen vil gerne reducere brugen af de miljøtunge og kostbare kemikalier kaldet scavengers, der bruges til at fjerne svovlbrinte fra gas. Et nyt fuldautomatisk målings- og styringssystem forventes at reducere brugen af kemikalier med 30 pct.

PROBLEMEJERE: Konkrete problemejere i olie- og gasbranchen.

PROBLEMLØSERE: Unisense, LICengeneering A/S, Automation Lab og Pieter Mouritsen A/S

KONTAKTPERSON: Mikkel Juul Head of Internationalization +45 42 14 91 73 mj@offshoreenergy.dk

Af Mathilde Friis-Andersen

Den forskerdrevne virksomhed Unisense er i fuld gang er med at udvikle et fuldautomatisk sensorsystem til måling og styring af kemikalietilsætningen på olieog gasplatforme. Målet med projektet er at reducere brugen af scavengers, som er de kemikalier, man bruger til at fjerne svovl. Systemet vurderes at ville revolutionere processtyringen på tusinder af offshore-rigge i hele verden, eftersom det i dag ikke er muligt at måle svovlindholdet i gas in-line og i realtid. ”Med sensorsystemet bliver det muligt at måle det nøjagtige indhold af svovl (H2S), og dermed også dosere kemikalierne mere nøjagtigt. Estimatet er, at man vil kunne spare 30 pct. af den mængde scavengers, der i dag bliver tilsat,” siger adm. direktør i Unisense, Christian Buur. ”Det betyder først og fremmest, at man får en langt mere miljørigtig løsning på platformene, men der er også et stort besparelsespotentiale ved at mindske udledningen af kemikalierne,” siger Christian Buur. Unisense har i knap 20 år solgt mikrosensorer til biologer og andre forskere, og det var på baggrund af deres erfaringer, at ideen til det toårige udviklingsprojekt opstod. De fire virksomheder har været i gang siden april i år, og mens Unisense i øjeblikket arbejder på at modificere sensorerne til industribrug, står Offshoreenergy-medlemmerne LICengineering A/S og Pieter Mouritsen A/S for levering af pumpe og for designet af det overordnede system.

Christian Buur

THE CHALLENGE: The oil and gas industry wants to reduce the use of the non-ecofriendly and expensive chemicals called scavengers, which are used to remove sulphur from gas.

THE SOLUTION: Unisense, LICengineering A/S, Automation Lab and Pieter Mouritsen A/S are in the process of developing a fully automated measuring and control system that is expected to reduce the use of these chemicals by 30%.

THE POTENTIAL: It is expected that the solution will lead to substantial economic savings, and will provide a significantly more eco-friendly solution for the platforms.

Udvikling af softwaren og selve automatiseringen står Svendborg-virksomheden AutomationLab A/S for, og målet for de fire partnere er ifølge Christian Buur helt klart. ”Målet er, at vi i april 2019 har udviklet et færdigtestet prototypesystem, som vi kan se, reducerer brugen af kemikalier markant,”siger han. Foruden offshore-branchen spås systemet at kunne anvendes på en række onshoreanlæg med tilsvarende problematikker, ligesom vandværker vil kunne drage nytte af et lignende sensorsystem.


Welcome to the North Sea

Svend Lykkemark Christensen, CEO, Danoil Exploration A/S www.danoil.dk

Dear Newcomers to the North Sea, Welcome to Denmark. We have been looking forward to an infusion of new energy and optimism in this industry for some time now. Now we are looking forward to working with you to ensure a responsible growth in E&P activities in the North Sea.

THYBORØN HAVN VESTKYSTENS BEDSTE BESEJLINGSFORHOLD

NY SVÆRGODSKAJ I FULD DRIFT

· Unik østvendt indsejling ved Nordsøen · Basehavn for offshore installation og service · Vestkystens største flydedok

www.thyboronport.dk

THYBORØN


50

YEARBOOK //

CRIF-TEMA

CRIF # 11

AUTOMATISK SVEJSNING SKAL REDUCERE PRISEN PÅ JACKETS Første skridt på vejen mod billigere vindmøllefundamenter er masseproduktion af de jackets, der bærer fundament. Særligt knudepunkterne er en udfordring Af Mathilde Friis-Andersen

Når vindindustrien i dag producerer de jackets, der udgør den styrkemæssigt bærende del af et vindmøllefundament, foregår det primært ved manuel svejsning. Men det er både besværligt og omkostningstungt. Vindmølleproducenten Siemens Gamesa Renewable Energy ønsker derfor at redesigne modulerne, så de fremover kan masseproduceres. ”Noget af det mest komplicerede ved et jacket-modul er de knudepunkter, hvor de forskellige rør er svejset sammen,” forklarer Jesper Møller, Head of Offshore Concepts and Solutions hos Siemens Gamesa Renewable Energy. ”Disse samlinger kaldes knuder eller noder, og det er på nuværende tidspunkt en kompliceret og omkostningstung proces at svejse disse rørstykker sammen,” fortsætter han. I samarbejde med Force Technology og Bladt Industries A/S har Siemens derfor fået produceret to knuder, der er delvist automatisk svejset. Næste skridt er

UDFORDRING: Siemens Gamesa Renewable Energy ønsker at kunne masseproducere jackets, der er den styrkemæssigt bærende del af et vindmøllefundament. Første skridt er afprøvning af nye og billigere svejsemetoder til de knudepunkter – også kaldet noder - der holder fundamentet sammen.

PROBLEMEJER: nu at sikre, at knuderne rent styrkemæssigt kan holde en hel livstid på havet. ”Noderne bliver nu hver især testet ved at gennemgå to millioner cyklusser, hvor vi enten trækker eller hiver i dem. Vi holder så øje med, hvornår der opstår revner i modulet, hvor store revnerne er og registrerer også, om knuden går endeligt i stykker,” fortæller projektleder hos Offshoreenergy.dk, Henrik Böhmer, der er med til at facilitere projektet. Testen er ifølge Jesper Møller første skridt mod at kunne udfordre den måde, man producerer jackets på i dag. ”De guidelines der eksisterer i dag, baserer sig på en række udmattelseskurver og beregningsmodeller, der stammer fra 1960-erne. Dengang havde man et relativt lille statistisk relativt grundlag for, hvordan udmattelseskurverne skulle se ud. Modellerne er langt mere sofistikerede i dag, og vi har derfor en tro på, at de nuværende jackets er overdimensionerede i et eller andet omfang,” siger Jesper Møller.

Siemens Gamesa Renewable Energy

PROBLEMLØSER: Force Technology og Bladt Industries A/S

KONTAKTPERSON: Henrik Böhmer Project Manager +45 42 14 91 76 hbo@offshoreenergy.dk

Siemens Gamesas overordnede mål med redesignet af knuderne er at reducere kostprisen på det samlede vindmøllefundamenter med 40 pct. ”Kan vi automatisere dele af den måde, vi producerer knuder på, har vi lagt grundlaget for på sigt at kunne masseproducere moduler til jackets. Men det er kun en forløber til en lang og kompliceret proces”, siger Jesper Møller.

THE CHALLENGE:

THE SOLUTION:

THE POTENTIAL:

Siemens Gamesa Renewable Energy wishes to mass-produce the jackets that are the supporting substructures of a wind turbine foundation. The first step is to test new and cheaper welding methods for the joints or nodes that hold the foundation together.

In collaboration with Force Technology and Bladt Industries, Siemens Gamesa Renewable Energy is in the process of testing new welding methods for assembling the joints, also called nodes, that hold the foundation together.

Siemens Gamesa Renewable Energy has an overall goal to reduce the cost price of wind turbine foundations by up to 40%. Success in this project is the first step towards the mass-production of jacket foundations.


THIS IS EFFICIENCY Phastite® Tube Fittings

Designed to eliminate installation errors

Through our partnerships, Parker is helping its customers’ productivity and efficiency, while reducing cost. This reflects Parker’s commitment to solving the world’s greatest engineering challenges. www.parker.com/dk l tel. +45 4356 0400

www.oceanteam.eu Rev1/2017

Pure System = Reliable Operation 24/7 Ocean Team removes efficiently damaging particles and deposits. The result is a significantly higher utilization efficiency, optimal operating conditions, and extended life time on key system components. Ocean Team services: • Oil Care: Flushing, filtering, and oil analysis/monitoring • Chemical Cleaning: Removal of organic and unorganic deposits • Mechanical Cleaning: Includes ultra sound, steam and high pressure rinse • Customized Purifying Solutions: Development, design, and construction of innovative systems

Super Critical CO2 Unit

As a practicle case, Wintershall Nordzee successfully tested the purification technology, using Ocean Team Scandinavia’s Super Critical CO2 technology by cleaning with liquid CO2. Purifying 38 km, 1/2 inch I.D. pipe in an umbilical with turbulent flow all the way through, with a Reynolds no. over 25.000, the fluid carrying systems were cleaned from NAS1638 class 12 (top of the contamination scale), to a NAS 1638 class 3 (most pure). This have never been done before.

Vesterhavsgade 56, DK-6700 Esbjerg, September 2017 Rev 1_200_b_125_h.indd 1

Ph: +45 7518 0077

24 hours service

ots@oceanteam.eu

www.oceanteam.eu 31-08-2017 13:45:40


52

YEARBOOK //

CRIF-TEMA

CRIF # 12

NYT BØTTE-DESIGN SKAL REDUCERE KOSTPRISEN Nyt suge-bøttedesign skal være med til at reducere kostprisen på vindmøllefundamenter med 40 pct. Målet er at kunne massefremstille bøtterne Af Mathilde Friis-Andersen

THE CHALLENGE: Med udgangspunkt i et tidligere projekt, hvor Siemens byggede skaltårne af relativt tynde metalplader, er det i samarbejde med Universal Foundation A/S, Ib Andreasen Industries A/S, AAU Civil Engineering og AAU Institut for Mekanik og Produktion lykkedes Siemens Gamesa Renewable Energy at udvikle et nyt suge-bøttedesign. ”Vi har designet en bøtte, der produceres ved, at man bukker stålet nogle gange, så det får en rigtig høj styrke. Der er vel nærmest tale om en origami-struktur i stål,” siger Jesper Møller, Head of Offshore Concepts and Solutions hos Siemens Gamesa Renewable Energy. Det nye design betyder, at tykkelsen på skørtet af suge-bøtten kan reduceres fra 40 til 17 mm, ligesom vægten på hver suge-bøtte kan reduceres fra nuværende 140 ton til ca. 100 ton.

Billigt stål Bøtten er tilmed fremstillet i det billigste stål på markedet, coil-stål på ruller, der typisk er 15 pct. billigere end det pladestål, man bruger i dag. Selvom det er dyrere at producere bøtten på denne specielle måde, ser det ifølge Jesper Møller stadig ud til, at det kan betale sig. ”Projektet er næsten færdigt, og ser alt i alt lovende ud. Men det er svært at skære 30 pct. af kostprisen på noget, der allerede er forholdsvist veludviklet. Der er ikke ét element, der kan gøre det alene, men mange små bække, der hver især skal bidrage til, at vi forhåbentlig kan sænke den samlede kostpris på fundamenterne med 40 pct.,” siger Jesper Møl-

ler. Næste skridt mod massefremstilling af det nye suge-bøttedesign er at ansøge om støtte til at producere én bøtte i fuld skala, som kan installeres og testes ude på havbunden. ”Selvom vi er kommet langt med projektet, mangler der stadig nogle dele, før konceptet er markedsklar,” siger projektleder Henrik Böhmer fra Offshoreenergy.dk.

UDFORDRING: Siemens Gamesa Renewable Energy har et mål om at reducere kostprisen på vindmøllefundamenter med 40 pct. Som et led i det har samarbejdspartnerne udviklet et nyt modulært design til de sugebøtter, der udgør en bærende del af fundamentet. Det nye design betyder, at suge-bøtten vil kunne masseproduceres.

PROBLEMEJER:

Siemens Gamesa Renewable Energy wishes to develop a modular suction caisson (commonly called “suction bucket”) design that can be mass-produced. The suction caisson forms part of the foundation for offshore wind turbines.

THE SOLUTION: Universal Foundation A/S, Ib Andreasen Industries A/S, in cooperation with Siemens Gamesa Renewable Energy, AAU Civil Engineering and AAU Institute for Mechanical and Manufacturing Engineering have designed a lighter and cheaper suction caisson.

THE POTENTIAL: The new design means that in the future, suction caissons can be manufactured using steel coil in rolls that are 15% cheaper than the steel plates being used today. The aim is to reduce the cost price of the entire wind turbine foundation by 40%.

Siemens Gamesa Renewable Energy

PROBLEMLØSER: Universal Foundation A/S, Ib Andreasen Industries A/S, AAU Civil Engineering og AAU Institut for Mekanik og Produktion

KONTAKTPERSON: Henrik Böhmer Project Manager +45 42 14 91 76 hbo@offshoreenergy.dk

Projektets udformning er inspireret af en plastikbøtte, deraf navnet


SONGA OFFSHORE DIGITALIZES THEIR OIL RIGS WITH IFS IOT CONNECTOR “IFS helped Songa Offshore make significant improvements in terms of asset reliability, service performance and cost savings by feeding sensor-captured data into IFS Applications to help us act much quicker and more proactively.” Cato Sola Dirdal, IT/IS Director at Songa Offshore

What’s next for your onshore and offshore operations? ifs.world/songaoffshore IFS is a global leader in providing cloud-enabled ERP, EAM and Service Management solutions.

STYRK DIN KONKURRENCEEVNE MED INNOVATIVE LØSNINGER Vil du styrke konkurrenceevnen uden at gå på kompromis med kvaliteten. Lindpro er certificeret og løser dine opgaver med højtuddannede specialister inden for industri, marine og kommunikation – Både on- og offshore. Lad os hjælpe med at skabe energi til mere.

El-installationer • Industriinstallation • Off-shore • Marine • Brand- og tyverisikring • Adgangskontrol • Talevarsling • Tv-overvågning • BMS- og CTS-anlæg • Tele- og datainstallationer • Automation • Energioptimering • Service


SCALE-UP

54

YEARBOOK //

Fokus på digital omstilling og optimering Acceleratorprogrammet Scale-Up Offshore skal sparke nyt liv i offshore branchen Af Lars Mandal

Giv branchen en professionel rusketur. sig til branchen nye markante aktører Vend bøtten. Spark døren ind til nye inden for produktion, service og eksport. markeder og brancher. Fremtiden er digital, så de løsninger, vi Udfordringer er der nok af for den jagter, skal være funderet i digitale løsdanske offshorebranche. ninger og gerne med en række fællesDerfor er forventningerne store til træk til gavn for alle i branchen,” pointeacceleratorprogrammet Scale-Up Offrer Lisbeth Valther. shore og de 30 deltagende virksomheder Scale-Up Offshore skal hjælpe virki perioden 2017-2019. somhederne med at udvide deres forret”Offshoreindustrien har brug for ning til nye brancher og andre markeder. innovation – også fra helt andre induNye job og vækst i strier - og derfor er vi gået med som omsætning og eksport partner i acceleratoren Scale-up Offshore for at matche nye innovative virk”Scale-Up Offshore skal sparke dørene somheder med industriens store spilind til hidtil usete samarbejder, og prolere,” siger Glenda Napier, CEO i jektet skal knytte bånd til branchen Offshoreenergy.dk. mastodonter, som gennem samarbejdet ”Jeg håber, at med de innovative vi med de valgte virksomheder selv “Vi forventer, at knap en virksomheder har tredjedel af alle de 30 deltagere kan høste værdifuld fundet de pionerer, viden og inspiravil komme gennem projektet tion.” der samlet set kan revolutionere vores Potentialet er og fremstå som markante branche og sætte yderst konkret: vækstvirksomheder i 2020” nye mål og standarAcceleratoren skal der for udvikling, over de kommende Lisbeth Valther Ansvarlig for produktion, service, år skabe godt 120 acceleratorprogrammet eksport og samarnye arbejdspladser i scale up Offshore bejde,” siger Lisoffshore industrien. beth Valther, der er Omsætningen skal ansvarlig for acceleratorprogrammet. vokse med 35 mio. kr., og eksporten skal ”Branchen har mange aktive gazeløges med 15 mio. kr. levirksomheder, og nu skal vi med Sca”Vi forventer, at knap en tredjedel af le-Up Offshore finde de fyrtårne, der har alle de 30 deltagere vil komme genpotentiale til at træde frem og udvikle nem projektet og fremstå som markante

vækstvirksomheder i 2020,” fastslår Lisbeth Valther.

Opfordring til samarbejde ”Offshore industriens store aktører bør være åbne og proaktivt søge innovation ved små og mellemstore virksomheder og start-ups. Det gavner hele industrien,” mener Verner Andersen, Vice President i Semco Maritime, som er mentor for virksomheden Real Safety i Scale-Up Offshore. ”Vi får nytænkning og innovation, og de små virksomheder får adgang til et marked og produktionsapparat, de ellers ikke kunne få. Det er win-win for begge parter,” siger Verner Andersen. Acceleratoren Scale-up Offshore er udviklet i partnerskab mellem Offshoreenergy.dk, SE og Next Step Challenge, Esbjerg Erhvervsudvikling og Business Region Esbjerg med finansiering fra Erhvervsministeriet og de fem danske regioner.


// YEARBOOK

SCALE-UP

REAL SAFETY KÅRET SOM ÅRETS SCALE-UP OFFSHOREVIRKSOMHED Virksomhedens kerneforretning handler om sikkerhed langt fra land med skridsikre og langtidsholdbare flugtveje Af Lars Mandal

Alle overflader, der betrædes i enten arbejdstiden eller fritiden, skal være sikre og trygge uden risiko for at glide eller falde. Real Safety har gjort denne mission til sit mantra, og virksomheden har oparbejdet stor erfaring og anerkendelse for deres meget synlige løsninger til offshore, marine, industri, det offentlige marked og til private. Som kronen på værket blev Real Safety kåret til årets offshore Scale-Up virksomhed. ”Det er helt fantastisk og en umådelig stor præstation i et meget stærkt felt,” jubler key account manager Martin Boye. Han påpeger, kontakterne straks efter kåringen strømmede ind fra såvel Danmark som det globale marked.

Skridsikre i al slags vejr ”Vores førsteplads udgør en enorm markedsværdi. Den massive eksponering er guld værd, for vi må bare erkende, at det er svært at sælge sikkerhed. Det er noget, man køber, når man løber ind i problemer. Kendskabet til vores virksomhed er uhyre vigtig, vi skal være synlige og top-of-mind, og straks efter kåringen kunne vi glæde os over mange nationale og internationale henvendelser. Vi kan

nu rykke ind på helt nye markeder,” fortæller Martin Boye. Real Safety slår fast, at der ikke findes overflader, som virksomheden ikke kan sikre, og produkterne er skridsikre uanset miljø og vejr. ”Selv om vores produkter udsættes for vand, olie, fedt, slam, is, løvfald, alger eller noget helt ottende, så garanterer vi, at produkterne forbliver skridsikre.” Real Safety har mange års brancheerfaring og stor viden om skridsikre løsninger.

”Vi tilbyder alsidige løsninger, og der findes ingen antiskrid-løsning på markedet, som vi ikke tilbyder. En række af de sikkerhedsoptimeringer, vi tilbyder, omfatter produkter som kabelbroer, sikkerhedsmåtter, fiberriste og sikkerhedsbumpers,” oplyser virksomheden. Real Safety har siden 2005 har leveret rådgivning om sikkerhed og sikkerhedsoptimerende løsninger til blandt andet industrien, kommuner og til platforme, rigge og skibe i Nordsøen.

Scale-Up Denmark Offshore The Danish offshore industry is faced with many challenges. For this reason, there are high expectations of the Scale-Up Denmark project and the 30 participating companies. Scale-Up Denmark must help companies to expand their business to reach new sectors and other markets. Lisbeth Valther, responsible for the

55

Offshore Industry in Scale-Up Denmark explains: “We have a great need for innovative thinking, so I hope that with the selected companies, we have found pioneers who together can revolutionise our industry, and set new goals and standards for development, production, service, export and cooperation.”


HITTING TOP QUARTILE MEANS

Radically transforming capital projects for the new reality

Emerson Project Certainty The Emerson logo is a trademark and a service mark of Emerson Electric Co. © 2017 Emerson Electric Co.

115811 ins 26_TopQuartile_ad_DO.indd 1

03/08/2017 11:44

O F F S H O R E E N E R G Y. D K

SYNERGY MAKES ENERGY Klyngeorganisation og innovationsnetværk for den danske offshoreindustri


600 km 500 km

19

oil and gas fields / rigs and platforms serviced from Esbjerg

58

400 km

45

300 km 200 km

Centre of offshore excellence

offshore wind parks with Port of Esbjerg involvement

100 km

Esbjerg

200

100 km 200 km

companies involved in energy

300 km 400 km

6,626

500 km 600 km

ship calls 2016

Gateway Scandinavia

WANT TO REDUCE COSTS AND DOWN TIME? Automatic Lubrication Systems designed for Jack-up systems, Cranes, Skidding systems, Winches etc. We offer full system implementation from design to commissioning. You get a number of cost advantages:

 Less downtime  Reduced grease consumption  Reduced man hours  Better equipment lifetime  Short payback time Contact: info@masytec.dk Phone: +45 4345 8866 Web: www.masytec.dk

SKF Lubrication Systems Distributor


YEARBOOK //

Scale up Finalister

SCALE-UP

58

2017 Qampo - Aarhus

Specialiseret i at forbedre processer og beslutningstag¬ning for både private forbrugere og virksomheder gen¬nem science software. Deres løsninger giver dig mulig¬hed for at bevæge dig frem i stedet for at rapportere baglæns ved at forudsige og optimere forretningsmæs¬sige beslutningsprocesser.

qampo.dk

SafeEx - Nørresundby

Inspektions- og vedligeholdelsessystemer til industrielt udstyr, der er brugervenligt og intuitivt og i stand til at strømline dine vedligeholdelsesrutiner ved at anvende din smartphone, hvilket giver dig live data og kvalitetssikring.

safeex.com

Droneinspektion - Strøby

En kombination af software- og droneinspektion, der giver overblik, når du søger sk ader på vindmøller. Et unikt produkt placeret i en cloudløsning skaber det nødvendige overblik for at planlægge drift og vedligeholdelse af vindmølleparker.

droneinspektion.nu

Nordic Platform Haderslev

Unikke og revolutionerende kompositprodukter til stilladsindustrien både onshore og offshore. Kompositmaterialet er let, holdbart og nemt at tilpasse, produkterne giver sikkerhed, komfort og reducerer materiale- og vedligeholdelsesomkostninger.

www.nordicplatform.dk


// YEARBOOK

59

SCALE-UP

Real Safety - Esbjerg

Udvikler og fremstiller anti-slip løsninger til trapper, stiger, gulve, stilladser, gitre mv. Til en bred vifte af industrier for at øge sikkerhed på trods af alt fra olie til affald, alger, vand, fedt m.m.

realsap.com

Juel&Krøyer - Esbjerg

Firmaet udvikler vedligeholdelses- og styringstjenester til offshoreindustrien og brugerorienterede løsninger til kunder ud fra en omfattende viden om udstyr og systemer

www.juel-kroyer.dk

Stenca - Aalborg

Tuco - Faaborg

Tuco Yacht kombinerer højteknologisk carbon fiber komposit med erfaring og traditionelt håndværk. Værftets både er lettere, mere modstandsdygtige og mindre brændstofforbrugende, og de er i stand til at sejle under ekstreme forhold.

www.tuco.dk

Anemo Analytics - HØRSHOLM

Produkter og løsninger inden for isolering og brandbeskyttelse for både on- og offshoreindustrien. Produkterne er udviklet af højt certificerede fagfolk med ekspertviden, som er med til at skabe kvalitetssikring.

Anemo Analytics leverer softwareløsninger til vindmølleindustrien. Det betyder inspektion, automatisering og hurtig feedback, softwareløsningerne kan reducere udgifterne til evaluering af ydeevne, analyse, rapportering og kan forbedre din forretning.

stenca.dk

www.anemo-analytics.com


YEARBOOK //

INTERVIEW

60

“Regeringen har i sit regeringsgrundlag sendt et klart signal om, at havvind vil spille en afgørende rolle i fremtidens energiforsyning.” Brian Mikkelsen Erhvervs- og vækstminister


// YEARBOOK

61

INTERVIEW

Milliarder og mange nye arbejderpladser i olie og vind Erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen ser store muligheder for den danske offshoreindustri Af Jørgen Høg og Lars Mandal

Regeringen med erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen i spidsen varsler en ny vækstplan for Det Blå Danmark her sidst på året. Fokus vil stadig ligge på innovation, kompetencer og iværksætteri, og ministeren pointerer, at Danmark skal være det første land i verden, hvor havvind klarer sig uden støtte og på almindelige markedsvilkår.

Hvad er erhvervspotentialet i den danske offshoreindustri? ”Den nye Nordsø-aftale betyder, at der i de kommende år vil blive investeret et tocifret milliardbeløb i olie- og gasudvinding i Nordsøen, blandt andet ved en fuld genopbygning af Tyra-anlæggene. Investeringerne giver mulighed for indtægter til statskassen på op til 26 mia. kr.

frem mod 2042 og sikrer fastholdelse og udvikling af de mange arbejdspladser, der knytter sig til olie- og gassektoren.” ”De nye investeringer i olie- og gasudvinding i Nordsøen vil også betyde en stigende udfasning af udtjente offshoreinstallationer. Det kan forhåbentlig være med til at skabe et nyt marked for afvikling, dvs. fjernelse og ophugning af offshoreinstallationer. Markedet for afvikling i den danske del af Nordsøen alene er således anslået til mellem 40 og 50 mia. kr., og et endnu større potentiale findes i de omkringliggende Nordsølande.” ”Regeringen har i sit regeringsgrundlag sendt et klart signal om, at havvind vil spille en afgørende rolle i fremtidens energiforsyning.”


INTERVIEW

62

YEARBOOK //

Hvordan vil regeringen styrke den danske offshoresektor? ”Vækstteamet for Det Blå Danmark har med sine anbefalinger givet regeringen et nyttigt fingerpeg om Det Blå Danmarks udfordringer og potentialer frem mod 2025. Det gælder også i forhold til offshoresektoren.”

fortsat udbygning af havvind i Nordsøen og Østersøen.” ”Det Blå Danmarks konkurrenceevne afhænger af fortsat innovation. Jeg er derfor meget fokuseret på, at Danmark skal være et land, hvor et tæt samarbejde mellem erhverv, myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner sikrer en kort vej fra idé til produkt.”

Hvad skal der til, for at Danmark udvikler sig til et globalt offshore kraftcenter? ”Regeringen vurderer løbende offshoresektorens rammevilkår, og med Nordsø-aftalen er der skabt ro om vilkårene for udnyttelse af olie- og gasressourcer i den danske del af Nordsøen. Regeringen er klar til dialog om eventuelle barrierer, der måtte stå i vejen for et nyt marked for afvikling af olie- og gasinstallationer.” ”Regeringen har samtidig en klar ambition om, at Danmark skal bevare og udbygge dets førerposition inden for havvind. Det skal ske ved at skabe verdens første havvindindustri, der både er miljømæssig og økonomisk bæredygtig. Havvindindustrien skal kunne konkurrere uden offentlige tilskud på lige fod med andre former for energiindustrier. Det skal ske gennem

den i Nordsøen og Østersøen. Danmark er havvindmøllernes vugge, men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Derfor vil regeringen også styrke den danske energiforskning, så Danmark bevarer sin position i verdenseliten. Sideløbende med den grønne omstilling vil regeringen arbejde for at sikre en bæredygtig transition fra fossile til grønne energikilder.”

“Danmark er havvindmøllernes vugge, men vi skal ikke hvile på laurbærrene”

Hvilke initiativer vil regeringen tage i retning af et offshore iværksættermiljø?

”Regeringen anerkender de resultater, som Scale Up Denmark har opnået inden for iværksætteri. Vækstteamet anbefaler, at iværksætterkulBrian Mikkelsen Erhvervs- og vækstminister turen inden for de maritime erhverv skal styrkes gennem udvikling og etablering af et blåt iværksætterforum og iværksætterprogram i et samarbejde med de maritime brancheorgaHvilke konkrete målsætninger har nisationer, de eksisterende iværksætterregeringen for offshoreindustrien? miljøer og universiteterne. ”I regeringsgrundlaget har regeringen Regeringen vurderer og prioriterer i præsenteret sin ambitiøse målsætning øjeblikket vækstteamets anbefalinger for inden for havvind. Danmark skal være at kunne offentliggøre en blå vækstplan det første land, hvor havvind kan klare senere på året.” sig på markedsvilkår. Det skal ske gennem en ambitiøs udbygning af havvin-

Billions of kroner and many new jobs in oil, wind and decommissioning By Jørgen Høg and Lars Mandal

Brian Mikkelsen, Minister for Industry, Business and Financial Affairs, sees great opportunities for the Danish offshore industry? With Brian Mikkelsen, Minister for Industry, Business and Financial Affairs at the helm, the government will announce a new growth plan for Blue Denmark at the end of this year. The focus will remain on innovation, competences and entrepreneurship, and the Minister points out that Denmark will be the first country globally where offshore winds can manage without support, and under normal market conditions.

What specific objectives does the government have for the offshore industry? “Denmark must be the first country to demonstrate that offshore winds can cope with market conditions. This must be achieved through an ambitious expansion of offshore wind in the North Sea and the Baltic Sea.” Whilst Denmark remains the cradle of wind turbines, there is no room for complacency. For this reason, the government will bolster Danish energy research in order to allow Denmark to retain its elite position in the world. Alongside the green transformation, the government will work to ensure a sustainable transition from fossil fuels to green energy sources.


// YEARBOOK

63

INTERVIEW

“Danmark skal være et land, hvor et tæt samarbejde mellem erhverv, myndigheder og uddannelses- og forsknings-institutioner sikrer en kort vej fra idé til produkt.” Brian Mikkelsen Erhvervs- og vækstminister


yearbook //

INTERVIEW

64

”HVORFOR IKKE BETALE MEKANIKEREN FOR AT UNDGÅ REPARATIONER” Disruption: På kort tid Juel & Krøyer etableret sig som en vedligeholdelsesspecialist ved at tage vedligehold til et nyt niveau. Nu vil man tage kompetencen med ind i vind. ”Synergien er helt oplagt”, siger direktør Christian Juel Adamsen  Af Sune Falther, Head of Communication, Offshoreenergy.dk

”Vi betaler mekanikeren for at reparere vores bil, når den går i stykker,” siger Christian Juel Adamsen, adm. direktør og stiftende partner i vedligeholdelsesspecialisterne Juel & Krøyer: ”Men hvorfor ikke betale mekanikeren for at undgå reparationen? Der er jo ingen, der har bil for at få den repareret. Vi vil tjene penge på, at ting virker; ikke på at de går i stykker,” siger han. Ifølge Christian Juel Adamsen handler det om at "disrupte opfattelsen af vedligehold": ”Der er ikke nogen, der tager vedligehold tilstrækkeligt til sig og arbejder målrettet med den del af faget. Vi har en ambition om at få vedligehold op på et

niveau med de øvrige ingeniørdiscipliner, for det er der, det rettelig hører hjemme. Vi er 100 procent dedikerede til at vedligehold, men det er vi ret ene om at være,” siger han.

Synergi og netværk

Den filosofi har gjort Juel & Krøyer til en vækstkomet i dansk offshore og udviklet partnerskabet fra to til 32 medarbejdere på under tre år. Det næste naturlige skridt i den udvikling er at parallelforskyde Juel & Krøyers forretningsmodel, som er født i offshore olie/gas, over i offshore vind: ”Der er masser af ide i at tænke i synergi på tværs af hele offshore-sekto-


// yearbook

OFFSHORE COMETS

ren. Rigtig meget af det, vi har som vores kompetence, efterspørges mindst lige så meget inden for offshore vind. Det, vi mangler, er netværket på vind, og det får vi adgang til gennem Offshoreenergy.dk,” siger Christian Juel Adamsen.  

Viden giver værdi

Allerede efter det første år stod det klart for Juel & Krøyer, at man nok havde sin primære erfaring fra olie/gas, men at kompetencen, man byggede op, var bred: ”Vi har ingeniører, som beregner, og vi har teknikere, som bruger svensknøglerne. Det, der er vores platform, er at få ingeniørerne og teknikerne til at samarbejde systematisk. Det skaber ny værdi,”

siger Christian Juel Adamsen. Husk Juel & Krøyer er svensknøglerne og regnearkene i systematisk dialog. Det er vigtigt: ”Der er så meget viden, man ikke sætter i arbejde i dag. Rigtig mange virksomheder får masser af data ind, som de ikke bruger til noget. Vi omsætter teknikernes data systematisk, analyserer dem, vrider al viden ud af dem og sender resultaterne tilbage i virkeligheden, hvor de giver reel værdi i form af rettidig vedligehold i stedet for nedbrud og driftsstop,” siger Christian Juel Adamsen.

Juel & Krøyer is a growth comet serving the Danish offshore sector, and has developed its partnership from 2 to 32 employees in under 3 years. The next natural step in this development is to shift Juel & Krøyer’s business model, which departs in offshore oil/gas, parallel into offshore wind: Christian Juel Adamsen says: “It makes perfect sense to think about synergy across the entire offshore sector. A lot of our competences are just as sought after in the offshore wind industry. What we are lacking is the network within the industry, but we can acquire this through Offshoreenergy.dk.”

INTERVIEW

Christian Juel Adamsen (tv) og Martin Krøyer, hhv. adm. direktør og COO i Juel & Krøyer. ”Ved at kombinere vores ingeniørkompetence og den viden, vi samler op ved vedligehold, får vi et nyt produkt, der udnytter analyse og erfaring til værdifuld synergi ”, siger Christian Juel Adamsen.

65


index – medlemmer af Offshoreenergy.dk


68

OFFSHORE //

A/S Oilpower Hydraulics Skippergade 7 // 6700 Esbjerg +45 75 12 55 55 www.oilpower.dk

Atcom ApS Storstrømsvej 9 // 6700 Esbjerg +45 76 12 32 00 www.atcom.dk

Bladt Industries A/S Nørredybet 1 // 9220 Aalborg Ø +45 96 35 37 00 www.bladt.dk

Contact person: Torben Møller-Jensen, CEO tmj@oilpower.dk

Contact person: Michael Thisgaard, Owner mt@atcom.dk

Contact person: Peter Rindebæk Andersen, COO and Deputy CEO office@bladt.dk

A2SEA A/S Kongens Kvarter 51 // 7000 Fredericia +45 75 92 82 11 www.a2sea.com

Atkins Danmark A/S, Olie & Gas Dokvej 3, Sektion 1 // 6700 Esbjerg +45 52 51 90 00 www.atkins.dk

Blue Company ApS Boven 11 // 6700 Esbjerg +45 20 83 83 53 www.blue-company.dk

Contact person: Gina Nielsen, Senior Marketing Coordinator gni@a2sea.com

Contact person: Mogens Zoll Hundahl, Head of Department mogens.hundahl@atkinsglobal.com

Contact person: Orla Møller, Direktør om@blue-company.dk

ABB A/S Øresundsvej 11 // 6715 Esbjerg N +45 XX www.abb.dk

Atlas Copco Rental Naverland 22 // 2600 Glostrup +45 43 45 46 11 www.atlascopcorental.dk

Blue Water Shipping Trafikhavnskaj 9 // 6701 Esbjerg +45 79 13 41 44 www.bws.dk

Contact person: Ken Larsen, Vice President ken.larsen@dk.abb.com

Contact person: Michael Nøhr-Petersen, Territory Manager michael.nohr-petersen@dk.atlascopco.com

Contact person: Jacob Kjærgaard, Business Development Manager jac@bws.dk

Advokatpartnerselskabet DAHL Dokken 10 // 6700 Esbjerg +45 88 91 90 00 www.dahllaw.dk

ATPI Denmark A/S Havnegade 35 // 1058 København K +45 33 91 59 15 www.atpi.com

Blaaholm A/S Limfjordsvej 13 // 6715 Esbjerg N +45 75 19 54 27 www.blaaholm.com

Contact person: Dan B. Larsen, Advokat / Partner dbl@dahllaw.dk

Contact person: Kim Frost Fuglsang, Managing Director marine.denmark@atpi.com

Contact person: Torben Blaaholm, CEO tb@blaaholm.com

Alflow Scandinavia as Industrivej Vest 36 // 6600 Vejen +45 76 96 21 30 www.alflow.dk

AVEVA Denmark A/S Sofiendalsvej 5A // 9200 Aalborg SV +45 99 30 11 00 www.aveva.com

BM2 INDUSTRI A/S Brørupvænget 16 // 7650 Bøvlingbjerg +45 77 34 65 88 www.bm2.dk

Contact person: Jens Martin Andersen, Managing Director jma@alflow.dk

Contact person: Klaus Hansen, Key Account Manager Klaus.Hansen@aveva.com

Contact person: Jonas Christensen jc@bm2.dk

All NRG Group A/S Sdr. Kajgade 7-9 // 8500 Grenaa +45 87582810 www.allnrg.com

Avimar ApS Aabygade 10 // 8300 Odder +45 77 34 65 88 www.avimar.dk

Brunel Denmark Aps Havnegade 39 // 1058 København K +45 70 20 32 10 www.brunel.dk

Contact person: Ken Sørensen, CEO kks@allnrg.com

Contact person: Viggo K. Dahm vkd@avimar.dk

Contact person: Britta Sanchez denmark@brunel.net

AM-gruppen A/S Skolegade 81 // 6700 Esbjerg +45 70 10 77 01 www.am-gruppen.dk

Bech-Bruun Langelinie Allé 35 2100 København Ø // +45 72 27 00 00 www.bechbruun.com

Bufab Danmark A/S Roholmsvej 12A // 2620 Albertslund +45 43 62 44 11 www.bufab.com

Contact person: Carsten Ditlefsen, Partner, director carsten@am-gruppen.dk

Contact person: Jette Rohde Pedersen, Sekretær jhp@bechbruun.com

Contact person: Torben Sten, Key Account Manager torben.sten@bufab.com

AMU-Vest Spangsbjerg Møllevej 304-306 // 6705 Esbjerg Ø // +45 79 14 03 22 www.amu-vest.dk

Bel Air Aviation A/S Vestre Lufthavnsvej 54 // 6705 Esbjerg +45 76 36 39 00 www.belair.dk

Bureau Veritas Danmark Vesterbrogade 149, byg. 4 // 1620 København V +45 77 31 10 00 www.bvhse.dk

Contact person: Torben Pedersen, Direktør tp@amu-vest.dk

Contact person: Susanne Hessellund sus@belair.dk

Contact person: Peter Balleby, Industry Manager peter.balleby@dk.bureauveritas.com

ARBEJDSMILJØEksperten A/S Auktionsgade 3 // 6700 Esbjerg +45 82 36 36 70 www.ameksperten.dk

BIC Electric - Baltic Industries & Consulting A/S Springbankevej 14 7323 Give // +45 70 22 41 05 www.BIC-group.com

Bureau Veritas Marine & Offshore Division Vestrebrogade 149 // 1620 København V +45 77 31 10 00 www.bvhse.dk

Contact person: Henrik Gliese, Direktør hg@ameksperten.dk

Contact person: Jens-Chr. Møller, CEO jcm@BIC-electric.com

Contact person: Bengt Sangberg, Marine Chief Executive bengt.sangberg@dk.bureauveritas.com

Askalon AB Generatorvej 8A // 2860 Søborg +45 70 70 12 75 www.askalon.dk

Biir Engineering & Design ApS Dusager 10 // 8200 Aarhus N +45 76 12 32 00 www.biir.dk

Business Region Esbjerg Niels Bohrs Vej 6 // 6700 Esbjerg +45 96 37 35 10 www.svuf.dk

Contact person: Kim Thygesen, Account Manager kim.thygesen@askalon.dk

Contact person: Pernille Jensen, New Bizz Manager pje@biir.dk

Contact person: Erik Dam, sekretariatsleder eda@bre.dk


// OFFSHORE

69

Bølgekraftforeningen Lyngbyvej 347b // 2820 Gentofte +45 21 62 23 47 www.waveenergy.dk

CLEAN Vesterbrogade 1E 1620 København V // +45 38 40 54 23 www.cleancluster.dk

Danish Marine & Offshore Group Nørremarksvej 27 // 9270 Klarup +45 98 31 77 11 www.offshore-denmark.dk

Contact person: Christian Nereus Grant, Formand board@waveenergy.dk

Contact person: Kim Fredenslund, CFO kif@cleancluster.dk

Contact person: Mogens Tofte Koch, Managing Director mk@tofko.dk

Cab-Dan ApS Mådevej 80 // 6705 Esbjerg Ø +45 75 45 48 28 www.cabdan.com

Clemco Danmark ApS Niels Bohrs Vej 40 8660 Skanderborg // +45 70 13 10 30 www.clemco.dk

Danoil Exploration A/S Åhave Parkvej 11 // 8260 Viby J +45 89 32 22 11 www.danoil.dk

Contact person: Jørgen Aagaard Jakobsen, adm. direktør jaj@cabdan.com

Contact person: Frederik Nielsen, General Manager Frederik.Nielsen@clemco.dk

Contact person: Svend Lykkemark Christensen, General Manager slc@ok.dk

Cabicon a/s Kobbervænget 5 5492 Vissenbjerg // +45 76 23 44 00 www.cabicon.com

Climbpartner ApS Sønderbyvej 28 6950 Ringkøbing // +45 31 70 08 89 www.climbpartner.dk

Dansk Fundamental Metrologi A/S Matematiktorvet 307, 1. // 2800 Kongens Lyngby +45 45 93 11 44 www.dfm.dk

Contact person: Søren Haslev, Electrical Engineer sh@cabicon.com

Contact person: Jesper Lauridsen, Managing director info@climbpartner.dk

Contact person: Jan C. Petersen, Teamleder info@dfm.dk

Cadpeople A/S Saltholmsgade 22 // 8000 Aarhus C +45 87 32 39 00 www.cadpeople.dk

Colding A/S Agern Allé 3 // 2970 Hørsholm +45 45 76 20 61 www.colding.com

Dansk Materiale Netværk Niels Bohrs Vej 6. // 6700 Esbjerg +45 45 93 11 44 www.dmn-net.com

Contact person: Thomas Juel, Partner, Sales Director tj@cadpeople.dk

Contact person: Jørgen Colding-Jørgensen, Director jcj@colding.com

Contact person: Bente Nedergaard Christensen, projektleder info@dmn-net.com

Caverion Vejlevej 123 // 7000 Fredericia +45 76 23 23 23 www.caverion.dk

Comtec Int. A/S Vesterhavsgade 153 6700 Esbjerg // +45 75 12 09 30 www.comtecint.dk

Danske Bank Strandbygade 2 // 6700 Esbjerg +45 45 12 65 00 www.danskebank.dk

Contact person: Karsten Krogsøe, Sector Manager karsten.krogsoe@caverion.dk

Contact person: Morten Espersen, Managing partner morten@comtecint.dk

Contact person: Palle Guldager Kristensen, Head of Business Banking pak@danskebank.dk

CenSec N.O. Hansens Vej 4 // 7470 Karup +45 86 10 03 70 www.censec.dk

COPCO A/S Vestkraftkaj 4 C // 6701 Esbjerg +45 75 13 60 11 www.copco.dk

DAVINCI development a/s Hedegårdsvej 9 // 7190 Billund +45 76 50 28 50 www.davinci.dk

Contact person: Klaus Bolving, CEO klaus@censec.dk

Contact person: Flemming Copsø, Managing Director fc@copco.dk

Contact person: Ole Lykke Jensen, Managing Director olj@davinci.dk

Certex Peter Harbo A/S Olievej 4 // 6700 Esbjerg +45 75 13 08 44 www.harbo.dk

CSK Group Torskekaj 1 // 6700 Esbjerg +45 71 99 51 50 www.cskgroup.org

DBI - Danish Institute of Fire and Security Technology Jernholmen 12 // 2650 Hvidovre +45 36 34 90 00 www.dbi-net.dk

Contact person: Thomas Løvgren Fransen, Managing Director tlf@harbo.dk

Contact person: Søren Hvorslev, Managing Director csk@csk.as

Contact person: Ib Bertelsen, Direktør for center for Kunder og Relationer ibe@dbi-net.dk

Certware ApS Fiskerihavnsgade 10, // 6700 Esbjerg +45 74 78 35 64 www.ce-tec.dk

Dan-Equip A/S Taurusvej 18 // 6700 Esbjerg +45 75 45 10 55 www.dan-equip.dk

Contact person: Claus Harbo, CEO ch@certware.com

Contact person: Knud Pedersen, Managing Director kp@dan-equip.dk

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dokken 8 // 6700 Esbjerg +45 79 12 84 44 www.deloitte.dk

Ce-Tec A/S Kirkegade 9, 2.sal // 6700 Esbjerg +45 74 78 35 64 www.ce-tec.dk

DAN-EX Electric A/S Grønlandsvej 11 // 4681 Herfølge +45 56 21 35 00 www.dan-ex.dk

Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 2. sal 7000 Fredericia // +45 75 91 44 55 www.ddv.org

Contact person: Carl Ejner Andersen, Managing Director cea@ce-tec.dk

Contact person: Finn Simonsen, Direktør f.simonsen@dan-ex.dk

Contact person: Eva Mosegaard, Sekretariatschef em@ddv.org

Cicero Management Ltd. 100 Pall Mall // . SW1Y 5EA London, England +45 28 43 19 31 www.ciceromanagement.co.dk

Danish Export Association Lysbrohøjen 24 // 8600 Silkeborg +45 86 81 38 88 www.dk-export.dk

deugro Danmark A/S Overgade 21 // 7400 Herning +45 96 26 57 00 www.deugro.com

Contact person: Kenneth Skjøtt Stagis Toft, CEO info@ciceromanagement.co.dk

Contact person: Ulrik Dahl, Managing Director ulrik.dahl@dk-export.dk

Contact person: Richard Thomsen, Managing Director richard.thomsen@deugro.com

Contact person: Tom Eriksen, Tax Partner teriksen@deloitte.dk


70

OFFSHORE //

DHI Agern Allé 5 2970 // Hørsholm +45 45 16 92 00 www.dhigroup.dk

Dynamica Ropes Børupvej 80 // 7000 Fredericia +45 76 22 50 15 www.dynamica-ropes.com

Erhvervsakademi Sydvest Sp. Kirkevej 103 // 6700 Esbjerg +45 76 13 32 00 www.easv.dk

Contact person: Henrik Kofoed-Hansen, Head, Ports & Offshore Technology hkh@dhigroup.com

Contact person: Jørgen Sørensen, Direktør joergen@dynamica-ropes.dk

Contact person: Sigurd Blöndal, Head of department - Offshore & Industry sbl@easv.dk

DI Energy H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V // +45 33 77 33 77 www.energi.di.dk

East Metal A/S Bavnehøjvej 6 // 6700 Esbjerg +45 75 25 17 99 www.eastmetal.dk

Erria A/S Amager Strandvej 390, 2 2770 Kastrup // +45 33 36 44 00 www.erria.dk

Contact person: Ania Graasbøl-Schmidt, Secretary ags@di.dk

Contact person: Erik Gammelgaard, Marketing Manager ega@eastmetal.dk

Contact person: Niels Berthelsen, HR Manager nib@erria.dk

Dialight A/S Bygmestervej 6 // 2400 København NV +45 88 77 44 00 www.dialightbti.com

Eggs Design A/S Kjøpmannsgata 40 // 7011 Trondheim ++47 40 47 81 54 www.eggsdesign.no

Esbjerg Erhvervsudvikling Niels Bohrs Vej 6 // 6700 Esbjerg +45 75 12 37 44 www.eeu.dk

Contact person: Claus Larsen, Sales manager claus.larsen@dialight.com

Contact person: Ulla Sommerfelt, post@eggsdesign.no

Contact person: Tom L. Nielsen, Director info@eeu.dk

DIS, Esbjerg Spangsbjerg Møllevej 100 // 6705 Esbjerg Ø +45 87 38 74 50 www.d-i-s.dk

Eltronics A/S Kilde Allé 4 // 8722 Hedensted +45 76 74 01 01 www.eltronics.dk

Esbjerg Havn Hulvejen 1 // 6700 Esbjerg +45 75 12 41 44 www.portesbjerg.dk

Contact person: Klaus Hansen, Head of mechanics kha@d-i-s.dk

Contact person: Kenneth H. Svinth CEO Heavy Industries info@eltronincs.dk

Contact person: Ole Ingrisch, Port Director oi@portesbjerg.dk

DJURS Wind Power Færgevej 1, 1. sal // 8500 Grenaa +45 51 22 02 22 www.djurswindpower.dk

Emco Controls A/S Høgevej 6, 3400 Hillerød +45 45 76 94 00 www.emco.dk

Esbjerg Kommune Rådhuset // 6700 Esbjerg +45 76 16 16 16 www.esbjergkommune.dk

Contact person: Lene Skovsgaard Sørensen, Managing director lss@djurswindpower.dk

Contact person: Henrik Lisberg, Direktør hl@emco.dk

Contact person: Johnny Søtrup, Borgmester johs@esbjergkommune.dk

DNV GL, Esbjerg Dokken 10 // 6700 Esbjerg +45 79 12 86 00 www.dnvgl.com

Emerson Process Management A/S Håndværkervej 16, 6710 Esbjerg V +45 70 25 30 51 www.emersonprocess.dk

Esbjerg Oiltool A/S Håndværkervej 67 // 6710 Esbjerg V +45 75 15 64 00 www.esbjergoiltool.dk

Contact person: Lars Præst Ørsted, Country Manager lars.orsted@dnvgl.com

Contact person: Lars Magnusson, Site Team Leader lars.magnusson@emerson.com

Contact person: Alfred Sørensen, Direktør alfred@esbjergoiltool.dk

DONG Energy Nesa Allé 1 // 2820 Gentofte +45 99 55 11 11 www.dongenergy.com

Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg // +45 70 13 11 32 www.dk.endress.com

Esbjerg Shipyard A/S Molevej 28-30 // 6700 Esbjerg +45 75 12 01 50 www.esy.dk

Contact person: Oline Westerdahl, Marketing Manager Scandinavia oline.westerdahl@dk.endress.com

Contact person: Peter Carlsen, Marine Direktør pc@esy.dk

Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia // +45 70 10 22 44 www.energinet.dk

Estrup Engineering ApS Spurvevænget 43 // 6710 Esbjerg +45 21 41 24 54

Contact person: Jesper Salling, Offshore-tekniker Vedligehold Jylland jes@energinet.dk

Contact person: Niels Estrup niels@estrup.eu

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K // +45 33 92 67 00 www.ens.dk

Esvagt A/S Dokvej 4 // 6700 Esbjerg +45 78 730 730 www.esvagt.com

Contact person: Martin Hansen, Vicedirektør mah@ens.dk

Contact person: Ole Ditlev Nielsen, CCO odn@esvagt.com

Envision Energy, Denmark Torvet 11, 2. // 8600 Silkeborg +45 72 44 44 39 www.envisioncn.com

FairWind Offshore Hjulmagervej 6 // 7100 Vejle +45 31 79 18 26 www.fairwind.dk

Contact person: Anders Rebsdorf, Director anders.rebsdorf@envisioncn.com

Contact person: Jesper Rasmussen, COO Offshore jera@fairwind.dk

Dronesolutions Denmark Læssevej 14 // 6700 Esbjerg +45 22 15 05 30 www.dronesolutions.dk Contact person: Michael Smedegaard, CEO info@dronesolutions.dk DSV Air & Sea A/S Oliehavnsvej 2 // 8000 Aarhus C +45 89 36 40 00 www.dk.dsv.com Contact person: Jesper Dybdahl, Key Account Manager jesper.dybdahl@dk.dsv.com DTU Wind Energy, Building 115 Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde +45 46 77 46 77 www.vindenergi.dtu.dk/english Contact person: Kenneth Thomsen, Head of Section ktho@dtu.dk


// OFFSHORE

Falck Safety Services A/S Uglviggårdsvej 3 // 6705 Esbjerg Ø +45 76 12 13 14 www.falcksafety.dk

Gardit A/S Veldbæk Industrivej 1 6705 Esbjerg Ø // +45 75 13 17 77 www.gardit.dk

Hafnia Law Firm Nyhavn 69 // 1051 København K +45 33 34 39 00 www.hafnialaw.com

Contact person: Claus Nexø Hansen, CEO cnh@dk.falcksafety.com

Contact person: Karl Erik Pedersen, Project Manager kep@gardit.dk

Contact person: Niels Jørn Friborg, Attorney-at-law njf@hafnialaw.com

Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2 // 6710 Esbjerg V +45 76 12 20 00 www.fimus.dk

GEUS, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Øster Voldgade 10 1350 København K // +45 38 14 20 00 www.geus.dk

Hanstholm Electronik Fiskerihavnsgade 9 // 6700 Esbjerg +45 97 96 18 88 www.he-as.dk

Contact person: David Dupont-Mouritzen, direktør ddm@fimus.dk

Contact person: Erik Thomsen, Statsgeolog et@geus.dk

Contact person: Jesper Jacobsen, Dept. Manager jj@he-as.dk

FOGA Trafikhavnskaj 19 // 6700 Esbjerg +45 75 45 11 44 www.foga.dk

Glaesel HSEQ Management ApS Vesterballevej 5, 7000 Fredericia +45 86 51 17 75 www.glaesel-hseq.dk

Helippe Vesterhavsgade 145 // 6700 Esbjerg +45 93 39 46 80 www.helippe.com

Contact person: Bo Fyhring Sørensen, Managing Director bfs@foga.dk

Contact person: Kristian Glæsel, Managing Director Kristian@glaesel-hseq.dk

Contact person: Rikke Halberg, Sales Manager rh@helippe.com

FORCE Technology Park Alle 345 // 2605 Brøndby +45 43 25 00 00 www.forcetechnology.dk

Global Gravity Lillebæltsvej 37 // 6715 Esbjerg N +45 63 46 54 00 wwwglobalgravity.dk

Hempel A/S Lundtoftegårdsvej 91 2800 Kgs. Lyngby // +45 45 93 38 00 www.hempel.com

Contact person: Elisabeth Bøggild, Direktionssekretær elb@force.dk

Contact person: Kim Christensen, Director Sales & Marketing kc@globalgravity.dk

Contact person: Klaus Thomassen, Sales Manager kht@hempel.com

Fred. Olsen Windcarrier A/S Denmark Strevelinsvej 28 // 7000 Fredericia +45 61 89 23 88 www.windcarrier.com

GMF A/S Hylkedamvej 70 // 5591 Gelsted +45 63 46 54 00 www.gmf.dk

HH-Consult A/S Glarmestervej 22 // 6710 Esbjerg V +45 76 10 40 55 www.hh-consult.dk

Contact person: Casper Toft, CCO ct@windcarrier.com

Contact person: Thomas Pedersen, Director tp@gmf.dk

Contact person: Joan B. Bach, Adm. Direktør jbb@hh-consult.dk

Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade 86 // 7000 Fredericia +45 75 92 28 33 www.fms.dk

GMK-Text Styrmandsvænget 44 // 6710 Esbjerg +45 50 50 81 75

Holtec Automatic A/S Sallingsundvej 2 // 6715 Esbjerg N +45 76 76 76 76 www.holtec.dk

Contact person: Ole Månsson, Adjunkt oma@fms.dk

Contact person: Gitte Marianne Kaastrup, CEO gmk@gmk-text.dk

Contact person: Peter Dahlgaard, Sales Manager pd@holtec.dk

Grenaa Havn A/S Neptunvej 1 // 8500 Grenaa +45 87 58 76 00 www.port-of-grenaa.com

Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup // +45 33 34 40 00 www.horten.dk

Contact person: Ulrik Ryssel Alberetsen fri@frinet.dk

Contact person: Henrik Carstensen, Adm. Direktør hec@grenaahavn.dk

Contact person: Christian Tullberg, ctu@horten.dk

Furmanite A/S Isefjordsvej 3 // 6715 Esbjerg N 0045 35 34 60 80 www.furmanite.com

Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) Jens Kreutzmannip Aqq. 3 // 3900 Nuuk +299 32 15 00 www.ga.gl

House of Energy Boulevarden 13 // 9000 Aalborg +45 99 31 15 61

Contact person: Jimmi Jensen, Supervisor / Lead Technician jjensen@furmanite.com

Contact person: Brian Buus Pedersen, Manager pedersen@ga.gl

Contact person: Preben Birr-Pedersen, pb@aalborg.dk

FURUNO Danmark AS H.E. Bluhmesvej 77 // 6700 Esbjerg +45 75 13 22 66 www.furuno.dk

Grønlands Selvstyre / Råstofdirektoratet P.O. Box 930 // 3900 Nuuk 34 68 00 www.bmp.gl

HSM Industri A/S Bredstrupvej 50 // 8500 Grenaa +45 86 32 66 66 www.hsm.dk

Contact person: Jørgen Torben Hammeken-Holm, Head of department mlsa@nanoq.gl

Contact person: Steen Adamsen, Vice President and CFO sa@hsm.dk

Guldager A/S Hejrevang 1-5 // 3450 Allerød +45 48 13 44 00 www.guldager.com

Hvide Sande Service Group Fossanæsvej 22 // 6960 Hvide Sande www.hssg.dk +45 20 20 79 77

Contact person: Lars Eger Pedersen, Senior Sales Engineer lep@guldager.com

Contact person: Bent Haumann, Senior Business Development Manager bh@hvshavn.dk

FRI Vesterbrogade 1e // 1550 København +45 35 25 37 37 www.frinet.dk

Contact person: Oskar Thesbjerg, Manager ot@furuno.dk

• Technically qualified senior consultants • Experts in finding the right candidates • Professional approach focusing on individual needs • Confidential and discrete work processes

Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI

In need of bright engineers? The demand for engineers increases and will continue in the future. In GADE we are experts in locating the most qualified people with the right competencies. Due to our knowledge and experience with identification and attraction of bright engineers from specialist to executive level, we can help you finding your new colleagues.

GADE is a headhunting company with 30 years of experience within technical, marine and offshore industries. We headhunt and recruit directors, managers and specialists. Through our many years of experience, we have built a strong network, which we continue to maintain and develop. Our senior consultants have many years of technical and commercial management experience and are specialized in finding the most talented candidates and matching them to our clients’ needs.

GADE Strandvejen 100 // 2900 Hellerup +45 70 70 10 30 www.gade.com You are welcome to contact us at any time: GADE / Strandvejen 100 / DK-2100 Hellerup / Denmark

Contact person: John Christiansen, CEO jc@gade.com

Telephone: +45 70 70 10 30 E-mail: info@gade.com

www.gade.com

71


72

OFFSHORE //

HYTOR A/S Guldborgsundvej 1 // 6705 Esbjerg Ø +45 79 13 00 00 www.hytor.com

JKS a/s Bavnehøjvej 12, st. // 6700 Esbjerg +45 76 14 17 50 www.jks.dk

Kromann & Reumert Rådhuspladsen 3 // 8000 Aarhus C +45 70 12 12 11 www.kromannreumert.com

Contact person: Anne Mette Lorenzen, Marketingchef aml@hytor.com

Contact person: Jeanette Kallehauge, Afdelingsleder jka@jks.dk

Contact person: Jan Hvarre, Advokat, Partner jhv@kromannreumert.com

IAC Acoustics A/S Jernholmen 44 // 2650 Hvidovre +45 36 77 88 00 www.iac-acoustics.com

JNP Consulting Engdraget 21 // 6870 Ølgod +45 81 75 36 32 www.jnp-consulting.com

Contact person: Lars Birch Nielsen, Managing Director lbn@iac-nordic.dk

Contact person: John N. Poulsen, Owner jnp-consulting@outlook.dk

Contact person: Brian Bebe Andersen, Udviklingschef brib@lemu.dk

IAT Base & Energy A/S Toldbodvej 1 // 6800 Esbjerg +45 75 13 10 22 www.iat.dk

Jobcenter Esbjerg, Team Energi Exnersgade 33 // 6700 Esbjerg +45 76 16 73 00 www.jobcenteresbjerg.dk

LICengineering A/S Kirkegade 25 // 6700 Esbjerg +45 75 18 16 88 www.liceng.dk

Contact person: Søren Pedersen, Key Account Manager slp@iat.dk

Contact person: Frits T. Sørensen, Konsulent fts@esbjergkommune.dk

Contact person: Morten Christensen, Section Head esbjerg@liceng.dk

IFS Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 15-17 2300 København S // +45 43 28 89 00 www.ifsworld.com/dk/industries/oil_and_gas

JobTeam Kongensgade 104 // 6700 Esbjerg +45 75 45 20 20 www.jobteam.dk

Logi Trans AS Baggeskærvej 40 // 7400 Herning +45 96 60 14 00 www.logitrans.no

Contact person: Birgitte Michelsen Dam, Marketing Project Manager birgitte.dam@ifsworld.com

Contact person: Lone Madsen, Afdelingsleder lm@jobteam.dk

Contact person: Brian Jeppesen, Traffic Manager bj@logitrans.no

IFU/IØ – The Industrialization Fund for Developing Countries Fredericiagade 27 1310 København K // +45 33 63 75 00 www.ifu.dk

Juel & Krøyer Toldbodvej 1 // 6700 Esbjerg +45 40 80 88 19 www.juel-kroyer.dk

LORC Kystvejen 100 // 5330 Munkebo +45 70 23 04 30 www.lorc.dk

Contact person: Ib Albertsen, Senior Investment Manager lj@ifu.dk

Contact person: Christian Juel Adamsen, CEO info@juel-kroyer.dk

Contact person: Torben Lorentzen, CEO tl@lorc.dk

Industry Supply Danmark A/S Niels Jernes Vej 10 // 9220 Aalborg Ø +45 72 28 69 70 www.industry-supply.dk

Jyske Bank Esbjerg Torvet 21 // 6700 Esbjerg +45 89 89 98 20 www.jyskebank.dk

Maersk Broker K/S Midtermolen 1 2100 København Ø // +45 33 63 85 94 www.maerskbroker.com

Contact person: Frank Mikkelsen, Markedschef fm@industry-supply.dk

Contact person: Helge Backs, Erhvervsrådgiver helge.backs@jyskebank.dk

Contact person: Torben Ørting Jørgensen, General Manager specton.cph@maerskbroker.com

Insatech A/S Næstvedvej 73C // 4720 Præstø +45 55 37 20 95 www. insatech.com

KEM Offshore ApS Vesterhavsgade 47 // 6700 Esbjerg +45 35 10 92 53 www.kem-offshore.dk

Maersk Drilling Jægersborg Alle 4 2920 Charlottenlund // +45 33 63 33 63 www.maersk-drilling.com

Contact person: Lasse Olsen, Sales Manager lo@insatech.com

Contact person: John S. Andersen, CEO jsa@kem-offshore.dk

Contact person: Michael Hartvigsen, MHA002@maersk.com

J.A.K. Workwear A/S Energivej 11 // 6700 Esbjerg +45 76 15 29 29 www.jak.as

Kiwa Danmark A/S Skippergade 1 // 6700 Esbjerg +45 75 13 00 50 www.kiwa-inspecta.dk

Maersk Training Esbjerg A/S Ravnevej 12 // 6705 Esbjerg Ø +45 70 22 79 50 www.maersktraining.com

Contact person: Michael Withen, CEO/Direktør mwi@jak.as

Contact person: Otto Teglgaard Ravn, BUA Manager info.dk@inspecta.com

Contact person: Frank Holst Christoffersen, Managing Director FHC008@maersktraining.com

Jakob Albertsen A/S Aasiaatvej 5B // 5700 Svendborg +45 62 20 20 58 www.jakob-albertsen.dk

Koors Engineering ApS Holbergs Alle 26 // 6700 Esbjerg +45 41 26 42 94 www.koors-engineering.dk

Marsh A/S Teknikerbyen 1, 2. sal // 2830 Virum +45 45 95 95 95 www.marsh.dk

Contact person: John Moritzen, Managing Director john@jakob-albertsen.dk

Contact person: Hans Jacob Koors, Bachelor of Science in Engineering hans@koors-engineering.dk

Contact person: Carsten Larsen, Client Executive carsten.larsen@marsh.com

Jens Lysholdt Eftf. A/S Fiskebrogade 8 // 6700 Esbjerg +45 75 12 10 22 www.lysholdt.dk

Kriegers Flak Service Group Vesthavnen 5 // 4760 Vordingborg +45 7070 7096 www.kfsg.dk/da1

Masava Kemi ApS Bodøvej 12 // 5700 Svendborg +45 66 10 90 60 www.masavakemi.com

Contact person: Allan Bloch Andersen, Sales Manager alan@lysholdt.dk

Contact person: Martin Christensen, Project Manager info@kfsg.dk

Contact person: Michael P. Brøndum Schmidt, Managing Director mps@masavakemi.dk

Lemvigh-Müller A/S Nordager 1 // 6000 Kolding +45 36 95 55 00 www.lemu.dk

Virksomhedsudvikling

Tilfredse medarbejdere skaber værdi

Tlf.: 81 75 36 32 jnp-consulting@outlook.dk


// OFFSHORE

Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads 16 1250 København K // +45 33 36 49 20 www.mmf.dk

NIRAS A/S Sortemosevej 19 // 3450 Allerød +45 48 10 42 00 www.niras.com

O&J Energy A/S Ørnevej 1 // 6705 Esbjerg Ø +45 75 12 07 44 www.oj-energy.dk

Contact person: Per Jørgensen, Formand pej@mmf.dk

Contact person: Claus Gormsen, Offshore Wind Project and Market Director clg@niras.dk

Contact person: Kenn Pedersen, Service Manager kp@oj-energy.dk

MDC - Maritime Development Center Amaliegade 33B // 1256 København K +45 33 33 74 88 www.mdc.center.dk

NJORD Lawfirm Åboulevarden 17 // 8000 Aarhus C +45 33 12 45 22 www.njordlaw.com

Ocean Team Scandinavia A/S Vesterhavsgade 56 // 6700 Esbjerg +45 75 18 00 77 www. oceanteam.dk

Contact person: Mikkel Brønnum Hansen info@mdc.center.dk

Contact person: Steffen Hebsgaard Muff, Advokat shm@njordlaw.com

Contact person: Espen Kähler Amundsen, Managing Director ots@oceanteam.dk

MHI Vestas Offshore Wind A/S Dusager 4 // 8200 Aarhus N +45 88 44 89 00 www.mhivestasoffshore.com

Nord-Lock ApS Abildvej 5E // 5700 Svendborg +45 21 78 66 99 www.nord-lock.com

Ocean Team Windcare Vesterhavsgade 56 // 6700 Esbjerg +45 75 18 00 77 www. oceanteam.dk

Contact person: Jens Tommerup, CEO jetom@mhivestasoffshore.com

Contact person: Brian Troest, Sales Manager brian.troest@nord-lock.com

Contact person: Jens Peter Thomsen, Managing Director jpt@oceanteam.dk

Ministry of Foreign Affairs - Trade Council Asiatisk Plads 2 // 1448 København K +45 33 92 00 00 www.um.dk

Nor Sea Group Denmark Kanalen 1 // 6700 Esbjerg +45 79 11 19 00 www.norseagroup.com

Odense Havn Noatunvej 2 5000 // Odense C +45 72 28 20 00 www.odensehavn.dk

Contact person: Jacob Linulf, Chefrådgiver jaklin@um.dk

Contact person: Marianne Sommer, Head of Communication marianne.sommer@nsgwind.com

Contact person: Carsten Aa, Administrerende direktør caa@odensehavn.dk

MJC Metal A/S Stenhuggervej 13 // 6710 Esbjerg V +45 75 14 04 00 www.mjc-metal.dk

North Sea Offshore Service Group Havnegade 15, 2. // 7680 Thyborøn +45 93 20 88 89 www.nsosg.dk

Offshore Center Bornholm Hovedstaden +45 70 23 37 00 www.ocbornholm.com

Contact person: Jens Friis, CEO jf@mjc-metal.dk

Contact person: Finn Kjelstrup Pedersen, Koordinator/Projektleder fkp@nsosg.dk

Contact person: Michael Magnusson, Business Developer spoc@ocbornholm.com

MM SURVEY ApS 10. Juli Vej 1 // 6070 Christiansfeld +45 60 74 63 38 www.mmsurvey.dk

North Sea Shipbrokers Nyhavnsgade 37 // 6700 Esbjerg +45 75 12 70 77 www. north-sea-ship.dk

OKM A/S Fabriksvej 21 // 6270 Tønder +45 74 71 04 66 www.okm.as

Contact person: Marcin Mikolajczyk, Director mm@mmsurvey.dk

Contact person: Anders Helsinghoff Fjord, Direktør anders@north-sea-ship.dk

Contact person: Robert Okholm, Mechanical engineer. Director ro@okm.as

Morten Basse Wind Business Development Hasselbakken 1 // 8500 Grenaa +45 51 72 76 79

NSG Wind A/S Kanalen 1 // 6700 Esbjerg +45 79 11 19 00 www.nsgwind.com

Olie Gas Danmark Knabrostræde 30, st. 1210 København K // +45 38 41 18 80 www.oilgasdenmark.dk

Contact person: Morten Basse, Owner mortenbassejensen@gmail.com

Contact person: Marianne Sommer, Head of Communication marianne.sommer@nsgwind.com

Contact person: Martin Næsby, Administrende Direktør martin.naesby@oilgasdenmark.dk

Muehlhan A/S Bavnehøjvej 6 // 6700 Esbjerg +45 64 47 13 13 www.muehlhan.dk

NT Offshore Havdigevej 7 // 6710 Esbjerg +45 20 53 73 93 www.nt-offshore.dk

OPS Group Frederiksborggade 15 1360 København K // +45 33 68 15 37 www.opsgroup.com

Contact person: Lasse Møller, Head of Offshore Operations denmark@muehlhan.com

Contact person: Jimmy Thyregod Kristensen, Managing Director jtk@nt-offshore.dk

Contact person: Bethan Johns, Business Manager bethan@opsgrp.com

Maersk Olie og Gas A/S Britanniavej 10 // 6700 Esbjerg +45 75 45 13 66 www.maerskoil.com

NTD offshore A/S Herningvej 78-80 // 6950 Ringkøbing +45 96 74 29 08 www.ntd-offshore.com

Orbicon Ringstedvej 20 // 4000 Roskilde +45 46 30 03 10 www.orbicon.dk

Contact person: Ole Hansen, Asset Manager ole.hansen@maerskoil.com

Contact person: Ole Pedersen, Manager B.Sc. op@ntd-offshore.com

Contact person: Marianne Madsen, Områdedirektør mmad@orbicon.dk

Niels Winter Shipping Nordre Dokkaj 1 6700 Esbjerg // +45 75 12 83 55 www.nielswinther.dk

Nunaoil A/S Tuapannguit 38 // 3900 Nuuk +299 32 87 03 www.nunaoil.gl

OurProduct ApS Ærøvej 14 // 6710 Esbjerg V +45 3016 6776 www.ourproduct.dk

Contact person: Henrik Otto Jensen hoj@nielswinther.dk

Contact person: Hans Kristian Olsen, Managing Director hko@nunaoil.gl

Contact person: Michael L. Madsen, Owner mlm@ourproduct.dk

73


74

OFFSHORE //

P.N. Erichsen A/S Magnoliavej 10 // 5250 Odense SV +45 66 17 09 00 www.pne.dk

R. Frimodt Pedersen A/S Ndr. Stationsvej 3 // 8721 Daugård +45 75 89 54 44 www.frimodt-p.dk

SB Engineering Sallingsundvej 2 // 6715 Esbjerg N +45 76 98 15 55 www.sb-e.dk

Contact person: Esben Erichsen, Direktør ee@pne.dk

Contact person: Ulrik Kvist, Key Account Manager uk@frimodt-p.dk

Contact person: Klaus Demandt Winther, Technical Director, Partner sb@sb-e.dk

Persolit A/S Tarp Byvej 147 // 6715 Esbjerg N +45 70 20 06 13 www.persolit.dk

Ramboll Offshore Wind Willemoesgade 2 // 6700 Esbjerg +45 51 61 10 00 www.ramboll-wind.com

Scandinavian Fittings & Flangers Aps Sallingsundvej 7 // 6715 Esbjerg N +45 76 12 76 00 www.sffgroup.com

Contact person: Kurt Ø. Hansen, Project Manager koeh@persolit.dk

Contact person: Klaus Andersen, Head of Wind & Towers Department kxa@ramboll.com

Contact person: Claus Rönnpage-Nislev, Managing Director crn@sffgroup.com

Phoenix International A/S Industrivej Vest 11 // 6600 Vejen +4576 96 34 00 www.phoenixint.dk

Real Safety Auktionsgade 30 // 6700 Esbjerg +45 26 11 44 66 www.realsafety.dk

SeaCabin A/S Randersvej 32 // 6700 Esbjerg +45 30 73 70 29 www. seacabin.dk

Contact person: René Koch, Managing Director reko@phoenixint.dk

Contact person: Torben Farup Henriksen, Manager Oil, Wind & Gas (Owner) realsap@realsap.com

Contact person: Allan Hundrup, CEO, Partner info@seacabin.dk

Pieter Mouritsen A/S Lanciavej 13 // 7100 Vejle +45 75 75 46 64 www.pm.dk

Region Syddanmark Damhaven 12 // 7100 Vejle +45 76 63 10 00 www.rsyd.dk

Seacon A/S Vesterbrogade 17 1620 København V // +45 70 21 21 41 www.seacon.dk

Contact person: Pieter Mouritsen, adm. direktør pm@pm.dk

Contact person: Anders T. Bræstrup, Udviklingskonsulent atb@rsyd.dk

Contact person: Hans Ohrt, Direktør ho@seacon.dk

PMC Hydraulics as Lammefjordsvej 2 // 6715 Esbjerg N +45 75 14 44 44 www.pmctechnology.dk

Rescue Center Denmark Storstrømsvej 39 // 6715 Esbjerg +45 79 13 45 55 www.rescuecenter.dk

Siemens Industry Software A/S Borupvang 9 // 2750 Ballerup +45 44 77 44 77 www.siemens.dk/comos

Contact person: Hardy Jeremiassen, Sales and Project Manager hardy.jeremiassen@pmctechnology.dk

Contact person: Peter Amstrup, President pa@rybners.dk

Contact person: Elisabeth Molz, Marketing Manager elisabeth.molz@siemens.com

Port of Rømø Havnepladsen 6 // 6792 Rømø +45 74 33 44 24 www.portromo.dk

Robo Business Media Mijnbouwstraat 120 // 2628 Delft, Holland +31 (0) 157601618 www.robobusinessmedia.com

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Borupvej 16 // 7330 Brande +45 96 33 44 33 www.siemens.dk

Contact person: Thorkil Hansen, Port Manager th@portromo.dk

Contact person: Niels Westendorp, Chief Finance, info@robobusinessmedia.com

Contact person: Jesper Møller, Head of Offshore Concepts & Solutions jem@siemens.com

PWC Stormgade 50 // 6700 Esbjerg +45 76 12 45 00 www.pwc.dk

ROV Support Jernet 27 // 6000 Kolding +45 22 59 23 54 www. fcrov-piloting.com

Sihm Højtryk A/S Guldborgsundvej 3 // 6705 Esbjerg Ø +45 75 15 97 00 www.sihm.dk

Contact person: Jane Slot, Business Development Coordinator JSI@pwc.dk

Contact person: Freddy Christensen, CEO f.c.rov.piloting@gmail.com

Contact person: Frank Sihm, Manager fsihm@aquatool.dk

Q-Prodoc Højgårdvej 7 // 6040 Egtved +45 30 74 05 66 www.q-prodoc.dk

Rybners Spangsbjerg Møllevej 72 6700 Esbjerg // +45 79 13 45 11 www.rybners.dk

SIMAC Graaesvej 27 // 5700 Svendborg +45 72 21 55 00 www.simac.dk

Contact person: Anette Munch, Owner am@q-prodoc.dk

Contact person: Peter Amstrup, President PA@rybners.dk

Contact person: Thorkil Hansen, Studieleder tkh@simac.dk

Qaasuitsup Kommunia Noah Mølgaardsvej 9 // 3952 Ilulissat +299 94 79 26 www.qaasuitsup.gl

Rønne Havn Sydhavnsvej 12 // 3700 Rønne +45 56 95 06 78 www.roennehavn.dk

SLS Lykkebo ApS Torning Møllevej 9 // 6070 Christiansfeld +45 53 33 54 63 www.slslykkebo.com

Contact person: Hans Eriksen, Fg. Adm. direktør hae@qaasuitsup.gl

Contact person: Ulla Kiersgaard, Manager Maritime Services ulla.kiersgaard@roennehavn.dk

Contact person: Luciano Lykkebo, CEO ll@slslykkebo.com

SafeEx Stigsborgvej 60 // 9400 Nørresundby +45 30 80 78 07 www. www.safeex.com

Solar Danmark A/S Industrivej Vest 43 // 6600 Vejen +45 76 52 70 30 www.solar.dk

Contact person: Henrik Andersen, CSO

Contact person: Bjarne Tarp, Sales Manager Offshore/Marine bt@solar.dk

R&D A/S Delta 4 // 8382 Hinnerup +45 81 10 32 00 www.rdas.dk Contact person: Søren Schmidt Kellenberger, CSO ssk@rdas.dk


// OFFSHORE

Specialcontainer.dk Contact person: Ole Kristensen, Ryttervej // 5700 Svendborg Business 6Development Manager +45 22 66 46 38 ok@valtor.com www.specialcontainer.dk Vattenfall, Esbjerg Contact person: Exnersgade 2 // 6700 Esbjerg Martin Skov +45 88 27 50 00 info@specialcontainer.dk www.vattenfall.dk

TS Tech A/S Contact person: H E Bluhmesvej 45 //CCO 6700 Esbjerg Jesper Mortensen, +45 23 62 46 00 jmo@wm-offshore.com www.tstech.dk Würth Industri Contact person: Danmark A/S Merkurvej 5 // 6000 Kolding Thomas V. West, CEO & Director Wind +45 73 20 73 20 mail@tstech.dk www.wuerthindustri.dk

Wind And Water Technology Guldagervej 56 // 6710 Esbjerg V +45 70 20 57 71 www.wawt.dk

Stena Recycling Contact person: Bent A/S Johansen, Damsbovej 20 // 5492Offshore Vissenbjerg Head of Generation East +45 56 67 95 50 bent.johansen@vattenfall.com www.stenarecycling.com Victor ContactA/S person: Silovej 8 // 9900 Frederikshavn Kenn Stougaard, Key Account Manager +45 96 21 00 55 kenn.stougaard@stenarecycling.com www.victor-as.dk

UAS Denmark Contact person: Jacob Martin Axelsen, Lufthavnvej 151 // Manager 5270 Odense Sales- & Market +45 30 71 34 64 Mail? www.uasdenmark.dk

World Fuel Services Denmark Torvebyen 8, 1. th. // 4600 Køge +45 56 78 82 00 www.wfscorp.com

Zacco person: Contact Arne Jacobsens 15 // Michael Larsen,Allé Head of2300 UAS Kbh +45 39 48 80 00 info@uasdenmark.dk www.zacco.com

Contact person: Lise Colding, Broker ttsdk@wfscorp.com

Contact person: Strenov Produkter Ole Nygaard,213 Kongevejen Man. // 2830 Director Virum on@victor-as.dk steel.strenovprodukter.dk +45 45 95 07 00 VIKING Life-Saving Equipment A/S Contact person: Sædding Ringvej 13 // 6710 Esbjerg V Merete +45 76 11Strenov, 81 00 Sales Denmark mst@strenov.dk www.viking-life.com

Unisense Contact person: Hans C. Nielsen, Tueager 1 // 8200 Manager Aarhus N Patent Attorney, +45 89 44 95 00 hans.nielsen@zacco.com www.unisense.com

World Marine Offshore Havdigevej 7 // 6700 Esbjerg +45 75 50 40 50 www.wm-offshore.com

Zenitel ContactDenmark person: A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Christian Buur,//CEO +45 43 43 74 11 info@unisense.com www.vingtor.com

Contact person: Jesper Mortensen, CCO jmo@wm-offshore.com

Contact person: Thomasog Hestehave, Global Styrelsen for Forskning Innovation Marketing40Communications Bredgade // 1260 København Executive K thh@viking-life.com +45 35 44 62 00 www.ufm.dk/minister-og-ministerium/organisation/styrelsen-for-forskning-og-innovation Vordingborg Kommune Postboks 200 // 4760 Vordingborg Contact person: Shin Skovbølling Knudsen, +45 55 36 36 36 Fuldmægtig / Cand.polyt slsk@fi.dk www.vordingborg.dk

Vattenfall, Esbjerg Contact person: Dennis BjørnExnersgade // 6700 Esbjerg Kristensen, 2key account manager +45 88 27 50 00 dennis.Kristensen@zenitel.com www.vattenfall.dk

Würth Industri Danmark A/S Merkurvej 5 // 6000 Kolding +45 73 20 73 20 www.wuerthindustri.dk

Øer A/S person: Bent Johansen, Contact Voldbjergvej 12A, 2 Offshore East Head of Generation 8240 Risskov // +45 86 34 15 78 bent.johansen@vattenfall.com www.oerenergy.dk

Contact person: Jacob Martin Axelsen, Sales- & Market Manager jacob.axelsen@wuerth-industri.dk

Contact person: Lau Svendsen-Tune, Sverdrup Steel Ferskvandscentret Direktion,51Udviklingsdirektør Vejlsøvej // 8600 Silkeborg lst@vordingborg.dk +45 29 78 82 77 www.sverdrupsteel.com Wadden Sea Offshore Contact person: Havnepladsen 6 // 6792 Rømø Marlene Sales Manager +45 30 80Thomassen, 75 68 marlene@sverdrupsteel.com www. wso.dk

Vetec A/S Contact person: Lucernemarken 18A Director // 5260 Odense Rasmus Bøgelund, Sales SA +45 65 90 58 02 rb@oerenergy.dk www. vetec.dk

Zacco Arne Jacobsens Allé 15 // 2300 Kbh +45 39 48 80 00 www.zacco.com

Aalborg person: Universitet Esbjerg Contact Niels Bohrs Vej 8 // 6700 Esbjerg Kim Nielsen, Project Assistant +45 99 40 99 40 post@vetec.dk www.esbjerg.aau.dk

Contact person: Hans C. Nielsen, Patent Attorney, Manager hans.nielsen@zacco.com

Contact person: Syddansk Universitet, Esbjerg Robert Niels Bohrs Okholm, Vej 9 Netværk // 6700 Esbjerg Manager ro@wso.dk +45 65 50 41 14 www.sdu.dk Wave Star A/S Contact person: Park Allé 350 A // 2605 Brøndby Svend Madsen, Lektor +45 40 Ole 40 46 96 som@sam.sdu.dk www.wavestarenergy.com

Viking Software Contact person: Anders ApS Schmidt Buchwaldsgade 50 // 5000 Odense C Kristensen, Associate Professor + 45 63 98 00 20 ask@civil.aau.dk www.vikingsoft.eu 8.2 Consulting Contact person:Denmark Adelvej 65 // 6940 Lem st Karin Brønserud, Business Developer +45 25 55 02 03 info@vikingsoft.eu www.8p2.de

Zenitel Denmark A/S Park Allé 350A // 2605 Brøndby +45 43 43 74 11 www.vingtor.com

Contact person: TARGET TEXT Bent Kristensen, Jernbanegade 27 //Adm. 6000Direktør Kolding bk@wavestarenergy.com +45 51 35 70 17 www.targettext.dk Wind And Water Technology Contact person: Guldagervej 56 // 6710 Esbjerg V Jane Stewart, +45 70 20 57 71 Owner info@targettext.dk www.wawt.dk

Contact person: Rasmus Ilum Nielsen, Vindmølleindustrien Key Account Rosenørns Allé Manager 9, 5. // 1950 Frederiksberg rasmus.nielsen@8p2.dk +45 33 73 03 30 www.windpower.org

Øer A/S Voldbjergvej 12A, 2 8240 Risskov // +45 86 34 15 78 www.oerenergy.dk

Contact person: Jan Hylleberg, Adm. direktør danish@windpower.org

Contact person: Rasmus Bøgelund, Director Sales rb@oerenergy.dk

Contact person: TESS Esbjerg ApS Peter Jakobsen, Tværkaj 4 // 6700Managing Esbjerg Director pj@wawt.dk +45 75 45 78 51 www. TESS.eu Windahl Sandroos & Co. Frederiksgade 7 Contact person: 1265 København K // +45 35 25 38 00 René Birkemose, Key Account Manager www.wsco.dk rb@tess.eu Contact person: Bo Sandroos, Thyborøn Havn Attorney-at-law bos@wsco.dk4 // 7680 Thyborøn Tankskibsvej +45 97 83 11 88 www.thyboronport.dk World Fuel Services Denmark Torvebyen 8, 1. th. // 4600 Køge Contact person: Torben Lindberg +45 56 78 82 00 Strømgaard, Head of Sales & Marketing www.wfscorp.com ts@thyboronport.dk Contact person: Lise Rejser Top Colding, A/S Broker ttsdk@wfscorp.com Storegade 59 // 6100 Haderslev +45 70 20 62 75 www.toprejser.dk World Marine Offshore Havdigevej 7 // 6700 Esbjerg Contact person: +45 75 50 40 50 Michael Prehn, CEO www.wm-offshore.com mip@top-rejser.dk

Vlab Wind ApS Skolegade 85 // 6700 Esbjerg +45 70 23 00 75 www.vlabwind.com

Aalborg Universitet Esbjerg Niels Bohrs Vej 8 // 6700 Esbjerg +45 99 40 99 40 www.esbjerg.aau.dk

Contact person: Mark Gejl, Sales Director mfg@vlabwind.com

Contact person: Anders Schmidt Kristensen, Associate Professor ask@civil.aau.dk

Special container.dk

Contact person: Peter Jakobsen, Managing Director pj@wawt.dk

(findes på omslaget)

Vordingborg Kommune Postboks 200 // 4760 Vordingborg +45 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Contact person: Dennis BjørnKristensen, key account manager dennis.Kristensen@zenitel.com

8.2 Consulting Denmark Adelvej 65 // 6940 Lem st +45 25 55 02 03 www.8p2.de

Contact person: Lau Svendsen-Tune, Direktion, Udviklingsdirektør lst@vordingborg.dk

Contact person: Rasmus Ilum Nielsen, Key Account Manager rasmus.nielsen@8p2.dk

Wadden Sea Offshore Havnepladsen 6 // 6792 Rømø +45 30 80 75 68 www. wso.dk

Øglænd System A/S H.C. Ørstedsvej 4 // 6100 Haderslev +45 86 88 66 66 www.oglaend-system.com

Contact person: Robert Okholm, Netværk Manager ro@wso.dk

Contact person: Claus Vilhemsen, Sales Director cv@oglaend-system.com

75


Reduce risks and enable investments

Making renewable energy viable offshore LORC assists the offshore renewable energy sector, by providing state-of-the-art test facilities, where 25 years of wear and tear can be concentrated in months.

www.lorc.dk

Offshoreenergy.dk Yearbook 2017  
Offshoreenergy.dk Yearbook 2017  
Advertisement