__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ONDERNEMEND

NETWERK NOORDOOST MAART 2020 NUMMER 33

Visser ontwerpburo: Puur, natuurlijk en nuchter n NOARDEAST FRYSLÂN

n DANTUMADIEL

n TYTSJERKSTERADIEL

n ACHTKARSPELEN

‘Net achteroer leune,

‘We hebben dynamiek

‘Wij zijn op zoek naar dé

Surhuisterveen: veilig,

mar gas derop!”

en beleving nodig’

plus voor onze gemeente’

bereikbaar én gezellig

Profile for OF BV

Ondernemend Netwerk Noordoost Maart 2020  

Ondernemend Friesland (OF) verzorgt in samenwerking met de 4 gemeenten in Noordoost Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Netwerk...

Ondernemend Netwerk Noordoost Maart 2020  

Ondernemend Friesland (OF) verzorgt in samenwerking met de 4 gemeenten in Noordoost Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Netwerk...

Profile for ofbv