Brosura prezentare agropensiunea valea fagilor

Page 1

Prezentare atractii turistice , si, TRADITII LOCALE ,

Agropensiunea

Luncavita - Tulcea

Unicitate ĂŽn diversitate, contraste, superlative


Despre:

DOBROGEA ....„peninsula interesantă” în viziunea lui Romulus Seişanu, „băltoasă şi nesănătoasă” descrisă sumbru de D.A.Sturdza în prelegerile controversate privind revenirea Dobrogei la România, „Ţara curioasă, cu cele 12 ori 14 naţionalităţi ale sale. Totuşi tătarul nu se ceartă cu mocanul, nici acesta cu lipoveanul, neamţul nu se supără pe turc, iar părintele catolic este prieten la cataramă cu hogea turc.” - aşa cum o vede Delavrancea; ....diversitate etnică, geografică, biodiversitate, multiculturalism; ....diversitatea geografică - înălţimi izolate, stânci cu ciudate stucturi, văi ce permit curgerea domoală, somnolentă a apelor dar și cu vânt și ger năprasnic; .....ţinuturi stepice care oferă spectacolul impresionant al unor peisaje lunare şi diversitate, cu ținut muntos și deltaic cuprins între Munții Măcinului Dunăre şi Marea Neagră;

LUNCAVIȚA Așezată în nordul Dobrogei, între Lunca Dunării cu fluviul Dunărea la Nord şi Est, şi Parcul Naţional Munţii Măcinului la Vest, plasată pe cursul Drumului European E87 (Drumul Național 22), Luncavița, prin denumirea ei, cuprinde zona de luncă cu baltă și zona de deal - munte unde propice sunt terenurile pentru vița de vie, sau pomi fructiferi. Prima menţiune - cunoscută în prezent - a localităţii Luncaviţa se regăseşte în defterul (registru) din 1573 emis de autorităţile otomane, dovedindu-se astfel o continuitate de aproape 500 de ani a localității sub numele de Luncavița.” Luncavița deține importante obiective turistice, atât pentru turismul destinat recreării cât și pentru cel de cercetare, zona fiind din cele mai vechi timpuri atracție de cultura și tradiție, învăluită și protejată de sursurul lin al Dunării sub straja Munților Măcin.


REZERVAŢIA NATURALĂ "VALEA FAGILOR" LUNCAVIŢA Rezervaţie naturală din Parcul Național Munții Măcinului de tip forestier, reprezintă o insulă relictară de fagi ascunsă într-o vale îngustă şi umedă, la peste 300 km distanţă de făgetele carpatice, exemplarele întâlnite aici atingând dimensiuni de 1 m grosime şi 38 de m înălţime. Aceasta face parte din unitatea geologică şi geomorfologică a Munţilor Măcin, rezultaţi în urma orogenezei a vechiului lanț muntos hercinic. Din punct de vedere geomorfologic este amplasat pe un versant cu expoziţie nordică cu zona străbătută de numeroase văi cu pârâiașe, lacuri de acumulare și cu un imens patrimoniu faunistic și floristic cu specii unice în lume. Rezervaţia Naturală Valea Fagilor se remarcă prin prezenţa unică şi viguroasă a fagului tauric ce prezintă caractere intermediare între fagul autohton şi fagul oriental şi a florei de subarboret, unică în Dobrogea şi asemănătoare făgetelor din Crimeea.

AGROPENSIUNEA VALEA FAGILOR LUNCAVIȚA Construită cu finanțare europeană, agropensiunea Valea Fagilor situată la intrare în Cetățuia comuna Luncavița, pe DJ 22A la 7km de Luncaviţa, oferă într-un cadru natural și rustic servicii de turism. Cu o capacitate de 3 camere pentru turişti, agropensiunea oferă cadrul perfect familiilor, tinerilor și persoanelor cu dizabilități care aleg o vacanță la țară unde pot lua contact cu bogății naturale date de munte și bălți, culturale, meșteșugărești și locul unde poți servi din produsele din gospodărie ori de la localnici. Produsele cu gust unic și fabulos dau savoare vacanței și te fac să simți valorile vieții într-o perioadă în care evoluția tehnologică și urbanizarea le fac uitate. Traseele turistice, evenimentele sportiv culturale, serbările și tradițiile locale întregesc oferta locației de la care nu ai cum pleca fără o amintire frumoasă și zâmbet.


Obiective de atraţie turistică în Comuna Luncaviţa: Parcul Naţional MUNŢII MĂCINULUI Munţii Măcinului sunt cei mai vechi munți din România formaţi în urmă cu 300-400 milioane de ani . În pădurile din nordul Dobrogei în PNMM, se regăseşte o biodiversitate bogată şi unică în lume, în care se includ ecosisteme complexe forestiere, de stepă şi de silvostepă. Relieful este foarte accidentat în partea de nord-vest a muntelui. Altitudinea variază între 7 m şi 467 m. Se remarcă Culmea Măcinului şi Culmea Pricopanului. Parcul Naţional Munţii Măcinului cu suprafaţa teritorială de peste 4000 de ha, în administraţia Comunei Luncaviţa reprezintă o deosebită atracţie atât pentru cercetare cât şi pentru sectorul turistic.

Valea Fagilor – monument al naturii datorat nivelului de altitudine extrem de jos pentru creşterea fagului în această zonă. Cei 1145 de fagi, de pe 150 de ha, sunt stricţi ocrotiţi de Administraţia PNMM reprezentând dovada istorică al vechiului lanţ hercinic şi altitudinile acestuia. Pădurile sunt constituite majoritar din arboret de foioase de amestec. Aici găsim cea mai mare pădure de tei din România, loc prielnic şi foarte frecventat activităţilor de apicultură.


Unele specii se află aici la limita extremă a arealului lor mondial, dar valoarea internaţională este subliniată prin prezenţa a 6 specii incluse în Lista roşie europeană în categoria „vulnerabil” dintre care menţionăm: clopoţelul dobrogean (Campanula Romanica), ghiocelul cu frunze îndoite (Galanthus plicatus), garofiţa pitică de stâncă (Dianthus nardiformis). O importanţă deosebită pentru ştiinţă şi pentru biodiversitatea Munţilor Măcin o reprezintă speciile rare şi pe cale de dispariţie: broasca ţestoasă – monument al naturii, balaurul dobrogean, vipera cu corn, vulturul pleşuv ciocănitoarea neagră, dumbrăveanca - specii protejate pe plan internaţional. În vecinătatea Parcului există zona tursitică Cetățuia - Valea Fagilor, loc pe care Comuna Luncaviţa îl dezvoltă pentru primirea turiştilor. De asemenea Comuna Luncavița deţine un Centru de Informare Turistică ce oferă informații turiștilor și loc unde acesta are contact cu bogățiile aflate în comunitate ca și atracții.

Valea Fagilor este prima zonă a PNMM ecologizată selectiv prin programul de salubrizare și gestionare a deșeurilor inclus în serviciul Comunei Luncavița.

Zonă de agrement – pescuit Balta Luncaviţa Pe vechiul teritoriu al Ghiolului Crapina, există zone de agrement unde se pot practica activități piscicole, activități care sunt păstrate în tradițiile luncăvițenilor de zi cu zi.


Dunărea, aflată aici și ca graniță a României cu Ucraina se află la limita teritorială a administrației luncăvițene, oferind completarea zonei pe partea de Nord a Comunei Luncavița, formându-se astfel un areal luncăvițean unic, unde de la bogățiile speciilor de floră și faună din parc poți trece la cele ale bălților Deltei Dunării. Pe teritoriul comunei există o zonă de agrement cu profil piscicol unde se poate practica pescuitul sportiv la răpitori și nu numai, cu zone de campare în zone mirifice pline de verdeață, flori, stuf, papură, și înconjurat de sunetul păsărilor de baltă.

Trecere prin istorie : Şantier Arheologic neolitic –Cetăţuia Cele mai vechi urme materiale descoperite pe teritoriul comunei Luncaviţa, punctul La Ceair şi pe terasa dintre Valea Moacii şi Valea lui Purice – aparţin Paleoliticului (35000 – 10000 a. Chr.) şi Mezoliticului (10000 – 5500 a. Chr.). În condiţiile îmbunătăţirii climatului şi oferirii condiţiilor de viaţă, la începutul Holocenului, zona va fi populată de comunităţi eneolitice aparţinând culturii Gumelniţa (a doua jumătate a mil. al. V-lea a. Chr.).


Aceștia vor întemeia aşezări pe malurile zonei de baltă a Dunării (punctul La Cioara) şi pe terasele văilor interioare (Luncaviţa, punctele Mocuţa şi Cetăţuia). Unul din punctele de reper al preistoriei din Nordul Dobrogei este, fără îndoială, aşezarea – tell din punctul Cetăţuia. În parteneriat cu ICEM Tulcea Comuna Luncaviţa, şi Liceul Luncaviţa, o misiune franceză organizează an de an şantier arheologic în punctul Cetăţuia, existând aici cadrul prielnic pentru vizitare de sit arheologic de perioada eneolitică. În cadrul Liceului tehnologic Simion Leonescu Luncavița funcționează Muzeul de Etnografie și Istorie al comunei, unde sunt prezentate descoperirile acestor șantiere arheologice.

Viata spirituală Mănăstiri- Biserici: Încă din secolul trecut Luncaviţa deţinea o bogată activitate culturală bisericească, având două biserici ridicate de către locuitori, prima cu hramul Sf. Dumitru, în 1827 cea de-a doua cu hramul Sf. Teodor în 1898. Şi în Rachelu comunitatea a construit în 1859 o biserică cu hramul Sf .Arhangheli Mihail și Gavril. De religie creştin ortodoxă locuitorii comunei au construit și construiesc troiţe și fântâni sau le reconstruiesc dându-le valoare turistică. Comuna Luncaviţa se află în apropierea unor importante obiective de cult din judeţul Tulcea având în apropiere traseul tematic bisericesc MÂNĂSTIREA CELIC DERE, MÂNĂSTIREA SAON, MÂNĂSTIREA COCOŞ. Cele trei au devenit embleme ale pelerinajului monahal în judeţ,


fiind vizitate în permanenţă atât de turiştii simpli cât şi de cei ce caută a se linişti sufleteşte, a se reculege. Cu o importanţă deosebită la acest capitol este basilica martirică de la Niculiţel loc cu importanţă mare pentru ortodoxismul românesc, ca loc de pelerinaj.

Tradiţii locale: Sărbătoarea BOBOTEZEI la Luncavița 6 ianuarie Se desfăşoară în centrul comunei, la Biserică şi pe străzile principale. În faţa Primăriei Comunei este amenajată o scenă unde agricultorii aduc produse constând în cereale, furaje şi alte produse ce vor fi acordate participanţilor la întrecerea tradiţională a cailor cu participanţi din cele două localităţi, Luncaviţa şi Rachelu. Animalele sunt botezate pe scenă de către preoţii comunei, iar autorităţile locale oferă diplome şi alte premii. Cetăţenii se înveselesc alături de un vin fiert tradiţional.

Ziua Școlii de Arte și Meserii ”SIMION LEONESCU” –3 februarie Ca o recunoaștere a zonei turistice, Școala Luncavița s-a transformat în Grup Școlar Simion LEONESCU cu profil de lucrător în agroturism, unde elevi din județ pot fi specializați pentru a lucra în acest sector. În cadrul Liceului tehnologic Simion Leonescu Luncaviţa funcţionează Centrul de Pictură pe sticlă, Muzeul de Etnografie și Istorie Luncavița precum și Laboratorul de Gastronomie locală. De ziua școlii se sărbătoresc anii pe care şcoala îi împlineşte de la înfiinţarea ei (1878).


Se acordă distincţii cadrelor didactice, elevilor şi altor persoane care au contribuit la dezvoltarea învăţământului luncăviţean. Are loc un program cultural – artistic.

Sărbătoarea DRAGOBETELUI – 24 februarie Are loc în incinta Căminului cultural Luncaviţa, unde elevi ai şcolilor din comună participă la un concurs cu teme tradiţionale legate de sărbătoare. Participă Ansamblul Ghiocel de la Luncaviţa precum şi alţi invitaţi care vor cânta şi dansa.

Sărbătoarea PAŞTELUI Se desfăşoară în zonele verzi ale Comunei Luncaviţa, rezervaţiile Pădurea de Tei, Valea Fagilor din Parcul Naţional Munţii Măcinului şi Lunca Dunării. Tineri din comună şi turişti se întrec în a face cea mai bună ciorbă de peşte şi miel la ceaun. Formaţii de muzică locale şi străine se amplasează în locuri puse la dispoziţie de autorităţile Comunei Luncaviţa.

Paparuda – CALOIANUL – a treia zi, după Paște Copiii se organizează într-un ritual de înmormântare, cu preot, cu alai, cu bocitori, iar din lut confecţionează o păpuşă, (Caloianul), pe care îl conduc la o albie de râu, în baltă, etc. unde îi dau drumul. În faţa alaiului se află paparuda, care stropeşte cu apă. Este o pregătire juvenilă a uneia dintre cele mai importante momente pe care omul le conştientizează, moartea.

Ziua EROILOR NEAMULUI. ÎNĂLȚAREA După slujba Învierii de la Biserică, evenimentul se desfăşoară în faţa Monumentului Eroilor


Neamului, construit în anul 1920. Are loc slujba de pomenire a eroilor, spectacol cultural-artistic oferit de profesori, elevi şi alţi participanţi, înmânarea de diplome postmortem, diplome eroilor care trăiesc din cele două războaie mondiale şi noilor eroi de pe fronturile moderne NATO, sau ONU.

Z i u a PA R C U LU I NA Ț I O NA L MUNȚII MĂCINULUI – 27 mai În pădurea Valea Fagilor din Comuna Luncaviţa (PNMM) se desfăşoară această activitate la care participă echipaje de toate vârstele din localităţile vecine PNMM. Concurenţii răspund la întrebări legate de flora şi fauna ariei protejate şi organizează manifestări tradiţionale fiecărei comune în parte.

Sărbătoarea TEILOR LA LUNCAVIȚA – 29 iunie, Sfinții Petru și Pavel Este una dintre cele mai importante sărbători ale comunei şi ale Nordului Dobrogei, fiind alături de Sărbătoarea Moşoaielor cele două axe ale activităţilor tradiţionale luncăviţene. Într-un spaţiu cât mai larg, de regulă pe stadionul de fotbal, se desfăşoară sâmbăta şi duminica cea mai apropiată de Sf. Petru şi Pavel, un eveniment închinat teilor şi mierii de albine, ofrandă adusă acestor bogăţii aflate în teritoriul administrativ al comunei (aprox. 3500 de hectare de pădure cu tei).

Sărbătoarea este foarte veche, a fost interzisă în anii 1970 şi reluată din anul 2001. Participă anual peste 5000 de persoane de toate vârstele alături de apicultori din toate colţurile ţării şi nu numai.


Se serveşte ţuică şi miere de albină, alături caş proaspăt, vin din localitae, de ciorbe de peşte, miel sau purcel la ceaun, etc. Formaţii de toate genurile muzicale din Dobrogea şi din celelalte zone ale ţării dau culoare marelui eveniment. Imnul care deschide şi închide manifestarea este„Geamparaua Teilor” compus de Puiu SPIRU, un mare rapsod şi compozitor local din perioada interbelică: …. „Între Dunăre şi Mare, pe pământul Dobrogei, An de an e Sărbătoarea Florilor de Tei”.

Observatorul Astronomic Luncavița – luna iulie Prin colaborare cu Muzeul de Științe Naturii și a Observatorului Călin Popovici, în fiecare an are loc tabăra de astronomie pe Dealul Pietrișului din Parcul Național Munții Măcinului. Sunt amplasate telescoape portabile, unde sunt invitați să participe de la specialiști la simpli cetățeni, sau elevi. Autoritățile locale pun la dispoziție microbuze, care transportă în fiecare seară iubitorii cerului, care la Luncavița prezintă cele mai multe nopți senine din România.

Sărbătoarea SFINTEI MARII - 15 August Se desfășoară în zonele verzi ale Comunei Luncavița, rezervațiile Pădurea de Tei, Valea Fagilor din Parcul Național Munții Măcinului și Lunca Dunării. Tineri din comună și turiștii se întrec în a face cea mai bună ciorbă de pește și miel la ceaun. Formații de muzică locale și străine se amplasează în locuri puse la dispoziție de autoritățile Comunei Luncavița.

Cupa recoltei la fotbal – VETERANII (OLD-BOYS) Octombrie a fiecărui an sub patronajul sportului, alături de producători agricoli și de autoritățile locale, ong-uri este sărbătorită la Luncavița prin competiție fotbalistică la care participă locuitorii în vârstă de peste 40 de ani din Luncavița, și vecinătăți. Timp de o săptămână


se întrec pe stadionul Comunei Luncavița. Sunt acordate produse agricole, diplome, cupe, medalii, iar festivitatea se încheie cu o masă tradițională la care participă peste 300 de persoane și unde cântă formații locale.

Ziua Națională a României – 1 decembrie În cadrul Casei de Cultură a Comunei, se desfășoară un concurs cu teme istorice, poezii și cântece, la care participă elevii comunei. Autoritățile locale acordă premii, se depun flori la Monumentul Eroilor, iar evenimentul se încheie cu muzică și dans popular.

Pomul DE IARNĂ. MOȘ NICULAE 6 ianuarie Printr-o colaborare de ani de zile a autorităților, Asociațiilor locale Natura Zâmbește, Partizanul Luncavița, Viața Zâmbește, cu fundațiile britanice Mustard Seed Relief Mision și Baby AID, se acordă anual pom de iarnă tuturor elevilor școlilor din comună (700 persoane). Împreună cu asociații londonezi, are loc un spectacol artistic-cultural, și un concurs de gastronomie locală. Se acordă distincții și premii.

Sărbătoarea MOȘOAIELOR LA LUNCAVIȚA. CRĂCIUNUL – 6 ianuarie – 6 februarie Decembrie vine la Luncavița din cele mai vechi timpuri, lăsând o amprentă intrată în genele și sângele fiecărui


cetățean fie el adult sau copil. Luncavița trezește în decembrie tradiția, prezentul și viitorul. Moșoiul și Moșoicuța, unice făpturi în țară, reprezintă cele mai arhaice forme ale creștinismului, alungătorii tuturor relelor și nenorocirilor care încearcă să încheie anul și să contamineze noul an, care abia se zărește. Moșoiul are rolul de a ”curăța” sufletul de rău, de a primeni conștiințele noastre, și mai ales de a vesti și slăvi Nașterea Mântuitorului! Moșoiul apără și sfințește casa gospodarului, o pregătește atât pentru Nașterea Domnului dar și pentru noul an care începe să se zărească. Zgomotul produs de talanga moșoaielor e semnalul de start al sărbătorilor, ridică părul pe mâini și face „pielea de găină”, aduce lacrima amintirii, bucuria prezentului și speranța viitorului, este marca noastră de identitate, a luncăvițeanului, în cele două sate în care acesta locuiește, Luncavița și Rachelu! Este a doua mare sărbătoare a Comunei Luncavița, unde moșoiul, marcă înregistrată, plasează localitatea în unicitate și continuitate. Pregătirea măștilor, a colindelor, a dansului ritualic, a paradei de Ajun, etc. reprezintă etapele acestei mari sărbători. Ansamblul Moșoaiele participă anual la cele mai mari evenimente, spectacole de radio și televiziune atât în țară cât și în străinătate. Moșoiul luncăvițean a colindat de-a lungul timpurilor numeroase instituții de presigiu: Consiliul Europei de la Strasbourg, Muzeul Satului, Parlamentul României, Primăria Capitalei, etc. Parada din seara din Ajunul Crăciunului este monumentală, asistată de mii de oameni. Luncavița se traduce în decembrie: MOȘOAIELE! Moșoiul și moșoicuța, cântă ultima dată la bobotează, marcând sfârșitul sărbătorilor de iarnă.


„Lerului în seara de Ajun si de Bobotează, când preoți botează, lumea-ncreștinează,/ Lerului lumea și norodul și pe noi cu totul, lerului să fiți sănătoși !” Strâns legată de toate activitățile tradiționale luncăvițene este Ansamblul popular Ghiocel de la Luncavița. Ansamblul profesionist format din 50 de dansatori și cântăreți, cu sediul în Casa de Cultură Rurală din localitate, prezintă Luncavița în cântec și dans Nord dobrogean la d i v e r s e activități ori concursuri obținând premii atât la nivel național cât și internațional (Peștișorul de Aur).

Gastronomie locală în Luncavita Cu specific Nord Dobrogean, gastronomia luncăvițeană îmbină o variată paletă compozițională dând naștere la mâncăruri a căror bunătate în mirosuri, gusturi și imagine ne fac cunoscuți la nivel național oferind astfel putere și făcând din Luncavița o comună ospitalieră. Produse gastronomice cu specific luncăvițean: -Borș de pește -Plachie de pește -Saramură luncăvițeană de pește -Știucă umplută -Varză cu Crap la cuptor -Pește afumat -Rasol de pește uscat -Sarmale cu carne de pește -Chiftele din pește -Raci cu mămăliguță -Sarmale în frunză de tei -Fasole cu afumătură de oaie -Pastramă de oaie cu mămăligă -Pastramă de porc și iepure


-Tochitură de miel Tochitură de porc -Vinete bătute -Fasole bătută -Icre de pește -Plăcintă de brânză cu nuci și miere de albine -Chiroști -Nalangâte -Miere de albine :tei,salcâm -Fagure de miere -Brănzeturi luncăvițene, cașuri

Produse artizanale tradițional - luncăvițene: -Mască Moșoi -Cloapete Moșoi -Plase pescărești -Panoplii împăieturi -Sclupturi lemn -Sclupturi piatră -Costume populare -Țesături -Picturi pe sticlă

Atractii turistice în diverse fotografii:


CONTACT : Tel: 0744506822 Acces :Km 56 ( DE 87/DN 22A ) drumul Tulcea - Galați, Km 35 ( DE 87/DN 22A ) drumul Brăila - Tulcea, Km 23 drumul Galați - Tulcea Adresa: Cetățuia, Comuna Luncavița , Județul Tulcea, Strada: Valea Fagilor, Cod Poștal 827120, www.pensiuneavaleafagilor.ro

COMUNA LUNCAVIŢA JUDETUL TULCEA MATERIAL REALIZAT DE COMUNA LUNCAVIŢA PRIN PROIECT PNDR: Nr.C313011223800053 / 10.10.2013 “Înfiinţarea centrului local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Luncaviţa, Judeţul Tulcea” SE DISTRIBUIE GRATUIT.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.