Page 1

FORSTÅ REGLERNE

SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB


FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar til at fokusere på jobbet, der venter forude. Har du spørgsmål, tager vi dem på velkomstmødet. Og ellers er du altid velkommen til at kontakte os.

Dit cv på jobnet.dk 3 Tjek jobforslag på jobnet.dk

3

Meld ferie og sygdom til jobcentret

3

At stå til rådighed – hvad vil det sige?

4

Om mødepligt 5 Møder, du skal til 5 Karantæne, hvis du siger op

5

Supplerende dagpenge 6 Jobsøgning i udlandet 7 Aktivering 7 Huskelisten 8


Dit cv på jobnet.dk For at få dagpenge skal du oprette dit cv på jobnet.dk, inden du kommer til velkomstmøde hos Akademikernes. Har du i forvejen et cv på jobnet.dk, skal du blot ajourføre indholdet og genaktivere det. Dit cv skal indeholde en beskrivelse af din tidligere beskæftigelse, din uddannelse og dine øvrige kvalifikationer. Og du skal skrive, hvilket job du kunne tænke dig. For at vi kan godkende dit cv, skal der være en sammenhæng mellem din uddannelse, erfaring og de job, du søger skal du søge job geografisk bredt skal du som minimum skrive dit postnummer og telefonnummer, så en arbejdsgiver ved, hvor du bor, og hvordan du kan kontaktes. Hvis du ikke har oprettet dit cv senest 3 uger efter din første dag som ledig, kan du ikke få dagpenge, før cv’et er oprettet og aktiveret. TJEK DINE JOBFORSLAG PÅ JOBNET.DK Mindst hver 7. dag skal du tjekke dine jobforslag på ‘Min side’ på jobnet.dk (ikke at forveksle med ‘Min plan’ på akademikernes.dk). Hvis du glemmer at tjekke dine jobforslag, får du de første 2 gange en påmindelse. Herefter bliver du afmeldt som ledig på jobnet.dk og skal tilmelde dig igen for at få dagpenge. Du kan kun få dagpenge i perioder, hvor du har været meldt ledig, og dit cv er aktivt på jobnet. dk og tilgængeligt for arbejdsgivere. Meld ferie og sygdom til jobcentret Du skal give jobcentret besked, hvis du bliver syg eller skal holde 3


ferie. Bliver du syg, skal du give jobcentret besked samme dag, du bliver syg. Skal du holde ferie, skal du give besked senest 14 dage inden. AT STÅ TIL RÅDIGHED – HVAD VIL DET SIGE? Rådighedsbegrebet er centralt i forhold til retten til dagpenge. Det betyder: At du allerede fra din første ledighedsdag skal søge det arbejde, du kan varetage – både inden for og uden for dit fag. Det gælder opslåede job, uopfordrede ansøgninger, via netværk og ved personlig henvendelse. At du er forpligtet til med dags varsel at tage imod arbejde, som Akademikernes eller dit jobcenter henviser dig til. Det er derfor vigtigt, at du tjekker din daglige post, og at du bor og opholder dig i Danmark. At du som fuldtidsforsikret medlem kan og vil arbejde 37 timer om ugen på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Deltidsforsikrede skal stå til rådighed for op til 30 timers arbejde om ugen. At du skal søge flere job om ugen, primært i Danmark. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med jobopslag, kan du supplere din jobsøgning med uopfordrede ansøgninger. At du skal være indstillet på at søge og tage arbejde, der indebærer op til 4 timers samlet daglig transport med kollektiv trafik. At du, hvis du arbejder på nedsat tid og får supplerende dagpenge, stadigvæk skal søge fuldtidsarbejde.


OM MØDEPLIGT Du har pligt til at komme til de samtaler, som Akademikernes, dit jobcenter eller anden aktør indkalder dig til. Anden aktør er typisk et privat firma, der overtager jobcentrets rolle med at hjælpe dig i job. Kommer du ikke, kan du ikke få dagpenge fra udeblivelsen, og indtil du kontakter dem, der har indkaldt dig. BOOK SAMTALER OG AKTIVITETER I “MIN PLAN” Når du er ledig, skal du til samtaler skiftevis hos Akademikernes og dit jobcenter eller hos din anden aktør. Som det første skal du booke et velkomstmøde senest tre uger efter, du har meldt dig ledig. Det gør du i ‘Min plan’, som du finder, når du er logget på akademikernes.dk. I Min plan bliver du tilbudt møder og aktiviteter, som du frit kan booke – dog skal vi ses mindst hver 3. måned. I ”Min plan” skal du også registrere din jobsøgning, og aktiviteter du deltager i hos os. du skal altid huske at ajourføre ”Min plan” med de job du har søgt, før hver samtale du skal til i Akademikernes. KARANTÆNE, HVIS DU SIGER OP Hvis du siger dit job op, får du som udgangspunkt karantæne i 3 uger, hvor du ikke får dagpenge. Det gælder, uanset om der er tale om fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde. Karantænereglerne gælder også, hvis du siger nej til arbejde, du er blevet henvist til, eller hvis du uden en gyldig grund afslår eller afbryder et tilbud om aktivering, som du har aftalt med jobcentret eller din anden aktør. Karantænen afvikles på dage, hvor du ellers ville have fået dagpenge. Karantænen træder i kraft, hvis du søger om ydelser fra os inden for 3 måneder efter, du stoppede med at arbejde eller den dag, du siger nej til henvist arbejde.


Hvis du får 2 karantæner i løbet af 12 måneder eller ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, mister du helt retten til dagpenge. Du får først ret til dagpenge igen, når du i en sammenhængende periode på 3 måneder har haft mere end 300 timers arbejde. Arbejdet skal være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. SUPPLERENDE DAGPENGE Arbejde som lønmodtager: Hvis du arbejder på nedsat tid, kan du normalt få supplerende dagpenge i 30 uger. Du skal udfylde et skema om dit job, så vi kan vurdere, hvilken betydning dit deltidsjob har for dine dagpenge. Skemaet finder du, når du logger på akademikernes.dk. Er du fastansat med opsigelsesvarsel, skal du have en frigørelsesattest for at kunne få supplerende dagpenge. Frigørelsesattesten sikrer, at du kan holde op fra den ene dag til den anden, hvis du finder arbejde med længere arbejdstid. Frigørelsesattesten skal være modtaget i Akademikernes senest 5 uger efter, du blev ansat. Får vi attesten for sent, kan der tidligst udbetales supplerende dagpenge fra den dag, vi modtager attesten. Selvstændig bibeskæftigelse: Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du som udgangspunkt få supplerende dagpenge i 78 uger. For at vi kan give dig lov til at drive selvstændig bibeskæftigelse, er det en betingelse, at det arbejde, du udfører i virksomheden, er så fleksibelt, at du kan udføre det uden for normal arbejdstid. For at vi kan vurdere, om du kan få supplerende dagpenge, mens du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du sende os


oplysninger om virksomheden. Du finder de nødvendige skemaer, når du logger på akademikernes.dk. 6-ugers selvvalgt uddannelse Som ledig har du som udgangspunkt mulighed for at deltage i 6-ugers selvvalgt uddannelse. Du kan begynde på uddannelsen, når du har været ledig i 4 måneder, og du skal kunne nå at afslutte den, inden du har været ledig i 13 måneder. På kurserforledige.com kan du se en oversigt over uddannelsesmulighederne. Finder du noget interessant, så kontakt udbyderen for at få de relevante blanketter. Uddannelsen betales af jobcentret, og du får dagpenge, mens du deltager i forløbet. Er der tale om et kursus, du er begyndt på i en fratrædelsesperiode efter et arbejde, er det dog i visse tilfælde muligt, du kan forsætte på kurset som selvvalgt uddannelse. JOBSØGNING I UDLANDET Hvis du vil søge arbejde inden for EØS-landene, har du mulighed for at få dine dagpenge med til udlandet i op til 3 måneder. Kontakt Akademikernes for yderligere oplysninger. Jobsamtale i udlandet: Hvis du skal til jobsamtale i udlandet, kan du få dagpengene med i 5 dage, mens du er af sted. Du skal orientere os og jobcentret om, hvilken periode du er til jobsamtale i udlandet. AKTIVERING Som ledig skal du tage imod tilbud om aktivering fra dit jobcenter. Aktivering aftales i en såkaldt jobplan og kan være forskellige former for uddannelse, opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Formålet er, at du hurtigt får job.


Udgangspunktet for indholdet i din jobplan er arbejdsmarkedets behov, men dine ønsker og kvalifikationer kommer også i betragtning. Når du er i aktivering, skal du stadigvæk være aktiv jobsøgende og stå til rådighed for arbejde. Du kan blive fritaget for denne pligt efter aftale med jobcentret.

HUSKELISTEN 3 TRIN TIL DAGPENGE • Meld dig ledig på jobnet.dk fra første dag, du er ledig • Log på akademikernes.dk og udfyld en ledighedserklæring og send evt. bilag til os. • Send dit dagpengekort den 2. sidste søndag i måneden DIT CV PÅ JOBNET.DK Du skal lægge dit cv på jobnet.dk hurtigst muligt og senest tre uger efter, at du har meldt dig ledig på jobnet.dk TJEK DINE JOBFORSLAG PÅ JOBNET.DK Mindst hver 7. dag skal du tjekke jobforslag på ‘Min side’ på jobnet.dk. HOLD KONTAKTEN MINDST HVER 3. MÅNED Mindst hver 3. måned skal du booke en personlig eller telefonisk samtale hos Akademikernes. Eller et fælles arrangement, alt efter hvad der passer dig. Hold øje med Min plan, når du logger på akademikernes.dk. Her kan du se, hvilke muligheder du har for at deltage i arrangementer, der booster din jobsøgning. Det giver pote med god variation i dine initiativer. Hold altid ‘Min plan’ opdateret med de jobansøgninger du har gang i, og de aktiviteter du skal til. Vi bidrager naturligvis gerne med at skabe overblik – så kontakt os bare.


Akademikernes København Vester Farimagsgade 13 1606 København V Akademikernes Aarhus Værkmestergade 25, 9. 8000 Aarhus C Akademikernes Odense Englandsgade 25 5000 Odense C Akademikernes Aalborg Vestre Havnepromenade 1B, 1. 9000 Aalborg T 3395 0395 akademikernes.dk

Forstaa reglerne akademikernes small  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you