Seminar Cronisteel

Page 1

DU ER IN NVITEERETT Seminaar om eksotiske russtfrie legerringer og brugen af Norsok Cronisteeel AS vil gerrne invitere n nuværende oog forhåbenttlig fremtidig ge kunder til seminar, hvor vi gennemggår de mere eksotiske le egeringer, so m efterspørgges i særdele eshed indenffor olie / gass og kemi & petroleumsindustrien. V Vi gennemgårr Norsok kvaalificeringen og bruges aff denne.

Tirsdagg d. 27 Majj 2014, Kl. 09:30‐15:000. Radisso on Blu, Maargrethepla adsen 1, 80000 Aarhu us C

SEM MINAR

PROGRA AM

27 7 MAJ

TIR RSDAG

09:30‐100:00 10:00‐122:00

Morgenk kaffe/te medd brød, smør, ost & frisk k frugt

Præsentation af Cronnisteel & ovversigt over v vores produkkter og tjene ester Markedsssituationen ktion til højleegerte materialer Introduk Hvad er Rustfrit stål?? Her læggess især vægt p på de højlegeerte kvalitete er: 45 Duplex, SSuper Duplexx, 6MO, 4418, Inconel, Titan, SUB 41130,4140,414 Produktion af rustfritt stål Mekaniske egenskabber Korrosionsegenskabeer

Frokostb buffet

13:00‐144:30 14:30‐155:00

Hvad er Norsok? Norsok kkvalificering aaf leverandø ører – M650 – – QTR’er Norsok kkrav til materrialekvalitete erne – M630 0 Statoils kkrav til mate rialekvalitete erne – TR200 00 Statoils liste over goddkendte leve erandører

og frisk frugtt Eftermiddagskaffe/tee med kage o

12:00‐133:00

Tilmelding g seneste tirssdag d. 13 M Maj – Marlen ne@cronisteel.no el. Tlf f 2978 8277

Cronisteel AS er enn del af Sverdrup Steel Gruppen.