Page 1

Видя х телице ните? Полипропиле н

* Униве рс а лнабялаха рт ия

Широчина5и7с м.

*Бе лота: 146%

Бе зме тале нк ант

формат А4

Раз личницв е тов е

лв.

а1брой наз Це

4, 15

т е а1пак Ценаз

500лвпак ет

1, 65

лв.

Ïà ï ê à-p v c

Äæî áÀ4ñï å ð ôî ð à ö è ÿ *Полипропиле нов офолио-45микрона

*Ус иле напе рфорацияз а пре дпаз в аненадоку ме нтите

2, 89

лв.

МАТ

2, 69

лв.

а1брой Ценаз

Крист ал

Ценаз а1опак овк а

*Опак ов к аот 100бр

Рецик лируемпродук т Сперфорацияз ас ъхранение вк ласьор Раз нообраз иеот цветове

0, 16

лв.

Õè ìè ê à ë ê è

Òå ë á î ä“ Vi c t o r i a ”

0, 21 лв.

а1брой наз Це

Обик новенна

лв. Вс ичкице нис абе зДДС. “ ВиЕ лЕ м” Е ООД-Of f i c e Bul ga r i a2013

ична омат Авт

3. 59

а1брой Ценаз

с иньопише ща 0. 7мм плътноцв е тнотяло

0, 1 1

лв.


B r a z il Çà ë î æå òåí àìà ð ê à òà Офисстол

69, 99

лв.

58 , 99

L i ndy

лв .

Материал:естественак ожа Раз мерицялоиз делие:61* 44* 8898см. Дълбочинаседалк а:44см; Височинаседалк а:4353см; Дължинаоблег алк а:43см Баз аиподлак ътници:полипропилен Газ овамортисьор, к ориг ираненависочина, люлеещафунк ция Цвят:черен Мак сималнонатоварване:100к г .

20 ,

лв . 99

Материал:мре жа Раз мерицялоиз делие:45* 53* 90100см. Дълбочинаседалк а:44см; Височинаседалк а:4151см; Дължинаоблег алк а:49см. х ха Б з аи подлак ътници:полипропилен Газ овамортисьор, к ориг ираненависочина, Цвят:черен Мак сималнонатоварване:100к г .

Посетителск истолZero Раз мерицялоиз делие:77* 52* 40см. Дълбочинаседалк а:40см; Височинаседалк а:46см; Дължинаоблег алк а:36см. Материал:дамаск аик ожа

Вс ичкице нис абе зДДС. ВиЕ лЕ мЕ ООД-Of f i c e Bul ga r i a2013

Кож ен лв. 9 9

24,


Xer ox Phaser 3010

Çà ë î æå òåí àìà ð ê à òà

Харак теристик и Натоварване, стр. / месец30000 Ск орост 20ppmA4/ Let t er , f i r stpage8s Рез олюция1200x1200dpi Медия, типPl ai npaper , r ecycl ed, cover s, envel opes, l abel s Медия, раз мерA4, A5, Let t er , Legal , Execut i ve, Cust om si z es:76x127mm t o216x356 Медия, g/ m260163g/ m2 ИнтерфейсUSB2. 0 Капацитет з ах артия-Вх одящатаваMai nTr ay:150sheet s Капацитет з ах артия-Из х одящатава100sheet s Двустраненпе чат Конс умативиSt andar dCapaci t yTonerCar t r i dge( 106R02180)1000pages;Hi ghCapaci t yTonerCar t r i dge( 106R02182) 2300pages Раз мери, mm 358x197x208mm Цвят Whi t e Гаранция24месеца

Само89, 99лв.

LenovoG58515. 6E11200

DELL

а тураимишк а и в а л к а н ч и ж Без

KM632 Вс ичкице нис абе зДДС. “ ВиЕ лЕ м”Е ООД-Of f i c e Bul ga r i a2013


Promo 10