__MAIN_TEXT__

Page 45

'Wij zien kansen' Lamb Weston / Meijer is één van de grootste fritesproducenten ter wereld. Bas van Damme, Plant manager en Mariska van Dalen, Sustainability by Design Manager willen het nu niet hebben over hun gevarieerde en smaakvolle aardappelproducten. “We hebben de verantwoordelijkheid om de wereld leefbaar te houden en willen een positieve bijdrage leveren aan de economie en onze samenleving. Niet alleen voor ons, nu, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.”, zegt Bas. “Duurzaam produceren en economische groei is een uitdaging die kansen biedt. Daar willen we het over hebben.”

2027 CO2-neutraal Stilzitten en wachten past niet bij de filosofie van Lamb Weston / Meijer. In 2011 heeft het bedrijf haar eerste duurzaamheidsstrategie geformuleerd tot 2020 met 6 speerpunten. Het afgelopen jaar is een nieuwe visie en strategie ontwikkeld voor een duurzame toekomst richting 2030, met focus op drie wereldwijde uitdagingen. “Onze elektriciteit, bijvoorbeeld, wordt nu al volledig duurzaam ingekocht. De ambitie om in 2030 met alle zes de Europese fabrieken volledig CO2neutraal te zijn, is op dit moment nog iets te ambitieus. Voor de locatie Oosterbierum is de verwachting al in 2027 CO2 neutraal te produceren”, zegt Mariska. Niet elk idee is het gouden idee, maar elk idee brengt je dichter naar je doel. Soms kan een goed idee, ondanks al het werk dat erin gestoken is, niet uitgevoerd worden. “Onze buurman in Oosterbierum, een agrarisch ondernemer, heeft een overproductie aan elektriciteit met zijn zonnepanelen. Ons idee was dat wij die energie konden gebruiken en weer terug leveren als de zon niet schijnt. Regelgeving stond uitvoering van dit plan in de weg. Toch was het geen verspilde tijd. We deden er kennis mee op en het bracht weer nieuwe ideeën. Niets doen is geen optie.”

Alles in en rondom het proces van ‘veld tot vork’ “We zijn ons bewust van de 7.8 miljard monden die dagelijks gevoed moeten worden. Het is een enorme uitdaging om voldoende voedsel te produceren binnen de draagkracht van onze aarde.”

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

Energie en CO2-uitstoot is al benoemd, maar er gebeurt meer tussen het poten van de aardappel en het moment dat het frietje op je bord belandt. Denk aan een afnemende bodemgezondheid, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teelt, slim waterbeheer om ernstige droogte te ondervangen, maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, transport van aardappelen en eindproducten. “Ook ingrediënten, zoals frituurolie, hebben een flinke ecologische footprint.” “Alles in en rondom het proces van aardappelproductie moet verduurzaamd worden. Daarvoor hebben we drie speerpunten geformuleerd in ons duurzaamheidsprogramma richting 2030. Wat wij zelf kunnen doen, doen we, waar het buiten onze directe invloed ligt, willen we ondersteunen.”

Duurzaamheid levert uiteindelijk meer op dan het kost “Soms vallen speerpunten samen. We weten dat de meeste vitamines van de aardappel net onder en in de schil zitten en dat deze meer smaak geven We weten dat aardappelproducten met schil door veel mensen lekkerder worden gevonden. Productie van aardappelproducten met schil zorgt voor een betere aardappelbenutting en levert tevens een besparing op energiegebied. Zo vallen de speerpunten omtrent voedselkwaliteit en smaak, afval verminderen en energie besparen samen.” Duurzaamheid leidt tot kostenbesparing en regelmatig ook tot kwaliteitsverbetering. “Veel van onze oplossingen voor besparing en duurzaamheid zijn door het personeel aangezwengeld. Samen een doel nastreven leidt tot creatieve en innovatieve oplossingen. Ook met betrekking tot welzijn levert verduurzamen op de lange termijn meer op dan het kost.”

Nieuwe impuls “Onze fabriek in Oosterbierum staat open voor nieuwe innovaties en initiatieven. We zoeken daarbij de samenwerking tot een duurzame voedselproductie. Dat leidt bovendien tot een positieve economische impuls aan deze regio.” 

45

OF 2020-08

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Profile for ofbv