Ondernemend Noordoost Fryslân juli 2018

Page 1

Ondernemend

NOORDOOST FRYSLÂN JUNI 2018 NUMMER 26

Bewustwording dankzij ‘Tour du Poep’ n TYTSJERKSTERADIEL Nieuwe coalitie Tytsjerksteradiel wil ‘Duorsum Oparbeidzje’ n ACHTKARSPELEN Wethouder Harjan Bruining: “We zijn volop in beweging” n DONGERADEEL “ Bijdrage overheid moet vooral drempelverlagend zijn”

n DANTUMADIEL Better Wetter combineert ecologische en economische belangen

n DDFK Bouwgroep Dijkstra Draisma B.V. wint Koning Willem I prijs

n KOLLUMERLAND c.a. Yn Balâns, veelzijdige praktijk in Oudwoude – Jannie Cnossen vertelt

n ALGEMEEN ‘Je moet het met elkáár creëren’

n FERWERDERADIEL Samen energie opwekken op één dak

n REGIONIEUWS Wat betekent dat voor mijn bedrijfspand?