Ondernemend Noordoost Fryslân maart 2016

Page 1

Ondernemend

NOORDOOST FRYSLÂN MAART 2016 NUMMER 17

Biddle survival run 2016 ■ TYTSJERKSTERADIEL Nieuwe weg voor bedrijven Skûlenboarch

■ KOLLUMERLAND c.a. Drie generaties bakkersvakmanschap

■ ACHTKARSPELEN Biddle Survival Run

■ FERWERDERADIEL Noordoost aan het Wad

■ DONGERADEEL Met wafels op zoek naar verhalen en ideeën

■ ALGEMEEN Schildersbedrijf ontwikkelt eigen verflijn: Ferve

■ DANTUMADIEL Nog flexibeler dankzij de Centrale As

■ REGIONIEUWS Duurzaam Bouwloket Fryslân