__MAIN_TEXT__

Page 1

Ondernemend

NOORDOOST FRYSLÂN MAART 2016 NUMMER 17

Biddle survival run 2016 ■ TYTSJERKSTERADIEL Nieuwe weg voor bedrijven Skûlenboarch

■ KOLLUMERLAND c.a. Drie generaties bakkersvakmanschap

■ ACHTKARSPELEN Biddle Survival Run

■ FERWERDERADIEL Noordoost aan het Wad

■ DONGERADEEL Met wafels op zoek naar verhalen en ideeën

■ ALGEMEEN Schildersbedrijf ontwikkelt eigen verflijn: Ferve

■ DANTUMADIEL Nog flexibeler dankzij de Centrale As

■ REGIONIEUWS Duurzaam Bouwloket Fryslân

Profile for OF BV

Ondernemend Noordoost Fryslân maart 2016  

Ondernemend Friesland (OF) verzorgt in samenwerking met de 6 gemeenten in Noordoost Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Noordoo...

Ondernemend Noordoost Fryslân maart 2016  

Ondernemend Friesland (OF) verzorgt in samenwerking met de 6 gemeenten in Noordoost Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Noordoo...

Profile for ofbv