Page 1

‫במבט חוזר‬

‫פרויקט גמר‬

‫דיאלוג ביקורתי בשכונת גילה‬

‫‪2012‬‬

‫מגיש ‪ :‬אופק אור‬


‫מקום‬


‫שכונת גילה בירושלים‬ ‫מתחם מגורים ומרכז ציבורי‬

‫מקום‬


‫חיפוש אחר זהות הסביבה ‪ -‬פסגה‬

‫מקום‬


‫חיפוש אחר זהות הסביבה – קרקע ושמיים‬

‫מקום‬


‫חיפוש אחר זהות הסביבה – קרקע ושמיים‬

‫מקום‬


‫אדריכלות‬


‫מפגש עם מסורת אדריכלית – כלל גילה‬ ‫"תכנית מרקם" – תכנית אב כללית לרובע גילה‬

‫אדריכלות‬

‫ערך תכנוני מהותי‪ :‬דימוי ה"חומה" המקיפה ומגינה על ירושלים‪,‬‬ ‫מוקפת בנוף וואדיות וכרמיי זיתים‬


‫מפגש עם מסורת אדריכלית – כלל גילה‬ ‫"תכנית מרקם" – תכנית אב כללית לרובע גילה‬

‫אדריכלות‬

‫"שכונה לדוגמה" ‪ -‬מקבץ של תפיסות אדריכליות חדשות‬

‫ראש צוות תכנון – אברהם יסקי ושות'‬ ‫חלוקה למבננים (‪:)CLUSTERS‬‬ ‫‪ .1‬י אלון‬ ‫‪ .2‬נ‪ ,‬זולוטוב‬ ‫‪ .3‬מ‪ .‬לופנפלד – ג‪ .‬גמרמן‬ ‫‪ .4‬אלדר שרון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .5‬יסקי ושות'‬ ‫‪ .6‬רם כרמי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .7‬יסקי ושות'‬ ‫‪ .8‬מ‪ .‬לופנפלד – ג‪ .‬גמרמן‬ ‫‪ .9‬רם כרמי‬ ‫‪ .10‬מ‪ .‬לוי‬ ‫‪ .11‬ס הרשמן‬ ‫‪ .12‬חברת אשטרום – ש‪ .‬מרגולין‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪12‬‬


‫מפגש עם מסורת אדריכלית – כלל גילה‬ ‫רובע גילה א – מבננים ‪1-7‬‬

‫אדריכלות‬


‫מפגש עם מסורת אדריכלית – שכונת המגורים של אלדר שרון‬ ‫דגש על חללים ציבוריים – רחוב פנימי רחבות וחצרות משותפות‬

‫אדריכלות‬

‫בנייני הגבעה‪ ,‬תכנית פיתוח ‪1:250‬‬ ‫באדיבות ארד שרון ומשרד שרון אדריכלים‬


‫מפגש עם מסורת אדריכלית – שכונת המגורים של אלדר שרון‬ ‫דימוי החומה – הר מלאכותי הצומח מההר הטבעי‬

‫אדריכלות‬


‫מפגש עם מסורת אדריכלית – שכונת המגורים של אלדר שרון‬ ‫מערך תנועה חיצוני בשילוב מרפסות הנפתחות אליו‬

‫אדריכלות‬


‫מפגש עם מסורת אדריכלית – שכונת המגורים של אלדר שרון‬ ‫טכנולוגיית בנייה – ייצור המוני‬

‫אדריכלות‬

‫מטעמי חדשנות‪ ,‬תקציב וזמן – חלק מהבנייה‬ ‫נעשו‪ ,‬בייצור מתועש ע"י חברה שהוקמה במיוחד‪.‬‬


‫מפגש עם מסורת אדריכלית – שכונת המגורים של אלדר שרון‬ ‫קשיים – הזנחה‪ ,‬בעיות תשתית ודירות קטנות ובלתי גמישות‬

‫אדריכלות‬

‫ בעיית תשתית ונזילות וקשיים קונסטרוקטיביים – עקב הבנייה המתועשת‬‫ דירות קטנות יחסית שקשה להרחיבן בשל השימוש בבטון מזוין‬‫ חשיפת המרפסות למדרגות הציבוריות פוגעת מתחושת הבטחון‬‫אולם מעל לכל הקושי הוא בחוסר הזדהות של תושבי המקום עם סביבתם‬


‫חברה‬


‫מפגש עם הקהילה במקום‬ ‫במקור חסרי דיור משכונות אחרות בירושלים‬ ‫שפלשו למתחם כשהיה נטוש וגרים בו כבר ‪ 20‬שנה‬

‫חברה‬


‫מפגש עם הקהילה במקום‬ ‫אוכלוסייה קשת יום‪ ,‬הטרוגנית ובעלת טווח גילאים רחב‬

‫חברה‬


‫מפגש עם הקהילה במקום‬ ‫במקום נמצאת קהילת בית ישראל‪ -‬קיבוץ עירוני‪ ,‬מכינה‪ ,‬סטודנטים ‪-‬‬ ‫הפועלים בתחומי החברה החינוך והמרחב הציבורי בשכונה‬

‫חברה‬


‫חברה‬ ‫‪+‬‬ ‫אדריכלות‬ ‫‪+‬‬ ‫מקום‬


‫התחזקות הקשר בין התושבים למקום מגוריהם‬ ‫עם הזמן‪ ,‬ההזנחה וריקנות מפנה מקום לטיפוח וצמיחה‪.‬‬ ‫מתחילה להיווצר הזדהות אצל התושבים לסביבתם המיידית‬

‫חברה‬ ‫‪+‬‬ ‫אדריכלות‬ ‫‪+‬‬ ‫מקום‬


‫התחזקות הקשר בין התושבים למקום מגוריהם‬ ‫טיפוח המרחב הפרטי החיצוני‬

‫חברה‬ ‫‪+‬‬ ‫אדריכלות‬ ‫‪+‬‬ ‫מקום‬


‫התחזקות הקשר בין התושבים למקום מגוריהם‬ ‫טיפול במרחבים הציבוריים המוזנחים‪ ,‬פרויקטים של שיקום ושיפוץ וכיום‬ ‫מתרחב תהליך שיתוף ציבורי לפרויקט התערבות של קק"ל‬

‫חברה‬ ‫‪+‬‬ ‫אדריכלות‬ ‫‪+‬‬ ‫מקום‬


‫התחזקות הקשר בין התושבים למקום מגוריהם‬ ‫בעזרת פעולה איטית מלמטה –‬ ‫לאט לאט משתנה המצב הקשה הן השכונתי והן החברתי‬

‫חברה‬ ‫‪+‬‬ ‫אדריכלות‬ ‫‪+‬‬ ‫מקום‬


‫עתיד‪?...‬‬


‫תכניות להתחדשות עירונית בשכונה‬ ‫הגישה להתפתחות העירונית של גילה על פי מדיניות עיריית ירושלים‬ ‫היא של התפשטות במרחב – להמשיך ולהתפרס כלפי חוץ‬

‫עתיד‪?...‬‬


‫תכניות להתחדשות עירונית בשכונה‬ ‫הגישה להתפתחות העירונית של גילה על פי מדיניות עיריית ירושלים‬ ‫היא של התפשטות במרחב – להמשיך ולהתפרס כלפי חוץ‬

‫עתיד‪?...‬‬


‫תכניות להתחדשות עירונית בשכונה‬ ‫הגישה להתפתחות העירונית של גילה על פי מדיניות עיריית ירושלים‬ ‫היא של התפשטות במרחב – להמשיך ולהתפרס כלפי חוץ‬

‫עתיד‪?...‬‬


‫פינוי בינוי – טיפול בבעיה ע"י מחיקה והעברה למקום אחר‬ ‫כלפי שכונת המגורים של אלדר שרון‪ ,‬העירייה קבעה יעד של הכפלת‬ ‫צפיפות המגורים‪ ,‬מ‪ 300-‬יח"ד ל‪ 600-‬יח"ד‬ ‫מגורים‪:‬‬

‫‪ 1000‬תושבים בכ‪ 288-‬יחידות דיור‪ ,‬רובן דיור ציבורי‬ ‫‪ 11‬בלוקים‪ 2-4 ,‬קומות‪ ,‬שטחים פתוחים וחנייה‬

‫ציבורי‪:‬‬

‫עתיד‪?...‬‬

‫ביה"ס תיכון מקיף גילה‪ ,‬מתנ"ס‬ ‫מתחם ספורט‪,‬‬ ‫מרכז פיס וספרייה ציבורית‬


‫פינוי בינוי – טיפול בבעיה ע"י מחיקה והעברה למקום אחר‬ ‫כלפי שכונת המגורים של אלדר שרון‪ ,‬העירייה קבעה יעד של הכפלת‬ ‫צפיפות המגורים‪ ,‬מ‪ 300-‬יח"ד ל‪ 600-‬יח"ד‬ ‫חזון העירייה‪:‬‬

‫עתיד‪?...‬‬

‫‪ 840‬יח"ד‪ ,‬לא נקבע כמה מהן בדיור ציבורי‬ ‫‪ 9‬מגדלים‪ ,‬קומת קרקע מסחרית ופארק ציבורי‬


‫פינוי בינוי – טיפול בבעיה ע"י מחיקה והעברה למקום אחר‬ ‫לפני ואחרי – מבט מכיוון ירושלים‬

‫עתיד‪?...‬‬


‫פינוי בינוי – טיפול בבעיה ע"י מחיקה והעברה למקום אחר‬ ‫לפני ואחרי – מבט מכיוון ירושלים‬

‫עתיד‪?...‬‬


‫חלופות‬ ‫תכנוניות‬


‫המניע לפרויקט ‪ -‬מציאת פתרונות חלופיים ליעדי הפיתוח‬ ‫הן של העירייה והן של התושבים‬ ‫אסטרטגיות‪:‬‬ ‫א‪ .‬פינוי בינוי חלקי – שימור חלק מהקיים לצד בנייה חדשה‬ ‫ב‪ .‬שיקום וחידוש המבנים והשטחים הציבוריים הקיימים‬

‫חלופות‬ ‫תכנוניות‬

‫ג‪ .‬עיבוי ‪ – INFILL‬בינוי ופיתוח בשטחים הלא מנוצלים‬ ‫ד‪ .‬טיפול בשורש הבעיה ולא בתסמיניה‪.‬‬


‫פינוי‪-‬בינוי חלקי‬ ‫שמירה על חלק מהמבנים והשטחים הציבוריים הקיימים והוספה‬ ‫של מבנים ושטחים ציבוריים חדשים‪ ,‬כולל פתרונות חנייה‪.‬‬

‫חלופות‬ ‫תכנוניות‬


‫חידוש‬ ‫טיפול ובינוי במבנים הקיימים ‪ :‬נגישות‪ ,‬תוספות וקונסטרוקציה‬

‫מצב קיים‬

‫חלופות‬ ‫תכנוניות‬

‫תוספת קומות מגורים‪ ,‬מעליות ומרפסות ציבוריות‪ ,‬שיקוע רחוב פנימי‪,‬‬


‫עיבוי כלפי חוץ‬ ‫בינוי בשטחים הפתוחים הקיימים ‪INFILL -‬‬

‫חלופות‬ ‫תכנוניות‬


‫עיבוי כלפי חוץ‬ ‫בינוי בשטחים הפתוחים הקיימים ‪INFILL -‬‬ ‫דיפון רחוב אריה בן אליעזר‪ ,‬שילוב מגורים חדשים עם חניה תת קרקעית‪.‬‬ ‫אופי מגורים – קומת קרקע מסחרית‪ 4-5 ,‬קומות‪ ,‬סה"כ ‪ 200‬יחידות דיור‬

‫חלופות‬ ‫תכנוניות‬


‫עיבוי כלפי פנים‬ ‫בינוי בשטחים הקיימים בין מבני המגורים לשטח הציבורי‬

‫חלופות‬ ‫תכנוניות‬


‫עיבוי כלפי פנים‬ ‫בינוי בשטחים הקיימים בין מבני המגורים לשטח הציבורי‬

‫חלופות‬ ‫תכנוניות‬


‫במבט‬ ‫חוזר‬


‫טיפול בשורש הבעיה – הריק שבין לבין‬ ‫החלופה ה"אוטופית" – הסתכלות מחדש על יחסי מרחב‬ ‫המגורים והמרחב הציבורי ברמת העיצוב העירוני‬

‫במבט‬ ‫חוזר‬

‫מניתוק בין מרחבים ציבוריים עצמאיים‬

‫לרישות מקירוב המרחב הציבורי‬


‫טיפול בשורש הבעיה – הריק שבין לבין‬ ‫שינוי המערך העירוני ברמת תכנית האב‬

‫במבט‬ ‫חוזר‬


‫טיפול בשורש הבעיה – הריק שבין לבין‬ ‫התמקדות בשלושת המרכיבים ה"נעלמים" של המקום‪:‬‬

‫א‪ .‬זהות מקומית – פסגה‪ ,‬קרקע‪ ,‬שמיים‬ ‫ב‪ .‬מסורת אדריכלית – מרחב ציבורי וחדשנות אדריכלית‬ ‫ג‪ .‬חברה–קהילה ‪ -‬קשר בין תושבי המקום לבין עצמם‪,‬‬ ‫קשר בין תושבי המקום לשאר גילה‬

‫במבט‬ ‫חוזר‬


‫טיפול בשורש הבעיה – הריק שבין לבין‬ ‫הפרויקט החדש – מבט על‬

‫במבט‬ ‫חוזר‬


‫טיפול בשורש הבעיה – הריק שבין לבין‬ ‫הפרויקט החדש – מבט על‬

‫במבט‬ ‫חוזר‬

‫עוד פרוט והסברים על הפרויקט‪...‬‬

‫‪...‬בפוסטרים ובמודלים‬


‫במבט חוזר‬

‫דיאלוג ביקורתי בשכונת גילה‬

‫רפרנטים‬ ‫‪ 3‬התחומים מהם שואב הפרויקט‬ ‫א‪ .‬זהות מקומית – פסגה‪ ,‬קרקע‪ ,‬שמיים‬ ‫ב‪ .‬מסורת אדריכלית – מרחב ציבורי וחדשנות אדריכלית‬ ‫ג‪ .‬חברה ‪ /‬קהילה ‪ -‬קשר בין תושבי המקום לבין עצמם‪,‬‬ ‫קשר בין תושבי המקום לשאר גילה‬


‫מסורת אדריכלית ‪ -‬מרחב ציבורי‬ ‫סוגי חצרות ורחבות בשכונת גילה‬

‫ללמוד‬ ‫מאחרים‬

‫מבנן ‪ 1‬גילה א‪ ,‬תוכנן ע"י‪:‬‬ ‫י‪ .‬אלון‬ ‫א גבירצמן ‪ -‬ש‪ .‬שקד‬ ‫י‪ .‬לויט‬ ‫מ‪ .‬לופנפלד – ג‪ .‬גמרמן‬

‫• מרחב ציבורי הנוצר מאסופה של‬ ‫פרטים מאפשר תיחום בצד אוורור‬


‫מסורת אדריכלית ‪ -‬מרחב ציבורי‬ ‫סוגי חצרות ורחבות בשכונת גילה‬

‫ללמוד‬ ‫מאחרים‬

‫מבנן ‪ 3‬גילה א‪ ,‬תוכנן ע"י‪:‬‬ ‫משה‪ .‬לופנפלד – ג‪ .‬גמרמן‬ ‫• מרחב ציבורי הנוצר מהחסרה‬ ‫של מסה – כינוס וסגירות‬ ‫• שימוש עשיר במפלסים‬ ‫• ציריות ברורה‪,‬‬ ‫• חלק ממערך שלם הכולל רחוב‬ ‫פנימי מקורה וככרות‬


‫מסורת אדריכלית ‪ -‬מרחב ציבורי‬ ‫שילוב טיפולוגיות ברמת העיצוב העירוני וברמת המגורים‬

‫ללמוד‬ ‫מאחרים‬

‫‪Hertzberg Public Housing‬‬ ‫‪AllesWirdGut + feld72‬‬

‫שילוב מגוון טיפולוגיות של מרחב‬ ‫ציבורי ומגורים בשכונה אחת –‬ ‫ רחוב וכיכר‬‫ מבנה חצר פנימית‬‫‪ -‬מגדלים מוקפים שטח פתוח‬


‫מסורת אדריכלית ‪ -‬מרחב ציבורי‬ ‫מערך תנועה כמרחב ציבורי משמעותי למפגש‬

‫ללמוד‬ ‫מאחרים‬

‫כפר המשתלמים בטכניון‬ ‫תכנון ‪:‬בר אריין וגבי שוורץ‬ ‫• מערך תנועה כחלל משותף‬ ‫הקושר לקבוצה אחת ‪-‬‬ ‫יצירת זהות קהילתית‬ ‫• השתלבות המבנים עם‬ ‫הטופוגרפיה‬ ‫• גמישות וחופש בתכנון הדירות‬


‫זהות מקומית – טופוגרפיית פסגה‬ ‫פתרונות מגורים חלופיים ממגדלים‪,‬‬

‫ללמוד‬ ‫מאחרים‬

‫גורד שחקים אופקי‬ ‫תכנון ‪ :‬סטיבן הול‬ ‫• השפעה בין בניין לקרקע‬ ‫• חלל ציבורי בנק' המפגש‬

‫• מגה סטרוקטורה‬ ‫• אובייקט בפני עצמו‬


‫זהות מקומית – טופוגרפיית פסגה‬ ‫מערך תנועה כמרחב ציבורי משמעותי למפגש‬

‫ללמוד‬ ‫מאחרים‬

‫‪Bookhill – Jaja Architects‬‬

‫• מבנה ציבור חפור בקרקע‪,‬‬ ‫• מרחב ציבורי פתוח על הגג‬ ‫ומרחב ציבורי סגור מתחת‬ ‫• פתרון נגישות‬


‫חברה – מפגש עם קהילה‬ ‫תכנון עבור קהילה‪ ,‬עם קהילה‬

‫ללמוד‬ ‫מאחרים‬

‫‪Lucien Kroll‬‬

‫שינוי תדמית‬

‫"יש להתרחק מהדימוי של מגורים עבור אנשים עניים – בתכנון ייצרנו מרחב עיר קומפקטי‪ ,‬מלא‬ ‫בהפתעות‪ ,‬החי מתוף עצמו – ומראה זאת‪".‬‬

‫יחס לקיים‬

‫ אדריכל לעולם לא מתחיל באפס‪ .‬משהו תמיד נוכח שצריך לגשת אליו‪ ,‬לפתחו‬‫ לחדש יש מקום לצד הישן ולא במקומו‬‫‪ -‬לשכון במקום משמע גם להתערב במה שכבר קיים בו‪ ,‬להתמודד אתו‪ ,‬לקבלו או לסתור אותו‬


‫פרוגרמה קיימת‬ ‫כלל גילה ‪ -‬רכס‬

‫פרוגרמה‬

‫ביה"ס מקיף‬ ‫ביה"ס יסודי‪/‬גנים‬ ‫מבני ציבור‪/‬תרבות‬ ‫מסחר (קומת קרקע)‬


‫פרוגרמה קיימת‬ ‫רובע גילה א ‪ -‬פסגה‬

‫פרוגרמה‬

‫ביה"ס מקיף‬ ‫ביה"ס יסודי‪/‬גנים‬ ‫מבני ציבור‪/‬תרבות‬ ‫מסחר (קומת קרקע)‬


‫פרוגרמה קהילתית‬ ‫ביזור שימושים מול עירוב שימושים‬

‫פרוגרמה‬

‫מגורים‬

‫חינוך‬

‫מסחר‬

‫תרבות‬


‫פרוגרמה קהילתית‬ ‫ביזור שימושים מול עירוב שימושים‬

‫קהילה‬

‫פרוגרמה‬ ‫קהילה‬

‫קהילה‬


‫פרוגרמה קהילתית‬ ‫פרוגרמת צרכים‬

‫פרוגרמה‬

‫מגורים‪:‬‬ ‫ מגורי קבע‪:‬‬‫ מגורים זמניים‬‫ הגנה ופרטיות‬‫ נגישות‬‫ קשר לסביבה‬‫ תשתית מספקת‬‫‪ -‬מגוון אפשרויות‬

‫חינוך‬ ‫ קשר לסביבה‬‫ הגנה ופרטיות‬‫ מעורבות‬‫ קשר לטבע‬‫‪ -‬מגוון אפשרויות‬

‫קהילה‪:‬‬ ‫ קשר ומפגש‬‫ תמיכה הדדית‬‫ עשייה משותפת‬‫ הנהגה עצמית‬‫ פעילות משלימה‬‫ מגוון אפשרויות‬‫מרחב עירוני‪:‬‬ ‫ מרחב פתוח נגיש‬‫ תרבות ויצירה‬‫ רציפות‬‫ קשר לסביבה‬‫ חשיפה וראווה‬‫‪ -‬מגוון אפשרויות‬


‫פרוגרמה קהילתית‬ ‫פרוגרמת צרכים‬

‫חינוך‬

‫סביבה‬

‫קהילה‬

‫מגורים‬

‫פרוגרמה‬ ‫תרבות‬

‫מעורבות מחזור‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫יצירה‬

‫קהילה‬

‫מגורים‬

‫מרכז מחזור – מים‪ ,‬פסולת מוצקה‪ ,‬פסולת אורגנית‬ ‫מערכת שכונתית לניקוז ואגירת מי גשם‬ ‫גינות קהילתיות– צמחי מאכל‪ ,‬ירקות‪ ,‬תבלינים‬ ‫מתחמי לימוד פתוחים – גן גאולוגי‪ ,‬צפרות‪ ,‬מעיין שכבות‬ ‫סדנאות הכשרה ולימוד מקצועי גב גילאי‬

‫חשיפה‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫אחראיות מידע‬

‫טבע‪-‬הר‬

‫שיתוף‬

‫מגוון‬

‫מידע‬

‫התכנסות‬

‫אולם סגור נגיש להופעות כנסים ודיונים‬ ‫אמפי פתוח מקורה להופעות חגים ודיונים‬ ‫חדרי פעילות לחוגים והרצאות‬ ‫מרכז מדיה פתוח – ספרייה‪ ,‬סרטים‪ ,‬אינטרנט‬ ‫מועדון חברתי ו"בית קפה" שכונתי‬ ‫מרכז פעילות לקשיש‬


‫פרוגרמה קהילתית‬ ‫פרוגרמת צרכים‬

‫ספורט‬

‫בריאות‬

‫קהילה‬

‫מגורים‬

‫פרוגרמה‬ ‫עירוני‬

‫יוזמה‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫פתיחות‬

‫קהילה‬

‫מגורים‬

‫חדרי כושר חיצוניים‬ ‫מסלולי ריצה ואופניים – משולבים במהלך הציבורי‬ ‫מגרש ספורט עם יציע‬ ‫מתקני ספורט אתגרי – קיר טיפוס‪" ,‬גני תנועה"‬ ‫גני משחקים לטווח גילאים רחב‬ ‫נגישות‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫מסוגלות אחראיות הישגיות‬

‫שיתוף‬

‫תמיכה‬

‫מרחב פתוח משמעותי – פארק עירוני‬ ‫כניסה ראשית לשכונה – כיכר עירונית‬ ‫מנהל שכונתי‬ ‫מרכז תעסוקה והכשרה‬ ‫מסחר ועסקים עצמאיים‬


‫הפרוגרמה במערכת הישנה‬ ‫מגורים (‪ 300‬יח"ד)‬ ‫סה"כ שטח דירות‪ 25 :‬דונם‬ ‫סה"כ שטחי חוץ ‪ 11‬דונם‬

‫פרוגרמה‬

‫מרכז ציבור‪:‬‬ ‫ביה"ס תיכון‪:‬‬ ‫מתנ"ס‪:‬‬ ‫אשכול פיס‪:‬‬ ‫מגרשי ספורט‪:‬‬ ‫שטחי חוץ ומעבר‪:‬‬

‫‪ 15‬דונם‬ ‫‪ 8‬דונם‬ ‫‪ 2‬דונם‬ ‫‪ 2.5‬דונם‬ ‫‪ 5‬דונם‬

‫סה"כ שטח פנים ציבורי‪:‬‬ ‫סה"כ שטחי חוץ ציבוריים‪:‬‬

‫‪ 25‬דונם‬ ‫‪ 30‬דונם‬


‫הפרוגרמה במערכת החדשה‬ ‫חלוקת שימושים מחודשת‬ ‫מגורים קיימים (‪ 300‬יח"ד)‬

‫פרוגרמה‬

‫מגורים חדשים‪:‬‬ ‫שלב א (פנים) – ‪ 150‬יח"ד‬ ‫שלב ב (חוץ) – ‪ 200‬יח"ד‬ ‫פארק ציבורי ‪-‬‬ ‫מרכז ציבורי –‬ ‫מבנה חינוך ‪-‬‬

‫‪ 9‬דונם‬ ‫‪ 8‬דונם‬ ‫‪ 10‬דונם‬

‫שטחי חוץ קהילתיים ‪-‬‬ ‫‪ 8.5‬דונם‬ ‫שטחי פנים קהילתיים ‪-‬‬ ‫‪ 1.5‬דונם‬

gilo project presentation  

compliment presentation for the final project posters and models

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you